Κεντρικη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Βήμα προς Βήμα για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση – Η μέθοδος της «Τμηματικής Προσέγγισης»