Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
01:52 - 08/07/2020

Ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου!!! αποκαλύπτουμε γιατί ό 666 είναι ιερός Αριθμός Τού Τριαδικού Θεού. Ό διάβολος σφετερίζεται!!!…..ΒΙΝΤΕΟ

Στήν πρώτη εικόνα σύμπλεγα 18 σωματιδίων (κατί ωσάν 6+6+6). Στήν δεύτερη εικόνα 60ο Χ 3 = 180 = 18 καί άλλως πως 606060 = 666…. Στήν τρίτη εικόνα βλέπουμε τήν διά ταχύτητος καί μετατοπίσεως θέσεως μεταμόρφωση τών πλευρών τού Τριγώνου. Στήν τέταρτη εικόνα βλέπουμε τόν Παντόπτη οφθαλμόν = τό ισογώνιον τρίγωνον τών 60ο έστω καί άν δέν φαίνεται πάντοτε έτσι, τυχαίο που είναι εντός τριγώνου καί νά γράφει ό Ο Ω Ν….

Ήρθε τό πλήρωμα τού χρόνου!!! αποκαλύπτουμε γιατί ό 666 είναι ιερός Αριθμός Τού Τριαδικού Θεού. Ό διάβολος σφετερίζεται!!!…..

Στό βίντεο βλέπετε τήν προπαγάνδα τής Νέας Αταξίας Πραγμάτων, ερμηνεύωντας καί λέγωντας κάποια πράγματα κατά τήν δική τούς πολιτική προώθηση καί εξαπάτηση, ώστε νά ενώσουν τήν ανθρωπότητα υπό τού Αντιχρίστου…. Εμείς όμως ερμηνεύουμε τά πράγματα από τήν πλευρά τής Αλήθειας καί η ερμηνεία δέν προήλθε από τήν παρακολούθηση αυτού τού βίντεο αλλά τό βάζουμε γιά νά δείτε ότι υπάρχει ομοιότητα στά όσα λέγει η προπαγάνδα τής Νέας Αταξίας Πραγμάτων μέ τά όσα λέγουν τά Ευαγγέλια, διότι γιά νά εξαπατήσεις κάποιον στόν υπέρμετρο βαθμό καί τούς σκεπτικιστές πρέπει νά κάνεις εύγεστη σαλάτα αλήθειας καί ψεύδους…. Καλύτερα νά διαβάσετε τό άρθρον πρίν δείτε τό βίντεο. Μάς προαναγγέλνουν ότι τό χρήμα καί η τεχνολογία δέν θά έχουν νόημα…. επειδή θά μάς εμβολιάσουν μέ μικροψήγματα… Καί δέν θά χρειάζονται χρήμα καί τεχνολογία περιττή. Κάποτε ένας ελευθεροτέκτονας μού είπε ότι οί Εβραίοι ελέγχουν πλήρως τήν Ιταλία, επειδή αυτοί υποβοήθησαν τήν μαφία…., αναλογιστείτε αυτά μέ τήν απαγόρευση μή θεραπείας τού κορωνοϊού στήν Ιταλία…

 

Ό 666 είναι η κάτοψις τού 999…. εδώ μιλάμε γιά αρχιτεκτονική = Αρχή+Τέκτονας! = Τριαδικός Θεός…. = Αρχής Τέκτονας! Πάσας αρχής Τέκτων Ό Τριαδικός Θεός!….

Ό 999 είναι η άνωψις τού 666, μεταξύ τούς μεσολαβεί ό 333….

Πέραν τούτων!…..

Ουδείς εποίησεν κάτι τίς εκτός Τού Θεού…. ούτε τό απειροελάχιστον τί!..

Συνεπώς Ό Θεός εποίησεν τά πάντα ήτοι όλες τίς Πρωτογέννειες/Πρωτογένειες καί απ’ εκεί καί πέρα συνσμείγονται, μεταμορφώνονται, μεταλλάζονται, μεταποιούνται, μέ τήν επήρρεια τού αήρ, τού πύρ, τού ύδατος καί τού χούς….

Πρωτογένειες είναι οί Αριθμοί…. Αυτοί είναι Ό Λόγος…. Ό Λόγος καί ό Αριθμός είναι οί δύο όψεις τού ίδιου Άχραντου Άκτιστου Νομίσματος (τό Νόμισμα από τόν Νόμον, ήτοι Τόν Άκτιστον Θείον Νόμον)….

Ό Λόγος μεταμορφώνεται σέ Αριθμόν καί ό Αριθμός σέ Λόγον…. Είναι οί δύο όψεις τής αντίληψης, τής έκφρασης, τής εκδήλωσης, τής εκφοράς, τής δημιουργίας….

Εάν ερωτήσουμε πού είναι ό Αριθμός 1 ή 3 ή 100 ή 44456030 ή οιοσδήποτε άλλος δέν μπορούμε νά καθορίσουμε πού συγκεκριμμένως, διότι κάθε Αριθμός είναι πανταχού παρών καί καί τά πάντα πληρών καί είναι άϋλός…. Αριθμός δέν είναι τό σχήμα: «1» ή «α» ή «i» γιά τόν έναν καί αντιστοίχως διά τόν κάθε αριθμόν…. αλλά έννοια, ουσία, σημασία, Λόγος…. δημιουργία….

Πάρτε οιονδήποτε αριθμόν σκεφθείτε καί αυτός κόβεται σέ όσα τεμάχια (αριθμόν) θέλετε…. Π.χ. ό 30459686 κόβεται σέ 9,8284752 ή 0,0938557 ή 5 ή 60983215069 τεμάχια…. Αντιλαμβάνεστε τί εννοώ…. Ουδέν αδύνατον παρ’ αριθμού, σέ σημείον οπού ακόμη καί οί υπολογιστικές μηχανές τής ΝΑΣΑ νά μήν είναι ακριβείς καί λεπτομερείς σέ μεγάλες υποδιαιρέσεις καί υποπολλαπλασιασμούς….

Τί είναι Αριθμός;….

Αριθμός είναι Ό Λόγος Τού Θεού καί Λόγος Τού Θεού είναι Ό Αριθμός Τού Θεού…., σενεπώς κανένας Αριθμός καί κανένας Λόγος δέν έγινε (γεννήθηκε) παρά οιουνδήποτε άλλου αλλά έκ Θεού καί είναι κύτταρα Θεού…. Ό Χριστός ήταν Αυτή η Ενσάρκωσις!!!! Καί δύναται νά ξανά γίνει Ενσάρκωσις άμα τό γουστάρει ήτοι Επανενσάρκωσις…. διά νά τελειώνουμε μέ τούς όποιους στενόμυαλους Χριστιανούς….

Θεός είναι, όσες φορές θέλει αποθαίνει καί αναστείνεται άμα θέλει, τό τονίζω άμα θέλει, αυτόν είναι Δοξολογία όχι ύβρις, όπως νομίζουν οί στενόμυαλοι…. Ενσαρκώνεται καί επανενσαρκώνεται όσες φορές θέλει, τό τονίζω άμα θέλει τό μπορεί…. Άλλο άν δέν θέλει διά τούς Ιδικούς Τού Λόγους οίτινες είναι σεβαστοί καί μάς τό είπε…. Άμα θέλει όμως δέν θά Τού ειπείς ούτ’ εσύ ούτ’ εγώ ούτ’ άλλος όχι ή μααά….. καί ούτω καθεξής, ή μά (μήπως) άλλα μάς έλεγες ή δέν τό καταλάβαμε…. Δέν χρειάζεται νά σού τό πεί ότι Μπορεί!… Θά έπρεπε νά τό είχες καταλάβεις  από μόνος σού….

Στό παρασύνθημα….

Ό Θεός δέν έκανε όλους τούς Αριθμούς εξαιρετέου τού 666 καί ύστερα ξεκίνησε πάλαι από τό 667, αφήνωντας στόν διάβολο νά κάνει τόν 666. Δέν μπορεί νά κάνει Λόγον Θεού…. Κύτταρον Θεού…. Οί Αριθμοί καί τό τονίζω υπήρχαν πρό πάντων τών αιώνων δηλαδή πρίν τούς αγγέλους καί οίαν άλλη δημιουργία… Συνεπώς όταν υπήρχε ό Άκτιστος 666 ή οίος άλλος Άκτιστος αριθμός π.χ. ό 8 ή ό 30938102945867 δέν υπήρχε κάν ό κτιστός έκπτωτος άγγελος σατανάς καί ό Αριθμός ό κάθε Αριθμός είναι μαζύν μέ Τόν Πατέρα πρό πάντων τών αιώνων…. καί είναι Ανώτερος από κάθε δημιούργημα κτιστόν…. Κάθε Αριθμός είναι Ιερός καί έχει τήν Μυστική Ιερά σημασία καί πολυσημασία τού…. Κατ’ ακρίβειαν κάθε Αριθμός έχει άπειρες σημασίες εκεί έξω στά άπειρα είδη τών απείρων ειδών…. Τάδ’ έφη ΑΠΕΙΡΟΛΟΓΙΑ….

Πώς ό 666 είναι Ιερός (όπως καί κάθ’ άλλος αριθμός);

Τό μοναδικόν σχήμα τό οποίον έχει τρείς ίσες πλευρές που συμβολίζουν τήν προέκταση καί τρείς ίσες γωνίες που όσον καί άν σμικρυνθούν ή προεκταθούν οί πλευρές ακόμη καί σέ αντίστοιχα απειρομεγάλα ή απειροελάχιστα μεγέθη οί γωνίες είναι ίδιες είναι τό Ισογώνιον Ισόπλευρον Τρίγωνον…. Δέν υπάρχει άλλο όσον καί άν ψάξετε διότι τό κάθε τί (Αριθμός ή Λόγος) υπάρχει μόνον μία φορά, είναι Μοναδικόν καί η Αλήθεια γιά κάθε Μαθηματικό Ερώτημα είναι έναν καί Μοναδικόν….. Τό Ισογώνιο Τρίγωνο έχει 60ο επί 3 φορές = 606060 καί αφαιρεμένων τών μηδενικών στήν Αριθμολογία τήν Μητέρα τής Αριθμιτικής καί όχι τό αντίστροφο ήτοι τήν ουδέτερη εκφορά τού μηδέν ισούται μέ 666….

Ό Πανόπτης Όφθαλμός εντός παλαιών Εκκλησιών αυτόν δήλωνει. Ό Ώρος ό αιγυπτιακός «θεός» είναι ελληνική λέξη από τό ωρώ = βλέπω (Ώρος = Βλέπων) καί θεοποιήθηκε εξεχωριστώς…. Όπως είπε Ό Χριστός πηγαίνωντας στό Θιβέτ βάσει αρχείων (άν αληθεύουν) που υπάρχουν εκεί: «γνωρίζετε Τόν Θεόν αλλά τόν έχετε κάνει πολλούς, άν πιστεύετε Έναν θά είστε στόν σωστό δρόμο»…. Βεβαίως σ’ αυτόν τόν πολυθεϊσμό εισέβαλαν καί μεταμορφωμένοι λύκοι/δαίμονες μέ προβειά αμνού…

Δηλωμένος ό 666 στήν δημιουργία….

Η λέξη Αδάμ είναι η ελληνική λέξη Αδάμαντος ό,τι καί άν μού φέρουν κάποιοι (σεβαστή η άποψη τού καθενός εφόσον είναι εντός τών πλαισίων τής ευγένειας, τής κοσμιότητος καί τής αγαθής προαιρέσεως) από λεξικά εβραϊκά κ.τ.λ.. Αυτά υπάρχουν διότι έχουν ξεχάσει ή αγνοούν τήν πρωταρχική ελληνική ρίζα καί άλλοτε έχουν αποκρύψει τήν αρχική ρίζα αυτής τής λέξης όπως καί σέ αναρίθμητες άλλες λέξεις… Π.χ. άν ερωτήσετε έναν Τούρκο άν η λέξη αττά που σημαίνει πατέρας είναι τουρκική θά σού πεί βεβαίως καί θά σού αμολήσει εκεί τουρκικά καί αλλοδαπά λεξικά, εντούτοις, αττάς σημαίνει πατήρ είς τά αρχαία ελληνικά…. (αττάς, Άτταλος, αττική = πατριά = φατριά = φαμίλια = παμίλια κ.α.)….

Ποίος είναι ό αδάμαντος;….

Αδάμαντος είναι αυτός οπού σήμερα λέμε διαμάντι, λέγεται καί άδαμας = άδαμ+άς = αδάμ+έως/φώς ήτοι τού αδαμέως… ή ό Αδαμέως….

Η Εύα είναι η καλή αρχή = εύ+α (1) = αρχή…… η πρώτη κλωνοποίηση, θά φέρουμε στοιχεία περί τούτου σέ προσεχές άρθρον…. μέ περιγραφή κλωνοποιήσεως αυτούσια!….

Τό στοιχείον αδάμαντος έχει όλως διόλου, καθόλου τυχαίον 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια καί 6 ουδετερόνια, σχηματίζωντας έναν 666 καί έναν πνευματικονοητόν ισογώνιον ισοσκελές τρίγωνον 606060 ήτοι τρείς γωνίες 60ο …… Αυτά τά πράγματα δέν είναι λαχαία, αλλά προρυθμισμένα άχραντα άκτιστα Μαθηματικά….

Οί Αδάμαντος καί Εύα δέν ήταν οί Πρωτάνθρωποι κατά 99% καί σ’ αυτόν θά φέρουμε αποδείξεις από τήν Βίβλον, αλλά αυτοί οί δύο γεννήθηκαν σέ άλλης ανώτερης αύρας χώρον, έναν κουβούκλειον αόρατης ενέργειας που ονομάζετο Εδέμ…. Εάν αποκρυπτογραφήσουμε κυριολεκτικώς τήν λέξη Εδέμ υπό τής ελληνικής γλώσσας τότε μπίνγκο! Ουσιαστικώς είναι τό όνομα Αδάμ μέ αντικατάσταση τών άλφα μέ έψιλον…. Κάποιες προσπάθειες έκανα στό παρελθόν θά τίς εύρω, θά τίς ξεσκονίσω καί θά τίς συνζητήσουμε… Τί θά μπορούσε π.χ. Θεοφιλοσοφικώς νά σημαίνει η ελληνική λέξη έδεμα, ακούγεται ελληνική ε;…..

Τό 99% τού άνθρακα οπού υπάρχει είς τόν πλανήτη είναι ό άνθρακας 14 (γιά τόν άνθρακα 12 καί 7 όλα σχετικά τά έχει στό βίντεο) αυτός οπού έχει τό ισότοπο τού 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια καί 6 ουδετερόνια…. Τό διαμάντι είναι ό καθαρότερος άνθρακας, αποτελείται αποκλειστικώς από άνθρακα = ό αδάμαντος!!!!…..

Η ομοιότητα ανθρώπου καί πιθήκου είναι 99%….. κάτι λέγει αυτόν σέ συνάρτηση μέ τόν άνθρακα 14… (Θά μπορούσαμε νά πούμε ότι ό άνθρωπος αποτελείται από 99% άνθρακα 14 τού ποσοστού όπου έχει στήν δομή τού καί ό πίθηκος 98%;…. τροφή γιά σκέψη)…. Ό άνθρακας 7 που αναφέρεται στό βίντεο είναι η διαίρεση τού άνθρακα 14…. (τροφή γιά σκέψη καί ανεύρεση αλήθειας)….

Αυτό τό 99% τά λέγει όλα….., αυτός που θά καταφέρει ν’ αλλάξει 1% ή καί λιγότερο τού ποσοστού μάς σέ άνθρακα 14 (6πρωτόνια6ηλεκτρόνια6ουδετερόνια) στήν Γονιοδομή μάς, τότε θά κάνει τόν άνθρωπο μή άνθρωπο…. ένα ζώο, ένα ζωάνθρωπο, έναν ζόμπυ = ζωόβιος…. Αυτός είναι ό διάβολος διά τής εκμετάλλευσης τής επιστήμης παρεμβαίνωντας στό έργον Τού Θεού ώς άνομος παραχαράκτης τής Γονιοδομής…. επειδή δέν αγαπάει τόν άνθρωπο….

Ό διάβολος είναι σφετεριστής, κλέπτης, μισάνθρωπος, κακούρχος, κακούργος, αντιυπάρχων, χαμένος από χέρι…. Απόδειξη; Κοιττάξετε τά βίντεο τής Νέας Αταξίας Πραγμάτων, π.χ. ξανά τό τεκμήριο αυτό https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/apokalypsi-ton-noimaton-kai-yposyneiditon-minymaton-ton-satanikon-kinoumenon-schedion/….. τίς δηλώσεις τούς, τούς σατανιστές καί κρυπτοσατανιστές μασσώνους καί άλλους νά δηλώνουν τόν σατανά θεό καί τούς ίδιους σύνθεους τού πολλοί…. Στόν 30ον βαθμόν οί μασσώνοι στόν νεομυημένο κάνουν τήν μεγάλη αποκάλυψη τής απάτης καί αυταπάτης τούς, ότι ό σατανάς είναι ό θεός…. (μάλιστα λένε ότι ίδρυσε όλες τίς θρησκείες εκτός από τόν Χριστιανισμό, αυτό τό λένε διότι θέλουν νά συμμαχήσουν καί συνσπειρώσουν όλες τίς θρησκείες εναντίον Τού Χριστού καί τών Χριστιανών!…., διατί άραγε εναντίον Τού Χριστού;…. επειδή Αυτός είναι Ό Υιός Τού Θεού καί αφού ό διάβολος μισεί περισσότερον όλων Τόν Θεόν καί Αυτού ήθελε νά σφετεριστεί ό μωροάρρωστος τήν Εξουσία καί τούς Χριστιανούς που προορίζονται αγίοι καί αγγέλοι στό κενό από τόν ίδιο 10ον τάγμα αγγέλων δι’ όσους αντέξουν νά μήν εμφυτευτούν στήν επταετία τής μεγάλης δοκιμασίας τής εποχής μάς….)…..

Νά γιατί ό Ιωάννης λέγει ότι είναι ό χξς διότι θ’ ασχοληθεί μέ τήν αλλοίωση τού άνθρακα 14 ήτοι τών 6 πρωτονίων, 6 ηλεκτρονίων, 6 ουδετερονίων, εντός τής Έλικος τής Γονιοδομής/DNA….

Τό 14 στόν άνθρακα δέν μπήκε εκεί τυχαία έστω καί «τυχαία» γιά τούς επιστήμονες, είναι ό αριθμός τών ευχάριστων νέων, όπως στήν Αποκάλυψη τό 14ον κεφάλαιο…..

Η λέξη αδάμαντος/Αδάμαντος έχει λεξάριθμον 667!…. Τυχαίο; Καθόλου! Θά τό δούμε τήν επόμενη φορά….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (13)

 1. Κωνσταντίνος 07/08/2020 @ 2:31 ΠΜ

  666 είναι τα νεφελώματα (περιοχές) που παραχώρησε ο θεός στο σαμαέλ και το τάγμα των αγγέλων που τον ακολούθησαν.

  Αυτός είναι ο λόγος που το 666 είναι το σήμα κατατεθέν του διαβόλου. Για αυτό θέλει να σφραγιστούν οι άνθρωποι με αυτόν τον αριθμό.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/08/2020 @ 3:58 ΜΜ

   Κάθε έρευνα καλοπροαίρετη αδελφέ Κωνσνταντίνε. Δώσε μού όμως εξηγήσεις πού τό γράφει καί κυρίως πώς τό εννοεί; Βεβαίως διατηρώ τήν γνώμη μού ότι έχει σχέση μέ τό Ισογώνιον Τρίγωνον. Εξ’ άλλου αναφέρεται ώς ιερός αριθμός εντός τής Παλαιάς Διαθήκης, τό έγραψα άλλη φορά, σ’ αυτό δέν τό συμπερίλαβα.

   • Κωνσταντίνος 07/08/2020 @ 5:00 ΜΜ

    Έχεις δίκιο για την έρευνα που λες αλλά η παλαιά διαθήκη τη θεωρώ ανακριβή και οδηγεί στη πλάνη. Μπορεί η εκκλησία να τη δέχεται αλλά όπως διαβάζουμε τις γραφές είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ παλαιάς και Καινής διαθήκης.

    Βλέπουμε πχ ότι ο Γιαχβέ έχει δώσει εντολές αλά Κορανίου , δηλαδή νόμο , αν δουλεύεις Σάββατο λιθοβολισμό. Οφθαλμός αντί οφθαλμού και πάει λέγοντας.

    Από την άλλη ο Θεός δεν έδωσε στις εντολές του νόμο. Δηλαδή κάνε αυτό αλλιώς θα σε τιμωρήσω. Σου λέει ο Χριστός εγώ είμαι η οδός. Αν ο κάθε ένας μας δεν ακολουθήσει κακό δικό του κάνει. Δηλαδή εσύ εγώ και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά είναι υπεύθυνος για όλα τα στραβά που του συμβαίνουν.

    Επίσης ο Χριστός είπε πρώτος το λίθο βαλέτω.

    Αυτό που εγώ διακρίνω είναι ότι δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά τη παλαιά διαθήκη. Η καινή είναι μια άλλη ιστορία φυσικά. Το ότι η εκκλησία δέχεται τη παλαιά μαζί με τη καινή είναι η απόδειξη ότι ελάχιστοι έχουν πιάσει το νόημα του Ιησού Χριστού.

    Εν ολίγοις για εμένα γιαχβρε = διάβολος. Άρα η παλαιά διαθήκη για μένα οδηγεί στην απώλεια όπως έχει ειπωθεί και από αγίους.

    Κλείνοντας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην εποχή του Χριστού οι ιερείς και η τότε εκκλησία τον σταύρωσε. Άρα τα αλάθητα και τα περί παλαιάς διαθήκης δεν είναι να τα παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Αυτός είναι ο λόγος που ο άνθρωπος στις μέρες μη έχοντας επαρκή αντίληψη αρνείται την ύπαρξη του Χριστού γιατι υπάρχουν αυτές οι πλάνες στη παλαιά διαθήκη.

 2. Φώτης Βακάκης 07/08/2020 @ 9:06 ΠΜ

  Ο πυργος της Βαβυλωνας που φτιαχτηκε απο τον Ναβουχοδονοσορα, ειχε αθροισμα διαστασεων 666. Εαν ηταν ιερος αριθμος, ο Θεος δεν θα τον γκρεμιζε. ΚΟΨΕ ΤΗΝ ΦΟΥΝΤΑ, ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΠΟΥΡΕ…..

  • ΠάνοςΓέριμου 07/08/2020 @ 4:04 ΜΜ

   Η ιερότητα τού 666 αναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη εκτός καί άμα συμφέρει μάς αρέσει η Παλαιά άμα δέν μάς αρέσει δέν τήν θέλουμε τήν Παλαιά. Οί Εβραίοι μάλιστα πλήρωνουν τούς δούλους τούς 666 λπετά τής μονάδας τού νομίσματος τούς…. Καί ό ναός τού Σολομώντα κτίστηκε από τόν σατανιστή Σολωμόντα καί δέν μπορούσαν νά εφαρμόσουν τό Τίμιον Τρίξυλον. Μέ βοήθεια μαγείας διαβόλων κτλ τής σολομωνικής. Προσωπικά δέν είμαι φανατικός ούτε μέ τήν μέν ούτε μέ τήν δέ παράταξη ήτοι τυφλών Ψευδοχριστιανών καί Νεοπαραπαγανιστών. Διότι η αλήθεια δέν είναι παράταξη…. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!!!!

   • Φώτης Βακάκης 07/08/2020 @ 7:05 ΜΜ

    πες μου κεφαλαιο και εδαφιο που το γραφει αυτο.Αν υπαρχει πρεπει να εξετασεις σε ποια εποχη γινεται διοτι και οι Εβραιοι καποια εποχη γυρισαν στον παγανισμο.

 3. Μιχάλης 07/08/2020 @ 9:39 ΠΜ

  Καλημέρα αν κ τα λες πολύ αναλυτικά κ μερικές φορές ακατανόητα για μένα όπου προσπαθείς να μας αποδείξεις ότι ο αριθμός του θηρίου είναι καλός?δεν θα πω πολλά μόνο στην αποκάλυψη τού Ιωάννη στην Πάτμο αναιρεί πιστεύω όλα όσα λες ευχαριστώ

  • ΠάνοςΓέριμου 07/08/2020 @ 4:00 ΜΜ

   Εσύ απλά κάνεις αντιπολίτευση…., γνωστόν! Δεύτερον αναφέρεται ώς ιερός αριθμός είς τήν Παλαιά Διαθήκη καί τρίτον τό λένε τά Άχραντα Μαθηματικά. Δέν σ’ αρέσουν μήν τά διαβάζεις αλλά είπα αντιπολίτευση κάνεις….

 4. ΠάνοςΓέριμου 07/08/2020 @ 4:06 ΜΜ

  Η ιερότητα τού 666 αναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη εκτός καί άμα συμφέρει μάς αρέσει η Παλαιά άμα δέν μάς αρέσει δέν τήν θέλουμε τήν Παλαιά. Οί Εβραίοι μάλιστα πλήρωνουν τούς δούλους τούς 666 λπετά τής μονάδας τού νομίσματος τούς…. Καί ό ναός τού Σολομώντα κτίστηκε από τόν σατανιστή Σολωμόντα καί δέν μπορούσαν νά εφαρμόσουν τό Τίμιον Τρίξυλον. Μέ βοήθεια μαγείας διαβόλων κτλ τής σολομωνικής. Προσωπικά δέν είμαι φανατικός ούτε μέ τήν μέν ούτε μέ τήν δέ παράταξη ήτοι τυφλών Ψευδοχριστιανών καί Νεοπαραπαγανιστών. Διότι η αλήθεια δέν είναι παράταξη…. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!!!!

 5. Παντελης 07/08/2020 @ 5:33 ΜΜ

  Ακριβώς ειναι αριθμος των εβραιων και δηλώνει υποταγή στους εβραίους και μασονους μεσω του αντιχριστου που ειναι απο την φυλή δαν γιαυτο θελουν να το βαλουν σε ολους για να ειναι δουλοι τους αφου μονο τους εαυτους τους θεωρούν ανθρώπους και τους υπολοιπους κστώτερους αφου ειναι ο λαός του θεού.Με την σφραγιδα του κανουν τον ανθρωπο ζώο και αφαιρουν την σφραγιδα του θεου καταργουν το βαπτισμα. Και χανει ο ανθρωπος την πνευματικη του φυση. Γιαυτο θα μπει στο κεφαλι και στο δεξι χερι ελεγχος του μυαλου της σκεψης της συνειδησης. Και χερι το δεξι μερος του ανθρωπου ελεγχεται απο τον αριστερο εγκεφαλο και το αριστερο απο τον μισο δεξιο σταυρωτα χ στη μεση ειναι η καρδια δηλ ελεγχουν και την ψυχη του ανθρωπου

 6. Μιχάλης 07/08/2020 @ 6:39 ΜΜ

  Γειά σας κ πάλι έλεγα να μην απαντήσω αλλά στα αλήθεια θα ήθελα να σε ρωτήσω πιστευης στην παλ.διαθικη κ όχι στην αποκάλυψη του Ιωάννη?γτι κ τα δύο δεν βαφτίζονται μαζί με αυτά που λες κ σε ξαναρωτάω πιστεύεις στην αποκάλυψη τού Ιωάννη..

 7. Μιχάλης 07/08/2020 @ 6:55 ΜΜ

  Δεν ξέρω αν κάνω αντιπολίτευση θα ήθελα να μου απαντήσεις όχι με λογοπεγνια αλλά αν δέχεσαι την αποκάλυψη τού Ιωάννη..κ σταματάω εδώ ευχαριστώ

 8. Εδεμα=55
  Πάρα δεισος=489=πατηρ
  Πάρα πατηρ
  Πολύ ωραιο κείμενο
  Αδαμα+έβα=55

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*