15:46 - 02/07/2020

Η Ορθοδοξία Μοναδική Θρησκεία που δέν δέχεται μικροψήγμα, δόλια εμβόλια, κατάργηση χρήματος….. Η Μοναδική Ελπίδα!

Ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος, ό Άγιος Πρόχωρος καί Ό Χριστός έν σπηλαίω Πάτμου! Υπό τήν επίβλεψη Τού Αγίου Πνεύματος!

Η Ορθοδοξία Μοναδική Θρησκεία που δέν δέχεται μικροψήγμα, δόλια εμβόλια, κατάργηση χρήματος….. Η Μοναδική Ελπίδα!

Ορθοδοξία είναι η Μοναδική Θρησκεία η οποία έκ βάθρων δέν δέχεται τά οιανδήποτε ζωώδη εμφυτεύματα, μικροψήγματα, εμβόλια δόλου τύποις Δούρειου Ίππου ώς δήθεν δώρα…. μέσα στό κορμί μάς!

Η αιτία είναι κυριώς η Προειδοποίηση από τήν νήσον Πάτμος (πάτ+μός = πατέρας εμού) τής Αποκάλυψης Ιωάννου….., καί η σύγχρονη συνειδητοποίηση ότι ό ηλεκτρονικός οργανισμικός έλεγχος (κυριολεκτικά οργανισμικά δεσμά, δέσιμο, καθοδήγηση, τηλεχειριστηρίαση) είναι τό τέλος αυτού οπού καλούμε Άνθρωπος = άνω θρήσκω πόποτε ή όποποτε = άνω βλέπω πάντοτε καί διά παντός….

Εάν κάποιος κατάλαβε τά ανωτέρω δίχως νά είναι Ορθόδοξος (ή άπο άλλη θρησκεία τά οποία καταλάβει μέσω αυτής) καί απεχθάνεται τά εαυτοεμφυτεύματα, τά εαυτοεμβόλια, τά εαυτομικροψήγματα είναι τέρας Διαντίληψης, εύγε τού!!!!

Εξαίρεση είναι κάποιοι σεμνότατοι σιϊτες Μωαμεθανοί (αρκετοί Καθολικοί, κάποιοι Διαμαρτυρώμενοι, δέν είναι ξεκάθαρον γιά τούς Χιλιαστές/Ιεχωαύδες), όχι οί φανατικοί σουνίτες, αλλά καί αυτοί δέν θά τά δέχωνταν, γι’ αυτό τούς καταστρέφουν μέ τούς έν εξελίξει πολέμους….. Επειδή όμως αυτοί είναι φονιάδες, εγκληματίες, αδιάντροποι αλλά καί μάγκες….. Θά έβαζαν ή δυνατόν σέ όλους τούς άλλους ηλεκτρονικά δεσμά  άν είχαν τήν παγκόσμια εξουσία, δηλαδή σέ θέμα νοοτροπίας καί ηθικής είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα μέ τούς Ιουδαίους Σιωνιστές…..

Η ανθρωπότητα πρέπει νά ενωθεί εναντίον τών μικροψηγμάτων, εμβολίων, εμφυτευμάτων τηλελέγχου καί όχι νά είναι επί μέρους διαιρεμένη ακόμη καί εντός οίασδηποτε χώρας, όπως στήν Ελλάδα, όπου ό,τι λένε οί Ορθόδοξοι από γινάτι καί μίσος λένε όχι οί άλλοι….. Ή δέ μή, ό διχασμός θά φέρει τά χαϊρια τού Εμφυλίου Πολέμου μετά τόν Β΄ΠΠ καί τά χαϊρια κάθε εμφυλίου πολέμου από τήν υπεραρχαιότητα π.Χ. έως τήν σήμερον….. 

Οί κακοί καί στενόμυαλοι ανθρώποι πάντοτε εφευρίσκουν αιτίες διαίρεσης μέ τούς οιουσδήποτε άλλους είτε οί οιοινδήποτε άλλοι λένε σωστά πράγματα είτε ενσφαλμένα καί διχάζονται σέ όλα καί μέ όλα….. Είναι είς τά γονίδια τούς! Κοιτάξετε τήν Ιστορία μάς από π.Χ. «μέ τού ψύλλου πήδημα» αφορμή γιά πόλεμο! Καί νά που φτάσαμε, εκεί όπου έφτανε η βλακεία τού νού μάς. Η λέξη βλακεία από τήν λέξη βλάβη = βλαμμένος……

Όλα αυτά τά λέγω μέ αγάπη αλλά αυτοί από κάθε στρατόπεδον συμπεριλαμβανομένου καί τού ιδικού μού ήτοι τής Ορθοδοξίας δέν πιστεύουν ότι τά λέγω από αγνή αγάπη….. Θά κριθούν όμως, διότι κρίνεται όστις κακολογεί αγαθόν τή προθέσει…..

Αντί νά ειπούν: «αυτό είναι καλό που μάς λέγει αυτός, λένε αυτός είναι Χριστιανός άρα τέ δέν είναι καλό», κλασσικό παράδειγμα ακρωτηριασμένης διάνοιας, κακίας καί ελέγχου τής προσωπικότητος από τόν εγωισμό. Τί εγωισμός τί μικροψήγμα;;;; Τά ίδια δεσμά είναι, τά μέν έμφυτα τά δέ εξωτερικά ηλεκτρονικά. Ομοίως λένε καί οί ακρωτηριασμένοι Χριστιανοί ήτοι Ψευδοχριστιανοί έν μέρει, αφού τό λέγει αυτός οπού πολεμάει εμάς ώς Θρησκεία δέν θά είναι καλό. Εντούτοις, έστω καί από λάθος ένας αντίπαλος εί δυνατόν νά σού προσφέρει τήν λύση αλλά πρέπει νά έχεις ανοικτό τό επικορωνίδιον κεφαλής αιθερικού κέντρου = τσάκρα γιά νά τό καταλάβεις….. Έστω διάλεξε από τούς αντίπαλους, αυτούς οπού μισείς καί πάρε ό,τι συμφέρει σ’ εσένα καί σ’ όλους τούς Ανθρώπους…..

Καμμία Θρησκεία δέν ανάφερε τόσον εύστοχα ότι θά έρθη εποχή όπου κάποιος ή κάποιοι θά επιχειρήσουν νά δεσμεύσουν τήν Ανθρωπότητα μέ άθραυστα (ηλεκτρονικά) δεσμά καί θά είσαι «ελεύθερος» μέσα σ’ αυτά τά δεσμά καί σέ ό,τι επιτρέπουν καί κανονίζουν αυτά τά δεσμά, ήτοι τά Ηλεκτρονικά Δεσμά….. Από εγωισμό οί άλλοι δέν τά δέχονται….

Μάλιστα κάποιες θρησκείες, άθεοι καί οί κάποιοι μισητές Τού Χριστού από βρυκολάκιασμα χαίροντε συνάμα….. ό νοών νοείτο τί τούς συμβαίνει. Δέν σού λέγει η Αποκάλυψη γίνε Χριστιανός, μήν γίνεις άν δέν θέλεις, σού λέγει μήν πάς νά δεσμευτείς μέ αιώνια σκλαβιά μόνος σού…. Έστω καί άν δέν πιστεύεις ότι αυτό θά σέ πάρει στήν Κόλλαση κατάλαβε ότι αυτό θά διαγράψει κάθε ελευθερία σού, ελεύθερο λόγο, ελεύθερη διακίνηση, θ’ αλλάξουν καί διαγράψουν τήν ιδιαίτερη Ιστορία ή πράγματα οπού αγαπάς, τί δέν καταλαβαίνεις; Τόσον εθισμένος είσαι στόν εγωισμό τής προπαγάνδας καί αυτοπροπαγάνδας μέσα σού;….. Νά αρνείσαι τό ολοφάνερο σωστό επειδή τό είπε ό «αντίπαλος»;

Ακόμη καί οί αρχαίοι ελληνικοί μύθοι έστω κατά προσέγγιση αναφέρονται στό γεγονός νά μήν αποδεχθούμε τά οιανδήποτε δεσμά, πόσον δέ μάλλον τά άθραυστα ηλεκτρονικά δεσμά! Άς ενωθούμε έστω σ’ αυτό καί θά κάνουμε ώς Έλληνες θαύματα. Άλλωστε, όλη η Ελληνική Ιστορία κάθε περιόδου καί Θρησκείας είχε υπέρτατον αγαθόν τήν έκ Θεού δοσμένη Ελευθερία…… Όταν μπεί τό μαχαίρι τής ηλεκτρονικής σκλαβιάς στό κόκκαλο όλες οί άλλες διαφορές καί προτιμήσεις μάς ήτοι ιστορικές, εθνικές, φυλετικές, που βαυκαλίζουν τά μυαλά μάς θά «πάνε περίπατο» ανεπιστρεπτί. Δέν θά έχουν σημασία αφού ούτως ή άλλως θά καταργήσουν καί τίς θρησκείες σού καί τίς θρησκείες μού, καί τήν Ιστορία μού καί τήν Ιστορία σού, καί τήν γνώση σού καί τήν γνώση μού, καί τήν γνώμη μού καί τήν γνώμη σού. Θά μάς κάνουν όλους «έναν» στό μανδρί τής αποκτηνοποίησης μάς….. Ενώ τώρα μέ τίς διαφορές είμαστε όλοι «έναν» στήν Ελευθερία μάς…..

Η κατάρα τού διχασμού είναι έμφυτη παράνοια…..

Στήν εποχή τού Αντίχριστου….. κάποιοι αναρχικοί θά μετρήσουν τά πράγματα καί θά καταλάβουν ότι έχει δίκαιον η Αποκάλυψη καί αυτοθελώς θά γίνουν Χριστιανοί…..(μή δεχόμενοι τό εμβολιομικροψήγμα ή όπως άλλως πώς θά θέλουν νά τό εμπεδώνουν εντός τού ανθρώπινου σώματος). Τότε δέν θά χρειάζεται κάν νά βαπτιστούν… η Πίστη καί η Μαρτυρία τούς θά είναι ό πυλώνας γιά νά τούς ευαπτίσει μέ Αγίω Πνεύματι απευθείας Ό Χριστός μάς!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (19)

 1. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 4:22 ΜΜ

  Σε αυτο θα σας υποστηριξω αν και ειμαι ενας ξενος αλλα η θρησκεια σας χρειαζετε αναβαθμιση για εισελθει εις το βασιλειον μου και εχει βασικα μεγαλον προβλημα εγωισμου που θα της το λυσω με την μεθοδο της πατσαρκας.

 2. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 4:38 ΜΜ

  Χριστιανος ασφαλως δεν προκειται να γινω ξανα καθοτι επισης δεν προκειται να εισελθουν στον Αιωνα του Υδροχοου τα ιερατεια του διχασμου και της αποβλακωσης. Απο εκει και μετα εγω δεν εχω καμια υποχρεωση στην θρησκεια σας, καθοτι μαλιστα εχυσα ποταμους απο αιμα για να αναχαιτησω τις δαιμονικες επιθεσεις απο τους αρχαιοκαπηλους και δεν περιμενα βασικα ανταλαγμα αλλα με κλοτσησεν σαν τον αδεσποτο σσιλο για το “καλο” ταχα μου του εθνους, μεσα και απο την συμπραξη τους με τα τεκνα του Φυρερ για να παρει τελικα το μερος του βιαστη μου. Δεν με απασχολει αυτο το διλλημα.

  Το μοναδικο διλλημα που θα προκυψει ειναι αυτον του Διαφωτισμου της θρησκευτικης Ελευθεριας εναντι του οποιουδηποτε φασισμου θρησκευτικου η μη καθοτι μαλιστα αν δεν υπηρχε το Απολλωνειο πνευμα του Διαφωτισμου δεν θα υπηρχεν ουτε Ελληνισμος και δεν θα ειχαμε καμια ελπιδα να γλυτωσουμε απο το πνευμα του θρησκευτικου σκοτους, που σταματησε να σου καμνει like γιατι εχεις αιρετικες και μιαρες Ελληνικες ιδεες και ετελειωσεν βασικα η περιοδος της σταυρωσης τωρα θα περασουμε στο επομενο level.

 3. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 4:46 ΜΜ

  Φαντασου να κατεβαινε κατω ο Χριστος και να επρεπε να μπει σε αυτον το διλλημα. Αστεια πραγματα. Σχετικα με τον Neo Θεο της πραγματικοτητας μας τον Απολλωνα που θα σωσει και οσους χριστιανους θελουν να σωθουν και αν δηλαδη εχουν ακομα ελπιδαν να σωθουν απο την υβριν εναντια στον Αγιον Πνευμα της Θεας απλα να αναφερω οτι βασικα οι Ελληνιστες Διαφωτιστες που εφεραν ξανα την Ελπιδαν για την Ελευθεριαν στον κοσμο μας επικαλουνταν οχι μονο την μνημην των αρχαιων φιλοσοφων αλλα και του Απολλωνα μεσα απο τα φιλτρα ασφαλως του Ερμητισμου του Νεοπλατωνισμου και του Γνωστικισμου. Η επιλογη που εχει η θρησκεια σας για να σωθει απο την μικροψυχιαν της ειναι να με ακολουθησει να σας σασω.

 4. Αντιδραστικός Έλληνας 07/02/2020 @ 5:22 ΜΜ

  Κόψε τα ληγμένα

 5. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 5:22 ΜΜ

  Στο επομενο level θα περασουμε στην αναγωγη της πιστης σε γνωση συμφωνα με το ζητουμενο του Κλημη του Αλεξανδρευς και θα παντρεψουμε το Απολλωνειο πνευμα και την Ελληνικη γνωση με την πιστη στον Κυριο Ημων Ιησου Χριστο. Ασφαλως μιλαμε για την Αποκαλυψην μου και την για την ανασταση του Διονυσου-Οσιρι και δηλαδη για την επανσερκαωση του Αιωνα μεσα απο τον γιον του τον Απολλωνα που ειναι το τεκνον της Αγιας Τριαδας του Πλατωνα και δηλαδη του Οσιρι-Πατερα Ισιδια-Μητερα και Ωρος-Γιος οπου συμφωνα και με αυτα που ειπεν ο Διοδορος ο Σικελιωτης ο Απολλωνας-Ωρος ειναι ο γιος του Διονυσου-Οσιρι και αυτον ηταν εναν κλειδι για το ξεκλειδωμα του Ελληνικου ματριξ και μιλαμεν ασφαλως για τον Αρποκρατη και δηλαδη για το θεικο βρεφος που γεννηθηκεν μεσα εις της καρδιες αλλα και τον Νου των μυημενων και των Σοφων της τοτε εποχης που εγραψαν και την Κ.Δ και για αυτον αλλωστε μας εδωσαν αυτον τον κωδικα σχετκα με τον Απολλυων που ειναι αυτου που κραταει τα κλειδια της αβυσσου που ειναι ο Απολλωνας ασφαλως που ειναι ο Μιθρας και δηλαδη Πρωτογονος/Πρωτοτοκος Φανης και δηλαδη ο ΙΑΩ που ηταν η αρχικη μεταφραση του Τετραγραμματου YHVH = 378 = PHANES που συμφωνα με αυτα που μας ειπαν οι αρχαιοι Σοφοι θα επανελθει και θα φερει την Χρυσην Αυγην του Χρυσου Αιωνα.

  Μιλαμε λοιπον για την υλοποιησην του Οντος που ειναι ο Ων των αρχαιων φιλοσοφων και ουδολως απασχολει την Αληθειαν οι θεωριες περι του αντιθετου και ασφαλως καμια παραδοση δεν φερει την απολυτη αληθειαν καθοτι αυτο μαλιστα θα ηταν αδικο και δηλαδη βασικα ακομα αι οι μαρτυρες του Ιεχωβα που μας λενε οτι ο Απολλυων ειναι ο Ιησους κρατανε τουλαχιστον αυτο το κλειδι αναφορικα με την υλοποιησην του Οντος και αυτο ακριβως συνεβει και τοτε που εμφανιστηκε ο Αναρχος Γιος του Χαους που τους εκαμεν ολους ανω κατω καθοτι ειναι αυτος που περιμεναν ολοι οι μυημενοι που ολοι συναντηθηκαν στον ΣΤΑΥΡΟ οπως συνεβει και με τον Μεγαν Κωστακη που ηταν μυημενος στα μυστηρια του Μιθρα καθοτι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ειναι το σημειο συναντησης ολων των πολικοτητων και για αυτο αλλωστε αμα αφησετε τον Νου σας ελευθερον απο τις παραισθησεις θα δειτε την Αληθειαν σχετικα και με το Τρισκελιον για το οποιον επιφυλασσομαι να αναφερθω στην συνεχεια καθοτι δεν πιστευω στις συμπτωσης. Πιστευω στον Γιο του Χαους συμφωνα και με την αρχαια μνημη,

 6. Απαντώ στο: Η Ορθοδοξία Μοναδική Θρησκεία που δέν δέχεται μικροψήγμα, δόλια εμβόλια, κατάργηση χρήματος….. Η Μοναδική Ελπίδα!

  Τον μέγα εκπρόσωπο της Ορθοδοξίας (Βαρθολομαίο) τον ρώτησες
  αν τα δέχεται αυτά ή οχι;

  • ΠάνοςΓέριμου 07/02/2020 @ 8:08 ΜΜ

   Εκπρόσωπος τής Ορθοδοξίας είναι Ό Χριστός…. Ό Ιωάννης ό Θεολόγος μάς ειδοποίησε, όστις τά δεχθεί παπάς ή ξιπαπάς στόν ίδιον λάκκον θά πέσει….

   • Μόνο σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις θυμάστε τον Χριστό.
    Στη συντριπτική πλειονότητα των αναρτημάτων όλων των “πιστών χριστιανών”
    οι αναφορές εστιάζουν στον Παύλο, στα Αποστολικά, στους Αγιους πατέρες κλπ.

    Δε βρυκολακιάζω καθόλου. Μακάρι να εστιάζατε παραπάνω
    στο Χριστό και λιγότερο στον δογματισμό.

    Επίσης υπεκφεύγεις. Αναγνωρίζεις τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
    ως επισημο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού θεσμού ή οχι;
    Και ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ τι ακριβώς πρεσβεύει και τι στηρίζει;
    (Λέμε τώρα…)

   • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/02/2020 @ 9:49 ΜΜ

    Ο Ιωάννης ο Θεολόγος είπε ότι αυτοί που θα σωθούν θα είναι 124 χιλιάδες, 12 χιλιάδες από κάθε φυλή του Ισραήλ. Εγώ δεν κατάγομαι από φυλές του Ισραήλ γιατί είμαι Έλληνας, οπότε την έβαψα.

    • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/02/2020 @ 9:51 ΜΜ

     Έγραψα κατά λάθος ότι θα σωθούν 124 χιλιάδες. Το σωστό είναι ότι θα σωθούν 148 χιλιάδες χιλιάδες.

 7. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 7:57 ΜΜ

  Σχετικα με τους αναρχικους απλα να αναφερω σχετικα με τον Αναρχο Θεο του Πλατωνα:

  Ο Πλάτων δίδασκε ότι οι ιδέες είναι «ουσίαι αυθυπόστατοι, άυλοι, και αμετάβλητοι, πλήν απρόσιτοι εις τας ημετέρας αισθήσεις και μόνον δια του νού θεαταί». Τα αντικείμενα τα οποία μας περιβάλλουν, επειδή εύκολα μεταβάλλονται, δεν μας δίνουν ακριβή εικόνα των αναλλοιώτων και μονίμων αυτών ιδεών. Η ψυχή διατηρεί στην μνήμη της αναμνήσεις αυτών των ιδεών, κατά τον χρόνο της προϋπάρξεώς της, πρίν, δηλαδή, φυλακισθεί στο σώμα.

  Επομένως, η λύτρωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται όταν η ψυχή γνωρίσει και ενωθεί με τα αρχέτυπα αυτά, με τις ιδέες αυτές, και όταν φυσικά η ψυχή ελευθερωθή από το σώμα, που είναι το δεσμωτήριό της. Κατά τον Πλάτωνα, ο θεός είναι το ΑΝΑΡΧΟ και απόλυτο όν το οποίο είναι «αεί όν και ούτε γιγνόμενον ούτε απολλύμενον, ούτε αυξανόμενον, ούτε φθίνον». Έτσι ονομάζει τον θεό άλλοτε «αγαθόν», άλλοτε «ιδέαν του αγαθού», άλλοτε «αμήχανον κάλλος», άλλοτε «αρχήν ανυπόθετον», ήτοι απόλυτον, άλλοτε «αρχήν των πάντων» (Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τόμος 10ος, σελ. 424, 425).

 8. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 8:15 ΜΜ

  Αυτη η πραγματικοτητα που φανταζεσαι Παναγιωτη δεν υπαρχει γιατι ο Κυριος ειναι ο Ων ο Αληθινος Θεος και αυτος ειναι η Αληθεια και υπαρχει μονον η δικη του Πραγματικοτητα και μεσα σε αυτην κατοικουμεν στην φαρμα του γεωργου που ειναι ο Κυριος των Δυναμεων Οσιρις και δεν εχουν καμια ελπιδαν οι εχθροι αυτου καθως ξελειδωνουν οι σφραγιδες και ανοιγουν οι πυλες.

  Αυτο που συμβαινει ειναι οτι φευγει ο παλιος ο Χρονος-Αιωνας και ερχεται ο Νεος ο Χρυσος που ειναι το Χρυσον Βασιλειο του Πολυωνυμου και Αναρχου Μεγαλοδυναμου που ειναι ο Σπορεας του Χρυσου Σπορου του Χρυσου Γενους. Μην χανεις την πιστη σου τωρα που ηρθεν η Ωρα του Κυριου Φανη Ηρικεπαιου που ειναι ο Ων και επιστρεφουμε στην Αρχη μετα το Τελος ετσι οπως διδαξαν οι σοφοι προγονοι μας. ΑΩ

  Ασε το μυαλο σου ελευθερο και δες την Αληθειαν. Ο εχθρος δεν υπαρχει καν καθοτι λογαριασαν χωρις τον ξενοδοχον που ειναι το Αλφα και το Ωμερα η Αρχη – Φανης και το Τελος -Απολλυων. Διαλεξε.

 9. ΠάνοςΓέριμου 07/02/2020 @ 8:19 ΜΜ

  Βρυκολακιάζουν όσοι δέν είναι Χριστιανοί, τί νά τούς κάνω….. δικαίωμα τούς. Θά μπορούσαν καί νά μήν βρυκολακιάσουν……

 10. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 8:41 ΜΜ

  Δεν εχει καμια σημασια η ταμπελα που στην συγκεκριμενη περιπτωση δεν ειναι παρα μια πολιτικη αποψη. Ασφαλως δεν ειναι τοσον ηλιθιος ο Αναρχικος Δημιουργος που να κρινει την ουσια με βαση την ταμπελα και την επιφανεια. Αλλο πραγμα η Πιστη στον Χριστο και στο Αιωνιο και αλλο πραγμα η πιστη στην θρησκεια και στο φθαρτο.

 11. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 9:16 ΜΜ

  Διορθωση. Οι τοτε Σοφοι δεν εγραψαν την Κ.Δ αλλα τα πλειστα των κειμενων που συμπεριληφθηκαν σε αυτο το βιβλιο. Ο Χριστος δημιουργησε ενα κινημα πνευματικης αφυπνισης που βγηκε εκτος ελεγχου απο το κατεστημενο της Ρωμης, που υποχρεωθηκε να δημιουργησει την νεα θρησκεια συμφωνα ασφαλως με τις αναγκες της εξουσιας. Για αυτο και ειναι συμαντικο να διαχωρισουμε την Πιστη στον Χριστο απο την πιστη στην θρησκεια και δεν θα μπορουσε να γινει διαφορετικα βασικα.

 12. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ 07/02/2020 @ 9:45 ΜΜ

  Πάλι τα ίδια με την παραετυμολόγηση που κάνεις, που στην ουσία είναι και παραπληροφόρηση.

  1. Πάτμος: Φυσικά η ετυμολόγηση που κάνεις, πάτ+μός = πατέρας εμού είναι παντελώς λανθασμένη. Η ονομασία του προέρχεται από το ιερό όρος Λάτμος της Μικράς Ασίας απέναντι από την Πάτμο όπου ήταν το Ιερό της Θεάς Αρτέμιδος η οποία σύμφωνα με την μυθολογία ανέσυρε από τον βυθό το νησί.

  2. Άνθρωπος: Παντελώς λανθασμένη η ετυμολογία Άνθρωπος = άνω θρήσκω πόποτε ή όποποτε = άνω βλέπω πάντοτε καί διά παντός…. Το θρήσκω τί είναι; Λάθος και το σωστό είναι θρώσκω ή βγαίνει από το Θρησκεία;

  Η λέξη άνθρωπος είναι αρχαία λέξη, αβέβαιου ετύμου, πιθανώς από το άνδρ-ωπος, από το ανήρ, ανδρός + -ωπός και έχει την σημασία “ο έχων ανδρική όψη, αυτός που μοιάζει με άνδρα”, όπου άνδρας σημαίνει γενικότερα τον άνθρωπο.

  Να διευκρινίσω ότι αρχικώς η λέξη χρησιμοποιήθηκε κυρίως υποτιμητικά για να δηλώσει κατώτερα των Θεών όντα. Είναι προφανές ότι η σύνδεση με το αρχαίο άνω θρώσκω (βλέπω επάνω σαν χαζός) ή το αναθρώσκω (αναπηδώ άνευ λόγου) είναι παρετυμολογική και επιστημονικά αβάσιμη.

  Όσο για το άνω θιρώσκω θα συμβούλευα τους ανθρώπους να μην το τηρούν γιατί μπορεί ν σκοντάψουν.

 13. Κωνσταντίνος 07/03/2020 @ 1:35 ΠΜ

  Πολλοί μπερδεύεται την ορθοδοξία με τους παπάδες.

  Πέφτετε όλοι στη παγίδα

  Δηλαδή ένας γιατρός με φακελάκια όλοι οι γιατροί σκαρτοι.

  Ένας αστυνομικός τα παίρνει όλοι οι αστυνομικοί βρώμικοι.

  Ένας δάσκαλος παιδεραστής όλοι οι δάσκαλοι ανώμαλοι.

  Έτσι δεν πάμε όμως μπροστά.

  Ποιος σας είπε ότι η ορθοδοξία είναι ένας παπάς ή ένας κανόνας που έχει συνταχθεί από άνθρωπο.

  Μόνο η ορθοδοξία είναι αυτή που σε διδάσκει πως να αφήσεις τα ανθρώπινα πάθη σου. Πώς θα αγαπήσεις ακόμα και τον εχθρό σου. Μόνο ο δρόμος του Χριστού.

  Όλες οι άλλες θρησκείες καλλιεργούν τα πάθη. Τα τσιπακια και τα κάθε τσιπακια είναι ο ορισμός των παθών. Πάρε το τσιπακια για να έχεις όλα τα υλικά αγαθά που σου προσφέρουν , πως θα έχεις χρήματα , πως θα έχεις τη κοιλιά σου γεμάτη.

  Όλοι και όλα προωθούν τα ανθρώπινα πάθη. Μόνο ένας έδειξε το δρόμο για απαλλαγή αυτών των παθών. Ο Χριστός.

  Τώρα ο κάθε ένας μπορεί να χτυπιέται γιατί ο τάδε παπάς ή όλη η εκκλησία είναι σκάρτη για αυτόν. Αλλά η ουσία είναι μια. Κανένας παπάς και καμιά εκκλησία δεν μπορεί να σε σώσει αν εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να σωθείς.

  Αν καταπιάνεσαι από τον κάθε παπά για να πεις να αφού είναι σκαρτος ο παπάς αυτός είναι σκάρτη η ορθοδοξία και σκαρτος ο Χριστός τότε κακό του κεφαλιού αυτού που το σκέφτεται.

 14. Αν το 2020 η μόνη ελπίδα στον κόσμο είναι τα παραμύθια των θρησκειών. πάει χάθηκε το παιχνίδι πριν αρχίσει, η ανθρωπότητα σύντομα θα εκλείψει. Όσον αφορά για τους ορθοδόξους χριστιανούς, το μόνο που έχω να πω είναι ότι μεγαλύτεροι υποκριτές και σκατόψυχοι από αυτούς δεν υπάρχουν. Το 99% των πιστών είναι η προσβολή της θρησκείας τους.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh