in

Δέν μπορείς νά κάνεις ό,τι θέλεις καί νά νικήσεις τόν εχθρόν! Η Ηθική είναι ό ολετήρας τής στρατηγικής τού εχθρού!… Μέρος 2

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Δέν μπορείς νά κάνεις ό,τι θέλεις καί νά νικήσεις τόν εχθρόν! Η Ηθική είναι ό ολετήρας τής στρατηγικής τού εχθρού!… Μέρος 1

Η ανθρωπότητα έχει μεταμορφωθεί έξ’ αμνημόνευτων χρόνων σέ μία κοινωνία μισθοφόρων. Ό μισθοφόρος πληροίται μέ τό μισθόν τού χρήματος, τόν μαμμωνά. Χαίρεται όταν πληρωθεί μέ μαμμωνά καί παύει η οία περαιτέρω αγωνιστική προθυμία τού. Κάθε φορά πληροίται καί κάθε φορά παύει η αγωνιστικότητα τού εκείνη η οποία θά έκανε τήν υπέρβαση από τό κακόν καί τό ασήμαντον είς τό καλόν καί σημαντικόν…

Η πλουσιότερη σπείρα τού κακού είναι η συναγωγή τού σατανά, εξαγόρασε όλες τίς άλλες μισθοφορικές εταιρείες καί μονάδες τής ανθρωπότητος. Αυτόν ονομάζεται οικονομία, βουντού οικονομία!… Δέν έχεις αξία εάν δέν είσαι υψηλόβαθμον στέλεχος είς τήν πλουσιότητα τής χρηματοοικονομίας! Καί παύεσαι καί προαυταπαύεσαι ώς εδώ!…

Εσύ εάν θέλεις νά νικήσεις τήν ανέα αταξία απραγμάτων δέν ημπορείς νά τήν νικήσεις εάν έχεις καί σ’ αρέσουν στοιχεία τά οποία τήν χαρακτηρίζουν, σού προσφέρει καί γίνεσαι μαζύν τής συνεργός επ’ αμοιβής. Από τήν στιγμή οπού ό άνθρωπος έγινε μισθοφόρος έπαψε νά είναι πατριώτης. Είδες άγιον καί πατριώτη ήρωα μισθωτόν ή αγαπών τό χρήμα; Αφού άμα αγαπάς τό χρήμα δέν αγαπάς τούς αλλους καί δέν θυσιάζεις τό σαρκίον σού διά χάριν τών άλλων καί διά χάριν Τού Θεού!…

Κατά συνέπεια, δέν ημπορείς νά νικήσεις τήν νεοταξίτικη λαίλαπα εάν δέν γίνεις ηθικός. Εάν δέν ποθήσεις όχι δημοκρατία αλλά Ηθικοκρατία! Η δημοκρατία είναι νομικίστικη παράταξη ώς επί τώ πλείστον ανόητων καί ύπουλων θεσμών. Ό δημοκράτης είναι νομοταγής ώς επί τώ πλείστον από προεξαναγκασμόν. Ό Ηθικοκράτης είναι νομοταγής από ανάγκη νά είναι ευθυγραμμισμένος μέ τό δίκαιον. Όχι τό δίκαιον τής αυθαιρεσίας τής αδικίας αλλά τό δίκαιον τού κόσμου τής ψυχής, Τού Θεού!…

Θέλωντας ή μή ό άνθρωπος τής ηθικής συγκατοικεί μέ Τόν Θεόν, άλλωστε ώς θεότητα ή κατάσταση άκτιστης ενέργειας είς τήν Αρχαία Ελλάδα η Ηθική ήταν η κατοικία Τού Θεού!…

Πώς σέ νικάει ό νεοταξίτης;… Γίνεσαι δικηγόρος, λογιστής, πολιτικός καί σέ πληρώνει ώς μισθοφόρον, επαγγελματίας σημαίνει μισθοφόρος, εσύ αποβλακωμένος καί αναίσθητος από τήν προπαγάνδα τής σέ πάν μέσον ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου καί τού πανεπιστημίου αυτοψευδοδικαιολογείσαι: «μά είναι τό επάγγελμα μού τί νά κάνω;»… Δηλώνεις δηλαδή υποτακτικός τού μαμμωνία ή μαμωνά….

Δέν ημπορείς νά είσαι εθνικιστής καί νά θέλεις νά βάλεις τό εμβόλιον τής κατάρας μέ πρόσχημα τόν κορωνοϊόν, τί στό καλό εθνικιστής είσαι! Δέν ημπορείς νά είσαι εθνικιστής αλλά νά αδικείς τούς συμπατριώτες σού. Δέν ημπορείς νά είσαι εθνικιστής σέ μία χώρα οπού η θρησκεία τής διδάσκει τήν μή αδικία καί νά μήν είσαι φιλάνθρωπος!… Αλλά η φιλανθρωπία δέν είναι επουδενί λόγου ανώτερη από τήν Φιλοθεϊα, εδώ είναι τό κλειδί καί τό ανοιχτάρι! Επουδεμίας σοφίας δέν είναι ανώτερος ό άνθρωπος από Τόν Θεόν, τό κτίσμα από τό άκτιστον, τό κτιστόν από Τόν Κτήτωρα!… Αντίθετη γνώμη είναι βλασφημία χειρότερη ίσως καί από τήν αθεϊα, ιδιαιτέρως χειρότερη από τήν αδιάφορη ουδέτερη αθεϊα…

Κατά συνέπεια, όταν απειλείται η ελευθερία άσκησης τών καθηκόντων υπέρ Τού Θεού καί πρός ευλάβειαν Τού Θεού, η διδασκαλία Τού Λόγου Τού Θεού, τότε ό καλός άνθρωπος έχει τό δικαίωμα ώς υποχρέωση καί καθήκον νά υπεραμυνθεί αυτής τής καταδίωξης διά τών όπλων!…

Δι’ όσους δέν είναι Χριστιανοί θυμίζω τήν άμεση θανάτωση τών ασεβών είς τήν αρχαιότητα πάσας θρησκείας, ακόμη καί εάν η θρησκεία εκείνη ουσιαστικώς εξυπηρετούσε ηθελημένα ή αθέλητα τής τόν θεόν τού κακού… Είς τό Κούρειον τής Λεμεσσού επί τού κρεμνού οπού λατρεύετο ό Απόλλων Υλάτης = Θεραπευτής = Χ+Υλάτης = Χύλερ = Healer!… Εκεί λοιπόν, δύο ασέβησαν έν ώρα τελετής, τούς άρπαξαν έν ριπή οφθαλμού καί τούς πέταξαν απο κρεμνόν 100 μέτρων ύψους…

Συνεπώς εάν θά ενωθούμε πρέπει νά έχουμε ηθική, τίς ίδιες προδιαγραφές, δέν ημπορούμε νά ενωθούμε καί νά έχουμε τά ίδια χαρακτηριστικά μέ τούς εχθρούς καί νά υπάρχει υπόβαθρον εξαγοράς ημών από τούς εχθρούς…

Είναι αλήθεια ότι τό μεγάλον ψάρι τρώγει τό μικρόν, αλλά είναι μεγαλύτερη αλήθεια ότι τό ισχυρότερον κακόν εξαγοράζει τό ανισχυρότερον κακόν…

Σέ μία κοινωνία οπού προωθήθηκε η σήψη τού καλού καί η ευανάπτυξη ταυτοχρόνως τού κακού, τά μεγάλα κακά απορρόφησαν καί εξάρτησαν διά τής μισθοφορίας τά μικρότερα κακά…

Όταν δέν υπάρχει ηθική υπάρχει εξαγορά, η ηθική είναι τό αντίθετον τής εξαγοράς. Το αντίστροφον τής ηθικής είναι ο αγώνας διά τό δίκαιον, τό υπέρτατον δίκαιον. Τό αντίστροφον τής εξαγοράς είναι τυχοδίωξη τής επιτυχίας άνευ ηθικής αναστολής. Σού λέγω δηλαδή ότι τό αντίστροφον είναι η άλλη όψη τού ίδιου νομίσματος ενώ τό αντίθετον ή αντίπαλη όψη από θέμα ηθικής/ανήθικης υπόστασης….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Ό Μισθοφόρος «Πατριώτης»….

Λέγει Ό Χριστός: «εγώ είμαι ό ποιμένας ός θά σέ προσέχει πάντοτε διότι δέν είμαι ποιμένας μισθοφόρος. Ό μισθοφόρος ποιμένας άμα μείνει απλήρωτος σέ εγκαταλείπει, αφήνει τό ποίμνιον καί φεύγει» καί ό,τι καί άν γίνει τό ποίμνιον δέν τόν κόβει… η συνείδηση τού δηλαδή η ασυνείδηση τού…

Είμαι υπουργός σού λέει ό άλλος, ναί άλλα επειδή αμοίβεσαι…

Είμαι δήμαρχος σού λέει ό άλλος, ναί επειδή λαμβάνεις παχουλόν μισθόν….

Είμαι βουλευτής σού λέγει ό άλλος, αλλά δέν θά χαζομερούσες εάν δέν μισθοφορούσες….

Πόσ’ αληθινά είναι τά λόγια Τού Χριστού! Πώς τά γνώριζε όλ’ αυτά;….

Είμαι καθηγητής διευθυντής υπουργείου λέγει ό άλλος καί θέλει σύνταξη πλούτου καί ό άς λαμβάνει σύνταξη πείνας ό συμπατριώτης τού…

Είμαι καθηγητής σού λέγει ό άλλος καί άν μού κόψετε έναν λεπτόν τού λεπτού τά παραιτώ… Τόση φιλόπονη πατριωτική ευήθειαν έχει, βεβαίως τό αναφέρω διά τίς χώρες όπου ό μισθός τούς είναι τρελλά υψηλός καί η σύνταξη ακόμη τρελλότερη υψηλότερη… διά νά μήν παρεξηγηθώ…

Ενώ ό καθηγητής τού Κρυφού Σχολειού μοίραζε καί τόν κρόμμυον τού διά τέσσερα διά νά φάνε οί μαθητές….

Ό Σωκράτης ήταν άμισθος, τόν δίδαξαν σέ όλα τά πανεπιστήμια τού κόσμου αλλά κανείς δέν κατάλαβε τίποτε, τό κανείς εννοώ επισήμως τό πλήθος… Ότι τό μυστικόν τού ήταν η αμισθία…

Τού έδωσες τήν γνώση Ελλάδα τού κόσμου καί πλήρωσε ουδέν, σού δίνει χρήμα αφού σού σταμάτησε τήν ανάπτυξη τής βιομηχανίας καί τής βιοτεχνίας συμπεριλαμβανομένης τής κτηνοτροφίας καί τής γεωργίας καί σέ υπερκλέβει…

Άμα δώσεις φώτα είς τόν τυφλόν τά μετατρέπει σέ σκότη….

Είμαι πατριώτης λέγει ό άλλος, αλλά θέλει μισθόν αριστοκρατικόν καί διδάσκει τόν πτωχόν νά είναι πατριώτης ζών μέ αέραν κοπανιστόν…

Εάν θέλεις νά νικήσεις τήν νεοταξίτικη νοοτροπία πρέπει νά μετανοήσεις, ν’ αλλάξεις ηθική, νά γίνεις ηθικός… νά θελήσεις τήν Ισοτιμία τής Ηθικής καί τήν Ανωτεροτιμία τού Πλάστη….

Είμαι πατριώτης μισθοφόρος λέγει ό άλλος καί λέγει τήν αλήθεια…

Ό μισθοφόρος λέγει τήν αλήθεια εκείνη η οποία ευνοεί τήν είσπραξη… έστω καί άν είναι η αλήθεια τού ψεύδους…. Κατά τήν παροιμία: «εγώ στραβώνω καί πουλώ καί εσύ βλέπε καί αγόραζε» ειλικρινή δήλωση…

Εγώ στραβώνω καί πουλώ νέα τάξη απραγμάτων καί εσύ βλέπει καί αρνήθου τήν πώληση μού….

Η μασκοφορία ομοιάζει ώς κάποιος νά θέλει διά μανίας νά βάλει τήν παλάμη τού έμπροσθεν έκαστης μούρης καί νά τής κόψει διαπαντός τήν αναπνοή, διά νά τήν αναγκάσει νά κόψει δι’ εμβολίου διηνηκώς τήν αναπνοή, τήν ψυχική υγεία, τήν ανθρώπινη προσωπικότητα, τήν οντότητα τής ελευθερίας σέ κάθε οντότητα…

Ό μισθοφόρος δέν είναι άνθρωπος, εννοώ ό κυριολεκτικώς μισθοφόρος…. Είναι ρομπότ idiot ιδιωτελής σύναξης χρήματος καί όλων τών καλούδιων τής αυτοεξυπηρέτησης….

Μέ τέτοιους ανθρώπους δέν δύνησαι νά νικήσεις τόν εχθρόν, μέ τέτοιους ανθρώπους είναι μέλος τών εχθρών σού… Οί άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίας, είς τό επάγγελμα τού επαγγελματία μισθοφορου μεγαλύτερη αξία, τιμή, αξιοπρέπεια έχει τό μεγαλύτερον χρήμα… καί σύ θά βαστάς πάντοτε τό μικρότερον χρήμα…

Είς τόν ιστόν τής αράχνης τού μάνδριξ τού χρήματος θά είσαι πάντοτε ό ηττημένος είτε κερδίζεις είτε δέν κερδίζεις διότι κάποια ημέρα θά τά χάσεις όλα συμπεριλαμβανομένης καί τής ψυχής. Αυτόν ισχύει ιδιαιτέρως είς τάς ημέρας ημών…

Γίνε σύσσωμος μέ τό ήθος, γίνε πολλοί, επέβαλε αρνησικυρία σ’ όποια προϊόντα τούς δέν είναι αναγκαία άνευ άλλης επιλογής…

Γίνε νομικόν όν ώς ανθρώπινον όν… Τί εννοώ μέ αυτόν;….

Εννοώ ότι η απαίτηση τού ανθρώπου έναντι τής ανάπτυξης τού δόλου τής ηλιγγιώδους τεχνολογίας πρέπει νά είναι η Ηθική…. Η Ηθική νά καθορίζει εάν κάτι πρέπει νά εφαρμοστεί, η Ηθική καί όχι η τεχνολογία!…

Η Ηθική είναι η έννοια Τού Θεού διά τό αγαθόν…. είς τήν βιωτή τού ανθρώπου…

Ηθική ή Δουλεία, Ηθική ή Γενοκτονία, Ηθική ή Τροποποίηση τής Γονιοδομής είναι η επιλογή σού… Ελευθερία ή Θάνατος σημαίνει Ελευθερία τής Ηθικής ή Θάνατος τής Τεχνολογίας…

Ελευθερία μέσω τής Ηθικής ή Θάνατος μέσω τής Τεχνολογίας… τούς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας: Δείτε με ένα κλικ τα μέτρα για τον κορονοϊό που ισχύουν ανά περιοχή

Τό νέον χάραγμαν, SkinMark666 = Δερματοέμπλαστον666 τής Google… Συγκλονιστικόν βίντεο μέ μουσικούλλαν