in

Επιλογές προσαρμογή στή ΝΤΠ ή αντιπροσαρμογή. Μόνον μέ δημοψήφισμα βγαίνουμε από τόν τάφο που μάς έστεισαν, μετά τή μάσκα όποιος δέν είναι εμβολιασμένος δέν θά εργάζεται…. Ανώνυμη κοροϊδία κοροϊδοϊο

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Πρωτίστως ολίγους μήνες πρίν τόν κοροϊδοϊόν μάς πλάσαραν τίς μάσκες τών ανώνυμων είς τα΄υποσυνείδητα διά νά αποδεχθεί έκ τών προτέρων η μαζοανθρωπότητα τήν μασκοφορία….. Μάς πλάσαραν τήν μάσκα καί τήν ανωνυμία = anonymous! Δέν τό καταλάβατε; Πάντοτε έλεγα ότι αυτή η τρισάθλια πονηρή σατανική μάσκα δέν έχει νά προάγει τίποτε καλόν καί επαληθεύτικα…. Έναν σωρόν υποσυνείδητα αντίχριστα μηνύματα, ψευδασθήσεις ότι κάποιος ενδιαφέρεται δι’ εμάς μετά τό πατατράκ τών Ελ, εξωγήιων, σείριων καί άλλων καί έτσι νά φύγουμε από τήν Ορθόδοξη Παράδοση…. Απολαύστε τίς κοροϊδομάσκες τών Ανώνυμων = τά κορόϊδα τού κορωνοϊού που θά κάνει τούς ανθρώπους ανώνυμα αριθμιτικά αντικείμενα…. ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΙΚΑ, τά έγραψα μέ χιλιάδες λόγια εκατοντάδες φορές από τήν ημέρα οπού πρωτοεμφανίστηκαν, ότι ήταν μία μασσωνική φάρσα!…. Μόνον καί μόνον ότι χρησιμοποιούσαν χολυγουντιανά στούντιος διά νά κάμουν διαφημίσεις είς τήν αρχήν τής εμφάνισης τούς αυτοπροδίδοντο ότι δέν ήταν μυστικοί έναντι τών μασσώνων αλλά φίλιοι, γνωστοί καί μασσώνοι…. Εσάς κοροϊδευαν μέ τά πραγματικά μυστικά τούς!…..

Επιλογές προσαρμογή στή ΝΤΠ ή αντιπροσαρμογή. Μόνον μέ δημοψήφισμα βγαίνουμε από τόν τάφο που μάς έστεισαν, μετά τή μάσκα όποιος δέν είναι εμβολιασμένος δέν θά εργάζεται…. Ανώνυμη κοροϊδία κοροϊδοϊού κορόϊδο ανώνυμε πιά!….

Δέν διαβλέπω νά κερδίζουμε τήν μάχην τής πλειοψηφίας όσον αφορά τήν μάσκα….

Κανείς δέν κάνει τίποτε… Όλοι συνάμα δέν έχουν χρόνον…. Τό πείραμα έδειξε ότι δέν ενωνόμαστε όταν οί ηγέτες είναι απλοί πολίτες, πρέπει νά είναι πολυδιαφημισμένοι απατεώνες από τά ΜΜΕ3 = στήν τρίτη = Μέσα μαζικής Εξάρτησης, Εξαπάτησης, Ενημέρωσης….

Η μάσκα τούς βολεύει, δέν τούς πειράζει, ήδη τούς φαινόμαστε παράξενοι όσοι δέν φοράμε μάσκες…. Ασυνήθιστοι, εκκεντρικοί, παράφρονες…. Παραχωρούν δικαιώματα, αξιοπρέπεια, ελευθερία, διά νά έχουν ησυχία είς τήν κεφαλή επειδή εκτιμούν ώς υπέρτατον αγαθόν τήν ηρεμία υπό κορεσμένου στομάχου….

Στήν υπεραγορά άν δέν φοράς μάσκα μπορεί καί νά σέ λιτσάρουν οί μασκοφόροι…. Μία Νεοαριστεροδεξιά έχει εγκαθιδρυθεί…. αυτή τών Μασκοφόρων καί τών Κανονικών/Αντιμασκοφόρων…..

Κανέναν κόμμα, οργάνωση, εκκλησία, θρησκεία, δέν είναι επισήμως εναντίον τής μάσκας, συνεπώς δέν υπάρχει έρεισμα διά τόν απλόν πολίτη…. Όλοι έπεσαν, όλοι προϋπέκυψαν, όλοι προμασσώνευσαν συνειδητώς ή ασυνειδήτως…. Είμαστε όλοι μόνοι μάς καί ό καθένας μόνος, αυτή είναι η απτή πραγματικότητα…..

Νά διατί εκτός τών άλλων δέν επέτρεψαν νά υπάρξει ποτέ η αληθινή δημοκρατία μ.Χ., ήτοι η άμεση δημοκρατία…. Δηλαδή τά δημοψηφίσματα….. Καμμία κυβέρνηση δέν είπε τσιμουδιά περί δημοψηφισμάτων άν πρέπει νά φοράμε ή όχι μάσκες…. Καμμία κυβέρνηση δέν θά αναφερθεί σέ δημοψήφισμα όσον αφορά τά εμβόλια καί τά μικροψήγματα….

«Ό κόσμος ανήκει είς τούς αδιάντροπους» λέγει μία παροιμία καί όσοι μάς τυραννούν ήτοι οί αρχισιωνιστές δέν έχουν ίχνος εντροπής είς τά γονίδια τούς….. Όταν δέν έχεις ίχνος εντροπής είς τά γονίδια σού καί είς τό πώς αντιλαμβάνεσαι τήν θρησκεία σού (αναλόγως τού ποσοστού εντροπής είς τά γονίδια σού καί τήν διδαχή σού έχεις καί τήν ανάλογη αντίληψη είς τήν οίαν θρησκεία ασπάζεσαι έστω καί άν είναι η αθεϊα), τότε δέν έχεις ηθικές αναστολές, αυτόν όπου συγκρατούσε τήν ανθρωπότητα είς τά σύγκαλα τής καί σέ μία αρκετά καλή ισορροπία….

Από θέμα σαρκίου είμαστε μία χαμένη υπόθεση….. Δέν υπάρχει τρόπος διαφυγής καί άν διαφύγουμε αργά ή γρήγορα θά μάς εκτελέσουν, συλλάβουν, φυλακίσουν ή τό πολύ ν’ αποθάνουμε από φυσιολογικά αίτια βασανισμένοι έστω ελεύθεροι είς τά όρη….

Μάς έμεινε η ψυχή, εάν προσαρμοστούμε μέ τήν Σατανική Αταξία Απραγμάτων θά τήν χάσουμε, θά μάς τήν κλέψουν, θά μάς τήν παρακλέψουν…. Ήδη μέ τήν αποδοχή τής μάσκας από τούς μασκοφόρους ρασοφόρους καί δή τούς επικεφαλείς ημιαιρετικοποιήθηκε η Θρησκεία μάς…..

Όταν διά δεκαετίες έλεγα ότι θά ζήσουμε τόν Αντίχριστον κάποιοι γελούσαν, κάποιοι φοβόντουσαν, άλλοι προβληματίζονταν σιωπηλά, άλλοι έλεγαν θά τόν ζήσουν ίσως τά παιδιά μάς καί τά εγγόνια μάς, άλλοι τά δισέγγονια μάς καί άλλοι ποτέ….Μέχρι τήν ημέρα όπου ήρθε ό κοροϊδοϊός τής ψυχής ήμουν καί είμαι σταθερός είς τίς απόψεις μού καί δυστυχώς ή ευτυχώς επαληθεύομαι στιγμή μετά τήν στιγμή…. Εντός ολίγου καιρού δέν θά έχει νόημα νά ωμιλάμε περί μάσκας ή μή μάσκας θά είναι μία ουτοπία, μία υπερουτοπική προσπάθεια…..

Δυστυχώς ηττηθήκαμε….

Τώρα, έχουμε ολίγον καιρόν νά ευπροσαρμοστούμε ανατρέχωντας αναδρομικώς είς τήν πρωτόγονη βιωτή τών παππούδων καί γονέων μάς πολλοί, ήτοι τήν αυτοετοιμασία τής τροφής, τήν αυτοσυντήρηση, τήν αυτοεπιβίωση….

Δέν έχει σημασία πλέον νά ωμιλάμε ούτε δι’ επιστήμη ούτε δι’ εξέλιξη, ούτε δι’ ό,τιδήποτε άλλον, ουσιαστικώς ποτέ δέν είχε, διότι Ό Χριστός μάς είπε νά είμαστε έτοιμοι ν’ αναχωρήσουμε απ’ αυτήν τήν ζωήν ανά πάσαν στιγμήν…..

Η ήττα μάς είναι προδιαγεγραμμένη διότι ούτε οί πολλοί μάς ακολουθούν καί άν μάς ακολουθήσουν δέν είναι διαθέσιμοι νά επαναστατήσουν καί μέ τό «δίκαιον» τούς, διότι σέ κάθε βήμα υπάρχουν καραδοκούντα συμφέροντα καί καραδοκούντες συμφεροντολόγοι καί τό γνωρίζουν έστω καί ενστικτωδώς μέσα από τό ασυνείδητον τούς…. Εντούτοις, ό λόγος οπού δέν ακολουθούν απλούς ηγέτες ώς επί τώ πλείστον είναι η ζηλοφθονία…. ένας απλός νά σώσει τόν κόσμον…..

Η ήττα μάς αυτή όμως υπό Χριστοπίστεως έχει προδιαγραφές Υπερθριάμβου. Ό μόνος ρασοφόρος όπου ίσταται είς τό ύψος τών περιστάσεων είναι ό Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος…. καί δίδει δύναμη είς τούς πιστούς νά ακολουθούν καί τούς υποτακτικούς τύραννους καί αστυνομικούς νά υποχωρούν καί νά συντάσσονται μαζύν τού….. Εάν είχαμε ακόμη 100 Μητοπολίτες Μόρφου Νεόφυτους τότε θά είχαμε πιθανότητες νίκης…. Αλλά βλέπεις τούς ρασοφόρους νά είναι αδιάφοροι, φοβικοί, κομματοποιημένοι άν είναι δυνατόν καί κάποιος φίλος τινός ρασοφόρου είς τήν παρουσία τού ρασοφόρου μού άφηνε αισχρά υπονοούμενα διά κάποιον άλλον ρασοφόρον υπονοώντας τόν Νεόφυτον Μόρφου…..

Η ήττα είναι δεδομένη, δέν μ’ αρέσει νά ψεύδομαι…. ή νά ισχυρίζομαι άλλα όταν διαβλέπω ότι ό αγώνας είναι εξεπερασμένος έκ τών πεπραγμένων….

Μόνον ένας μεγάλος πόλεμος θά μάς σώσει από αυτήν τήν τραγωδία διά μέσω άλλης τραγωδίας, αλλά τουλάχιστον ίσως μάς επαναφέρει τήν ψυχική καί σωματική αξιοπρέπεια….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

14 points
Upvote Downvote

4 Comments

Leave a Reply
  1. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΟΛΕΜΟ, ΊΣΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΟΜΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΈΧΟΥΝ “ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ” ΕΝΤΕΛΏΣ ΤΗ ΨΥΧΗ ΜΕ ΌΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΛΠΑ ΤΟΥΣ. ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΆΡΘΡΟ, ΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΟΝΑΝΕ ΑΛΛΑ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ.. ΈΤΣΙ ΚΑΝΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ! ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  2. Πάνο, πώς είναι η κατάσταση με τις εκκλησίες στην Κύπρο; Φορά ο κόσμος τη μάσκα στους ναούς;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΝΔΗΜΙΑ»

Άρωμα Ελλάδας