Κεντρικη STRANGER-VOICE Μουσικουλα κανείς ; ..Γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις …εκτέλεσε εντολή κατα βούληση!