in

Ό Θεός έκτισε τό επί ίσοις όροις. Η Τετραπιθανότητα καί τό Εξάγωνον τής Αλάνθαστου Αλήθειας…. Ορισμός τής Θρησκείας….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Διαλογιστείτε είς τά σχήματα αυτά μέ βάσει τά όσα γράφουμε εδώ καί αναγνώστε τήν Γλώσσα τής Μαθηματικής Εννοιολογικής Γεωμετρίας = Σχηματομετρίας = σχήματος+μέ+τρία…..

Ό Θεός έκτισε τό επί ίσοις όροις. Η Τετραπιθανότητα καί τό Εξάγωνον τής Αλάνθαστου Αλήθειας…. Ορισμός τής Θρησκείας….

Κατωτέρω θά γνωρίσετε όχι τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων, όχι τήν Παλαιά Τάξη Πραγμάτων καί οίαν άλλη προσωρινή Ψευδοτάξη Πραγμάτων, αλλά τήν Διηνηκής Τάξη Πραγμάτων….

Λογάριαζα νά τά γράψω κάποτε αυτά καί επ’ ευκαιρία τού άρθρου αυτού https://katohika.gr/autognosia/ta-aitia-kai-oi-rizes-tis-omofilofilias/?unapproved=554245&moderation-hash=ce035c289096caa0b1eedfc4b21ccaf3#comment-554245 ενός συνερευνητού είπα ότι ήρθε η ώρα καί η στιγμή…. Διαβάστε τό ανωτέρω άρθρον αργότερα άν θέλετε….

Η απάντηση είς τό άρθρον αυτόν σέ σχόλια ήταν η εξής «Πρώτον, είναι καλόν νά γνωρίζουν όσοι είναι απόλυτοι Χριστιανοί ότι έναν είδος πιθήκου είναι κατά βάσιν μολυσμένον μέ όργια ομοφυλοφιλίας από τήν παιδική τούς ηλικία μέ ενήλικες. Σκύλλοι επίσης ενίοτε.

Τά άλλα ζώα τά οποία έχουν φραγμούς ερωτικούς καί δή φυσιολογικούς ανά εποχή είναι τέτοια διότι ό στόχος τούς είναι η επιβίωση. Ό Θεός επιτρέπει τήν ομοφυλογαμία επειδή επιτρέπει τήν ελευθερία διά νά είναι Δίκαιος, διότι δέν είσαι Ελευθεροδότης άμα αποτρέπεις τήν οία ελευθερία ακόμη καί τήν κακή….

Συνάμα έρχεται καί σού λέγει, είσαι ελεύθερος νά πράξεις εκείνον καί τό άλλον αλλά μήν τό πράξεις διότι είναι κακόν. Δηλαδή σού τό ζητάει νά τό αποφύγεις μέ τήν θέληση σού, αυτή είναι η αγιότητα, η συνειδητή επιλογή τού αγαθού έστω καί μέσα από αντιξοότητες, αδημονίες καί δυσχέρειες, εξού καί καλείται αγώνας = από τήν αγωνία…..

Τήν πάλη, τήν συγκράτηση τών ελεύθερων καί οργιάζοντων κακών καί παθών διά χάριν τού αγαθού, τής αυτοαγαθοποίησης καί τής αυτοαγαθοποίησης…. Δέν είναι σωστόν νά λέμε ότι Ό Χριστός επιτρέπει τήν ομοφυλογαμία διά τούς λόγους οπού γνωρίζει ενώ συνάμα έχουν απαντήσεις δι’ όλα τ’ άλλα, τότε διατί όχι καί περί αυτού;….

Ο λόγος τής επίτρεψης διά κάθε κακόν από τόν φόνον ώς τήν αδικία, τήν ανομαλία ώς τό συνειδητόν ψεύδος καί τήν συνειδητή απάτη, είναι απρόσκοπτη ελευθερία καί δι’ αυτής η απρόσκοπτη δοκιμασία καί προειδοποίηση καί δι’ αυτών η απρόσκοπτη δίκη περί τής ποιότητος τού πράκτη έν ελευθέρω τήν αμαρτία καί τήν δικαιοσύνη, ηθικής καί πρακτικής βιωτής…..»….

Ό Θεός δέν είναι μόνον δίκαιος, αποδεικνύει έν πράξει όσον κανένας άλλος τήν δικαιοσύνη Τού, ή δέ μή καί δέν εφαρμόζεται έν πράξει η δικαιοσύνη, δέν είναι δικαιοσύνη, αλλά θεωρία δικαιοσύνης καί συχνάκις υποκριτική δικαιοσύνη καί ακόμη χειρότερα, κατανόηση τής δικαιοσύνης καί βλάσφημη επιλογή τής αδικίας…. = όπως η ΝΤΠ….

Ανάγνωσα ή άκουσα πολλές φορές τήν ρήση: «διά λόγους οπού γνωρίζει Ό Χριστός ή Ό Θεός….» ενώ είναι προφανές έστω καί περίπου ό λόγος επίτρεψης διαφόρων τινών από Τόν Θεόν, αλλά επειδή οί θεολογίζοντες δέν τό κατάλαβαν τό αφήνουν έν αυθαίρετη προέκταση τής Γνώσης Τού Θεού, είτε από άγνοια, είτε διά ν’ αποκρύψουν τινές αδυναμίες καί κάποιοι έξ’ αυτών πιστεύουν ότι τώ όντι υπάρχει αδυναμία, ενώ άλλοι γνωρίζουν ότι η άγνοια τούς καί η ευφυία τούς είναι κατώτερες τών περιστάσεων. Σημασία έχει η ταπεινοφροσύνη…. Εντούτοις, σέ χαλεπούς αποστασιακούς καιρούς, κάλλιστον νά μήν αφήνοντε κενά ενώ υπάρχει απάντηση, διότι οί δύσπιστοι, άπιστοι, άθεοι καί δή περισσότερον οί βλάσφημοι άπτονται τής ευκαιρίας νά κατηγορήσουν τά περί Θεού….

Ό Θεός όταν θά έκτιζε τήν Δημιουργία Τού γνώριζε ότι έπρεπε νά είναι Δίκαιος, βεβαίως αυτόν είναι αυτονόητον καί απειροαυθόρμητον, είναι είς τήν άκτιστην άφυσην φύσιν Τού Θεού….

Η Δημιουργία στηρίζεται καί είναι οικοδομημένη αυθορμήτως από τήν Αγαθότητα Τού Θεού είς τρείς Παράγοντες καί δή Πρόπαραγοντες!….

Πάρτε έναν ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον καί σέ κάθε γωνία εξωτερικώς καί εσσωτερικώς τοποθετήστε τίς εξής λέξεις 1): α) ελευθερία β) δίκαιον γ) ελευθερία καί δ) τό ανάμεικτον ή σύνολον ή σύμπαν αυτών = Δημιουργία…. Ομοίως, 2): α) ελευθερία β) αγαθόν γ) κακόν καί δ) Δημιουργία…. Τό δίκαιον είναι αντίστοιχον τού αγαθού καί τό άδικον αντίστοιχον τού κακού, έστω καί άν φαίνεται διαφορετικώς.

Π.χ. μία δίκαιη Θεία εκδίκηση φαίνεται κακή αλλά είναι αγαθή επειδή είναι δίκαιη. Μία χαριστική αδικία φαίνεται αγαθή αλλά είναι κακή επειδή είναι αδικία…. Εννοείται ότι συνυπάρχει καί τό ανέμεικτον…. Ό Ορισμός αυτός δέν αλλάζει ποτέ καί είναι τό σύνολον τής Αγίας Γραφής, όλη η Παλαιά καί Καινή Διαθήκη αυτόν μάς αναπτύσσουν όπως καί πολλοί φιλοσόφοι καί άλλες θρησκείες έν μέρει καί δή τό κατά δύναμει…. Νά διατί βλέπουμε ομοιότητες καί ανομοιότητες σέ διάφορα θεοσοφικά καί φιλοσοφικά βιβλία….

Διατί Δημιούργησε μέ αυτόν τόν τρόπον Ό Θεός;….

Διότι διά νά ήταν Δίκαιος Ό Θεός έπρεπε νά δημιουργήσει τά πάντα καί νά επιτρέψει τά πάντα…. Εάν δέν δημιουργούσε καί δέν επέτρεπε τά πάντα αλλά όσα τ’ άρεσαν ή επέλεξε, θά ήταν Επιλεκτικός καί όχι Δίκαιος….. Άλλωστε, η λέξη Δημιουργία έχουμε αναφερθεί καί άλλοτε, σημαίνει δήμων/δήμου+έργον καί δήμος σημαίνει είδος, άρα Ειδηουργία = έργον τών ειδών….

Αυτόν ισχύει είς οίαν επιπέδου φυσικών νομών κλίμακα εξοικοδομούσε Ό Θεός, εννοώ ότι θά ημπορούσε νά δημιουργήσει βάσει άλλων νόμων, άλλης βαρύτητος, ηλεκτρισμού, μαγνητισμού, χρωμάτων, ταχύτητας τής γής τόν κόσμον οπού ζούμε καί αυτόν οπού μάς περιβάλλει καί τότε η ψυχολογία καί ορμονολογία μάς καί όλά τ’ άλλα θά ήταν κάπως διαφορετικά, ολίγον ή πολύ, αλλά Η Ηθική Τού παραμένει αναλλοίωτη….

Επίσης διά νά ήταν Δίκαιος Ό Θεός έπρεπε νά δημιουργήσει ελευθέρως, δηλαδή δίχως διακρίσεις τά πάντα…. Δηλαδή χωρίς διακρίσεις νά δημιουργήσει καί επιτρέψει τό καλόν/αγαθόν καί τό κακόν…. πράγμα οπού έγινε…. Δέν είναι ελευθερία όταν η επιλογή είναι μονόπλευρη, είτε αγαθή είτε κακή…., αλλά όταν η ελευθερία διέπεται από επιλογή καί διά νά υπάρχει επιλογή πρέπει νά υπάρχουν τά αντίθετα, τά ενδιάμεσα, τά ουδέτερα καί τά ανάμεικτα…. = Μία Τετραπιθανότητα…..

Αυτομάτως έν ριπή απείρου χρόνου = άχρονου χρόνου = άχρονου ώρας δημιούργησε ωσαύτως τά πάντα…..

Τώρα πάρτε τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον καί έναν κύκλον ός είναι διαχωρισμένος είς τρία ίσα μέρη μέ τρείς ίσες πλευρές…. Σέ κάθε μία γωνία καί σέ κάθ’ έναν πλαίσιον τού κύκλου τοποθετήστε τίς τρείς αυτές λέξεις: α) ελευθερία, β) δίκαιον γ) άδικον…. ή είς τά β) καί γ) αγαθόν καί καλόν…. ή μαζύν αμφότερες σέ κάθε πλαίσιον….. Τό διαπράξατε;…..

Προχωράμε είς τήν εξήγηση…. Διά νά υπάρχει ελευθερία πρέπει νά υφίσταται η επιλογή τού καλού καί τού κακού, τού ελεύθερου καί τού καταναγκαστικού ή αυτοκαταναγκαστικού = Μία Τετραπιθανότητα…

Λοιπόν, α) διά νά υπάρχει ελευθερία πρέπει νά υπάρχει η διακριτική ευχέρεια επιλογής τού κακού ή τού καλού β) διά νά υπάρχει δικαιοσύνη πρέπει νά υπάρχει η διακριτική ευχέρεια επιλογής τού δίκαιου ή άδικου ή τού άδικου ή ελεύθερου…. γ) διά νά υπάρχει αδικία πρέπει νά υπάρχει η διακριτική ευχέρια επιλογής τού δίκαιου ή τού ελεύθερου, άδικου ή δίκαιου….

Τουτέστιν, διά νά υπάρχει ελευθερία πρέπει νά υπάρχει η επιλογή…. Η επιλογή υπάρχει όταν υφίσταται ελευθερία επιλογής….. Καί η ελευθερία επιλογής ή ελεύθερη επιλογή υπάρχει όταν υπάρχει η ίδια η Επιλογή ήτοι τό μέν ή τό δέ ήτοι τό αγαθόν ή τό κακόν…..

Εάν υπάρχει ελευθερία αλλά δέν υπάρχει δίκαιον τότε δέν υπάρχει ελευθερία διότι η μοναδική επιλογή είναι η αδικία ή η ουδετερότητα τής αφηρημένης ελευθερίας….

Εάν υπάρχει ελευθερία αλλά δέν υπάρχει άδικον τότε δέν υπάρχει ελευθερία διότι η μοναδική επιλογή είναι τό δίκαιον ή η ουδετερότητα τής αφηρημένης ελευθερίας….

Εάν υπάρχει δίκαιον καί άδικον αλλά δέν υπάρχει ελευθερία τότε δέν υπάρχει ελευθερία ούτε δίκαιον ούτε άδικον διότι δέν έχεις τήν διακριτική ευχέρεια επιλογής, καθότι η επιλογή πηγάζει από τήν ελευθερία….

Κατά συνέπεια άν υπάρχουν δυάδες ώς εξής: α) ελευθερία/δίκαιον β) ελευθερία/άδικον γ) δίκαιον/αδικία…. υφίσταται λειψότητα καί δέν υπάρχει τίποτε, διότι διά νά υπάρχει ο,τιδήποτε πρέπει νά υπάρχουν καί τά τρία = ελευθερία, δίκαιον, άδικον ή, αντιστοίχως αγαθόν καί κακόν είς τήν δύο τών δύο έσχατων….. (δίκαιον καί άδικον)…..

Μέ τήν ίδια Λογική Τού Λόγου δέν γίνεται νά υπάρχει χώρος/πάχος/βάθος εάν δέν υπάρχει μήκος, πλάτος, ύψος….

Οί δυάδες: α) μήκος/πλάτος β) μήκος/ύψος γ) πλάτος/ύψος είναι λειψές καί δέν υπάρχει είς τήν τοιαύτην περίπτωσιν χώρος/πάχος/βάθος = Τετραδιάσταση = τό Ανάμεικτον/Σύνολον/Σύμπαν τών Τριών Διαστάσεων (δέν υπάρχουν πέραν τών Τριών Διαστάσεων σύν τής Τέταρτης ήτοι τό Ανάμεικτον, τεκμηριώνεται διά τών ανωτέρω καί άλλων στοιχείων οπού διαθέτουμε)….

Είς τό τέλος θά σάς ειπώ: Πατήρ, Υιός καί Αγίω Πνεύματι…. Ερμής Τρισμέγιστος καί Ηράκλειτος: «ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει καί κάτω»…. Καί όποιος πήρε πήρε (πύρε πύρε είναι κατακρίβειαν από τό πύρ = φλόγαν τής διανοητικής αντίληψης), ό νοών νοείτο…. διότι σ’ όσους δέν περινοούν ή δέν θέλουν νά περινοήσουν, δέν ημπορούμε νά κάνουμε κάτι παραπάνω…. Θά συνεχίσουμε μέ αυτές τίς αποδείξεις….

Όλα είναι Τριάδες καί τό Ανάμεικτον τής εκάστοτε Τριάδων τό Σύνολον/Ανάμεικτον Αυτών…. Όπως Πατήρ, Υιός καί Αγίω Πνεύματι = Τό Ανάμεικτον Αυτών = Θεός….

Έπεται συνέχεια περαιτέρω εφανάλογων Μαθηματικών Τεκμηρίων….

Έν κατακλειδίω, πρέπει νά αναφερθούμε είς τό εξάγωνον…..

Πάρτε έναν ισόπλευρον ισογώνιον εξάγωνον καί εντός ή εκτός τών γωνίων τοποθετήσετε τίς εξής έξη λέξεις: α) ελευθερία β) δίκαιον γ) άδικον δ) προειδοποίηση ε) δοκιμασία ζ) κρίση/διάκριση, βαθμολόγιση…. 

Αυτόν είναι όλον τό νόημαν τής ζωής σάς….. Όλη η αματαιόδοξη αιτία τού δημιουργημένου διά καθ’ εικονοποίηση καί κατ’ ομοίωσιν ανθρώπου…. (Ό Θεός δημιούργησε τούς αγγέλους έχοντες επιλογήν αλλά επειδή Τόν γνωρίζουν από κοντινή απόσταση δέν αποστασιοποιούντε, εντούτοις, ό Εωσφόρος = Σκοτοφόρος διά τής έπαρσης τού αποστασιοποιήθηκε καί βλασφήμησε μαζύν μέ πολλούς αγγέλους όπως έγιναν δαίμονες καί ίδιος Αρχιδιάβολος….)…

Ζής σ’ έναν περιβάλλον επιλογής τής ελευθερίας, τού δικαίου καί τού αδίκου σύν καί τού ανάμεικτου αυτών, δηλαδή τής ποσοστιαίας ύπαρξης δύο ή καί τών τριών απ’ αυτών σέ κάθε πράξη σού, είς τήν ελευθερία βάλε τό ουδέτερον άν θέλεις….

Προειδοποιήσε από τήν Αγία Γραφή καί επιλεκτικά λόγια άλλων θρησκειών καί φιλοσόφων περί τού τί είναι Ηθική = Αρεστόν είς Τόν Θεόν επειδή είναι Δίκαιον (Πανδίκαιον, Απειροδίκαιον, Μεγαλοδίκαιον)….. Δοκιμάζεσαι μέ πειρασμούς, αυθαιρεσίες, προσωπικές αρεσκείες, πλάνες, απάτες, αναγκασμούς καί αυτοεξαναγκασμούς αρνούμενος τό κακόν ή τό καλόν ή τό ουδέτερον ή τό ανάμεικτον ή πέραν τού ενός απ’ αυτά τά Τέσσερα τής Τετραπιθανότητος….. Καί έν τέλει μετά τό τέλος τού Προσωπικού Θεάτρου σού είς τήν γήινη ζωή ήτοι μετά θάνατον τού σαρκίου κρίνεσαι, διακρίνεσαι καί ορίζεσαι…..

Ό άγιος άνθρωπος είναι αυτός όπου μέ μικρότερους ή μεγαλύτερους εξαναγκασμούς, ανοχές, αντοχές, απορρίπτει τό κακόν, τό ουδέτερον όπου είναι περιττόν ή χάσιμον χρόνου είς βάρος τού αγαθού, τό ανάμεικτον καί επιλέγει μόνον τό αγαθόν καί ζή διά αυτόν καί έν αυτώ πρίν κάν αποθάνει τό σαρκίον…..

Εάν βάλεις είς τά έξη ανωτέρω μαζύν ελεύθερον καί ουδέτερον σχηματίζεται τό επτάγωνον αλλά δέν θά προχωρήσουμε είς αυτόν, δέν είναι τού παρόντος θέματος καί ουσιαστικώς η ουσία είναι ομοία…. Ομοίως καί άν τοποθετήσουμε είς τό ανάμεικτον τούς συνδοιασμούς ανά δυάδες ή τριάδες καί ούτω καθεξής π.χ. σέ εξάγωνον καί επτάγωνον Λογικής (δημιουργώντας γωνιώδη σχήματα μέ περισσότερες γωνίες Λογικής), αλλά αυτόν πάλαι δέν αλλάζει τό νόημα περί τού τί είναι Σωστή Θρησκεία μέ Γνώμονα Τήν Ηθική Δικαίου Τού Θεού καί όχι μέ γνώμονα τήν προσωπική υποκειμενική ή συμφεροντολογική καί αυτοευάρεστη Γνώμη (Γνώμονας καί Γνώμη έξ’ ιδίας ορίζας: «πές μού τήν γνώμη σού νά σού πώ ποίος είσαι)….. Άγιος είναι όστις η Αυτοευάρεστη Γνώμη τού είναι η Γνώμη Τού Θεού….. Ά+γιος, Ό Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον = παμφώτεισον ημάς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

4 Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ενα απεραντο νοσοκομειο η Ελλαδα …γεματη Α-σθενεις …υπηκοους χωρις σθενος ..!

Ειναι λιγο ενοχλητικο να το βλεπεις ….