11:22 - 09/01/2017

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ!

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ “ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ”

Χιλιάδες Τούρκοι προσκυνητές στον Αι-Γιώργη της Πριγκήπου!!!

Γράφει η Διαμαντούλα Καραβασίλη

Πρὸς κ. Διοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη Διαμαντούλα, περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς.

Ἀξιότιμε κ. Διοικητή,

Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἄνηκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε Δημοκρατικὸ Πολίτευμα.

Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό.

Σήμερα, διαβάζοντας τὴ τοπικὴ ἐφημερίδα “Πελοπόννησος” τυχαία, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικό τοῦ ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δὲν εἶναι.

Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω…στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ. Ἀσχέτως τῆς ἀθεΐας ἢ θρησκεύματός σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας, τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐπιτρέπει νὰ βάζετε ὅρους στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης.

Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ ἔχετε κοράνιο ἢ κάθε σύμβολο ποὺ σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως “νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι”, δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νά σας θυμήσω ὅτι ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ θρήσκευμά μας.

Ἔχω ταξιδέψει σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ διαφορετικὰ θρησκεύματα. Τὰ σεβάστηκα ἀπόλυτα. Δὲν εἶχα τὴν ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικός μου χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες, Μωάμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμουν πραγματικά τά πιστεύω τους.

Τί καταπληκτικὲς ἰδέες εἶναι αὐτὲς πού σκεφθήκατε;
Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα;

Ἤδη ὑπάρχει δραματικὴ ἔλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ θὰ ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν “παρακαλῶ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε;” καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἰατρικῆς, τί νὰ πεῖ κανένας. Κύριε, ἂν δὲν βγάλεις τὰ ἐνδύματα τοῦ ἀσθενῆ, νὰ ψηλαφίσεις, νὰ ἀκροαστεῖς καρδία – κοιλία – πνεύμονα καὶ ἐπὶ γυναικολογικοῦ ἢ οὐρολογικοῦ περιστατικοῦ τὰ γεννητικὰ ὄργανα, πῶς θὰ διαγνώσεις ἄρα καὶ θὰ χορηγήσεις τὴν κατάλληλη ἀγωγή;;;!!!

Ρίχνοντας χαρτιά, βλέποντας τὸν καφέ, πῶς; Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι Ἐπιστήμη. Ἡ Ἐπιστήμη δὲν εἶναι μαγεία. Ἄρα ἡ Ἰατρικὴ δὲν εἶναι μαγεία. Ἔλεος! Καὶ ὅταν σε ἕνα ἀκραία ἐπεῖγον γυναικολογικὸ περιστατικὸ ποὺ κινδυνεύει ἄμεσα ἡ ζωή τῆς γυναίκας, ἐφημερεύει ἄρρεν γυναικολόγος; Θὰ ὑπάρχει “on call” γυναίκα γυναικολόγος νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ σπίτι της εἰδικὰ γιὰ μουσουλμάνα ἀσθενῆ;

Ἂν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τους κάποια ποὺ νὰ τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη τους εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή.

Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ, τὸ Σταυρό, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια. Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε δίνετε τέτοιου εἴδους ὁδηγίες στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖτε;

Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεπιπτοντως. Ὄχι ὅτι θὰ ὑπῆρχε διαφορὰ ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον. Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς μόνον ἐκπλήξη καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;

Μετὰ τιμῆς,

Καραβασίλη Διαμαντούλα,
Παιδίατρος.

ΠΗΓΗ
oimos-athina

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (15)

 1. Είναι καιρός 01/09/2017 @ 11:42 ΠΜ

  Για σιγά σιγά να ακονιζουν τα μαχαίρια. Έχει γεμίσει σαπίλα αυτή η χώρα

 2. Οδοιπορος 01/09/2017 @ 12:03 ΜΜ

  ΕΧΟΥΝ ΧΑΖΕΨΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΩΡΕ…… ΠΑΡΤΕ ΒΟΥΡΔΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΡΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΕΠΙΔΕΙ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ ΟΛΟΙ…… ΞΥΠΝΗΣΕ ΑΠΟΒΛΑΚΩΜΕΝΕ ΚΑΙ ΚΟΙΜΙΣΝΕΝΕ ΛΑΕ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΑΥΝΩΘΕΙΚΑΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΙΑ………….

 3. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 01/09/2017 @ 1:49 ΜΜ

  Αυτοι που ερχονται εδω, ξερουν πολυ καλα πως ερχονται σε Χριστιανική χώρα. Αν δεν τους αρεσει, στα τσακιδια. Και μαζι με αυτους να πανε και κατι αλληλεγγυοι, κατι σκουπιδια αριστερόστροφα. Δεν φθάνει που τους θεραπεύουμε απο τις χιλιάδες ασθένειες που κουβαλάνε, αντι για ευχαριστω, θελουν να κατεβάσουμε τις εικόνες;;;
  Αφήστε τους να ψοφήσουν. Τετοια αγνώμονα σκ@τα δεν μας χρειάζονται.

 4. Νικητας 01/09/2017 @ 3:30 ΜΜ

  Απολυτα σωστη η τοποθετηση σας παιδιατρε. Δεν φταινε οι μουσουλμανοι για την ‘αποκαθηλωση’ των εικονων!! ΦΤΑΙΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ,ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ!!! Με την ιδια λογικη θα κατεβασουν την Ελληνικη σημαια, να υποχρεωσουν το δημοσιο και οχι μονο προσωπικο της χωρας μας ,ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ,να φοραει μπουρκες, να απογορευθει η βρωση χοιρου και αγελαδας, του ποτου κλπ ΑΦΟΥ ΑΥΤΟ ΕΝΟΧΛΕΙ τους μουσουλμανους..,’η την ΝΤΠ;. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ, αυτο που επικαλουνται, ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, διατεταγμενη απο τους δανειστες της ΝΤΠ, που πριν ακομα των μνημονιων ,ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΣΗΜΙΤΗ με τον εξωκοινοβουλευτικο υπουργο Σταθοπουλο. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ…ΘΑ ΦΑΝΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ!!!! Η δικαιολογια αυτη κατεριφθει απο την παιδιατρο με τρανο τροπο, ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ..,ΠΑΝΤΟΥ!!!! ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΜΥΝΘΟΥΜΕ…ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ στο αυτοκινητο,στα νοσοκομεια, στα κλειδια μας , στα χερια μας, στο σπιτι μας,στα μαγαζια μας ΠΑΝΤΟΥ…,ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ,ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ !!!! ΚΑΙ…,οποιος θελει..,ας τις κατεβασει απο εκει που θα τις βαλουμε !!! ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ , με τους αλοθρησκους που ΣΟΡΗΔΟΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ αλλα και για αλλους βρωμερους σκοπους..,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!! ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ !!! ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ !!!Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ δυστυχως και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ,ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ ΤΗΣ Ν.Τ.Π. ,ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ πλεον ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ ! τΗΣ ΘΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ !!!!!!!!!ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΣ!!!! ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ λοιπον!!!!!

 5. ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ.Στα τσακίδια όλα τα λαθραία και μή κσι μαζί και αυτός ο ανθέλληνας γιατρός.

 6. Honey Moon... 01/09/2017 @ 4:57 ΜΜ

  Μπράβο ΠΟΥΤΣΑΡΙΝΑ

 7. Ακουσε κανεις μουσουλμανους να διαματυρονται?εχουν την δυναμη οι μουσουλμανοι να επιβαλουν την θεληση τους?ποιον κοροιδευετε βρε αλητες ?
  ΠΟΙΟΙ ΔΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ?μηπως αυτοι που ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΙΟΝΟΜΙΚΑ?
  Θελετε να τους κατανομασω η΄τους ξερετε τους ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΥΣ απο την αυγη των χρονων?
  ΞΕΡΟΥΜΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ-

  • Ανώνυμος 01/09/2017 @ 9:10 ΜΜ

   Η γυναίκα μου είναι δασκάλα και τις έχουν πει πολλές φόρες μανάδες μουσουλμάνες να βγάλει τις εικόνες και να μη γιορτάζει τα Χριστούγεννα στο σχολείο. Φυσικά δεν το έκανε και τους είπε και καποια γαλλικουλια με τακτ. Άρα ΝΑΙ έχουμε ακούσει ΚΑΙ τα πιθήκια , εκτός από τους πολιτικούς, να έχουν το θράσος να μας επιβάλουν τα θέλω τους.

 8. ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΠΙΘΗΚΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ ΚΟΛΥΜΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΗΡΘΑΝ;;;;ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥΣ…

 9. Κρίτων Ιακώβου 01/09/2017 @ 7:34 ΜΜ

  Χιλιάκις εύγε Διαμαντούλα, Ελληνίδες σαν εσένα θέλουμε και όχι τις αλληλέγγυες, συριζοβαρεμένες ψευτοανθρωπίστριες ! Ξυπνάτε ραγιάδες, μας παίρνουνε του Χριστού τη Πίστη την Αγία και τη Πατρίδα μας.

  • Νικητας 01/09/2017 @ 9:53 ΜΜ

   ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ κανεις δεν μπορει να στην παρει, ουτε καν να την αγγιξει!! Μονο εσυ μπορεις να την χασεις εθελοντικα. Γιαυτο καλη δυναμη και καλο κουραγιο σε ολους μας να αντεξουμε τον διωγμο!!!

 10. γιωργος 01/10/2017 @ 6:30 ΜΜ

  ΑΝΑΘΕΜΑ ΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕς ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΧΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ

 11. γιωργος 01/13/2017 @ 2:24 ΜΜ

  τον βουδα να προσκυνησουν εαν δεν θελουν σε ενα ξερωνησιλιγο βενζινη ναξεβρωμισει ο τοπος

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh