16:06 - 27/10/2021

Τό Πρόβλημα τής Λύσης…. Απάντηση σέ σχόλια στό άρθρον: ό εξαρτημένος μέ τίς εξαρτήσεις…  ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑΚΟΝ/ΑΝΟΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΝ!…

Τό Πρόβλημα τής Λύσης…. Απάντηση σέ σχόλια στό άρθρον: ό εξαρτημένος μέ τίς εξαρτήσεις…  ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑΚΟΝ/ΑΝΟΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΝ!…

Σχόλιον από τό άρθρον:

Ό εξαρτημένος μέ τίς εξαστήσεις…

GG 10/26/2021 @ 2:48 ΜΜ

Ε πες μας και την λύση

GG, καλή ερώτηση, τήν λύση θά στήν πώ μέ άρθρον… ευχαριστώ διά την ερώτηση…

Η πρώτη λύση είναι η διαπίστωση τού προβλήματος, η συνειδητοποίση καί εγκάρδια συναίσθηση τού προβλήματος σέ άπειρες οργές πυθμένος καί βάθους!…

Η διαπίστωση τού προβλήματος δέν σημαίνει θά φέρει λύση, ενίοτε φέρνει επιπρόσθετα προβλήματα που δέν αποκλείεται όμως νά επιφέρουν μελλοντική λύση, παράλυση, χωλόλυση, ψευδόλυση. Αυτά άς τά ιδεί ό καθένας σέ Μακρόχρονες Ιστορίες!… Μπορείς νά διαπιστώσεις που εφαρμόστηκαν έν καταλυτική πράξη αυτά;…

Πολλά προβλήματα δέν έχουν λύση, αλλά τά επιλύνει ό χρόνος, αλλά δέν σημαίνει ότι πάντοτε πρός τό συμφέρον τού εκάστοτε ατόμου ή έθνους ή οικογένειας ή θρησκείας, πολλά απ’ αυτά εξεφανίσθησαν παντελώς ή μερικώς!…

Η δεύτερη λύση είναι ότι διά νά φέρεις λύση κάποτε, άν είναι δυνατόν, πρέπει νά διατηρήσεις τήν ανάμνηση τής μή λύσης τού προβλήματος μέ πείσμα καί δάκρυα ταπεινής ψυχής!…

Η τρίτη λύση είναι ότι διά νά νικήσουμε πρέπει νά κατανικήσουμε τό παγκόσμιον θερειόν, ενώ δέν κάνουμε τίποτε διά νά κατανικήσουμε τό εγχώριον θερειόν που πολλοί απ’ εμάς τό εμπιστεύονται καί τό οποίον κατά κανόνα κάθε φορά μάς συρρικνώνει σέ πληθυσμόν, σέ ψυχολογία, σέ αυτοεκτίμηση, σέ δύναμη, μέσα από εκστρατείες στρατιωτικές έως κοινωνικοπολιτικές καί οικονομικές που έν τέλει αποδεικνύονται ώς επί τώ πλείσον αργά ότι είναι βαθύτερα σπηλαιώδη αδιξέοδα καί κωνοποφόρα διά τήν ψυχήν, τήν τεκνοποιία καί τήν επιβίωση Τέλματα!…

Όταν δέν μπορείς νά καταστρέψεις τό θερειόν που είναι μέσα σού καί δέν μπορείς νά διακρίνεις ποίον κύτταρον τής κοινωνίας καρκινοποιήθηκε από τό θερειόν μέσα σού, τόν ιόν τού εσωτερικού καρκίνου, πώς θά ιατρεύσεις τήν παγκόσμια πασχοασθένεια από τό θερείον;…

Τό θερείον είναι μέσα είς τόν Ελληνισμόν, είναι σέ όλα τά πόστα, σέ όλα τά κύτταρα, ακόμη καί σ’ εκείνα που συνειδητώς αντιδρούν, καί όμως είναι αόρατον, έχοντας παραλύσει κάθε αντίδραση, όρεξη δι’ αντίδραση καί ουσιαστική Πανοργανωμένη Αντιεκστρατεία εναντίον τού, συνάμα εάν τού επιτεθείς οί κάθε απέναντι καί οί κάθε κουβαλητοί ιοί ή υιοί εχθρών θά υποτροπιάσουν κατ’ εντολήν εναντίον τού οργανισμού τού Ελληνισμού, αφού όλες αυτές οί ασθένειες είναι πανοργανωμένως αλληλένδετες!…

Η τέταρτη λύση, μήπως λύσαμε τό Κυπριακό, μήπως λύσαμε τό Μικρασιακό, μήπως λύσαμε τό Μακεδονικό; Εάν τά λύαμε αυτά θά είχαμε αποδείξεις ότι μπορούμε καί θέλουμε τήν λύση! Αλλά ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε διότι τό ιδεώδες τού Νεοέλληνα είναι ό κώλος καί ό «κώλος» μέ όλες τίς προεκτάσεις τών όρων αυτών. Φωνασκίζει ό Νεοέλλην αλλά αμέσως μετά βυθίζεται είς τίς καθημερινές απολαύσεις, ηδονές, μαλακίες καί συνάμα λοιμούς καί λιμούς που τού έχουν επιφέρει καταφέρει. Δέν μπορεί, δέν θέλει, δέν ξέρει, δέν είναι οργανωμένος, είναι συγχυσμένος καί δέν δύναται νά ΚΑΝΕΙ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝ από τό νά κάνει παιδιά μέ τό ζόρι, νά ζή μέ έναν ξεροκόμματον μέ τό ζόρι χωρίς νά ζηλεύει εκείνον που συνεχίζει νά πίνει βότκα εγκαυλωμένος καί νά λέγει εγώ τά πίνω καί άς γ@μιούνται καί όσον πάρει, γιά ρίξε μία ματιά σέ όλα τά μέσα μαζικής ένδειξης, μέ τά λόγια δέν Λύνεται τό Πρόβλημα, ούτε μέ Πολέμους που θά στοιχίσουν περισσότερα από όσα ψευδοκριθούν!…

Μήπως λύθηκε τό Κυπριακό, Μικρασιακό, Μακεδονικό, Ηπειρώτικο, Βουλγάρικο που ξεχάστηκε όπως ξεχάστηκαν έν μέρει ή πλήρως καί τά άλλα διά νά λυθεί καί τό ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΠΡΌΒΛΗΜΑΝ!…

Διότι από τήν ώρα που θά φύγει η χαρτούρα καί θά υπάρχει μόνον Ηλεκτρούρα, τί λύση δυνατή υπάρχει πλέον, όχι πές μού ποία;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Μήπως δέν τήν επισήμαν πρώτος τήν Υπερπροβληματάρα τού Ηλεκτρονικού; Μήπως δέν είπα πρώτος ότι είναι Αντιπερισπασμός τής Ηλεκτρούρας ό κόρωνος, ό έμβολος, ό μάσκος καί ό ούτω καθεξιακός «τούς»;….

Μήπως δέν ήρθαν όσα είπα, πλήρης Ηλεκτρονοποίηση Κύπρου καί Ελλάδος, τά είδατε τά Νέα τών Νεοέλληνων! Μικροψήγμα στούς ανθρώπους μετά τά ζώα δηλαδή μετά τά ζώα θά γίνουν καί οί ανθρώποι ζώα είπε ό Πιερρρακκκκάγκής καί πλήρης ηλεκτρονοποίηση τής Κύπρου μέ αρχή είς τά αμέτρητα επιδόματα, όταν έλεγα ότι θά γίνετε όλοι επιδοματίες καί μετά θά γίνει διαλογή σκλάβων καί αποσφαγμένων καί ύστερα κλωνοποίηση ευνούχων που δέν θά διδάσκοντε κάν τήν δυνατότητα συνουσίας καί αναπαραγωγής δέν τά διαβάζατε;…

Λοιπόν, Μόλις λύσεις τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν έχεις ελπίδαν καί διά τό Κυπριακόν, Βουλγάρικον, Μεγαλεξανδρινόν, Εξωγήϊνον, Ηπειρώτικον, Μακεδονικόν, Μικρασιάτικον, Πανευρωπαϊκόν, Ιταλικόν Πανεσπεριδωτικόν, Πανασιατικόν, Παγκόσμιον Ελληνικόν Πρόβλημαν! Ελληνάρα που θεοποίησες τόν εαυτόν σού καί «τά μάτια σού δέν μπορείς νά τά βγάλεις!»… Αυτό σέ κατάστρεψε αυτό σέ κατάστρεφε πάντοτε αυτή η ξιππασιά τού Μεγάλου, Μεγάλε!!!!…. Σέ κατάστρεψε τό φούσκωμα τής Ιστορίας καί φουσκωμένη Ιστορία!… Όπως έλεγαν οί παλαιότεροι η επανάπαυση είς τίς δάφνες τής Ιστορίας που έν μέρει ήσαν ήττες που παρουσιάστηκαν νίκες καί που άμα θέλεις τά λέμε ξανά αλλά βαριέμαι διότι τά είπα καί όταν τά έλεγα τά διαβάζατε αλλά δέν καταλαβαίνατε!…

Φουσκωμένε Ελληνά αυτοθεοποιημένε σικελιανή μαφιόζικη παροιμία: «κάθε καρπαζοεισπράκτορας έχει μεταξωτά σακάκια κρεμμασμένα στά ερμάρια τού»… Έτερη τής Μομπσικελίας: «Κάποιες ήττες είναι από τίς μεγαλύτερες νίκες, δυστυχώς κάποιες νίκες είναι από τίς μεγαλύτερες καί χειρότερες ήττες»…. Λοιπόν, πρόσεξε καλά τά λόγια τών σοφών! Όταν ό Μεγαλέξανδρος πήρε μαζύν τού όλους τούς επιστήμονες τής Ελλάδος, όταν οί τέσσερεις στρατηγοί τού όταν απόθανε καταιματοκύλησαν σέ εμφυλίους αυτοστρατηγικούς πολέμους τούς απανταχού πέριξ Έλληνες καί τούς γονάτισαν, διατί δέν τά διδάσκεσαι, διατί δέν τά διυλίζεις μέ υπερλεπτομέρεια έ; Επειδή δέν είναι ευχάριστα χεχεχε! Προτιμάς τούς διθύραμβους τού Αλέξανδρου που ούτως ή άλλως καταξεράνθηκαν από γόνους τών τεσσάρων στρατηγών έστω εάν κάποιων απ’ αυτών οί δράσεις καί οί δράσεις τών απογόνων ήταν εξαναγκασμένες σέ εμφύλιες αντεπιθέσεις, τό αποτέλεσμα νά δείς καί τό ΒΛΕΠΕΙΣ!!!!…

ΛΟΙΠΌΝ, εάν δέν έλυσες τό Κυπριακόν που είναι Μικρούτσικον Πρόβλημαν πώς θά λύσεις τό Ηλεκτρονικόν που είναι Τερατσιούλλικον Πρόβλημαν καί Διαστημούλλικον;….

Λοιπόν έτερον, η αυταπάτη εκτός από προδιαγεγραμμένη ήττα μαλάκα που τόν μαλακίζουν καί τ’ αρέσει καί συνάμα δέν τό κατανοεί είναι συνάμα καί η ευκολότερη οδός μαλακισμένης απώλειας ψυχής!…

Πρώτη Λύση είναι η Έσχατη, νά λύσουμε τό Πρόβλημα τής Μαλακίας καί τής Ανοησίας, διότι μέ αυτές τίς δύο τίποτε δέν λύεται!…

Έτερη λύση; Παρακαλείτε καί ελπίζετε σέ εξωγενείς φυσικούς παράγοντες, νά βρέξει ό ουρανός μετεωρίτες καί ό ωκεανός τσουνάμια, νά βρέξει ό ουρανός υπερηλεκτροσυμφόρηση νά αποθάνει τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν! Νά γίνει παγκόσμιος πόλεμος;;;; χούμ; Νά επεμβεί Ό Θεός, διότι μέ όσα έχουμε δέν μπορούμε νά σώσουμε τήν πείνα μάς, δέν ξέρουμε νά μαγειρεύουμε, νά συνάγουμε βότανα καί άλλες τροφές, νά αντέχουμε έξω σέ κρύα καί ζέστες, όταν λείψουν καί συνάμα μάς αποκλείσουν τά καύσιμα, τά τρόφιμα, τά φάρμακα, όταν θά μάς απογυμνώσουν σέ υπερπρωτόγονους μέ τήν διαφορά ότι θά είμαστε άχρηστοι σέ πρωτόγονη επιβίωση…

Νά αντέξουμε από τήν ώρα που τό Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν γίνει Χαραγματικόν Πρόβλημαν χξς συναλλαγής δούναι καί λαβείν, αγοράσαι πωλήσαι παγκοσμίως, έστω 1260 ημέραι καί ύστερα μπορούμε νά έχουμε παράπονα από Τόν Θεόν εάν δέν εμφανισθεί καί νά αθετήσουμε τήν πίστη μάς σ’ Αυτόν καί νά προσχωρήσουμε πού αλλού βεβαίως, είς τήν σκλαβιάν ούτως ή άλλως. Υποσημείωση, ό Δανιήλ λέγει καί 1260 καί 1290 καί 1335 ημέραι τό περισσότερον, σηματοδώντας τρείς φάσεις, η 1335 ημερών είναι από τήν ημέρα που δέν θά θυμιατίζεται ό Ναός Τής Αναστάσεως καί δέν θά γίνεται τελετή υποδοχής Τού Αγίου Φωτός, είς τά Ιεροσόλυμα. Κάνε καί άντεξε αυτά καί ύστερα τά λέμε πάλιν μέ αποδείξεις…

Τό έν λόγω άρθρον είναι έν μέρει απάντηση είς τόν σχολιαστή επάνω καί έν μέρει είς τόν σχολιαστή από κάτω:

SPACEMARINENATHANIELGARRO 10/26/2021 @ 7:11 ΜΜ

Θα κάτσω να με σκοτώσουν οι άλλοι για να πω στον εαυτό μου λίγο πριν πεθάνω ότι είχα το ηθικό πλεονέκτημα. Θα υπερασπίσουμε τους συμπατριώτες μας και τις οικογένειες μας και τα Ιερά και Όσια της Φυλής. Γιατί δεν κάνουμε πίσω ούτε για να πάρουμε φόρα αφού πίσω μας στέκεται η Ιερή ιστορία της Ελλάδας ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ. Όταν βλέπω ηλίθιους τίτλους λέω αυτό το άρθρο το έγραψε ο Παναγιώτης ο Δίας και δεν με έχεις απογοητεύσει μέχρι τώρα. Θες βοήθεια παλικάρι…εύχομαι να την βρεις.

ΠΑΝΟΣΓΕΡΙΜΟΥ 10/27/2021 @ 8:55 ΠΜ

SPACE, ό Παναγιώτης Δίας απέδειξε εμπράκτως χιλιάδες φορές τόν Πατριωτισμόν τού όχι μόνον μέ άρθρα, ό Παναγιώτης Διάς είναι ένας Στρατιωτάκος, άμα θέλεις νά πάνε καλά τά Ιερά καί Όσια τής Φυλής καί τής Μάταιης καί Αμάταιης Ιστορίας, τράβα σκότωσε τό θερειόν μέσα στό σπίτι, τό ηλεκτρονικόν θερειόν καί ύστερα σκοτώνεις καί τούς οίους έξω καί απέναντι. Ούτε εμένα μέ απογοήτευσες ποτέ γιά τήν ανοησία σού, τήν βλακεία σού, τήν ματαιότητα σού, τήν ανοργανωσία σού, τό μίσος σού σ’ εμένα καί τήν Απατροσύνη σού έν πράξει, διότι ό Παναγιώτης Δίας ώς Στρατιωτάκος που είναι θέλει καί έχει δικαίωμα νά απαιτεί γιά ποίον σκοπόν θά πολεμήσει καί νά ξέρει εάν αυτός που θά τόν διατάζει στόν πόλεμο είναι εχθρός όπως καί αυτός που θά πολεμάει καί διατάζει αυτόν που πολεμάει απέναντι τού. Ό Παναγιώτης Δίας έχασε καί χάνει πολλά γιά όλα αυτά τά άρθρα που γράφει που δέν φαντάζεσαι καί δέν θά μάθεις ποτέ ούτε θά σού πεί εσένα τού in space mind…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*