in

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΗΚΗΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΥΘΩΔΙΑΣ

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Γράφει ο συγγραφέας,
Ν. Αλ. Αργυρίου

Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ερμηνείας της ΜΥΘΩΔΙΑΣ. Σύμφωνα με την παρακάτω έρευνα θα προσπαθήσω να δώσω και την δική μου πρόταση.
Μία πρώτη μορφή των περιβόητων στίχων της ΜΥΘΩΔΙΑΣ αναρτήθηκε στο: http://argybooks.blogspot.com/2009_09_01_archive.htmlH αντίστοιχη πηγή που επικαλούμε εκεί την θεωρώ ως την πλέον αξιόπιστη, από όσες μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν.
Μετά από μία περίπλοκη διαδικασία, η οποία θα αναλύσω περιληπτικά και βασίζεται στους λεξάριθμους(Σύμφωνα με το αλφαριθμητικό αλφάβητο του Πυθαγόρα). Βρέθηκε για κάθε στίχο ξεχωριστά η λεξαρθμική τιμή και κατόπιν ο μεταξύ τους λόγος.


Π.χ ΔΙ Α=4+10+1=15
Ε ΛΑ=5+30+1=36, ήτοι:
15/36=Φ/4 ή Φ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΚΑ
(Όπου Φ=1,618)
Έτσι λοιπόν ομαδοποιούμε τους στίχους και έχουμε:

ΟΜΑΔΑ Α)Ανδρικός χορός
Σ.Σ:Εδώ οι λόγοι των αντίστοιχων λεξάριθμων(στίχων)παρουσιάζουν κοινό παράγοντα το Φ ΕΙΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ, που παραπέμπει στον 3ο ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΝΟΜΟ
( Κατά ΠΥΘΑΓΟΡΑ )
(Ι.ΔΑΚΟΓΛΟΥ,”Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥΠΥΘΑΓΟΡΑ”,Τομ. Ά, σ.104).

ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΡΟ ΤΑ
ΖΙ ΤΟ ΣΙ Ε ΛΑ
ΔΙ Α ΣΙ ΘΕ ΕΜΟΥ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΟΜΕΝ ΣΙ

ΟΜΑΔΑ Β)Γυναικείος Χορός

Σ.Σ :Ομοίως και εδώ έχουμε εκ της αναλογίας κοινό παράγοντα Φ ΕΙΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ.

ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΔΙ Α ΕΛ Α
ΛΑΣ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΕΣΙΠΕ ΔΙ
ΔΙ Α ΤΕ ΤΙΝ ΜΙ ΤΕ ΡΑ Ε ΛΑ

Παρατήρηση:To άθροισμα των αντίστοιχων λεξαρθμικών τιμών από τους λόγους της Α και Β ΟΜΑΔΑΣ μας δίνει αριθμό ίσο με την απόσταση του πλανήτη ΠΛΟΥΤΩΝΑ.

ΟΜΑΔΑ Γ)ΜΑΖΙ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Σ.Σ:Οι λόγοι εδώ των αντίστοιχων λεξάριθμων(στίχων) παρουσιάζει κοινό παράγοντα το Φ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, που παραπέμπει στον 2ο επιφανειακό νόμο του Πυθαγόρα (βλ.ό.π,σ.103). Ενώ το άθροισμά τους μας δίνει αριθμό περίπου ίσο με την απόσταση του 12ου ΠΛΑΝΗΤΗ του Ηλιακού μας συστήματος.

Ε ΖΙ ΤΕ ΟΣ
ΔΙΑΣ ΙΠΕ ΔΙ
ΖΙ ΤΟ ΤΕ ΤΙΝ ΜΙ ΤΕ ΡΑ ΘΕΕ
ΜΕΝ ΤΕ ΤΟΥ ΔΙΑ ΙΜΕΝ
ΜΟΝΙ ΤΕ ΤΟΥ ΔΙΑ ΙΜΕΝ
ΠΕ ΖΕΥ ΠΕ ΔΙ
ΠΕ ΔΙ ΠΕ
ΔΕ Ο ΜΕ ΝΙ Α ΡΧΟ
ΝΤΟΝ ΣΙ
ΔΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΔΙ ΔΙ

Γενικά, ο χρυσός αριθμός Φ έχει σχέση με την μουσική οκτάβα, αλλά από μαθηματικής απόψεως έχει παράξενες ιδιότητες, που μας δίνουν την δυνατότητα να αυξομειώσουμε τα φυσικά φαινόμενα στις άλλες διαστάσεις (4η διάσταση και 5η διάσταση).
Συνεπώς ο κατάλληλος ήχος ή η κατάλληλη μαζοενέργεια είναι ικανή να ενεργοποιήσει τον χωρο-χρόνο (4η διάσταση), ώστε να μεταβούμε στον ενεργειακό χωρο-χρόνο (5η διάσταση).


Όταν στον Μέγα Αλέξανδρο έφεραν τον Γόρδιο δεσμό για να τον λύσει, τότε εκείνος με μία κίνηση τον έκοψε στην μέση. Κάπως έτσι σκεπτόμενος άρχισα να αναλύω τους περιβόητους στίχους της ΜΥΘΩΔΙΑΣ. Έχουμε ήδη αναρτήσει μια γενική τοποθέτηση για την ΜΥΘΩΔΙΑ, εδώ γίνεται μία προσπάθεια να δώσουμε το πρώτο μέρος της μαθηματικής προσέγγισης των στίχων της.


ΟΜΑΔΑ Α)Ανδρικός χορός

Αναλύουμε τους παρακάτω στίχους:
ΔΙΑ= 4+10+1= 15
ΕΛΑ= 5+30+1= 36
ΔΙΑ/ΕΛΑ= 15/36= Φ³/10 (όπου Φ=1,618)
ΛΑΣ= 30+1+200= 231, εδώ κατ’ αναλογία έχουμε: ΛΑ/Σ= 31/200= Φ³/30
ΕΣΙ= 5+200+10= 215
ΠΕΔΙ= 80+5+4+10= 99
ΕΣΙ/ΠΕΔΙ= 215/99= Φ³/2 (εδώ έχουμε αναγωγή στην συγκεκριμένη απόσταση, που είναι κατά Πυθαγόρα η μονάδα συγκρίσεως και μετατροπής των αποστάσεων των πλανητών σε α.μ)
ΔΙΑ=4+10+1= 15
ΕΡΟΤΑ= 5+100+70+300+1= 476
ΔΙΑ/ΕΡΟΤΑ=15/476= Φ³/130
ΖΙΤΟΣΙ= 7+10+300+70+200+10= 597
ΕΛΑ= 36
ΖΙΤΟΣΙ/ΕΛΑ== 597/36= 4Φ³
ΔΙΑΣΙ= 4+10+1+200+10= 225
ΘΕΕ ΜΟΥ= 9+5+5+40+70+400= 529
ΔΙΑΣΙ/ΘΕΕ ΜΟΥ=225/529= Φ³/10
ΕΣΟΜΕΝ= 5+200+70+40+5+50=370
ΣΙ=200+10=210
ΕΣΟΜΕΝ/ΣΙ=370/210= 1+ Φ³/3
Ομοίως προχωρούμε και στους επόμενους στίχους της ΜΥΘΩΔΙΑΣ.
ΟΜΑΔΑ

Β)Γυναικείος Χορός

ΔΙΑ =15
ΤΕ= 305
ΔΙΑ/ΤΕ= 15/305= Φ³/100
ΤΙΝ= 360
ΜΙ= 50
ΤΙΝ/ΜΙ= 360/50= 3+ Φ³
ΤΕΡΑ= 406
ΕΛΑ= 36
ΤΕΡΑ/ΕΛΑ= 406/36= 7+ Φ³
Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα των λεξάριθμων λόγων και κάνοντας τις πράξεις βρίσκουμε αποτέλεσμα ίσο περίπου με (9Φ³+Φ), που είναι ίσο περίπου με 39,5.
Κατά την γνώμη μου ο αριθμός 39,5 δεν είναι μια απλή σύμπτωση, αλλά παραπέμπει στην απόσταση 39,5 α.μ της 10ης τροχιάς,δηλαδή στον πλανήτη ΠΛΟΥΤΩΝ.
Εάν σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ήχους που στάλθηκαν στο διάστημα, τότε για να αποκλείσουμε τυχόν λάθη, οφείλουμε να φιλτράρουμε το αποτέλεσμα.
Έτσι λοιπόν στον Τίμαιο του Πλάτωνα μαθαίνουμε τις σχέσεις μεταξύ των αποστάσεων των πλανητών και τις αριθμητικές σχέσεις των μουσικών τόνων.
Οι σχέσεις λοιπόν αυτές ακολουθούν δυο γεωμετρικές προόδους:
α) Με λόγο 2 (δυαδικότητα) και β) με λόγο 3 (τριαδικότητα).
Από την εφαρμογή ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ των τροχιών στο Ηλιοκεντρικό σύστημα (Κατά Πυθαγόρα),έχουμε:
ΠΛΟΥΤΩΝ= 39,506/1, Ο ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΉΣ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ , αλλά δείχνει την τριαδική αναλογία.
(βλ.,ΙΠ.ΔΟΚΟΓΛΟΥ: “Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ”, Τόμ Ά, σ.104).


ΟΜΑΔΑ Γ)ΜΑΖΙ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Παρατηρούμε ότι εδώ οι παρακάτω αναλογίες των λεξάριθμων στίχων έχουν κοινό παράγοντα το Φ², και, μας παραπέμπει στον 2ο επιφανειακό Νόμο του Πυθαγόρα με λόγο Φ²(Βλ, Ι.ΔΑΚΟΓΛΟΥ:’’Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ’’, τόμ. Α, σ.104).

ΖΙ ΤΕ= 7+10+300+5=322
ΟΣ= 70+200=270
ZI TE/OΣ = 322/270= 2/5 Φ²

ΕΝ ΖΙ= 5+50+7+10= 72
ΘΕ ΟΣ= 9+5+70+200= 284
ΕΝ ΖΙ/ΘΕ ΟΣ=72/284=Φ²/10

Ε ΖΙ = 5+7+10= 22
ΤΕΟΣ=575
ΕΖΙ/ΤΕΟΣ=22/575=Φ²/80

ΔΙΑ = 4+10+1=15
Σ Ι= 200+10= 210
ΔΙΑ/ΣΙ= 15/210= Φ²/35

ΠΕ =80+5= 85
ΔΙ= 4+10=14
ΠΕ/ΔΙ= 85/14= 3Φ²

ΖΙ ΤΟ=7+10+300+70= 387
ΤΕ = 300+5= 305
ΖΙ ΤΟ/ ΤΕ= 387/305=Φ²/2

ΤΙΝ=300+10+50= 360
ΜΙ ΤΕ= 40+10+300+5= 355
ΤΙΝ/ ΜΙ ΤΕ=360/355= 2Φ²/5

ΡΑ =100+1=101
ΘΕΕ= 9+5+5=19
ΡΑ/ΘΕΕ=101/19=2Φ²

ΜΕΝ =40+5+50= 95
ΤΕ = 300+5=305
ΜΕΝ/ΤΕ=95/305=Φ²/7

ΤΟΥ=770
ΔΙΑ=15
ΤΟΥ/ΔΙΑ=770/15=19Φ²+Φ

ΙΜΕΝ=105ΜΟΝΙ =170
ΙΜΕΝ/ΜΟΝΙ=105/170=Φ²/4

ΤΕ=305
ΤΟΥ =770
ΤΕ/ΤΟΥ=305/770=Φ²/7

ΔΙΑ =15
ΙΜΕΝ=105
ΔΙΑ/ΙΜΕΝ=15/105=Φ²/20

ΠΕ ΖΕΥ =499
ΠΕ ΔΙ = 99
ΠΕ ΖΕΥ/ΠΕ ΔΙ= 499/99=Φ(2Φ²+1+)/2

ΠΕ ΔΙ=99
ΠΕ= 85
ΠΕ ΔΙ/ΠΕ=99/85=2Φ²/5

ΔΕ Ο =79
ΜΕ ΝΙ= 105
ΔΕ Ο/ΜΕ ΝΙ=79/105=Φ²/4

Α ΡΧΟ=771
ΝΤΟΝ= 470
Α ΡΧΟ/ΝΤΟΝ=771/470=Φ ή (Φ²/4)+1

ΣΙ=210ΔΙΑ=15
ΣΙ/ΔΙΑ=210/15=5Φ²+1

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ=10
ΔΙ= 14
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ/ΔΙ=10/14=Φ²/4

Αν προσθέσουμε όλα τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλογίων θα έχουμε σύνολο περίπου ίσο με 35 Φ²= 91,3.
Αριθμός που είναι κοντά στην απόσταση του 12ου πλανήτη. Βέβαια ο εν λόγω αριθμός πλησιάζει τον άγνωστο πλανήτη, αν και η ακρίβεια των κατά Πυθαγόρα παρατηρήσεων κυμαίνεται στο (+) ή (- ) 5%, οπότε λαμβάνουμε :
Α12= {108,510 α.μ (ανώτερη) και 98,176 α.μ (κατώτερη)
(Βλ,ο.π.). 

http://iokh.blogspot.com/2009/12/blog-post_19.html

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Νησιά της Ελλάδος

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ” ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΕΨΙΛΟΝ”