ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΘΑΡΣΙΣ»

Πυθαγόρας, ο πρώτος διδάσκαλος της αυτογνωσίας (580-500 π.Χ.). Ο μέγας αυτός μύστης επέβαλε πρακτικά στους μαθητές του την άσκηση της αυτογνωσίας.

Κατά τον Ιάμβλιχο (του 3ου μ.Χ. αιώνα), οι μαθητές του ήσαν:

– Οι ακουστικοί (άκουγαν μόνο, δεν ρωτούσαν τίποτε, δεν έλεγαν τίποτε).

– Οι μαθηματικοί (η φιλοσόφηση γινόταν με αριθμούς, ως σύμβολα ερμηνευόμενα).

– Οι φυσικοί (ανώτερου βαθμού, εισάγονταν σε πληρέστερη γνώση της φύσης και των όντων) και

– Η τέταρτη τάξη: αυτοί που κατείχαν την ανώτατη μύηση και γνώση.

Ασκούντο σε μυστηριακές αρετές, πρώτα της σιγής (να σιωπούν) και της εχεμύθειας (να κρατούν απόλυτα μυστικά απ” τους άλλους ό,τι άκουγαν ή διδάσκονταν και μάθαιναν). Μ” αυτά κατόρθωναν τη θεληματική χρήση του Νου, ηρεμία, αταραξία, αυτόβουλη κατεύθυνση της σκέψης, όπου η ηθική και η λογική απαιτούν και όχι όπου το συναίσθημα (η συγκίνηση) και η τυχαία παρόρμηση απ” τους ερεθισμούς. Επιδίωκαν και την καταστολή των ορμών, των επιθυμιών, των ορέξεων και γενικά των παθών και όλων όσων αποτελούν εμπόδιο στην αυτογνωσία.

Επέβαλε έπειτα ο Πυθαγόρας στους μαθητές του να εφαρμόζουν στη ζωή τους τις αρετές:

α) της ευσέβειας. «Θεόν τίμα, πρώτα και σέβου».

β) της ευορκίας. «Σέβου όρκον» που θα πει συνέπεια και ακριβή τήρηση του όρκου που δόθηκε, αλλά και κάθε υπόσχεσης.

γ) τιμή προς τους γονείς. «Τους γονείς τίμα».

δ) της εγκράτειας. «Ειθίζεο, γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου, λαγνείας, θυμού…», δηλ. να συνηθίζεις να κυριαρχείς στις επιθυμίες πρώτα, πρώτα του φαγητού και του ποτού, του ύπνου, των αφροδισίων, της οργής (θυμού). Απόφευγε τις αισχρές πράξεις και με άλλους και μόνος.

ε) της δικαιοσύνης. «Δικαιοσύνην ασκείν έργω τε λόγω τε».

στ) να γνωρίζουν ότι πεπρωμένο είναι όλοι ανεξαιρέτως να πεθαίνουν. `Αρα να είναι πάντα έτοιμοι, αγνοί και ενάρετοι. «Γνώθι θανέειν, πέπρωται άπασι».

ζ) της λιτότητας. «Υγείας της περί το σώμα χρη έχειν· αλλά μέτρον (το κανονικό ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο) ποτού, σίτου, γυμνασίων». `Αριστη συμβουλή και προτροπή.

η) η ελευθερία, μεγάλο αγαθό· αρετή η διαφύλαξή της. «Μηδέ ανελεύθερον ίσθι· επί πάσι μέτρον άριστον».

θ) δια της προσευχής κατάκτησε μεγάλες δυνάμεις. Αλλά αναλάμβανε με θάρρος το έργο αφού προσευχηθείς στο Θεό να σε βοηθήσει να τελειώσεις. «Αλλ” έρχου επ” έργον θεοίσιν επευξάμενος τελέσαι».

ι) Δια της καθάρσεως του σώματος και της ψυχής σώζεται το Εγώ.

ια) συνεχής επιδίωξη της φρόνησης. «Ηνίοχον γνώμιν στήσας καθύπερθεν αρίστην» δηλ. πάνω απ” όλα ας έχεις άριστο κυβερνήτη το νου.

Το κορύφωμα όμως της πρακτικής εφαρμογής της αυτογνωσίας απ” τους Πυθαγόρειους κατορθωνόταν με τον αυτοέλεγχο κάθε βράδυ πριν τον ύπνο με τα πολυθρύλητα τρία ερωτήματα: Οι περίφημοι αυτοί στίχοι των «χρυσών επών» (στίχ. 40-45) έχουν ως εξής:

«Μηδ” ύπνον μαλακοίσιν επ” όμμασι προσδέξασθαι. Πριν των ημερινών έργων λογίσασθαι έκαστον·΄Πη παρέβην; Τι δ” έρεξα; Τι μοι δέον ούκ ετελέσθη; Αρξάμενος δ” από πρώτου επέξιθι και μετέπειτα. Δεινά μεν εκπρήξας επιπλήσσεο· χρηστά δε τέρπου. Ταύτα πόνει· ταύτ” εκμελέτα· τούτων χρη εράν σε».

Δηλ. κατά πιστή και κατά λέξη μετάφρασή μας: μη δεχθείς ποτέ στα μάτια σου τον ύπνο πριν εξετάσεις προσεκτικά ένα ένα τα έργα της ημέρας εκείνης ρωτώντας τον εαυτό σου: σε ποια έσφαλα; Τι καλό έκανα; Τι έπρεπε να κάνω και το παρέλειψα;

Αφού αρχίσεις από το πρώτο έργο της ημέρας προχώρα μέχρι το τελευταίο. Έπειτα από τον έλεγχο να επιπλήττεις (καταδικάζεις) τον εαυτό σου για τις κακές πράξεις για δε τις καλές να ευχαριστιέσαι ολόψυχα. Μ” αυτά ασχολήσου, αυτά μελέτα με προσοχή, αυτά είναι ανάγκη να αγαπήσεις με ζήλο. Τα σχόλια περιττεύουν.

Μόνο η περικοπή αυτή, απ” τη διδασκαλία των Πυθαγορείων αν παρέμενε, θα ήταν ικανή να δείξει το υπέροχο ηθικό της ύψος. Κι όμως πέρασαν 2500 χρόνια και τη θαυμάσια αυτή μέθοδο, της ανύψωσης του Εγώ σε μεγαλειώδη θέση, με τον αυτοέλεγχο και την καθημερινή αυτοκριτική, δεν επιχείρησαν να εφαρμόσουν οι παιδαγωγοί στην εκπαίδευση των νέων.

Δεν είναι παράδοξο. Η καθολίκευση της εκπαίδευσης μόλις απ” τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε και στον 20ό επιβλήθηκε συστηματικότερα. Έπειτα κατά τους δυο αυτούς τελευταίους αιώνες οι επιστημονικές επιτυχίες των ερευνητών στις θετικές λεγόμενες επιστήμες θάμπωσαν τους συντάκτες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πίστεψαν στην παντοδυναμία της ετερογνωσίας και για την αυτογνωσία δεν έμεινε θέση…

Να μια σημαντική και κεφαλαιώδης ατέλεια των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων όλων των βαθμίδων.

Είναι ακατανόητο όσο και απαράδεκτο να αφιερώνονται τόσοι κόποι και μόχθοι και δαπάνες και αγωνίες και να δοκιμάζονται πικρίες και απογοητεύσεις για την ετερογνωσία και για την αυτογνωσία, αυτό τούτο το «νοούν», το εκλεκτό και το μεγάλο και το θείο Εγώ, να μη διατίθενται ούτε λίγα λεπτά της ώρας κάθε μέρα.

Επιβάλλεται σήμερα, όταν ο άνθρωπος έχει τέτοιες καταπληκτικές επιτυχίες στην ετερογνωσία, να στραφεί και στην αυτογνωσία. Τι ωφελεί αν οι επιστήμονες πέτυχαν να «ζυγίσουν» τα άστρα και να υπολογίζουν το βάρος τους ή να μετρούν τον αριθμό των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων των ατόμων της ύλης και με τη διαταραχή της αναλογίας της σύνθεσής τους να αποδεσμεύουν την γιγάντια ενέργεια που εκλύουν, αν δεν αποκαλύψουν και δεν αξιοποιήσουν και την μέσα στο Εγώ, εξίσου αξιοθαύμαστη δυναμικότητα;

Κάθε πνευματική ή ηθική κατάκτηση συντελείται με τον ανθρώπινο νου. Το Εγώ νοεί, επινοεί, θαυματουργεί στις αποκαλύψεις των νόμων της φύσης.

Δεν θα αποκάλυπταν περισσότερα και ωφελιμότερα οι επιστήμονες ερευνητές, αν διέθεταν ισόρροπο χρόνο για τη μελέτη της φύσης του Εγώ του ανθρώπου και υπεδείκνυαν σε κάθε άνθρωπο την αυτοπροσπάθεια για αυτομελέτη και αυτοκαλλιέργεια των δυνατοτήτων του;

«Εις εαυτόν συνελού…» (στον εαυτό σου συγκεντρώσου) παραγγέλει ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος, «ένδον βλέπε» (μέσα σου βλέπε) «ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη εάν αεί σκάπτης».

Ώστε, η πηγή του αγαθού (αυτού δηλ. που σώζει και ωφελεί) αναβλύζει μέσα απ” το Εγώ, αν όμως πάντοτε ανασκάπτεται (επίμονα προσπαθεί το ίδιο το Εγώ, δια του στοχασμού να αυτοαποκαλυφθεί) και αυτοκαλλιεργείται και αξιοποιεί τις ικανότητές του και αυτοδιερευνάται και καταστέλλει τις ορμές και τα πάθη του. Αν γίνεται συνεχώς αυτή η προσπάθεια, τότε και διαυγής σαν την πηγή του νερού, θα αναβλύζει από μέσα του και θα πλημμυρίζει το Είναι του από χαρά και ευτυχία.

Το κλειδί, λοιπόν, της θύρας δια της οποίας διερχόμενος ο άνθρωπος κατευθύνεται στην ευδαιμονία είναι η αυτογνωσία.

Με την αυτογνωσία φερόμαστε ταχύτερα και σταθερότερα στη γνώση και στη μάθηση, των οποίων την ακρότατη βαθμίδα κατέχει η απροσπέλαστη για τον άνθρωπο Σοφία. Φτάνουμε στη δυνατή γαλήνη και ηρεμία πνεύματος και ψυχής, προϋποθέσεων της ευτυχίας. Οδηγούμαστε με την ηθική διαβίωση, στην τελείωση, τον μοναδικό αλλά και ύψιστο σκοπό της γήινης ύπαρξης του ανθρώπου.

apocalypsejohn

ΠΗΓΗ

Loading...

10 thoughts on “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΘΑΡΣΙΣ»

 1. Ανώνυμος says:

  Προς αγαπημένο ΑΒΡΑΜΑΚΟ

  Εν Χριστώ εκ σπέρματος Δαυίδ αδερφέ μου,
  Είναι τελικά άθλια αυτά τα Παγάνια! Είναι δυνατόν οι ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ, οι ΑΡΧΑΊΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ να μπορούσαν να σκεφτούν και να παραξουν πνεύμα, με στόχο την ΑΥΤΟΓΝΩΣΊΑ και την ΚΆΘΑΡΣΗ;
  Είναι αδύνατον να γίνει αυτό απο ανθρώπους που δεν ανήκουν σε φυλή που να έχει ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ ΤΟΝ ΑΒΡΑΆΜ ΚΑΙ ΓΕΝΑΡΧΗ ΤΟΝ ΙΣΑΆΚ!!!
  Μόνο το… ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ είχε αυτές τις μαγικές ιδιότητες, ώστε να δίνει δνατότητες σε ανθρώπους να παράγουν πνεύμα!
  Δεν μπορεί, ο ΠΥΘΑΓΌΡΑΣ θα ήταν σιγουρα ένας από τους λατρευτούς μας ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ, αδελφέ ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΑΒΡΑΜΗ!!!
  Κάπου θα τον αναφέρει η… ΠΑΛΙΟΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (παλιά διαθήκη) δεν μπορεί!
  Υπάρχουν αξιόπιστες γραφές στο Internet που το λένε και λένε παντα την αληθεια!
  Έδειξε και ενα ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΈΡ στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ TV που το έλεγε!
  Για να το λέει και η ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ δεν μπορεί να είναι ψέματα!
  Πρέπει τα ΠΑΓΑΝΙΑ να του άλλαξαν το όνομα! Το πραγματικό του πρέπει να να ήταν ΠΥΘΑΓΟΡΙΗΛ ή ΠΥΘΑΓΟΡΑΑΚ ή ΠΥΘΑΓΟΡΗΣΗΣ ή τουλάχιστον ΠΥΘΑΓΟΡΑΑΜ!
  Για να μη σου πω στο ανεξάρτητο και αντικειμενικό site

  paliadiathiki@ekklisia.com (να, διάβασε εδω που λέει την αλήθεια)

  Λέει μπορεί να ήταν ΠΘΑΓΟΡΑΥΙΔ ή ακόμα και ο ιδιος ο ΠΥΘΑΓΟΡΗΣΟΥ!!!

  Αλήθεια ΑΒΡΑΜΗ μου, που έβρισκε χρόνο να σκέφτεται, γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα μας (εμάς των πιστών της εκκλησιάς) αυτοί οι… ΠΑΓΑΝΙΑΡΗΔΕΣ κάθε μερα έσφαζαν ζωντανά ζώα για θυσίες, πήγαιναν στα γυμνάσια για να βρουν παιδάκια σαν ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ που ήταν, είχαν υποχρεώσεις με τους άντρες τους σαν ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΙ και στο ενδιάμεσο έπρεπε να πολεμήσουν γιατί ήταν και ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΕΊΣ!
  Και το σημαντικότερο, δεν ήταν καν ΕΒΡΑΊΟΙ, δηλαδή περιουσιοι του ΘΕΟΎ!!!
  Αδελφε ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΑΒΡΑΜΑΚΟ θα μας τρελάνουν τα ΠΑΓΑΝΙΑ!!!!

  Ο φίλος σου brakedancer

  ΗΣΑΙΑΣ ΧΌΡΕΥΕ (ωπα, ωπα)

 2. Αχιλλεας says:

  Οι Ελληνες ειναι ειδωλολατρες οι Χριστιανοι τι ειναι ? Προσκυνησης καμια εικονα ? . Προσκυνησες καμια μαγικη ζωνη κανενα σκηπτρο. Αυτο πως λεγετε?. Ειδωλολατρεια η οχι?. κανενα κοκκαλακι αγιου σου προσκυνησες τελευταια?. Αυτο πως λεγετε ? Νεκροφιλια μηπως? Βγαλε και την γυναικα σου στην βιζητα [ αν εχεις ] οπως ο προγονος σου εβγαλε την δικια του [ Σαρα ] για να παρει προβατα και χωραφια. Ειναι ο πρωτος καταγεγραμενος νταβατζης απο την εκκλησια αυτο απο το βιβλιο του θεου. Κατι ειπες για ομοφυλοφιλους οι μισοι παπαδες και ανωτερη κληρικοι το σηκωνουν το ρασο το ρουφαν το λουκουμα η μηπως οχι? Με βαση το βιβλιο του θεου [ καινη διαθηκη] γιναμε απο αδαμ και ευα. μηπως εχουμε καποια εμμομιξια εδω [Αδαμ- Ευα – Καιν ] κατι δεν κολλαει. Για πες μασ που ηταν ο χριστος σου απο 12-εως 33 χρονων τη μαγειες εμαθε? Για πες μας ποσα ονοματα εχει? . Για πες μας ποσους Ελληνες θανατωσε ο θεος σου στην Σταθοπολη στα κεντρα συγκεντρωσεως γιατι πολλοι Ελληνες δεν δεχονταν των χριστιανισμο?Πανε ριξε των οβολο σου σε κανενα παγκαρι και μην ασχολησε με του δικους μου προγονους τους Ελληνες , .Ειναι πολλοι ανωτερη απο των θεω σου. Για να μαθεις και το αλλο γιατι ο θεος σου ειναι του δογματος πιστευε και μη ερευνα [ πρεπει να εισαι προβατο ] ολα ειναι κλεμμενα απο τους Ελληνες Και στο τελος ειναι θεος των Εβραιων και οχι των Ελληνων.

  • Ανώνυμος says:

   Αχιλλέα ελληνοψυχε, να σε συγχαρώ για τις πεποιθήσεις σου! Είμαι ο πιο πάνω σχολιαστής και το σχολιό μου είναι "αφιερωμένο" "τω γνωστώ και αγνώστω Αβράμη"! Εαν μπαίνεις στο site θα εχεις διαβάσει διαλόγους μου με τους ΕΒΡΑΙΌΨΥΧΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ της ΜΑΚΚΑΒΑΙΚΗΣ ΟΡΘΌΔΟΞΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ… ΕΛΛΑΔΑΣ(;)
   Οπότε πιστεύω οτι ειναι ξεκάθαρο το νόημα του κειμένου πλέον!
   Συνέχισε να ακολουθείς τα χαρακτηριστικά του ΉΡΩΑ που είχε το όνομα που χρησιμοποιείς, του ένδοξου ΑΧΙΛΛΈΑ!!!

 3. Ανώνυμος says:

  ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΤΣΙ ΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ!!!!!!!!

 4. Ανώνυμος says:

  ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΟΦΩΝ ΣΟΦΙΑ !!!
  Πως θα μπορουσε αλλωστε , οταν ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ειπε για τους Ελληνες ,
  "Ο λαος αυτος θα διαδωσει και διαφυλαξει την διδασκαλια Μου ,εως ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗ ΓΗ "" !!!!
  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΛΑΟ τον ονομασε !!!!
  Προς τι λοιπον αυτη η συνεχης ελεεινη επιθεση εναντιον Του ?????
  Η συγκρουση πετρας και αυγου….εχει σιγουρα αποτελεσματα !!!
  ""Ερευνατε τας γραφας"" λεει !!! Που ειδες γραμμενο το πιστευε και μη ερευνα??
  Αυτο ειναι επιχειρημα…χαζο..και παρερμηνεια ..του συνεχησε την ερευνα των γραφων..και θα καταλαβεις.!! Ελεος ρε μαγκες..μα τον Δια !!!!
  ΣΥΝΕΧΕΙΣΤΕ ΟΜΩΣ…ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ !!!!!
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ !!!!
  Αν αντι να βριζετε τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ , ασχολειστο να πεισετε τα πολιτικα λαμογια ,να επαναφερουν τα αρχαια Ελληνικα και την Ελληνικη φιλοσοφια στα σχολεια…θα εισασταν πιο χρησιμοι σιγουρα…!!!!!!
  ακκ

  • Ανώνυμος says:

   Ποιος βρίζει τον ΘΕΟ και τον ΧΡΙΣΤΌ; Δεν το αντιληφθηκες σωστά! Το βασικό πρόβλημα είναι η διείσδυση του ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΥ μέσα στον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌ και η αναγνώριση και λατρεία την ΕΒΡΑΊΩΝ ΗΡΏΩΝ της παλιάς διαθήκης, σαν προπατορες των ΕΛΛΉΝΩΝ, επειδή σε ότι αφορά την ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΥΠΌΣΤΑΣΗ του ΧΡΙΣΤΟΎ ήταν απόγονος τους (εκ σπέρματος ΔΑΥΙΔ) και με δεδομένο αυτό, εμείς οι ΈΛΛΗΝΕΣ είμαστε απόγονοι τους (ΥΠΈΡ των ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ μας ΑΒΡΑΆΜ και ΙΣΑΆΚ, Αμην).
   Ακόμη γιατί κάποια στιγμη πρέπει να σταματήσει η… ΕΛΛΗΝΙΚΗ(;) ΕΚΚΛΗΣΙΑ να σταματήσει τους… ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥΣ κατά των ΠΑΤΈΡΩΝ μας, καθώς και των ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΟΧΕΤΟ ΥΒΡΕΩΝ εναντίον τους (ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ,ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΙ, ΠΌΛΕΜΟΧΑΡΕΙΣ, ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΑΝ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ και οποία άλλη αηδία βγαίνει απο την κωλοτρυπιδα που έχει κάτω απο τη μύτη, ο οποιοσδήποτε ΕΒΡΑΙΟΨΥΧΟΣ του ΠΑΛΙΟΔΙΑΘΗΚΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ)σε και αν διαφωνούν με αυτούς! ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΌ, ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΊ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΟΎΡΓΗΣΑΝ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΈΨΕΙ ΠΡΟΣΒΟΛΉ ΤΗΣ ΜΝΉΜΗΣ ΤΟΥΣ!
   Άκου πόλεμος κατά του Χριστού και του Θεού! Εκτός εαν εννοείς ως θεό τον ΓΙΑΧΒΕ!
   ΤΌΤΕ ΈΧΕΙΣ ΔΊΚΙΟ ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΜΙΛΆΣ ΓΙΑ ΕΛΛΆΔΑ!!!

 5. Ανώνυμος says:

  Και συμπληρωνω. Να επαναφερουν τα αρχαια Ελληνικα…οπως αλλες χωρες!!! γιατι εγω τα εμαθα σε κρυφο σχολειο στα παιδια μου για να ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ..ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ !!!!!!
  και να ξεχωριζουν την "νεκροφιλια" απο το θαυματουργο !!
  ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!!
  χωρισ ναναι ημιμαθεις ψευτοκουλτουριαριδες !!!!!
  ακκ

 6. Ανώνυμος says:

  καλα για Θεο μιλαμε για Θεο μαλωνουμε , ειτε ετσι , ειτε αλλιως ενας ειναι ο Θεος ενας !!!!!! Ενωθητε αυτο ελεγε ενωθητε

 7. Αχιλλεας says:

  Χαιρεται. Δεν ετυχε να ξαναδιαβασω καποιο αναλογο σχολιο σου, ηταν το πρωτο. .
  Οσο για σενα Κ.Ανωνυμε εκει που γραφεις ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΟΦΩΝ ΣΟΦΙΑ !!! Τα αναθεματα εναντιον των Ελληνων που διαβαζονται στην εκκλησια τα ασπαζεσαι? Τα ξερεις ? Τα εχεις αναφερει στα παιδια σου ? [ να σου παραθεσω μερικα αν θελεις ]. Τι λενε οταν ο θεος που πιστευουν τους βριζει ? Για της δεκα εντολες που ασπαζωνται το οτι ειναι κλεμμενες απο τα δελφικα παραγγελματα τους το ειπες ? Μην μπερδευεις την Ελληνικη σοφια με των Εβραικο θεω. Ερευνατε τας γραφας δηλαδη καινη και παλαια διαθηκη . Την προγραματισμενη καταστροφη της γης και των ανθρωπων . Τα δυο τριτα ανθρωπων θα πεθανουν δεν θα φυτρωνη τιποτα τα νερα θα μολυνθουν λοιμοι σεισμοι πλημμυρες κ.λ.π. Αυτος δεν ειναι θεος της αγαπης θεος της καταστροφης και της δυστυχιας ειναι.
  Να πιστευω εναν που το σχεδιο του ειναι να με σκοτωση? γιατι? Και μην μου λες οτι δεν ξερεις το πιστευε και μη ερευνα εγω προσωπικα το εχω ακουση απο πολλους παππαδες να το εχουν καραμελα στο στομα τους. Τελος παντων.
  Οπως πιστευω θα ξερεις κατοπιν δηλωσεις Εβραιων Η Ελληνες ειναι δυσκολοκυβερνητος λαος χτυπατε ηθη , εθιμα , γλωσσα , ιστορια κ.λ.π.
  Οι πολιτικοι της Ελλαδας ειναι Εβραιοι οχι Ελληνες οποτε ακολουθουν της οδηγιες αυτες
  Γιατι αν δεν το καταλαβες για αυτους εισαι το καρκινωμα της γης, Τοσα χρονια προσπαθουν να σε καταστρεψουν αλλα οσο και αν το επιζητητε
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *