21:21 - 09/06/2019

Από την 1η Ιουλίου αλλάζουν ΟΛΑ- Γιαυτό ήθελαν οπωσδήποτε τους νέους ποινικούς κώδικες

Ρεπορτάζ: Νεκτάριος Αρχοντίου

Σίγουρα, τις τελευταίες ημέρες πολλά ακούσατε για τις αλλαγές στους νέους κώδικες, με τις διατάξεις περί βιασμόυ και «κατοχής και προμήθεια εκρηκτικών υλών», να κερδίζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των περισσοτέρων.

Ωστόσο υπάρχουν κι άλλες αλλαγές, στις οποίες δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία, αφού πολλά ΜΜΕ επιμελώς δεν αναφέρονται σε αυτές, με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει γνωστές.

Στο άρθρο αυτό, θα δούμε μια «ακτινογραφία» του νέου κώδικα και θα επισημάνουμε γνωστές αλλά και κυρίως «άγνωστες» αλλαγές.

Αρχικά τροποποίηση υπάρχει στο άρθρο 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες),το οποίο από κακούργημα που τιμωρείται σήμερα με κάθειρξη έως και 20 έτη, γίνεται πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

Σημείωση: Πλέον το αξιόποινο περιορίζεται στις εκρηκτικές ύλες ή βόμβες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο.
Επίσης, υπάρχει πλέον ακόμη μια διάταξη που προβλέπει την «έμπρακτη μετανοία». Ως «έμπρακτη μετάνοια» ορίζεται η ενέργεια κατά την οποία ο δράστης, παραδίδει τις εκρηκτικές ύλες ή βόμβες με τη θέληση του στις αρχές με κάθε τρόπο ή αποτρέπει τη χρήση αυτών.
Αυτό όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί ουσιαστικά στην ατιμωρησία του δράστη.

Τροποποίηση έχουμε και στο άρθρο 299, σχετικά με την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η αλλαγή εδώ, αφορά την ποινή, η οποία δεν είναι πλέον αποκλειστικά ισόβια.

Επίσης, για την ανθρωποκτονία εξ αμελείας η μέγιστη ποινή πέφτει στα 5 χρόνια.

Το άρθρο 463 τροποποιήθηκε, έτσι ώστε να ορίζει επιεικέστερες ποινές στους ειδικούς νόμους, όπως αυτός των ναρκωτικών, περί όπλων, περί αρχαιοτήτων κτλ. Σύμφωνα με τις αλλαγές εκεί που σήμερα απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη, αυτή θα μετατρέπεται σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη, ενώ όπου απειλείται μόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης, θα προστεθεί διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Το παραπάνω άρθρο, περιλαμβάνει και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το οποίο αν και παραμένει κακούργημα, τιμωρείται με ποινή από ένα έως έξι χρόνια.

Το άρθρο 235 που αφορά τη δωροδοκία, δέχτηκε επίσης τροποποίηση και πλέον η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου, αποτελεί πλημμέλημα όταν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του χωρίς να αντίκειται σε αυτά. «Εδώ εμπίπτουν οι κάθε είδους παράνομες αμοιβές,εξυπηρετήσεις ή όποια άλλα ανταλλάγματα τυχόν αξιώσει ή αποδεχθεί ένας υπάλληλος προκειμένου να ενεργήσει υπέρ του δότη ή άλλου προσώπου, κατά τρόπο που δεν αντιβαίνει κατά τα λοιπά στα υπηρεσιακά του καθήκοντα» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

Σημείωση: Αν η πράξη αντίκειται στα καθήκοντά του, τότε αποτελεί κακούργημα.

Σχετικά με τον βιασμό, μετά τον αρχικό σάλο, προστέθηκε μια νέα παράγραφος που αλλάζει την αρχική διάταξη. Η νέα παράγραφος προβλέπει: «Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης απειλώντας αυτόν με παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ με τις ανησυχίες των νομικών για τον νέο ποινικό κώδικα:

Όλα τα παραπάνω ήταν λίγο-πολύ γνωστά.

Ας περάσουμε λοιπόν στις αλλαγές εκείνες που έγιναν λίγο ή και κατά περίπτωση καθόλου γνωστές.

Καταργήθηκαν τα άρθρα 150 και 151

Τα άρθρα αυτά με απλά λόγια αποτελούσαν για δεκάδες χρόνια, δικλείδα ασφαλείας για τα συμφέροντα του Ελληνικού κράτους.

Το άρθρο 150 αφορά τη «Νόθευση αποδεικτικών», ενώ το 151 την «Κατάχρηση πληρεξουσιότητας».

Τι προέβλεπαν τα δυο άρθρα:

Άρθρο 150: «Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη».

Άρθρο 151: «Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα, τιμωρείται με κάθειρξη».

Πολλοί νομικοί αιτιολογούν την κατάργηση των δυο αυτών άρθρων ως προσπάθεια προστασίας των εμπλεκόμενων στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Καταργήθηκε επίσης και το άρθρο 74

Το άρθρο 74 αφορούσε την απέλαση των αλλοδαπών από τη χώρα!!!

Προέβλεπε ότι:

«Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη.

Εάν κρίνει ότι η παραμονή του στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, το βαθμό της υπαιτιότητάς του, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, το χρόνο παραμονής του στο ελληνικό έδαφος, τη νομιμότητα ή μη της παραμονής του, την εν γένει συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα το βαθμό ένταξης αυτού στην ελληνική κοινωνία.

Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλαση του λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και παραμονή της οικογένειάς του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένεια του διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του.

Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή».

Αναρωτιέστε γιατί το κατάργησαν;

Επίσης καταργήθηκαν τα εξής άρθρα:

Άρθρο 192 (πρόκληση σε δημόσιες βιαιοπραγίες)
Άρθρο 195 (Κατάρτιση ένοπλης ομάδας)
Άρθρο 197 (Διατάραξη συνεδριάσεων Συλλόγων)
Άρθρα 202-206 (Εγκλήματα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία, στην υποχρέωση στράτευσης και παράνομη αποδημία προς αποφυγή της στράτευσης)
Άρθρα 198-199 (Κακόβουλη βλασφημία και καθύβριση με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό και θρησκεία)
Άρθρο 201 ( Περιύβριση νεκρών ή μέλη του ή την τέφρα του)

Σύμφωνα με το lawandorder.gr πλέον, με αλλαγές αυτές μπορεί ο οποιοσδήποτε χωρίς να κινδυνεύει να του επιβληθεί κάποια ποινική κύρωση να:

Βρίζει δημόσια και με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.
Βλασθημά δημόσια τα θεία.
Καθυβρίζει δημόσια και κακόβουλα με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη αναγνωρισμένη θρησκεία.
Προβαίνει σε περιύβριση νεκρού αλλά και τέφρας νεκρού.
Προβαίνει σε περιύβριση τάφου.
Αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό από νεκροταφεία (τυμβωρυχία), σπίτι, νοσοκομείο, κ.ά.
Αφαιρεί αυθαίρετα την τέφρα νεκρού από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τη φυλάξουν.
Προκαλεί ή να διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση πρόσωπο ή πρόσωπα που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις να παραβούν υπηρεσιακή υποχρέωση τους.
Προκαλεί ή να διεγείρει με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση πρόσωπο που έχει υποχρέωση να στρατευθεί να μην υπακούσει στην πρόσκληση όταν το καλέσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις να υπηρετήσει την θητεία του.
Μεταχειριστεί απατηλά μέσα για ν αποφύγει ο ίδιος ή κάποιος άλλος, ολικά ή μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα, την υποχρέωση για στράτευση,
Φύγει στο εξωτερικό, χωρίς τη σχετική άδεια που απαιτεί ο στρατολογικός νόμος, για να αποφύγει τη στράτευση.
Φύγει στο εξωτερικό και να μην επιτρέψει εγκαίρως για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Όπως καταλαβαίνετε, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας.

Αξίζει, τέλος, να δείτε το παρακάτω ρεπορτάζ, σχετικά με τη φύση του νέου ποινικού κώδικα καθώς και την ανάλυση του ποινικολόγου Περικλή Σταυριανάκη, για το αν θα μπορεί ή όχι η νέα κυβέρνηση, να τον καταργήσει.

el.gr

Loading...

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (5)

  1. δηλαδή εάω αρχίσω δημόσια και βρίζω τους αλόθρισκους ? ατιμωτησία ?

  2. εννοώ την θρησκεία τους…

  3. Και ποιος σας είπε ,ότι αυτά θα παραμείνουν ; που βλέπετε ότι η υπαλληλική ντόπια νεοταξιτικη μπόχα ,θα συνέχιση να εξουσιάζει με ψευδή και απατεώνιες ; όλα έχουν δρομολογηθει ,δικό τους πρόβλημα που θα τρέξουν να κρυφτούν,αδυνατον !

  4. Οτι να ναι… Και το λεω γιατι υπαρχει δολος στις τροποοποιησεις, δολος προκειμενου ν αυξηθει η εγκληματικοτητα.
    Π.χ. Στο 192: Καταργειται η διαταξη περι δημιουργιας ενοπλη ομαδας… Aν αντι αυτου τροποποιουταν σε «Η συσταση ενοπλης ομαδας, οπως και η εκπαιδευτικη της δραστηριοτητα, επιτρεπεται μονο υπο την προυποθεση πως οι συμμετεχοντες πολιτες, ασκουν εκπαιδευτικα καθηκοντα σε αναγνωρισμενους συλλογους που δραστηριοποιουνται στον τομεα αυτοαμυνας, αντιμετωπισης κρισεων και εφεδρειας των ενοπλων δυναμεων, μονο εντος των προβλεπομενων χωρων και υπο τις προυποθεσεις που οριζονται απο τον χ τον χ τον χ νομο, τοτε η αλλαγη του 192 θα ηταν κατι καλο για τον πολιτη και για την χωρα… Oμως εδω μονο ο εγκληματιας επωφελειται και διχως να υφιστανται τα παραπανω οφελη για τον εφεδρο που θα πρεπε…
    Συνεχιστε να τους ψηφιζετε μπραβο… Νδ πασοκ Συριζα… Συνεχιστε

  5. Όταν ο προδότης διαπράττει εσχάτη προδοσία για να διασφαλίσει την προηγούμενη εσχάτη προδοσία.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*