Είμαστε στα Έσχατα Χρόνια!!! Κείμενο ΚΕΡΑΥΝΟΣ στην Ιερά μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος!

Από το 1053 μ.Χ. γνωστές οι μετά χίλια έτη εξελίξεις!!!

Τι λέει το κείμενο που βρέθηκε στη Μεμβράνη…

Στην «Ε.Ω.» της Πέμπτης 29 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε κείμενο του πολύ αξιόλογου κ. Γεωργίου Αθ. Μακρή, υπό τον γενικό τίτλο «Ο εκ πενίας Βασιλιάς με μεγάλη αποστολή!!!».

Στο εν λόγω άρθρο του ο συγγραφέας αναφέρεται σε μια υπερπολύτιμη μελέτη, από το έτος 1972, του αειμνήστου αντισυνταγματάρχη ε.α. Κωνσταντίνου Τσαταλού («Τα αναμενόμενα κοσμοϊστορικά γεγονότα», καθώς και σε κείμενο που είχε βρεθεί γραμμένο επί μεμβράνης το 1053 μ.Χ. και αναφερόταν στα δραματικά μελλοντικά γεγονότα…

Το παράξενο αυτό κείμενο, το οποίο βρίσκεται καλά φυλασσόμενο στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, αναφέρει επακριβώς τα εξής:
«α. Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος.

β. Ήττα της Γερμανίας, καταστροφή Ρωσίας και Αυστρίας.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

γ. Ήττα Άγαρ υπό Ελλήνων.

δ. Ενίσχυσις Άγαρ υπό Δυτικών λαών και ήττα των Ελλήνων υπό Άγαρ.

ε. Σφαγή ορθοδόξων λαών.

στ. Και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.

ζ. Εισβολή ξένων στρατευμάτων εξ Αδριατικού Πελάγους. Ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης, ο Άδης έτοιμος.

η. Προς στιγμήν Μέγας Άγαρ.

θ. Νέος Ευρωπαϊκός Πόλεμος.

ι. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.

ια. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.

ιβ. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών από της Αγγλίας.

ιγ. Αγγλία εις μόνους Σάξωνας.

ιδ. Νίκη Ορθοδόξων λαών. Ήττα Άγαρ και γενική σφαγή Άγαρ υπό Ορθοδόξων λαών.

ιε. Ανησυχία κόσμου.

ιστ. Γενική απελπισία επί της γης.

ιζ. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολι. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά εξ κρατών.

ιη. Συμμαχία εξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

ιθ. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου του Θεού και παράδοσις πόλεως τοις Έλλησι.

κ. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθαστον πίστιν Ορθοδόξων.

κα. Εξωθήσεται Ορθόδοξος Πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.

κβ. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ’ αυτής.

κγ. Πτώσις του Πάπα και ανακήρυξις ενός Πατριάρχου δι’ όλην την Ευρώπην.

κδ. Εν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ουκ έστι ταλαίπωρος, ουκ έστιν εξόριστος, επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης.

Ούτως έσται και ούτω γένοιτο. Αμήν, Αμήν, Αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, πρώτος και Έσχατος. Τέλος μία ποίμνη και εις ποιμήν, ο δε ποιμήν έσται εκ της αληθούς Ορθοδόξου πίστεως. Αυτό γένοιτο. Αμήν.

Δούλος Χριστού Αληθινού Θεού».

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ελληνικοί αριθμοί-γράμματα άνωθεν (α, β, γ κτλ.) δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο κείμενο της μεμβράνης, αλλά τους σημειώσαμε εμείς προς διευκόλυνση του αναγνώστη].

Κατά πολλούς (σύμφωνα με ερμηνείες ερευνητικών κύκλων του παρασκηνίου) τα ως άνω περιγραφόμενα δραματικά γεγονότα αφορούν… τον αιώνα μας! Δηλ. την εκατονταετία που ξεκίνησε το 1914, με τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, και φτάνει έως τις ημέρες μας. Ας κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια να εξηγήσουμε τα όσα αναφέρονται στο μυστηριώδες κείμενο που βρέθηκε στη μεμβράνη αυτή…

1. «Μέγας Ευρωπαϊκός πόλεμος» είναι βεβαίως ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918)!

2. Στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία ηττήθηκε όντως, ενώ καταστράφηκε και η Ρωσία (εφόσον το 1917 επικράτησε ο κομμουνισμός υπό τον Λένιν), καθώς και η Αυστρία (διαλύθηκε η αυτοκρατορία της)…

3. «Άγαρ», δηλ. Αγαρηνοί δεν είναι παρά οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι που πράγματι ηττήθηκαν από την Ελλάδα στον Βαλκανικό πόλεμο, 1912-1913! Η Ελλάδα διεύρυνε τα σύνορά της με την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη κτλ.

4. Πιο μετά όμως, στη Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922, οι Δυτικοί (Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι κτλ.) ενίσχυσαν με πολλούς και διάφορους τρόπους τους Τούρκους και έτσι έγινε η Μικρασιατική τραγωδία…

5. Σε αυτή την περίοδο πραγματοποιήθηκε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Μικρασίας και της Ανατολικής Θράκης από τις ορδές του Κεμάλ Ατατούρκ…

6. «Μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών» δεν είναι παρά η επικράτηση του κομμουνισμού στην Ρωσία, που οδήγησε στην κατάργηση του χριστιανισμού στη χώρα αυτή και στην κήρυξη της αθεΐας.

7. Η προσπάθεια των Ιταλών να εισβάλλουν στην Ελλάδα το 1940 «εξ Αδριατικού πελάγους», που όμως έστειλε στον «Άδη» τους στρατιώτες του Μουσολίνι με τη δεινή ήττα τους στα βουνά της Αλβανίας!

8. Η κεμαλική περίοδος, όπου ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ μπόρεσε και ανασυγκρότησε την Τουρκία, κάνοντας μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς.

9. «Νέος Ευρωπαϊκός Πόλεμος» είναι ασφαλώς ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος…

10. Ένωση Ορθόδοξων λαών με την Γερμανία είχαμε στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, διότι με τους Γερμανούς συμμάχησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά στην αρχή του πολέμου και η ίδια η Ρωσία, με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ.

11. Όντως στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο οι Γάλλοι ηττήθηκαν κατά κράτος από την Γερμανία του Χίτλερ!…

12. Λίγο μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η Αγγλία αναγκάστηκε να παραχωρήσει αυτοδιάθεση στην Ινδία κι έτσι η χώρα αυτή έγινε ανεξάρτητη.

13. Και πράγματι, αμέσως μετά τον πόλεμο αυτό η άλλοτε φοβερή βρετανική αυτοκρατορία, η πιο μεγάλη παγκόσμια δύναμη, έχασε σιγά-σιγά όλες τις αποικίες της…

Τα παραπάνω 13 σημεία έχουν ήδη εκπληρωθεί… Αναμένεται τώρα η εκπλήρωση και των υπολοίπων. Κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι πλησιάζει! Εμείς έχουμε γράψει και αναφερθεί και άλλες φορές στο ότι η Κωνσταντινούπολη προορίζεται από το ίδιο το θεϊκό σχέδιο για επίκεντρο του πλανήτη. Και στο κείμενο της μεμβράνης αναφέρεται πράγματι ότι θα είναι το σημείο, όπου θα λάβει χώρα ο πλέον αιματηρός πόλεμος όλων των εποχών! Ο Αρμαγεδδών; Ή ο «γενικός πόλεμος» του Πατροκοσμά;… Ίδωμεν!

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

ΠΗΓΗ

Loading...

94 thoughts on “Είμαστε στα Έσχατα Χρόνια!!! Κείμενο ΚΕΡΑΥΝΟΣ στην Ιερά μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος!

 1. Ανώνυμος says:

  min empistebeste tous mayroforemenous, aytoi aniksan tin kerkoporta
  exetias tou makariou xasame tin kipro. an den vrekseis ton kolo sou psaria den tros!!!
  min pistevete se paramithia tis xalimas, kaneis den prokete na mas voithisei an mas epiteythoun oi mogoloi. min empisteveste oute tous stratigous k dikites mas aytoi einai oi deyteroi meta apo tous mayroforemenous pou tha mas prodosoun gia na sosoun to tomari tous!!! ( einai pionia ton kiverniseon ) dimisioi ypaliloi pou treuonte eis varos mas.
  prepi o kathenas apo emas na etimasti ( agoraste opla k fusigia ) kripste se ena asfales meros ena tzip xoris pinakides k arketa kafsima, epidesmous paysipona antisiptika k afthono nero ( trofima den sas xriazonte mporite na trote radikia ) otan kseninisei parte ta vouna!! eki tha organothoume se mikres omades oste na kataferoume thanatifora xtipimata kato apo tin zoni stous exthrous mas xoris na riskaroume pano apo 50% tin zoi mas gia paradigma ( str. pz. proti grami k o stratigos mazi me ton adoni georgiadi k tin manwlidou na tin kanoun gia vrazilia ) isos na gelasete merikoi me ayta pou egrapsa k merikoi na me krinete gia tous arxaious xalkidinous xaraktires, den pirazi. egw sas theorw
  olous sinatropous mou aneksartitos politikon k thriskeytikon apopseon. aa k kati akoma ( eimai xristianos orthodoksos ).

 2. Ανώνυμος says:

  Ο ΚΑΘΕ ΤΡΑΜΠΑΡΙΦΑΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΝΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ……ΚΑΤΑΝΤΙΑ

     • Ανώνυμος says:

      χυδαιοι βλασφημοι ειστε εσεις οι αγαπησιαρηδες
      αν βρισω θα το καταλαβεις
      συνεχισε τον υπνο του αγαπησιαρη

     • Ανώνυμος says:

      ΕΜΕΝΑ ΒΡΙΣΕ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΕΧΩ,ΤΑ ΘΕΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΡΙΖΕΤΕ.Κ ΕΣΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΒΕΛΑΣΜΑ ΣΟΥ!

     • Ανώνυμος says:

      εδω εσεις βριζετε κια βιαζετε την λογικη ενος ολοκληρου εθνους λαου !
      και μιλατε κιολας ??
      και που εβρισα ?
      προθεση ειπα για καντηλια
      αι μαθετε να μιλατε
      και τα θεια σου τα εβραικα ΔΕΝ ειναι καθολου θεια !
      «Οι γιοι του Θεού είχαν μπει μέσα στις θυγατέρες των ανθρώπων,
      κι αυτές τεκνοποίησαν σ' αυτούς…»
      (Γένεσις, 6: 4).

     • Ανώνυμος says:

      ΞΕΡΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕΣ Κ ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΝ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΘΕΙΑ,ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ!!!

     • Ανώνυμος says:

      σεβασμος αξζει στις αξιες
      οχι στις μπουρδες
      «Και ο Κύριος ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ, και του είπε: “Αδάμ πού είσαι;”»
      (Γένεσις, 3: 9).
      Ο «παντογνώστης» Θεός,

     • Ανώνυμος says:

      ΔΕ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ.ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ Κ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥΣ!
      ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΑΚΙ ΣΟΥ ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ…ΑΚΟΜΑ Κ Ο 5ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΗΨΙΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΕΝΑ.

 3. Ανώνυμος says:

  Καταντήσαμε να περιμένουμε το περιεχόμενο των προφητειών ως μάνα εξ ουρανού ελπίζοντας για κάτι καλύτερο… τι κατάντια…

 4. Ανώνυμος says:

  κάποιος προφήτης υπάρχει που να βλέπει κάτι καλό ???
  έτσι για το και καλά ρε παιδί μου…. να πει π.χ. σε 10000000 η ανθρωπότητα θα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο , δεν θα υπάρχει φτώχεια , δεν θα γίνονται πόλεμοι , τέρμα οι αρρώστιες , τέρμα η πείνα , τέρμα η δυστυχία , τέρμα όλα τα κακά στραβά του κόσμου!!!!
  @@ όλοι τα ίδια…..
  Όταν για σκατά σε προετοιμάζουν και σκατά τα περιμένεις όλα σκατά θα πάνε….
  Ας είχαμε και εμείς τα ΄΄προνόμια΄΄ της εκκλησίας και του αγίου όρους και σου έλεγα εγώ μετά πως ΄΄αγιάζαμε όλοι΄΄

  • Ανώνυμος says:

   Μαλλον οι περισσοτεροι ανθρωποι ειναι τα ιδια…σκατα! Επομενως τι περιμενεις να παει καλα? Και αν δεν παει καλα, σου φταινε τα θεια και οι προφητειες? Την δικη σου/μας ευθυνη δεν την βλεπεις πουθενα ε? Ετσι στρωσαμε ετσι ας κοιμηθουμε! Ειναι βολικο να βγαζουμε εξω την ουριτσα μας και να κατηγορουμε για ο,τι παει στραβα στη μιζερη ζωη μας ποιον αλλον, την Εκκλησια…. Γινεστε κουραστικοι!

   • Ανώνυμος says:

    Έτσι στρώσαμε έτσι ας κοιμηθούμε… μπράβο φίλε….
    Άλλωστε μαζί τα φάγαμε…… εμείς τους ψηφίζουμε…. κ.ο.κ.
    ο δράκος πότε βγαίνει στο παραμυθάκι μας ???
    Και δεν κατηγόρησα την εκκλησία για ότι πάει στραβά στην ζωή μας (όχι απαραίτητα πάντα μίζερη ) και ναι έχει σίγουρα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης η εκκλησία Α.Ε. από ότι εσύ και εγώ!!! Ακόμα είπα ότι έχει προνόμια και οι προφητείες τους σχεδόν ποτέ δεν έχουν να κάνουν με το καλό..
    Παρά για σεισμούς , καταποντισμούς , αρρώστιες , πολέμους κ.λ.π.
    Αυτά δεν είναι προφητείες , η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν κακόγουστη φάρσα , οπότε αν δεις την ιστορία του ανθρώπου δεν χρειάζεσαι προφητείες για μελλούμενα. Όταν παίρνεις κάτι γενικό αόριστο και το φέρνεις στα μέτρα σου ( έχοντας και την προκατάληψη που παίζει και αυτή τον ρόλο της ) τότε το μυαλό κάνει 31 ενώ έχει ήδη καεί……
    Και να σου πω και το άλλο ρε φιλαράκι, να σου προσέβαλα ΄΄τα πιστεύω΄΄ να πω έχει τα δίκια σου , αλλά γιατί μπερδεύεις ΄΄τα πιστεύω΄΄ σου με αυτούς που υποτίθεται ότι τα ΄΄εκπροσωπούν΄΄ ???
    Μην μπερδεύεσαι… αν και όλοι έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα ,
    είτε ΄΄θρήσκοι΄΄ είτε ΄΄άθρησκοι΄΄…..
    Και αυτό είναι το πάτημα που βρήκε ο ΑΘΕΙΣΜΟΣ Α.Ε. και έκανε ένα κόσμο κουλουβάχατα!!!
    Κράτα τα όποια ΄΄πιστεύω΄΄ σου και στείλε τους ΄΄εκπροσώπους΄΄ στον αγύριστο!!!

    • Ανώνυμος says:

     ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟ.ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
     ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ?ΟΤΑΝ ΖΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΖΟΥΜΕ?ΑΝ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΠΩΣ ΛΕΣ "τέρμα οι αρρώστιες , τέρμα η πείνα , τέρμα η δυστυχία , τέρμα όλα τα κακά στραβά του κόσμου" ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΣ???ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ.

 5. Ανώνυμος says:

  ΕΤΣΙ Ε?ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ!!
  ΕΤΣΙ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΜΩΡΕ,ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΚΟΓΕΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ!!
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΝΥΧΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ ΠΡΕΦΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ.
  ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ,ΑΛΛΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟ ΟΡΝΙΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ,ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.
  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ.
  ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ,ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
  Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝΔΟΞΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ,ΑΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΠΟΤΕ,ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΥΑΛΑ.
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΜΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΝΕΣΕΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.
  ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.

  • stas says:

   τα εχεις μεσα στο μυαλο σου πολυ μπερδεμενα φιλε μου…..ο ελληνας θα σταματησει τι???? τις προφητειες? μα καλα, αυτες δεν ειναι το σχεδιο του Θεου? θα σταματησει ο ελληνας τα σχεδια του Θεου?θα σταματησεο ο ελληνας την δευτερα παρουσια???? ε τοτε ο ελληνας ειναι ο αντιχριστος!!!! πρωτα απο ολα βαλε σε μια ταξη το μυαλο σου κ δευτερον μην τα περιμενεις ολα απο τους αλλους…σηκω απο τον καναπε, ασε το πληκτρολογιο κ τοτε μπορει να γινει κατι….απο εναν Ελληνα Χριστιανο Ορθοδοξο.

   • Ανώνυμος says:

    ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ.
    ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΜΕ ΚΟΙΝΟ DNA.ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ.

    “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

    ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ,ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ.
    ΤΙ ΓΕΝΝΑ Η ΕΛΛΑΣ!!!
    ΑΣΤΑ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ,ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ.
    ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥΣΕ?
    ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ,ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΜΕΓΑΛΥΝΘΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ,ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΕΠΟΙΗΣΑΣ.

    Ο ΕΛΛΗΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ,
    ΕΠΛΑΣΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΔΩΣΕΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΝΗ.

     • Ανώνυμος says:

      εμ που να το ξερεις εσυ που δεν εχεις διαβασει τιποτα!αντε νανι τωρα…

     • Ανώνυμος says:

      προβατακι
      η ειρωνεια δεν ειναι απαντηση
      βαλε πηγη
      ολο μπουρδολογειτε αγαπησιαρηδες

     • Ανώνυμος says:

      Ιω. 12,20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ.
      Ιω. 12,21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
      Ιω. 12,22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ·
      Ιω. 12,23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
      Ιω. 12,24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

      ΠΟΥ ειναι το κειμενο σου ?????
      οοοεεεοοοοο

     • Ανώνυμος says:

      Το κείμενο αυτό είναι χειρόγραφο Ευσεβίου του Παμφίλου Επισκόπου Καισαρείας, 265μ.Χ. εκκλησιαστικού ιστορικού. Ανεκαλύφθη υπό του καθηγητού Ε.Πρόκου το 1974 ο οποίος ιστοριοδιφώντας στις βιβλιοθήκες του Βατικανού, ως επίτιμος καθηγητής Ιστορίας Ξένων Πανεπιστημίων βρήκε το πλήρες κείμενο.
      εντάξει θα σκάσεις τώρα??

     • Ανώνυμος says:

      ΔΕΝ απαντας αν ειναι αξιοπιστος ο παμφιλου ?!
      τι περιεργα πραμματα συμβαινουν με εσας τους πιστους

     • Ανώνυμος says:

      ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΛΕΩ,ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ Η ΘΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.
      ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ.

 6. Ανώνυμος says:

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ 4:02
  ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ / ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ . ΔΕΝ ΚΑΘΕΣΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ…!
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΣΕ!
  ΒΛΕΠΕΤΕ, ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ , ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ.
  ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΟΛΑΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ.
  ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ, ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ?
  ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΑ CIA ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ , ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ….
  Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ.
  ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ , ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ, ΜΙΑΝ ΕΙΔΗΣΗ ,ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

  αναστασία

  • Ανώνυμος says:

   ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΜΟΥΣ.

   • Ανώνυμος says:

    χρησμος – χρησιμο
    προφητεια – προωθω την γνωμη μου
    Δυστυχως για σενα τα λενε παλι οι λεξεις μονες τους
    και επισης ο χρησμος ηταν για ΕΝΑ θεμα και τον ΖΗΤΟΥΣΕΣ
    θα μπορουσαμε επισης να πουμε οτι απο τους δελφους και το κατα καποιο τροπο μονιμο ιερατεο αρχισε η κατηφορα

    • Ανώνυμος says:

     Ο ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ!ΠΕΤΑ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥ!
     Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΦΗΜΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΛΕΓΩ,ΛΕΩ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ

     • Ανώνυμος says:

      και ?
      αυτος που κανει την προφητεια δεν λεει τη γνωμη του ???
      εχει χοτ λαιν με τον γιαχβε ? θες να μας πεις ??
      γιατι αν ειναι ετσι !!
      χαλια τα μαντατα για τον πανδυναμο

     • Ανώνυμος says:

      Κοιτα τα χαλια τα δικα σου αχρηστε και ασε τον Παντοδυναμο..

     • Ανώνυμος says:

      νευρακια αγαπησαρη ??
      δεν εμεινε καθολου λογικη απο την πολυ ιουδαιοχριστιανικη προπαγανδα ?

     • Ανώνυμος says:

      καλα σου λεει!δεν κοιτας τα χαλια σου κ τολμας εσυ να υποτιμησεις το Θεο!

     • Ανώνυμος says:

      ΛΕΣ ΓΕΛΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ.
      ΟΧΙ ΔΕ ΛΕΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

     • Ανώνυμος says:

      πολυ εξω πεφτει ο παντογνωστηςτοτε !!
      περιεργα πραμματα !!!!

 7. Ανώνυμος says:

  "Πρέπει να γίνη νοητόν, ότι ο Θεός εβαρύνθη πλέον να επεμβαίνει και να στέλλει αγγέλους εξ ουρανού. Και καιρός να παύσουν τα μοιρολογήματα, τα χηρών και ορφανών εκφωνήματα και όχι ανδρών. Καιρός να παύσουν τα απελπίσματα και τα αναστενάγματα, η ε π ο χ ή, η κ ο ι ν ω ν ί α, η π ο λ ι τ ι κ ή, η κ α τ ά σ τ α σ ι ς και να αρχίσει ο αγών. Οι άνδρες ποτέ δεν κλαίουν αλλ' αγωνίζονται…"
  Περικλής Γιαννόπουλος [1869 -1910]

 8. Ανώνυμος says:

  ΕΒΓΕ 4:02.ΠEΣΤΑ…ΕΓΩ ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ.Ο Π.ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ ΟΤΑΝ ΠΗΓΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΡΩΤΟΥΣΕ ΑΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΕ.ΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ.ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΦΕΝΟΝΤΑΙ ΑΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΑ.Ίδωμεν! ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΕΛΕΟΣ Ο ΘΕΟΣ.

  • Ανώνυμος says:

   ΕΛΕΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ.ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ.
   ΠΟΝΑΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ,ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠ ΑΥΤΟΝ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ,ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΥΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
   ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΡΝΟΥΝΤΑΙ,ΔΕΝ ΟΡΓΙΖΕΤΑΙ,ΑΠΛΩΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΡΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓΙΚΑ,ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΤΕΡΑ,ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ.
   ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ.
   ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

  • Ανώνυμος says:

   Επειδή ο Θεός ειναι ΜΟΝΟ Αγάπη, ο άνθρωπος "καταλαβαίνει" μόνο με σφαλιάρες.
   Το γενικότερο πλαίσιο και ο σκοπός ειναι η Αγάπη. Δηλ. το Καλό.
   Ολα τα υπόλοιπα ("κακά" οπως τα θεωρούμε εμείς) εμπεριέχονται στο σχέδιο.

   Απο την άλλη, έχουμε ξεχάσει οτι εδώ δεν ηρθαμε να καλοπεράσουμε….
   Νομίζουμε οτι ήρθαμε να φάμε και να πιούμε….
   Εαν ομως είμαστε και σωστοί θα περασουμε και καλα…

  • Ανώνυμος says:

   ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΚΑΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ Σ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ..ΜΗΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ?
   ΟΛΟ ΚΑΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!

  • Ανώνυμος says:

   δεν έχουμε προφητείες για καλό γιατί είσαι αμαθής. Σου λύθηκε η απορία? Τα κατοχικά και άλλα παρόμοια σάιτ δημοσιεύουν πάντα τα κακά. Τώρα το κατάλαβες? Καλημέρα!

    • Ανώνυμος says:

     ΓΙΑ ΠΕΣ ΕΣΥ Ο ΓΝΩΣΤΗΣ!ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ!ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ!
     ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΤΑΣ ΜΙΑ ΜΠΑΡΟΥΦΑ Κ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΣ!ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΡΟΛΛΑΚΙ..

     • Ανώνυμος says:

      λαγος πιπερι εσπερνε
      κακο για το κεφαλι του

      οποιος σκαβει το λακο τυ αλλουνου
      πεφτει ο ιδιος μεσα

      καταλαβες αγαπησιαρη ?

     • Ανώνυμος says:

      ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΟΡΕΥΟΥΝ!
      ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΝ!
      Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΦΑΝΕΙ ΤΟΥ ΛΩΛΟΣΤΕΦΑΝΗ!
      ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΣΧΕΤΕ??

     • Ανώνυμος says:

      που την ειδες τη βρισια??η λεξη "ασχετος" δεν ειναι βρισια ευαισθητουλη μου!!!αντιθετα εσυ εισαι μες στην ειρωνεια!!!

     • Ανώνυμος says:

      ειρωνεια ειναι οταν κιλαμε σοβαρα
      εσεις μονο μπουρδολογειιτε

 9. Ανώνυμος says:

  τον ανθρωπο αν τον βαλεις στα σκατα το μονο που θα λεει ειναι οτι κατι μυριζει, ποτε δεν θα βγει απο αυτα. το βλεπουμε γυρω μας με ολες τις καταστροφες. η ελλαδα κατερευσε δομικα ηθικα και οικονομικα, τωρα το 2014 καταστραφηκε και ο καιρος, εχουμε ιουνιο και ριχνει χαλαζι και εχει μονιμα συννεφια..ολα γινονται επιτηδες αλλα κανεις δεν καταλαβαινει! οι ανθρωποι λαμβανουν οτι ζητουν, αρα σκατα θελουν αυτα εχουν..καντε ενα τεστ στους γυρω σας, μιληστε με καλα λογια για τον ηλιο και αν δεν φατε ξυλο απο το 80% θα ειστε τυχεροι! σοβαρα καντε σαν πειραμα να δειτε οτι και στην πραγματικοτητα προτειμουν συννεφια αρα κατι δεν παει καλα στην ψυχη τους..η συννεφια βολευει την μιζερια τους και την αδρανεια, ενω ο ηλιος σε καλει να βγεις να κανεις δουλειες και να εχεις αισιοδοξια. απλα ετσι για χαβαλε δοκιμαστε να μιληστε για ηλιολουστες μερες..θα σου πουν καλα ειναι ετσι δροσουλα γιατι θα κανει καυσωνα! στην ελλαδα του ηλιου οι κατοικοι προσευχωνται για συννεφια…μπορει να φανταζει χαζο αλλα λεει πολλα σε καποιον που ψαχνεται..

 10. Ανώνυμος says:

  Είναι έργο των σοφών να προβλέψουν τη συμφορά πριν έρθει.
  Είναι έργο των γενναίων να αντιμετωπίσουν τη συμφορά όταν έρθει.

  Πιττακος ο Μυτιληναιος

  Αθηνα

 11. Ανώνυμος says:

  ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ: ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…ΕΙΝΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ -96 ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ.ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΛΑΒΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΜΑΣ…

 12. Pandora says:

  Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της προφητείας μία και καλή…προφήτης είναι αυτός που "ομιλεί τον λ ο γ ο του Θεού".Προφητεία άρα, o λόγος του Θεού.
  Έχει καταντήσει αηδία πια, άλλος να λέει προ και φυτεύω , άλλος να λέει προ και γνωρίζω , άλλος προ και φήμη , άλλος προλέγω…….!!! Τι είναι πια αυτά τα πράγματα ;;;;
  Λοιπόν μία και έξω…προφήτης , o ομιλών τον λόγο του Θεού. Πως ομιλεί τον λόγο του Θεού ;; Με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος και μόνο!!!

 13. Ανώνυμος says:

  ιγ. Αγγλία εις μόνους Σάξωνας.

  με το δημοψηφισμα του Σεπτεμβριου 2014…. ΠΟΥ ΘΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΙ Η ΣΚΩΤΙΑ ?????

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *