Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – Ραβίνος απείλησε άμεσα την ζωή μου …