1932: Δυστυχώς επτωχεύσαμεν για δεύτερη φορά

1932: Δυστυχώς επτωχεύσαμεν για δεύτερη φορά

Σαν σήμερα στις 18 Απριλίου του 1932 η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο αποφασίζει να κηρύξει προσωρινό χρεοστάσιο, δηλαδή αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών της δανείων. Η αναστολή αποπληρωμής του ελληνικού εξωτερικού χρέους ξεκινάει από την 1η Μαΐου του ίδιου χρόνου. Με αυτό τον τρόπο επισημοποιήθηκε ουσιαστικά η πτώχευση. Η χώρα αποσυνδέει τη δραχμή από το χρυσό και το εθνικό νόμισμα στρέφεται στις κυμαινόμενες ισοτιμίες.

Η κρίση του 1932 πυροδοτήθηκε από το μεγάλο κραχ του 1929 και την τεράστια πτώση των τιμών στην παγκόσμια οικονομία. Μολονότι η επίδραση του στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο δυσμενής όσο σε κάποιες γειτονικές της χώρες, η οικονομία της αποδείχτηκε ευάλωτη, καθώς ήταν εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές προϊόντων «πολυτελείας», όπως ο καπνός, το ελαιόλαδο και οι σταφίδες αλλά και από το εφοπλιστικό και μεταναστευτικό συνάλλαγμα.
Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα. Έτσι, αναγκαστικά αποφασίστηκε η αναστολή της μετατρεψιμότητας του νομίσματος και η αναστολή της εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων. Συγκεκριμένα:

Η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους (δημόσιου και ιδιωτικού) είχε φτάσει το 1932 να απορροφά το 81,08% των ελληνικών συναλλαγματικών εισπράξεων. Για το λόγο αυτό η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών (ΚΤΕ) και ζήτησε από τη Διεθνή Οικονομική Επιτροπή (Δ.O.E.) στην Ελλάδα πενταετή αναστολή των χρεολυσίων σε ξένο νόμισμα δανείων και τη σύναψη νέου δανείου 50.000.000 δολαρίων. Το συμβούλιο της Κ.Τ.Ε. στη συνεδρίαση στις 11 Απριλίου 1932 αποφάσισε την αναστολή της καταβολής των χρεολυσίων για ένα μόνο χρόνο και παρέπεμψε την Ελλάδα σε απευθείας συζήτηση με τους ομολογιούχους.

Στην προσπάθειά της να αναστείλει την πληρωμή των χρεολυσίων η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε με νόμο η καταβολή των τοκομεριδίων να μειωθεί κατά 25% από την 1η Απριλίου 1932. Στις 25 Απριλίου 1932 κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο «περί αναστολής της υποχρεώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιν των τραπεζικών γραμματίων αυτής και ρυθμίσεως της αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος». Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία και έγινε ο νόμος 5422 της 26/4/1932, διά του οποίου η δραχμή επανερχόταν σε καθεστώς αναγκαστικής κυκλοφορίας και απαγορευόταν η ελεύθερη αγορά συναλλάγματος.

Στην αγόρευσή του ο υπουργός Οικονομικών Βαρβαρέσος δήλωσε: «Σήμερον ευρίσκομαι ομολογώ εις εξαιρετικά δυσάρεστον θέσιν εισηγούμενος ενώπιον υμών την εγκατάλειψιν…του χρυσού κανόνος, του χρυσού συναλλάγματος. Όπως υπηνίχθη ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως, δεν πρόκειται περί μέτρου το οποίον απορρέει εξ ελευθέρας κρίσεως της κυβερνήσεως…είναι μέτρον επιβληθέν εκ καταστάσεως ανάγκης αναποτρέπτου». Στη συνέχεια κηρύχθηκε προσωρινό χρεοστάσιο και για τους τόκους των εξωτερικών δανείων από την 1η Μαΐου 1932.

Στην Ελλάδα μετά την πτώχευση του 1932 ξεκινά μια περίοδος ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού στον οικονομικό τομέα και ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές. Ξεκινά, επίσης, μια πολιτική προστατευτισμού με σκοπό την αυτάρκεια της χώρας επιβάλλοντας δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα και ενισχύοντας την εσωτερική αγορά. Μπαίνει επίσης στο χώρο της κλειστής οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές δεν γίνονται πλέον με βάση το συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες ενώ τα προς ανταλλαγή προϊόντα κοστολογούνται και ισοσκελίζεται η αξία των εισαγωγών με την αξία των εξαγωγών.

Αυτό είχε, εκτός από αρνητικές, και θετικές συνέπειες αφού μέχρι τότε οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν ελλειμματικές από τη στιγμή που οι εισαγωγές ήταν περισσότερες από τις εξαγωγές. Από το 1933 εξάλλου άρχισε ένα ρεύμα επιστροφής κεφαλαίων από το εξωτερικό λόγω υψηλών ελληνικών επιτοκίων. Αυξήθηκε έτσι και το σε χρυσό αποθεματικό του εκδοτικού πιστωτικού ιδρύματος, της Tράπεζας της Eλλάδος, από 7,6 εκατομμύρια δολάρια το 1932 σε 44,7 εκατομμύρια το 1934. Η αύξηση αυτή είχε ανάλογο αποτέλεσμα στη νομισματική κυκλοφορία.

Όμως η κατανομή του νέου «πλούτου», που προέκυπτε από την πολιτική της αυτάρκειας, δημιουργούσε έντονες κοινωνικές αντιπαλότητες. Η μόνιμη κρίση που έπληττε τα μεγάλα εξαγωγικά λιμάνια σε αντίθεση με την ξαφνική ευημερία αγροτικών περιοχών, η άνοδος των κερδών των βιομηχανιών σε αντίθεση με τα χαμηλά ημερομίσθια ήταν μερικά από τα σημεία τριβής που η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος (υπό του Παναγή Τσαλδάρη ανήλθε στην εξουσία το 1933) έπρεπε να αντιμετωπίσει. Όμως και τα δύο μεγάλα κόμματα (Λαϊκό Κόμμα και Κόμμα Φιλελευθέρων) πίστευαν μάλλον στην ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρά στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στο σχεδιασμό της οικονομίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης Τσαλδάρη να αναλάβει μια περισσότερο δραστήρια διαχείριση της οικονομίας ενίσχυσε την κοινωνική αναταραχή και οδήγησε στην εκπνοή της οικονομικής ανάκαμψης.

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στα ευρωπαϊκά κράτη ήταν δυστυχώς η ανάδειξη ολοκληρωτικών καθεστώτων, φασιστικών και δικτατορικών. Η Ελλάδα δεν ξέφυγε από τον κανόνα, και το 1936 με την ανοχή του παλατιού αρχίζει η δικτατορία του Ι. Μεταξά.

tvxs.gr

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

2 thoughts on “1932: Δυστυχώς επτωχεύσαμεν για δεύτερη φορά

 1. Ανώνυμος says:

  Τότε ακόμα υπάρχαν πολιτικοί με όρχεις, και έλεγαν και καμιά αλήθεια στον λαό…

  Στις μέρες μας, που έχουμε όρχεις για πολιτικούς… που να τολμήσουν τα απολειφάδια, να πουν το αυτονόητο. Ότι δηλαδή βάση σχεδίου μας έβαλαν στην άλλοτε Ε.Ο.Κ. και βάση σχεδίου μας έφτασαν στην χρεοκοπία! Ως αντάλλαγμα για την κατάσταση που βρισκόμαστε, δώθηκαν θέσεις στον δημόσιο τομέα, και πολλά δανεικά χρήματα… έστησαν μια δομιμένη φούσκα με σκοπό την πλήρει εξαπάτησει και κατοχή μας.

  Ο βασικός εχθρός του έθνους των Ελλήνων, είναι οι πολιτικοί της Ελλάδος… όλοι οι άλλοι έπονται.

  Αυτά.

 2. ΣΗΜΑ ΤΩΡΟΣ says:

  κυριακος βαρβαρεσος
  ΤΟ ΠΛΈΟΝ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΜΠΟΝ βιος με του παπαδημου
  στα μεχρι πριν το σημιτη τα ελληνικα χαρτονομισματα ειχαν την υπογραφη του [ δεν ηταν συνδεδεμενα με τον κανονα χρυσου και ηταν χρεωγραφα ] πιο μποστα του 32 ειχαν μια μαυρη λουριδα στη μεση υποτιθεται αν την εβγαζες αυτη ισουτο με χρυσο ισο του χαρτο-νομισματος μετα υπηρχε οχι σαν χρυσο αλλα [τυπης χρωγραφου]
  επι των ημερων του εγινε η πτωχευση -η δηθεν συνχωνευση για να σωθει η ελλαδα με την οριεντ μπανγκ -ταυτοχρονα καταργοντας τον κανονα χρυσου οποτε χανεται ο χρυσος -γινεται η ανταλαγη πληθυσμων [η λεγομενη γιαλαντζη σεισάχθεια] που λιγοι κολλητοι με δηθεν υπογραφη του μεχρι τοτε- αγα- μεταβιβαζαν σε χανουμησες γιατρους κλπ ελληνες .την περιουσια τους ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ??? μα γιατι ο ο εν λογω σαν υποδιοικητής της νεοσυστατης παγκοσμιας τραπεζας 1933-34-36 πηρε την αποφαση οτι στην ελλαδα μπορει καθε ξενη εταιρεια [στην ελλαδα δεν υπηρχαν εταιρειες με αρκετα χρηματα να αγορασουν τετοιες εκτασεις] να αγοραζει τις εκτασεις και να κτίζει . αυτο τοτε ονομασθει αναπτυξη- επενδυση και στην αποφαση αυτη σε παραγραφο η ελλαδα δεν πρεπει να εχει βαριά βιομηχανια και στρεφεται σε αρχαιολογικη τουριστικη και κτηριακη αναπτυξη με 36% γεωργια που ε πει ΕΕεγινε 8%[το ανακοινωσαν στη βουλη το 98 και χειροκροταγαν για την αποφαση] το αισχος ρυμοτόμηση των αθηνων απο τοτε συμφωνημένο το αποτελείωσε και ο μετέπειτα πολεμος και εδεσε καλα [σημ..τοτε τα γερμανικα προιοντα ηταν οτι ειναι σημερα τα κινεζικα ,,,ελα…ρε.. γερμανικο ρολοι πηρες /// τζικι εχει μεσα ] για παραδειγμα στην δυτικη ανατολικη κλπ αττικη οι τιτλοι ιδιοκτησιας ηταν συγκεκριμενων ανθρωπων που ξαφνικα πολλαπλασιαστηκαν τα στρεμματα και αγοραζαν τα οικοπεδα απο δικηγορικα γραφεια που εκπροσωπουσαν τους εν λογω ιδιοκτητες [οικοπεδα με θεα κλπ κλπ] ποσα ελληνικα εχουν γραφτει με τις συγκεκριμενες αποφασεις εως και την δεκ του 80!!!! ..*πως δε .γινεται ενω το 33 βενιζελικος εδιωχνεται το 36 να αναλαμβανει διοικητης επι μεταξα της εθνικης . ΠΑΝΤΩΣ στην εποχη του ολοι μιλουσαν για το φαινομενο βαρβαρεσος και την μεγαλη αλλαγη που εφερε στην ελλαδα ισως να εχουν δικαιο
  μετα τον βρησκουμε να διαφεντεύει και σε υπερδιεθνοι φορουμ το χρυσο της ελλαδος το 41 και μετα στο μπρετον γουλς .εκτος ελλαδος και πεθανε στις ΗΠΑ το 57
  ψάχνοντας περισοτερα στοιχεια απο προσωπικη και οικονομικη αποψη ΒΡΊΣΚΩ ΟΤΙ απο το επιθετο βαρβαρεσος [βαυβαρος]ηρθαν επι οθωνα οι γονείς του στην κηδεμονία του οθωνα αναλαμβανουν δραση για να φτιαχτει εθνικη τραπεζα , το εξοχικο σπιτι για τα καλοκαιρια και του μικρου τοτε οθωνα για λιγο στα σεληνια σαλαμινος οπου εχει και την επωνυμια του- βιλα του βαρβαρεσου- στην περιοχη τοτε αμυγδαλιων [πρωην βοσκοπουλου και νυν του πλαισιου απεξαρτησης] ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ .αν και μετα τα πασχα σιγα σιγα θα αποτραβηχτω

  σημ στην περιοχη της σαλαμινας ηταν η περιοχη των κτηματων του περικλη με σπανια ποικιλια αρχαιων αμπελιων [ αμπελακια σαλαμινας] και αιγοπροβατων μεχρι και το 2000 εκει διέμενε δε και ο αναξαγορας μεσα στη βιλα υπαρχη και το πηγαδι του -η δε περιοχη ειχε πρωτη ηλεκτροδοτηθει πειραματικα με ανεμομυλους

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *