in

Χα χαΧα χα LikeLike ΤέλειοΤέλειο

Η Ορθοδοξία Μοναδική Θρησκεία που δέν δέχεται μικροψήγμα, δόλια εμβόλια, κατάργηση χρήματος….. Η Μοναδική Ελπίδα!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος, ό Άγιος Πρόχωρος καί Ό Χριστός έν σπηλαίω Πάτμου! Υπό τήν επίβλεψη Τού Αγίου Πνεύματος!

Η Ορθοδοξία Μοναδική Θρησκεία που δέν δέχεται μικροψήγμα, δόλια εμβόλια, κατάργηση χρήματος….. Η Μοναδική Ελπίδα!

Ορθοδοξία είναι η Μοναδική Θρησκεία η οποία έκ βάθρων δέν δέχεται τά οιανδήποτε ζωώδη εμφυτεύματα, μικροψήγματα, εμβόλια δόλου τύποις Δούρειου Ίππου ώς δήθεν δώρα…. μέσα στό κορμί μάς!

Η αιτία είναι κυριώς η Προειδοποίηση από τήν νήσον Πάτμος (πάτ+μός = πατέρας εμού) τής Αποκάλυψης Ιωάννου….., καί η σύγχρονη συνειδητοποίηση ότι ό ηλεκτρονικός οργανισμικός έλεγχος (κυριολεκτικά οργανισμικά δεσμά, δέσιμο, καθοδήγηση, τηλεχειριστηρίαση) είναι τό τέλος αυτού οπού καλούμε Άνθρωπος = άνω θρήσκω πόποτε ή όποποτε = άνω βλέπω πάντοτε καί διά παντός….

Εάν κάποιος κατάλαβε τά ανωτέρω δίχως νά είναι Ορθόδοξος (ή άπο άλλη θρησκεία τά οποία καταλάβει μέσω αυτής) καί απεχθάνεται τά εαυτοεμφυτεύματα, τά εαυτοεμβόλια, τά εαυτομικροψήγματα είναι τέρας Διαντίληψης, εύγε τού!!!!

Εξαίρεση είναι κάποιοι σεμνότατοι σιϊτες Μωαμεθανοί (αρκετοί Καθολικοί, κάποιοι Διαμαρτυρώμενοι, δέν είναι ξεκάθαρον γιά τούς Χιλιαστές/Ιεχωαύδες), όχι οί φανατικοί σουνίτες, αλλά καί αυτοί δέν θά τά δέχωνταν, γι’ αυτό τούς καταστρέφουν μέ τούς έν εξελίξει πολέμους….. Επειδή όμως αυτοί είναι φονιάδες, εγκληματίες, αδιάντροποι αλλά καί μάγκες….. Θά έβαζαν ή δυνατόν σέ όλους τούς άλλους ηλεκτρονικά δεσμά  άν είχαν τήν παγκόσμια εξουσία, δηλαδή σέ θέμα νοοτροπίας καί ηθικής είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα μέ τούς Ιουδαίους Σιωνιστές…..

Η ανθρωπότητα πρέπει νά ενωθεί εναντίον τών μικροψηγμάτων, εμβολίων, εμφυτευμάτων τηλελέγχου καί όχι νά είναι επί μέρους διαιρεμένη ακόμη καί εντός οίασδηποτε χώρας, όπως στήν Ελλάδα, όπου ό,τι λένε οί Ορθόδοξοι από γινάτι καί μίσος λένε όχι οί άλλοι….. Ή δέ μή, ό διχασμός θά φέρει τά χαϊρια τού Εμφυλίου Πολέμου μετά τόν Β΄ΠΠ καί τά χαϊρια κάθε εμφυλίου πολέμου από τήν υπεραρχαιότητα π.Χ. έως τήν σήμερον….. 

Οί κακοί καί στενόμυαλοι ανθρώποι πάντοτε εφευρίσκουν αιτίες διαίρεσης μέ τούς οιουσδήποτε άλλους είτε οί οιοινδήποτε άλλοι λένε σωστά πράγματα είτε ενσφαλμένα καί διχάζονται σέ όλα καί μέ όλα….. Είναι είς τά γονίδια τούς! Κοιτάξετε τήν Ιστορία μάς από π.Χ. «μέ τού ψύλλου πήδημα» αφορμή γιά πόλεμο! Καί νά που φτάσαμε, εκεί όπου έφτανε η βλακεία τού νού μάς. Η λέξη βλακεία από τήν λέξη βλάβη = βλαμμένος……

Όλα αυτά τά λέγω μέ αγάπη αλλά αυτοί από κάθε στρατόπεδον συμπεριλαμβανομένου καί τού ιδικού μού ήτοι τής Ορθοδοξίας δέν πιστεύουν ότι τά λέγω από αγνή αγάπη….. Θά κριθούν όμως, διότι κρίνεται όστις κακολογεί αγαθόν τή προθέσει…..

Αντί νά ειπούν: «αυτό είναι καλό που μάς λέγει αυτός, λένε αυτός είναι Χριστιανός άρα τέ δέν είναι καλό», κλασσικό παράδειγμα ακρωτηριασμένης διάνοιας, κακίας καί ελέγχου τής προσωπικότητος από τόν εγωισμό. Τί εγωισμός τί μικροψήγμα;;;; Τά ίδια δεσμά είναι, τά μέν έμφυτα τά δέ εξωτερικά ηλεκτρονικά. Ομοίως λένε καί οί ακρωτηριασμένοι Χριστιανοί ήτοι Ψευδοχριστιανοί έν μέρει, αφού τό λέγει αυτός οπού πολεμάει εμάς ώς Θρησκεία δέν θά είναι καλό. Εντούτοις, έστω καί από λάθος ένας αντίπαλος εί δυνατόν νά σού προσφέρει τήν λύση αλλά πρέπει νά έχεις ανοικτό τό επικορωνίδιον κεφαλής αιθερικού κέντρου = τσάκρα γιά νά τό καταλάβεις….. Έστω διάλεξε από τούς αντίπαλους, αυτούς οπού μισείς καί πάρε ό,τι συμφέρει σ’ εσένα καί σ’ όλους τούς Ανθρώπους…..

Καμμία Θρησκεία δέν ανάφερε τόσον εύστοχα ότι θά έρθη εποχή όπου κάποιος ή κάποιοι θά επιχειρήσουν νά δεσμεύσουν τήν Ανθρωπότητα μέ άθραυστα (ηλεκτρονικά) δεσμά καί θά είσαι «ελεύθερος» μέσα σ’ αυτά τά δεσμά καί σέ ό,τι επιτρέπουν καί κανονίζουν αυτά τά δεσμά, ήτοι τά Ηλεκτρονικά Δεσμά….. Από εγωισμό οί άλλοι δέν τά δέχονται….

Μάλιστα κάποιες θρησκείες, άθεοι καί οί κάποιοι μισητές Τού Χριστού από βρυκολάκιασμα χαίροντε συνάμα….. ό νοών νοείτο τί τούς συμβαίνει. Δέν σού λέγει η Αποκάλυψη γίνε Χριστιανός, μήν γίνεις άν δέν θέλεις, σού λέγει μήν πάς νά δεσμευτείς μέ αιώνια σκλαβιά μόνος σού…. Έστω καί άν δέν πιστεύεις ότι αυτό θά σέ πάρει στήν Κόλλαση κατάλαβε ότι αυτό θά διαγράψει κάθε ελευθερία σού, ελεύθερο λόγο, ελεύθερη διακίνηση, θ’ αλλάξουν καί διαγράψουν τήν ιδιαίτερη Ιστορία ή πράγματα οπού αγαπάς, τί δέν καταλαβαίνεις; Τόσον εθισμένος είσαι στόν εγωισμό τής προπαγάνδας καί αυτοπροπαγάνδας μέσα σού;….. Νά αρνείσαι τό ολοφάνερο σωστό επειδή τό είπε ό «αντίπαλος»;

Ακόμη καί οί αρχαίοι ελληνικοί μύθοι έστω κατά προσέγγιση αναφέρονται στό γεγονός νά μήν αποδεχθούμε τά οιανδήποτε δεσμά, πόσον δέ μάλλον τά άθραυστα ηλεκτρονικά δεσμά! Άς ενωθούμε έστω σ’ αυτό καί θά κάνουμε ώς Έλληνες θαύματα. Άλλωστε, όλη η Ελληνική Ιστορία κάθε περιόδου καί Θρησκείας είχε υπέρτατον αγαθόν τήν έκ Θεού δοσμένη Ελευθερία…… Όταν μπεί τό μαχαίρι τής ηλεκτρονικής σκλαβιάς στό κόκκαλο όλες οί άλλες διαφορές καί προτιμήσεις μάς ήτοι ιστορικές, εθνικές, φυλετικές, που βαυκαλίζουν τά μυαλά μάς θά «πάνε περίπατο» ανεπιστρεπτί. Δέν θά έχουν σημασία αφού ούτως ή άλλως θά καταργήσουν καί τίς θρησκείες σού καί τίς θρησκείες μού, καί τήν Ιστορία μού καί τήν Ιστορία σού, καί τήν γνώση σού καί τήν γνώση μού, καί τήν γνώμη μού καί τήν γνώμη σού. Θά μάς κάνουν όλους «έναν» στό μανδρί τής αποκτηνοποίησης μάς….. Ενώ τώρα μέ τίς διαφορές είμαστε όλοι «έναν» στήν Ελευθερία μάς…..

Η κατάρα τού διχασμού είναι έμφυτη παράνοια…..

Στήν εποχή τού Αντίχριστου….. κάποιοι αναρχικοί θά μετρήσουν τά πράγματα καί θά καταλάβουν ότι έχει δίκαιον η Αποκάλυψη καί αυτοθελώς θά γίνουν Χριστιανοί…..(μή δεχόμενοι τό εμβολιομικροψήγμα ή όπως άλλως πώς θά θέλουν νά τό εμπεδώνουν εντός τού ανθρώπινου σώματος). Τότε δέν θά χρειάζεται κάν νά βαπτιστούν… η Πίστη καί η Μαρτυρία τούς θά είναι ό πυλώνας γιά νά τούς ευαπτίσει μέ Αγίω Πνεύματι απευθείας Ό Χριστός μάς!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Υπόγειος οικογενειακός πόλεμος Μπακογιάννη – Μητσοτάκη

Η Τουρκία έκοψε τον Ευφράτη για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό από τη συμφωνία του 1987!