Κεντρικη ΚΑΤΟΧΙΚΑ 7ήμερη αποχή από οποιαδήποτε συναλλαγή