Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Κίνα: Ένα βήμα πριν από την ανθρώπινη κλωνοποίηση;