23:01 - 01/08/2020

Μεγάλη Αποκάλυψη: υψηλόβαθμος άθεος: 3g = γρίππη τών χοίρων, 4g = γρίππη Α, 5g = κορωνοϊός. Μάς ξεγέλασαν νά πώς κυκλοφορεί τό 5g…. Μέρος 7

Μεγάλη Αποκάλυψη: υψηλόβαθμος άθεος: 3g = γρίππη τών χοίρων, 4g = γρίππη Α, 5g = κορωνοϊός. Μάς ξεγέλασαν νά πώς κυκλοφορεί τό 5g…. Μέρος 7

Μέ τόν υψηλόβαθμο άθεο είπαμε πολλά από τίς 10 τή νύχτα ώς τίς 6 τό πρωί… Όπως σάς είπα στό Μέρος 1 η κούραση μάς κατάβαλε, υπάρχουν καί άλλα…. Εντούτοις, διαβάσετε αυτά τά υπερσκιρτικά συγκλονιστικά!….

Συνέχεια από τά Μέρη 1, 2, 3, 4, 5, 6…..

Όταν εμφανίστηκε η γρίππη τών χοίρων συνεμφανίστηκε τό 3g ή καί τό αντίστροφο…. Εμφανίστηκαν μαζύν, πάνε μαζύ δυό δυό…. Αργότερα εμφανίστηκαν μαζύν η γρίππη Α καί τό 4g…. Καί πρόσφατα τό 5g μέ τόν κορωνοϊό….

Κάθε φορά που εμφανίζεται καινούργια συχνότητα εκπομπής ηλεκτρονικών κυμάτων ταυτόχρονα εμφανίζεται καί μία καινούργια ασθένεια γρίππης ή ίσωσης….

Ποιό προξενεί ποιό;…. Τό σώμα στήν καινούργια συχνότητα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σκιρτίζει, σοκάρεται, αδυνατίζει καί προξενείται μία καινούργια νόσος….. Μέχρι τό σώμα νά δημιουργήσει αυτοθεραπεία, εκμεταλλεύοντε τό γεγονός μέ τήν προώθηση εμβολίων… Πρόκειται γιά ένα κενό σημείο καί αρπάζουν τήν ευκαιρία τήν οποία δημιουργούν γιά νά μάς εμβολιάσουν καί έν τέλει νά μάς τσιππάρουν…. (όσοι είναι συνηθεισμένοι μέ τόν προηγούμενο κυματισμό δέν αρρωσταίνουν μέ τήν εισαγωγή καινούργιας γενεάς ηλεκτρονικών, επειδή τό σώμα είναι εφοδιασμένο μέ υποαντισώματα υποδοχής, ενώ π.χ. μία γιαγιά καί ένας παππούς που δέν χρησιμοποιούν σύγχρονα ψευδοτηλέφωνα = πανηλεκτρονικές συνσκευές, δέν διαθέτουν τά ανάλογα υποαντισώματα υποδοχής)….

Τό παράξενο είναι πώς είναι δυνατόν μία συγκεκριμμένη συχνότητα ηλεκτρικών κυμάτων νά δημιουργεί μία συγκεκριμμένη ασθένεια; Είναι απλό στήν απάντηση. Συγκεκριμμένη συχνότητα ισούται μέ συγκεκριμμένη εξασθενική αντίδραση η οποία μέ τή σειρά τής δημιουργεί τήν συγκεκριμμένη έλλειψη δηλαδή τήν συγκεκριμμένη ασθένεια κάθε φορά….

Ακόμη πειό παράδοξο είναι αυτό που υποψιάζομαι. Ότι αφού κάνουν πειράματα μέ συγκεκριμμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια βλέπουν τήν ασθένεια που δημιουργείται σέ διαφόρα πειραματόζωα ανθρώπων καί ζώων καί αφού τήν πάρουν τήν αναπλάθουν, δηλαδή τήν αναπαράγουν σέ εργαστήρια…. Ούτως ώστε άν αυτή γιά κάποιο λόγο εκεί έξω εξαλειφθεί τήν ξανά ρίχνουν σέ συρρύθμιση μέ τήν ανάλογη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή. Π.χ. μέ τό 5g τόν κορωνοϊό…. Μ’ αυτό τόν τρόπο δέν μπορεί νά εξαλειφθεί ποτέ μία ασθένεια διότι τήν ξανά φυτεύουν όπως κάνει ένας περβολάρης κάθε φορά μέ τά φυτά τού!…. είπε….

Δηλαδή τού είπα, άν ξερανθεί ό κορωνοϊός τόν επαναρίχνουν στό περιβάλλον καί σέ συνάρτηση μέ τό 5g τόν επαναδιασπείρουν, επαναδυναμώνουν καί επαναφυτεύουν σέ διάφορα περιβάλλοντα καί μέ διάφορους τρόπους;….

Ακριβώς έτσι, απάντησε….

Καί συνέχισα: «Αυτό που λές έρχεται σέ πλήρη συνάρτηση μέ τό τέλος τού 10ου καιφαλαίου τών Πρωτόκολλων τής Σιών, οπού από τόν 19ον αιώνα μ.Χ. λέγει ότι θά διασπείρουν ασθένειες μέσω εμβολίων»…..

Δέν γνώριζα αυτήν τήν πολύ σημαντική λεπτομέρεια…. Είναι πολύ διαφωτιστική. Τό σχέδιον είναι παλαιό αλλά δέν πίστευα νά έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό δύο αιώνες πρίν! Μέ όσα λές, κάλλιστα μπορούν νά ξανά φυτεύουν τούς ιούς στούς ανθρώπους στά νοσοκωμεία μέσω εμβολιασμών… Πάει κάποιος νά κάνει ένα ορό καί τού μπίγουν μέσα έκ νέου τόν κορωνοϊό ή οποιαδήποτε άλλη ιώδη ασθένεια. Μέ αυτόν τόν τρόπο τό πρόβλημα δέν λύεται ποτέ καί σέ οδηγούν μέ μαθηματική ακρίβεια όπως αναφέραμε γιά τό τετράγωνο τούς στήν αναπόφευκτη “λύση” τού εμβολιασμού…. είπε….

Σέ οδηγούν χωρίς έξοδον διαφυγής ασυνείδητα καί αναπόφευκτα στήν λύση τού αντιεμβολιασμού τού μυστικού τούς εμβολιασμού τινής ασθένειας καί τής εξάπλωσης τής από τούς νοσούντες. Η εξάπλωση οίας ασθένειας μπορεί νά γίνει κατ’ επανάληψη καί κατ’ εξακολούθηση χωρίς παύση μέχρι τήν πλήρη αγανάκτηση μάς, ανιάρωση μάς, απελπισία μάς καί η μοναδική «λύση» θά είναι τό αντιεμβόλιο ή εμβόλιο που θά είναι τό τελειωτικό μάς κτύπημα. Δηλαδή, μοναδική μάς λύση είναι ότι είτε πρέπει νά μάθουμε νά ζούμε μόνιμα ή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα μέ τό πρόβλημα καί ό,τι συναφή μέ αυτό γιά τήν επιβίωση μάς καί τίς κοινωνικοοικονομικές ρήτρες που θ’ αμολήσουν μέσω «νόμου» εναντίον μάς, προσδοκώντας μία απελευθερωτική λύση από αυτές τίς σατανικές μεθόδους, έστω καί μετά από 400 έτη, ή θά υποκύψουμε τελεσίδικως στήν εμβολίαση δηλαδή τόν πλήρη έλεγχο μάς καί μετά θά ελέγχουν τήν αναπαγαγωγή μάς καί τήν ζωή μάς, αποφασίζοντας άν θά ζήσουμε, μεταλλαχθούμε ή σφαγούμε, συνάμα καί άν θά υποστούμε οίαν  άλλη διαστροφή τούς ερωτική καί φονική, πρόσθεσα….

Ακριβώς, μέ κάλυψες καί μέ τό παραπάνω, απάντησε…. Μάς έχουν βάλει σ’ έναν φαύλο κύκλο που όλοι οί δρόμοι οδηγούν στήν ίδια έξοδο, αυτή τού εμβολίου καί τού τσιππαρίσματος…. Εκτός απροόπτου καί απρόοπτης αντίδρασης η ανθρωπότητα θά υποστεί τήν αισχρότερη ευνούχιση τής σέ κάθε πτυχή τής υπαρξιακής τής ταυτότητας….

Καί συνέχισε:

Μάς ξεγέλασαν. Τό 5g ήδη εκπέμπεται από ίνες, fibers…. είπε…

Πού βρίσκοντε αυτές ερώτησα….

Στήν θάλασσα, εντός τών σωλήνων τής θάλασσας που ενώνουν πολλές χώρες…. είπε….

Εκεί στήν Πανταχού (παραλία) στήν Αγία Νάπα υπάρχουν από τήν δεκαετία τού 1990 τουλάχιστον σωλήνες που χάνοντε στό διαδοχικό βάθος τού πυθμένα καί καταλήγει στό Ισραήλ…. είπα….

Αυτά είναι, έχουν τοποθετήσει καί άλλα πειό εξελιγμένα νήματα ινών στήν Λεμεσσό…. Υπάρχει διακλάδωση που διασχίζει τόν Ατλαντικό Ωκεανό καί άλλη από τήν Μεσόγειο καταλήγει στήν Αγγλία…. Υπάρχουν σχεδόν πάντού…. Απ’ αυτά εκπέμπεται τό 5g. Άλλοι τρόποι εκπομπής τούς είναι οί δορυφόροι, τά ραντάρ, μυστικά συνστήματα ισχυρών στρατών καί κλασικές τηλεπικοινωνίες…. είπε….

Αυτό που λέν ότι ακόμη νά τοποθετηθούν;… ερώτησα….

Είναι ψέμα… διότι θέλουν νά τά κάνουν τήν δουλειά τούς ενώ εμείς θά νομίζουμε ότι ακόμη προσπαθούν νά κάνουν εγκατάσταση. Σύν τώ χρόνω θέλουν νά τά αποδεχθούμε καί νά τά δεκτούμε στά κινητά τηλέφωνα μάς καί στά σώματα μάς μέ τό τσιππάρισμα… Η εγκατάσταση κεραίων σέ πόλεις καί ύπαιθρο σταδιακά θά κάνει τό 5g πολύ πειό προσοδοφόρο γι’ αυτούς. Θά ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια πολύπλευρα καί μέ τή γέννηση ενός νέου ανθρώπου η ταυτότητα τού θά είναι η σύνδεση τού μέ τό ηλεκτρονικό σύνστημα μέσω τσίπ στό DNA…. Τέτοια θά είναι η νομοθεσία τότες…. άν επιβληθούν…. Ήδη στίς νηματοϊνες έχουν πρόνοια γιά τό 6g…. δέν είναι μονόπλευρο τό σύνστημα αυτό.

Καί συνέχισε:

Αυτό που αποκαλούν 5g είναι συγκεκριμμένα κύματα συχνοτήτων τού mind control, κάτι που πειραματείζοντε από τίς δεκαετίες τού 1920 μέ τούς Γερμανούς ναζί νά πρωτοστατούν καί ύστερα πήραν τήν σκυτάλη Ρώσσοι, Αμερικάνοι καί Άγγλοι… Επιτεύγματα σ’ αυτήν τήν τεχνολογία έχουν κάνει επίσης οί Κινέζοι, οί Καναδοί, οί Αυστραλοί, οί Ιάπωνες, Γάλλοι…. είπε….

Δηλαδή, μάς λές ότι τά κύματα τού 5g είναι τά ίδια μέ τά κύματα τού νοητικού ελέγχου καί έκαναν προσαρμογή;…. ερώτησα….

Βεβαίως… Αντί νά προσαρμοστούν μέ εκπομπή σέ κύματα που δέν θά τούς ήσαν χρηστά στόν έλεγχο τού μυαλού καί ενδεχομένως νά παρουσίαζαν καί άλλα προβλήματα ή ακόμη καί αντίστροφα από αυτά οπού επιζητούσαν, προσαρμόστηκαν σέ κύματα που τούς είναι χρηστά σέ εκπομπή κυμάτων, εγκατάσταση τσίπ στό DNA καί μαζύ μ’ αυτά ελέγχου τού μυαλού…. είπε….

Δηλαδή μ’ έναν σμπάρο τρία τριγώνια;… είπα….

Καί πολύ περισσότερα…. πρόσθεσε….

Δηλαδή τό 5g είναι έναν υπερπολυόπλον;…. είπα….

Σωστότερη ερμηνεία απ’ αυτή δέν άκουσα…. πρόσθεσε…. καί συνέχισε:

Τό θέμα είναι ότι αργά ή γρήγορα είτε μέσω ενός όπλου είτε μέσω περισσότερων στήν ηλεκτρονική τεχνολογία θά συναρμολογούσαν τούς τοίχους τού τετραγώνου τούς. Οί άνθρωποι όμως αποκοιμήθηκαν από μόνοι τούς καί από αυτούς. Ολιγώρησαν, καί αυτοί στό μεσοδιάστημα βρήκαν τήν ευκαιρία νά κτίσουν τοίχους γύρω από τήν ελευθερία καί τά δικαιώματα τούς. Στό διάστημα αυτό οί άνθρωποι έγιναν μαλακοί καί έχασαν τήν επαφή μέ τήν αυτοσυντήρηση μέσω τής τροφικής καί ενδυτικής αλυσίδας…. Δέν μπορούν πλέον ώς οικογένεια νά κάνουν ό,τι πρέπει γιά νά είναι αυτοσυντήρητοι σέ όλες τίς βασικές πρώτες ανάγκης ετήσιας επιβίωσης σ’ όλες τίς εποχές καί τά κλίματα, εξαιρουμένων κάποιων πρωτόγονων χωριών, τά οποία πολεμούν καί εξαλείφουν…. είπε…

Τούς πτωχαίνουν, εκδιώκουν, καταστρέφουν τά περιβάλλοντα τούς καί προωθούν τήν αστυφιλία επειδή εκεί θά χάσουν τίς ικανότητες καί τό πνεύμα τής κυριολεκτικής αυτοσυντήρησης καί αυτοεπιβίωσης. Όπως συμβαίνει στόν Αμαζόνιο, στούς Αβορηγινούς τής Αυστραλίας, στούς ερημίτες τής Σιβηρίας καί σ’ άλλες χώρες…. Διότι αυτοί είναι οί εχθροί τού ολοκληρωτισμού τούς…. πρόσθεσα….

Ό άνθρωπος που μπορεί νά επιζήσει έν καιρώ ειρήνης χωρίς τήν ανάγκη άλλου καί μαζικών σύγχρονων εισαγωγών είναι ό μεγαλύτερος εχθρός τούς, διότι εκεί βρίσκεται η πρωτογένεια τής πρωτόγονης ανάπτυξης καί δέν επηρεάζεται ούτε φοβάται από οικονομικές καί άλλες κρίσεις επειδή εξ’ αρχής δέν εξαρτάτο από τά μαζικής παραγωγής εργοστάσια καί εργαστήρια αλλά από τήν συμπεριφορά τού, τήν αλληλεπίδραση καί τόν χειρισμό τής φύσης…. είπε….

Ελέγξετε αυτά μέ τίς τρείς ανάλογες ασθένειες μέ τά 3g, 4g, 5g…. Δέν τά έλεγξα όχι από αμέλεια, αλλά επειδή έχει τήν αξία τού, ελέγξετε καί βγάλτε καταχωνιασμένες πληροφορίες,….. ακόμη καί άν είναι λάθος, αλλά δέν είναι λάθος, αλλά μέ κάποιον τρόπον έτσι είναι….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. γιωργος 08/01/2020 @ 11:12 ΜΜ

  υψηλοβαθμος ασχετος

 2. ΤΙ ΠΙΝΝΕΙΣ Κ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ??

 3. Το ότι οι ασθενειες σχετίζονται χρονικα με ασθένειες το επιβεβαιώνουν επιστήμονες! Ακόμα και για την Ισπανική γρίπη που είχε θερίσει τον κοσμο, λένε ότι τότε ήρθε η το ρεύμα και η βιομηχανική επανάσταση.

  Δυστηχως ομως όταν διαβάζεις ότι τα είπε ένας “Υψηλόβαθμος άθεος” είναι τροφή για συνομωσιολογους και για τους πολέμιους τους!

  Αν το ψάξετε όμως ισχύει. Το κατά πόσο είναι αληθεια, είναι στην κρίση του καθένα.

  Εγώ δεν αποκλείω τίποτα.

  Ας μην ξεχνάμε ότι οσο βλάκας είναι κάποιος που δέχεται εύκολα τα παντα, άλλο τόσο βλάκας είναι κι αυτός που τα απορρίπτει όλα χωρίς έρευνα…

 4. Ιωάννης 08/02/2020 @ 5:41 ΠΜ

  @Ελεος το πρόβλημα είναι ότι ο τύπος λέει κουταμάρες!
  Από καλώδιο οπτικών ινών δεν είναι δυνατόν να εκπέμπεται ασύρματο σήμα όχι 5G ούτε 1G…
  Ακόμα κι αν γινόταν, όταν ένα καλώδιο βρίσκεται ποντισμένο κάτω από το νερό και προστατευμένο με ισχυρή μόνωση οι πιθανότητες εκμηδενίζονται ακόμα κι αν το βλέπαμε υποθετικά… Ωστόσο, δεν μπορώ να ξέρω για τις βιολογικές επιπτώσεις, αλλά μπορώ να σε διαβεβαιώσω για το τεχνικό κομμάτι του άρθρου, επειδή έχω τις ανάλογες γνώσεις και σπουδές στο αντικείμενο. Από τη στιγμή λοιπόν που εκτοξεύει τέτοιες κοτσάνες πως είναι δυνατόν να τον πάρω στα σοβαρά;
  Φυσικά ο Πάνος έπραξε σωστά που δημοσίευσε τις απόψεις του, για να έχουμε κι εμείς τροφή για συζήτηση.

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/04/2020 @ 3:27 ΠΜ

  Ιωάννης. Όπως σωστά είπες, δέν τά είπα εγώ, τ’ άκουσα καί θεώρησα σωστόν νά τά μεταφέρω χωρίς νά τά κρίνω, ούτως ώστε νά απαντήσουν οί τεχνικοί, νά ερευνήσουμε όλοι καί νά σκεπτούμε π.χ. λέω γίνεται νά εκπέμπονται τέτοια κύματα έν αγνοί τού μέσου τεχνητού, ήτοι μυστικώς, γνωρίζωντας ότι σήμερα π.χ. έχουμε όπλα όπως οί s-400 που μπορούν νά κρύβουν ηλεκτρονικά όπλα εντός τού συνστήματος αυτού χωρίς νά τά εντοπίζει ό μέσος τεχνικός καί ενδεχομένως οί κορυφαίοι τεχνικοί τού αντίπαλου δέους όπως οί ΗΠΑ; Άν δέν κάνεις τήν ερώτηση δέν ευρίσκεις τήν λύση, όλοι έτσι ξεκινούσαν καί ξεκινούν. Επίσης υπάρχει τρόπος αυτές οί ίνες νά εκπέμπουν τινή τέτοια ενέργεια στό μέλλον αλλά δέν τίς ενεργοποίησαν ακόμη; Διότι βλέπουμε θαύματα καί πράγματα τά έσχατα έτη καί δέν αποκλείεται σχεδόν τίποτε. Ό άνθρωπος που μού τό είπε ίσως γνωρίζει κάτι ή υποψιάζεται ή παρερμήνευσε καλοπροαίρετα ένεκα αδαότητος σέ τέτοια τεχνικά πράγματα πληροφορίες που πήρε. Εάν κάποιος σού δώσει κάποιες πληροφορίες καί κάποιες δέν στέκουν ή δέν ανταποκρίνοντε στήν λογική αλλά τίς μεταδίδει πρός μελέτη καί επειδή δέν είναι τής επιστήμης τού δέν λέγει ψεύδη. Εξ’ άλλου οί Μυστικές Κορυφαίες Υπηρεσίες μελετούν καί τά πειό παράλογα πράγματα τού παρελθόντος καί τού παρόντος καί ό,τι ειπώθηκε ακόμη καί από έναν τρελόν, διότι γνωρίζουν ότι ίσως έχουν κάποια βάση ή τούς δώσει κάποια ιδέα, αλλά καί από εμπειρία ότι κάποια ισχύουν, ώστε νά “ξεσκονίζουν” τά πάντα. Ευχαριστώ!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*