Σε έπιασαν χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ; Αυτά είναι τα δικαιώματά σου! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τους τελευταίους μήνες, οι έλεγχοι εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας έχουν εντατικοποιηθεί με στόχο την αύξηση των εσόδων που εισέρχονται στα ταμεία των συγκοινωνιακών φορέων…

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιβατών όσον αφορά την πληρωμή κομίστρου;

Όπως προβλέπεται από το νόμο 1214/81, οι επιβάτες των συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης οφείλουν να καταβάλλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής (εισιτήριο), όταν αυτό εκδοθεί (επικυρωθεί) καθ” όλη τη διάρκεια της διαδρομής, και να το επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή.

Επίσης, απαγορεύεται η μεταβίβαση επί πληρωμή ή δωρεάν ενός επικυρωμένου ενιαίου εισιτηρίου από τον έναν επιβάτη στον άλλον, ή η χρήση ενός ήδη επικυρωμένου εισιτηρίου από άλλον επιβάτη σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθότι το μεταβιβαζόμενο εισιτήριο δεν αποτελεί πλέον έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Πού γίνονται έλεγχοι εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας;

Οι έλεγχοι εισιτηρίων γίνονται εντός των οχημάτων του κάθε μέσου. Επίσης, στους σταθμούς του Μετρό,του ΗΣΑΠ και του Προαστιακού, έλεγχοι μπορεί να γίνουν και στις αποβάθρες και γενικά τους χώρους εντός της «ζώνης ελέγχου εισιτηρίων», μετά δηλαδή από τα ακυρωτικά μηχανήματα.

Ποιοι κάνουν ελέγχους εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Οι έλεγχοι γίνονται από ελεγκτές εξουσιοδοτημένους από τον αρμόδιο φορέα (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και εφοδιασμένους με ειδικό δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας ελεγκτή. Παρά τις εξαγγελίες για σύσταση ενιαίου σώματος ελέγχου εισιτηρίων από τον ΟΑΣΑ, μέχρι και σήμερα οι περισσότεροι ελεγκτές σε Λεωφορεία και Τρόλεϊ είναι οδηγοί οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους εθελοντικά, εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Λόγω των πολλών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς από οδηγούς/ελεγκτές της ΟΣΥ, συστήνουμε η πληρωμή του οποιοδήπουτε προστίμου να ΜΗΝ γίνεται απευθείας στους ελεγκτές αλλά στα γραφεία του εκάστοτε οργανισμού, ζητώντας παράλληλα την εξακρίβωση της ταυτότητας του ελεγκτή.

Ποια είναι η διαδικασία ενός ελέγχου εισιτηρίων;

Πριν την έναρξη του ελέγχου, οι ελεγκτές αναρτούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία τους. Γνωστοποιώντας την ιδιότητά τους, ζητούν από τους επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήρια ή τις κάρτες τους. Όταν ο έλεγχος γίνεται σε λεωφορείο ή τρόλεϊ οι ελεγκτές πρέπει να παρέχουν τον εύλογο χρόνο ώστε να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους όσοι επιβιβάζονται στην ίδια στάση με αυτούς. Στη συνέχεια, ζητούν από τον οδηγό να κλείσει τα ακυρωτικά μηχανήματα.

Κατά τη διενέργεια έλεγχου, οι ελεγκτές ζητούν από τους επιβάτες και ελέγχουν την εγκυρότητα του εισιτηρίου που τους επιδεικνύεται τα στοιχεία και την ώρα της ακύρωσης. Στην περίπτωση που ο επιβάτης φέρει μηνιαία ή ετήσια κάρτα, ο ελεγκτής ελέγχει την εγκυρότητα της κάρτας (εάν αναγράφει τα στοιχεία του κατόχου, εάν είναι σφραγισμένη), τη γνησιότητα και την ισχύ του κουπονιού που συνοδεύει υποχρεωτικά την κάρτα ,και ζητά αστυνομική ταυτότητα στην περίπτωση που εκτιμήσει ότι ο φέρων δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος.

Επίσης, ελέγχει το δικαιολογητικό που του επιδεικνύεται, στην περίπτωση που ο επιβάτης δικαιούται δωρεάν ή μειωμένη μετακίνηση.

Όταν κατά τον έλεγχο εξακριβωθεί παράβαση, (αν δηλαδή ο ελεγχόμενος επιβάτης δεν επιδείξει το νόμιμο κατά περίπτωση κόμιστρο ή διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί μη έγκυρο εισιτήριο, ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός μητρώου του ελεγκτή, τα πλήρη στοιχεία του παραβάτη, ο τόπος και ο χρόνος της παράβασης και το οφειλόμενο ποσό του προστίμου.

Τι θα συμβεί αν δεν έχω μαζί μου ταυτότητα;

Αν ο παραβάτης επιβάτης δεν έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ή αρνηθεί να τα επιδείξει στους ελεγκτές αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί να πληρώσει απευθείας το προβλεπόμενο πρόστιμο, τότε συντάσσεται κανονικά η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου, αναγράφοντας τα στοιχεία ταυτότητας τα οποία γνωστοποιούνται προφορικά.

Αν ο παραβάτης επιβάτης δεν θέλει να γνωστοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί να πληρώσει απευθείας το προβλεπόμενο πρόστιμο, τότε στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου, τα στοιχεία του αναγράφονται ως ΑΓΝΩΣΤΑ.

Αν ο παραβάτης επιβάτης δεν έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο και δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να πληρώσει απευθείας το προβλεπόμενο πρόστιμο, τότε ζητείται η συνδρομή αστυνομικού οργάνου για την εξακρίβωση των στοιχείων του.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνουμε η πληρωμή του προστίμου να μην γίνεται απευθείας στους ελεγκτές.

Τι θα συμβεί αν αρνηθώ τον έλεγχο ή δεν δώσω τα στοιχεία μου στους ελεγκτές;

Η μη επίδειξη έγκυρου τίτλου μεταφοράς αποτελεί παράβαση και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο. Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλλει αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου υπάλληλο την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης ο υπάλληλος ελεγκτής μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου.

Τι θα συμβεί αν αρνηθώ να παραλάβω την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου;

Αν ο παραβάτης επιβάτης, μετά την επίδειξη των στοιχείων του, αρνείται να υπογράψει την πράξη και να παραλάβει το προοριζόμενο για αυτόν αντίγραφο, ο ελεγκτής αναγράφει στην πράξη την φράση: «αρνήθηκε την υπογραφή και παραλαβή της πράξης αυτής» και υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα τα δυο αντίγραφα της πράξης.

Έχει δικαίωμα ο ελεγκτής να παρακρατήσει την ταυτότητα, το διαβατήριο, ή την κάρτα απεριορίστων διαδρομών;

Δεν επιτρέπεται η παρακράτηση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών ή του δελτίου μειωμένου εισιτηρίου, όταν το επιδεικνύει ο νόμιμος κάτοχος που έχει υποπέσει σε παράβαση. Επιτρέπεται η παρακράτηση μόνο όταν η χρήση των παραπάνω εντύπων γίνεται από άτομα διαφορετικά των εικονιζόμενων στο στέλεχος που φέρει την φωτογραφία του, ή είναι πλαστογραφημένα ή παραποιημένα. Σ” αυτή την περίπτωση ζητούνται τα ακριβή στοιχεία, του κατόχου, βεβαιώνεται η παράβαση και υποβάλλεται πρόσθετη παρατήρηση για περαιτέρω ενέργειες του φορέα.

Δεν επιτρέπεται επίσης η παρακράτηση δημοσίων εγγράφων του επιβάτη-παραβάτη, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κτλ. Σε περίπτωση που από αμέλεια παραμείνουν στα χέρια του ελεγκτή δημόσια έγγραφα του επιβάτη, τότε ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Υπηρεσία του και να παραδώσει εκεί ή στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα το συντομότερο δυνατό τα έγγραφα αυτά.

Ποιο είναι το ύψος του προστίμου;

Το πρόστιμο ισούται με το 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου, ολόκληρου ή μειωμένου. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, το πρόστιμο ανέρχεται σε 72€ ή 36€ για δικαιούχους μειωμένου κομίστρου. Για επιβάτες του Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο, το πρόστιμο ισούται με το 20πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% αν αυτό πληρωθεί απευθείας ή εντός 10 ημερών στα αρμόδια γραφεία πληρωμής προστίμων, μετατρέπεται δηλαδή σε 36€ ή 18€.

Πού μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο;

Λόγω των πολλών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς από οδηγούς/ελεγκτές της ΟΣΥ, συστήνουμε η πληρωμή του οποιοδήπουτε προστίμου να ΜΗΝ γίνεται απευθείας στους ελεγκτές αλλά στα αρμόδια γραφεία του εκάστοτε οργανισμού, ζητώντας παράλληλα την εξακρίβωση της ταυτότητας του ελεγκτή:

Για πρόστιμα που επιβάλλονται από ελεγκτές του ΟΑΣΑ ή της ΟΣΥ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ), στα γραφεία του ΟΑΣΑ:

Διεύθυνση: Μετσόβου 15 (1ος όροφος) , Αθήνα

Ώρες πληρωμής: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:15

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8200848, 943, 830

Για πρόστιμα που επιβάλλονται από ελεγκτές της ΟΣΥ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ), στα γραφεία του ΟΑΣΑ ή σε ένα από τα δύο αρμόδια γραφεία της ΟΣΥ:

Διεύθυνση: Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης (πίσω από το Village) και Αδμητού 17 στην πλατεία Αττικής (δίπλα στο σταθμό Μετρό Αττική)

Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 07:30 έως 14:30

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4270649, 210 4270705, 210 4270796, 210 4270841

Για πρόστιμα που επιβάλλονται από ελεγκτές της ΣΤΑΣΥ (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ), στο αρμόδιο γραφείο της ΣΤΑΣΥ:

Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Αθήνα (ισόγειο)

Ώρες πληρωμής: Εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως 16:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 4141352, fax: 214 4141383

Για πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Προαστιακός): Στους σταθμούς του Προαστιακού οι οποίοι αναγράφονται στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου.

Μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο μέσω τραπέζης ή ΕΛ.ΤΑ.;

Για πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΟΣΥ, είναι δυνατή η πληρωμή μέσω ταχυδρομικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. Επίσης, για πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΣΤΑ.ΣΥ. είναι δυνατή η πληρωμή μέσω τραπέζης ή ταχυδρομικής επιταγής των ΕΛ.ΤΑ. Τα στοιχεία αναγράφονται στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου. Σε περίπτωση πληρωμής προστίμου μέσω ΕΛ.ΤΑ. δεν ισχύει η έκπτωση.

Μπορώ να βγάλω μηνιαία κάρτα την μέρα επιβολής του προστίμου για να το γλιτώσω;

Ναι! Σύμφωνα με την απόφαση Νο 2997/2014 του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΑ, το πρόστιμο θα διαγράφεται εφόσον ο επιβάτης προσκομίσει εντός 60 ημερών στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου μηνιαία κάρτα η οποία έχει εκδοθεί την ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία με την ημερομηνία επιβολής του προστίμου. Η απόφαση ισχύει για πρόστιμα που επιβάλλονται από ελεγκτές του ΟΑΣΑ, της ΟΣΥ και της ΣΤΑΣΥ.

Υπάρχει κάποια έκπτωση αν πληρώσω το πρόστιμο απευθείας;

Λόγω των πολλών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς από οδηγούς/ελεγκτές της ΟΣΥ, συστήνουμε η πληρωμή του οποιοδήπουτε προστίμου να ΜΗΝ γίνεται απευθείας στους ελεγκτές αλλά στα γραφεία του εκάστοτε οργανισμού, ζητώντας παράλληλα την εξακρίβωση της ταυτότητας του ελεγκτή. Η αξία του προστίμου μειώνεται στο μισό αν αυτό πληρωθεί εντός 10 ημερών και δεν υπάρχει κανένας λόγος η πληρωμή το να γίνει απευθείας στον ελεγκτή.

Τι μπορώ να κάνω αν νομίζω ότι το πρόστιμο μου έχει επιβληθεί άδικα;

Ο επιβάτης θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στον φορέα που επέβαλε το πρόστιμο και να συμπληρώσει αίτηση παραπόνου που θα εξεταστεί από την Επιτροπή Διερεύνησης Παραπόνων Προστίμων.

Τι μπορώ να κάνω αν μου επιβληθεί πρόστιμο ενώ έχω αγοράσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών την οποία δεν είχα μαζί μου;

Σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο πληρωμής προστίμων με την την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου και την κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Εφόσον η κάρτα είναι έγκυρη και έχει ημερομηνία έκδοσης ίδια ή προγενέστερη από την ημερομηνία επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο θα σβηστεί.

Τι μπορώ να κάνω αν είμαι δικαιούχος μειωμένου εισιτηρίου και παρόλα αυτά μου επιβληθεί πρόστιμο που αντιστοιχεί στην κανονική τιμή του εισιτηρίου;

Σε αυτή την περίπτωση ο επιβάτης πρέπει να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο πληρωμής προστίμων με την την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Επιβολής Προστίμου και το αποδεικτικό δικαιούχου μειωμένου κομίστρου έτσι ώστε το πρόστιμο να προσαρμοστεί ανάλογα.

Τι θα γίνει αν δεν πληρώσω το πρόστιμο;

Αν το πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός 20 ημερών από την ημερομηνία επιβολής του, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται ο παραβάτης για βεβαίωση. Το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνεται επί 10 φορές.

ΠΗΓΗ

Loading...

9 thoughts on “Σε έπιασαν χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ; Αυτά είναι τα δικαιώματά σου! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

 1. Ανώνυμος says:

  Στο Ερωπαικο Δικαστήριο ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & στο Διεθνές Δικαστήριο του κόσμου τούτου, δια μη καταβολή προστίμων, δια καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας και δεν υπαρχει Σύνταγμα και εξ ολοκλήρου εχει καταπατηθεί. Και κάτι ακόμη κανείς ρε πρόβατα να μην παει να ψωνίσει από αυτά τα κωλομαγαζα ονόματι LIDL.

 2. Ανώνυμος says:

  60πλασια αξια στο προστιμο
  Τι λεει ρε παιδι μου αυτοι ειναι επαγγελματιες κλεφτες.
  Και οι αλλοι οι ρουφιανοι οι οδηγοι κανουν τον ελεγχο για λιγη καταχρηση εξουσιας.
  Οχι δεν υποχρεονονται γιατι το εθελοντικο χωρις λεφτα ειναι διαφορετικο απο το εθελοντικο με καποιο χρηματικο ποσο οπως και θα επρεπε να ειναι απλα εχουν ορεξη για λιγη καταχρηση εξουσιας..

  Να χαλασουν τη μερα σε καποιον που ειτε δε προλαβε να παρει εισητηριο γιατι συμβαινουν κι αυτα αν προλαβεις στο τελευταιο λετπο ή απλα εχασες το εισητηριο πηγε κατι στραβα τεσπα.

  Στη τελικη μπορεις να πατησεις και το κουμπι το λεωφορειο να κανει σταση και που τον ειδατε αλλα ειναι η καταχρηση εξουσιας απο τους ελεγχτες ή μαλλον τα κοροιδα οδηγους.

  Ασωτος

 3. Ανώνυμος says:

  δεν μας λέτε όμως τις υποχρεώσεις και τα πρόστιμα των Μ,Μ,Μ, πρός τους πολίτες και αυτό είναι παράνομο.

 4. ELLASRADIO.COM says:

  ΕΦΟΣΟΝ ΗΠΑΡΧΗ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΝΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΟΡΙΣ ΥΣΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ ΛΟΓΟ. ΝΑ ΔΙΟΡΗΖΟΥΝ ΕΛΕΝΚΤΑΙΣ. ΝΑ ΔΙΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΚΡΟΑΠΑΤΕΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ. ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΗΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΤΖΑΠΑΝΤΖΙΔΑΙΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΗ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΕ ΠΟΣΤΑ ΚΛΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΚΟΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ. ΣΤΑ ΛΕΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑΡΓΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΕΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΖΗΣ ΜΙΧΑΝΙΜΑ ΑΚΙΡΟΣΕΟΣ ΜΠΡΟΣΤΣΤΑ ΣΤΟΝ ΟΔΙΓΟ ΜΕ ΜΠΑΡΑ. ΧΟΡΙΣ ΑΚΥΡΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΗΤΙΡΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΙΣ ΝΑ ΜΠΗΣ ΜΕΣΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΟ ΚΙ ΟΠΟΥ ΔΗΠΟΤΕ ΑΛΟΥ ΧΡΙΑΖΕΤΕ. ΚΑΙ ΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. ΑΡΑ ΚΑΠΙΟΥΣ ΔΕΝ ΣΗΝΦΕΡΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΚΑΤΙ ΤΕΤΙΟ.

 5. Ανώνυμος says:

  Ντε ντιαβασι αυτά γκιατι στ'αλχιδ…μου ιγω ιμι πακιστανο ντε πληρωνει όπως μαλακα Ελληνας Ζητου SYRIZA ζητου …..

 6. Ανώνυμος says:

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ Η ΛΑΘΡΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ, ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΣΟΓΛΑΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ.
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ.
  ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟ 60ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΜΗΣΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ.
  ΕΓΩ ΠΛΕΟΝ ΖΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΩ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΩ ΣΕ ΜΜΜ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΖΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

 7. Ανώνυμος says:

  ΜΗ ΛΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. ΠΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ ΑΦΟΥ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ. ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ….ΠΑΝΤΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *