in

Η ΝΤΠ θά κερδίσει όλες τίς μάχες αλλά θά χάσει τόν πόλεμον! Πώς γίνεται τέτοιος χαττάς διά τήν ίδια;….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η ΝΤΠ θά κερδίσει όλες τίς μάχες αλλά θά χάσει τόν πόλεμον! Πώς γίνεται τέτοιος χαττάς διά τήν ίδια;….

Πώς γίνεται νά γίνει αυτόν οπού είπε ό Άγιος Παϊσιος ότι οί Σιωνιστές θά κερδίσουν όλες τίς μάχες αλλά θά χάσουν τόν πόλεμον;….

Πρώτον μπορεί νά θεωρηθεί βλακεία… Δεύτερον, είναι κβαντομηχανική δήλωση… δέν μπορεί κάνεις νά τό αρνηθεί… Όχι επειδή τό είπε Άγιος δέν είναι! Άλλωστε, οί Αγίοι είναι πέραν τού κβαντικού πεδίου σέ υπερκβαντικά υπερβατικά άγια πεδία…. Τρίτον, ήδη συμβαίνει!…

Ναί ήδη συμβαίνει, η «νέα» αταξία απραγμάτων επέβαλε τούς τρόπους διαβίωσης, τά βουντού οικονομικά τής, τά αναψυκτικά τής, τίς μουσικές τής, τίς τανείες τής, τά ναρκωτικά ανδροχρώμια τής, τά όργια τής…. αλλ’ εντούτοις, δέν καθυπόταξε τήν ανθρωπότητα, τή θρησκεία, τήν ευγένεια, τήν καλοσύνη έξ’ ολοκλήρου όπως ήθελε….

Τέταρτον, δέν θά τά καταφέρει ποτέ, διότι καί έν καιρώ Αντιχρίστου θά υπάρχουν ακόμη Χριστιανοί καί δή άνθρωποι χωρίς αυτόν τό ό,τιδήποτε είναι χάραγμα χξς….

Άρα τέ, δέν θά κερδίσει τόν πόλεμον…

Πέμπτον, μέ τίς ενέργειες τής τώρα ίσως έν τέλει νά χάσει καί νά χαθεί, έστω είς τή πρώτη φάση όπως αναγγέλεται από τό βιβλίον οπού ανάγγειλε καί τό χάραγμα χξς….

Έκτον, οί ενέργειες καί οί πολέμοι οπού θά φέρουν οί «νεοταξίτες» νά φέρουν τήν Αναλαμπή τής Ορθοδοξίας καί τής Αναδυνάμωσης τού κέρατος τού Ελληνισμού, κατά τόν Ευαγγελικόν Λόγον….

Εύδομον, η Ελλάδα είς τόν Μικρασιατικόν Πόλεμον κέρδισε τίς μάχες, αλλά έχασε τόν πόλεμον μέ προδοσία καί προδοτική διαταγή αποχώρησης καί υποχώρησης. Κέρδισε τούς Βουλγάρους καί εξελευθέρωσε 100 χιλιόμετρα βάθους είς τό «βουλγαρικόν» έδαφος ελληνικές εστίες μέ Έλληνες κατοίκους οίτινες ωμιλούσαν Ελληνικά, όλοι εκεί σχεδόν ήσαν Έλληνες… Χάσαμε όμως τόν πόλεμον από «φίλους» Ευρωπαίους κατ’ εντολήν αποχώρησης καί υποχώρησης. Αμέσως μετά οί Βούλγαροι εκβουλγάρισαν τούς εκεί Έλληνες, απαγορεύωντας τούς νά ωμιλούν Ελληνικά καί έκλεισαν όλα τά ελληνικά σχολεία, τούς άλλαξαν τά ονόματα κατά τίς βουλγαρικές καταλήξεις καί έν τέλει τούς έκλεισαν τίς Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες, αυτά ήταν αρκετά διά νά λησμονήσουν σέ μερικά έτη ποίοι ήσαν. Όταν θέλεις καί όταν αγωνίζεσαι νά επιβιώσεις δέν σκέπτεσαι ποίος είσαι καί ποίος πρέπει νά είσαι, τουλάχιστον οί πλείστοι, όσοι τό κάνουν είναι οί μεγάλοι υπερπατριώτες…. ή υπερφανατικοί….

Διότι μπορεί νά μήν θέλεις νά ξεχάσεις ότι είσαι Τούρκος αλλά ξέχασες ότι είσαι Έλληνας καί τό ξέχασες!….

Τό νά είσαι Έλλην καί Ορθόδοξος δι’ εμένα είτε είσαι Έλλην είτε όχι είναι η μεγαλύτερη τιμή!….

Η «νέα» αταξία απραγμάτων νικάει ένεκα άγνοιας…. Πώς τό κάνει; Ασπούμε ότι έχεις μία τράμπουλα μέ χίλια χαρτιά καί μόνον έναν λέγει τήν αλήθεια, πόσοι θά τό επιλέξουν τυχαία;… έναν τοίς χιλίοις….

Εάν όμως μάθουν τήν αλήθεια δέν θά τραβούν τυχαία χαρτιά από τήν τράμπουλα τών μέσων μαζικής εξαπάτησης καί εξάρτησης καί αποχαύνωσης…

Θά πετάξουν τήν τράμπουλα είς τά σκουπίδια… Άλλωστε από τή τράμπα = απάτη η λέξη τράμπουλα καί τό αναπήδημα… πέρα δώθε….

Μέ τά πολλά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πολλά σχολεία, αλλά επειδή οί ζάμπλουτοι έχουν τά περισσότερα λεφτά, έχουν καί τά ισχυρότερα μέσα μαζικής εξιστόρισης, μέ αποτέλεσμα τό μεγαλύτερον ποσοστόν ακροατών καί αναγνωστών…. αυτόν είναι τό μέγα απλούστατον κόλπον!….

Από τήν άλλη η ανθρωπότητα, έγινε ράθυμη από τήν αναισθησία…. Είναι η αναισθησία τής καί η φιλολαιμαργία μέ όλες τίς προεκτάσεις οπού κάνει τούς ανθρώπους νά λένε: «δέν βαριέσαι θά τό βάλω τό εμβόλιον», παίζωντας τές ζωές τούς «κορώνα γράμματα» ημιασυνείδητα….

Οί περισσότεροι ανθρώποι δέν κατανοούν πρίν φοβηθούν, δέν κατανοούν πρίν απειληθούν, δέν κατανοούν πρίν τό πάθουν!….

Τό πάθημα μπορεί νά γίνει μάθημα αλλά μπορεί νά είναι αργά…. δέν τό καταλαβαίνουν αυτόν….

Συνεπώς, τούς ερεθίζεις τόν φόβον μέ τρόπον εποικοδομητικόν είς τόν καθένα καί γενικώς… τούς τό υποβάλλεις καί τούς τό κάνεις εί δυνατόν μονομανία μέχρι υστερίας….

Ναί, μία υστερία αντιεμβολιασμού θά ήταν ό,τι πρέπει… Ό σκοπός αγιάζει τά μέσα, όταν ό σκοπός είναι νά σωθεί η ανθρωπότητα καί τό μέλλον τής…

Όταν προσπαθείς νά πείσεις κάποιον άνθρωπον νά πάει κάπου διά τώ όντι καλόν τού ή προκαρδιογνωματεύεις ότι βάσει ψυχολογίας τού δέν θά τό δεχθείς, τότε τόν πείθεις νά πάει πρός τό ίδιον μέρος διά τό ιδιοτελές συμφέρον τού!…. Δηλαδή τού δίδεις γλύκισμα, ελπίδα καί ψευδαίσθηση οπού θά τόν οδηγήσει είς τό καταφύγιον καί τήν άρνηση τής καταστροφής καί αυτοκαταστροφής τού!…

Όπως τό κάνουμε είς τά παιδιά: «άν γράψεις καλά είς τίς εξετάσεις θά σού δωρίσω αυτόν ή τό τάδε πράγμα….»….

Δηλαδή, εάν θέλεις νά σώσεις κάποιον, εάν δέν πείθεται μέ τή κατανόηση σώσε τόν μέ τόν δόλον. Τί γίνεται όμως οπού προσπαθώντας νά τόν σώσεις νομίζει ότι προσπαθείς νά τόν καταστρέψεις;…. Εάν συνεχίσεις σ’ αυτόν τόν άνθρωπον τόν ευγενή αγώνα αγάπης, θά λάβεις αμύθητη ουράνια περιουσία….

Πάντοτε έλεγα ότι θά τριτώσει τό 21, ήτοι 1821, 1921, 2021… ελπίζω νά έρθει απροσδόκητη λύτρωση μέσω τής θορυβώδης πτώσης τού τέρατος τής σιωνιστικής αταξίας σατανικών απραγμάτων…

Τό 1821 μέ πολύ αίμα έν μέρει σωθήκαμε, τό 1921 μέ πολύ αίμα έν μέρει χαθήκαμε τό 2021;…. Εναλλαγή; Ήτοι έν μέρει σωθήκαμε, έν μέρει χαθήκαμε καί τό 2021 έν μέρει ανασωθήκαμε;….

Αναδρομούμε είς τό παρελθόν διά νά συναντήσουμε εκεί οπού κλείνει ό κύκλος τού παρελθόντος μέ τό μέλλον, τό μέλλον… οί προφυτείες λένε ότι συγκλονιστικά πράγματα θά γίνουν…. Ήδη τά βλέπουμε, μέ ποία σειρά θά γίνουν ίδωμεν, αλλά αντέξετε…. ό,τι καί νά προορίζεται…. !

Πώς ν’ αντέξει όμως κάποιος οπού η θρησκεία τού είναι η «καθώς πρέπει» «καλοπέραση», αφού τό εμβόλιον νομίζει αυτός ότι θά τού παραχωρήσει έστω αυτήν τήν πολυτέλεια… Όχι όμως!. Σκοπός τούς είναι νά πάρουν πάσα περιουσία τής γής, όπως καί άν λογαριάζεται αυτή μέ οίον όνομα καί οίαν ονομαστική αξία…. καί σύ θά είσαι παράσιτον οπού καταπατάς τή κλεμμένη περιουσία τούς καί πρέπει νά ψεκαστοεξουδετερωθείς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

29 points
Upvote Downvote

One Comment

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Η ασυνείδητη οργιοπορνεία τής εμπιστοσύνης….

Φωτιά στο ΧΥΤΑ Φυλής