21:14 - 20/05/2021

Και άλλα κομμάτια του άρθρου του ΜΙΤ των 40 σελίδων στα Ελληνικά.

“Ανεπανάληπτο στα επιστημονικά χρονικά.

Πολλές πτυχές της COVID-19 και των επακολούθων πειραματικών μεθόδων αντιμετώπισης της, δεν παρατηρήθηκαν ξανά σε χορήγηση εμβολίου στο ευρύ κοινό. Επιγραμματικά:

1)Τα πρώτα εμβόλια που χρησιμοποιούν PEG (πολυαιθυλενογλυκόλη).

2)Τα πρώτα που χρησιμοποιούν τεχνολογία mRNA ενάντια σε ένα μολυσματικό παράγοντα.

3)Πρώτη φορά που η εταιρεία Moderna εκδίδει προϊόντα στην αγορά (και παρόλα αυτά δοκιμάζεται σε μαζικό επίπεδο).

4)Πρώτα εμβόλια που κάνανε του εκπροσώπους τύπου της δημόσιας υγείας, να λένε σε όσους θα τα κάνουν ότι πρέπει να περιμένουν επιβλαβείς αντιδράσεις στον οργανισμό τους.

5)Τα πρώτα που βγαίνουν σε μαζική επιβολή χωρίς να έχουν διασφαλίσει παραπάνω από λίγα δεδομένα μίας αποτελεσματικότητας σε προκαταρκτικό μόνο στάδιο.

6)Πρώτα εμβόλια που δεν κάνουν ξεκάθαρες δεσμεύσεις και ισχυρισμούς περί της αποτελεσματικότητας τους στο να μειώνουν τις λοιμώξεις, την μετάδοση ή την θνητότητα του μολυσματικού παράγοντα.

7)Πρώτη φορά που δοκιμάζεται εμβόλιο κορωνοϊών σε ανθρώπους.

8)Πρώτη ένεση γενετικά τροποποιημένων πολυνουκλεοτιδίων στον γενικό πληθυσμό και μάλιστα μαζικά”.


“Ο SARS-COV-2 αποτελεί  μέλος των ρετροϊών θετικής αλύσης, που σημαίνει ότι μορφοποιεί απευθείας τις πρωτεϊνες του εκ του ρετροικού κώδικα, αντί να απαιτεί πρώτα ένα αντίγραφο σε μία αντικείμενη νουκλεϊκή αλυσίδα προ της μεταφράσεως του κώδικα αυτού σε πρωτείνη. Αποτελείται κυρίως από μονοκλωνικά μόρια RNA πακεταρισμένα σε ένα πρωτεϊνικό περίβλημα, που αποτελούν τις δομικές πρωτείνες του ιού, κυρίως την πρωτεϊνη ακίδα που αποτελεί το κύριο εργαλείο ένωσης του ιού με τους υποδοχείς των κυτταρικών μεμβρανών καθώς και την ώσμωση με αυτές τις μεμβράνες με σκοπό την εισβολή του στο εσωτερικό.

Η πρωτεϊνη ακίδα του SARS-COV-2 είναι ο κύριος στόχος για την παραγωγή των αντισωμάτων. Είναι μία ωσμωτική γλυκοπρωτείνη τάξεως I, και είναι ανάλογη με την αιμογλουτινίνη που παράγεται από τους ιούς της γρίπης, την ωσμωτική γλυκοπρωτεϊνη των συγκυτιακών ιών, καθώς και την gp160 που παράγεται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV- αυτόν που προκαλεί την λοίμωξη AIDS.)

Τα εμβόλια RNA είναι η επιθυσαύριση χρόνων έρευνας περί της πιθανότητας χρήσης πάκετων RNA μέσα σε λιποσωμάτια, για την μεταφορά βιολογικής πληροφορίας. Οι προϋπάρχοντες ενδοκυττάριοι μηχανισμοί του ξενιστή, καθίστανται η μήτρα παραγωγής των πρωτεινών εκ του αγγελιοφόρου RNA. Ένας βασικός λόγος που ο επιστημονικός αυτός κλάδος γνώρισε άνθιση, είναι η ευκολία με την οποία ολιγονουκλεϊκές σειρές DNA δύναται να συντεθούν στα εργαστήρια, δίχως την παρουσία ζώντων οργανισμών (in vivo έρευνας). Αυτή η τεχνολογία επομένως εμπορευματοποιήθηκε, και μπορεί να γίνει σε μαζική κλίμακα, και με σχετικά χαμηλό κόστος. Η ενζυματική μετατροπή του DNA σε RNA είναι επίσης πολύ ξεκάθαρη διαδικασία και είναι καθόλα εφικτό να απομονώσεις μοκλωνικά RNA από το επίγχυμα των αντιδραστηρίων”.


Παράγοντες υπό εξέταση για την επιλογή και μετατροπή αγγελιοφόρων RNA ως “θεραπευτικό μέσο”.

Μολονότι η διαδικασία είναι θεωρητικά απλή, οι κατασκευαστές εμβολίων mRNA αντιμετωπίζουν ορισμένες αξιοπρόσεκτες τεχνικές δυσκολίες. Η πρώτη είναι ότι το εξωκυττάριο mRNA δύναται να εκκινήσει αφ’ εαυτού μία ανοσολογική απόκριση, η οποία θα οδηγήσει σε ταχύτατη εξουδετέρωση του πακέτου πριν την προσχώρηση του στο εσωτερικό των κυττάρων. Ως εκ τούτου, το mRNA πρέπει να περικλείεται εντός μίας λιποσωμιακής κάψουλας η οποία θα το κρατά κρυμένο από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το δεύτερο σκέλος της πρόκλησης έγκειται στο πως θα κάνουμε τα κύτταρα μας να προσλάβουν το νανοσωματίδιο εντός τους. Αυτό μπορεί να επιλυθεί εν μέρει, με την ενσωμάτωση φωσφολιπιδίων μέσα στο νανοσωμάτιο, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις φυσικές βιοχημικές διόδους της λιποσωμιακής ενδοκυττάρωσης

Το τρίτο πρόβλημα είναι στο πως εξαναγκάζουμε σε ενεργοποίηση τους μηχανισμούς του κυττάρου που θα μετατρέψουν το RNA σε πρωτείνη.  Στην περίπτωση του SARS-COV-2 είναι η πρωτεϊνη ακίδα. Ακολουθείσης της συνθέσεως της πρωτείνης ακίδας, κάποια κύτταρα του ανοσοποιητικού προμηνύουν τον εισβολέα στα T λεμφοκύτταρα, τα οποία με την σειρά τους παράγουν αντισώματα προστατευτικής μνήμης. Αυτό το βήμα όμως δεν είναι απαραίτητα άμεσο, διότι τα νανοσωματίδια προσλαμβάνονται κυρίως από μυικά κύτταρα, τα οποία εφόσον βρίσκονται περιορισμένα σε παγιωμένη θέση, δεν δύνανται συνήθως να προκαλέσουν ανοσολογική αντίδραση. Όπως θα δούμε, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι πρωτείνες ακίδες συνθέτονται εντός των μυικών ιστών, έπειτα παραδίδονται στα μακροφάγα, τα οποία δρουν ως αντιγονοχαφιέδες, οι οποίοι πυροδοτούν την τυπική αντισωμογονική αντίδραση των Β κυττάρων.

Το mRNA που περιλαμβάνεται στα εμβόλια έχει υποστεί ποικίλα στάδια τροποποιήσεων ξεκινώντας από μία βάση DNA. Κάποια από αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν την μετατροπή του σε μία μορφή που να μοιάζει με ανθρώπινη αλληλουχία mRNA, αρκούντως προσαρμοσμένη ώστε να υποστηρίζει ριβοσωμιακή του μετατροπή σε πρωτεϊνη. Άλλες μετατροπές, αποσκοπούν στην προστασία του από την αποσύνθεση, ώστε να παραχθεί επαρκής ποσότητα πρωτεϊνης με σκοπό να εκκινηθεί ανοσολογική απόκριση. Μη μετατρεπούμενες μορφές οδηγούν σύμφωνα με παρατηρήσεις των επιστημόνων σε υψηλές τιμές της ιντερφερόνης-α (IF-α) στον ορό του αίματος. Το οποίο χαρακτηρίζεται ως ανεπιθύμητη απόκριση.

Παρόλα αυτά οι ερευνητές είδαν πως αν αντικαταστήσουν όλες τις ουριδίνες στο αγγελιοφόρο RNA με Ν-μεθυλο-ψευδο-ουριδίνη, ενισχύεται η σταθερότητα του μορίου, και παράλληλα μειώνεται η προηγουμένως υπερβολική ανοσοαπόκριση. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο στην παραγωγή των συγκεκριμένων εμβολίων, αλλά επικουρικά προστίθενται ένα “καπάκι” μεθυγουαλοσίνης στο 5ο άκρο του μορίου RNA και μία “ουρά” πολυαδενίνης στο 3 άκρο του, αποτελούμενη από 100 ή περισσότερα νουκλεοτίδια αδενίνης. Το καπάκι και η ουρά είναι απαραίτητα για την σταθερότητα του μορίου στον ενδοκυττάριο χώρο, και την μετατροπή του εν τέλει στην πρωτείνη ακίδα.

Κανονικά η  πρωτεϊνη ακίδα εκπίπτει πανεύκολα από μία διάταξη της προωσμωτικής της κατάστασης σε αυτή που λαμβάνει κατά την διάρκεια  ώσμωσης με την κυτταρική μεμβράνη (λιγότερο σταθερή διάταξη). Όμως οι πρωτεϊνη ακίδα στα συγκεκριμένα εμβόλια, έχει τροποιηθεί γενετικά, ώστε να ενθαρρύνει την “προτίμηση” της σταθερής, προωσμωτικής διάταξης, καθώς παραμονή εν τη ανωτέρω καταστάσει, υποβάλει τον οργανισμό σε ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση.

Αυτή η γενετική μετάλλαξη επιτεύχθει, αντικαθιστώντας ένα κρίσιμο διυπολοιματικό τμήμα, με δύο υπολοίματα προλίνης, στις θέσεις 986 και 987 στην κορυφή του κεντρικού έλικα της υπομονάδας S2 της πρωτεϊνης ακίδας. (Όπως θυμάστε είναι τριμερής πρωτεϊνική ακίδα). Η προλίνη είναι ένα έντονα ανελαστικό αμινοξύ, οπότε παρεμβάλεται στην διαδικασία της μετουσίωσης της διάταξης στο μεταωσμωτικό στάδιο. Αυτή η μετατροπή δίνει στα αντισώματα πολύ καλύτερη πρόσβαση στον κρίσιμο χώρο όπου τελείται η κυτταρική ώσμωση, και επακόλουθα η ενδοκυττάρωση. Αλλά αυτό μπορεί ακόμη να σημαίνει ότι οι γενετικά τροποποιημένες ακίδες που παράγονται απ το ανθρώπινο κύτταρο με οδηγίες του τεχνητού mRNA, παρασιτούν σε ικανές ποσότητες, στο πλάσμα της κυτταρικής μεμβράνης προσδεδεμένες σε ACE2-υποδοχείς, εξαιτίας των τεχνηέντως υποβαθμισμένων κυτταροωσμωτικών δυνατοτήτων των μεταλλαγμένων ακίδων. (Κοινώς οι μεταλλαγμένες ακίδες έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στο περίβλημα των κυττάρων αλλά δυσκολεύονται λίγο στο δεύτερο στάδιο της ενσωμάτωσης).  Τι αποτελέσματα μπορεί να έχει αυτό για τους ανθρώπους μακροπρόθεσμα; Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα!!!”.

 

Θα μεταφράσω και άλλα στο μέλλον. Ε ρε   τι καλούδια σας φέρνει ο μπιλάκος ο πύλες…. . Διαγεννεακή μετάλλαξη του ανθρωπίνου είδους, αγγειοπάθειες, θρομβώσεις ακόμα και αν ΑΓΓΙΞΕΙΣ εμβολιασμένο,  θανατηφόρα αυτοάνοσα ακόμα και αν δεν έχετε ίχνος του ιού πια μέσα σας, κοπιάρισμα του ιού ως μέρους του DNA σας και μετατροπή του σε κομμάτι των απογόνων σας σε βαθμό που ούτε καν  θα μπορεί να παράγει το σώμα τους αντισώματα αναντίων των μεταλλαγμένων ακίδων, γιατί δεν θα τις βλέπει πια σαν ξένο σώμα. Είναι μερικά μόνο από αυτά τα ζοφερά σενάρια που βλέπουν με μεγάλο ρεαλισμό, βασισμένοι σε υπάρχουσα γνώση και παρατηρημένους μηχανισμούς, οι επιστήμονες στη συνέχεια του άρθρου…. .

 

 

Loading...
Σχετικά με Παναγιώτης Πολίτης

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh