Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες;

Χάθηκαν οἱ Ἑλληνίδες; Χάθηκαν οἱ Γερμανίδες; Οἱ Ἀγγλίδες;
Τελείωσαν μήπως οἱ πριγκίπισσες στόν πλανήτη;
Ἔπρεπε, ὅλως …«τυχαίως» καί ὅλως …«συμπτωματικῶς» νά εἶναι καί οἱ δύο ἑβραῖες; Καί τοῦ Παύλου καί τοῦ Νικολάου; Τς τς… Δὲν κάνει… Τί βασιλεῖς καί πρίγκιπες φιλοδοξοῦν νά εἶναι;;  Τοῦ Ἰσραῆλ ἤ τῆς Ἑλλάδος;
Καὶ καλὰ ἡ μία… Καί οἱ δύο νύφες …«περιούσιες»; 
Ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ θέμα ἦταν κάτι …τυχαῖον. Κάπου διάβασα κάτι γιὰ κάποιον κύριο Μίλλερ. Ἕναν πολὺ πλούσιο κύριο Μίλλερ…
Λίγη ἀναζήτησις στὸ διαδίκτυο καὶ ἔπεσα στὸν πολὺ πλούσιο μπαμπᾶ τῆς Μαρὶ Σαντᾶλ Μίλερ  (Marie Chantal, Crown Princess of Greece), τὸν κύριο Ῥόμπερτ Γουώρεν Μίλερ (Robert Warren Miller).
Ὁ κύριος Ῥόμπερτ Μίλερ εἶναι ἕνας πάρα πολὺ πλούσιος κύριος. Μὰ πάρα πολύ. Τὸ ὄνομά του συχνὰ ἐμφανίζεται μέσα στὰ ὀνόματα τῶν ἐπενδυτῶν ἐκείνων, μὲ ἤ χωρὶς ἐρωτηματικά, εἰσαγωγικὰ καὶ σχόλια.Στοχεύει, ὁρμᾶ, …ἐπενδύει καὶ ἀφήνει πίσω του …συντρίμια. Καὶ φυσικά, βάσει αὐτῶν ποὺ διαβάζουμε στὴν βικιπαιδεία, εἶναι ἕνας σκληρότατα ἐργαζόμενος κύριος ποὺ οἱ καλὲς …συγκυρίες καὶ ἡ τύχη καὶ ἡ καλή του καρδιὰ τοῦ χάρισαν κάτι δισεκατομμυριάκια…
(Μόνον σὲ ἐμᾶς δὲν …βγαίνει τόσο παραμυθένια ζωὴ καὶ πληρώνουμε πάντα ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μάρμαρα, ἰδίως γιὰ κάθε κύριο Μίλλερ…!!!)
Ἐπεὶ δὴ ὅμως οἱ ἐποχές μας εἶναι ὁλίγον …πονηρές… Κι ἐπεὶ δὴ τὸ χρῆμα, τὸ πολὺ χρῆμα, δὲν τὸ συναντοῦμε συχνὰ στὰ χέρα μὴ …«περιουσίων», ξεκίνησα τὸ ψάξιμο.

Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες; - Εικόνα0
Δυστυχῶς, ὅπως θὰ διαπιστώσετε κι ἐσεῖς, ἐὰν δὲν εἶχε συμπεθερέψη μὲ τοὺς Γλύξμπουργκ κι ἐὰν δὲν εἶχαμε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, μία …ὑποψία γιὰ κάθε …«περιούσιο», ὡς λαός, δὲν θὰ εἶχε λόγους ὁ κύριος Μίλλερ νὰ κρύψῃ κάτι. Τὸ ἔγραφε ὁ κύριος Μίλλερ πὼς εἶναι ἑβραῖος, διότι, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, καμάρωνε γιὰ αὐτό…
Τώρα ὅμως, μὲ βασιλεῖς καὶ πρίγκιπες στὸ συμπεθεριό, δὲν γίνεται… Ἔπρεπε νὰ χαθοῦν τὰ ἴχνη τῆς καταγωγῆς του, διότι δὲν κάνει νὰ γνωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, πὼς αὔριο ἤ μεθαύριο ἤ τέλος πάντων σὲ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ὅταν ὁ Νικόλαος θὰ ὁλοκληρώση τὸ κόμμα του, ἤ ὅταν ὁ Παῦλος θὰ λοξοκυττάξη πρὸς τὰ (πρώην) βασιλικὰ ἀνάκτορα, πρῶτες κυρίες ἀν τὶ Ἑλληνίδων θὰ εἶναι ἑβραῖες…
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἐὰν αὐτοὶ δὲν προωθηθοῦν, ἀλλὰ μᾶς φορτώσουν τοὺς διαδόχους τους, ἑβραιόπαιδα ξεκάθαρα πλέον, ὡς ὑποψηφίους κυβερνῆτες στὸ μέλλον, δὲν θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ …«περιουσίους». Τί χαχόλοι θά ἤμασταν ἐάν γνωρίζαμε;
Καὶ φυσικὰ ὁ κύριος Μίλλερ, γιὰ νὰ μὴν …κάψῃ τοὺς συμπεθέρους, τοὺς γαμβρούς του καὶ τὰ ἐγγόνια του, καὶ πάντα γιὰ τὸ …καλό μας, ἔσπευσε νὰ μὲ ἐπιβεβαιώσῃ. Ἀσκεναζὶ στὴν καταγωγή του μέν, κρυμμένη ἡ καταγωγή του δέ… Πιὸ …«περιούσιος» δὲν γίνεται, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸ …λὲν καὶ τὸ μάθουμε  ἐμεῖς…!!!Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες; - Εικόνα1
Robert Warren Miller
Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες; - Εικόνα2
Κι ἔτσι δικαιολογεῖ κι αὐτὸς τὸ χρῆμα του, ἀλλὰ κι ἐγὼ τὴν …πετριά μου!!!
(Ἀλήθεια; Γιατί ντρέπονται; Γιατί τό κρύβουν;)
Τέλος πάντων…
Ἐφ΄ ὅσον τὴν μία πλευρὰ τὴν εἴδαμε, τὴν καμαρώσαμε, βεβαιωθήκαμε πὼς ὅλα ἔχουν καλῶς καὶ πὼς φιλοδοξοῦν, δίχως προσχήματα, ἑβραῖοι νὰ μᾶς κυβερνήσουν, γιὰ ἀκόμη μία φορά, εἶπα νὰ ἐρευνήσω καὶ τὴν ἄλλην πλευρά. Τὴν Τατιάνα…

Τατιάνα Βπλάτνικ λοιπόν. (Princess Tatiana of Greece and Denmark).
Ἡ Τατιάνα εἶναι καθαρὴ καθαρὴ ἑβραία. Καμαρώνει γιὰ αὐτό.
Καὶ ὁ Νικόλαος δίπλα της φυσικά, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ  πρίγκηψ τῆς Ἐλλάδος δηλώνει καὶ πρίγκηψ τῆς Δανίας, μαζὺ μὲ τὴν Τατιάνα του.Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες; - Εικόνα3
Καὶ τὰ παιδάκια τους θὰ πάρουν τῆς μανούλας τους τὸ αἷμα, τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς κατευθύνσεις…
Καὶ πολὺ καλῶς θὰ κάνουν…
Ἐμεῖς ὅμως τί φταῖμε;
Δέν μᾶς ἔφθαναν τόσοι …«περιούσιοι» ἔως σήμερα; Ἔπρεπε νά μᾶς τούς φορτώσῃ καί ἡ …βασιλική οἰκογένεια;
Προκαλεῖ ἐντύπωσιν ὅμως ἡ ἐμμονή, ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, στὶς ἐνδογαμίες τους.
Βασιλεῖς, πρίγκιπες, δόγηδες, βαρῶνοι, δοῦκες, λόρδοι μεταξύ τους καὶ μόνον ἀναπαρήγοντο καὶ πολλαπλασιάζοντο…
Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἑβραῖοι, μόνον μεταξύ τους… Μόνον μὲ ἐνδογαμίες πορεύοντο…
Ἔτσι κατάφεραν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ νὰ κρατήσουν τὸ «αἷμα τους καθαρό». Οἱ μὲν παρέμειναν «γαλαζοαίματοι» καὶ οἱ δὲν …«περιούσιοι»!!!
Τώρα τὸ ἀλλάζουν καὶ μᾶς προκύπτουν ἀνταλλαγὲς γενετικοῦ ὑλικού…
Δῆλα δή, κατὰ πῶς θέλουν νὰ βλέπουμε, οἱ ἐνδογαμίες αἰώνων μᾶς τελείωσαν.
Ἤ μήπως …ὄχι;;;
Ὁπωσδήποτε εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ ὁ σύντροφος. Μὰ τὸ νὰ  κρατήσουν κρυφὴ τὴν καταγωγή του εἶναι προσβλητικὸ καὶ γιὰ τὴν νοημοσύνη μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἰδίους.
Τέλος… Ἐδῶ ποὺ φθάσαμε καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελλίσσονται τὰ γεγονότα, ἕνα ἔχω νὰ πῶ. Οἱ …«σωτῆρες» μας χαμογελοῦν, χαιρετοῦν, τάζουν, συμπαρίστανται, αὐτοπροβάλλονται, ὀργανώνονται… Ἀντιλαμβανόμεθα πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα λέγονται ἤ ἀποκαλύπτονται, ποὺ σαφῶς ΔΕΝ εἶναι γιὰ τὸ δικό μας καλό… Ὅμως…
Θά μποροῦσαν μήπως, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν τὰ …μέσα, νά φέρουν τούς συμπεθέρους τους κατά τά μέρη μας, πρό κειμένου νά ῥίξουν πραγματικά χρήματα στήν ἑλληνική ἀγορά; Ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ συνηθίζουν νὰ …ἐπενδύουν, ἀλλὰ νά… …σὰν προσωπικὴ χάρη στὶς φιλόδοξες θυγατέρες τους. Ἔτσι γιὰ νὰ σᾶς …συγχωροῦμε τὰ ἀποθαμένα σας βρέ.
Φιλονόη
Υ.Γ. Ποιός ἔσπευσε νά καλύψῃ δημοσιογραφικῶς τόν γάμο τοῦ Νικολάου μέ τήν Τατιάνα; Ὅλα μᾶς τὰ …πρόλαβε. Αὐτήν τήν …λεπτομέρεια τῆς καταγωγῆς της γιατί μᾶς τήν ἔκρυψε;
Σημείωσις Σὲ μία ἔρευνα ποὺ ἔκανα γιὰ τὸν σύζυγο τῆς Ἀλεξίας δὲν βρῆκα πολλά. (Carlos Morales Quintana).
Βρῆκα ὅμως λίστες μὲ τὰ ὀνόματα τῶν Σερφαραδιτῶν ἑβραίων τῆς Ἰσπανίας, ποὺ περιλαμβάνουν καὶ τὸ ὄνομα Μοράλες.
Σὲ παλαιοτέρα μου ἔρευνα, γιὰ τοὺς Μέντεζ, εἶχα διαπιστώση πὼς ὅλοι αὐτοὶ ἀλλάζοντας τὰ ὀνόματά τους, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνουν στὴν Ἰσπανία, περιελάμβαναν καὶ τὸ Μοράλες σὲ αὐτά. Μπορεῖτε καὶ μόνοι σας νὰ τὸ διαπιστώσετε ἐδῶ κι  ἐδῶ.
Σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχει κάποια ἀναφορά, σοβαρή, γιὰ τὸ ἐὰν καὶ ὁ σύζυγος τῆς Ἀλεξίας εἶναι …«περιούσιος».
Ἁπλῶς τὸ ἀναφέρω…
Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες; - Εικόνα4

filonoi.gr

*Πρώτη δημοσίευση 6 Ἰανουαρίου 2016.
thesecretrealtruth.blogspot.com

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

5 thoughts on “Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες;

 1. K says:

  ΑΝΤΕ ΠΕΣΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ γιαυτο βρηκαν και 5 ηληθιους και 5 επι πληρωμη καθαρματα και προωθουν εναλλακτικο σεναριο την επιστροφη της βασιλειας και οχι μονο εδω αλλα σε ολα τα Βαλκανια.Ετσι για να μαθετε οτι εξαδακτυλοι και προφητιες ειναι ολα μπαρουφες και σεναρια διαχειρησης της ανυπαρκτης αντιδρασης μας

 2. ΝΕΜΕΣΙΚΟΣ says:

  η απαντηση ειναι οτι βλεπουν μπροστα, εαν δεν αποτυγχανε το σχεδιο καλεργκι σε 50 χρονια ολη η ευρωπη θα ηταν χρωματος σκατοσοκολατι απο τις επιμειξίες , και οι μονοι λευκοι που θα κανουν το βασιλικο κουμαντο θα ειναι ο περιουσιος, κανουν ονειρα βλεπετε οι γυφτοι..

 3. Ανώνυμος says:

  Σε γενικές γραμμές η άλλοτε βασιλική οικογένεια της Ελλάδος μας κρύβει επιμελώς τις ρίζες καταγωγής της, που έλκονται από την Σαξονία, την πόλη Γλίξμπουργκ κ.λ.π. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BB%CF%8D%CE%BE%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA εξ΄αιτίας του τόπου καταγωγής της άλλοτε βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος, έχει μείνει σαν επίθετο το Γλίξμπουργκ… το δε Χριστιανός, προέρχεται από ένα Σάξονα βασιλέα πρόγονό τους. Αν κάποιος ανατρέξει στην ιστοσελίδα της άλλοτε βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος… http://www.greekroyalfamily.gr/ και στην παράμετρο προς τα αριστερά, «χρονοδιάγραμμα» http://www.greekroyalfamily.gr/timeline.html διακρίνει ότι η επίσημη ιστοσελίδα της άλλοτε βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος, παρουσιάζει το «οικογενειακό δέντρο» από το 1845 και εντεύθεν με την γέννηση του Βασιλέα Γεωργίου Α΄!…. προφανώς ο Γεώργιος Α΄,δεν είχε Σάξονες γονείς βασιλείς στην Ευρώπη… και μάλλον θα φύτρωσε από μόνος του! Έτσι το βασιλικό γενεαλογικό δέντρο ξεκινάει από το πουθενά, το 1845! Υπάρχει διαφορά στην ορολογία «βασιλική οικογένεια της Ελλάδος», και Ελληνική βασιλική οικογένεια… στην πραγματικότητα είναι άλλοτε βασιλική οικογένεια της Ελλάδος, μιας και πρόκειται για γερμανοσάξονες που έχουν αναμειχθεί μετά Εβραίων! όπου σώνει και καλά θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται Έλληνες…ακριβώς ίδια νοοτροπία και με τους λαθρομετανάστες στην νεότερη Ελλάδα! Οπωσδήποτε για να θεωρείται κάποιος εβραϊκής καταγωγής επιβάλλεται πρώτιστα η μητέρα του να είναι Εβραία… σε άλλη περίπτωση δεν θεωρείται ότι είναι γνήσιος Εβραίος. Ότι δηλαδή τα εγγόνια του Κωνσταντίνου, τουλάχιστον από την μεριά του Παύλου θεωρούνται γνήσια εβραιόπουλα και με την βούλα! Κάτι στο οποίο δεν έχει κάνει εκτεταμένη αναφορά ο συγγραφέας Κ. Μπάρμπης, που είναι γνωστό ότι μέσα από τα έργα του, είναι πολέμιος εναντίων των Εβραίων!!!… η μήπως κάνουμε λάθος; Κάνω την αναφορά μου στον Μπάρμπη ώστε κάποιοι να καταλάβουν τα παιχνίδια που παίζονται… ώστε αν κάποιοι είναι εβραϊκής καταγωγής που θέλουν να διαδραματίσουν ρόλο σε κράτη εκτός του Ισραήλ, το θέμα θάβεται… και οι δήθεν δημοσιογράφοι, η συγγραφείς της «αλήθειας» κάνουν ότι ξέρουν τίποτα με την σιωπή τους! Από την άλλη, μέσ από στοχευμένα δημοσιεύματα, η βιβλία δημιουργούνται εβραίοι, με σκοπό την παραχάραξη της πραγματικής ιστορίας. Αυτά.

 4. ΠΕΛΟΠΣ says:

  Ε ναι,αναμεσα σε αλλους και οι ιδιες βασιλικες οικογενειες ειναι πισω απο τα ανοιχτα συνορα,πολυπολιτισμικοτητα,αχταρμοποιηση για να κυβερνονται πιο ευκολα οι «δουλοι»,διοτι εθνικη ταυτοτητα μαζι με ιστορικη συνειδηση φερνει καποια υπερηφανεια και αυτο βλεπετε τους χαλαει τα σχεδια.Για αυτο θελουν να δωσουν και ιθαγενεια στους λαθρο για να ταπεινωσουν και αλλο τον (καποτε) υπερηφανο ελληνικο λαο…Αλλα οταν μιλαμε για βασιλικη γραμμη αιματος μιλαμε για καθαρη φυλη με πεντιγκρι,οχι μπασταρδεματα οπως τα γκοιμ!
  Και να ενας που μεσα στα χιλιαδες ψεμματα του ειπε μια φορα και μια μεγαλη αληθεια!

  https://www.youtube.com/watch?v=_k2KdEvVeU4

 5. pasteliman says:

  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΚΟΥΦΑΛΑ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗ!!! Έχετε δει μια ταινία που μας την πέσανε εξωγήινοι ανίκητοι και μας αφομοίωσαν όλους και μας μετέτρεψαν σαν και αυτούς? Όλοι οι άνθρωποι μεταλλάχτηκαν σε εξωγήινους. Όμως ο πρωταγωνιστής, ο τελευταίος εναπομείναν άνθρωπος, ενόσω και εκείνος αφομοιώθηκε(μπαίναν σε ένα μηχάνημα άνθρωποι και από την άλλη βγαίναν εξωγήινοι), κατάφερε και κράτησε την ανθρώπινη συνείδησή του σε ένα εξωγήινο σώμα και τελείωνε η ταινία με εκείνον -εκ των έσω πια- να ξεκινάει την ελπίδα να επαναφέρει την ανθρώπινη συνείδηση στους μεταμορφωμένους. Έτσι είναι ο Ελληνισμός. Αθάνατος. Θα επανέρχεται πάλι και πάλι και πάλι και πάλι… Και ένας Κονγκολέζος να έρθει εδώ και να παντρευτεί μια από το κατμαντού, σε 100 χρόνια, ακόμα και αν ΔΕΝ παντρεύτηκε ουδείς απόγονος Έλληνα ή Ελληνίδα, οι απόγονοι θα είναι Έλληνες, θα έχουν μετατραπεί σε Έλληνες, με τα καλά και τα κακά των αυθεντικών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος και η μεγαλύτερη κατάρα αυτών που μας μισούν και σαν τους εξωγήινους στην ταινία που προανέφερα θέλουν να μας αλλάξουν σε αυτούς, γιατί η ιδέα αυτή, ΕΛΛΗΝ, ΔΕΝ πεθαίνει. Δεν πα να χτυπάν τον κώλο τους κάτω…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *