Ὅλα στὸ φῶς!

Νέα παγκόσμια τάξις!

Μυστικὲς λέσχες κι ὀργανώσεις!

Ἀόρατοι καθοδηγητές!

Μόνον ποὺ ἀκοῦς τὶς παραπάνω φράσεις, ἕνα ῥίγος σὲ διαπερνᾶ…

Μία ἀνησυχία κι ἕνας ἀόριστος, ἤ συγκεκριμένος φόβος, ποὺ ὅμως σὲ κάνει νὰ αἰσθάνεσαι ἀδύναμος καὶ ἀνίκανος νὰ ἐλέγξῃς ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια σου τὴν σκέψι…


Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

PROFIT MAXIMISER

Μάθε πώς να να κερδιζεις σε ονλινε σελιδες στοιχηματισμου παντα !!

Ενα καταπληκτικο προγραμμα και μια απιστευτη ιδεα οπου με βαση της δικες τους προσφορες να βγαινεις 100% κερδισμενος παντα !

Διαβαστε το αρθρο μου να δειτε πως ξεπερασα τον περιορισμο στην χωρα μας για τις στοιχηματικες εταιριες

Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

Η προωθηση αυτη ειναι πρωθηση ενημερωσης και πληροφοριας και κατα κανεναν λογω δεν ειναι προτροπη προς στοιχηματισμο η επενδυση η οποιαδηποτε αλλη παρανομη πραξη ..!

ΤΙΜΗ: 1,5 € euro για τις πρωτες 14 μερες να δοκιμασεις το προγραμμα,Ηλεκτρονικο προιον για συνδρομη
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εἶναι πράγματι ἔτσι;

Ἴσως ναί!

Πάντως, ἐὰν κρίνω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας, πιστεύω πὼς τό μεγαλύτερο ζήτημα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης, δὲν εἶναι τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω. Εἶναι μόνον ἡ ἀπέραντη ἀπληστία! Αὐτὴ ποὺ δὲν καλύπτεται ΠΟΤΕ καὶ δημιουργεῖ ΠΑΝΤΑ νέους τρόπους παραγωγῆς χρήματος.
Πιστεύω πὼς ὁ ἔλεγχος τῶν λαῶν ἀποσκοπεῖ μόνον σὲ αὐτὸ.

Πιστεύω ἐπίσης στὸ ὅτι ὑφίσταται αὐτὸς ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἀναγνωρίσιμος σὲ κάθε αὐτοκρατορία ποὺ στήθηκε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Σὲ κάθε ἐπιχείρησι ποὺ δὲν σεβάστηκε τὸν ἐργαζόμενό της. Σὲ κάθε σύγχρονη ἤ παλαιοτέρα πολιτεία ποὺ δὲν σεβάστηκε τὸν πολίτη της.
Γιατὶ (παράδειγμα) νὰ καίγεται ὁ Κίσινγκερ γιὰ τὸ ἐὰν κατέχουν οἱ Ἕλληνες ἱστορία, γλώσσα κι ἐθνικὴ συνείδησι; Μήπως θὰ κάνῃ φιλοσοφικὲς συζητήσεις μαζί τους; Φυσικὰ ὄχι! Καρφάκι δὲν τοῦ καίγεται! Ὅμως τὸν ἐνδιαφέρει, μαζί μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν περίεργη συμμορία, νὰ μπορῇ διαρκῶς νὰ αὐξάνῃ τὶς ἀποδόσεις του! Γιὰ νὰ αὐξηθοῦν ὅμως οἱ ἀποδόσεις, θὰ πρέπῃ νὰ μειώνεται ὁ ἀνταγωνισμὸς καὶ νὰ περιορίζονται οἱ ὑποψήφιοι λῆπτες τμημάτων ἀπὸ τὴν πίττα τῆς οἰκονομίας. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι καὶ μόνον πραγματοποιοῦνται συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, μυστικὲς συμφωνίες καὶ μεθοδεύσεις.

Ποῦ ἀποσκοποῦν; Ἤ ὀρθότερα, ἀποσκοποῦν κάπου;

Σαφῶς!

Πρωτίστως ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐξακολούθησι αὐτῶν τῶν «ἐθίμων». Σὲ κανέναν ἐργοδότη δὲν ἀρέσει ὁ «συνδικαλισμός». Γιατὶ νὰ ἀρέσῃ στοὺς παγκοσμίους ἐργοδότες; Φροντίζουν νὰ ἔχουν «ἐλεγχομένους» συνδικαλισμοὺς ποὺ, ἐὰν γιὰ κάποιον λόγο «ξεφύγουν» τότε θὰ πρέπῃ νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» γιὰ νὰ διαλυθοῦν, εἶτε ἡσύχως εἶτε βιαίως!

Ἕνα δεύτερο σημεῖον εἶναι ἡ ἀναγκαῖα καὶ ἡ «ἐπιβεβλημένη» παιδεία. Ὅταν πασχίζῃς νὰ ἐλέγξῃς κάποιον, ποὺ ἔχει ἐπίγνωσι τῶν δυνατοτήτων του, καταντᾶ ἕνας ἀγώνας μὲ ἀμφισβητούμενα ἀποτελέσματα. Ἀντιθέτως, ὅταν τὸν «πείσῃς» νὰ ἀμοιφθῇ μὲ τὸν μισθὸ τοῦ ἐργάτου, ἀντὶ τοῦ προϊσταμένου (ποὺ δικαιοῦται), τότε καὶ ἡ «έπιχείρησις» ἀποδίδει καλλίτερα κι ὁ «ἐργαζόμενος» δὲν ἔχει πολλὰ περιθώρια ἀντιδράσεως. Ἐννοεῖται πὼς στὸ μεταξὺ ἡ ἀγορὰ «στενάζει» καὶ ἡ ἀνεργία καλπάζει!!

(Βλέπε ΚΟΣΚΟ καὶ συμβάσεις αὐτῆς!) Εἶναι πολὺ σημαντικὸν λοιπὸν νὰ μειώνῃς τὴν πιθανότητα ἐπιγνώσεως καὶ συνειδητοποιήσεως αὐτοῦ ποὺ χρειάζεσαι ὡς ὑπάλληλο. Νὰ τοῦ κόβῃς ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία καὶ νὰ τοῦ ἐξαφανίζῃς τὴν αὐτοεκτίμησι. Νὰ ἔχῃ πτυχία, τεχνικὲς γνώσεις, ἐξειδίκευσι ἀλλὰ ΠΟΤΕ συνειδητὴ ἐπίγνωσι! Νὰ μὴν καταλάβῃ ΠΟΤΕ ποιὸς εἶναι καὶ κυρίως ποιὸς θὰ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!!!

Τρίτον καὶ σημαντικότερον. Δημιουργία συνθηκῶν φόβου! Τὸ καλλίτερο ἐργαλεῖο τους!!!! Κλιματολογικὲς συνθῆκες, οἰκονομικὴ κρίσι, πυρηνικὸς ἐξοπλισμός, ἐθνικιστικὲς ἐκρήξεις, διατροφή, πολυεθνικές, παγκόσμιες κυβερνήσεις, μυστικὰ ὅπλα….. Πολλὲς φορές γίνεται συνδιασμός δύο ἤ περισσοτέρων ἀπειλῶν…. Ἄλλοτε πάλι παραμένουν μεταξύ ἀσαφῶν πληροφοριακῶν νεφῶν καὶ συγκεκριμένων εἰκόνων. Ἀποτέλεσμα φυσικὰ ἡ καλλιέργεια κι ἐνδυνάμωσις τοῦ ὅποιου πραγματικοῦ ἢ (συχνότερα) φανταστικοῦ φόβου! Ὁ φόβος παραλύει! Δυσκολεύει τὴν καθαρότητα στὴν σκέψι! Ὁδηγεῖ συχνὰ σὲ ἀποφάσεις διφορούμενες… Κι ἐκεὶ εἰσβάλει ἡ καθοδήγησις κι ὁ ἔλεγχος!!!

Πῶς ἀντιμετωπίζονται;

Μὲ ἕνα καὶ μοναδικό «ὅπλο» γιὰ κάθε κατηγορία!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΠΑΙΔΕΙΑ!!!!

ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ!!!

Ἐὰν κάθε πολίτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου συνειδητοποιήσῃ τὶς πραγματικὲς τους δυνάμεις, σὲ πολύ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὅλοι αὐτοὶ οἱ χάρτινοι πύργοι θὰ καταρρεύσουν!

Ἀπαιτεῖται στροφὴ στὴν αὐτάρκεια!!! Ὅσο λιγότερο ἐξαρτώμενοι εἴμαστε ἀπὸ τρίτους, τόσο λιγότερο ἐλεγχόμενοι καθιστάμεθα! Ὅσο βαθύτερα γνωρίζουμε τὶς δυνάμεις μας, τόσο πιὸ δυνατοὶ αἰσθανόμαστε. Ὅσο περισσότερο μοιραζόμαστε τὶς «γνώσεις καὶ τὶς πληροφορίες» μας, τόσο δυσκολότερα μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ὀρέξεις τους.

Ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς ὀρθώνεται κι ἀντιδρᾶ. Ἀρχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ παράλογον σκηνικὸ ποὺ ἔχει στηθεῖ εἰς βάρος του τόσους αἰῶνες! Οἱ ἀλλαγὲς φθάνουν μὲ ἀστραπιαῖες ταχύτητες! Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει πλέον. Ἀρκεῖ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ αὐτῆς τῆς «λογικῆς» καὶ θὰ διαπιστώσουμε τὰ ἀποτελέσματα νὰ συμβαίνουν σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς γύρω μας!

Ἀπαιτεῖται ὅμως μία σημαντικὴ δράσις! Ἀπαιτεῖται ἡ αὐτοσυνειδητοποίησις μας! Εἶναι ἡ ἀρχὴ ὅσων χρειαζόμαστε. Καὶ σὰν ἄτομα καὶ σὰν κοινωνίες.

filonoi

ΠΗΓΗ

Loading...

56 thoughts on “Ὅλα στὸ φῶς!

 1. Ανώνυμος says:

  ΕΚΤΑΚΤΑ !!!ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ …ΜΕΓΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 2 ΜΕΡΕΣ..ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ..ΔΙΑΔΩΣΤΕ !!29 ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ…Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ

  • Ανώνυμος says:

   Τι έγινε κ. προφήτη – τρομοκράτη, πέσαμε έξω ξανά;
   Μα καλά, άλλη δουλειά δεν έχετε από το να γράφετε ασυναρτησίες και να τρομοκρατείτε τον κόσμο;
   Ο Θεός δεν δίνει μία για την προσευχή του ερντογάν.
   Γιατί ο Θεός δεν είναι κτήμα κανενός ούτε περιορίζεται πουθενά αλλά είναι μέσα σε όλους μας.
   Γιατί είμαστε όλοι σταγόνες από τον απέραντο Ωκεανό Αγάπης και Φωτός του Θεού.
   Αντί να αναλωνόμαστε σε ψευδοπροφητείες για υλικά πράγματα, ας προσπαθήσουμε να εργαστούμε πάνω στην πνευματικότητά μας…
   Έτσι κι αλλιώς αυτός ο κόσμος μαζί με όλα τα κομμάτια του είναι προσωρινός.
   Η ψυχή μας είναι αυτή που πρέπει να ωριμάσει και να εξελιχθεί πέρα από τα υλικά, τα στερεότυπά μας και τις προσκολλήσεις μας.
   Και αυτό θέλει πραγματικό αγώνα…

   ΑΜΙΣΟΣ

  • Ανώνυμος says:

   ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΊΣ. ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ Α. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ..ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙ ΤΑΠΕΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ..ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ?? Η' ΟΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ?? ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ..ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ..ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ..Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ Ο ΛΗΘΑΡΓΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ..ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ..ΘΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ..ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ…ΕΥΧΟΜΑΙ ΦΙΛΕ ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟ…ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ..ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΚΤΛ…ΑΠΛΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ…Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ..ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ..ΟΧΙ ΚΟΙΜΩΜΕΝΕΣ !!

  • Ανώνυμος says:

   Τον σηκοφαντεις τον ανθρωπακο που θα σωσει τον κοσμο αν τον ακουσουμε!!!!!!!!εμεις τα μπεεεεεε!!!!
   Τον φουκαρα!!!!

  • Ανώνυμος says:

   ΜΕ ΓΙΟΓΚΑ??? ΜΑΓΕΙΑ ?? ΧΑΡΤΙΑ??? Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ…ΤΑΛΕ ΚΟΥΑΛΕ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ…ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ..ΟΣΟ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ..

  • Ανώνυμος says:

   ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΚΤΟΣ ΘΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΥΔΡΟΟΧΟΥ…ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΕΣ..ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ..ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ…ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ..ΜΕΤΑΤΡΟΝ..ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ..ΒΟΥΔΙΣΜΟ..ΕΝΩ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΟΥ..ΚΟΙΤΑΣ ΝΑ ΤΑ ΒΟΛΕΨΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ…!

   • Ανώνυμος says:

    η θεια κοινωνια ειναι του χρυσοστομου
    ειναι για ΜΥΣΤΕΣ , και ετσι οπως το κανετε εσεις ουτε καταλαβαινετε τι κανετε

     • Ανώνυμος says:

      τα μικρα παιδια δεν κανει να παιζουν με πραμματα που δεν καταλαβαινουν

     • Ανώνυμος says:

      ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ.ΕΣΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΘΕΣ

     • Ανώνυμος says:

      εμεις δεν ειμαστε παιδια αλλα προς μεγαλη σου απογοητευση ενηλικοι εξυπνοι γνωστες!
      πως εισαι εσυ δηλαδη..?ε καμια σχεση!

     • Ανώνυμος says:

      χαχαχαχαχαχα
      ναι ε ?
      εισαι γνωστης ?
      για πες λοιπον , ποτε καθιερωθηκε η θεια κοινωνια και γιατι ?

  • Ανώνυμος says:

   Αυτό πιστεύω κι εγώ ,φίλε μου. Είδες κανέναν από τους ιεράρχες μας να καλεί τους πιστούς σε διαμαρτυρία γι' αυτήν την ατίμωση που σκοπεύει να κάνει ο Ερντογάν; Κανείς.
   Μόνο στη Θεσσαλονίκη διάβασα ότι θα γίνει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Εφόσον, λοιπόν, δεν αντιδρούμε ο Θεός θ' αφήσει να γίνουν φοβερά πράγματα.Και αν το συνδυάσεις και με τις πρόσφατες παραβιάσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, κάτι ετοιμάζεται.
   Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. (και ας κοροϊδέψουν αρκετοί, δε με απασχολεί καθόλου).

   • Ανώνυμος says:

    ρε ανθρωποι τι ιερο βιβλιο των μωαμεανων ειναι κορανι+ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
    τον ιδιο θεο εχετε !
    ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ???

     • Ανώνυμος says:

      ποσο πιστοι ειστε για να μην καταλαβαινεται το αυτονοητο ????????

     • Ανώνυμος says:

      ποσο κουφιοκεφαλος εισαι για να το θεωρεις αυτονοητο?

     • Ανώνυμος says:

      ποσο χαζος εισαι για να λες οτι το ιδιο βιβλιο εχει αλλο θεο ???????

     • Ανώνυμος says:

      κουνα λιγο το κεφαλι σου περα δωθε να δεις αν εχει τιποτα μεσα κ σταματα τις ασυναρτησιες!!

     • Ανώνυμος says:

      ποσο χαζος εισαι για να λες οτι το ιδιο βιβλιο εχει αλλο θεο ???????
      Απαντηση
      ΜΠΕΕΕΕΕΕ

     • Ανώνυμος says:

      απαντηση που σου αρμοζει:
      διαβασε παλαια διαθηκη.μετα διαβασε το κορανι.
      κ ισως βαλεις το ρημαδι σου να σκεφτει και σταματησεις τις αηδιες ηλιθιο προβατο!!!!

     • Ανώνυμος says:

      με προτεινεις δλδ να διαβασω το ιερο βιβλιο των μυσουλμανων ?
      γιατι αυτο ?

     • Ανώνυμος says:

      εχει αλλο θεο
      η παλια διαθηκη των χριστιανων
      και αλλον η παλια διαθηκη των μωαμεθανων ??

      ΠΟΣΑ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙΣ
      ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

 2. piter kallas says:

  Ανώνυμε έκτακτε συναγερμέ.
  Ο μέγας σεισμός που είναι κατα την πρόβλεψή σου ''προ των πυλών''
  είναι ένα φαινόμενο που εάν είναι δεδομένο να συμβει θα συμβεί! και δεν μπορεί να αποφευχθεί..δεν είναι δηλαδή ένα καιρικό φαινόμενο που προειδοποιώντας τον
  ταξιδιώτη θα τον γλιτώσεις από το ατύχημα…Οπως επίσεις και την εισβολή των Τούρκων!..
  Ετσι και αυτή ..αν έχει μιά πιθανότητα να συμβεί θα συμβεί! Και πάλι δεν έχει να δώσει κάτι μιά προειδοποίησή!.. Εφόσων πρόκειτε για ένα τετελεσμένο…Εκτός εάν συστήσουμε -προτείνουμε κάτι ,όχι για να αποτραπεί,αλλά για να τρέξει ο κόμος να κρυφτεί που θα'ρθουν οι Τούρκοι…
  Και δηλαδής τι να διαδώσουμε?Δε καταλαβαίνω?..Κάτι που ναι μεν μπορεί και να συμβεί
  αλλάδεν έχει καμία χρηστικότητα η ενημέρωση? Κάτι που μπορεί και να ΜΗ συμβεί αλλά που μπορεί να τρελάνει μιά τέτοια ενημέρωση απλώς τον κόσμο?..

  Νταξει..ο Θεός δεν επιτρέπει..ο.κ…Αλλά αυτό τι σχέση έχει με τον σεισμό τον ''μέγα''και την εισβολή των Τούρκων??
  Αυτή βεβαίως βεβαίως την επιτρέπει θα μου πεις…

  Τι σχέση έχουν βρε οι εισβολές και οι σεισμοί με τη λειτουργία στους ναούς??..
  Τσίου.

  • Ανώνυμος says:

   Οι καιροί που απλά ο σεισμοί ήταν ένα φυσικό φαινόμενο έχουν πια περάσει φυσικά και υπάρχουν ακόμα τα φυσικά φαινόμενα απλά σε ένα χορό όπου διακυμαίνονται συμφέροντα είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι πρόκειται για κάτι το φυσικό αν δεν έχεις ακούσει για το Haarp ευκαιρία να ακούσεις η απλά να μάθεις.
   Τώρα όσον αφορά την εισβολή ο ανώνυμος δεν θέλει να τρομοκρατήσει αλλα να προετοιμασει γιατί αλλιώς υποδέχεσαι τον εχθρό όταν τον περιμένεις κι αλλιώς όταν σε αιφνιδιάζει.
   όλα έχουν σχέση μεταξύ τους σαν μια αλυσίδα αλλα για να τα δεις ολ αυτά πρέπει να ξυπνήσεις και να βγάλεις το κερί από τ αυτιά αλλιώς καλο ξημέρωμα..

 3. Ανώνυμος says:

  Τρίτον καὶ σημαντικότερον. Δημιουργία συνθηκῶν φόβου! Τὸ καλλίτερο ἐργαλεῖο τους!!!! ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ?

 4. Ανώνυμος says:

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !! ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑΙ!!!
  ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΠΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΕΩΣ !

  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΤΙΤΑΝΕΣ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΤΗΚΕ ΕΔΩ.

  ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΠΑΤΡΙΔΑ- ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ .

  ΣΩΣΤΑ ΛΟΙΠΟΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ ! ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ!.
  ΤΑ " ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ " ΤΩΝ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ !
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 5. Ανώνυμος says:

  "ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ" ΕΙΝΑΙ Η ΡΗΣΗ, ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ… ΜΗΝ ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ… ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ-ΕΝΟΧΩΝ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ???

 6. Ανώνυμος says:

  αγαπητοι σχολιασται ..ολα κινουνται Χριστοκεντρικα. Ειδικοτερα : το συμπαν, το υλικο συμπαν μετα τη δημιουργια εχει την ταση να απλωνεται, οπως ακριβως απλωνονται τα θραυσματα μιας χειροβομβιδος αμεσως μετα την αναφλεξη .Αυτο το φαινομενο ονομαζεται εντροπια, και κανεις δεν μπορει να το αλλαξει. Και οι φυσικοι νομοι που διεπουν την καθημερινοτητά μας στον πλανητη Γη, λειτουργουν με αυτο τον τροπο ομοιως. Συγκεκριμενα το συμπαν απο καυτη λαβα, μορφοποιηθηκε στα χερια του Δημιουργου σε εργο απαραμιλλης γλυπτικης σε μεγαλη κλιμακα τεχνης κατα καποιο τροπο, που τεινει να κρυωσει, να πηξει. Αν αφησεις δυο παγακια λιγη ωρα σε θερμοκρασια περιβαλοντος θα γινουν νερο, θα προσαρμοσουν τη θερμοτητα στο περιβαλλον θελοντας και μη,. Αντιθετως αλλα με το ιδιο αποτελεσμα, αν σε μια θερμοφορα τοποθετησεις μια παγοκυστη, η θερμοκρασια απο τους 25 π.χ. βαθμους μεσα στην θερμοφορα, θα αρχισει να πεφτει μεχρι να επελθει μια σταθεροτητα. Αυτο το φαινομενο της θερμικης, να το πω ετσι ισσοροπιας στη φυση, ονομαζει η επιστημη ΕΝΤΡΟΠΙΑ. Ολα κινουνται Χριστοκεντρικα επειδη ετσι θελει ο Δημιουργος, Θελω να πω, τα παντα επιζητουν μια φυσικη ισορροπια κατ' εντολιν θεου, που οσο και να διαταρασσεται η θεϊκη αυτη εξισωση παντοτε θα υπερισχυει, οσο κι αν οι ανθρωποι προσπαθουν να μεταβαλλουν αυτα που απ' το αορατο χερι του Δημιουργου εχουν εντολη να επιδρουν πανω μας, στην ειμαρμενη μας και στις ζωες μας..οσες λοιπον τρομοκρατικες επιθεσεις και να γινουν, οτι κακο και μελεταται απο σκοτεινα κεντρα εξουσιας, ας γνωριζουν οι μηχανοραφοι πως ειναι καταδικασμενα σε αποτυχια. Η εντροπια του Χριστου θελει την ισορροπια, κι ετσι θα γινει.

 7. Ανώνυμος says:

  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΙΓΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΙΤΕΙΣΤΕΙΤΑΙ…ΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ..ΑΣ ΕΙΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ…ΨΥΧΗ ΜΗΝ ΔΩΣΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΣΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *