ΝΕΟ-ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ : Ιστορία – Διδασκαλία – Συμβόλαιο με το διάβολο – Σατανιστικές εκκλησίες

Ο σύγχρονος σατανισμός έχει τις ρίζες του στην αυλή των Γάλλων βασιλέων τού ΙΗ’ αιώνα, όπου υπήρ­χαν κοινωνικές τάξεις που λάτρευαν το Σατανά και τε­λούσαν μαύρες λειτουργίες. Βασικός στόχος ήταν η διακωμώδηση της Εκκλησίας και τού προσώπου τού Χριστού. Γι’ αυτό και χρησιμοποιούσαν καθαγιασμένες όστιες.

Ο νεο-σατανισμός δεν έχει αυτό το σκοπό. Απο­βλέπει στην απόκτηση δύναμης. Υπάρχουν νεο-σατανικές ομάδες που αρνούνται την ύπαρξη τού Σατανά σαν προσώπου. Ο Σατανάς αντιπροσωπεύει την άλλη πλευ­ρά τού ίδιου πράγματος· στην πληρότητα ανήκουν και τα δύο, το θετικό και το αρνητικό, ο Υιός τού Θεού και ο Εωσφόρος. Όμως και μ’ αυτό τον τρόπο εισέρ­χεται κανείς σε χώρους επικίνδυνους και απειλείται με καταστροφή.
 
Ιστορία τού νεο-σατανισμού
 Μεσσίας της κίνησης αυτής είναι ο Άγγλος μά­γος Aleister Crowley (1875-1947). Το πραγματικό του όνομα ήταν Edward Alexander. Το 1925 ανακη­ρύχθηκε στο Weida/Thuringen από ομάδα Γερμανών σε Σωτήρα τού κόσμου.
Ο Crowley έγινε το 1899 μέλος τού ροδοσταυρικού τάγματοςGolden Dawn. Μέσω αυτού τού τάγμα­τος ήλθε σε επαφή με τη νεογνωστική και μαγική σκέ­ψη. Σχετίσθηκε και με άλλα πρόσωπα, που ενδιαφέροντο για τη μαγεία και στις τελετουργίες χρησιμοποιή­θηκαν ναρκωτικά (κοκαΐνη, όπιο, χασίσι).

Όμως ο Δάσκαλος τού Crowley ήταν ο Allan Benett, που το 1900 μετανάστευσε στην Κεϋλάνη και έγινε βουδιστής μοναχός με το όνομα Ananda Metteya. Ο Crowley πήγε στην Κεϋλάνη και διδάχθηκε κοντά στον Δάσκαλο τη γιόγκα. Μετέβη στη συνέχεια στην Ινδία και το 1904 στο Κάϊρο.
Ισχυρίζεται πως στα πλαίσια τελετουργικού μα­γείας εμφανίσθηκε σ’ αυτόν ο Guardian Angel Aiwass και τού υπαγόρευσε μια Γραφή, που στους κύκλους τού νεο-σατανισμού χαρακτηρίζεται σαν «Το βιβλίο τού Νόμου».
 Μέσω τού Aiwass ο Θεός Horus λέγει στον Crow­ley:
«Δεν έχουμε τίποτε το κοινό με εκείνους που αποδιώκονται και με τους ανίκανους. Αφήστε τους να πε­θάνουν στη μιζέρια τους. Μη ταυτίζεσθε μ’ αυτούς, συμπόνοια είναι το πάθος των βασιλέων. Πατείστε τους δυστυχείς και τους αδύνατους στο λαιμό· αυτός είναι ο νόμος των ισχυρών, αυτός είναι ο δικός μας νόμος και η χαρά τού κόσμου. Ω βασιλέα, μη πιστεύεις στο ψέμα πως πρέπει να πεθάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν προο­ρίζεσαι να πεθάνεις, αλλά να ζήσεις… NuitAhditRaJoorKhuit!, ο ήλιος, δύναμη και δόξα, φως· αυτό αρμόζει στον υπηρέτη του άστρου και τού όφεως» (J. Symonds, The great beast-The life and the Magic of Aleister Crowley, Frogmore/ST. Albans 1973, o. 83).
 Ο Crowley είδε τον αγγελιοφόρο τού Σατανά με τη μορφή ενός τυραννικού βασιλιά, με μάτια που έδι­ναν την εντύπωση σαν να μπορούσε να τα καταστρέψει όλα. Οι αποκαλύψεις, που καταγράφησαν στο βιβλίο του έγιναν κλειδί τού νεο-σατανισμού.
  Διδασκαλία
 Στο κέντρο του νεο-σατανισμού είναι ο άνθρωπος και κύρια επιδίωξη είναι η δύναμη· δύναμη χωρίς ανα­στολές. Ιδού μερικά αποσπάσματα από «Το βιβλίο τού Νόμου»:
Δεν υπάρχει θεός εκτός από τον άνθρωπο:
1. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με το δικό του νόμο, να ζει όπως θέλει, να εργάζεται όπως θέλει, να παίζει όπως θέλει, να αναπαύεται όπως θέλει, να πεθαίνει όποτε και όπως θέλει.
 2. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τρώγει ο,τι θέλει, να πίνει ο,τι θέλει, να κατοικεί όπου θέλει, να ταξειδεύει στην υδρόγειο όπως θέλει.
3. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σκέπτεται ο,τι θέλει, να λέει ο,τι θέλει, να γράφει ο,τι θέλει, να σχε­διάζει, να ζωγραφίζει, να σκαλίζει, να χαράζει, να δια­μορφώνει και να οικοδομεί όπως θέλει, να ντύνεται όπως θέλει.
4. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπά όπως θέ­λει: επίσης γεμίστε με αγάπη ανάλογα με τη θέληση σας, όπως θέλετε, όποτε, όπου και με όποιον θέλετε!.
 5. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να φονεύσει όλους εκείνους που ζητούν να του αφαιρέσουν αυτό το δι­καίωμα. Οι σκλάβοι πρέπει να υπηρετούν. Αγάπη είναι ο νόμος, αγάπη κάτω από τη θέληση (ΑΙ Vel legis i, 51. II, 58. I, 57. Genossenschaft Psychosophia, Ex Occidente Lux – Ein Ketzenbrevier in Freien Folgen, τεύχος 3, Zurich 1955, σ 26).
Το Συμβόλαιο με το Διάβολο
 Από το 1986 σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας κυκλοφορεί ένα Συμβόλαιο με το Διάβολο. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οδηγίες για κάθε δόκιμο, όπως:
– Να γράψει το κείμενο με το αίμα του και να κλείσει το συμβόλαιο ενώπιον ενός μάγου σαν εκπρο­σώπου τού Σατανά, για να εισέλθει στην υπηρεσία τού Διαβόλου, ο οποίος σαν αντάλλαγμα τού υπόσχεται κάθε τιμή, την ικανοποίηση κάθε επιθυμίας, προ παν­τός απεριόριστο πλούτο και αισθησιακές ηδονές.
 — Οι δόκιμοι δίνουν στο Διάβολο τον όρκο υποταγής και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επι­στρέψουν πλέον ποτέ στη χριστιανική πίστη, να μη τη­ρήσουν καμμία από τις εντολές και να είναι υποταγμέ­νοι μόνο στο Σατανά, να επισκέπτονται τα Σάββατα του όσο συχνά είναι δυνατό, να μη λείπουν από κανένα Σάββατο μάγισσας και να παρευρίσκονται πάντοτε στις μαύρες λειτουργίες. Υπόσχονται ακόμη να διαθέσουν όλη τους τη δύναμη και τη μεγαλύτερη φροντίδα τους και ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να οδηγήσουν άλλα θηλυκά και αρσενικά δημιουργήματα στην υπηρεσία τού Δια­βόλου. Ακόμη αναφέρεται:

Οι δόκιμοι οφείλουν κατά την επόμενη σύσκεψη να λάβουν το σατανικό βλάσφημο βάπτισμα. Σ’ αυτό παραιτούνται ρητά από τους νονούς τους τού χριστιανι­κού βαπτίσματος και τους καταρώνται, και παίρνουν από το Διάβολο νέους νονούς, οι οποίοι πρέπει να τους διδάξουν ιδιαίτερα τη μαύρη τέχνη. Αποβάλλουν το μέχρι τώρα όνομα τους και λαμβάνουν νέο σατανικό όνομα για να αναγνωρίζονται.
 Στο κείμενο αυτό υπάρχουν ακόμη και τα εξής φρικιαστικά: Οι διάκονοι τού Σατανά υπόσχονται κατά ορισμένο χρόνο να προσφέρουν θυσίες και δώρα και σε εορταστική τελετή τουλάχιστον μια φορά το μήνα να προσφέρουνθυσία ένα παιδί και να πίνουν το αίμα του. Αυτό το αίμα έχει σαν σκοπό να λυκοποιήσει αυ­τούς που το ροφούν κατά το χρόνο της πανσελήνου και να χρησιμοποιηθεί από τους δαίμονες για τρο­φή….
Η Annete Haack, καθηγήτρια θρησκευτικών σε σχολείο τού Μονάχου, μας πληροφορεί πως το συμβόλαιο αυτό μνημονεύεται σε σχολικές εργασίες από μαθήτριες, που είχαν πάρει για θέμα τον αποκρυφισμό-σατανισμό ανάμεσα στους νέους (Annete Haack/F. W. Haack, σ. 26-28).
 Σατανιστικές Εκκλησίες
 Ένας αριθμός μοντέρνων σατανιστών οργάνωσε μυστικούς συνδέσμους, τάγματα και σατανιστικές εκ­κλησίες με ειδικό τελετουργικό για τη λατρεία τού Σα­τανά.
 
Τάγμα τού Ναού της Ανατολής (ΟΤΟ)
 Το τάγμα αυτό (Ordo Templi Orientis) ιδρύθηκε κατά τον ΙΘ’ αιώνα από οπαδούς της θεοσοφίας. Ό­μως με την ένταξη τού αδελφού Merlin (Theodor Reuss) κατά το 1912 το στοιχείο της μαγείας έγινε κυρίαρχο. Ο Crowley ασκεί πλέον αποφασιστική επί­δραση και γίνεται αδελφός Baphomet. Ο Crowley είναι και ο συγγραφέας τού τελετουργικού για τη Γνω­στική λειτουργία τού τάγματος. Οι αγγλοσαξονικές σατανιστικές ομάδες ανάγονται στον ίδιο μεσσία, τον Crowley, που ανακηρύχθηκε Σωτήρας τού κόσμου.
 Στο σύμβολο της πίστεως τού τάγματος αναφέρε­ται: Κάνε αυτό που θέλεις, αυτός ας είναι όλος ο νόμος… πιστεύω στον όφι και στο λέοντα, μυστήριο των μυστηρίων, και το όνομα του είναι Baphomet(Ecclesiae Gnosticae Catholiacae Canon Missae, Zurich, a19-20).
 Εδώ υπάρχει η πίστη πως ολόκληρη η φύση πληρούται από θεϊκή δύναμη, την οποία μπορεί κανείς με το τελετουργικό να ανακαλύψει και να την χρησιμο­ποιήσει για τους σκοπούς του. Μπορεί, λένε, ο άνθρω­πος, να έλθει σε επαφή με ανώτερες δυνάμεις. Με τις λεγόμενες ανώτερες μυήσεις, λένε, μπορεί κανείς να μεθοδεύσει τον κόσμο γύρω του και να τον υποτάξει. Όμως τις γνώσεις αυτές πρέπει να τις κρατήσει μυστι­κές από κατώτερα εξελιγμένους ανθρώπους, γιατί η χρήση τους από αυτούς είναι βλαβερή.
 Άλλες δοξασίες είναι η πίστη στην εξέλιξη του ανθρώπου από επίπεδο σε επίπεδο, η μετενσάρκωση. Οι σατανιστές δεν πιστεύουν σε προσωπικό Θεό.
 Το τάγμα αυτό συνιστά πραγματική απειλή για το άτομο και την κοινωνία, γιατί ο νόμος του στηρίζεται στην απόλυτη ελευθερία του ισχυρότερου, που καλείται να επιβάλει με κάθε τρόπο την προσωπική του θέληση. Μάλιστα το τάγμα πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια, ένα είδος Σχολής Ανωτέρου Σατανισμού· βασικό του στοιχείο είναι το σεξ. Κάθε σύναξη τελειώνει με τη φράση: Θάνατος στον προδότη (F. W. Haack, Von Gott Und Der Welt Verlassen, σ 117).
 
Thelema-Τάγμα τού Αργυρού Αστέρα
 Πρόκειται για νεο-σατανιστικό τάγμα, που ιδρύθη­κε το 1972 στο Βερολίνο από τον Dietmar Eschner, που υποστηρίζει πως είναι διάδοχος και μετενσάρκωση τού Crowley. Η κίνηση αυτή διδάσκει το βιασμό, την αιμομιξία, τη μοιχεία και την παιδεραστία. Το τάγμα αυτοδιαλύθηκε. Όμως πριν από τη διάλυση, ανώτερο Δικαστήριο του Βερολίνου γνωμάτευσε:
 Σκοπός τού τάγματος είναι η μετουσίωση του ανθρώπου σε μια ανώτερη βαθμίδα συνείδησης. Αυτό επιδιώκεται με την καταστροφή των μέχρι τώρα αντιλήψεων για την ηθική…, μεταξύ άλλων μέσω αναγκαστικού σεξ, μέσω της ονομαζόμενης εκγύμνασης στο συναίσθημα της αηδίας – να πίνει κανείς τα ούρα του και να τρώγει τα κόπρανά του – τα θύματα καλούνται να εξετάσουν τις αναστολές τους, σε δεδομένη περί­πτωση και με τη χρήση αλκοόλ σαν βοηθητικό μέσο… στον αρχηγό του τάγματος ή στους επί μέρους γυ­μναστές τα μέλη του τάγματος οφείλουν απόλυτη υποταγή (Annete Haack/F. W. Haack, σ. 23).
 
Καθολική Γνωστική Εκκλησία
 Πρόκειται για σατανιστική ομάδα, θυγατρική τού Τάγματος τού Ναού της Ανατολής με τελετουργικό που προέρχεται από τον Crowley και προβλέπει την επίκληση τού Μεγάλου Θηρίου, τού Ερμή, τού Πά­νος, τού Σίμωνος Μάγου και ολόκληρης σειράς προ­σώπων, μεταξύ αυτών και του Crowley.
 Η ομάδα αυτή οργανώθηκε υπό τύπον εκκλησίας, με επισκόπους και αποστολική διαδοχή. Η ιέρεια κατά τις τελετουργίες γελοιοποιεί με χυδαίο τρόπο το μυστήριο της θείας ευχαριστίας της χριστιανικής Εκκλη­σίας. Στις τελετουργίες απαγγέλλεται ο σατανιστικός νόμος: Κάνε εκείνο που θέλεις, αυτό πρέπει να είναι όλος ο νόμος και ο λαός απαντά: Αγάπη είναι ο νόμος· αγάπη κάτω από το θέλημα (F. W. Haack, Geheimreligionen, σ. 21).
 
Εκκλησία του Σατανά (Church of Satan)
 Η ομάδα αύτη ιδρύθηκε το 1966 από τον πρώην θηριοδαμαστή και ιδιωτικό αστυνομικό Lavey, που έ­παιζε το ρόλο τού Σατανά στο φιλμ τού Polansky με τίτλο «Το μωρό της Ρόζμαρυ». Το φιλμ αυτό αντιστρέ­φει τη χριστιανική ηθική και βοήθησε στην παγκοσμία διαφήμιση τού σατανισμού.
Η ομάδα αυτή θεωρεί την ηδονή και την πλεονε­ξία αρετές· στη θέση της εγκράτειας, αναφέρεται στις 9Statements τού ιδρυτή, ο Σατανάς ενσαρκώνει την ικανοποίηση των παθών: Προβάλλει την εκδίκηση αν­τί τού στρέψε και το άλλο σαγόνι και όλες τις ονομα­ζόμενες αμαρτίες, επειδή όλες οδηγούν στη σωματική, πνευματική και συναισθηματική ικανοποίηση.
 Όταν γίνεται κανείς μέλος αυτής της ομάδας, πρέπει ν’ απαντήσει στην ερώτηση, αν αγαπάει ταινίες τρόμου, αν μισεί περισσότερο τον πατέρα του ή τη μη­τέρα του. Αν είναι γυναίκα πρέπει να δώσει απάντηση στο ερώτημα: θα επιθυμούσες να υπηρετήσεις σαν θυ­σιαστήριο για μια τελετουργία; Αν όχι, τότε γιατί; (βλ. F. W. Haask, Von Gott… Verlassen, ο. 134. Annete Haack/F. W. Haack, σ. 20).

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.
Photobucket

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *