Κεντρικη ΚΑΤΟΧΙΚΑ «Ο λαός θα διώξει τα κόμματα και θα φέρει τον βασιλιά»