Η πυραμίδα που βρίσκεται στο Ελληνικό Αργολίδας ίσως αποτελεί όχι μόνο ένα από τα αρχαιότερα κτίσματα στην Ελλάδα, άλλα και παγκοσμίως. Την πυραμίδα αναφέρει και ο Παυσανίας. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του Υπουργείου Πολιτισμού πρόκειται απλά για ένα οχυρό που κατασκευάστηκε στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα.
Μια έρευνα όμως που έγινε στις 9-2-1995 από την Ακαδημία Αθηνών και χρονολόγηση στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του «ΕΚΕΦΕ-
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με την μέθοδο της θερμοφωταύγειας, έδειξε ότι έχει κτιστεί το 2720π.Χ! Δηλαδή είναι παλαιότερη κατά 100 (τουλάχιστον) έτη της πρώτης Αιγυπτιακής πυραμίδας του Ζοζέρ (2620 π.χ.) και είναι κατά 170 (τουλάχιστον) έτη αρχαιότερη της πυραμίδας του Χέοπος (2550 π.χ.) !!! (Κατά την επίσημη τουλάχιστον χρονολόγηση).
Όσο απίστευτο και αν φαίνεται το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν έγινε γνωστό και δεν έγινε καμιά εκμετάλλευση του από το ελληνικό κράτος, άλλα αντίθετα αποσιωπήθηκε. Η χρήση τέτοιων κτισμάτων στην αρχαιότητα, τα οποία έχουν καταστραφεί σχεδόν όλα, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Ενδεχομένως να χρησίμευαν σαν φρυκτωρίες, σαν ναοί, ταφικά μνημεία ή αστρονομικά παρατηρητήρια. Αυτό που έχει όμως περισσότερη σημασία είναι ότι μιλάμε για πυραμίδες, και μάλιστα αρχαιότερες των Αιγυπτιακών.
Σήμερα το μνημείο παραμένει εσκεμμένα εγκαταλελειμμένο στην φθορά, και σχεδόν άγνωστο στον περισσότερο κόσμο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και ο τότε Υπουργός Πολιτισμού όχι μόνο αποσιώπησε το γεγονός για να μην δημιουργήσουμε διπλωματικό επεισόδιο με την Αίγυπτο(!),άλλα σχεδόν απαγόρευσε κάθε αναφορά στο μνημείο. Κάτι που επιβεβαίωσαν και οι κάτοικοι της περιοχής σε παλιότερη εκπομπή της ΕΤ3 «Αληθινά σενάρια» (δείτε τα βίντεο στο τέλος). (visaltis)
Σχόλιο: Η ιστορία της Ελλάδας έχει πολλές πτυχές, που αποσιωπώνται ενδελεχώς. Πολλά μάλιστα τείνουν να διαγραφούν. Απόδειξη το θέμα της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ιστορικού Μουσείου, που ήθελε την αρχή της ευρωπαϊκής ιστορίας από την εποχή του Καρλομάγνου.
Ότι πάντως κι αν γίνεται η αλήθεια στο τέλος ξεπηδάει, όσο κι αν κάποιοι επιμένουν να ερευνούν ιστορικά γεγονότα επηρεασμένοι ιδεολογικά είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Το Pygmi.gr σας θυμίζει έρευνες του και σας υπόσχεται κι άλλες εκπλήξεις. Γιατί εμείς διαθέτουμε άποψη κατόπιν έρευνας:
1. Independent: Στη ΒΑ Τουρκία μια κοινότητα μιλάει αρχαία Ελληνικά
2.Αναλλοίωτος ο Ελληνισμός ανά τους αιώνες
3.Πομάκοι οι απόγονοι των Ελλήνων «Αγριάνων»
4. Παστούν και Καλάς, οι ελληνογενείς φυλές της Ανατολής
5. «Την Αμερική δεν την ανακάλυψε πρώτος ο Κολόμβος»
6. Ελληνισμός-Χριστιανισμός
7. ΕΡΕΥΝΑ: Τεχνολογία, Αρχύτας ο Ταραντίνος
Pygmi.gr