ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό)

Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)

Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)

Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)

Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)

Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)

Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)

Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους)

Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου)

Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)

Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)

Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)

Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)

Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)

Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή)

Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)

Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)

Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)

Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής)

Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)

Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη)

Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)

Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις)

Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)

Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)

Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)

Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)

Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)

Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο)

Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)

Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)

Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)

Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)

Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις)

Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)

Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)

Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)

Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη)

Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)

Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)

Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα)

Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)

Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια)

Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς)

Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή)

Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)

Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)

Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα)

Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)

Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)

Ύβριν αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)

Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)

Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας)

Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία)

Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)

Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)

Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)

Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)

Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος)

Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)

Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)

Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)

Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)

Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)

Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)

Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)

Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)

Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)

Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα)

Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)

Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας)

Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)

Ευφημίαν άσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)

Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)

Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)

Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)

Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)

Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)

Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)

Πρεσβύτερον αιδού (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)

Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)

Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)

Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)

Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)

Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)

Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)

Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς)

Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)

Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)

Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

57 thoughts on “ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

  • Μπαμπης Σιμωνιδης says:

   Μόλις τώρα απόδειξες ότι δεν τηρείς τίποτα από τα επάνω!Θα προσθέσω και εγώ μια -ΕΙΡΩΝΙΑ ΜΗ ΕΧΟΥ- κάτι που οι σημερινοί Έλληνες το έχουμε απεριόριστο ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ μάλιστα το έχουμε μεγαλύτερο και από το Π—- μας!
   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ σε όλους μιας και όλοι,χριστιανοί και μη,δείξατε τον απαραίτητο ΣΕΒΑΣΜΟ στην αρχαία σοφία τον ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΑΣ εκτός απο μερικούς ΕΞΥΠΝΟΥΣ,που δεν έχουν αυτογνωσία πότε πρέπει να μιλάμε και πότε να ακούμε η να σιωπάμε "γνωθι σαυτον" -το κυριότερο παράγγελμα των Δελφών…..άλλο η συζητήση και άλλο η ειρωνειά !

 1. Ανώνυμος says:

  ΦΙΛΕ ΝΙΚΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΕ ΣΕΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ…ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΟΥ…ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΘΕΝ…ΟΜΩΣ ΞΕΧΑΣΕΣ ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ …ΤΗΝ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΦΙΛΕ…ΚΑΛΟ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑ…ΟΤΑΝ ΚΗΡΥΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ …ΕΙΔΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ…ΡΩΤΑΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ…ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΕΚΛΕΨΕ ΚΥΡΙΕ…ΛΕΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ …ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΤΑΙΣΕΙ…ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΣ ΞΑΝΑΛΕΕΙ…Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΞΑΝΑΡΩΤΑΕΙ…ΑΥΤΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ…ΛΕΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ…ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ …ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΕΙΠΕ…Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΡΩΤΗΣΕ…ΑΥΤΟΣ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ…ΤΟΤΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ …ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ…ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΟΥΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ [ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ] ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

   • Ανώνυμος says:

    ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΦΙΛΕ 10.22 ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΑ …ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ 11.44 ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΕ ΜΕΝΑ …ΚΑΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ …ΑΠΑΤΗΛΕΣ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ …7 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ …7 ΣΟΦΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ…7 ΗΠΕΙΡΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ…7 ΦΙΑΛΕΣ…7 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ…7 ΑΓΓΕΛΟΙ…7 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ…7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΚΛΠ…ΕΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΥΚΟΣ ΘΕΟΣ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ…7 ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΟΣ…ΤΟ 7 ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ [ 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ]…ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΠΟΥ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΝΑ ΔΕΙ……Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΠΕ..''ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. '΄..ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ …ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ …

  • Ανώνυμος says:

   ενταξει, παντα καλο παιδι εισαι … αλλα το να "συμφωνεις" με τα Δελφικα Παραγγελματα, ακουγεται καπως.
   ουτως η αλλως στο λεει "Πράττε δίκαια"

 2. Ανώνυμος says:

  ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΧΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΑΛΛΑ ΤΟ ΗΘΙΚΟ
  ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ
  ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

  • Stratis says:

   Πόσο δίκιο έχεις αδερφέ μου, πόσο δίκιο έχεις! Μα έκλεψαν κι ακόμα τους τα ακουμπάμε! Στον κλέφτη δεν δίνεις άλλα… βάζεις ένα τέλος. Τον αλλάζεις πραγματικά και τότε επενδύεις και πάλι! Αντε να τους πείσεις όμως, που είναι όλοι φοβισμένοι και γεμάτοι ενοχές!!!

 3. Ανώνυμος says:

  Ολοι εσείς οι χριστιανοι καταλαβατε οτι το αρθρο που μολις διαβασατε ειναι οι εντολες των δωδεκα θεων προς τους ελληνες,,,,

  • Ανώνυμος says:

   Ελα ρε προβοκάτορα!!!! Δεν είναι οι εντολές των 12 θεών. Είναι αποφθέγματα των 7 αρχαίων σοφών (Θαλή, Σόλωνα, Χίλωνα, κλπ) που αναγράφονταν στην πρόσοψη του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς σαν ηθικές προτροπές προς τους ανθρώπους. Αν υπολείπονται ή αν είναι ανώτερα απο τους Μωσαϊκούς νόμους επαφίεται στο πνευματικό επίπεδο του καθενός να το κρίνει.

  • Ανώνυμος says:

   Προβοκατορες ηταν και ειναι οι ρασοφόροι τεμπέληδες και οι πρωτοι χριστιανοι που κατεκαψαν ολα τα αρχαια Ιερά και κατεσφαξαν τους Ελληνες για να επιβαλουν την θρησκεία τους

  • Ανώνυμος says:

   Τις μαλ… μαλλον εσυ τις λες. Διαβασε τους ιστορικους της εποχής και δες τι σφαγες εκανε η θρησκεια της ειρηνης.. καντε μπεε οπως σας προσταξε ο τζεσουα…

  • Ανώνυμος says:

   Στις πρωτες ανθρωπινες κοινωνίες επικρατησε η λατρεια της μεγαλης μητερας θεας (εποχή της ισιδας). Στην συνεχεια οι μεγαλες μονοθειστικες θρησκειες με εκφραστη τον κυριαρχο αρσενικο θεο (εποχή του οσιρι). Κυριοτερα παραδειγματα ιουδαισμος,χριστιανισμος,ισλαμ.σου εχω νεα ομως . Τελειώνει και αυτή η εποχή και μπαινουμε στην εποχη του ΩΡΟΥ…ψαξε διαβασε…

  • Ανώνυμος says:

   Λες μονοθειστικες. Και εχεις για παράδειγμά τον χριστιανισμό .Ο χριστιανισμός πειστευει στην αγια τριάδα άρα όχί σε ενα πρόσωπό αλλα σε τρία .

  • Ανώνυμος says:

   Μεχρι και τον τελευταίο χρησμο της Πυθίας διαστρεβλωσαν . Εσσετ ημαρ οτε φοιβος ελευσεται και ες αει εσται

 4. Ανώνυμος says:

  Χριστος Ανεστη!!!"!!!!

  Σε ολους τους ανθρωπους την ευλογεια του και την βοηθεια.του
  στις δυσκολες ωρες που παιρνουν!!!!

  Κασσανδρα

 5. Ανώνυμος says:

  Νίκη της δικαιοσύνης και της αδικίας ενάντια στο ψέμμα, θεωρούμε το γεγονός της Ανάστασης! Η τέλεια δικαιοσύνη και η πλήρης Αλήθεια ήρθε στον κόσμο στο πρόσωπο του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .Ο κόσμος της αμαρτίας δεν μπόρεσε να τον δεχτεί και τον παρέδωσε στον σταυρικό θάνατο. Σταυρώθηκε η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Οταν ανοίγει ο τάφος και ο αναστημένος Χριστός γίνεται νικητής τότε θριαμβεύει η δικαιοσύνη και η Αλήθεια. Καλή αποκατάσταση σε όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν.

 6. Ανώνυμος says:

  Για οσους δεν το καταλαβαν τα παραπανω ειναι Δελφικα Παραγγελματα που κατα ενα περιεργο τροπο μοιαζουν με τις δεκα εντολες…….ο νοων νοειτω

 7. Ανώνυμος says:

  ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΣ

  Εγώ αν ήμουν θεός, κάποιος θεός, ρε παιδί μου, από τους τόσους που υπάρχουν. Και για να μη γίνει καμμιά παρεξήγηση, όταν λέω ότι υπάρχουν, εννοώ, ότι υπάρχουν και στα βιβλία και στις σκέψεις των ανθρώπων, εκτός του ότι υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν και πάνω στον ουρανό και κάτω από τη γη και δεν ξέρω, που αλλού. Εγώ, λοιπόν, αν ήμουν κάποιος από τους τόσους θεούς θα έλεγα στους δικούς μου αρχιερείς στη γη, να βαφτίζουν τους πιστούς, μετά τα 35 τους χρόνια. Δεν μπορεί ο άλλος να γίνεται πιστός του δικού μου δόγματος σε ηλικία βρέφους. Τι να ξέρει το μωράκι; Μα να ‘μαστε και σοβαροί.

  Μόνο οι θεοί που δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Αλήθεια της θρησκείας τους τα έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε μάνι – μάνι, να τους χώνουν τους ανθρώπους στη κολυμπήθρα, πριν ακόμα περπατήσουν. Τι φοβάσαι, κύριε θεέ τάδε, μη σου ξεφύγει κανένας πελάτης; Πιστό θέλεις ή, σκλάβο;

  Όταν λέμε πιστός, πρέπει να εννοούμε πιστός. Και πιστός σημαίνει πιστεύω. Τι, όμως, να πιστέψει ένα σκατό, που μόλις πριν από λίγους μήνες βγήκε από την κοιλιά της μάνας του; Και μη μου πεις, κύριε θεούλη, ότι λόγω εσού, γέννησε η κυρία, διότι και πιστοί και άλλων θρησκειών και άλλων θεών, γεννάνε. Τώρα μιλάμε σοβαρά, μεταξύ θεών δεν σηκώνει κατεργαριές.

  Εγώ, λοιπόν, επειδή πιστεύω σα θεός που είμαι στη δική μου θρησκεία θα απαγόρευα στους πιστούς μου να βαπτίζουν τα παιδιά τους και να τους κάνουν αποδυτηριάκηδες, αν προηγουμένως δεν γνωρίσουν οι ίδιοι τις ιδέες μου, τις σκέψεις μου και την θεϊκή δύναμη που κρύβω. Μετά τα 35 χρόνια θα βαφτίζονται οι άνδρες στη δική μου θρησκεία και μετά από τα 30 χρόνια οι γυναίκες και οι αδελφές, γιατί τα θηλυκά και οι κωλόμποι ωριμάζουν πιο γρήγορα.

  Πόσους λέτε πιστούς θα μάζευα αν είχα αυτό το σύστημα, δηλαδή να τους δεχόμουν, μετά την ουσιαστική ενηλικίωση τους. Εγώ θα σας δώσω την απάντηση μου και κρατηθείτε γερά, μην πέσετε. Κανένας δεν θα ερχόταν σε μένα. Κι ΑΥΤΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΟΥ.
  Ναι, κανένας δεν θα ερχόταν να γίνει πιστός μετά τα 30 και τα 35 χρόνια του. Όχι σε μένα, όχι στη δική μου θρησκεία, αλλά σε καμμία θρησκεία δεν θα πήγαινε. Μα μαλάκας είναι ο άλλος να πάει να βρει θρησκεία μετά τα 30 και τα 35 χρόνια του.

  Δείξτε μου έναν. ΕΝΑΝ, ρε παιδί μου, που μετά τα 35 του χρόνια έγινε ολυμπιακός ή, παοκ ή, άρης ή, πανιώνιος. Δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ. Όλοι πέφτουν στο αλκοολίκι της μπάλλας πριν από τα 15 τους χρόνια. Έτσι και δεν κολλήσανε μέχρι τα 20 τους χρόνια την σκαπουλάρανε. Γλυτώσανε…

  http://www.apodytiriakias.gr/koultoura/2013/04/30/ston-allon-kosmo-pou-tha-pas.aspx

  • Ανώνυμος says:

   Έτσι ήταν τα πρωτα χρονια βαφτίζοταν μεγάλοι. Μετα άρχισαν οι διωγμοί οι σφαγές και για να μην πηγαίνουν άβαφτιστη και για να εχουν φύλακα άγγελο ,αυτο σύβενει μετα τη βάφτηση γιαυτο. Έτσι αν θέλει κάποιος να αλλάξει αργότερα πίστη ειναι ελεύθερος δεν υπαρχει πίεσή οτι θέλει κάνει

 8. Ανώνυμος says:

  Σημαιες στις οποιες η γαλάζια αντιληψη επικρατει στην κοκκινη :Αζερμπαιτζαν,
  Αιτη,Βενεζουελα,Ισημερινος,Κολομβια,Λιχτενσταιν,Ρωσια,Σλοβακια,Σλοβενια,Φιλιππινες,Χιλη,Δημοκρατια της Κριμαιας.
  Σημαιες στις οποιες η κοκκινη αντιληψη επικρατει στη γαλαζια:Αρμενια,Γκαμπια,
  Ερυθραια,Κροατια,Λουξεμβουργο,Μαυροβουνιο,Νοτια Αφρικη,Νοτια Κορεα,Ολλανδια,
  Παραγουαη,Σερβια.

  watch?v=xbRfG_c0g3o

  5

 9. Πέρσης says:

  Αυτο σημαινει οτι οι αρχαιοι ελληνες ηταν πολυ πιο κοντα στον χριστιανισμο απο τους αλλους λαους και γι αυτο δεχτηκαν αμεσως τον χριστιανισμο. αυτα να τα βλεπουν οι νεοπαγανιστες που λενε οτι ελληνισμος και χριστιανισμος δεν πανε μαζι.

  • Ανώνυμος says:

   ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΦΑΓΙΑΖΟΝΤΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ !!!

  • Ανώνυμος says:

   ο χριστιανσμος ειναι ΔΟΓΜΑ
   ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ???
   Εχετε ιδεα τι πιστευετε ή παπαγαλιζετε ολη την ωρα ????
   ελεος πια

   • Ανώνυμος says:

    μπεεεεεε
    θεικος απο τον κωσταντινο που εβγαζε τα ματι των συγγενων του και τα εβραζε ????
    απο αυτον τον αγιο ανθρωπο ???
    τον ισαποστολο ???
    τι να πω ?
    ας μην πω τιποτα

  • Ανώνυμος says:

   Αστο φιλε δε νιωθουν. Αδικος κοπος. Ο αλλος απο πανω λεει οτι ο χριστιανισμος δεν ειναι μονοθειστικη θρησκεια. Ουτε τι πιστευουν δεν ξερουν. Μην ασχολεισαι εχουν αποβλακωθει πληρως.

  • Ανώνυμος says:

   Αυτο Εκατη.ειναι ιδεες δυτικων κοινωνιων της αδιαφοριας…..κατσε εκει που εισαι ….δεν σε πειραζω….δεν με πειραζεις και ειμαστε μια χαρα….αμ δε…..λαθος.

   Εμεις οι ορθοδοξοι λεμε……κανε στον αλλο(στην δυσκολη στιγμη εννοειται)αυτο που θα ηθελες να κανουν οι αλλοι σε σενα.

   Δεν τον εχουμε τον αλλο σε αποσταση αλλα κανουμε κινηση και τον πλησιαζουμε .

   Χριστος Ανεστη….παντα με υγεια

   Ενας απ'τα ιδια

   • Ανώνυμος says:

    ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ενας απ τα ιδια , ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ . ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ , ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ , ΕΠΙΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ . ΝΑ ΝΟΙΑΣΤΟΥΜΕ , ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΜΕ , ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΩΣ ΕΑΥΤΟΝ . ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ ΜΑΜΟΥΡΙΕΣ , ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ . ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ .

 10. Ανώνυμος says:

  Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.
  Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.
  Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.
  Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
  Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
  Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
  Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
  Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
  Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
  Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος

  Αγαπη ,ομονοια,δυναμη.κουραγιο σε ολους….

  Αθηνα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *