in

LikeLike ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Τό Ισλάμ Αντιανθρώπινη θρησκεία, τό παράκανε όπως η Ρώμη καί οί Πέρσαι, δέν ανεχόντε ίχνος άλλης θρησκείας στό έδαφος τούς….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Τό Ισλάμ Αντιανθρώπινη θρησκεία, τό παράκανε όπως η Ρώμη καί οί Πέρσαι, δέν ανεχόντε ίχνος άλλης θρησκείας στό έδαφος τούς….

Τό Ισλάμ τής Τουρκίας καί τού Κατάρ ώς σύμμαχος δέν υπολογίζουν καί δέν σέβοντε κανέναν….

Τό σύνθημαν τούς πρός τούς άλλους ανθρώπους είναι: Ισλαμιστής ή θανατωμένος»…..

Καμμία άλλη θρησκεία δέν έχει αυτήν τήν νοοτροπία…. Σέ κάθε χώρα παρά τήν επικρατούσα θρησκεία υπάρχουν πιστοί από άλλες θρησκείες (Οί Σιωνισταί έχουν τήν ίδια νοοτροπία άλλα κρύβοντε επειδή δέν έχουν απόλυτη δύναμη, άμα τήν λάβουν από τήν Νέα Σαπή Σατανική Αταξία Απραγμάτων τούς θά σφάξουν ωμά μέ σφοδρότητα). Συγκεκριμμένως καταδιώκουν τούς Χριστιανούς κυρίως διότι τούς Ιουδαίους τούς τρέμουν αλλά όχι σέ όλες τίς χώρες τού Ισλάμ….

Η προαναγγελθείσα Μάχη τών Θρησκείων είναι πρό τών πυλών….

Ό Ερτογάν μετατρέπει τήν Αγία Σοφία σέ τζαμί…. Τό Ισλάμ έχει μετατρέψει εκατοντάδες αρχαίες καί σύγχρονες Εκκλησίες σέ Κύπρον καί προηγουμένως όπου άκμασε ό Ελληνοβυζαντιναμισμός καί δή Χριστιανοί σέ τζαμιά…., σταύλους, οίκους ανοχής, εργαστήρια καί ό,τιδήποτε άλλον φανταστεί ό νούς καί ύστερα λένε νά μήν τούς προκαλούν….

Παρόμοια έχουν αρχίσει καί οί Ινδουισταί….

Η Τουρκία τό παράκανε μέ τούς Χριστιανούς καί τά μνημεία τούς όπως τό παράκανε η Ρώμη όταν καταδίωκε τούς Χριστιανούς καί ανάγκασε νά γίνουν πέραν τών 11,000,000 Μάρτυρες Χριστού. Η Τουρκία τό παράκανε όπως τό παράκαναν οί Πέρσαι καί εκστράτευσε ό Μέγας Αλέξανδρος εναντίον τούς…..

Συνεπώς, εάν γίνει συντόμως μία εκστρατεία Ορθοδόξων Χριστιανών κατά τής Τουρκίας, τού Ισλάμ καί δή τού φανατικού Ισλάμ καί γίνει γενική σφαγή, νά μήν έρθη κάποιος αντιπολιτευτής Αριστερός, μασσώνος, παγανιστής, Χριστιανός, άθεος καί ο,τιδήποτε άλλος νά ειπεί ότι πταίμε…. Πταίμε όσον έπταιε ό Μέγας Αλέξανδρος έναντι τών Περσών καί όσον έπταιε ό Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος καί άλλοι έναντι τών σφαγέων τών Χριστιανών…..

Όχι δηλαδή όταν σφάζετε νά τά θεωρείτε «όλα καλά καί άγια» αλλά όταν έν αμύνει (έστω μέ ενεργόν επιθέσεως άμυνα είς τό έδαφος τού εχθρού) σφάξουμε νά μάς λέτε σφαγείς άδικους καί μή Χριστιανούς καί άλλα κουρουφέξαλλα…. Μήν λησμονείτε ότι η Μεγαλυτέρα Υπερδύναμις τού πλανήτου είναι Όρθόδοξον Κράτος καί ότι ανέχεται άλλες θρησκείες….

Οί Ισλαμιστές δέν ανέχοντε άλλες θρησκείες! Πηγαίνετε στίς χώρες τούς καί διακηρύξατε δικαιώματα άλλων θρησκειών…. καί θά ιδείτε τί θά σάς κάνουν! Ούτε άθεους ανέχοντε…. ούτε κανέναν παρά μόνον τούς Ισλαμιστές….

Όσον δι’ όσους δέν αρέσκοντε είς τόν Χριστιανισμόν, ήτοι παγανιστές, ινδουϊστές, μασσώνοι, άθεοι, σατανιστές, κρυπτοσατανιστές, μάθετε ότι άμα επικρατήσει ό Ισλαμισμός έναντι τής Ορθοδοξίας έν Ελλάδι καί έν Κύπρω όχι μόνον δέν θά έχετε τό «δικαίωμα» νά μάς υβρίζετε εμάς καί τά Άγια τοίς Αγίοις…., αλλά ούτε νά είσαστε αυτόν όπου τώρα είσαστε. Θά είσαστε Μωαμεθανοί ή νεκροί….. Βεβαίως ίσως σάς κάνει καλόν από τήν βαθειά ασέβεια….. Ίσως κάτι γνωρίζει Ό Θεός! Ό βούρδουλας τού Ισλάμ σωφρονίζει….

Μία εκστρατεία κατά τού Ισλάμ είναι επιβεβλημένη…. Οί χώρες μάς Ελλάδα καί Κύπρος δέν πρέπει νά δέχονται δικαιώματα άσκησης θρησκείας ανθρώπων όπου βάσει τής θρησκείας τούς δέν δέχοντε τήν άσκηση τής θρησκείας μάς ή άλλης θρησκείας είς τίς χώρες τούς…. Καί άς μάς ονομάσουν ρατσιστές ή ό,τιδήποτε άλλον… Αυτοί όταν είναι ρατσιστές είναι «δικαίωμα» τούς, εμείς όταν είμαστέ ρατσιστές έν αμύνει δέν είναι δικαίωμα μάς. Παροιμία: «όποιος δέν εντρέπεται ό κόσμος είναι δικός τού», τάδ’ έφη Ισλάμ, μασσωνία καί άλλοι…..

«Η αλήθεια είναι πικρή» λέγει η παροιμία καί ωμιλούμε μέ τήν γλώσσα τής αλήθειας…. Δέν υπάρχουν περιθώρια υποχώρησης πλέον!….

Κατάργηση όλων τών τζαμιών άλλωστε τά πλείστα ήσαν Εκκλησίες τίς οποίες έκλεψαν…, σφετερίστηκαν, μαγάρισαν….

Ό Μέγας Κωνσταντίνος ό Άγιος…. δέν είχε καμμία ανάγκη νά επιβάλει καί επιμένει ότι μέ τό Όραμα τού Σταυρού: «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» Νίκησε…. Σεβάστηκε τόν Σταυρόν επειδή οίδε καί έζησε τό θαύμαν τής Νίκης τού….

Ό Θεός ήθελε έναν τέλος μέ τήν συνεχή σφαγή καί Μαρτυρία Χριστιανών από αλλόθρησκους καί μέ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ έδωκε τέλος.

Παρόμοιες πεποιθήσεις γίνονταν είς τήν αρχαιότητα. Ό Τρωικός Πόλεμος ήταν ένας Πόλεμος θεών!….

Είς τήν αρχαία ελληνική θρησκεία αναφέροντε αμέτρητες περιπτώσεις παρεμβάσεων τών θεών διά νά δώσουν έναν τέλος ή νά εδραιώσουν μία αρχή…. Αυτή η νοοτροπία ισχύει σ’ όλες τίς π.Χ. θρησκείες όπως καί είς τό Ισλάμ κατά κόρον….

Ποίον άλλον κράτος καί ποία άλλη θρησκεία βεβηλώνει επισήμως θρησκευτικά πρόσωπα καί σύμβολα άλλης θρησκείας; Προσφάτως είς τήν γιορτή τούς διά τήν Άλωση τής Κωνσταντινούπολης γιόρτασαν τά αίσχιστα…. Είναι προφανές ότι μάς θέλουν νεκρούς….

Άγιος Παϊσιος: «Οί Ευρωπαίοι μάς θέλουν τσαλακωμένους όπως μία κόλλα χαρτί, οί Τούρκοι μάς θέλουν νεκρούς»….

Καί όσοι δέν αγαπάτε Τόν Χριστόν νά γνωρίζετε ότι δέν θά κάνουν διάκριση ή εξεταστική επιτροπή οί Τούρκοι διά νά σάς εντοπίσουν, αλλά θά σφάζουν χωρίς διακρίσεις…. Διά νά μήν σάς ειπώ ότι σάς μισούν περισσότερον απ’ εμάς τούς Χριστιανούς οί Μωαμεθανοί…. Νά είστε βέβαιοι ότι τήν αθεϊα ή πολυθεϊα τήν συγχαίνοντε περισσότερον!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply
 1. Το να κανείς αναφορά στον Μέγα Αλέξανδρο σε τέτοιο άρθρο , προσπαθώντας με αυτήν την αναφορά να κλέψεις λίγη αίγλη (συνειδησιακά) προς όφελος του γιουρπραντα , πραγματικά , προκαλεί ναυτία….

 2. Καμμία άλλη θρησκεία δέν έχει αυτήν τήν νοοτροπία….ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΕΧΟΥΝ, ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

  ΚΑΙ ΟΙ ”ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕΣ” ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ. ΜΑΥΡΟΛΥΚΟΙ.

 3. Οι “Ελληνορθοδοξοι” αιρετικοι συμφωνα με το δογμα και κλωνοι συμφωνα και με την δικη τους προσεγγιση που μιλανε και για “ενοτητα” δεν αναγνωριζουν ασφαλως οτι το πλεον μη ανεκτικο θρησκευτικο κατεστημενο στην ιστορια ηταν το Ρωμαιο-χριστιανικο που ηταν μια συνεχεια του Ρωμαικου που ομως ειχε καποια ιχνη ανεχειας.

 4. Θα παρεμβουν ασφαλως οι θεοι δια μεσω ολων των αντιφρονουντων που εκφραζουν το θελημα της Μητερας Θεας προς την κατευθυνηση της τελικης εξοντωσης του καθεστωτος του ιουδαιοθρησκευτικου σκοτους. Ολοι οι εχθροι του Ρωμαικου κατεστημενου χριστιανοι, αθεοι, αριστεροι, δεξιοι, gay, μασονοι, παγανιστες και γενικα ολοι οι ανθρωποι ειναι τα ανθρωπινα στατευματα του Χριστου εναντια τις ορδες του Διαβολου Αντιχριστου της Ρωμης και των αδελφων τους του Ισλαμ και συντομα θα ερθει ηα απελευθερωση απο το καθεστως του Αντιχριστου με θεικη παρεμβαση και η Αγια Σοφια θα γινει το πανθρησκευτικο παγκοσμιο κεντρο λατρειας της Μητερας Θεας και του Εωσφορου.

 5. Το καθεστως του Αντχριστου της Ρωμης θα συνθλιβει μεσα και απο την συμπραξη με τους Ινδουιστες, τους Βουδιστες, τους νεοεποχιτες, τους παγανιστες, τους αθεους, τους μασονους, τους gay, τους αριστερους αλλα και τους προτεσταντες που εχυσαν ποταμους απο αιμα για την απελευθερωση τους απο το καθεστως του Αντιχριστου της Ρωμης και γενικα ολοι οι ανορθοδοξοι πραγματικοι ανθρωποι θα συμμαχισουν εναντια στο σκοτος και βασικα ετσι οπως τα λετε παλι καλα που υπαρχουν οι μασονοι, καθοτι ο κινδυνος να μας βουλιαξετε στο σκοτος και στην θρησκευτικη παρανοια ειναι πολυ μεγαλος και θα ηταν πολυ μεγαλυτερος αν δεν υπηρχαν οι μασονοι που αλλωστε οπως ολοι γνωριζουμε ειναι αυτοι που αρχικα δημιουργησαν το Ελληνικο εθνος κρατος, καθωςεπισης η μασονια σχετιζοταν και με τους Διαφωτιστες.

  Σε οτι αφορα τα εγκληματα της Ρωμης αυτα ειναι ανυπολογιστα. Πρωτα εσφαζαν τους χριστιανους και επειτα το θυμα εγινε ο θυτης και εσφαζε και χριστιανους και γενικα κατεσφαξε και υπεταξε στο σκοτος ολους τους αντιφρονουντες με το κατεστημενο του Αντιχριστου χριστιανους και μη. Η απειλη μαλιστα να επιστρεψουμε πισω στην αρχη αυτης της πανουκλας μπορει να εκληφθει μονο ως αυτο που ειναι και δηλαδη ως απειλη για την ανθρωποτητα απο το πνευμα του πυκνου και απυθμενου σκοτους.

 6. Ασφαλως το πνευμα του πυκνου και απυθμενου σκοτους της ιουδαιοθρησκευτικης παρανοιας του Αντιθεου του σκοτους του δολοφονου της Σοφιας των Αιωνων και της Λογικης και της Εννοιας και ολων των ομορφων γυναικων απειλει οτι θα ξαναρχισει τις σφαγες.

  Απολυτως λογικο καθοτι μιλαμε για απολυτη ταυτιση με το συγκεκριμενο πολιτικο-οικονομικο τερατουργημα και οχι ασφαλως για καποια πνευματικη και ιδεαλιστικη θεωρηση των πραγματων. Μιλαμε για το πνευμα του Αντιχριστου σκοτους, που εκφραζει την αυταρχικη και σαδιστικη εξουσια που γεννησε και τους Μουσουλμανους αλλωστε που προεκυψαν και ως αντιδραση σε αυτο το θλιβερο κατεστημενο και για αυτο αλλωστε αυτο το πνευμα του απυθμενου σκοτους προσπαθει να μας οδηγησει στο σφαγειο συμφωνα και με τις επιταγες της φαιδρης ιστοριας του.

 7. Η χρονοαγκυρα που εχω τοποθετησει στην δικη μου εργασια αναφορικα με την απελευθερωση της Αγιας Σοφιας δεν αφορα το θρησκευτικο κατεστημενο αλλα το θεικο πλανο και τον Χριστο που ειναι ο αρχετυπος Γαμπρος της Σοφιας των Αιωνων. Τωρα εγινε η αρχη αλλα το τελος το ειδε μονο η Μητερα Θεα Σοφια που ειναι το Αγιο Πνευμα και ο Ναος της ανηκει και οχι στην Αντιχριστη θρησκευτικη εξουσια και ουτε ασφαλως στον Ερντοκλαν. Θα τεθει πιο ξεκαθαρο το διλλημα αναφορικα με ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ και ετσι θα τελειωσουμε οριστικα με τους αντιχριστους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Μεγάλη φωτιά ΤΩΡΑ στην Εύβοια

Συναγερμός στην Αίγυπτο: Κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας του Στρατού ζητά ο Υπουργός Άμυνας