Ο Ρόλος Των Εβραίων Στην Επανάσταση Του 1821. Διαβάστε και θα φρίξετε

Διαβάστε και φρίξτε

Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο συγκρατήστε την οργή σας και θυμηθείτε, ότι αν θέλουμε να λεγόμαστε Χριστιανοί, ΔΕΝ πρέπει να μισούμε και να ζητάμε εκδίκηση για όσα και αν κάνανε στους προγόνους μας.

Ας μην γίνουμε όμοιοι με τα τέρατα, που συνάντησε στο διάβα της η Φυλή μας.
Να μην εκδικούμαστε, αλλά και να μην ξεχνάμε…

Γ.Θ yiorgosthalassis.blogspot.com

Ο Ρόλος Των Εβραίων Στην Επανάσταση Του 1821

Η κήρυξη της Επαναστάσεως Του 1821 αποδεικνύει πλέον και στον πιό κακοπροαίρετα καί δύσπιστο, την στάσι των Εβραίων έναντι των Ελλήνων. Τώρα πιά οι εβραίοι δεν είναι κατάσκοποι, φοροεισπράκτορες, προδότες, δολοφόνοι, όπως ήταν πρίν. Τώρα δρουν ομαδικά σαν Εβραίοι και σφάζουν τους Ελληνες. Γιά το ολοκαύτωμα των Ελλήνων από τους Εβραίους το 1821 δυστυχώς δεν γραφήκανε βιβλία. Οτι γνωρίζουμε το ξέρουμε από τα αξιόπιστα Απομνημονεύματα των Αγωνιστών Του 1821. Τα παιδιά μας στο σχολείο μαθαίνουν για τις σφαγές, που διέπραξαν οι Τούρκοι. Γιά τα εγκλήματα των Εβραίων δεν τους λέγουν τίποτε. Παραδείγματος χάριν, από τα απομνημονεύματα του Λ. Κουτσονίκα {«Απομν. αγωνιστών 1821» τόμος 6ος, σελ. 91} μαθαίνουμε για την είσβολή των εβραίων στη Νάουσα: « …oi δέ θρασύδειλοι εχθροί του Χριστιανισμού Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης τρέχοντες, αυθορμήτως έγένοντο δήμοι, σφύζοντες ως ζώα τους ανθρώπους. Φρίκη κατελάμβανε πάσαν ψυχήν ζώσαν διά τάς τρομερωτάτας άνοσιουργίας αυτών, και έν τούτοις ουδεμία των βαρβάρων εκείνων ψυχών ελάμβανε το ελάχιστον αίσθημα οίκτου ».

Επί του αυτού θέματος διαβάζομεν αλλού {Χ. Στασινοπούλου: «Λεξικό Ελληνικής Επαναστάσεως 1821» τόμος Β, σελ. 65, λ. «Εβραίοι»} ότι: « Κατά την καταστροφή της Νάουσας, τον Απρίλιο του 1822, από τον Αβδούλ Αμπούδ, εξακόσιοι Εβραίοι, που ακολουθούσαν το ασκέρι του αιμοβόρου Τούρκου πασά, άποτελέσανε πραγματικό σώμα δημίων και βασανιστών. Απερίγραπτα είναι τα όσα έκαναν στον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής αυτής πόλεως ».

Μιά περιοχή της Ελλάδος που είχε επισύρει το έξαλλο μίσος των εβραίων ήταν η ηρωϊκή Χίος. Είναι ιστορικώς βέβαιον, ότι οι Ιουδαίοι προκαλέσανε την καταστροφή της από τους Τούρκους για να λεηλατήσουν τον πλούτο των πολυαρίθμων Χιακών εργαστηρίων. Επί πλέον συμμετείχαν και οι ίδιοι με τον φρικτότερο τρόπο στίς σφαγές. Ο αγωνιστής του 1821, γραμματεύς του Κανάρη και μετέπειτα βουλευτής Σύρου Ανδρέας Μάμουκας {1801 – 1884} έχει περιγράψει σαν αυτόπτης μάρτυς τα αίμοσταγή Εβραϊκά εγκλήματα. Η μανία των Εβραίων κατά των Ελλήνων βεβαιώνει « ήτο απερίγραπτος » παρακάτω λέγει, ότι δεν μπορεί να εκφράσει τον τρόπο με τον όποιο οι Ιουδαίοι μετεχειρίζονται τα νεκρά σώματα των Ελλήνων. Αξιοσημείωτον είναι ότι αποκαλεί τους Εβραίους

« μεμισημένον γένος εις όλον τον κόσμον » και κατόπιν αναφέρει ότι οι Εβραίοι δεν συνεκινούντο πρό των γυμνών κρεμασμένων Ελλήνων, αλλά τους κατεκομμάτιαζαν « ως κρέας έν μακέλλω » {σφαγείον}. Η περιγραφή είναι πραγματικά ανατριχιαστική και μπορείτε να την διαβάσετε στο « Χιακόν Αρχείον » που έπεμελήθη ο Ίω. Βλαχογιάννης {τόμος 1ος, έκδ. «Αρχείων της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας» Αθήναι 1924, σελ. 314-315}.

Σας παραθέτω μέρος του κειμένου: « Τών Εβραίων των πρό χρόνων ευρισκομένων επάνω εις τήν Χίον η μανία ήτον απερίγραπτος. Η επιθυμία ήν είχον άκούοντες και βλέποντες τάς καθ” ήμέραν σφαγάς των Χριστιανών ήτον αχόρταστος, και ηύχοντο να μην ήθελε διασωθή κανείς, όταν έβλεπον μερικούς Χριστιανούς βαλμένους εις την σκοτεινήν φυλακήν, από την οποίαν ήλπίζετο να γλυτώσουν η κατά των ενεχύρων της χώρας οργή των ούτε διά στόματος είνε δυνατόν να έκφρασθή, ούτε διά γράμματος να έξηγηθή, και μάλιστα κατά του Ίερού Μητροπολίτου ηύχοντο να τοις παραδοθή από την διοίκησιν ζωντανός, διά να τον μεταχειρισθούν καθώς ήθελον εκείνοι, ως ουχί μίαν η δύο φοραίς, αλλά καθ” ήμέραν τους άκουα να λέγουν. Η φαντασία σου λοιπόν άς κρίνη με ποίον τρόπον έμεταχειρίσθησαν τα των αθώων εκείνων νεκρά σώματα, όταν τοις έσυγχωρήθη από την διοίκησιν να τα κατεβάσουν από την άγχόνην, άλλα την ιδίαν έκείνην ήμέραν και άλλα την έρχομένην. Ούτ” εγώ ο ίδιος όπου έγινα αυτόπτης να σ” εκφρασθώ κατ’άξίαν {δεν} δύνομαι.

Δεν είναι ούτε θαύμα, ούτε υπερβολή, όπως αν το φρόνησης. Διότι εάν τον ίδιον Κύριον της δόξης έσταύρωσαν, πόσον περισσοτέραν σκληρότητα έπρεπε να δείξωσιν εις τους αυτόν σεβόμενους, και μάλιστα εις ανθρώπους ενός έθνους, από το όποιον δεν άπελάμβανον παρ” ύβρεις και ονείδη πάσας τάς ημέρας, ως είναι και μεμισημένον γένος εις όλον τον κόσμον εις ανθρώπους, λέγω, κατά των οποίων πρίν συλληφθή είναι προσεκολλημένον έμφύτως το άσπονδον μίσος του. Κρίνε σύ με ποίαν σκληρότητα έτραβήχθησαν γυμνά διά να ριφθώσιν εις την θάλασαν, άμοιρα της συμπαθέστατης εις την ανθρωπότητα ταφής και των θρησκευτικών εθίμων. Ώς και οι είς τους οποίους έσώζετο όλίγη συμπάθεια Τούρκοι τα έσυμπόνεσαν, διότι οι έκ του κοινού των λαού, είς όσους δεν υπήρχε το της φύσεως συμπαθητικόν, άλλ” η κτηνώδης εκδικητική μανία, άφησαν έπί ημέρας ύστερον κρεμάμενα είς έν των εκεί πλησίον της Καινούριας βρύσεως δένδρων σώματα τινα από τα των ιδίων ενεχύρων, ενώ τα λοιπά είχον συγχωρήσει είς τους καταράτους Εβραίους να τα κατεβάσωσι και τα ρίψωσιν εις την θάλασσαν. Ουδέ ούτω δε κρεμάμενα γυμνά έκαμψαν την σκληρότητα των, επειδή ενώ παραπορεύομενοι έβλασφήμουν την θείαν πίστιν και έσατύριζον τον χριστιανισμόν δεν έλειψαν και νά τα κατακομματιάσουν ώς κρέας έν μακέλλω ».

Μόλις πριν διαβάσατε άλλην μίαν άπόδειξιν της Eβραϊκής προσφοράς στον Ελληνισμό. Οι σύγχρονοι « Ιστορικοί » παραλείπουν να αναφέρουν ότι μαζί με τους Τούρκους έφθασαν στην Χίον Εβραίοι από την Σμύρνη και από άλλα μέρη ένοπλοι, για να συμβάλουν στο όλακαύτωμα των Χίων. Ο Μάμουκας που έζησε τα γεγονότα {ήχμαλωτίσθη και έδραπέτευσε} καταγγέλλει τους Εβραίους, το « Χριστιανόμαχον τούτο έθνος » που με « άσπονδον μίσος » ώρμησε στην Χίον διά να « κουρσεύση και να λεηλατήση και νά καταστρέψη ότι δυνηθή… »! {ένθ. άνωτ. σελ. 307}. Μου είναι ευκολώτατο να γεμίσω τόμους με ανάλογα περιστατικά είτε ομαδικά, είτε ατομικά. Τα τελευταία είναι έντονώτερα διότι έχουν το προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή όταν διαβάζομεν γενικά περί « τρομερώτατων ανοσιουργιών » ή περί « σώματος δημίων και βασανιστών » μειούται η έντύπωση λόγω του απρόσωπου. Στίς ατομικές περιπτώσεις προβάλλει το μαρτύριο σ” ολόκληρο το φοβερό του μέγεθος.

Γιά να γίνω σαφέστερος αντιγράφω από το λεξικό που προανέφερα και το οποίον συστήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα σχολεία: « Γρηγόριος. Επίσκοπος Κορώνης. Φιλήσυχος και μαλακός άνθρωπος, δεν ήταν οργανωμένος στη Φιλική Εταιρεία και θεωρούσε ότι δεν είχε φτάσει ο καιρός να ξεσηκωθούν oι Ελληνες κατά των τυράννων τους. Oι Τούρκοι τον κράτησαν ως όμηρο στο κάστρο της Κορώνης, που σε λίγο πολιορκήθηκε από τους Ελληνες. Μαζί του είχαν κρατήσει και τον διάκο του κι ένα παπά. Τέλος Ιουλίου δέ, του 1821, οι Εβραίοι που ήσαν στο κάστρο, άφού πρώτα τον βασάνισαν, κομμάτιασαν τον Γρηγόριο και πέταξαν κάτω από το κάστρο τα κομμάτια του, φωνάζοντας στους Ελληνες: « Ελάτε βρέ Ρωμηοί να πάρετε κρέας από το Δεσπότη σας, να φάτε ». Την ίδια ώρα θανάτωσαν, βασανίζοντας τους, και τό διάκο και τόν παπά και τους πέταξαν κι αυτούς από το κάστρο. Oi Ελληνες μάζεψαν τους κατακρεουργημένους κληρικούς και τους έθαψαν. {ένθ. άνωτ. τόμος Α”, σελ. 435, λ. «Γρηγόριος»}. Τέτοια απαίσια επεισόδια υπάρχουν άφθονα.

ΠΗΓΗ

40 thoughts on “Ο Ρόλος Των Εβραίων Στην Επανάσταση Του 1821. Διαβάστε και θα φρίξετε

 1. Ανώνυμος says:

  καλησπερα

  εγω να τα δεχτω ολα οσα γραφει το κειμενο,,,
  Το ερωτημα ειναι και πιστευω οτι πρεπει καποτε να απαντηθει,,ειτε απο οεαδες ειτε απο ελληνοορθοδοξους,,,,ειτε τελος παντων απο καποιον που γνωριζει,,,,

  Η μαλλον δεν ειναι ερωτημα…ειναι βεβαιοτητα…

  Οποιος πιστευει σε θεους, ειναι γεγονος οτι ο θεος των εβραιων εχει επικρατησει εναντι των ελληνων θεων,,,
  Η λογικη λεει οτι οποιος επικρατει ειναι ισχυροτερος του νικημενου,,,,δεν υπαρχει ανθρωπος να υποστηριξει το αντιθετο….

  Αρα αυτος ο ιεχωβας η κρονος η οποιος διαολο ειναι
  αυτος τους δικους θεους τους εχει για φτυσιμο,,,,
  Οποτε ο ισχυρος ειναι αυτος και οι δικοι μας δεν ειναι πουθενα,,,,,

  οι αντιθετες αποψεις ειναι για πεταμα γιατι αν υπηρχαν ελληνες θεοι δεν θα υπηρχε ιεχωβας,,,

  Παμε παρακατω,,,,τιθετε ενα ερωτημα,,,οι χριστιανοι πιστευουν στον ιεχωβα?
  Αν ναι, ειναι στην πλευρα των νικητων?
  -Μαλλον ναι ,γιατι οι ελληνες ειναι στην πλευρα των ηττημενων,,,
  οποτε οι χριστιανοι,ειναι στην πλυερα των νικητων και δεν εχουν τιποτα να χωρισουν με τους οβραιους
  Σχεδον,,,,

  Οταν οι ΟΕΑΔΕΣ περιμενουν τους θεους να ερθουν απο την ανδρομεδα τοτε στην γη αυτη ειναι τιποτα πουθεναδεςκαι περιμενουν την εξωθεν βοηθεια,,
  Επισης ,οταν οι χριστιανοι εναντιωνονται στους οβραιους δεν ειναι πουθενα γιατι η θρησκεια τους ειναι με τον ιεχωβα ,δεν μπορεις να κλεινεις ματι στον ελληνισμο,που ειναι στην απεξω και να λατρευεις τον οβραιο ιεχωβα η κρονο,,,

  Περιμενω να ακουσω αποψεις ,γιατι οι νικητες εχουν το πανω χερι ,και τα εγκληματα των νικητων ειναι μες τα πλαισια της νικης εβψ τα εγκληματα των ηττημενων ειναι απλα φρικαλεοτητες,,,

  PANDAROS

  • Ανώνυμος says:

   εχεις εναν ιδιετερο τροπο να με αναβεις.

   "Η λογικη λεει οτι οποιος επικρατει ειναι ισχυροτερος του νικημενου,,,,δεν υπαρχει ανθρωπος να υποστηριξει το αντιθετο…." ΕΓΩ μπορω.

   μπορουν να ελεγξουν ολον τον πλανητη [εαν φυσικα μπορουν] με θρησκιες πολιτικη εκκλησια ψεματα και οτι χωραει μεσα στο βρομικο μυαλο τους και την μαυρη ψυχη τους. οσο ομως εγω κουβαλαω τα δικα μου πιστευω και πιστευω στον ΕΓΩ ΜΟΥ τοτε κανεις εβραιος τουρκος βλαχος μαμονατ γιαχβεδουλης μπαχομετ σαββαωθ βααλ δεν μπορει να με νικηση. Ο θανατος μου δεν ειναι νικη τους σε περιπτωση που θα μου πεις οτι θα σε σκωτοσουν. Ο θανατοσ μου ειναι Η Αληθεια. ΚΑΙ ΠΕΡΗΜΕΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΗΚΗ ΑΛΗΘΕΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

  • Ανώνυμος says:

   δυστυχως την ιστορια την γραφουν οι νικητες και φυσικα οι ζωντανοι,,,

   ποιος θα θυμονταν την τις θερμοπυλες[μια ιστορια νεκρων] αν δεν την εγραφαν αυτοι που νικησαν αργοτερα,οι ζωντανοι!!!!

   ποιος θα ηξερε τον χριστιανισμο ,ως θρησκεια αν δεν επικρατουσε εναντι του πολυθεισμου…
   θα ηταν μια θρησκεια γραφικων

   ,ετσι θα λεγαμε τωρα,οπως ακριβως λεμε σημερα γιαυτα τα νουμερα με τις ασπρες κελεμπιες
   που κανουν σπονδες σε νεκρους θεους!!!

   Στην ζωη ο νικητης τα παιρνει ολα και ο χαμενος τιποτα….
   η μαλλον κατι σπορια [αν θελει ο νικητης νατου δωσει]

   η θανατολατρες περιμενουν το θανατο ως λυτρωση .Την αληθεια που περιμενουν ,εστω και την ελληνικη που λες , δεν την εχει δει κανεις….ουτε εχει γυρισει κανεις απο την ανυπαρξια να μας την πει …..
   την αληθεια που ψαχνεις την εχουν πει παλι οι ζωντανοι

  • Ανώνυμος says:

   Δεν ειμαι εναντιον σε τιποτα απο αυτα που αναφερεις ισα ισα εχεις δικιο.

   Δεν ειμαι θανατολατρεις πανδιρα η οπως αλλιως σε λενε. και επειδη εχεις δικιο για πες μου υστερα απο τοσες χιλιαδες χρονια υποδουλοι του σιωνισμου του ισραηλ των εβραιων και πιονια αυτων [απογαμηδια, ανθελληνες, βλαχοι κτλ] προσπαθωντας να μας εξαφανισουν απο παντου και για παντα για να κανουν και αυτων τον πλανητη κουφαρι-φεγγαρι πως γινετε να ημαστε εδω;

   Οσο για την θρησκεια να μην το αναλυσουμε καλυτερα γιατι υπαρχουν πολυ που θα πουν ο εισαι αντιχριστος σατανας και ενα καρο αλλες συστηματικες λεξουλες που βαζουν στοπ στο μυαλο στην σκεψει και την ψυχη τους. Απλα μερες που ειναι ας δουν αυτες τις εβραικες σιρες στην γαμημενη την τι βι τους πως παρουσιαζουν τους εβραιους.

   Ειπες για θερμοπυλες.
   οντως αυτα που γνωριζουμε δεν ειναι αυτα που συνεβισαν και αυτο γιατι πολυ καλα ειπες οι κερδισμενοι ειναι αυτοι ππυ γραψαν την ιστορια μας οπως αυτους τους βολεβε και βολεβει ακομη.

   Εαν πουμε οτι οι εβραιοι εχουν εβραιους μεσιες που τους ονομασαν θεους [οπου και εγω πιστευω πως θεος= κατι αγαπητο προς εμου] τοτε εχω και εγω ΕΛΛΗΝ ΘΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ.

   σαν παραδειγμα στο αναφερο αυτο για να καταλαβεις πως εγω βλεπω τους πραγματικους Θεους. Απο τις πραξεις Τους. Και οι πραξεις των εβραιων θεων μονο κατασρογικες ειναι.

   Καλημερα και σε ευχαριατω που με κανεις να σκεφτομαι.

  • Ανώνυμος says:

   ΤΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΛΕΣ ΠΑΛΙ ΡΕ ΒΛΑΚΑ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙ PANDARE ???
   ΝΑ ΠΛΕΝΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΜΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΟΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΑ…
   ΟΤΑΝ Η ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΟΥΣΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ "ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΑΔΕ ΚΑΙ ΤΑΔΕ" ..ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ ΠΑΙΖΑΤΕ ΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ….
   ΟΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ…
   ΚΑΙ Η ΟΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΗ…
   ΕΤΣΙ ΠΑΕΙ …ΤΟ ΠΙΑΣΕΣ ΒΛΑΚΑ???
   ΓΙ'ΑΥΤΟ ΜΟΚΟ…ΑΠΛΥΤΟ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙ PANDARE

  • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

   Δεν μου λες ρε φίλε…βοηθησέ με…τι εννοείς Βλάχοι?Εγώ είμαι Πόντιος και δεν καταλαβαίνω…το λέτε συχνά εδώ μέσα?Βλάχοι-Εβραίοι,Βλάχοι Εβραίοι…στο τέλος θα το πιστεψουν όλοι οι Έλληνες οτι οι Βλάχοι είναι Εβραίοι…για βιηθησέ με…ΘΕΛΩ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΟΥ….
   όταν λες κάτι πρέπει όχι μονο να το πετάς ΚΑΙ ΝΑ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΕΙς ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΡΑΤΣΑ…..αλλά και να το τεκμηριώνεις!

  • Ανώνυμος says:

   μην νομιζεις και εγω ψαχνομαι,,,χαχχαχαχ

   γραφω οτι μου κατεβει και τις περισσοτερες γραφω φτιαγμενος απο τα τσιπουρα…

   Σημερα π,χ ,ειχα πολυ ενταση και κατσαμε στο μπαρ του τελωνειου με κατι συναδελφους και σηκωθηκαμε κομματια,,,χααχχχχαχ
   Η μηχανη με πηγε μονη της σπιτι,,,,

   τα κατοχικα νεα με χαλαρωνουν λεω τις παπαριες μου πλακονομαι με τους εοαδες και τους ταλιμπανεζους,,,οι οποιοι ειναι και καλα παιδια ,να το πουμε και αυτο….

   Δεν ειμαστε για ψυχοθεραπευτες τετοια εποχη …μονος μου παλευω για τεσσερια ατομα ,,,

  • Ανώνυμος says:

   οεατζη; ανωρθογραφος εδω.

   Πεσ μου ρε εσυ που κατεχεις τελεια την διαστημικη ιστορια [κλαιω απο τα γελια ρε με αυτα που λες] και αρα για να ξερεις πολυ καλα αυτα που δεν μπορεις να δεις τοτε φανταζομαι πως στα εσωγηινα εισαι απτιαστως σωωστα;

   Εσυ ρε φιλε της οεας μηλας; μηλας εσυ που παιζεις στο ονομα καποιων ουτε των τροπο σκεψης δεν μπορειςς να νοησεις;
   Για πες μου λιγο ποιοι ειναι αυτοι που θα μας σωσουν οταν ολοι εβραιοι δωσουν τις εντολες τους για να γαιοστειλουν οτι φτιαξαν; τα αστροπλοια ε; οι πλοιαδες και ανδρομεδιοι ε; σαν να λεμε δηλαδη οι εβραιοι του ισραηλ θα μας σωσουνε ε; ρε μαλακα τραβα στα αφεντικα σου και ρωτα τους; γιατι πυρωνεται σιδερα και μας καιτε στο ποδι σαν σφραγιδα πονου ενα πραμμα και μαλιστα σαν το δορι το σπαρτιατηκο για την δικη σας νοηση [Πελασγιο για τους Πελασγους] ο πονος απο κατι Ελλην-οικο νωμιζεται σας κανει αντρες; μπα δεν νομιζω. Παλι ανδρες μενετε.
   οραδες μια τελευταια ερωτηση: μηπως νομιζεται κιολας οτι θα φυγεται απο την ΓΑΙΑ.οτι τααφεντικα σας θα σας φυγαδευσουν σε αλλων πλανητη π.χ. τον αρη;

   Μπαμπη το ρωμαικο τι σχεση εχχει με το ΚΑΘΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΑΝΙΩ ΔΗΛΑΔΗ;

   ΚΑΙ ΕΟΑτζη. Αν μπορεις βγαλε τρελο τον ΠΑΝΔΑΡΟ ΛΑΘΟΣ ΤΡΕΛΟ ΨΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΗΣΗ ΣΟΥ.

   Α.Ρ..;

  • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

   Oι Ρωμαίοι είναι Πελασγικό φύλο που κατάγονται από το Λύκαιο Αρκαδίας αλλά και την Πελασγική Βρυγική(Θράκες) Τροία.Βρίσκονται στην Ιταλία από τον πρώτο Μινωικό αποικισμό 1800 π.χ.

   https://plus.google.com/u/0/108347712707312632142/posts/9Kg4fwjfASH?pid=6136143196507683554&oid=108347712707312632142

   http://www.hellinon.net/GreekRome.htm

   https://periklisdeligiannis.wordpress.com/2015/01/07/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B1/

   Οι Δάκες-Γέτες είναι και αυτοί Πελασγικό φύλο όπως όλα τα φύλα της χερσονήσου του Αίμου-Ανατολίας-Ιταλίας-Ισπανίας-Γαλλίας κλπ κλπ που αποτελούν την Πελασγική ομοεθνία
   https://plus.google.com/u/0/108347712707312632142/posts/9Kg4fwjfASH?pid=6136133438178337298&oid=108347712707312632142

   https://plus.google.com/u/0/108347712707312632142/posts/9Kg4fwjfASH?pid=6136130356457348274&oid=108347712707312632142

   Άρα οι απόγονοι του των λεγεώνων του Μάρκου Αυρήλιου και των κατακτημένων Δάκων(Ρουμανόβλαχοι)
   είναι Πελασγικό φύλο 100%

   …αλλά δεν τελιώνει εδώ….

   Όσο για τους Ρωμαίους να θυμίσω ότι υπάρχει μαντείο Σίβυλλας στην Κύμη από το 1500 π.χ. τουλάχιστον)η Κύμη(αποικία του Ωρωπού) συνδέεται με το Χαλικιδικό αλφάβητο και με τους Γραίους-Γραικούς(Greece) η αλλιώς και Γ-εφυ-ραίους οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι Λυκάνθρωποι-Κυνάριοι (Σειρίος-Κύνας) της Ηπείρου οι Σελλοί …από όπου και Σ-ΕΛΛΑΣ Β.σέλας ..Λυκόφως-λύκειο-Λυκαβητός
   http://seiriosteam.blogspot.gr/2010/09/blog-post_15.html

   οι Σελλοί είναι οι πρόγονοι του Αχιλλέα ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ"

   καθώς και ο Λυκάων της Αρκαδίας …εξού και Λύκαον Διας
   οι ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ….ΟΙ ΛΥΚΟΙ-ιερατεια-Κυνάρια ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ… ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

   να θυμίσω και τους ΑιγυπτιουςΕΛΛΗΝΕΣ Κυνάριους
   ANOYBIS
   http://seiriosteam.blogspot.gr/2010/09/blog-post_15.html

   τους Κέλτες-Αλεμάνους-Βοίους (όχι Κιμπρι Κιμμεριους Γερμανούς) Κυνάριους "WOLFGANG"(εξού και πολλά ονόματα) δεν ξέρω πως λέγονται στα κέλτικα ..αλλά όπως λέγονται σήμερα από τους Άγγλους Ιστορικούς

   εγώ που είμαι Πόντος..έχω περισσότερο αίμα Αριών παρά Πελασγικό(Πόντιοι=Έλληνες-Χετταίοι-Κιμμέριοι-Περσικό)…οι Βλάχοι είναι ποιό Έλληνες από εμάς τους Πόντιους όσο αφορά το αίμα!Φυσικά κανείς δεν μπορεί να μας πάρει την Ελληνικότητα μας….η αυτογνωσία δεν έβλαψε κανέναν…

 2. Ανώνυμος says:

  αυτο που γινεται σημερα στην ελλαδα αλλα και στον υπολοιπο κοσμο πιστευω, ειναι πως μας εχουν αλώσει εκ των εσω, με πονηρα σχεδια,
  τοποθετωντας ανθρωπους δικους τους, στη βουλη, στο πενταγωνο, στα μμε, στο δικαστικο σωμα, στις τραπεζες και σε υπηρεσιες του δημοσιου, δηλαδη με ισως 10,000 ατομα μπορουν και μας διοικουν οπως αυτοι θελουν.
  και το χειροτερο ειναι πως οι μαζες κοιμουνται τον υπνο του δικαιου…………
  ο σκοπος τους πλεον ειναι γνωστος
  υποδουλουση και αφανισμος του ελληνικου εθνους.
  συνεχιστε τον υπνο σας………

 3. Ανώνυμος says:

  ΥΠΈΡ των προπατόρων μας ΑΒΡΑΆΜ και ΙΣΑΆΚ, οι Ελληνίδες να έχουν τη γονιμότητα της Σάρας
  (γέννησε σύμφωνα με τον μύθο στα 90 με το ζόρι, για αυτό και η "ωραία" ευχή υπογονιμοτητας στις γυναίκες μας), ΕΚ ΣΠΈΡΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ όλοι μας (αφού ακόμη και ο θεός μας, ο Χριστός κατάγεται απο εκεί) και ΑΝΆΘΕΜΑ στους προγόνους μας, που ήταν ομοφυλόφιλοι, παιδεραστές και πολεμοχαρείς
  (τώρα πως γίνεται να είναι κανείς πολεμοχαρής και ομοφυλοφιλος, μόνο το καμένο μυαλό κάποιων θυμάτων Ελληνων και των θυτών τους εξουσιαστων
  το φαντασιώνονται!) ΖΩΗ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΟΟΟΟΟΣ λοιπόν, ΈΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΌΜΑΣΤΕ!!!!

  • Ανώνυμος says:

   ο χριστος δεν ειναι εκ σπερματος δαυιδ γιατι ο ιωσηφ δεν εκανε τιποτα με την μαρια,,,,,συμφωνα με τις χριστινικες γραφες,,,,

   Αστα αδελφε τον λυπαμαι τον μπαρμπα σηφη ειχε το μπουμπουκι διπλα του και την δουλεια την εκανε ο υψιστος ……
   χχαχαχαχχ

   Αστα δεν μπορεις

 4. Ανώνυμος says:

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ. ΣΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΖΗΣΕ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΣΕΤΕΣ ΕΤΡΕΧΑΝ ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ, ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΓΑΝ ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΥΑΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΛΗΓΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 5. Ανώνυμος says:

  PANDAROS ποιος σου φταιει που δεν μπορεις να ξεχωρισεις
  ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ απο ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ
  ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ απο ΤΟ ΜΙΣΟΣ
  ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ απο ΤΗΝ ΔΕΙΛΙΑ
  ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΑΚΤΙΣΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ απο ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ
  ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ απο ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

  Οοοοολα….στο ΙΔΙΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ;;;
  Σκεψου !!!!!! Εξυπνος και … σκεπτωμενος δειχνεις να εισαι !!!
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ….ΚΑΙ Ο ΣΤΕΙΡΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ… ;;;;; Η ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΘΕΩΡΕΙΑ… ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ !!!!

  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ..ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΡΙΑ !!!! ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ !!!

  • Ανώνυμος says:

   Μεγαλε για πια ορθοδοξια μηλας; γι αυτην που σου λεει οταν οι τουρκοι ρωσοι αμερικλανοι αρχιδια μυδια σου περνουν την γη εσυ την προσευχη σου; αυτην που σου λεει οτι οτι και να γινει εσυ μαλακα αραξε σε κανενα υπογειο και προσευχησου να μην σε βρουν; αυτην την ορθοδοξια που μηλαει για αγαπη και ισοτιτα μεταξυ ανθρωπων και για την ΕΛΛΑΣ δεν εχει καμια αγαπη; οπως το πε καποιος εδω μεσα ειναι γεμισαμε ανθελληνικα μαγαζια και παραρτηματα που ξεπουλιωμαστε ανευθηνα εις αυτα.

   Μπορειτε ολοι να προσευχεστε σε οποιον οβριο θεο θελετε οταν ομως θα σας ξανα πουλησουν αυτην την δουλικη ψυχη που τους προσφερεται μην ψαξετε κανεναν απο Αυτους που αποκαλειτε αναρχοκουμουνια ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΣΚΛΑΒΕ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ; Αλλα βλεπεις ετσι το ηθελε το συστημα. Οποιος δεν προσκυναει τιποτα και κανεναν ειναι αναρχηκος εγκλιματιας τρομοκρατης και αλλες αθλιες λεξης υποδουλοσεις της νοησης των ορθοδοξων
   Αντε ρε καληνυχτα.

   Και πριν πεσεται να πλαγιασεται καντε και καμια προσευχη στον ναο του σολομοντα που ψελνεσται ετσι και αλλιως μερες που ειναι.

   Παραδωσατε την ψυχη σας στις ευκολες λυσεις του συστηματος και επαναπαυθηκατε ξεπουλημενοι στους καναπεδες σας. Αυτοι ησαστε πουθεναδες τιποτες και κουφαρια ζωντες νεκροι ζομπι που το μονο που τους νοιαζει ειναι να εχουν τους καναπεδες τους και ενα γωνια μαγαζι για να εχετε να κοτσομπολευεται καθε κυριακη.

   Σε εναν παραλογο κοσμο οι λογικοι προσκυνανε χρυσο χρημα αρχιδια εξουσια μουνια αρρωστα γουστα και βιτσια. Οι τρελοι;

 6. Ανώνυμος says:

  ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΩ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΕΝΙΩΘΑ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ .ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΡΑΒΟΥΣΕ ΣΑΝ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.ΑΓΑΝΑΚΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΠΡΟΧΘΕΣ ΜΙΑ ΦΑΝΑΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ" ΕΛΛΗΝΙΔΑ" ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΧΑ ΔΑΝΙΣΕΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΑ ΚΛΕΨΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΑΛΙΕΣ!!!!!!!!! ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΑΒΑΣ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ….
  ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ….ΤΑ 147 ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ.Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ. ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ …ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΥΜΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.ΝΑ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΟΥ….ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΟΥ….

  • Ανώνυμος says:

   Ο ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΟΣ "ΧΡΙΣΤΟΣ" ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΑΣ. (ΒΛΕΠΕ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ')
   ΥΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΗ ΚΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ"

 7. Ανώνυμος says:

  Πίστευε κυρά μου ότι γουστάρεις καί άσε τούς άλλους νά πιστεύουν κι αυτοί ότι γουστάρουν. Τίγκα στήν αλαζονεία ότι έμαθες τά πάντα δήθεν, ότι οί άλλοι πιστεύουν ανοησίες κι εσύ είσαι πάντα ή αλάθητη, είσαι εσύ ή μοναδική Ελληνίδα καί οί άλλες είναι ''Ελληνίδες''……….προσγειώσου λιγάκι γιατί ή ζωή έχει περίεργα γυρίσματα πού πονάνε πολύ.

  • Ανώνυμος says:

   Μίλα ελεύθερα ρε 10 Απριλίου 1:38!!! Πες της "κυράς σου" ότι αν τελικά όταν πεθαίνει κανείς, πριν φτάσει στον αληθινή θέωση, ίσως όπως πιστεύετε εσείς τα παρακλαδια του ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΥ, ο δικός σας θεός, ο ΓΙΑΧΒΕ, πιστεύετε ότι προσπαθεί να κρίνει τις ψυχές και να τις απειλήσει με ΚΟΛΑΣΕΙΣ και ΦΟΒΕΡΈΣ ΤΙΜΩΡΊΕΣ! Προειδοποίησε την και ενημέρωσε την έτσι για το ποια είναι η θρησκεία που πιστεύεις, απο που προέρχεται και ποια η ουσία της. Έτσι θα την στείλεις ακόμη πιο γρήγορα στην ΑΛΉΘΕΙΑ, μέσα στην οποία βρίσκεται ήδη και απλά διαβάζοντας σε θα πεισθεί ακόμα περισσότερο, ώστε να ΑΦΥΠΝΊΣΕΙ και να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΣΕΙ κι άλλους αδερφούς της ΈΛΛΗΝΕΣ, από τα ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΕΣΜΆ των ΙΟΥΔΑΊΩΝ και των ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ τους, χριστιανών και ισλαμιστών! Για εσάς κυρία μου, αξιότιμη και περήφανη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΕΛΛΗΝΊΔΑ, το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας αποδώσω τιμή και τον πρεποντα μέγιστο σεβασμό! ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ λοιπόν και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ!!! Έτσι για αρχή!

  • Ανώνυμος says:

   Μοίρασε πόνο μικρέ γενιτσαρε των Ιουδαίων, δικαίωσε τον αιμοσταγή Θεό σου, τον ΓΙΑΧΒΕ! Μπορει έτσι να σε αποζημιώσει μετά θάνατον, όταν σε στείλει σε λιβάδια με προβατακια, αγγελάκια και παρέα με το star system της θρησκείας σου (αγίους, οσιους, πατριάρχες κλπ) να κάνετε λιβάνι πάρτυ κάθε μέρα, με τρελό χορό γονυπετείς (ο χορός του ΔΟΥΛΟΥ του κυρίου! Όχι απλός παράδεισος αλλά SUPER PARADISE ένα πράγμα! Κάτι σαν τη εκκλησιαστική μεταθανάτια Μύκονο!
   Άντε με τα σχόλια σου, είσαι κοντά να πάρεις το διαρκείας!
   Υ.Γ.: Γιατί ενώ όλοι οι δίποδοι λευκοί μερακλοπιθηκοι μαζευτηκαμε στα αστικά κέντρα και στις τσιμεντουπολεις, με δική μας επιλογή, φανταζόμαστε τον παραδεισο, που υποτίθεται ότι μετα θάνατον θα διαρκέσει για πάντα, να βρίσκεται στην ύπαιθρο (μικρά σπίτια στα λιβάδια, πουλάκια να κελαηδουν, προβατακια να τρέχουν και η μικρή Λόρα να τρέχει παρέα με την Χαιντι, προς το σπίτι της οικογένειας Γουολτον, για να παίξουν με τον "καληνύχτα Τζον Μποϋ"; Μάλλον είμαστε πολύ άρρωστοι ψυχικά και εγκεφαλικά σαν είδος, άρα δεν Πρέπει κανείς να σε κατακρίνει για το νοητικά άρρωστο σχολιό σου! ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΩΣΗ!!!

  • Ανώνυμος says:

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ …ΤΑ "ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ" ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΕΝΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΕΝΗΣ ΕΡΠΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΠΥΘΙΑΣ (ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΘΩΝΟΣ) ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ.
   ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΟΤΙ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΣ ΑΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.
   ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΙΕΡΟΜΑΝΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΜΟΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΝΙΕΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΒΓΑΖΑΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ – ΟΙΩΝΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΣΤΡΕΦΑΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ…ΜΕ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΧΑΙΩΝ – ΤΡΟΙΑΣ…

 8. Ανώνυμος says:

  καλημερα,

  ρε σεις οεαδες γιατι με βριζεται ρε?
  Γιατι δεν θελετε να ακουσετε και μια διαφορετικη γνωμη,,,
  οποιιος λεει κατι διαφορετικο γινεται εχθρος σας,,,
  γιατι ρε ,?

  οι ελληνες ειναι χαβαλεδες και λεει ο καθενας το δικο του,δηλαδη θελετε να φοραμε ολοι το ιδιο σωβρακο ολοι ,την ιδια μπλουζα και να τρωμε το ιδιο φαι?
  -μονο οι καραβαναδες το κανουν και τα κωλοφανταρα,,αααα και οι βορειοκορεατες,,,
  Δεν εχει πλακα ετσι

  OEA,,,ειμαι αναρχικος και οχι κουμμουνι,,,
  Eιμαι κοσμοπολιτης και πιστευω οτι ολοι οι ανθρωποι στην γη εχουν αξια,,,,δεν υπαρχουν ουτε ανωτεροι ουτε κατωτεροι

  εσεις κυνηγατε τα δρακια…αλλα παραδοξως τα λατρευεται κιολας!!!!χαχαχαχχαχ
  μην με κανεις να γραφω ονοματα και διευθυνσεις…
  πες μου τους θεους της οργανωσης σου και ενας ενας θα βγει στον τακο,,,

  αυτος και τα γαιδουρια,΄του[εχει σημασια αυτο ]και τα κορακια του τα ποντικια του και οι λυσσασμενοι λυκοι του,,,θα βγει πρωτος στην φορα,….

  και επειδη εχουμε και δεσποινιδες στην παρεα να εισαι κυριος,και οχι καντηλοφορος….

  • Ανώνυμος says:

   ΣΕ ΒΡΙΖΩ ΡΕ ΒΛΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ…
   ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΟΕΑΔΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑΧΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΞΩΘΕΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ? ΣΟΒΑΡΑ ΜΙΛΑΣ ΡΕ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΙ???? (ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ)
   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΙ ΕΜΕΙΣ? ΕΣΥ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕ ΜΠΑΓΛΑΜΑ?…ΕΙΧΕΣ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΟΥ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ? (ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΑ ΠΟΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΝΟΩ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΑΔΕ ΚΑΙ ΤΑΔΕ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ ΤΟΥΣ) …ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ …ΚΑΙ ΚΑΘΟΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΥΡΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ…ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΟΚΟ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΣΟΥ…ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΕΛΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟ ΕΧΕΙΣ (ΑΠΟΨΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΩΛΟΤΡΥΠΙΔΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ) ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΣΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΕ ΡΙΣΚΑ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ, ΠΡΟΠΥΛΑΚΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ ΜΑΙΜΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ (666) ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΡΕΛΑ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ ΤΟΥΣ…

  • Ανώνυμος says:

   Φίλε Πανδορε,συμφωνώ περι Αναρχίας..και εγω μια απο τα ίδια..όπως οι αρχαίοι παππούδες μας…
   τώρα όλα τα άλλα είναι θέμα αντίληψης…π.χ.. πάρε αυτόν εδώ τον τυπάκο
   http://lithosfotos.blogspot.gr/2015/04/blog-post_18.html
   αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι ταγός ανθρώπων…αυτός ο "άνθρωπος" που άλλα διαβάζει και άλλα καταλαβαίνει(η ότι γουστάρει καταλαβαίνει) είναι αρχηγός,είναι μουφτής…έβγαλε σαρία για να φάνε τις γυναίκες τους…πες μου ρε φίλε πανδαρε,πόσοι τέτοιοι υπάρχουν σήμερα και είναι "ταγοί" σε διάφορες σοφιστείες-Θρησκείες…
   Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν,που άλλα διαβάζουν και άλλα καταλαβαίνουν,αν κάποιος όμως δώσει σημασία στα λόγια τους,θα καταλάβει τι παίζει.

   ΠΡΟΣ Ο.Ε.Α Ήρωας ειναι αυτός που δίνει την ζωή του για το ιδανικό του
   και όχι αυτός που διατάζει κάποιους άλλους να κάνουν την βρώμικη δουλεία….βασικά δεν έχεις κανένα δικαίωμα να διατάζεις κανέναν να κάνεις κάτι τέτοιο,απορώ πως είσαι ακόμα έξω!

   ζητάς φιλοσοφικές απαντήσεις Πάνδαρε σε ένα άρθρο που μιλάει για τους Εβραίους το 1821 και έχει σήμα(άσχετο) την Τεκτονική στοά της Ελλάδος του σήμερα,ώστε το ένα να ταυτιστεί με το άλλο,αν αυτό δεν είναι πονηρό και όλο το άρθρο εκ του πονηρού τότε τι είναι!Και να θέλω να πιστέψω αυτά που λέει το άρθρο,από το γεγονός ότι μπερδεύει σκόπιμα αυτά τα δύο που δεν είναι την ίδια χρονική στιγμή,το ίδιο το γεγονός αποδυναμώνετεαι.Το άρθρο φτιάχτηκε για να σε οδηγήσει αλλού.
   πάντως εγώ το έψαξα,διάβασα και συμφωνώ με αυτά που αντιπροσοπεύουν οι τέκτωνες.Μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα λόγια ένος Τέκτωνα
   "Πως μπορούμε να εξηγήσουμε την ύπαρξη του κακού πάνω στην Γη.Υπάρχουν αλήθειες που δεν γίνετε να τις φωνάζεις στην πλατεία συντάγματος και δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τις διαχειριστούν"

   τι ποιο ευγενές από το =ελευθερία ισότητα αδελφοσύνη.

  • Ανώνυμος says:

   ΑΚΡΙΒΩΣ!!! .ΗΡΩΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΕΑ ΠΑΡΑΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ , ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΡΙΣΚΑ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
   Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ Ο.Ε.Α. ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ…
   ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ? ΚΑΘΙΣΤΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΣΙΠΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ …ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΙΟΥ…

  • Ανώνυμος says:

   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΔΟΓΜΑ ΣΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΧΕΤΕ ΟΥΤΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΟΥ "ΜΤΜ" ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΥΠΑΚΟΟΥΕΤΕ ΤΥΦΛΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΑΣ ΜΑΣΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ Η Ο.Ε.Α. ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΣΤΗΝ Α.Ο.Α. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ HONG ΚΙΝΑΣ…KAI ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΤΕ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΜΕ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΤΥΦΛΑ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΕΝΑ ΖΟΜΠΙ ΥΠΑΚΟΥΗΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΗ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΝ, ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΣΑΣ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΧΕΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΥΠΑΚΟΥΤΕ ΤΥΦΛΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΟΣΟ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΕ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΚΙΝΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.

  • Ανώνυμος says:

   ρε σεις ειστε για δεσιμο!!! χαχαχαχχ
   ασπρη μπλουζα ,δεσιμο και στο Δαφνι,παρεα με την βικυ σταματη…

   εχει καμμια σχεση αυτα που ειπα εγω με αυτα που λες εσυ?

   Δεν σας βριζω ρε…ελεος πια ισα- ισα που θελω να μαθω απο σας,ειμαι περιεργος να δω τι ψαρια πιανετε…..

   ερωτω και θα ερωτω μεχρι να μου απαντησετε….
   τι λετε εσεις οι εοαδες,για την ελληνικοτητα του ιησου,,,?
   Λεμε αν υπηρξε,,, ποιος το ξερει,,,σαμπως υπηρξει και ο Απολλων?
   μπορουν να βρουμε ακρη με τους δικους μας εδω?
   μπορουν οι ελληνες να εννωθουν?

   Ασε τωρα τα δρακια…. αυτα μετα,,,,
   πως ρε θα τα χτυπησουμε αν βριζει ο ενας τον αλλον,,,

 9. Ανώνυμος says:

  Δεν μπορω να πω πως διαβασα ολα τα σχολια αππ το νουμερο 37 και μετα.

  Προς "οεα – δες χαλια φιλους"

  εισαι κατι σαν την καταντια του υπολοιπου κοσμου που εσυ τους κραζεις γιατι πιστευουν σε ρωσικες πλατες να τους σωσουν.

  Εσυ δεν πιστευεις στους βαρβαρους πιστευεις ομως στους εβραιου θεους του αφεντα σου. Ο ΠΑΝΔΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΑΝΔΑΡΟΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Κραταει στις δικες του πλατες το δικο του ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΑΙΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ. ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΙΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΟΠΛΟ; ΔΕΝ ξερω εαν με καταλαβενεις αλλα ελπιζω να σου εδειξα οσο πιο φιλικα γινετε πως τα πιστευω σου οσο και αν προσπαθω να τα καταλαβω απλα δεν εχουν βασης. Και οταν κατι δεν εχει βασης Φιλε μου ειναι σαν να χτυζεις πολυκατοικια στην αμουδια της παραλειας.

  Δεν στο παιζω εξυπνος αλλα , Φιλε μου οταν ο σιωνισμουλης περνει πετρα πετρα Την ΕΛΛΑΣ με υπογραφες των απογαμηδιων τους τοτε ολα ειναι καλα για ολους Ε;

  Οταν Αυτοι σας κραζουν σαν "ΟΡΓΑΝΩΣΗ" Που ησαστε και δηθεν εθνικηστες [ πουθεναδες γιατι μονο λογια ησαστε ετσι τουλαχιστον εγω καταλαβενω τον ΠΑΝΔΑΡΟ] μπορει οταν ερθουν τα εβραικα εξωγηινα φυλα φιλοι σας να φουσκωσουν τα πνευμωνια σας δεν λεω τοτε ισως,], Και παιζουν τα σαλονια σας τοτε τσινατε ε; τρελενεσαι βλεπω κιολας. Θες να του κολησεις ρετσινια λεγοντας των κουμουνι αλλα εγω εαν σε πω χαμενο ολοκληρομενω πιονι του σιωνισμου ; πιο θα ηταν πιο ασχημο για εσενα;

  Σου ειπε κατι. Πες του ενα ν θεο που πιστευεις να μας πει τι εχει να μας πει για τον ψευτη που θα αναφερεις και αν μπορεις να τον βγαλεις "τρελο" με πραγματικες αποδειξης τοτε μηλαμε μεχρι τοτε. Απλα βρυζε γιατι αυτην την νοηση κουβαλας επανω σου αυτην σου δωσανε αυτος εισαι.

  Και μην μου πεις οτι ενας απο τους θεους που πιστευεις ειναι Ο Απολλων γιατι φωτια θα σε καψει λογικα που των ανακατεψες σε εβραικα πιστευω.

  Α.Ρ.Τ.Ε.Μ.Ι.Σ. ;

  • Ανώνυμος says:

   δεν ηθελα να μπλεχτωστην διαμαχη μεταξυ οεαδων και της αγαπητης αρτεμιδος….
   αλλωστε δεν ειμαι γνωστης γιατο τι παιζει μεταξυ σιωνιστων και διαστημοπλοιων,εγω τωρα τα μαθαινω αυτα για τα γαλαξιακα κολπα,,,,

   μην νομιζεται διαβαζω με προσοχη αυτα που λενε γιατι απλα δεν τα ξερω ..

   εγω την αποψη μου ειπα..και με αρχισανε στα καντηλια….

  • Ανώνυμος says:

   Ξερω τι διαβαζω ΠΑΝΔΑΡΕ
   μπορω να καταλαβω ποτε καποιος αυτα που λεει τα λεει για ΚΑΛΟ και οταν λεω καλο εννοω ΟΛΩΝ.

   Το να ενωθουν οι ελληνες ειναι κατι που το συστημα διαχωρισμου σημερα τρεμει απο ΦΟΒΟ.
   "Μια χουφτα ξεβρακωτοι" οπως λεει η καλη "ελληνικη εκκλησια α.ε. γωνια μαγαζι περισυλογης χρυσου και ψυχικων δουλουν " καταφεραν και κρατησαν την ΕΛΛΑΣ μεχρι σημερα ζωντανη.

   Εχθες εκανα μια ερωτηση σε μια κοπελα που ηταν φαντασου τωρα υπερ του τζαμι σε "ελκηνικο εδαφος " [αθηνα]. Η ερωτηση ειναι απλη.

   Ολες οι γραφες παρουσιαζουν μια εβραικη ιστορια σωστα; δηλαδη ψελνουν υπερ σιων ισραηλ εβραιων μεσιων τυπου νωε αβρααμ δαυιδ και ενα καρο αλλα εβραικα ονοματα πηραν Και των Ιασων των παρουσιασαν σαν εβραιο [φυσικα και γνωριζαν το σημερα γι αυτο των παρουσιασαν εβραιο] σωστα; για πες μου τωρα ρε ΟΕΑ. εγω που θελω να πιστεψω σε Εναν Ελλην που πρεπει να πιστεψω αφου δςν υπαρχει μια τετοια γραφη; και πιο ξεκαθαρα γιατι δεν με καταλαβες. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣ ΠΟΥΜΕ;

   ΜΗΝ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΗΡΩΑΣ ΟΤΑΝ ΒΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΣΚΩΤΩΣΤΕ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΣΑΙ ΟΡΓΝΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΙΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ σιων. ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΑΠΑΤΖΗ ΟΕΑΤΖΗ;

   ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΑΝΤΡΙΣΜΟΣ. Ο ΚΑΘΕ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Κ ΑΡΩΜΑΤΑ ΜΑΓΚΑΣ ΕΓΙΝΕ.

   ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΠΡΟΣ ΟΕΑ.
   2 ΑΤΟΜΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΝΑ ΤΖΙΝΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ: ΚΑΝΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΙΑ ΕΥΧΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΕΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

   Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΕΕΙ: ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΟΛΩ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

   ΠΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΕΞΥΠΝΟΣ;

  • Ανώνυμος says:

   ΠΑΝΔΑΡΕ

   Ο ΠΑΝΔΑΡΟΣ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ—
   ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟΝΤΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΥΠΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΕΚΟΨΕ ΤΗ Γ Λ ΩΣ Σ Α-
   Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΔΑΡΟΥ Ο ΛΥΚΑΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Α Χ Ι Λ Λ Ε Α-
   Ο Π Α Ν Δ Α Ρ Ο Σ ΕΝ ΖΩΗ ΗΤΟ ΕΚΦΥΛΟΣ ΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΟΥ–
   [ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ]

   ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΑΣ—

   ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ Η ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΝΔΑΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ …"ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ" ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΠΕΚΡΗΣ…

   ΟΜΟΙΟΣ ΟΜΟΙΩ ΑΕΙ ΠΕΛΑΖΕΙ

  • Ανώνυμος says:

   ΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΡΕ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΕΝΟ ΒΛΗΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 11:24 π.μ….

   ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΙ – ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Γ@ΜΗΜΕΝΟ ΣΟΥΦΙΚΟ M.R.A. ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Γ@ΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΑΙΜΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 666 ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ Γ@ΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΕΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ-ΕΒΡΑΙΟ-ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΧΛΑΔΙΑ…

   Η Ο.Ε.Α. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΥΠΟΥΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

   ΛΥΣΣΑΞΤΕ ΤΩΡΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ…

   Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΖΗΣΕΙ

  • Ανώνυμος says:

   οεατζη κουφαρι του σιωνισμου διαβασε με καλα γιατι δεν θα σου αρεσουν καθολου αυτα που θα διαβασεις.

   Εσυ δεν εχεις κανενα δξκαιομα να με μπλεξεις με των σιωνισμο οταν εσυ εισαι το υποχειριο του που εχεις κανει μια ζωοδης οργανωση με τις υπογραφες του κρατους και σε ρωταω ρε πανιβλακα ζομπι
   θα σε αφυνε το εβραιοσιωναζιστικο κρατος να εχεις αυτην την οργανωση εαν δεν τους εξηπυρετουσες;
   ΖΩΟ

   μηλα και πες οτι θες αλλα ενα να ξερεις εσυ και τα λοιπα δυποδα ζωα που ηγησε. Ελληνικο πολιτισμο στον τροπο σκεψης σου δεν θα βρεις ποτε οσο και αν τρενεσε γι αυτων.

   Τραβα ΓΑΜΗΣΟΥ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΣΟΥ ΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΡΑΤΑΚΙ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΙ ΨΟΦΑ. ΜΑΛΑΚΑ. Ε ΜΑΛΑΚΑ.

   ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΤΡΑ ΖΩΟ ΝΑ ΜΗΛΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΝΟΙΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΗΣ μασονιουλας. ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΗΣΑΣΤΕ ΡΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΤΡΑΒΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΡΟΦΗ. ΑΠΟΓΑΜΗΔΙ ΔΟΥΛΕ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

   ΤΙΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥΥΘΕΝΑΔΕΣ ΗΣΑΣΤΕ ΡΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ θεοι που εκπροσωποιτε.

   Φυσικα και θα ζησει ΖΩΟ Η ΕΛΛΑΣ ΑΛΛΑ Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Α οχι επιδει εσυ και η οεα ησαστε εδω. ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΑΔΕΣ

  • Ανώνυμος says:

   Ρε!!!

   εβραιος και ΕΛΛΗΝΑΣ γινετε ;

   αλλα φυσικα απο κατι τετοια σκουπιδια σαν εσενα περνουν δυναμει οι εβραιοι

  • Ανώνυμος says:

   11 Απριλίου 2015 – 8:15 μ.μ.
   δεν θελω ουτε να βρισω τα πιστευω σου ουτε να κατσω να τα βαλλω μαζι σου.
   ΟΜΩΣ, ρε μεγαλε οταν εισαι ΕΛΛΗΝΑΣ [εαν φυσικα εισαι!] και γουσταρεις να πιστευεις σε ξενοφερτους ψευτο εβραικους θεους τοτε εισαι αξιος της μοιρας σου και σιγουρα αναξιος ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

   και τωρα πες μου εσυ για την σελιδα που μας εστειλες τι γινετε;

   υπογραψαν την πανα θρησκεια;

   ρωτα και τους παπαδες σου πρωτα για την καρτα του πολιτη τι γνωμη εχουν και μετα ρωτα των για το τι θα κανει η εκκλησια α.ε. οταν θα ερθει το τσιπακι ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ και δεν γινουν ΟΛΑ επιπεδα μεχρι τοτε , για να μην χασει το 1/3 που διακατεχει σε πλουτο στην ΕΛΛΑΣ.

   Μεχρι τοτε ψυχικε δουλε της εβραικης θρησκεια δεν χρειαζεται ουτε καν να αναπνευσεις γιατι εισαι οτι και τα πιστευω σου .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *