Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018