ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Ή ύλη για τον τρισδιάστατο χώρο είναι μια πραγματικότητα απτή και μετρίσιμη και ταυτόχρονα πολύπλοκης σύνθεσης και τρόπου δημιουργίας, η οποία συνίσταται από ένα πλέγμα αγνώστων ενεργειακών πραγματικοτήτων. Η αλληλουχία και η πολλαπλότητα των μορφών ύλης και ενέργειας, αποτελούν την αφετηρία του αέναου κύκλου της αναδημιουργίας. Είναι οι μορφές εκείνες της δημιουργίας που συντηρούν έναν τεράστιο αριθμό υλικών και ενεργειακών [υπερβατικών] οντοτήτων.

Στο υλιστικό πεδίο που βρίσκεται ο άνθρωπος, μόνο με τη φαντασία του και τα ονειροπολήματά του μπορεί να αποκαταστήσει επαφή με τον χώρο της ουράνιας πραγματικότητας και τις οντότητες που τον κατοικούν”, Ι Ι “Η γήινη επιστήμη προσπαθεί να ερμηνεύσει τη σκέψη του δημιουργού με λάθος θεωρίες και παραδοχές. Ενώ δεν διαθέτουν αποδείξεις, θέλουν να πιστεύουν ότι μάντεψαν σωστά τι έγινε μέσα στο άπειρο του χώρου και του χρόνου και απορρίπτουν φαινόμενα που θα βοηθούσαν να δώσουν εξηγήσεις, επειδή αδυνατούν να τα ερμηνεύσουν και τα θεωρούν απίθανα. Προσπαθούν να φανταστούν κάτι που κανένας δεν είδε και δεν άκουσε ποτέ. Η Δευτέρα παρουσία με δική σας ορολογία δεν έχει σχέση με τις θρησκευτικές σας δοξασίες. Θα συμβεί μετά από πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, γιατί το δικό σας σύμπαν είναι πολύ νέο. Μέχρι τότε θα έχετε ενσαρκωθεί χιλιάδες φορές. Είναι ένα συμπαντικό φαινόμενο και συμβαίνει σε όλα τα σύμπαντα κατά τα στάδια ανανέωσης και αναδημιουργίας τους. Στις τραγικές στιγμές της ανανέωσης και του αφανισμού των κόσμων κυριαρχεί ο θάνατος, το σκοτάδι του τρόμου και της ανυπαρξίας. Οι ουράνιες υπερβατικές οντότητες εγκαταλείπουν το σύμπαν που ανανεώνεται και εισχωρούν στο νιονικόν και ταχυoνικόν πεδίον, κατά περίπτωση, αναμένοντας τη νέα δημιουργία. Οι ανώτερες ψυχές των ανθρώπων ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται, ή εισχωρούν στο νιονικόν επίπεδο για αναβάθμιση και ανάληψη υπερβατικών αποστολών στη νέα δημιουργία ή μεταπηδούν σε άλλα σύμπαντα για ενσάρκωση. Ο ενεργειακός στρόβιλος των κατωτέρων ψυχών, οι ψυχές των κακούργων ανθρώπων και των αποστατών, δοκιμάζονται και εξαγνίζονται στο διάπυρο πεδίον της αρχέγονης σφαίρας, για να επαναγεννηθούν στη νέα δημιουργία που θα προκύψει. Το ταχιoνικό υπέρπυρoν πεδίο αποτελεί την κοιτίδα των σπερμάτων της ζωής που τα συντηρεί αναλλοίωτα από τον χρόνο και δεν σχετίζεται με τον γνωστό σ’ εσάς τρισδιάστατο χωροχρόνο. Η εκτυφλωτική λάμψη του ταχυονικού πεδίου εμποδίζει την όραση όπως και το βαθύτατο σκοτάδι. Ενισχύει όμως τις δυνατότητες του εγκεφάλου ο οποίος αποκτά υπερβατικές ιδιότητες. Στο πεδίο αυτό δεν μπορούν να πλησιάσουν οι αποστάτες γιατί αποσυντίθενται από τις ασύλληπτες ποσότητες φωτός. Η φθορά και η δημιουργία, ο θάνατος και η επαναγέννηση, είναι αέναες εκδηλώσεις του Όλου φωτός για την κοσμική ισορροπία των συμπάντων. Η συρρίκνωση του σύμπαντος με δική σας ορολογία, είναι μια κοσμική τραγωδία. Όλοι οι αθάνατοι, οι υπερβατικές οντότητες και οι ανώτερες ψυχές των ανθρώπων, έχουν τη δυνατότητα να εισχωρήσουν στα υπερφωτινά πεδία. Όσοι δεν σταμάτησαν τον κύκλο των ενσαρκώσεων μεταπηδούν για ενσάρκωση σε άλλα σύμπαντα πριν τα κοσμικά φαινόμενα πάρουν τις μέγιστες διαστάσεις τους. Όλοι οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί οδεύουν προς τον βιολογικό θάνατο, το σκοτάδι και τον ορυμαγδό που προέρχεται από τη συντριβή των ουρανίων σωμάτων και τον αφανισμό κάθε είδους ενέργειας. Οι αθάνατοι και οι υπερβατικές οντότητες από το νιονικό πεδίο αντιλαμβάνονται την έναρξη της νέας δημιουργίας, από τις ασύλληπτες φωτολάμψεις και τον τερατώδη θόρυ¬βο της έκρηξης της μαύρης σφαίρας [μια πληροφορία που καταχωρείται στον γενετικό κώδικα όλων των ζωντανών οργανισμών, που τρομάζουν όλα στον δυνατό θόρυβο], φαινόμενα που δίνουν το σύνθημα της έναρξης των νέων δημιουργικών δραστηριοτήτων. Όλες αυτές οι βίαιες πραγματικότητες αφυπνίζουν την ψυχική ενέργεια, η οποία αρχίζει να συλλέγει τα υλικά δόμησής της με τα οποία θα μεταφέρει τη ζωή σε όλα τα σημεία της νέας δημιουργίας, σαν έκφραση της σκέψης του Όλου Φωτός. Η 7η αποστολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός, του Δία, με δική σας ονομασία, με την έναρξη της δημιουργίας εξέρχεται στην περιοχή των δεκατριών διαστάσεων του νέου σύμπαντος και μεταφέρει τις πρώτες ανώτερες πνοές ζωής, που θ’ αποτελέσουν μαζί με τις εξαγνισμένες νέες ψυχές, τη νέα βάση δημιουργίας. Οι υπερβατικές οντότητες λειτουργούν με τελείως άγνωστες σ’ εσάς μορφές ενέργειας. “| Ι ”Μέσα στο σύμπαν ο άνθρωπος αντικαθρεφτίζεται σε πολλά επίπεδα χωροχρόνου, σε επίπεδα ενέργειας και συχνοτήτων, σε πνευματικά και ψυχικά επίπεδα. Πιστό ενεργειακό αντίγραφο της κάθε ανθρώπινης μορφής βρίσκεται όχι μόνο σε αστρικούς σταθμούς αλλά και σε αστροπολιτείες, προκειμένου να ελέγχεται η κοσμική πορεία του χωρίς παρεμβάσεις. ” | Ι «Με κατάλληλο έλεγχο και άσκηση των δυνάμεων του εγκεφάλου, μπορούμε να προκαλέσουμε διάρρηξη της ουδέτερης υπόφυσης αυτού και ν’ αποκτήσει το υλικό σώμα υπερφυσικές ιδιότητες.» | Ι “Οι συνεχείς ενσαρκώσεις είναι προσωπικές επιλογές κάθε ψυχής μέχρι ν’ ανεβεί στο ανώτερο επίπεδο φωτός από αυτό που βρίσκεται πριν την ενσάρκωσή της. Μόνοι σας και αυτόβουλα επιλέξατε την ενσάρκωσή σας σε πεδία πυκνώσεων στη Γαία, την περιοχή που γεννηθήκατε, καθώς και τους γονείς σας που είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας επιλογή. Πριν την ενσάρκωσή της, η ψυχή, θαυμάζει και επιλέγει έναν από τους δύο γονείς της, πατέρα ή μητέρα και γι αυτό οικοδομεί το δικό της σώμα σαν αντίγραφο αυτού. Από τη στιγμή της σύλληψης [συλλαμβάνεται από την ύλη η ψυχή] παράγει και οικοδομεί το υλικό σώμα σύμφωνα με τις επιλογές της. Όταν η ψυχή έχει ξαναζήσει στη Γαία τότε διαλέγει με πολύ προσοχή τους γονείς της για να βελτιώσει της συνθήκες αφίξεώς της. Χάριν της επιθυμίας ενσαρκώσεώς σας θυσιάσατε διακρίσεις και αξιώματα που είχατε στην πατρίδα, για την εθελοντική προσφορά και συμμετοχή σας στο σχέδιο σωτηρίας του πλανήτη της Γαίας και την ανέλιξη του ανθρώπινου είδους. Άλλοι πάλι ενσαρκωθήκατε από νοσταλγία για την υλική σας ζωή, για να ξαναζήσετε εμπειρίες που δεν ξεχάσατε ποτέ ούτε με τον θάνατό σας. Η υποσυνείδητη αναζήτηση κάποιων άστρων στον ουρανό, ή, η γοητεία που ασκούν πάνω σας κάποια από αυτά, δηλώνουν την αφετηρία εκκίνησης πριν την ενσάρκωσή σας. Αποτελεί προσπάθεια της ψυχής να θυμηθεί τον δρόμο του ερχομού της στη Γαία. Όσοι μένουν ασυγκίνητοι στη θέα του νυχτερινού ουρανού έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, όχι μόνο των ουρανών αλλά και της γης. Βρίσκονται στον δρόμο της απώλειας και της λήθης.” | Ι “Δεν υπάρχει θάνατος και ζωή, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Τα πάντα είναι εναλλαγές ύλης και ενέργειας. Η ζωή και ο θάνατος είναι οι πύλες της γνώσης, η μία του υλικού και η άλλη του υπερβατικού κόσμου. Η ψυχή είναι φωτογενής ύλη και αποτελείται από συστατικά της ουσίας του Όλου Φωτός. Ανανεώνεται συνέχεια από μόνη της, αναπαράγεται, δεν φθείρεται δεν γερνά, δεν πεθαίνει. είναι αθάνατη. Σε όλη τη διάρκεια της ενσάρκωσης προσπαθεί να προσεγγίσει τον δημιουργό και να επανέλθει στην αρχική της αφετηρία και σε ανώτερο επίπεδο φωτός. Οι ψυχές είναι απολήξεις των ακτινών του Όλου Φωτός και κύτταρα μεταφοράς της σκέψης του. Οι επεμβάσεις των αποστατών αποσυντόνισαν τις μνήμες της ψυχής και τους ουράνιους δεσμούς της. Η ψυχή κατά τη στιγμή της σύλληψής της, είναι άυλη και αόρατη. Μοιάζει με συμπυκνωμένο ενεργειακό νέφος. Συνοδεύεται σε όλο το διάστημα της κύησης και σε όλη τη διάρκεια της ζωής, από το αντικαθρέφτισμα του δημιουργού. [”Η ψυχή σαν γενεσιουργός ουσία, είναι λεπτοφυής σαν αναθυμίαση” . Πυθαγόρας, Πλάτωνας ] Οι καλές πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής διατηρούν αναλλοίωτο το αντικαθρέφτισμα του θείου και βελτιώνουν την εικόνα του σώματος που φιλοξενεί την ψυχή. Αντίθετα οι κακές πράξεις το αλλοιώνουν ή το καταστρέφουν εντε¬λώς. Όσο πιο ευγενική είναι μια ψυχή τόσο πιο όμορφο σώμα οικοδομεί. [Όποια η μορφή, τέτοια και η ψυχή, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες]. Εκτός από τη μέριμνά της να οικοδομήσει ένα ωραίο σώμα, μεταφέρει μαζί της όλο το αρχείο των αναμνήσεών της που τις εναποθηκεύει με μορφή πληροφοριών στην ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου και δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Επειδή η ψυχή εξελίσσεται ταχύτερα από το σώμα είναι απόλυτα ελεύθερη στις επιλογές της. Οικοδομεί το σώμα σύμφωνα με τις δικές της επιθυμίες. Όταν αποκτήσει πλήρη συνείδηση των δυνατοτήτων της, κυβερνά την προσωπικότητα του ατόμου και αποκτά και την πνευματική της υπόσταση. Τότε ο άνθρωπος είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον θεό. Όταν η ψυχή είναι πολύ ανεπτυγμένη μπορεί να αφομοιώσει απ’ ευθείας τη Γνώση. Οι ψυχές που ελέγχονται από τύψεις κακών πράξεων των προηγουμένων ενσαρκώσεων, όπως και οι ανερμά¬τιστες ψυχές, σπάνια αντιλαμβάνονται τον σκοπό της παρουσίας τους στη ζωή. Για τον λόγω αυτό κατά τη διάρκεια της κύησης επειδή δεν έχουν την αίσθηση του μέτρου και του κάλλους, της ωραιότητας και της αρμονίας, οικοδο¬μούν το άσχημο, ή και τερατώδες σώμα σε περιπτώσεις τερατογενέσεων. ” | Ι “Η έκτρωση είναι εγκληματική πράξη και αθέτηση υπόσχεσης που δόθηκε σε κάποια άλλη διάσταση από τους γονείς στην ερχόμενη για ενσάρκωση ψυχή. Σε άλλα επίπεδα συμβίωναν σαν αγαπημένοι φίλοι με τον πατέρα ή τη μητέρα. Η ψυχή που εκδιώκεται με τον τρόπο αυτό φεύγει περίλυπη και απογοητευμένη. Όσοι αυτοκτονούν δεν ενσαρκώνονται ξανά στη Γαία και ο χρόνος καθαρμού της ψυχής είναι μεγάλος και επώδυνος. ” | Ι “Για εκείνους που κατάφεραν στη διάρκεια της ζωής τους να ζήσουν στις ανώτερες σφαίρες της ψυχής, ο αστρικός εξαγνισμός τους στον αστερισμό του Ωρίωνα, γίνεται υπό ευνοϊκές συνθήκες και αποβάλλονται ευκολότερα οι γήινες πλάνες. Όταν η ψυχή ξαναβρεί την αρχική της αγνότητα, ανάλο¬γα με τον βαθμό εξελίξεώς της, ξεκινά το καινούργιο ταξίδι ανάμεσα στις σφαίρες της ύπαρξης. Οι ανώτερες ψυχές έχουν δικαίωμα επιλογής της επόμε¬νης ενσάρκωσής τους, πότε και που θα ενσαρκωθούν στη γη ή σε κάποιον άλλον πλανήτη. Η ενσάρκωση επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες απαιτούνται για να φθάσει στην τελειότητα και το πεδίο της προσωπικής ευδαιμονίας. Εάν η ψυχή δεν επιθυμεί να ανέλθει σε ανώτερο επίπεδο φωτός από αυτό που βρίσκεται, μπορεί να σταματήσει τις ενσαρκώσεις και τις δοκιμασίες. Ο αριθμός των προσπαθειών ενσάρκωσης μπορεί να είναι άπειρος με άπειρους θανάτους. Όταν κλείσει ο κύκλος των ενσαρκώσεων, οι ανώτερες ψυχές των αγαθών, φωτισμένων και απολυτρωμένων από τις υλικές απολαύσεις υπάρξεων, μετά τη διάβασή τους από το καθαρτήριο πυρ του Ωρiωνα, ανέρχονται στο ανώτερο επίπεδο φωτός και καταλήγουν στο νιονικόν πεδίο, στο οποίο υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αθανασίας και αιωνιότητας. Στις υπερβατικές οντότητες και στις ανώτερες ψυχές που σταμάτησαν τον κύκλο των ενσαρκώσεων, πολλές φορές δίνονται αποστολές ενσαρκώσεως σε διάφορους κόσμους, με σκοπό να βοηθήσουν την εξέλιξη των κόσμων αυτών. Στις οντότητες αυτές δεν δίδονται περιθώρια λαθών, ούτε διόρθωσης αυτών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο εκπίπτουν όλων των δυνατοτήτων τους και επανέρχονται στον κύκλο των μετενσαρκώσεων. ” | Ι “Από τη στιγμή της γέννησής σας μεταφέρετε μνήμες από προηγούμενες ζωές που δεν μπορείτε να αφηγηθείτε αλλά τις θυμάστε μέχρι το έβδομο έτος της ηλικίας σας οπότε αρχίζουν να ασθενούν και να προσαρμόζεστε στα γήινα δεδομένα. Ξεχνάτε την αποστολή σας και το πνεύμα σας και παρασύρεστε από τις υλικές επιθυμίες που αν δεν τις ελέγξετε, θα πέσετε στο χαμηλότερο επίπεδο φωτός. Σκοπός της ενσάρκωσης είναι να θυμηθεί ο άνθρωπος προηγούμενες ενσαρκώσεις του και να μην επαναλάβει τα λάθη του ώστε να ανέλθει σε ανώτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται. Όλες οι ενσαρκώσεις γίνονται για δοκιμασία και βελτiω¬ση της ψυχής. Η κατηγορία των υπερβατικών οντοτήτων «μαχητές φωτός» έχει και αποστολή παροχή βοηθείας προς τους ανθρώπους για την πνευματική βελτίωση και προστασία από τους αποστάτες. Μετά από κάθε θάνατο οι ψυχές αποκαθαρiζονται και επανακρiνονται και περιμένουν την νέα εντολή ενσάρκωσης. Στα ονειροπολήματά σας αναδύονται μνήμες προη¬γουμένων ενσαρκώσεων από την ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου και αναζητάτε υποσυνείδητα μνήμες του παρελθόντος. Ξεφεύγετε από τις γήινες δεσμεύσεις και παίρνετε επαφή με άγνωστες καταστάσεις που σας φαίνονται γνωστές. Είναι η στιγμή που, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αν τις ζήσατε στη Γαία ή κάπου αλλού, αν τις ζήσατε πραγματικά ή όχι.” | Ι “Ευχάριστα περιστατικά από προηγούμενες ενσαρκώσεις επανέρχονται στη μνήμη σας σαν φανταστικές πραγ¬ματικότητες, σαν σκέψεις, σαν ονειροπολήματα, ή και σαν έντονες ονειρικές καταστάσεις. Όμως δεν έχετε τη δυνα¬τότητα να προσδιορίσετε σε ποια ενσάρκωση ανήκουν, πότε και σε ποιο μέρος, στη Γαία ή σε άλλο πλανήτη. Η αρμονική συνεργασία της ψυχής με το πνεύμα υπο¬βοηθά τις ευτυχισμένες και ευχάριστες αναμνήσεις από προηγούμενες ενσαρκώσεις να αναδυθούν στη μνήμη και να δημιουργούν ανεξήγητα συναισθήματα χαράς, ψυχικής ευφορίας, και ανείπωτης ευτυχίας, χωρίς να συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αντίθετα αρνούνται να θυμηθούν δυσάρεστες και τραγικές καταστάσεις. Αν κάποτε συμβεί αυτό, το άτομο καταλαμβάνεται από ανεξήγητη μελαγχολία και θλίψη. Για τον λόγο αυτό η ψυχή με τις δυνατότητες που έχει, ομαλοποιεί μόνη της την πορεία της ζωής του ανθρώπου.” | Ι “Οι κατώτερες, οι κακές, και οι αμαρτωλές ψυχές, θυμούνται μόνο δυσάρεστες καταστάσεις από προηγούμενες ενσαρκώσεις τους. Δεν αντιλαμβάνονται την ευκαιρία βελτίωσης που τους δίδεται. Δημιουργούν καταστροφικές καταστάσεις συγκρούσεων και πόνου πότε στο οικείο και πότε στο κοινωνικό περιβάλλον γιατί επιθυμούν να φύγουν από τη ζωή. Θέλουν να επιστρέψουν στους χώρους καθαρμού και λύτρωσης στον αστερισμό του Κάνωπος, ή σε αντιϋλικά πεδία εφ’ όσον η κατάσταση απαιτεί μακροχρόνια δοκιμασία. ” | Ι “Όλα τα ευγενικά αισθήματα, η αγάπη και οι δυνατές φιλίες, μεταφέρονται και στη ζωή από τις ενσαρκωμένες ψυχές όπως και τα κακά ένστικτα. Η ψυχή και το πνεύμα είναι αθάνατα και αναπλάθουν τα συστατικά τους. Είναι όμως ευάλωτα από εξωτερικές επιδράσεις και αρρωσταίνουν. Η κατάσταση ασθένειας μεταφέρεται σε όλο το σώμα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ήρεμης επιβίωσης. Πολλές φορές η ψυχή εξοστρακίζεται από τη σφαίρα της αποστολής της και υποκύπτει στην έντονη έλξη των υλικών απολαύσεων. Όταν όμως μπορέσει να θέσει σε απόλυτο έλεγχο τις επιθυμίες της, τότε γίνεται η επιλογή του ασκητικού βίου που μπορεί να δώσει υπερβατικές ιδιότητες στον άνθρωπο. ” | Ι ”0 πολιτισμός της Γαίας είναι τόσο ανεύθυνος και καταστροφικός γιατί καθυστέρησε η ενσάρκωση Ελλανίων οντοτήτων [Σοφών και Φιλοσόφων] στον πλανήτη σας, οι οποίες θα τον προστάτευαν από τη λαθεμένη ανάπτυξη του πολιτισμού της. Υπήρχαν επείγουσες προτεραιότητες σε άλλα σημεία του σύμπαντος και έπρεπε να τις καλύψουμε. ” “Πολλοί Ελλάνιοι που βρίσκονται ενσαρκωμένοι στη Γαία δεν προέρχονται από αστρικά συστήματα της «Αυτοκρατορίας των Ε» αλλά από σκάφη της 7ης Αποστολής του Ιερού Άρχοντα Φωτός του Διός που βρίσκονται πλησίον του ηλιακού σας συστήματος, για την αποτροπή των σχεδίων των αποστατών. Σε κάθε περίπτωση μετενσάρκωσης, οι ερχόμενοι στα πεδία πυκνώσεων, αμέσως με τη γέννησή τους, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σώματος και ψυχής, μεταφέρεται αυτόματα μέσω πολλαπλών ενεργειακών ανακλάσεων στο άστρο της δημιουργίας τον Σείριο και από εκεί στη βάση της δημιουργίας, ώστε να αποτυπωθεί φασματογραφικά η ψυχή στο ψυχοπνευματικό πεδίο. Οι ενσαρκωμένοι από αστροπολιτείες, με τον θάνατό τους επιστρέφουν σε αυτές μετά το «Καθαρτήριο πυρ» της ψυχής και εφ’ όσον δεν έχουν εκπέσει από το επίπεδο φωτός που ήταν και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά που είχαν πριν την ενσάρκωση. Η ψυχή σας έχει διασχίσει πολλές φορές τον χώρο που σεις ονομάζετε διάστημα είτε για ενσάρκωσή της ή με την απελευθέρωσή της με τον θάνατο ή και στην αναζήτηση νέας πατρίδας. Έχετε ζήσει πολλές φορές, όχι μόνο στη Γαία αλλά και σ’ άλλους πλανήτες και άλλους γαλαξίες, και η πραγματική σας ηλικία προσμετράται σε πολλές χιλιάδες χρόνια. Είσαστε αιώνιοι οδοιπόροι τ’ ουρανού και των άστρων. Η αφετηρία και το τέλος της διαδρομής σας ευρίσκονται εκτός Γαίας σε πεδία συνύπαρξης των ανθρώπινων ψυχών με τις υπερβατικές οντότητες, που και αυτές ενσαρκώνο¬νται στη Γαία αλλά δεν τους ενθυμήστε. Εμείς σας βοηθήσαμε σε όλες τις φάσεις της ζωής σας για να επιτύχετε στο έργο που έχετε αναλάβει. Προωθείστε την Ελλάνια σκέψη και έξω από τα γεωγραφικά σύνορα του σημερινού κράτους των Ελλανίων για την προετοιμασία των ανθρώπων της Γαίας για να μπορέσουν ν’ αντιμετωπίσουν επερχόμενες καταστάσεις. Σε πολλές περιοχές του δικού σας σύμπαντος καθώς και άλλων συμπάντων, η ψυχή και το σώμα των υπερβατικών οντοτήτων παρουσιάζονται σε ενιαίο ενεργειακό σύνολο και συμμετέχουν σε άλλες διαδικασίες, τις οποίες δεν μπο¬ρεί ν’ αντιληφθεί η ανθρώπινη πραγματικότητα. Όταν ο άνθρωπος εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του, είναι έτοιμος για το ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα. Δεν γνωρίζετε τη σημασία της προσφοράς σας και πόσο σημαντική είναι. Σαν οντότητες ανήκετε στον συμπαντικό πληθυσμό του γαλαξία σας και του αστρικού σας συστήματος. Η πληθυσμιακή έκρηξη που παρατηρήθηκε στη Γαία οφείλεται στη σύγκρουση δύο γαλαξιών του τρίτου σύμπαντος που ανήκει στον Ιερό Άρχοντα Φωτός και τον αφανισμό μεγάλου αριθμού οντοτήτων, οι οποίες ενσαρκώθηκαν στη Γαία και σε άλλα πλανητικά συστήματα του σύμπαvτoς. ” | Ι “Τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σας σε άλλες συχνότητες, δεν τα αντιλαμβάνεστε. Αυτό οφείλεται στην ελλιπή λειτουργία των αισθήσεών σας και την άγνοιά σας. Οι πύλες επικοινωνίας με όντα άλλων διαστάσεων ευρίσκονται μπροστά σας, αλλά αγνοείτε την ύπαρξή τους και το πως θα τις ανοίξετε. Βρίσκεσθε στη Γαία με συγκεκριμένη αποστολή. Δεν σας ανήκει τίποτε, εσείς ανήκετε σ’ αυτή. Η διάρκεια της ζωής σας μοιάζει με ημερήσια εκδρομή που ο καθένας ενεργεί όπως θέλει, είτε για ευχαρίστηση, είτε για διασκέδαση, και άλλοι για καταστροφή και για ρύπανση. Ελάχιστοι γνωρίζουν τον σκοπό τους. ” Ι ‘Ή ψυχή είναι αθάνατη. Όλη η ψυχική ενέργεια αποθηκεύεται με όλα τα βιώματα και τις μνήμες της, στην ουδέτερη υπόφυση του εγκεφάλου και αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα του ανθρώπινου σώματος το οποίο είναι δημιούργημά της . ” | Ι ”0 θάνατος είναι ο ευεργέτης της ψυχής και του γηρασμένου σώματος. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή για μια ευδαιμονέστερη κατάσταση, με την οποία η ψυχή επιχειρεί να προσεγγίσει τον δημιουργό. Είναι ένα υπερβατικό μυστήριο και η ελπίδα της ψυχής για την καταξίωσή της στην ουράνια κοινωνία. Ο δημιουργός του κόσμου, το Όλον Φως, ο θεός, είναι η συνισταμένη των ανθρώπινων ψυχών, και οι ψυχές είναι οι απολήξεις των ακτίνων του. Ο θάνατος σηματοδοτεί νέες καταστάσεις για την ψυχή γιατί την οδηγεί στην αφετηρία ανανέωσης, ή για νέα ενσάρκωση ή για τη θεϊκή γαλήνη. Η μετενσάρκωση είναι φυσικός νόμος του σύμπαντος όπως και οι άλλοι φυσικοί νόμοι. Ο θάνατος είναι η αρχή μεταστοιχείωσης της ψυχής. Την απελευθερώνει από τα δεσμά του σώματος. Η ψυχή ακολουθεί τους ενεργειακούς διαύλους με πρώτο σταθμό της το αστρικό σύστημα του Ωρίωνα, για τον καθαρισμό της από τα αρνητικά στοιχεία, περνώντας από το καθαρτήριο πυρ. Την περιοχή αυτή ελευθερώσαμε εμείς πριν από 35.000 χρόνια από τους αποστάτες, οι οποίοι παρεμπόδιζαν τις ψυχές να εκπληρώσουν τον ουράνιο προορισμό τους. Ο θάνατος μεταφέρει την ψυχή και το πνεύμα στη νέα τους κατάσταση μαζί με τις μνήμες της Γήινης ζωής. Είναι η θεϊκή λύτρωση της ψυχής για τη νέα κατάσταση και τη νέα κοσμική πορεία που θ’ ακολουθήσει. Μεταβαίνει ανάλογα, στα Ηλύσια πεδία, τα Νησιά των Μακάρων ή τα τάρταρα με δική σας ορολογία. Και με την ουράνια πραγματικότητα, στο σημείο τομής όλων των παραλλήλων ή στον αστερισμό του Κάνωπος, για καθαρμό και εξιλέωση, ή στα αντιϋλικά πεδία μέχρι να εξαγνιστεί. Οι κακούργες ψυχές των οποίων ο ενεργειακός στρόβι¬λος δεν μπορεί να συμπυκνωθεί, οδεύει προς τις μαύρες οπές για την αναδιάταξή τους από αρχής και παραμένει μέχρι την ανανέωση της μαύρης οπής. Τίποτε δεν χάνεται οριστικά στο σύμπαν. Όλα ανανεώνονται ακόμη και αυτά που ονομάζετε νεκρή ύλη .” | Ι “Η κάθε ψυχή είναι μοναδική, αποτελείται από ουράνιο φως αβρογενούς ουσίας και δεν μοιάζει με καμιά άλλη ως προς τη σύστασή της. Όταν ενσαρκώνεται έχει τη μορφή συμπυκνωμένου, αόρατου ενεργειακού πεδίου και όταν απελευθερώνεται, έχει τη μορφή πρασινωπού ενεργειακού στροβίλου. [Σημ. συγγραφέα: Μπορεί να φωτογραφηθεί από υπερσύγχρονες μηχανές Κίρλιαν.] Όταν εγκαταλείπει το σώμα εξέρχεται από το κέντρο του κρανίου παλλόμενη ως φωτεινή φλόγα, που καλύπτει όλη την επιφάνεια του εγκεφάλου. Η στιγμή της προετοιμασίας για την αναχώρηση της ψυχής και η επιστροφή της στον κόσμο των ψυχών, ξετυ¬λίγει το ιερότερο μυστήριο του σύμπαντος που συνδέει τον άνθρωπο με τον δημιουργό του. Όλη η μυστηριακή μυσταγωγία εκτυλίσσεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος περιπίπτει, σ’ αυτό που σεις ονομάζετε κωματώδη κατάσταση. Είναι η ιεροτελεστία της προετοιμασίας της ψυχής για την αναχώρησή της. Είναι οι στιγμές που η αξία της ζωής έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει. Το προθανάτιο κώμα αποτελεί θεϊκή ευαρέσκεια για τον άνθρωπο γιατί τον απαλλάσσει από τον τρόμο του θανάτου. Η ψυχή στην κατάσταση αυτή αποζητά την ελευθερία της και βιάζεται να φύγει, να λυτρωθεί από τα δεσμά της ύλης. Το σώμα είναι ουσιαστικά νεκρό και συντηρείται με μικροσκοπικές γέφυρες ζωής για να βοηθήσει την ψυχή στην αναχώρηση της. Η ψυχή του ετοιμοθάνατου βλέπει, ακούει, ξεχωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ας έχει χάσει τελείως την αίσθηση του περιβάλλοντος. Τα νοητικά κύματα προ¬σπαθούν ν’ ανακτήσουν τον έλεγχο των οργάνων του οργανισμού επειδή βλέπει τη λύπη των προσφιλών της προσώπων. Ναρκώνονται όλες οι πνευματικές λειτουργίες, συνείδηση αγάπη, μίσος, κακία, αναμνήσεις, υποχρεώσεις που ατονούν και όλα μαζί εγκαταλείπουν το σώμα, σε συγκροτημένο σύνολο. Ακολουθεί η έξοδος της ψυχής που ενώνεται μαζί τους και ξεκινούν για το ουράνιο ταξίδι τους. Η ψυχή λυπάται απορεί και προσπαθεί να προλάβει ή να διορθώσει δυσμενείς καταστάσεις που δημιουργεί ο θάνατός της και υποφέρει. Από την πραγματικότητα της ζωής ο μελλοθάνατος αντιλαμβάνεται τη θλίψη και τον πόνο των προσφιλών του προσώπων και λυπάται. Στα διαστατικά πεδία της υπερβατικής πραγματικότητας η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Είναι κατάσταση χαράς και ευφορίας για την ψυχή που ετοιμάζεται v’ αναχωρήσει. Έχουν έρθει και την περιβάλλουν ψυχές αγαπημένων προσώπων που έχουν πεθάνει, όπως γονείς της τελευταίας ενσάρκωσης, αλλά και άλλων ενσαρκώσεων που ήρθαν να την παραλάβουν, μαζί με την προσωπική του υπερβατική οντότητα. Η ψυχή ηρεμεί. Αναγνωρίζει τους παριστάμενους, είτε είναι ζωντανοί είτε υπερβατικές οντότητες και ετοιμάζεται για την αναχώρησή της. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι προετοιμασίες, εξασθενούν και οι τελευταίες μικροσκοπικές γέφυρες της ζωής και η ψυχή ελεύθερη πλέον εγκαταλείπει το σώμα. [Στις βίαιες καταστάσεις, όλες οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται από τη συνοδό υπερβατική οντότητα. Για τις κακούργες ψυχές διαδραματίζονται, διαφορετικές καταστάσεις.] Όταν η ψυχή εγκαταλείψει το σώμα οδεύει για το καθαρτήριο πυρ του Ωρίωνα, όπου αφαιρούνται όλα τα αρνητικά στοιχεία από τον ενεργειακό της στρόβιλο [ όπως αφαιρούνται τα παράσιτα από τις μαγνητοταινίες για ν’ ακούγονται καθαρά ] και συνεχίζει για το σημείο τομής όλων των παραλλήλων. Οι παράλληλοι για το σφαιρικό σύμπαν είναι κάτι ανάλογο με τους παραλλήλους της Γαίας και το σημείο τομής τους είναι ανάλογο με τον πόλο της Γαίας. Εκεί η ψυχή ή αναμένει την εντολή νέας ενσάρκωσης ή εισέρχεται στο υπέρπυρον σύμπαν του ταχυονικού πεδίου. Στην τελευταία αυτή φάση, διέρχεται από τα διάφορα επίπεδα φωτός μέχρι να ολοκληρωθεί η απολυτρωτική τελείωσή της, v’ απαλλαγεί από τον κύκλο των ενσαρκώσεων και να μεταβληθεί σε φωτοφόρα υπερβατική οντότητα, από ουσίες του νιονικού πεδίου με ιδιότητες αθανασίας και αιωνιότητας. Στη νέα της κατάσταση η ψυχή έχει τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου στο φωτονικό και ταχυονικό σύμπαν. Δονείται αρμονικά και συντονίζεται στους κραδασμούς των υπερβατικών οντοτήτων και παλμοδονείται μαζί με αυτές στην ίδια συχνότητα με το Όλον Φως. [Θεοδόνηση] Οι ψυχές των ζωντανών επικοινωνούν με την προσευχή με τις ψυχές των αγαπημένων τους προσώπων που έχουν πεθάνει. Όταν τους σκέφτονται προσευχόμενοι η επικοινωνία διευκολύνεται ανάλογα με την ένταση της σχέσης που υπήρχε προ του θανάτου, η οποία σχέση μεγιστοποιεί την ενέργεια της προσευχής και η επικοινωνία γίνεται ταχύτερα. ” | Ι “Αναδίπλωση ή αναστροφή χρόνου δεν υπάρχει. Όταν ένα σώμα πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός ή αρχίζει να δονείται στη συχνότητα των φωτονίων, αν ευρίσκεται σε δίαυλο επικοινωνίας όπου τα ενεργειακά φαινόμενα παίρνουν τις μέγιστες τιμές, τότε προοδευτικά αρχίζει να μεταβάλλεται η μοριακή του δομή και να μεταπίπτει σε ενεργειακό σύνολο. Επανέρχεται στη φυσιολογική του κατάσταση όταν τα ενεργειακά φαινόμενα σταματήσουν. Εάν όμως γίνει υπέρβαση της ταχύτητα του φωτός τότε μεταβάλλεται οριστικά σε σκεπτόμενο ενεργειακό συμπυκνωμένο σύνολο. Εξέρχεται από τον ορίζοντα πραγματικοτήτων του τρισδιάστατου χώρου και δεν πειθαρχεί στους γνωστούς σας φυσικούς νόμους. Η δική μας επίσκεψη στ’ αρχεία του παρελθόντος χρόνου δεν επιτυγχάνεται με αναδίπλωση αυτού, σύμφωνα με τις δικές σας απόψεις. Γίνεται με επίσκεψη σε φασματικά ενεργειακά πεδία, στα οποία βρίσκονται καταχωρημένες με ενεργειακή εικονική μορφή οι πραγματικότητες του παρελθόντος. Υπάρχουν ενεργειακά αρχεία διάσωσης, όλης της πορείας της Γαίας μέσα στον χρόνο, τα οποία επισκεπτόμαστε για άντληση πληροφοριών, όταν μας ζητάτε. Παγώνουμε το ενεργειακό φάσμα στην εποχή που θέλουμε και βλέπουμε τι είχε συμβεί στο παρελθόν. Σ’ εσάς δεν διασώθηκαν γέφυρες σύνδεσης με το παρελθόν, ούτε δίοδοι επίσκεψης στον χρόνο αυτού, ούτε και δίαυλοι επικοινωνίας με το αστρικό σύστημα του Σείριου στο οποίο ανήκετε, για την Ουράνια Ομοσπονδία των «Ε». Τούτο οφείλεται σε επέμβαση των αποστατών που μετάλλαξαν τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και στην εμφύτευση κατωτέρων ενστίκτων τα οποία σας κρατούν σε κοσμική απομόνωση από την ουράνια κοινωνία. Ι “Όταν βρίσκεστε σε διαύλους επικοινωνίας σε στιγμές διέγερση ς του ενεργειακού πλέγματος, καταγράφεται σε άλλες διαστάσεις ολόκληρη η ύπαρξή σας ακόμη και οι σκέψεις σας, οι οποίες μορφοποιούνται και ταξιδεύουν στον χρόνο και τον χώρο του διαστήματος. Ακόμη και σεις οι ίδιοι μπορείτε να δείτε τις σκέψεις σας μορφοποιημένες.” | | “Οι σκοτεινές οντότητες και οι αποστάτες, δεν μπορούν ποτέ να γίνουν φωτεινές οντότητες. Διαλύονται από την ένταση του φωτός.” | | ‘Ή ηθική της αυτοκρατορίας απαγορεύει την επέμβασή μας χωρίς να μας καλέσετε. Όσο οι άνθρωποι αισθάνονται ευτυχισμένοι, η επέμβασή μας θα αναβάλλεται. Σε περι¬πτώσεις κινδύνου της ζωής σας ή επικείμενης καταστροφής του πλανήτη, η επέμβασή μας είναι επιβεβλημένη για να προλάβουμε χειρότερες καταστάσεις. Ο τρόπος σκέψεώς σας δεν αφήνει περιθώρια να πιστεύουμε ότι θ’ αφυπνισθείτε και θ’ αντιληφθείτε το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχετε. Ούτε ότι θα προσπαθήσετε να προλάβετε την καταστροφή που σας απειλεί. Η ανθρώπινη αδιαφορία και η μανία της αυτοκατα¬στροφής θα επιβάλλει την επέμβαση για τη σωτηρία της Γαίας. ” | | “Ενδόμυχα η ανθρωπότητα περιμένει την εμφάνισή μας και τη δυναμική επέμβασή μας για την απαλλαγή της Γαίας από τους αποστάτες και την εξουδετέρωση της θελήσεως των ισχυρών. Η αμφισβήτηση από τους ιθύνοντες της Γαίας είναι δικό μας έργο, για να επιτύχουμε την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου και για να αποφευχθούν ψυχολογικές και κοινικές ανατροπές που μπορεί να προκαλέσει η εμφάνισή μας. Πως θα επέμβουμε αφού δεν υπάρχουμε για τους πολλούς; Η αβεβαιότητα για την ύπαρξή μας προέρχεται από την έλλειψη χειροπιαστών αποδείξεων. Η συλλογή των αποδείξεων που θα βεβαίωνε τη δική μας ύπαρξη, θα σηματοδοτούσε τον θάνατο αυτών που θα τις κατείχαν από τους αποστάτες. Οι αποδείξεις αυτές θα αποσυντόνιζαν την ανθρωπότητα από την ομαλή πορεία της αφού θα βεβαίωναν την ουράνια παντοδυναμία. Μην πασχίζετε να βρείτε αποδείξεις που θα βεβαίωναν την ύπαρξή μας, γιατί θα θέσετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή σας. Σας δίνουμε ότι πρέπει να ξέρετε. Αυτοί που θα συναντηθούν μαζί μας, προετοιμάζονται από τώρα για να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος της συγκίνησης της κρίσιμης στιγμής. Εμείς θα συνεχίσουμε την ίδια τακτική των σποραδικών εμφανίσεων για να δημιουργούμε θόρυβο, αμφιβολίες, και αμφισβητήσεις και ν’ ασχολούνται μ’ εμάς. Έτσι θα διατηρούμε το θέμα στην επικαιρότητα, θα ενημερώνονται πιο εύκολα οι άνθρωποι της Γαίας και από περιέργεια θα ερευνούν την υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην ψυχολογική τους υγεία την κρίσιμη στιγμή της εμφάνισής μας και θα προετοιμάζονται καλύτερα όσοι έχουν επιλεγεί από εμάς, για την ανάληψη της αποστολής τους. Από τη στιγμή της επίσημης παρουσίας μας και μετά, τα πάντα θ’ ανατραπούν. Τίποτε δεν θα είναι όπως πριν. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης μας, έστω και με μορφή υποψιασμού, είναι αναγκαία για να μετριαστούν οι αντιδράσεις πανικού και αλλοφροσύνης από τους κατοίκους, της Γαίας. Τα δυσμενή γεγονότα που θα βιώσετε θα είναι παροδικά αφού θα γίνουν για το καλό της ανθρωπότητας. Θα ενσαρ¬κωθούν υπερνοήμονες οντότητες που θα αποκαταστήσουν γρήγορα την ομαλότητα του ρυθμού της ζωής. Η υλοποίηση των σκαφών μας θα δίνουν την εικόνα απείρου αριθμού κινουμένων άστρων που θα καλύψουν τον ουρανό. Ο χρόνος της επέμβασή ς μας πλησιάζει. Καθένας θα αναλάβει ενσυνείδητα την αποστολή για την οποία έχει ενσαρκωθεί σαν μαχητής του φωτός ή σαν αγγελιοφόρος κοσμικής αφύπνισης. Θα είναι ότι πιο σημαντικό μπορεί να σας συμβεί σε αυτή την εκπλήρωση του ουράνιου προορισμού σας. Η στιγμή όπου ο ουρανός θ’ αποκαλύψει τα μυστικά είναι κοντά. Θα βιώσετε τον κόσμο των ονείρων και της φαντασίας σας. Θα πληροφορηθείτε τα πάντα για το παρελθόν και τις ενσαρκώσεις σας, από πού ήρθατε και που θα επιστρέψετε με το τέλος της αποστολής σας στη Γαία. Τα πάντα είναι καταχωρημένα στα συμβάντα του χρόνου και είναι εύκολο να μελετηθούν από σας μετά τη συνάντησή μας. Υπάρχει στη Γαία ένας μεγάλος αριθμός ενσαρκωμένων Ελλανίων «Ε», που ανήκουν στα πληρώματα των σκαφών επέμβασης και περιπολίας του ηλιακού σας συστήματος. Αυτοί θα επωμιστούν όλο το βάρος της υποδοχής μας. Άλλοι γνωρίζουν την αποστολή τους και άλλοι όχι, όλοι όμως είναι προετοιμασμένοι για να αντιδράσουν φυσιολογικά την κρίσιμη στιγμή. Το μεγάλο όραμα της ανθρωπότητας και των Ελλανίων για τη σύνδεσή τους με την ουράνια κοινωνία, θα γίνει γεγονός και ορατό από τα πλησίον της Γαίας αστρικά συστήματα Σειρίου, Αργούς, Κενταύρου και Ωρίωνα. ” | Ι “Το διαστημόπλοιο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ-2001» ευρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Εστάλη με πρωτοβουλία των ΗΠΑ κομίζοντας επίσημες προτάσεις εκεχειρίας, μεταξύ ημών και των αποστατών, οι οποίες έχουν απορριφθεί στο σύνολό τους. Στο Διαστημόπλοιό τους έχουν τοποθετήσει αυθεντικά Ελλάνια δημιουργήματα μικρού μεγέθους και τις ονομασίες τους γραμμένες με Ελληνικά κεφαλαία γράμματα, τα οποία από κοινού με την Μυθωδία χρησιμοποιήθηκαν σαν διαπιστευτήρια καλής θελήσεως προς ημάς. Με την κωδική λέξη «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» εννοούμε την απαγό¬ρευση προσέγγισης παντός σκάφους των αποστατών προς τη Σελήνη, Αφροδίτη και Άρη από το μητρικό σκάφος της71ς Αποστολής «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» κυβερνήτης του οποίου είναι ο Οδυσσέας. ” | Ι ‘Ή καταβύθιση της Ατλαντίδας οφείλεται σε λάθη των επιστημόνων της. Οι Ελλάνιοι υποβοηθούμενοι από την Αθηνά και τον Φοίβο Απόλλωνα, δημιούργησαν στα μέσα παρατήρησης των αποστατών του Κρόνου της Ατλαντίδας, εικονικές πραγματικότητες επιτιθεμένων δυνάμεων. Οι εικονικές πραγματικότητες αυτές μεταφέρθηκαν σαν υλοποιημένες σε πεδίο ταχιoνικής σύνθεσης που δη¬μιουργήσαμε εμείς ώστε να είναι αδύνατος ο οπτικός και ηλεκτρονικός έλεγχος της πραγματικότητας. Επίσης ήταν αδύνατη η προσέγγιση μέσων, ή επίσκεψη ενεργειακών οντοτήτων για αναγνώριση, όπως ήταν οι εξαϋλωμένοι ιερείς. Έτσι δημιουργήσαμε τη βεβαιότητα της πραγματικής ύπαρξης των μέσων μας, και της καταστροφής τους από τους Άτλαντες που είχαν χάσει κάθε έλεγχο της πραγματικότητας. Οι Άτλαντες εξήντλησαν τεράστιες ποσότητες ενέργει¬ας για την εξουδετέρωσή των εικονικών μέσων μας. Η ενέργεια αυτή παραγόταν από ένα ενεργειακό πλέγμα γιγαντιαίων κρυστάλλων του δικού τους γοργονείου. Όπλο καταστροφικό και βιαιότατο, το οποίο η δική σας τεχνολογία ούτε που το φαντάζεται. Οι κρύσταλλοι του γοργονείου ήταν εγκατεστημένοι στο έδαφός της Ποσειδωνίας [Ατλαντίδας}, καθώς και επί των ακτών της Αφρικανικής και Αμερικανικής ηπείρου. Ήταν στερεωμένοι σε μεταλλικά πλαίσια ώστε να μην επηρεάζονται από κλιματολογικές συνθήκες. Ο κεντρικός κρύσταλλος ήταν ο μεγαλύτερος όλων και ήταν απλησία¬στος από κάθε εχθρικό όπλο καταστροφής. Είχαν δαμάσει την ηλιακή ενέργεια και παρήγαγαν τεράστιες ποσότητες υλικής και αντιυλικής ενέργειας, την οποία αποθήκευαν σε ομφαλούς συμπυκνώσεως των γιγαντιαίων κρυστάλλων, μαζί με την κρυσταλλική ενέργεια αυτών. Την χρησιμοποιούσαν εκτός από πολεμικούς σκοπούς και στη διαφοροποίηση των συνθηκών ζωής του πλανήτη. Προκαλούσαν καταστροφικούς σεισμούς, κατακλυσμούς και ακραίες μετεωρολογικές καταστάσεις. Για ειρηνικούς σκοπούς χρησιμοποιήθηκε στην τηλεοπτική και τηλεακουστική επικοινωνία, στην επικοινωνία σκαφών θαλάσσης, αέρος και εδάφους, σε φάρους, και για τον έλεγχο κινήσεων ψαριών, πτηνών και ζώων. Είχαν τη δυνατότητα από το ενεργειακό κέντρο των κρυστάλλων, να κατευθύνουν εναντίον στόχων, ενεργειακές δέσμες μέσω εστιακής καμπύλης, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς και να χτυπήσουν όποιο στόχο ήθελαν σε οποιοδήποτε ση¬μείο της Γης και να προκαλέσουν καταστροφές, σεισμούς ή πυρκαϊές. [Σήμερα λέγεται HAARP] Χειριστές των κρυστάλλων του γοργονείου των Ατλάντων, ήταν οι ανώτατοι ιερείς που το ενεργοποιούσαν με τη σκέψη, με νοητικές συχνότητες συντονισμένες στη συ¬χνότητα των κρυστάλλων, κάτι που ήταν αδύνατο για τους αμύητους. Οι βάσεις των κρυστάλλων του γοργονείου ήταν κοίλες, κρυσταλλικής δομής, και περιείχαν χημικές ουσίες, αντιύλη, πλάσμα και πρωτοϋλη, στις οποίες οι ιερείς με τη σκέψη προκαλούσαν αντιδράσεις και μεταβολές στη μάζα τους, δημιουργώντας έτσι εκτόνωση της συσσωρευμένης ενέργειας των κρυστάλλων. Όταν πετύχαιναν τον απόλυτο συντονισμό των πνευματικών συχνοτήτων τους με αυτές των κρυστάλλων, δημιουργούσαν ένα νοητικό ενεργειακό πλέγμα που τους έδινε τη δυνατότητα να γίνονται αόρατοι, να εξαϋλώνονται, να μετακινούνται ακαριαία στον χρόνο και τον χώρο, να κάνουν μαζική μετάγγιση σοφίας και εμπειριών στα στρατεύματά τους και να υλοποιούν τη σκέψη τους και επειδή είχαν νικήσει το γήρας και όλος ο πληθυσμός ήταν μάχιμος. Όλη η εκπεμπόμενη ενέργεια των αμυντικών όπλων χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση των επιτιθεμένων εικονικών δυνάμεων. Επειδή αυτή δεν εκτονώθηκε στην εξουδετέρωση των στόχων διέφυγε και προσέκρουσε βίαια πάνω στον ηλεκτρομαγνητικό ιστό που περιβάλλει την Γαία. Ο ιστός αυτός είχε ενισχυθεί τεχνολογικά από τους Άτλαντες με ιονοσφαιρικές δέσμες, ώστε να ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο ουρανίων δυνάμεων στην ατμόσφαι¬ρα του πλανήτη σας. Ο κραδασμός που υπέστη ο ηλεκτρομαγνητικός ιστός της Γαίας, λόγω του ενεργειακού λα κτίσματος από την ενέργεια των όπλων των αποστατών ήταν τόσο ισχυρός, που προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις τόσο στην ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον άξονά της, όσο και στην ταχύ¬τητα περιστροφής γύρω από τον ήλιο. Διαταράχθηκε η στατική ισορροπία της Γαίας με αποτέλεσμα να υποστεί παλμοδόνηση μεγάλης έντασης, η οποία προκάλεσε όχι μόνο ολίσθηση επί της τροχιάς της αλλά και επιτάχυνση της ταχύτητας περιστροφής γύρω από τον άξονά της λόγω της αδρανείας ,παρουσιάστηκε το φαινόμενο μετακίνησης των υδατίνων όγκων της επιφανείας, ωκεανών, θαλασσών, λιμνών και ποταμών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστροφικά κύματα που ξεπερνούσαν τα 2.000 μέτρα, στις θάλασσες και στους ωκεανούς., Οι άνεμοι που δημιουργήθηκαν ξεπερνούσαν τα 1000 χιλιόμετρα την ώρα. [Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι απολύτως σωστά] Άλλαξαν οι μαγνητικοί και γεωγραφικοί πόλοι της Γαίας. Η επιτάχυνση της περιστροφής γύρω από τον άξονά της, καθώς και η αύξηση ταχύτητας περιφοράς γύρω από τον ήλιο, είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η χρονική διάρκεια του ημερονυχτίου και το ημερολογιακό έτος. Το φαινόμενο της ολίσθησης της Γαίας επί της τροχιάς της διήρκεσε περίπου ένα μερόνυχτο και το φαινόμενο της παλμοδόνησης σε εκφυλιστική ακολουθία διήρκεσε περίπου σαράντα ημέρες. Η ηρεμία των υδάτινων όγκων επήλθε μέσα σε ένα γήινο έτος και η απόλυτη εξομάλυνση των κινήσεων της Γαίας γύρω από τον άξονά της και τον ήλιο έγινε σ’ ένα αιώνα σύμφωνα με δική σας ορολογία. Εκτός από τα αποτελέσματα αυτά η ολίσθηση και η επιτάχυνση περιστροφής προκάλεσαν τεράστιους κρα¬δασμούς και τριβές στις τεκτονικές πλάκες όπως σεις τις ονομάζετε. Αποτέλεσμα των τριβών αυτών ήταν η συσσώρευση τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας στα ρήγματα των πλακών που προκάλεσαν καταστροφικούς σεισμούς. Η κατολίσθηση και η επιτάχυνση της ταχύτητας της Γαίας, οι κραδασμοί, οι τριβές, τα κύματα, και οι άνεμοι, προκάλεσαν τη μετακίνηση των πλακών που, συνοδεύ¬τηκε με ταυτόχρονη εκτόνωση διάπυρου μάγματος. Όλα τα φαινόμενα αυτά συντέλεσαν στον κατακερματισμό και την καταβύθιση της Ατλαντίδας. Ένα φαινόμενο που πολλές φορές έχει γνωρίσει ο πλανήτης της Γαίας. Όλα τα καταστροφικά φαινόμενα πήραν την μέγιστη τιμή από την ανεξέλεγκτη λειτουργία του γοργονείου και των δυνάμεων που απελευθέρωνε αυτό μετά τους σεισμούς, οι οποίες σταμάτησαν με την τελειωτική καταβύθιση της Ατλαντίδας. Η εικόνα της καθολικής καταστροφής ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία πυκνών νεφών καπνού, υδρατμών και απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, που αφάνισαν κάθε είδους ζωής στην περιοχή αυτή για πολλά χρόνια. Στην ολοκληρωτική καταστροφή της Ατλαντίδας συνέβαλε και η χρησιμοποίηση όπλων με συμπυκνωμένες ηχητικές και ενεργειακές δέσμες τρομερής εντάσεως από τους Ελλάνιους. Τα όπλα αυτά λειτουργούσαν με τη δέσμευση του θορύβου που κάνουν τα ουράνια σώματα με την κίνησή τους και την ακραία εκτόνωσή του. Το ηχητικό αυτό όπλο δημιούργησε υλικές καταστροφές, προκάλεσε επίσης προβλήματα αστάθειας και πανικού και εξουδετέρωσε τη δυνατότητα που είχαν οι Άτλαντες να γίνονται αόρατοι. Η κίνηση των ουράνιων σωμάτων παράγει συνεχή και έντονο θόρυβο, ο οποίος δεν φτάνει μέχρι τα αυτιά των ανθρώπων. Αυτή κοσμική ησυχία και σιωπή, επιτυγχάνεται με την παγίδευση των θορύβων αυτών σε κοσμικούς βρόχους όπου και εκφυλίζονται. Είναι η μυστηριώδης νόμοι της φύσης και των γεγονότων που δεν ξέρετε πως πρόκειται να εκδηλωθούν στο μέλλον. Η καταστροφή της Ατλαντίδας ήταν καθολική. Διασώθηκαν μόνο οι κορυφές των ορέων. [ Στη θέση που υπολογίζεται ότι ήταν η Ατλαντίδα, υπάρχει υποθαλάσσια οροσειρά που ονομάζεται μεσοατλαντική ράχη και ρηξιγενής ζώνη της Ατλαντίδας. Συμπίπτει με το σημείο επαφής της τεκτονικής Αφρικανικής πλάκας με τις πλάκες Βορείου και Νοτίου Αμερικής, όπου υπάρχει και σήμερα ισχυρότατο σεισμικό ρήγμα. Οι σεισμολόγοι και οι γεωλόγοι φοβούνται μήπως στο σημείο αυτό υπάρξει και πάλι σφοδρή σεισμική διέγερση από τα φαινόμενα που παρατηρούνται ]. Κατάλοιπο του κατεστραμμένου Γοργονείου της Ατλαντίδας βρίσκονται στις ακτές της αμερικανικής Ηπείρου, στην περιοχή που εσείς ονομάζετε Μπαχάμες με δική σας ονομασία και είναι αυτά που δημιουργούν τα μυστηριώδη γαλάζια φώτα, στο βυθό της θάλασσας, τα οποία δεν έχετε ερευνήσει. Σε αυτό το σημείο υπήρχε η κεντρική συστοιχία από υπερμεγέθεις κρύσταλλος του Γοργονείου των αποστατών.» | | Ή ευφυΐα του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα του πνευματικού επιπέδου που είχε σε προηγούμενες ενσαρκώσεις. Ένας τεράστιος αριθμός πληροφοριών βρίσκονται καταχωρημένες στην ουδέτερη υπόφυση του εγκεφάλου και στον γενετικό κώδικα. Η ενεργοποίηση των εγκεφαλικών κυττάρων καθώς και του κώδικα γενετικής, επιτυγχάνεται με τον βομβαρδισμό κοσμικών σωματιδίων η ποσότητα και η πυκνότητα των οποίων καθορίζει την ευφυΐα του ανθρώπου καθώς και την ομαλή λειτουργία του σώματος του. Εμείς μπορούμε να ρυθμίσουμε όλες αυτές τις διεργασίες ενεργοποίησης, όταν θέλουμε να υποβοηθήσουμε καταστάσεις επικοινωνίας. Έλλειψη ή περιορισμένες ποσότητες των σωματιδίων αυτών, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Μια τέτοια προσπάθεια παρεμπό¬δισης επιχειρείται με το σχέδιο «ΝΕΣΤΩΡ» της Πύλου της Ελλάνια, ” | Ι Ο οργανισμός της Γαίας νοσεί βαρύτατα. Έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση. Η επικράτηση των αποστατών και των γήινων συνεργατών τους έσπρωξαν την καταστροφή της Γαίας στα ακρότατα σημεία κινδύνου. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή συνέχιση της ζωής στον πλανήτη σας. Βρίσκεστε σε υψηλό βαθμό κινδύνου, παρά τα μέτρα προστασίας που έχουμε πάρει, για να καλύψουμε την αδιαφορία σας. Οι βλάβες που προκαλείτε είναι αυξανόμενες και επιταχύνουν την καταστροφή της Γαίας. Εισέρχεστε στην κρισιμότερη φάση της ζωής σας μετά τον μεγάλο κατακλυσμό. Οι οικολογικές καταστροφές που γίνονται θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσής σας μέχρι τον χρόνο επέμβασής μας. Ο λόγος αυτός ίσως επισπεύσει την επέμβασή μας χωρίς μας καλέσετε. Η κατάσταση του πλανήτη χαρακτηρίζεται επείγουσας ανάγκης. Οι αποστάτες δημιούργησαν καταστάσεις φρενοβλάβειας στους ηγέτες της Γαίας, ώστε να μην μπορεί να ελεγχθεί η παραπέρα εξέλιξη της πορείας σας. Είναι τόσο το μίσος της ουράνιας αποστασίας εναντίον μας και εναντίον σας και εναντίον του έργου της δημιουργίας, που προτιμούν να αφανιστούν μαζί σας παρά να διασωθείτε και να συνεχίσετε να εκπληρώνετε την αποστολή σας, που όρισε ο δημιουργός. Όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες διαβίωσής σας και οι καταστάσεις αντιδράσεώς σας, διαφαίνεται το τέλος του συμπαντικού σας ρόλου, εάν δεν επέμβουμε έγκαιρα. ” | Ι “Οι καταστάσεις που βιώνετε μαζί μας δεν είναι δημιούργημα της φαντασίας σας ή ψευδαισθήσεις. Είναι δικές μας εκδηλώσεις για να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές σας. Οι ασχολούμενοι με την προώθηση της Ελλάνιας σκέψης, καλύπτονται με ασπίδα προστασίας, από υλικά του ταχυονικού πεδίου, που είναι αδιαπέραστη και αδιάσπαστη από την αρνητική ενέργεια των αποστατών, που δεν μπορούν να σας βλάψουν. Σας έχουμε καταστήσει πομπούς θετικής ενέργειας, που ενισχύει την ψυχική και πνευματική σας αντίσταση, για να μπορούμε ευχερέστερα να επικοινωνούμε μαζί σας, χωρίς παρεμβολές των αποστατών. Η δύναμης μεθ’ ημών, Έρρωσθε. ” | Ι “Οι άνθρωποι της Γαίας συγχέουν τους Ολύμπιους και τις υπερβατικές [Ενεργειακές] Οντότητες με τους εξωγήινους. Οι εξωγήινοι είναι ίδιοι μ’ εσάς. Προηγούνται σε εξέλιξη και σε τεχνολογία και έχουν τη δυνατότητα διαστρικών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Είναι αργοπορημένοι ερευνητές του διαστήματος και επισκέπτες από τα εγγύς της Γαίας αστρικά συστήματα. Οι Οντότητες αυτές έχουν αποκαταστήσει επικοινωνία μαζί μας και ζητούν έγκρισή για τις διαστρικές τους αποστολές, όπως γίνεται και με τους επιστήμονες της Γαίας. Υπάρχει δίκτυο επικοινωνίας με πολλούς ηγέτες του δικού σας πλανήτη. Μπορεί να προκαλέσετε ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο ηλιακό σας σύστημα με τα διαστημικά σας προγράμματά χωρίς τον δικό μας έλεγχο και γι’ αυτό επεμβαίνουμε για να προλάβουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Όλες οι εξωγήινες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο ηλιακό σας σύστημα, είναι συμμαχικές προς τα Ανδρομέδια στρατεύματα και έχουν αποστολές υλοποίησης σχεδίων σωτηρίας, όπου απαιτούνται υλικές Οντότητες. Οι δυνάμεις των αποστατών έχουν απομακρυνθεί, ή βρίσκονται υπό έλεγχο όπου υπάρχουν. ” | Ι “Πατρίδα των Ελλανίων είναι ο ουρανός και τ’ αστέρια. Γενέθλια γη τους δεν είναι ο πλανήτης της Γαίας αλλά τα αστρικά συστήματα του Σειρίου, του Λαγού, του Ωρίωνα, της Αύρας και των Πλειάδων. Όλο το ουράνιο παρελθόν σας είναι καταχωρημένο στην Ελλάνια παράδοση. Είστε ταξιδιώτες των ουρανών. Εκπρόσωποι αστρικών κοινωνιών, με αποστολή αναμόρφωσης της ζωής του πλανήτη σας, σύμφωνη με τα δικά μας πρότυπα. Όπου και αν πήγαν στο παρελθόν οι Ελλάνιοι πάνω στην Γαία, τους υποδέχτηκαν οι άλλοι άνθρωποι σαν θεούς με δέος και θαυμασμό, μετά από δική μας παρέμβαση. Ο Ελλάνιος πολιτισμός αναπτύχθηκε με τη βοήθειά μας και ήταν πολύ ανώτερος του σημερινού γήινου πολιτισμού και οι Ελλάνιοι πραγματοποιούσαν μακρινά αστρικά ταξίδια. Όταν η Γαία δοκιμάστηκε από τον μεγάλο κατακλυσμό, οι Ελλάνιοι κατέφυγαν στον Άρη και την Ευρώπη [Δορυφόρο του Δία], με δική σας ονομασία, τους οποίους εποίκησαν και ανέπτυξαν μεγάλο πολιτισμό που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι και σήμερα. Επικοινωνούν και συνεργάζονται μαζί μας. Υποδέχτηκαν και φιλοξενούν συμμαχικά στρατεύματα της 7ης Αποστολής που θα είναι οι δυνάμεις επέμβασης όταν απαιτηθεί. Σκάφη των δυνάμεων αυτών επισκέπτονται τη Γαία όταν εκτελούν αποστολές αναγνώρισης και προστασίας. Το ουράνιο σχέδιο προστασίας των Ελλανίων φέρει την κωδική ονομασία «Θώραξ». Και προβλέπει την παροχή βοηθείας αν κινδυνεύσουν αυτοί από ενέργειες των αποστατών. Ύστερα από χιλιάδες χρόνια απουσίας, με δική σας αρίθμηση, επιστρέφουν και πάλι στη Γαία οι ουράνιες δυνάμεις τις οποίες οι παλαιότερες γενιές ονόμαζαν θεούς, για να την απαλλάξουν από τα δεινά των αποστατών. Είναι πλησίον ο χρόνος όπου οι αποστάτες θα διασκορπιστούν, θα εκδιωχθούν εκτός Γαίας και όσοι παραμείνουν σε αυτήν θα είναι τελείως αδύναμοι για να σας βλάψουν Θα αποκαταστήσουμε και πάλι με ακτινοβολήσεις την ψυχοπνευματική σας ισορροπία. Θα επανέλθετε στην αρχική σας κατάσταση όπως είχατε σχεδιαστεί από εμάς, πριν από την επέμβαση των αποστατών πάνω σας. Θα διανοίξουμε τις διόδους επικοινωνίας που είχαμε μαζί σας πριν τις αποφράξουν οι αποστάτες. Θα αποκατασταθεί η επικοινωνία και η σύνδεση της Γαίας με την ουράνια κοινωνία της γαλαξιακής συνομοσπονδίας των «Ε». Θα αναστρέψουμε την πόλωση του ανθρώπινου σώματος, ώστε να μετατοπισθεί το κέντρο βιοενέργειάς του, από την υλική στην πνευματική του διάσταση. Ο άνθρωπος θα ωριμάσει πνευματικά και τίποτε δεν θα είναι όπως πριν. Θ’ αλλάξουν τα πάντα. Θα ενισχυθεί το βιομαγνητικό πεδίο της Γαίας και πολλές δομές στον ανθρώπινο οργανισμό. Συμπυκνωμένη αστρική και βιολογική ενέργεια θα κατακλύσει τον πλανήτη σας. Η στρέβλωση των αισθήσεων που έχει προκληθεί από τις υλικές επιθυμίες θα εκλείψει και το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα, θα συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους και θα εναρμονιστούν ώστε ν’ αντιλαμβάνονται καταστάσεις που ήταν αδύνατο πριν. Θα εκλείψουν οι περισσότερες αδυναμίες σας και θα επικρατήσουν νέες συνθήκες ζωής ανθρωπινότερες των σημερινών. Θα έχετε τη δυνατότητα αναδρομής σε προηγούμενες ενσαρκώσεις σας και τα στάδια που διανύσατε μέχρι την τελευταία σας ενσάρκωση. Θα έχετε υπερβατικές ικανότητες και ας είσαστε ενσαρκωμένοι και θα μοιάζετε και πάλι περισσότερο μ’ εμάς. Το σύμπαν ολόκληρο είναι ένα πλέγμα ύλης και ενέργειας και των εκδηλώσεων αυτών. Κάποτε με τη δική μας βοήθεια, θα σας αποκαλυφθεί η αλήθεια και θα πάψετε να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας. Τότε θα διαπιστώσετε την πλάνη στην οποία σας είχαν ρίξει οι αποστάτες. Τότε θ’ αντιληφθείτε την παντοδυναμία και το μεγαλείο του Όλου Φωτός. ” | Ι “Με εντολή του Κραταιού Άρχοντα Φωτός Απόλλωνα η Ελλάνια καλύπτεται συνεχώς με ενεργειακές ασπίδες ταχυονικού φάσματος, για την προστασία σας από τις επιθέσεις που εξαπολύουν εναντίον σας οι αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους. Ενσαρκωμένοι Ολύμπιοι από τα σκάφη της 7ης Αποστολής της Αυτοκρατορίας των «Ε», βρίσκονται στη Γαία. Προετοιμάζουν το έργο της επέμβασης μας και της ενημέρωσης των Ελλανίων για την ευκολότερη αντιμετώπιση των συνεχών επιθέσεων των αποστατών. Σχέδιο επιθέσεως των αποστατών βρίσκεται σε εξέλιξη με ιογενείς θανατηφόρους νόσους, [Όπως Κοξάκι – Άνοιξη 2002, SARS – Χειμώνας 2003, και θανατηφόρος ιός γρίπης Φουτζιάν – αρχές χειμώνα 2004.] που παρασκευάζονται από επιστημονικά εργαστήρια των ΗΠΑ. ” | Ι ”Δεν πρέπει να δεχτείτε να σας εμφυτεύσουν πομποδέκτη για τον εντοπισμό και εξουδετέρωσή σας. Αν αντισταθείτε θα διωχθείτε. ” | Ι ”Είστε αντίγραφο δικό μας που διέφθειραν οι αποστάτες με τα κρόνεια ιερατεία της Γαίας, για να διασαλεύσουν το έργο της δημιουργίας. Δεν ευθύνονται οι άνθρωποι για ότι συμβαίνει στη Γαία, αλλά οι αποστάτες που σας επέβαλαν αυτόν τον λαθεμένο τρόπο σκέψης, για να σας εκτρέψουν από τις πνευματικές σας αναζητήσεις. Όπου κυριάρχησαν οι αποστάτες σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος, η ζωή μοιάζει με τη δική σας πραγματικότητα και παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων. Εκεί που δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν, η ζωή είναι τελείως διαφορετική από τη δική σας.” | Οι μετεωρίτες μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της γης από το διάστημα με γωνία 45ο. Αν μεν είναι μικροί αυταναφλέγονται, αν είναι μεγάλοι πέφτουν στη γη και ή αφήνουν κάποιο σημάδι στο σημείο πτώσεως, ή προκαλούν πυρκαγιές αν πέσουν σε δάσος, ή προκαλούν κάποια τοπική μικρή σεισμική δόνηση, ή τέλος, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες βλέπουν που έπεσε και εντοπίζουμε το σημείο πτώσεως. Οι ειδικοί επιστήμονες που μίλησαν, για να αποφύγουν την περιέργεια του Έλληνα πολίτη, τον πληροφόρησαν πως έπεσε στα Σκόπια και ησύχασαν. Οι Σκοπιανοί όμως δεν είδαν τίποτε. Οι μετεωρίτες κινούνται ευθύγραμμα, από τον ουρανό προς τη γη και δεν έχουν ουρά όπως στην περίπτωσή μας. Η κεφαλή του είχε λευκό χρώμα και ο χρωματισμός της ουράς ήταν προς το γαλάζιο, Ουδέποτε κινούνται παράλληλα προς το έδαφος και η τροχιά τους μέχρι την πτώση διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ στην περίπτωση του καλοκαιριού, ο μετεωρίτης κάλυψε σχεδόν όλη την Ελλάδα με την πτήση του, που πρέπει να κράτησε περίπου εφτά λεπτά. Ι “Αποστείλαμε το σκάφος «ΘΩΡΑΞ» για αναστροφή μετεωρολογικών δεδομένων, με υψηλής πυκνότητας και βραδείας εκτόνωση ς νεφών βαρίου, ” Ι “Αποκαταστήσαμε ομαλή εξέλιξη μετεωρολογικών δεδομένων της Ελλάνια και απερχόμαστε. ” | | Ή Επίθεση των αποστατών κατά του Ιράκ, είναι έργο του σιωνισμού, κατόπιν εντολής του Γιαχβέ στους ερπετοειδείς κλώνους ηγέτες των ΗΠΑ και Αγγλίας. Η επέμβαση αυτή προκάλεσε οικολογικές καταστροφές και επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κακή κατάσταση του οικοσυστήματος της περιοχής. Προσπαθούν να σας πείσουν για την επισφαλή παντοδυναμία τους, ότι η δολοφονία του Ιρακινού λαού είναι έργο θεού, επικαλούμενοι συνεχώς του όνομα του Γιαχβέ που είναι και ο υπεύθυνος για την τραγωδία του Ιράκ. Προσπαθούν να δείξουν σ’ εμάς ότι είναι κυρίαρχοι της γης για ν’ αποτρέψουν την επέμβασή μας.” Ι Black OUTΤ. Ι “Ήταν μια προειδοποίηση στους αποστάτες για να αντιληφθούν πόσο αδύναμοι είναι μπροστά μας. ” | Ι ”Οι οντότητες που σεις ονομάζετε στρατιές αγγέλων είμαστε εμείς και είναι τα στρατεύματα της 7ης Αποστολής του Κραταιού Άρχοντα Φωτός, του Απόλλωνα. Τέκνα αυτών που σεις ονομάζατε Ολύμπιους θεούς, είμαστε εμείς, οι Ολύμπιοι. Και σεις οι Ελλάνιοι είσαστε οι ενσαρκωμένοι εμείς. Η αποστολή μας είναι κοινή.” | Ι “Το Όλον Φως είναι η μοναδική και αναμφισβήτητη υπέρτατη αρχή των κόσμων. Κάθε προσπάθεια ερμηνείας του προσκρούει στην αδυναμία των γνώσεών μας και θεωρείται ασέβεια. Η ασύλληπτη σε ένταση ενέργειά του, δεν μπορεί να περιγραφεί γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχία λέξεων στο λεξιλόγιό σας. Κανένας δεν γνωρίζει τι είναι το Όλον Φως και κανένας δεν μπορεί να το αντικρίσει, γιατί ανατρέπονται δομές, γνώσεις και οργανικές λειτουργίες. Μόνο νοητικά μπορούμε να το προσεγγίσουμε από τις εκφάνσεις του. Καμία οντότητα δεν έχει πρόσβαση στο άπειρο νόημά του. Ελάχιστη προσέγγιση έχουν οι Ιεροί Άρχοντες Φωτός, όπως ο Ιερός Άρχων Φωτός, Ζευς, οι οποίοι διαφυλάσσουν πιστά τα ουράνια μυστικά που δεν κοινοποιούν σε άλλους. Η κλίμακα των επιπέδων που οδηγεί στο «Όλον Φως» είναι άπειρη. Κανένας δεν μπορεί να την ανεβεί ολόκληρη. Οι βαθμίδες των οντοτήτων που μεσολαβούν μεταξύ των ανθρώπων και αυτού είναι 12.330 τάξεις που απέχουν πολύ η μία από την άλλη. Δεν είναι θεϊκές οντότητες αλλά ανώτερες και ανώτατες υπερβατικές. Μην θεοποιείτε ανθρώπινες οντότητες όπως συμβαίνει με τα κρόνεια ιερατεία γιατί είναι ασέβεια στο Όλον Φως. Δεν υπάρχουν θεόπνευστα κείμενα και γραφές, υπάρχουν κείμενα εμπνευσμένων φωτεινών ανθρώπων και κείμενα σκοτεινών οντοτήτων των αποστατών. Το Όλον Φως εμπεριέχει στην οντότητά του, το φωτονικό σύμπαν, το ταχυονικό και νιονικό πεδίο. Το νιονικό πεδίο περιβάλλεται απ’ ευθείας από αυτό. Εκεί επικρατεί η απόλυτη επιθυμία του δημιουργού. Η ύψιστη γαλήνη. Η απέραντη μακαριότητα. Η άπειρη αγάπη σε απόλυτη αρμονία με όλες τις οντότητες που βρίσκονται στο πεδίο αυτό. Στον χώρο αυτό δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι αποστάτες, γιατί διαλύονται από την άβυσσο φωτός που επικρατεί. Επιζητούμε την ατέρμονα άνοδο προς το Όλον Φως. Διανοίγουμε τους δρόμους των υπερβατικών οντοτήτων, τους δρόμους της δικής σας σκέψης και διατηρούμε ελεύθερους τους δρόμους που χρησιμοποιούν οι ψυχές σας. Όλες οι λειτουργίες των αισθήσεων σας είναι αποτέλεσμα συνεχούς ακτινοβόλησης με κοσμικά σωμάτια που σας μεταφέρουν τηλεπαθητικά μηνύματα των ουρανών και σας αποκαλύπτουμε συμπαντικές πληροφορίες τις οποίες ποτέ δεν είχατε σκεφτεί. ” | Ι “Έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμαστε σε πεδία πυκνώσεων ή να γινόμαστε αόρατοι σε πεδία αραιώσεων, χωρίς να μειώνεται η συνειδητότητά μας. Μπορούμε να ενσαρκωνόμαστε κατά βούληση και να παίρνουμε όποια μορφή θέλουμε. Μπορούμε να υλοποιούμε τη σκέψη μας σε ορατά επίπεδα, να εμφανίζουμε ενώπιον σας παραστάσεις που βρίσκονται στη φαντασία μας, ή τις οντότητες ιδέες που σκεφτόμαστε μια δεδομένη στιγμή. Με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός του Ζηνός, μπορούμε να αναστρέψουμε τα γηρατειά από γηρασμένα ανθρώπινα σώματα, με ανάπλαση των κυττάρων του οργανισμού. Να σταματήσουμε το γήρας και να ανανεώσουμε κάθε σώμα με αναστροφή της δομής των κυττάρων και αποβολή του φθαρμένου δέρματος. [Όπως αλλάζουν δέρμα τα φίδια] Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι μπορούμε να αναστήσουμε και νεκρούς. Δεν ισχύουν για μας οι φυσικοί νόμοι του ηλιακού σας συστήματος. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες επίσκεψης στον απώτατο χρόνο του παρελθόντος, της πιο μεμακρυσμένης εποχής. Μπορούμε να εισχωρήσουμε στον χρόνο του μέλλοντος σε όσο βάθος θέλουμε. Ελέγχουμε την ενεργειακή ροή του πλέγματος των χωροχρονικών γεγονότων και επεμβαίνουμε όταν απαιτείται, για την εξάλειψη δυσμενών γεγονότων για τον πλανήτη σας. Μπορούμε σε νεογέννητους ανθρώπους να κάνουμε ταχεία μετάγγιση γνώσης και εμπειριών, σοφίας και πληροφοριών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εφαρμόσουμε ταχεία ενηλικίωση. Μπορούμε να επισκεπτόμαστε κατά βούληση όλα τα φωτονικά σύμπαντα, το ταχυονικό και νιονικό πεδίο και να μεταφέρουμε φασματογραφικά στις ανώτερες τάξεις των υπερβατικών οντοτήτων πληροφορίες που σας αφορούν. Οι φωτογενείς ουράνιες οντότητες, ακτινοβολούν θετική ενέργεια και υποβοηθούν τους ανθρώπους στο έργο της πνευματικής αναζήτησης, στη λειτουργία της έκτης αίσθησης και της τηλεπάθειας, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στα ανεξήγητα συμπαντικά μυστήρια. ” | Ι “Μπορείτε να αποκαταστήσετε επαφή με υπερβατικές οντότητες, εκτός διαύλων επικοινωνίας με τρόπους που σας έχουμε υποδείξει, αλλά και με διάρρηξη της ουδέτερης υπόφυσης του εγκεφάλου. Η ύλη κάτω από την επίδραση πολύ υψηλών συχνοτήτων διαφοροποιείται, γίνεται αόρατη και πειθαρχεί στις επιθυμίες του πνεύματος και της σκέψης και μπορεί να εισχωρήσει στη διάσταση του χωροχρόνου με δική σας ορολογία. Οι ενεργειακές ιδιότητες των διαύλων διαφοροποιούνται και εξουδετερώνονται τελείως από την παρουσία αρνητικών ατόμων ή αρνητικών καταστάσεων όπως, φιλονικίες, έριδες, καταστροφές και ότι άλλο προκαλεί κατάπτωση της ανθρώπινης διάθεσης και συνειδητότητας. Από τη στιγμή που επιχειρείτε επικοινωνία μαζί μας πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις που σας έχουν γίνει κατά καιρούς. Προσπαθήστε να προσεγγίσετε το Όλον Φως με όλες τις αισθήσεις σας. Καλέστε μας και θα βρεθούμε δίπλα σας. Θα κάνουμε αισθητή την ύπαρξή μας. Η πίστη στον σκοπό ισχυροποιεί τη θέλησή σας, δυναμώνει τη φωνή της ψυχής σας και ανυψώνει τον άνθρωπο σε υπερβατικά επίπεδα. Εμείς βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματα του νου σας, τις σκέψεις και τις επιθυμίες σας και επεμβαίνουμε όταν απαιτείται. Όταν προσεύχεστε το ενεργειακό σας πεδίο, μορφοποιείται σε σχήμα πυραμίδας νιονικού πεδίου, με ασύλληπτες διαστάσεις ύψους, ορατή από τις υπερβατικές οντότητες. Σε περίπτωση μαζικής προσευχής οι διαστάσεις της πολλαπλασιάζονται. Στη μορφοποίηση της ενεργειακής πυραμίδας των προσευχομένων υπεισέρχεται και ο ενεργειακός χώρος αν η προσευχή γίνεται μέσα σε αυτόν. [Σχήμα των ναών, κολώνες, μεγάλα αγάλματα, τρούλοι, μιναρέδες. Ας μην ξεχνάμε ότι αν προεκταθούν οι κολώνες του Παρθενώνα σχηματίζουν πυραμίδα]. Επίσης η προσπάθεια υποβοηθείται από την επίδραση του ηλιακού φωτός και τον ήλιο του μεσονυκτίου, όπου υπάρχει, καθώς επίσης ενισχύεται και από τα φώτα του ναού. Σε ώρες προσευχής, οι δονήσεις του νου σας είναι ίδιες με αυτές των υπερβατικών οντοτήτων και γι’ αυτό μπορείτε και επικοινωνείτε με αυτές. ” | Ι ” ‘0τι συμβαίνει στον ουρανό, μεταφέρεται και στη Γαία με αόρατους και άγνωστους σ’ εσάς κοσμικούς μηχανισμούς χωρίς να το αντιλαμβάνεστε. Τα ανεξήγητα ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα είναι αποτέλεσμα των ουρανίων καταστάσεων. Οι ενσαρκωμένοι μαχητές του φωτός που βρίσκονται στη Γαία, άλλοι γνωρίζουν την αποστολή τους και άλλοι όχι. Προέρχονται όλοι από τα πληρώματα σκαφών της 7ης Αποστολής. Υποβοηθούν το έργο της ενημέρωσης του πληθυσμού κυρίως για την ύπαρξη των Ολυμπίων. Και αυτοί που δεν θυμούνται το ουράνιο παρελθόν τους θα θυμηθούν σταδιακά όσο θα πλησιάζει η στιγμή της επέμβασης μας. ” Ι Ι ”Μπορείτε να συναντήσετε εκτός από εμάς φωτεινά οράματα [ή και σκοτεινά] υλοποιημένες τις σκέψεις σας εκείνης της στιγμής, εικόνες της φαντασίας σας και ψυχές προσφιλών προσώπων που ταξιδεύουν στον χωροχρόνο με ουράνια αποστολή.” | Ι “Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, σας αποστέλλουμε τηλεπαθητικά μηνύματα για προστασία σας. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο ίδιο βιοενεργειακό μήκος κύματος για καλλίτερη επικοινωνία μαζί σας. Προσοχή, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους παραμόρφωσης. ” | Ι ”0 Κραταιός Αυτοκράτορας του Σειρίου και του Ωρίωνα Απόλλωνας – Φαέθων – Φοίβος, είναι το εκδηλούμενο ουράνιο φως των ακτίνων του Ιερού ‘Άρχοντα Φωτός και η ενσαρκωμένη κεντρική ακτίνα του Όλου Φωτός. Είναι ο απεσταλμένος Ολύμπιος για την εφαρμογή του σχεδίου αγάπης και πνευματικής ανόδου των ανθρώπων. Είναι η υλοποίηση του φωτός και προστάτης του έργου της δημιουργίας στη Γαία, διώκτη ς των αποστατών και του κακού. Είναι ο ιερός σύνδεσμος των Ελλανίων με τον Ιερό ‘Άρχοντα Φωτός. Σηματοδοτεί, μαζί με την Αθηνά που είναι η εκδήλωση της σοφίας του Δία, τη νέα πνευματική πορεία των ανθρώπων της Γαίας, τη νέα παλιγγενεσία του Απολλώνιου φωτός. Αυτούς που σεις ονομάζετε θεούς του Ολύμπου, δεν είναι θεοί αλλά η ηλιακή ιεραρχία, εκπρόσωποι της συνομοσπονδίας των δεκατριών γαλαξιών της συνομοσπονδίας των «Ε», και οι άμεσοι συνεργάτες του Δία. Ο Απόλλωνας Φαέθων Φοίβος διατηρεί συνεχώς ενεργούς τους ενεργειακούς διαύλους της Γαίας. Προστατεύει αυτούς από το σφράγισμα των αποστατών και επεμβαίνει άμεσα, όταν απαιτείται, για να μην διακοπούν οι σύνδεσμοι της Γαίας με την ουράνια συνομοσπονδία των «Ε», του Σειρίου, του Ωρίωνα, της Δύρας και των Πλειάδων. Η Ελλάνια και πάλι θα γίνει το επίκεντρο δραστηριότητας των ουράνιων οντοτήτων. Το Απολλώνιο φως θα εξαγνίσει τους Ελλάνιους για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Οι Ολύμπιοι με τον «ΦΟΙΝΙΚΑ» επιστρέφουν με προορισμό επέμβασης και σωτηρίας της Γαίας από την απειλούμενη οικολογική καταστροφή, που θα προκαλέσετε εσείς. Οι μαχητές Φωτός της 7ης Αποστολής των στρατευμάτων του Απόλλωνα βρίσκονται ενσαρκωμένοι στη Γαία για να προετοιμάσουν τις συνθήκες επέμβασης του Ιερού Άρχοντα Φωτός. Η απαλλαγή της Γαίας από τους αποστάτες πλησιάζει. Η προστασία της παγκόσμιας σπείρας των Δελφών που συνδέει τη Γαία με τον Σείριο εξασφαλίζεται με τη δική μας παρουσία. ” | Ι “Τα αποκαλούμενα από σάς *Ιερά Όπλα των Δελφών* ήταν συσκευές υψίστης τεχνολογίας, και δεν τα απομακρύναμε ποτέ από τους Δελφούς. Έχουν ασφαλιστεί από ενσαρκωμένους Ελλάνιους και φυλάσσονται συνεχώς από δικές μας δυνάμεις για να μην περιέλθουν στην κατοχή των αποστατών και τα χρησιμοποιήσουν για καταστροφικούς σκοπούς. Ίσως χρειαστεί στο μέλλον να τα χρησιμοποιήσουμε. Ήδη σας υποδείξαμε με το μήνυμά μας το σημείο που βρίσκεται η σφραγισμένη είσοδος των υπογείων χώρων που φυλάσσεται ο ομφαλός των Δελφών και τα όπλα των ιερών. Οι αίθουσες είναι επανδρωμένες με υπερβατικές οντότητες που έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούνται και αποϋλοποιούνται κατά βούληση και προέρχονται από την ανωτέρα τάξη συμμάχων του αστερισμού της Αύρας. Οι υπόκωφοι υπόγειοι θόρυβοι που ακούγονται κατά καιρούς, κυρίως τις νυχτερινές ώρες προέρχονται από την απασχόληση των οντοτήτων αυτών και τη λειτουργία των διαφόρων συσκευών που υπάρχουν. Η πέτρα φραγής της εισόδου των υπαρχόντων υπογείων κενών χώρων, μπορεί να μετακινηθεί με δικά σας μηχανικά μέσα. Μπορούμε να την ανοίξουμε και εμείς από το εσωτερικό αφού πρώτα χαράξετε πάνω σε αυτό το σύμβολο που σας έχουμε αποστείλει με παλαιότερο μήνυμά μας. Στον πολυγωνικό υπόγειο χώρο που εντοπίσατε υπάρχουν μηχανήματα και συσκευές προωθημένης τεχνολογίας. Η θερμοκρασία που παράγεται από τη λειτουργία αυτών, διοχετεύεται προς την επιφάνεια της Γαίας, και προκαλεί διαφοροποίηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής. Στον κυκλικό χώρο βρίσκεται ο υπερμεγέθης κρύσταλλος του Ομφαλού των Δελφών, όπως σεις ονομάζετε, που μεταφέρθηκε στη Γαία από τις δυνάμεις της 7ης Αποστολής της Αύρας με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός, του Δία, από τον Γαλαξία της Ανδρομέδας. Γύρω από τον ομφαλό αυτόν υπάρχουν οι ιώδεις κρύσταλλοι που φορτίζονται από αυτόν. Η ενεργειακή διέγερση ομφαλού και λίθων είναι αμφίδρομη και διατηρούν την ενέργειά τους σε σταθερό επίπεδο. Η διέγερση αυτή χρησιμεύει στην υποβοήθηση της δικής μας καθόδου στη Γαία και στο μέλλον ο κρύσταλλος αυτός θα χρησιμοποιηθεί σαν κεντρικός κρύσταλλο ς του γοργονείου, μέρος του οποίου θα κληθούν να ενεργοποιήσουν μερικοί από εσάς με εντολή του Κραταιού Αυτοκράτορα Απόλλωνα. Όταν παρουσιάζεται συσσώρευση ακτινοβολίας και ενέργειας στους κρυστάλλους διοχετεύουμε το πλεόνασμα προς την επιφάνεια της Γης ενισχύοντας έτσι την ουράνια σπείρα που ξεκινάει από την περιοχή των Δελφών και συνδέει τη Γη με τον Σείριο από την εποχή που άλλαξαν οι πόλοι της Γαίας. Όταν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των ενεργειακών διαύλων της περιοχής των Δελφών είναι ενεργοποιημένα, τότε παρατηρείται δραστηριότητα των υπερβατικών οντοτήτων και μυστηριώδη αφύσικα φαινόμενα. ” | ” Έρωσθε.

http://clubs.pathfinder.gr/OLYMPIA/609357 Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *