Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Η εγκατάλειψη της Θράκης είναι εθνική προδοσία