Οι Βουλγαρικές αδελφότητες της Αμερικής επιδιώκουν την αυτονόμηση της Μακεδονίας.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το βουλγαρικό εθνικό «απελευθερωτικό», όπως το ονόμαζαν, κίνημα για την αυτονόμηση της Μακεδονίας, έγινε πιο ενεργό. Σε αυτό το κλίμα από τις αρχές του 1922 οι Βούλγαροι μετανάστες στη Βόρεια Αμερική διευκρίνισαν τους συγκεκριμένους στόχους τους να επιφέρουν, μέσω κοινού αγώνα, την απόρριψη της άδικης κατά την άποψη τους συνθήκη ειρήνης μετά τον πόλεμο.

Έτσι κατέληξαν στην ίδρυση μιας «Μακεδονικής Πατριωτικής Οργάνωσης», οι δραστηριότητές της οποίας εμπλούτησαν την ιστορική παράδοση του «Μακεδονικού» απελευθερωτικού κινήματος, το οποίο είχαν δημιουργήσει οι Βούλγαροι μετανάστες στη Βόρεια Αμερική τις (Δείτε το βίντεο) …

τελευταίες δεκαετίες.


Εικόνα: Βούλγαροι μετανάστες στο Κλίβελαντ, Οχάϊο, διαδηλώνουν κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου της «Μακεδονικής Πατριωτικής Οργάνωσης»


Τον Φεβρουάριο του 1922, ο Λεωνίδας Ματλής, Πρόξενος της Ελλάδας στη Βοστώνη, απέστειλε επιστολή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον σχετικά με το αίτημα της βουλγαρικής αδελφότητας «Καστοριά» στο Φόρτ Γουέϊν των ΗΠΑ, για αυτονομία της Μακεδονίας.

Ο κ. Ματλής αναφέρεται στην αποστολή τηλεγραφήματος της βουλγαρικής αδελφότητας Καστοριά προς την Κοινωνία των Εθνών με το οποίο ζητούν να λυθεί το Βαλκανικό πρόβλημα με τη δημιουργία αυτόνομης Μακεδονίας!

Το τηλεγράφημα της βουλγαρικής αδελφότητας γράφει τα εξής:


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«To the council of League of Nations
Geneva, Switzerland
Wishing you successful work the best solution for the balcan problem is creating autonomous Macedonia
Macedonian brotherhood Kastoria»
(πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση)

Η ανακοίνωση της αποστολής του τηλεγραφήματος, συνοδεύεται από προτροπή της βουλγαρικής αδελφότητας προς τις άλλες βουλγαρικές οργανώσεις όπως μιμηθούν το παράδειγμα της. Η βουλγαρική αδελφότητα δεν λυπάται τις δαπάνες, καθώς θεωρεί πως τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν με τόκο, διότι θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση του επιδιωκόμενου επί δεκάδες ετών σκοπού της, που δεν είναι άλλος από την αυτονόμηση της Μακεδονίας (και αργότερα προσάρτηση της στα Βουλγαρικά εδάφη)!

Η έκκληση της βουλγαρικής αδελφότητας προς όλες τις βουλγαρικές Κοινότητες και Μακεδονικές αδελφότητες λέει τα εξής:

«Αυτή είναι η δευτέρα φορά καθ’ ην το Σωματείον μας αποστέλλει παρόμοιο τηλεγραφήματα σχετικά προς το Μακεδονικόν ζήτημα, διότι ημείς θεωρούμεν τούτο ημέτερον καθήκον και πιστεύομεν ότι το έργον τούτο είνε παρακαταθήκη προς ημάς, εκείνων οι οποίοι απέθανον δια την πατρίδα αυτήν ενώ συγχρονως ανύψωσαν το όνομα της Μακεδονίας ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου.

Ο Θάνατός μας είνε δι’ υμάς σπόρος και υμείς πρέπει να τον θερίσητε. Την σήμερον ο σκλάβος πανταχού ήρχισε να αφηπνίζηται και υψώνει την φωνήν του υψηλά κατά παντός ανθρωπίνου εγκλήματος.

Αποβλέψατε εις το παράδειγμα των Ιρλανδών, των Αιγυπτίων, των Ινδών και τώρα και της Αφρικής. Όλοι αυτοί οι αγώνες δύνανται σήμερον να μας βοηθήσωσιν. Ημείς πρέπει ν’ακολουθήσωμεν παρόμοια παραδείγματα και να τα μελετήσωμεν εκ του πλησίον και να υψώσωμεν φωνήν εναντίον όλων των αδικιών αι οποίαι συντελούνται εις βάρος τους Έθνους μας – εναντίον της πατρίδος μας Μακεδονίας.

Αλλά δια να δυνηθώμεν ημείς να διαμαρτυρηθώμεν δέον πρωτίστως να ενωθώμεν, να οργανωθώμεν εις μίας ισχυράν οργάνωσιν υπό εν όνομα και τούτο δέον να ή «Μακεδονικαί αδελφότητες». Μόνον εκεί δέον να ζητηθή η σωτηρία της δυστυχούς και υποδούλου πατρίδος μας Μακεδονίας*.
Ημείς εκ Φόρτ Γουέϊν ποιούμενα έκκλησιν προς άπασας τας λοιπές Βουλγαρομακεδονικάς κοινότητας να μιμηθώσι το παράδειγμα των οργανωμένων Βουλγαρομακεδονικών αδελφοτήτων της Αμερικής».

* Όπου η Μακεδονία «τους», βρίσκεται «υπόδουλη» στην Ελλάδα!


Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ο κ. Ματλής στέλνει Έκθεση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το παραπάνω τηλεγράφημα της Βουλγαρομακεδονικής Αδελφότητας «Καστοριά» στην Κοινωνία των Εθνών, καθώς και την έκκληση της αδελφότητας προς όλες τις Βουλγαρικές κοινότητες και Μακεδονικές αδελφότητες στην Αμερική. Επίσης παραθέτει δεύτερο τηλεγράφημα που απέστειλε η Βουλγαρομακεδονική αδελφότητα προς τον προεδρεύοντα της Συνδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι, το οποίο και γνωστοποίησε και στις υπόλοιπες Βουλγαρικές Κοινότητες και Μακεδονικές αδελφότητες στην Αμερική:

His Excellency
The Prime Minister of France
Paris-France
You -are- requested dear Sir to act for the procuration of an Autonomous Macedonia which is the best solution for the Balcan problems.
Macedonian Brotherhood «Kastoria»


(πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση)


Η «Μακεδονική Πατριωτική Οργάνωση» στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία

Ο σχηματισμός της «Μακεδονικής Πατριωτικής Οργάνωσης» ξεκίνησε με την ίδρυση τοπικών ομάδων σε μεγάλα κέντρα μεταναστών πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Στις 6 Νοεμβρίου 1921 βούλγαροι κάτοικοι της αποικίας Στίλτον στην Πενσυλβάνια ίδρυσαν την «Μακεδονική Αδελφότητα Prilep», στην οποία στρατολογήθηκαν τριάντα άτομα. Σκοπός της αδελφότητας ήταν η επικοινωνία μέσω επιστολών με όλες τις «Μακεδονικές» πατριωτικές οργανώσεις στην Αμερική, καθώς και με την Εκτελεστική Επιτροπή των «Μακεδονικών Αδελφοτήτων» στη Βουλγαρία, προκειμένου να προετοιμάσουν και να οργανώσουν ένα κοινό συνέδριο αποδήμων στη Βόρεια Αμερική. Λίγες μέρες μετά, στις 21 Νοεμβρίου 1921 ιδρύθηκε η πρώτη βουλγαρική πολιτική οργάνωση που ονομάστηκε «Μακεδονική αδελφότητα Καστοριά», στο Φορτ Γουέϊν (Fort Wayne) της Ιντιάνα.

Ακολούθησε η ίδρυση της Βουλγαρικής-Μακεδονικής αδελφότητας «Πρίλεπ» στο Γιάνγκστάουν (Youngstown) του Οχάιο στα τέλη του 1921, η ίδρυση της αδελφότητας Πίριν» το 1922 στο Ντέϊτον (Dayton) του Οχάιο, η πρώτη συνάντηση της οποίας ωστόσο έγινε στο ελληνικό χωριό Σκλήθρο (οι Βούλγαροι το αποκαλούσαν Zelenitche), το οποίο βρίσκεται νοτιοδυτικά της Φλώρινας, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακρυά από το Αμύνταιο και το Νυμφαίο..

Η ουσία και τα χαρακτηριστικά της νέας πατριωτικής οργάνωσης των Βούλγαρων μεταναστών εκτίθενται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην ‘Χάρτα των Μακεδονικών πατριωτικών οργανώσεων’ στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το πρώτο κεφάλαιο της Χάρτας καθόριζε τους στόχους της ΜΠΟ – που ήταν η οργάνωση και η εκπαίδευση των μεταναστών στις πολιτικές αξίες, η προετοιμασία τους ώστε να πολεμήσουν υπέρ της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και «η εγκαθίδρυση ενός κράτους προκειμένου να διασφαλιστούν τα συνταγματικά, εθνικά, θρησκευτικά πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες όλων των πολιτών της.»

Η ΜΠΟ εξέδιδε εφημερίδες, βιβλία και ενημερωτικά φυλλάδια διακηρύττοντας την αλήθεια του δίκαιου «Μακεδονικού σκοπού» και ενημερώνοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη για τους δίκαιους τρόπους με τους οποίους θα τακτοποιούνταν το Μακεδονικό ζήτημα. Παρουσίαζε τον «Μακεδονικό σκοπό» στον κόσμο σε νομοθετικά όργανα, διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, μέσω υπομνημάτων, αναφορών, εκθέσεων, διαδηλώσεων και ψηφισμάτων ενώ έκανε συμφωνίες με «Μακεδονικές» νόμιμες οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, εάν είχαν τους ίδιους στόχους. Έκανε επίσης συμφωνίες με οργανώσεις των καταπιεσμένων λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου, προκειμένου να ξεκινήσουν έναν κοινό πόλεμο για την κατάργηση της καταπίεσης και, ενδεχομένως, για τη δημιουργία μιας βαλκανικής ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας, στην οποία το σύνολο της Μακεδονίας θα συμμετείχε ισότιμα.. Επίσης διοργάνωνε συνέδρια, ημερίδες, διαλλέξεις, συζητήσεις καθως και δραστηριότητες πολιτιστικού, θρησκευτικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ώστε να καταστήσει το στόχο της οργάνωσης δημοφιλή.

Το άρθρο 28 της Χάρτας τονίζει ότι αν η οργάνωση επιτύχει τον τελικό σκοπό της, δηλαδή την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους δυνάστες της (!), θα αλλάξει το στόχο της σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Τα αρχεία, οι σημαίες και άλλα ιστορικά αντικείμενα αξίας που φυλάσσονταν από την ΜΠΟ θα παραδίδονταν στο πρώτο Εθνικό Κοινοβούλιο της απελευθερωμένης Μακεδονίας!

Εξαιρετικά σημαντική ωστόσο είναι η «σημείωση» του άρθρου 28, η οποία λέει ότι «Η χρήση των εννοιών «Μακεδόνες» και «Μακεδόνες μετανάστες» στη Χάρτα, ισχύει εξίσου για όλες τις εθνοτικές ομάδες στη Μακεδονία – Βούλγαρους, Ρουμάνους, Τούρκους, Αλβανούς, κλπ (με το κλπ προφανώς εννοούν τους Έλληνες, παρόλο που αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού!) και σε αυτή την περίπτωση έχει γεωγραφική, παρά εθνογραφική, σημασία!

Παρατηρούμε τέλος, αυτό που έχουμε τονίσει ξανά και ξανά σε σχέση με τους Βούλγαρους: Αν και στην πλειοψηφία τους απέρριπταν την «Μακεδονική» εθνικότητα (όπου η Μακεδονία, κατά περίπτωση τόπος γέννησης, δεν ήταν παρά μια περιοχή που επιθυμούσαν), επεδίωκαν μέσω αυτονόμησης των Βουλγάρων την προσάρτηση του εδάφους της Μακεδονίας στα εδάφη της μαμάς Βουλγαρίας.

Ακολουθεί αυθεντικό βίντεο απόσπασμα από την διαδήλωση Βούλγαρων μεταναστών στο Κλίβελαντ, Οχάϊο, κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου της «Μακεδονικής Πατριωτικής Οργάνωσης» το 1932.

Παραπομπές

—-Ψηφιακό αρχείο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου –
venizelosarchives.gr

—-Dr Trendafil Mitev, The Macedonian Patriotic Organization (MPO) In the United States, Canada and Australia
promacedonia.org

Από το Μacedonia Ηellenic land.eu
 Ανεξάρτητο Ελληνικό Δίκτυο
MacedoniaHellenicLand.Eu
HellasOnTheWeb.Org
Official site for the Worldwide Campaign for Macedonia

ΠΗΓΗ

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *