«ENTER THE DRAGON»

Πρίν προχωρήσουμε στην χρονολογική εξέλιξη μέσω χαρτών, πρέπει να σταθούμε για να δούμε τι ακριβώς συνέβη πρίν και μετά την βύθιση της Ατλαντίδος για να κατανοήσουμε και ποιοί ακριβώς αποτελούσαν αυτές τις ορδές των Σεληνιακών Ατλάντων.


Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη και του Ανδρομέδιου προϊστορικού πολιτισμού συμβαίνουν δύο γεγονότα καθοριστικά για την εξέλιξη της Μαύρης και της Λευκής φυλής: α. Εμφανίζονται στο προσκήνιο οι Σίνες και β. δημιουργούνται οι Σημιτομογγόλοι. Έτσι για πρώτη φορά στον πλανήτη καταφθάνει η Κίτρινη φυλή η οποία αναμιγνύεται με την λευκή Ανδρομέδια φυλή και μας προκύπτουν οι Μογγόλοι (Λευκοκίτρινη φυλή).
Σε τι περιβάλλον όμως καταφθάνουν οι Σίνες του Σιν της Σελήνης, και πως το παραβιάζουν ως απατεώνες καταστροφείς γενοκτόνοι που αποδεικνύονται, διαταράσσοντας την οικολογική, πνευματική και πολιτισμική ισορροπία του πλανήτη;;; …..διαβάζουμε από την Ο.Ε.Α. την απάντηση.
Από Ο.Ε.Α. προς Τέκτονες 1985
Κάθε 3.000 χρόνια, ήτοι 12 φορές εντός μιας περιόδου 36.000 ετών, το Διοικητικό Κέντρο του Πλανήτη μετατοπίζονταν κατά 30° προς Δυσμάς (Διαμορφώθηκε σφαιρικό τριγωνομετρικό δίκτυο «NARN» στην επιφάνεια γης, με 12 κέντρα), προς αποφυγή υπερσυσσωρεύσεως δυνάμεως σε μόνιμα Κέντρα Διοικήσεως, και αποδυναμώσεως μονίμων Περιφερειών. Τα Κέντρα Διοικήσεως μετατοπίζονταν πάνω στην ζώνη που περιλαμβάνεται μεταξύ των Βορείων παραλλήλων 30° και 40°. Το πρώτο Κέντρο Διοικήσεως 1-1-1 σε κάθε ανακύκλωση 36.000 ετών, ευρισκόταν στον Τομέα Ιωνίας Λεμουρίας ή Αϊνίας ή Αϊνού, σημερινής Ιαπωνίας.
Στην φάση 5-5-5, το Κέντρο Πλανητικής Διοικήσεως αναλάμβανε η σημερινή Ελλάς Δραβιδίας. Την τελευταία φάση 5-5-5, η Ελλάς την ανέλαβε μεταξύ του 22.000 και 19.000π.Χ., παραλαμβάνοντας από την 4-4-4 της Περσίας Ελλάδος, και παραδίδοντας στην 6-6-6 της Ιβηρίας Ελλάδος.
Κατά την φάση 6-6-6, τα μέλη της ΣΤ΄ Γαλαξιακής Αποστολής παρέδωσαν την εξουσία στους εκπαιδευμένους που είχαν γεννηθεί από σεξουαλικές τους σχέσεις με τους γήϊνους. Αυτή η παράδοση έγινε το 16.644π.Χ. και ο Μανέθων, όπως το μεταγράφει ο Ευσέβιος, το χαρακτηρίζει σαν «αρχή δυναστείας των ημίθεων και τέλους δυναστείας των θεών.» Το 16.000π.Χ. το Πλανητικό Κέντρο Διοικήσεως μετατοπίζεται στην Ανατολική Ατλαντίδα, μεταξύ των μεσημβρινών 30° και 45°, για τη φάση 7-7-7. Οι «ημίθεοι» συμμετέχουν και αποσύρονται το 15.389π.Χ. διότι παραδίδουν στους «Ήρωες», εκπαιδευμένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις με γήϊνους. Οι «Ήρωες» διοικούν την 7-7-7 έως το 13.572π.Χ. και παραδίδουν στους «Ευγενείς Βασιλείς», εκπαιδευμένους που είχαν γεννηθεί από σχέσεις τους με γήϊνους.
Οι «Βασιλείς» μετατοπίζουν το Πλανητικό Κέντρο Διοικήσεως στην Κεντρική Ατλαντίδα μεταξύ μεσημβρινών 60° και 75°, προς δημιουργία φάσεως 8-8-8. Στο 11.432π.Χ. τα εχθρικά σκάφη Σελήνη και Λίλιθ εισέρχονται σε δορυφορικές τροχιές, διαταράσσοντας τα γήϊνα βαρυτικά πεδία, με αποτέλεσμα την βύθιση της Ηπείρου Λεμουρίας (Ειρηνικός Ωκεανός). Λόγω των γεωλογικών μεταβολών που ακολούθησαν, το Κέντρο Διοικήσεως Ατλαντίδος 8-8-8, χάνει την επαφή με την Περιφέρεια. Επέρχεται διοικητικό χάος.
Το 10.000π.Χ. δεν ιδρύεται φάση 9-9-9 στην Δυτική Ατλαντίδα, όπως προέβλεπε το πλανητικό σχέδιο, μεταξύ των μεσημβρινών 90° και 105°, στο έδαφος του σημερινού Τέξας ΗΠΑ. Επέρχεται πλήρης ανακοπή εξελίξεως πολιτισμού που επιδεινώνεται διότι στην Ατλαντίδα γίνονται δεκτοί για αποβίβαση πληθυσμοί Σελήνης και Λίλιθ από το 11.000 έως το 10.500π.Χ. Αυτοί οι πληθυσμοί αρχίζουν γενετικά πειράματα τερατογονίας και στρέφουν τους Έλληνες Άτλαντες εναντίον των Δραβίδιων Ελλήνων. Το 9.600π.Χ. η Λίλιθ επιτάχυνε και συγχρονίστηκε με την Σελήνη σε όμοιες γωνιακές ταχύτητες. Η διατάραξη των βαρυτικών πεδίων που προέκυψε λόγω αυτής της αλλαγής τροχιών, προκάλεσε την βύθιση της Ατλαντίδος και Δραβίδος. Το διοικητικό χάος έγινε απόλυτο και ο πολιτισμός οπισθοδρόμησε σε επιβίωση εκτάκτου ανάγκης.
Συγχρόνως τα σκάφη μάχης Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του στόλου Διός. Ο στόλος Διός αποτελείται κυρίως από σκάφη μεταγωγικά και «βιολογικά εργαστήρια». Ενώ υπερισχύει, αποχωρεί διότι χωρίς ειδικά σκάφη μάχης, ο διαστημικός πόλεμος θα γινόταν μακροχρόνιος εις βάρος της Πανίδος και Χλωρίδος του πλανήτη.
Το χάος και η διάλυση ήταν τέτοια που ακόμη και η εναπομείναντες κυρίαρχοι Σελήνης και Λίλιθ, μόνον το 5.619π.Χ. κατορθώνουν να οργανώσουν στοιχειώδες σύστημα διοικήσεως του πλανήτη, ήτοι 3.980 έτη μετά την βύθιση της Ατλαντίδος – Αιγηίδος. Και μόνον το 680π.Χ. κατορθώνουν να πλαστογραφήσουν το Ελληνικό Σύστημα Διοικήσεως, παρουσιάζοντας την γελοιογραφία γεωπολιτικής του τύπου Χν=10*ν² που έχουμε αναλύσει. Είναι η γεωπολιτική που θα τινάξει στον αέρα η Ζ΄ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ του 2.002 μετά Χριστόν…..
Είναι γνωστό από «ειδικές μυήσεις» σας άνω του 18ου βαθμού ότι οι Δυνάμεις Ασμοντάϊ, Μέτατρον και οι ονοματολογίες σε κατάληξη -ΙΗΛ, υπό τον γενικό χαρακτηρισμό «τετραγράμματον ΓΧΒΧ ορθού τριγώνου», είναι Δυνάμεις που εδρεύουν και εκπέμπουν από την Σελήνη ή Λεβάνια. Είναι ομοίως γνωστό ότι η Λεβάνια δεν είναι φυσικός δορυφόρος της γης αλλά τεχνητός πλανήτης – σκάφος προερχόμενος από τον αστερισμό «Ε» Βοώτου και Ηρακλέους. Αυτά για όσους από σάς έχουν μόνον μύηση ΜΤΜ. Όσοι από σάς έχουν μύηση ΟΤΟ, γνωρίζουν ότι πίσω από την Σελήνη και σε σύγχρονη τροχιά με την Σελήνη, ευρίσκεται το «αδελφό σκάφος ιδίου όγκου που ονομάζεται «Λίλιθ». Επειδή κανείς από σάς δεν έχει μύηση ΑΟΑ δηλαδή «τριτοβάθμια» της ATLANTIS ORDO ADEPTIS, σας κάνουμε γνωστά τα αποτελέσματα των μαγνητοφωνήσεων της Ο.Ε.Α. σε συνεδριάσεις της Στοάς Μεγάλης Δρυός Ν. Υόρκης (Μπένεν Μπερίθ) (Ολάμ Μπερίθ):
1ον: Τα σκάφη «Λεβάν» και «Λίλιθ» (Σελήνη και Λίλιθ) εισήλθαν στο ηλιακό μας σύστημα το 11.500π.Χ. και τέθηκαν σε τροχιά περί τη γη το 11.432π.Χ. με όμοιες γραμμικές ταχύτητες. Το 9.600π.Χ. η Λίλιθ επιτάχυνε και σταθεροποιήθηκε σε όμοιες γωνιακές ταχύτητες με την Σελήνη, σε τρόπο ώστε τα τρία σώματα Λίλιθ-Σελήνη-Γη να βρίσκονται συνεχώς σε ευθεία γραμμή. (Ίδε «Κάβαλα»)
2ον: Λόγω του ότι ο πλανήτης γη βρισκόταν σε πολιτισμικό επίπεδο υψηλότατο, από προηγούμενο αποικισμό του Κέντρου Τοπικού Γαλαξία σε συνεργασία με το Κέντρο Γαλαξία Ανδρομέδας και των υπολοίπων ένδεκα Γαλαξιών του Τοπικού Συγκροτήματος «ΚΝΟΖ», οι νέοι άποικοι της «Λεβάν» και «Λίλιθ» έγιναν δεκτοί σαν «φιλοξενούμενοι υπό όρους», από το δεκατριμελές (και όχι δωδεκαμελές) Επιτελείο του Διός, ως προσωρινού Πλανητικού Διοικητού εν αναμονή νέου δεκατριμελούς Επιτελείου από το Κέντρο του Τοπικού Γαλαξία, λόγω της στάσεως του Πλανητικού Διοικητού πλανήτου Κρόνου εναντίον του Διοικητού Ηλιακού Συστήματος με έδρα πλανήτη Ουρανό. Δόθηκε στους αποίκους της «Λεβάν» και «Λίλιθ» η περιοχή Ατλαντίδος υπό τους όρους διακρατήσεως πληθυσμιακής αναλογίας 1:108 ως προς τους προϋπάρχοντες κατοίκους του πλανήτη, και σεβασμού της προϋπάρχουσας Πολιτισμικής Ροπής και Γλώσσας (Αρχέτυπη Ελληνική) του πλανήτη, ως Επισήμου Πολιτισμικής Ροπής και Γλώσσας του Τοπικού Συγκροτήματος Γαλαξιών. (Ίδε απομυθοποίηση «Θεογονίας» Ησιόδου).
3ον: Οι Κυβερνήτες των σκαφών «Λεβάν» και «Λίλιθ» δέχονται τους όρους και αποβιβάζουν (η αποβίβαση εκτελέστηκε από το 11.000π.Χ. έως το 10.500π.Χ.) με μεταγωγικά σκάφη πληθυσμούς του «Ε» Βοώτου στην Ατλαντίδα. Στην συνέχεια παραβιάζουν τους όρους και γενοκτονούν τους έλληνες Ατλαντίδος μέσω βυθίσεως της περιοχής με Σεληνιακή Τεχνολογία υπερβαρύτητος, ενώ οι ίδιοι, ήδη ειδοποιημένοι από το Σεληνιακό Επιτελείο, έχουν αναχωρήσει και αποικίσει τις ανατολικές ακτές Αμερικανικής Ηπείρου, τις ανατολικές ακτές Σιβηρίας και Κίνας, και τις δυτικές ακτές Αφρικής και Ευρώπης (Βάσκοι), όπου και αρχίζουν συστηματική γενοκτονία των ελληνοφώνων τοπικών εθνοτήτων. Συγχρόνως με την ίδια Σεληνιακή τεχνολογία υπερβαρύτητος βυθίζουν την ελληνόφωνη Δραβιδική Αιγηίδα, όπου σήμερα η Μεσόγειος Θάλασσα.
Συγχρόνως τα επιθετικά σκάφη της Σελήνης και Λίλιθ επιτίθενται εναντίον του Γαλαξιακού Στόλου Διός και καταλαμβάνουν τους 6 εσωτερικούς πλανήτες. Ανατινάζουν 3 από τους 12 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος πιστεύοντας ότι έκρυβαν βάσεις δυνάμεων Διός. Τελικώς ο Στόλος Διός διαμοιράζεται σε τρία μέρη εκ των οποίων το ένα καταφεύγει στις υπάρχουσες βάσεις εντός της εσωτερικής κοιλότητος του πλανήτη μας, το άλλο στους τρείς πλανήτες (Ουρανό, Ποσειδώνα, Πλούτωνα), και το τελευταίο τρίτο αναχωρεί από το ηλιακό σύστημα για να ειδοποιήσει το Κέντρο Τοπικού Γαλαξία για τα εγκλήματα των Ασμοντάϊ και Ταμιήλ, αντιστοίχων κυβερνητών της Λεβάν και Λίλιθ.
Η τελική σύγκρουση και η βύθιση της Ατλαντίδος και Αιγηίδος τοποθετούνται από την Στοά Μεγάλης Δρυός στο 9.600π.Χ., και είναι μάλλον πραγματική χρονολογία διότι διασταυρώνεται από τα κείμενα «Τίμαιος» και «Κριτίας» του Πλάτωνα.
4ον: Οι δυνάμεις Διός που κατέφυγαν στην εσωτερική κοιλότητα της γης από τις δύο οπές Βορείου και Νοτίου Πόλου, εμποδίζουν την επικράτηση των Λεβάνιων και Λιλίθιων (Ισραηλιτών – Μογγόλων – Αράβων) στον πλανήτη, διότι διαθέτουν τεχνολογία για τηλεπαθητική επικοινωνία με εκπροσώπους τους (ιερατεία Διός) και τους ενημερώνουν για στρατηγικές κινήσεις των εχθρών τους που αποσκοπούν σε γενοκτονίες ελληνοφώνων ανδρομέδιων. Στο σημείο αυτό ο Ταμιήλ σε διαταγή του ανωτέρου του Ασμοντάϊ ή Ιεχωβά της Σελήνης, στέλνει πληρώματα της Λίλιθ να οργανώσουν υπόγειες πολιτείες στον φλοιό της γης που θα υποδύονται τους υφιστάμενους του Διός. Τέτοιες υπόγειες πολιτείες υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις Πυραμίδες Μογγολίας, Αιγύπτου, Βαβυλώνος Μεσοποταμίας, Ν. Αμερικής κ.λπ. καθώς επίσης και κάτω από τις φυσικές πυραμίδες που σχηματίζουν τα γήινα όρη. Για την Ελλάδα σημειώνουμε ότι το Τμήμα Τεχνολογίας της Ο.Ε.Α. έχει εντοπίσει τέτοιες εγκαταστάσεις που εκπέμπουν υποήχους και άλλες συχνότητες, στα σημεία που υπάρχουν υπόγειες Στοές χαρακτηριζόμενες από την μυθολογία σαν «Σήραγγες καθόδου στον Άδη». Αναφέρουμε μεταξύ άλλων την Ελευσίνα, την Δωδώνη και το Πήλιο, με μεγαλύτερη επισημανθείσα μηχανολογική εγκατάσταση εκείνη του όρους Σαρακηνός Μαγνησίας (Τρίγωνο ομοίως: ΔΙΜΗΝΙΟΝ-ΓΟΡΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Ή ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ) σε βάθος μόλις 100 μέτρων από το επίπεδο θαλάσσης και με στοές που συγκοινωνούν με σπήλαια της κορυφής του. Αυτές οι υπόγειες δυνάμεις Λιλιθιανών χρησιμοποιούν τεχνολογία τηλεπάθειας που, λόγω μικροτέρας αποστάσεως από την γήινη επιφάνεια, επισκιάζει τις εκπομπές των δυνάμεων Διός στο εσωτερικό του πλανήτη, και κατορθώνουν να διαφθείρουν τα επίγεια «Ιερατεία Διός» οδηγώντας τα σε εκφυλισμό πνεύματος-τεχνών-ύλης, σε ειδωλολατρεία, σε σεξουαλική αποχαλίνωση (ίδε Βάκχες και Μαινάδες), σε πολέμους εμφυλίους, σε ηθικό εκτραχηλισμό, σε μύθους που παρουσιάζουν το Επιτελείο Διός σαν «συνάθροιση ματαιόδοξων μέθυσων σεξομανών απαιτούντων λατρεία ειδώλων και αίμα υπηκόων». Αυτές οι υπόγειες δυνάμεις χαρακτηρίζονται από την …Αγία Γραφή σαν «Διάβολος», από δε τον Τεκτονισμό σαν «Δυνάμεις Ταμίλ». Οι δυνάμεις Ταμίλ είναι η θρησκευτική υποδομή του Βουδισμού και του δεύτερου Ινδουϊσμού. Είναι οι δυνάμεις που επικαλούνται οι νεοϊδρυθείσες ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ και προπαγανδίζουν οι «φιλελληνικές» οργανώσεις όπως «Νέα Ακρόπολις», παράρτημα της Θεοσοφικής Εταιρείας (Ταμίλ).
Είναι οι υπόγειες δυνάμεις VRILL της Αμερικής, ΖΕΝ της Μογγολίας – Θιβέτ, και άλλες οι οποίες δημιουργούσαν τηλεπαθητικά σώου επιδείξεως ισχύος στα SS του Χίμλερ, κατά την διάρκεια ειδικών μυήσεων σε Βαυαρικούς Πύργους. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που μέσω πολιτικών της Νέας Δεξιάς, ανηκόντων σε Θεοσοφικές Στοές θα στρέψουν την Ευρώπη σε Ναζιστική Ευρώπη από το 1988 – 1995, (καθυστέρηση σχεδίου 17 χρόνων) με ηγέτιδα την Ελλάδα που θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό κοινό «έκφυλους πολεμοχαρείς Δίες και Απόλλωνες», «μαύρη σεξουαλική μαγεία έκφυλης Αφροδίτης» και άλλα τεκταινόμενα για Τελική Δυσφήμιση του Επιτελείου Διός, και για αφανισμό των όσων αγαπούν ακόμα και το φώς του Γαλαξιακού Πολιτισμού, του Αρχέτυπου Πολιτισμού του Πλανήτη, του Ελληνικού Πολιτισμού. (Ίδε «Ο Ναζισμός Μυστική εταιρεία» Εκδόσεις Δίβρης – Αθήναι.)(«ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΝΩΧ»).
Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι οι τρείς κλάδοι: Ισραηλίτες-Άραβες-Μογγόλοι έχουν διαχωρισμένους ρόλους γενοκτονίας των αντιπάλων τους, με εργαλεία τα τρία θρησκεύματα Χριστιανισμός-Μωαμεθανισμός-Βουδισμός.
Ο Μωαμεθανισμός διδάσκει ότι ο θεός (Αλλάχ ή Αλ Γιάχ ή Αλ Γιαχβέ) κατοικεί στη Σελήνη!!!
Ο Βουδισμός, ότι κατοικεί στο κέντρο της γης κάτω από την Μογγολία-Θιβέτ ως προβολή «ΤΑ – ΧΑΝ – ΤΣΟ – ΧΑΝ» του …Συμπαντικού Λόγου, και ότι από κει θα προέλθει ο «βασιλεύς του κόσμου».
Ο Χριστιανισμός διδάσκει ότι «η γυναίκα (οργάνωση) του θεού, πατά στην Σελήνη (βασίζεται στη Σελήνη)», δηλαδή ότι «έχει κεντρική βάση την Σελήνη». Ίδε «Αποκάλυψη» Βίβλου,ιβ΄1. Αυτά, σε ότι αφορά την μύηση Α-Ο-Α.

Από κείμενο 186 σελ. 25-3-2012
Η ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ «ΛΕΒΑΝ» ή «ΣΕΛΗΝΗ» ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΓΗΪΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟ 11.500 «ΠΡΟ ΓΙΑΧΟΣΟΥΒΑ», ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟ 21.500π.χ., ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΗΪΝΗΣ ΠΑΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΟΣ, ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΤΩΝ ΓΗΪΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ.
ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ Ο RAMON DRAKE ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΕΛΥΣΑΝ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ «ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΥΣ» ΤΗΣ «HONG», ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ «ΜΙΚΡΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΥΡΙΟΙ», ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ», ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥΣ» ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟ ΠΕΛΑΣΓΟ «ΟΥΡΑΝΙΔΕΑ» [ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, «ΘΕΟ»=»ΘΕΟΝΤΑ ΤΑΧΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΡΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ» ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΤΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΩΣ «ΑΠΟ (ΔΙΑΣΤΡΙΚΗΣ – ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ) ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟ»] ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΡΙΤΙΑ» ΚΑΙ «ΤΙΜΑΙΟ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΚΑΙ ΟΙ «ΜΙΚΡΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΥΡΙΟΙ» ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ «ΓΙΑΧΒΕΧ-ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΙΝΑ-ΤΖΕΝΤΑΪ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ-ΑΙΓΗΪΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΩΝ «ΘΕΩΝ», ΗΤΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΔΕΩΣ=»ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΔΙΟΣ ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΟΥ ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΔΕ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «LASER+MASER+NASER+QUARK QUASER: ΚΕΡΑΥΝΕΙΟΥ ΔΙΟΣ) ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΩΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟ ΣΟΛΩΝΑ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΕ «ΚΡΙΤΙΑ» ΚΑΙ «ΤΙΜΑΙΟ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ ΖΕΥΣ ΑΝΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ «ΘΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΘΕΑ» ΑΘΗΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ «ΟΥΡΑΝΙΔΕΑ»=»ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ» ΥΠΕΡΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ («ΘΕΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ» ΗΤΟΙ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»).  ΑΥΤΗ Η ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΤΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΙΒΗΡΙΑΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ + ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

……………………………………………………………………………………………………………..


Before we proceed to chronological progression through maps, we must stand for a moment to see what exactly happened right before and after the sinking of Atlantis and Aegiis, in order to understand specifically who composed these hordes of «Lunar» Atlantians.

For the first time in the  planet’s history and culture of prehistoric Andromedians two determining facts, crucial to the evolution of the black and white races, take place: a. The Sines – Chines come into the scene and b. the creation of the Semetomongols takes place. Thus, for the first time in history the yellow race arrives which mixes with the white Andromedian race and the outcoming result is the Mongols (white-yellow race).

To what environment, though, the Sines – Chines of Sin of the Moon, arrive and how they violate it as the crooks and genocidal destroyers they proved to be, disturbing the ecological, spiritual, and cultural balance of the planet??? ……we read from G.H.Rees the answer!
From G.H.Rees to masons 1985
Every 3.000 years, that is 12 times within a 36.000 year period, the Governing Center of the Planet was shifted by 30° towards the west (a spherical trigonometric network «NARN» was modeled on earth’s surface, with 12 centers), to avoid accumulation of power to permanent governing centers, and weakening of permanent peripheral regions. The Governing Centers were shifted on the zone included between the North parallels 30° and 40°. The first Governing Center  1-1-1 in every recycling of 36.000 years, was placed on the Ionian Lemourian sector or Ainian or Ainu, today’s Japan.
In the 5-5-5 phase, the Planetary Commanding Center was undertaken by today’s Hellas of Dravidia. The last 5-5-5 phase, Hellas took over between 22.000 and 19.000b.c., receiving from 4-4-4 of Persian Hellas, and delivering to 6-6-6 of Iberian Hellas.
During the 6-6-6 phase, the members of the 6th Galactic Mission gave power to their trained descendants who were born out of their sexual relationships with humans. This deliverance took place in 16.644b.c. and Manethon, as Eusebios translates, characterizes it as «begining of the Semigod Dynasty and the end of the God Dynasty». In 16.000b.c. the Planetary Governing Center is shifted to East Atlantis, between meridians 30° and 45°, for the 7-7-7 phase. The «semigods» participate and retire in 15.389b.c. because they hand over to the «Heroes», trained ones that were born out of the semigods’ relations with humans. The «Heroes» command 7-7-7 phase up to 13.572b.c. and hand over to the «Noble Kings», trained people that were born out of the Heroes’ relationships with humans.
The «Kings» shift the Planetary Governing Center to Central Atlantis between meridians 60° and 75°, towards a 8-8-8 phase. In 11.432b.c. hostile space ships of Levan (Moon) and Lilith come to planetary orbits, distracting the earth’s gravitational field, resulting to the sinking of the Lemourian Continent (Pacific Ocean). Due to the geological changes that followed, the governing center of Atlantis 8-8-8, loses control over it’s peripheral region. A governing chaos is created.
In 10.000b.c. there is no 9-9-9 phase in west Atlantis, as the planetary plan provided, between meridians 90° and 105°, in the land of today’s Texas USA. There was a complete cut off of cultural evolution which gets even worst because populations of Levan and Lilith are allowed to disembark in Atlantis from 11.000 up to 10.500b.c. These populations begin genetic experiments of teratogenesis and turn Atlantian Hellenes against Dravidian Hellenes. In 9.600b.c. Lilith accelerated and synchronized with Levan (moon) to similar angular speeds. The distraction of the earth’s gravitational field due to that change of orbits, caused the sinking of Atlantis and Dravidia. The governing chaos became total and civilization backed up to a situation of emergency survival.
At the same time the space battle ships of Levan (Moon) and Lilith attack against the fleet of Zeus. Zeus’ fleet is composed mainly by troop ships and «biological labs». Eventhough it prevails, the fleet departs because without special battle ships, the space war would become long-term detriment of flora and fauna of the planet.
The chaos and destruction was such that even the remaining dominant of Levan and Lilith, manage to organize an elementary governing system of the planet, not before 5.619b.c., that is 3.980 years after  the sinking of Atlantis and Aegiis. Only in 680b.c. they manage to forge the Hellenic system of ruling, introducing the geopolitical cartoon of the formula Χν=10*ν² that we have already analyzed. It is the geopolitical formula which will be blown away by the 7th GALACTIC MISSION of 2002a.d. …..
It is known from «special initiations» above your 18th grade that Asmontai Forces, Metatron and classifications in suffix -IL, under the general characterization «Four letter YHWH rectal triangle» are Powers that are located and broadcast from the Moon or Levania. It is also known that Levania is not a natural satellite of planet earth but an artificial planet – ship coming from the constellation «E» of Bootes, Boo and Hercules. So much for those of you who have only MTM initiation. Those of you who have initiation OTO, know that behind the Moon and in a synchronized orbit with the Moon, is the «sister ship of the same volume called «Lilith». Because none of you has initiation AOA that is «3rd» degree of ATLANTIS ORDO ADEPTIS, we make known to you the results of the G.H.Rees recordings from the meetings of the Great Oak Lodge of New York (Benen Berith) (Olam Berith):

1st: The ships «Levan» and «Lilith» (Moon and Lilith) came into our solar system in 11.500b.c. and were set into orbit around the earth in 11.432b.c. with similar linear speeds. In 9.600b.c. Lilith sped up and was stabilized to similar angular speeds with the Moon, in a way so that the three bodies Lilith-Moon-Earth be continuously in a straight line (see «Kabala»)
2nd: Due to the fact that planet Earth was at a very high cultural level of civilization, from previous colonization from the Center of the Local Galaxy in collaboration with the Galaxy of Andromeda and the rest of the eleven Galaxies of the Local Group of «KNOZ», the new colonists of «Levan» and «Lilith» became accepted as «guests under conditions», from the thirteen member (not twelve member) staff of Zeus, as a temporary planetary commander awaiting new thirteen member staff from the Center of the Local Galaxy, due to the revolt of the Planetary commander of planet Kronos (Saturn) against the commander of our solar system headquartered in planet Uranus. The area of Atlantis was given to the new guests of «Levan» and «Lilith» under the condition of retaining a population ratio of 1:108 in respect to the existing inhabitants of the planet, and respect of the existing propensity and language (archetypical Greek) of the planet, as the formal cultural propensity and language of the Local Group of Galaxies. (see demystification of Hesiod’s «Theogony»).
3rd: The commanders of the ships «Levan» and «Lilith» accept the terms and disembark (disembarkation took place between 11.000b.c. and 10.500b.c.) with troop ships populations from «E» Bootees, Boo in Atlantis. Subsequently, they violate the terms and genocide the Hellenes of Atlantis by sinking the area with Lunar technology of super gravity, while themselves, having been informed by the Lunar staff, have departed and colonized the east coasts of the American continent, the east coasts of Siberia and China, and the west coasts of Africa and Europe (Basks), where they begin a systematic genocide of the local Greek speaking Nations. At the same time with the Lunar technology of super gravity they sink the Greek speaking Dravidian Aegiis, where today’s Mediterranean Sea.
Simultaneously, the assaulting ships of the Moon and Lilith attack against the Galactic fleet of Zeus and take over the 6 inner planets. They blow up 3 of the 12 planets of our solar system believing they were hiding bases of Zeus’ forces. Finally, Zeus’ fleet separates into three parts out of which one escapes to the existing bases within the interior of our planet, the other to the three planets (Uranus, Neptune and Pluto), and the third one departs from our solar system to alert the Center of the Local Galaxy about the crimes of Asmontai and Tamil, respective commanders of Levan and Lilith.
The final conflict and sinking of Atlantis and Aegiis are located by the Great Oak’s Lodge to 9.600b.c. and it is probably the real time because it is cross linked by the «Timaeos» and «Kritias» texts of Plato.
4th: The forces of Zeus that escaped to the inner earth through the two openings of the North and South poles, are preventing the prevailing of the Levanians and Lilithians (Israelites – Mongols – Arabs) in the planet, because they have technology of telepathetic communication with representatives of theirs (Priesthoods of Zeus) whom they inform about strategic movements of their enemies which aim at genocides of Greek speaking Andromedians. At this point Tamil, following orders of his superior Asmontai or Jehovah of the Moon, sends crews of Lilith to organize underground cities in the earth’s crust were they will be impersonating Zeus’ subordinates. Such cities exist directly under the pyramids of Mongolia, Egypt, Babylon of Mesopotamia, S. America etc., as well as under the natural pyramids that are formed by the earth’s mountains. For Greece we note that the Technology Department of G.H.Rees has spotted such facilities that are broadcasting infra-sound and other frequencies, to the points where there are emitting underground channels characterized by mythology as «tunnels descending into Hades». We report among others Eleusis, Dodoni, and Pelion, with the most important mechanical facility that of Sarakinos Mt. in Magnesia (Triangle of: DIMINION – GORITSA VOLOS – SARAKINOS VOLOS. THE IOLKOS TRIANGLE IS INSPECTED BY LUNAR SHIPS EVERY SEPTEMBER OR OCTOBER) in a depth of only 100 meters from sea level and with tunnels that connect to caves at its top. These underground forces of Lilithians use telepathetic technology which, due to closer distance from the earth’s surface, overrides the emittions  of Zeus’ forces from the earth’s center, and they manage to corrupt the on ground «Priesthoods of Zeus» driving them into a spiritual-artistic-matter decline, into idol worshiping, into sexual degeneration (see Βachae and Maenads), into civil wars, into moral degeneration, into myths that present Zeus’ staff as a «gathering of conceited drunk sex maniacs demanding worship of idols and the blood of citizens». These underground forces are characterized by the ….Holy Bible as «Devil», and by Freemasonry as «Tamil forces». The Tamil forces are the religious background of Buddhism and of the second Hinduism. They are the forces that any new founded THEOSOPHICAL LODGES call upon and are propagated by the «philhellenic» organizations such as «New Acropolis» branch of the Theosophical Society. (Tamil)
They are the underground VRILL forces of America, ZEN of Mongolia – Tibet, and others which created telepathetic demonstration effect shows in Himmler’s SS, at the time of special initiations in Bavarian castles. They are the same forces which through new right wing politicians, members of theosophical societies will turn Europe into a Nazi Europe from 1988 – 1995, with Greece as a leader (exactly what’s happening today, 17 years later than planned) who will present to the European audience «lewd warlike Zeuses and Apollos», «black sexual magic of degenerate Aphrodite» and other happenings for the Final Defamation of the Zeus’ Staff, and for extinction of those who still love the light of the Galactic Civilization, the Archetypical Civilization of the Planet, the Hellenic (Greek) Civilization.
We deem it appropriate to mention that the three branches: Israelites – Arabs – Mongols have separated roles of committing genocide to their opponents, through the three religions Christianity-Islam-Buddhism as tools.
Islam teaches that God (Allah or Al yah or Al Yahweh) resides on the Moon!!!
Buddhism, that He resides at the center of the earth below Mongolia – Tibet as a superimposition «Ta – Han – Cho – Han» of the …Universal Logos, and that from there will be the «king of the world».
Christianity teaches that «woman (organization) of God, rests on the Moon (is based on the Moon)», meaning that «she has as central base the Moon». See «Book of Revelation» Bible ib 1.

From THE TEXT OF 186pg. of 25-3-2012

THE DRACONIAN FLAGSHIP «LEVAN» or «THE MOON» WAS SET INTO EARTH’S ORBIT IN 11.500 «BEFORE YEHOSHOUA», AFTER A FIRST FAILED ATTEMPT IN 21.500b.c., AND IT CAUSED A GEOLOGICAL AND HUMANITARIAN DISASTER, AND DESTRUCTION OF THE EARTH’S FAUNA AND FLAURA, BECAUSE OF CHANGE IN FIELDS OF GRAVITY AND INCOMING SEA WATERS INTO THE EARTH’S CONTINENTS.
ACCORDING TO INTERNATIONALISTS AND HISTORICAL ANALYSTS OF PREHISTORY, LIKE RAMON DRAKE AND OTHERS WHO ANALIZED ASIAN TEXTS OF PREHISTORY, BUT ALSO ACCORDING TO CONTEMPORARY CHINESE «MANDARINS» OF «HONG», THE CHINESE AS PRODUCTS OF DRACONIAN LUNAR GENETIC ENGINEERING, AND WITH THE NAME «SMALL YELLOW GENTLMEN», FIRST LANDED IN THE CONTINENT OF «ATLANTIS» LOCATED IN THE ATLANTIC OCEAN, AND COHABITATED AMONG WITH THE «BIG WHITE GENTLMEN», MEANING WITH THE EXISTING ANDROMEDIAN WHITE PELASGIAN «POSEIDONIANS», DUE TO THE COMMANDING OF ATLANTIS FROM ANDROMEDIAN PELASGIAN «OURANIDEA»* POSEIDON, PLANETARY SUPER SCIENTIST AND PLANETARY HYPERMINISTER OF HYDRAULIC SCIENCES AND TECHNOLOGY OF WATER DYNAMICS.
*[OURANIDEA=CHILD OF SKIES, «THEOS» (GOD) = «THEONTA (RUNNING) RAPIDLY IN INTERSTELLAR SPACE» THROUGH INTERSTELLAR SHIPS, AS «DEUS EX (INTERSTELLAR-SPACE) MACHINA»]
FROM «KRITIAS» AND «TIMAEUS» OF PLATO THERE IS AN EXTRACTION TO BE MADE WHICH IS THAT THE WHITE ANDROMEDIAN PELASGIANS OF ATLANTIS, AND THE «SMALL YELLOW GENTLMEN» OF ATLANTIS, UNDER THE LEADESHIP OF THE ALLIANCE BETWEEN THE LUNAR «YAHWEH – SIN – SION – SINA – JEDI AND THE TRAITOR OF THE ANDROMEDIANS POSEIDON, ATTACKED WITH ALL THEIR SPACE WAR TECHNOLOGY AGAINST THE METROPOLITAN HELLENES (GREEKS) OF EUROPE – AEGIIS AND AGAINST THE REST OF THE OLYMPIAN ANDROMEDIAN «GODS», THAT IS, AGAINST THE «OURANIDEA»=»CHILD OF SKY» ZEUS AS PLANETARY COMMANDING CHIEF SUPER SCIENTIST OF WAR TECHNOLOGY (SEE SUPER WEAPON OF CONCENTRATED ENERGY «LASER+MASER+NASER+QUARK QUASER»: LIGHTENING THUNDERBOLT OF ZEUS) AND AGAINST THE REST OF THE OLYMPIANS AS PLANETARY  SUPERSCIENTISTS HYPERMINISTERS OF SPECIAL ADMINISTRATIVE PLANETARY COMMAND.
PURSUANT TO NARRATIONS OF THE EGYPTIAN PRIESTHOOD TO THE ATHENIAN SOLON, REFFERING TO «KRITIAS» AND «TIMAEUS» OF PLATO, IT APPEARS THAT PLANETARY COMMANDING CHIEF ZEUS COMMISSIONED THE COMMANDING OF THE OLYMPIAN «GODS» AND THE HELLENES (GREEKS) OF EUROPE  TO «GODESS» ATHENA, WOMAN «OURANIDEA»=»CHILD OF SKY» SUPER SCIENTIST OF DEFENCE STRATEGY AND WAR TECHNOLOGIES («GODESS OF WISDOM» ie OF «APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY»). THIS SUPER WOMAN, THROUGH THE LEADERSHIP OF THE UNANIMUS CITY OF ATHENS OVER THE ARMY OF THE HELLENES (GREEKS), DEFEATED THE ARMIES OF THE ATLANTIANS AND OVERTHREW THEM IN THE ATLANTIC OCEAN, THROUGH THE COASTS OF IBERIA (PORTUGAL + SPAIN) AND OF NORTHWEST AFRICA.

 http://hellasleaks.blogspot.com


Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

PROFIT MAXIMISER

Μάθε πώς να να κερδιζεις σε ονλινε σελιδες στοιχηματισμου παντα !!

Ενα καταπληκτικο προγραμμα και μια απιστευτη ιδεα οπου με βαση της δικες τους προσφορες να βγαινεις 100% κερδισμενος παντα !

Διαβαστε το αρθρο μου να δειτε πως ξεπερασα τον περιορισμο στην χωρα μας για τις στοιχηματικες εταιριες

Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

Η προωθηση αυτη ειναι πρωθηση ενημερωσης και πληροφοριας και κατα κανεναν λογω δεν ειναι προτροπη προς στοιχηματισμο η επενδυση η οποιαδηποτε αλλη παρανομη πραξη ..!

ΤΙΜΗ: 1,5 € euro για τις πρωτες 14 μερες να δοκιμασεις το προγραμμα,Ηλεκτρονικο προιον για συνδρομη
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

aorata-gegonota

Οι διαχειριστές του katohika.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής σχολίων που περιέχουν υβριστικούς – προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Απαγορεύεται η δημοσίευση συκοφαντικών ή υβριστικών σχολίων.Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων μηνυμάτων θα ακολουθεί διαγραφή

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *