Συνεργάζεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τήν Λέσχη Bilderberg;

Σχόλιο ΡΩΜΙΟΥ: Ο τούρκος πάντα συνεργαζόταν με τον διάβολο και ειδικά όταν φορούσε τουρκική στρατιωτική στολή. Πολύ περισσότερο, όταν ένας τούρκος λοχαγός θέλει να βλάψει και την Ορθοδοξία…

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ (Ζήση)

Ἐνῷ κατηγορεῖται ἡ ὁμόδοξη Ρωσσία γιά … «πολιτικοποίηση τῆς Ἐκκλησίας» !

Ἑπίκειται, λοιπόν, καθ΄ ὅλες τίς ἐνδείξεις, ἡ εἰδεχθής καί καταστροφική, ὅπως ἔχουμε προείπει[1], ἀπόδοση αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, χάριν τῆς παρούσης δυτικόφιλης καί ἀντιρωσσικῆς Οὐκρανικῆς Κυβερνήσεως. Ἡ πράξη αὐτή, μεταξύ καί ἄλλων, ξεσκεπάζει τό ὄνειδος καί αἶσχος τῆς ἐπ΄ ἐσχάτων ὑποδουλώσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στίς ἐπιταγές τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Η.Π.Α. καί τοῦ ΝΑΤΟ, εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί ὁμονοίας.Θεραπεία της σεξουαλικής ανικανότητας

Το φυτικο σκεύασμα που θεραπεύει τα προβλήματα σεξουαλικής ανικανότητας χωρις καμία παρενέργεια

Το μοναδικό 100% φυτικό σκεύασμα που θεραπεύει το πρόβλημα και δεν το συντηρεί οπως αλλα χημικά γνωστά προιόντα με παρενέργειες

ΤΙΜΗ 29,00

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Powered by WebCash


Εἶναι ἐνδεικτικό καί τό ἑξῆς: τήν στιγμή πού ἡ γείτων Τουρκία ἔχει φθάσει στό ναδίρ τῶν σχέσεών της μέ τήν ὑπερατλαντική ὑπερδύναμη, καί στό ζενίθ καλῶν σχέσεων μέ τήν παραδοσιακῶς ἐχθρά της Ὀρθόδοξη ὑπερδύναμη τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπιλέγει σαφῶς τήν ρωσσοφοβική πολιτική τῶν Η.Π.Α. καί στό θρησκευτικό πεδίο, στήν τέλεια ἀποκοπή (καί ἐκκλησιαστική, δηλαδή) τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσσία· ἀποδεικνύει, ἔτσι, ἐν τοῖς πράγμασιν, ὅτι πλέον τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωμηοσύνης δέν ὑφίσταται πιέσεις ἀπό τήν Τουρκία – κατά τόν γνωστό μῦθο[2], ἀλλ’ ἀκολουθεῖ τίς παγκοσμιοποιητικές «συμμάχους μας» Η.Π.Α. μέ ὅ,τι αὐτές ἐκπροσωποῦν πολιτισμικῶς κατά τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως.

Στό κείμενό μας αὐτό, ὅσο δυνατόν πιό συνοπτικῶς (λόγῳ τοῦ διατιθεμένου χώρου), θά παρουσιάσουμε σέ εὐρύτερο κοινό δύο ντοκουμέντα: (α) μία εἴδηση συναντήσεως δύο Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν (ΚΠόλεως καί Ἱεροσολύμων) μέ δύο ἐπιφανεῖς Ἑβραιοαμερικανούς πολιτικούς πρό ἕνδεκα ἐτῶν, τό 2007 καί (β) ἕνα ἔγγραφο τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» (“ChurchofScientology”). Καί τά δύο ντοκουμέντα ἔχουν δημοσιευθεῖ παλαιότερα, ἀλλά δέν ἔτυχαν ποτέ διακρίσεως καί ἀναλύσεως, ὡς πρός τά συσσημαινόμενά τους.

Στό πρῶτο ἔγγραφο, ἀποδεικνύεται ὅτι κατά τό πολύ κρίσιμο γιά τό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἔτος τοῦ 2007 ὁ κ. Βαρθολομαῖος ρύθμισε συνάντηση – στό περιθώριο ἐργασιῶν τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ – τοῦ ἰδίου καί τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ μέ τούς ἐπιφανεῖς Ἑβραιοαμερικανούς λομπίστες, πολιτικούς καί διπλωμάτες Χένρυ Κίσσιντζερ (1923 – ) καί Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ (1941-2010). Οἱ συστάσεις περιττεύουν … Ὁ πρῶτος, Ὑπ. Ἐξ. τῶν ΗΠΑ, περίφημος γιά τόν ἀνθελληνισμό του καί τόν φιλοτουρκικό ρόλο του κατά τήν εἰσβολή στήν Κύπρο τό θέρος τοῦ 1974 [3]. Ὁ δεύτερος, βοηθός Ὑπ. Ἐξ., γνωστότατος γιά τήν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων στάση του στούς πρό 20 καί πλέον ἐτῶν Γιουγκοσλαβικούς Πολέμους, ἀπό τήν Κροατία καί τήν ἀδικοχαμένη σερβική Κράινα μέχρι τήν Βοσνία καί τό καταληφθέν ἀπό τούς Ἀλβανούςκαί «πιλοτικῶς» αὐτονομημένο Κοσσυφοπέδιο [4]. Ἀμφότεροι, τακτικά μέλη τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ [5], σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ἡ σύσφιγξη τῶν δεσμῶν ΗΠΑ – Εὐρώπης. Κατά τήν συνεδρίαση τῆς πανίσχυρης αὐτῆς Λέσχης τό 2007 στήν Κωνσταντινούπολη, «συνέπεσε» συνάντησή τους μέ τούς δύο Πατριάρχες, ἐν μέσῳ ἑνός φλέγοντος ἐκκλησιαστικοῦ θέματος τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ συνάντηση δύο Πατριαρχῶν καί δύο Ἀμερικανῶν στελεχῶν τοῦ Ὑπ. Ἐξ. ἐνῷ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων «φλέγεται»

Ἡ ἐπίμαχη εἴδηση ἐμφανίστηκε τόσο στήν ἐπίσημη Ἱστοσελίδα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, ὅσο καί στό περιοδικό «Ὀρθοδοξία» τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, καί διαλαμβάνει τά ἑξῆς: «Κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἀφίχθη εἰς τὴν Πόλιν τὴν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 30ῆς Μαΐου ἐ.ἔ., ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, συνοδευόμενος ὑπό τῶν … [κ.λπ. …] προκειμένου ὅπως συσκεφθῇ μετ΄ Αὐτοῦ ἐπί τῶν ἐπ’ ἐσχάτων ἀναφυέντων ἐν τῷ Πατριαρχείῳ Ἱεροσολύμων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων […] Τὸ ἑσπέρας οἱ δύο Πατριάρχαι παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθὲν ὑπὸ τοῦ Ἐντιμ. κ. MuhtarKent, Ἐπιχειρηματίου, ἐν τῷ ἐν Βοσπόρῳ οἴκῳ αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχ. κ.κ. HenryKissinger, RichardHolbrouk(sic) καί ἄλλων προσωπικοτήτων ἐκ Τουρκίας καί ἐξ ἄλλων χωρῶν»[6].

Ἡ προϊστορία τῆς συναντήσεως αὐτῆς εἶναι ἡ ἑξῆς: μετά τήν μαρτυρική, ἀλλ’ ἀναγκαία γιά τήν Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα, ἀλλαξοπατριαρχία τοῦ 2005, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ἔλαβε τήν ἀναγνώρισή του ὡς Πατριάρχου ἀπό τό Χασιμιτικό Βασίλειο τῆς Ἰορδανίας καί τήν Παλαιστινιακή Αὐτονομία τό 2005 (19 καί 18 Σεπτεμβρίου ἀντιστοίχως) · ἐκκρεμοῦσε ὅμως ἡ ἀναγνώρισή του ἀπό τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὅπου φαίνεται πώς ἀσκοῦσαν μεγάλη ἐπιρροή στήν Κυβέρνηση τοῦ Ehud Olmert ἰσχυροί κύκλοι, οἱ ὁποῖοι ἐπωφελοῦντο ἀπό τίς περιουσιακές μεταβιβάσεις ἐπί τῆς προηγουμένης Πατριαρχίας. Ἐξαίφνης, στίς 12 Μαΐου 2007 ἤρθη (ἀνεκλήθη) ἡ ἀναγνώριση καί ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἰορδανίας, καί ἀπειλήθηκε τό Πατριαρχεῖο ἀπό μία νέα ἀποσταθεροποίηση. Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές κανονίστηκε ἡ ὡς ἄνω ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων στό Φανάρι· τελικῶς, τό ὅλο θέμα ἐπελύθη σταδιακῶς (διά πολλῶν ἀγώνων) ἐντός τοῦ ἔτους, καί στίς 24 Δεκεμβρίου τοῦ 2007 ὁ κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ἔλαβε τήν ἀναγνώριση καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ Κράτους (ἡ Ἰορδανία εἶχε ἐπανέλθει στήν ἀναγνώριση στίς 12 Ἰουνίου).

Ὅπως προκύπτει ἀπό περαιτέρω ἔρευνα, ἡ «σύμπτωση» στήν Βασιλεύουσα τῶν δύο Ἑβραιοαμερικανῶν διπλωματῶν καί πολιτικῶν (Κίσσιντζερ καί Χόλμπρουκ) καί τῶν δύο Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, ὀφείλεται στό ὅτι ἀκριβῶς τίς ἡμέρες ἐκεῖνες (31 Μαΐου – 3 Ἰουνίου 2007) συνεδρίαζε στήν ΚΠολη ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ (BilderbergClub) [7], στόχος τῶν μελῶν τῆς ὁποίας εἶναι, κατά τόν Ἀμερικανό δημοσιογράφο καί διπλωμάτη Γουίλλιαμ Σάννον (1927-1988), «νά ὁδηγήσουν τόν κόσμο στήν ἐποχή τοῦ μετα-εθνισμοῦ: ὅταν δέν θά ὑπάρχουν χῶρες, ἀλλά περιοχές τῆς γῆς πού θά διέπονται ἀπό παγκόσμιες ἀξίες. Μιλᾶμε, δηλαδή, γιά μιά παγκόσμια οἰκονομία, μιά Παγκόσμια Κυβέρνηση (πού θά ἐπιλέγεται καί δέν θά ψηφίζεται) καί μιά παγκόσμια θρησκεία. Γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν ἐπίτευξη αὐτῶν τῶν στόχων, τά μέλη ἑστιάζουν σέ “αὐστηρότερη τεχνοκρατική προσέγγιση καί μικρότερη ἐνημέρωση καί συμμετοχή τοῦ κοινοῦ”»[8]. Καί οἱ δύο πολιτικοί, Kissinger καί Holbrooke, εἶναι στυλοβάτες τῆς Λέσχης αὐτῆς, ἡ ὁποία, κατά τούς London Times (τό 1977) εἶναι «μιά κλίκα τῶν πλουσιότερων καί πολιτικά ἰσχυρότερων ἀνδρῶν στό Δυτικό Κόσμο, οἱ ὁποῖοι συναντιοῦνται κρυφά καί σχεδιάζουν γεγονότα πού ἀργότερα ἁπλῶς τυχαίνει νά συμβαίνουν»[9]. Βάσει ἰσχυρῶν ἐνδείξεων, ἔγκυροι δημοσιογράφοι θεωροῦν τήν Bilderberg ὡς μία διακριτικῶς συντονιστική τῶν Τεκτόνων «ὑπερ-Στοά» γιά θέματα γεωπολιτικά καί οἰκονομικά [10].

Προκύπτει σαφῶς, ὅτι πρωτοβουλία γιά τήν συνάντηση αὐτή δέν εἶχε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἀφοῦ ἄλλωστε τόσο ἡ πρόσκληση, ὅσο καί ἡ ἡμερομηνία καί τό πρόγραμμα φιλοξενίας στήν ΚΠολη ρυθμίστηκαν ἀπό τόν φιλοξενοῦντα κ. Βαρθολομαῖο καί ὄχι τόν ἐπισκέπτη κ.κ. Θεόφιλο Γ΄. Καί εἶναι ἐνδεικτικό, ὅτι στά μέλη τῆς Bilderberg (ὅπως εἶναι ὁ φίλος τοῦ κ. Βαρθολομαίου καί οἰκοδεσπότης τοῦ παραπάνω δείπνου, Τοῦρκος διευθυντής τῆς Coca-Cola, κ. Μουχτάρ Κέντ [11], στόν ὁποῖον εἶχε δωρίσει ὁ κ. Βαρθολομαῖος καί τό «ἱερό Κοράνι») τό ἀκριβές μέρος τῆς συγκλήσεως τῆς Λέσχης εἶναι γνωστό μόνο μία ἑβδομάδα νωρίτερα, γιά λόγους ἀσφαλείας [12]· δηλαδή ἐν προκειμένῳ περίπου δέκα μέρες μετά τήν ἐμφάνιση τοῦ προβλήματος στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων.

Ὑπάρχει, βεβαίως, γιά τούς στρουθοκαμηλίζοντες, καί ἡ ἐκδοχή τῆς συμπτώσεως … («τυχαίως βρέθηκαν ὅλοι μαζί στήν Πόλη» … )

Τί προκύπτει, λοιπόν, ἀπό τό παραπάνω γεγονός ;

(α)Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσκλήθηκε λόγῳ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος ἀπό τό «ὁρατό σημεῖο ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας», τόν Οἰκ. Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος τόν … συνέστησε (;) / παρέπεμψε (;) στούς δύο ἐχθρούς τῶν Ὀρθοδόξων, Ἑβραιοαμερικανούς λομπίστες τῆς παγκοσμιοποιητικῆς Bilderberg (!) Μέ τέτοιους θεράποντες, ὅπως ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὤ φίλη Ὀρθοδοξία, τί νά τούς κάνεις τούς ἐχθρούς;

Σημειωτέον, ὅτι ἡ μόνη οὐσιώδης δράση τῶν δύο Πατριαρχῶν ὑπῆρξε ἡ ὡς ἄνω, ἀφοῦ ἡ λοιπή μία (1) μέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ (Πέμπτη, 31 Μαΐου) ἀφιερώθηκε σέ ἐκκλησιαστικές ἐπισκέψεις καί συνεστιάσεις στήν Προποντίδα, τό Βαλουκλῆ, τό Ἁγιοταφιτικό Μετόχι καί τά Θεραπειά !

(β) Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προέβαλε μέν «σεμνῶς καί διακριτικῶς» τήν εἴδηση στά δικά του μέσα, δέν ἔκανε ὅμως τόν κόπο νά διευκρινίσει, τίνος φόρουμ ἡ σύγκληση (δηλ. τῆς Bilderberg Club) βοήθησε στήν συνάντηση αὐτή Πατριαρχῶν καί πολιτικῶν… «Καί ἡ πίτα», λοιπόν, τῆς ἑβραιοαμερικανικῆς φιλίας τους «σωστή, καί ὁ σκύλος» τῶν «συνωμοσιολόγων» ἐπαρκῶς «δεμένος».

(γ) Ἡ συνέλευση τῆς Bilderberg τοῦ 2007 εἶχε μεταξύ τῶν θεμάτων της τόσο τό ζήτημα τῆς ἐπικίνδυνης (γιά τήν Δύση) ἀνορθώσεως τῆς Ρωσσίας καί τῆς ἀντιμετωπίσεώς της ἀπό τούς Νατοϊκούς, ὅσο καί τήν γεωπολιτική τῆς Μ. Ἀνατολῆς [13]. Ποιά σημασία, λοιπόν, μποροῦσε νά ἔχει γιά τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ σέ αὐτό τό πλαίσιο ἡ εὐστάθεια τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων;

Φοβούμεθα, ὅτι ἡ σημασία αὐτή ἀναδεικνύεται ἀπό σύγχρονο τότε ἐμπιστευτικό ἔγγραφο (21ης Μαΐου 2007) τοῦ Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν ἈΘήνα Τσάρλς Ρίς (διαρρεῦσαν ἀπό τά πολύπαθα Wikileaks), ὅπου ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ γ.γ. τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπ. Ἐξ. Χαράλαμπος Ροκανᾶς (ἐπί τῆς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ντόρας Μπακογιάννη), ζήτησε τήν παρέμβαση τῶν ΗΠΑ στό ἐκκλησιαστικό αὐτό ζήτημα, ἐπισημαίνοντας μεταξύ ἄλλων καί τούς κινδύνους τῆς ρωσσικῆς ἀναμείξεως στήν περιοχή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων· τό ἔγγραφο τῆς Πρεσβείας καταλήγει: «Ὁ Ροκανᾶς εἶπε ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐπιπλέον εἶχαν συμφέρον νά ἀναχαιτίσουν τήν ἀνερχόμενη παλίρροια τῆς ἡγεμονίας τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί νά κρατήσουν ἔξω ἀπό τήν κατάσταση τούς ἀκραίους τῆς Χαμάς» [14].

(δ) Εἰρήσθω, ὅτι ἡ κατά τήν στιγμή ἐκείνη Ὑπ. Ἐξ. τῆς Ἑλλάδος κα. Ντόρα Μπακογιάννη καί ὁ Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλῆς (συμμετασχών σέ ἐργασίες τῆς Λέσχης παλαιότερα), προσκλήθηκαν ἀπό τήν Bilderberg στήν μεθεπομένη συνάντηση τῆς Λέσχης, τό 2009 στόν Ἀστέρα Βουλιαγμένης [15] (ὅμως ὁ κ. Καραμανλῆς δέν παρέστη).

(ε) Ἄς σημειωθεῖ, τέλος, ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος προφανῶς διατηρεῖ κάποιες σχέσεις μέ τήν Bilderberg, ἀφοῦ συμμετέχει σταθερῶς στό ἐτήσιο φόρουμ «WorldPolicyConference» («Συνέδριο Παγκοσμίου Πολιτικῆς»), ὅπου ἐκφώνησε καί εἰσήγηση στίς 10 Δεκεμβρίου 2011 (στό Μονακό). Τό φόρουμ ὀργανώνει ὁ κ. Thierry de Montbrial, μέλος ἐπί μακρόν (1976-2012) τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Bilderberg. Τό θέμα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ κ. Βαρθολομαίου τό 2011 ἦταν «Ἡ Εὐρώπη ὡς Ἐργαστήριο γιά Παγκόσμια Διακυβέρνηση» [16].

Τί μπορεῖ, ἆραγε, νά σημαίνουν ὅλα αὐτά ὡς πρός ἐνδεχόμενες ἀμερικανικές (δυτικές) πιέσεις καί ὀρθόδοξες δεσμεύσεις γιά τήν στάση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔναντι τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσσίας; Μήπως, τό ὅτι ἐκκλησιαστικοί ταγοί, ὅπως ὁ κ. Βαρθολομαῖος, «συμμαχοῦν ἀκόμη καί μέ τόν διάβολο» τῶν βορειοατλαντικῶν παραγόντων, προφάσει τῆς προστασίας ἀπό μία ἐν εἴδει «μπαμπούλα», ὑπερβολικῶς μεγεθυμένη, «ρωσσική ἀπειλή»; Γι’ αὐτό, λοιπόν, τέτοιοι ἀνάξιοι ταγοί σιωποῦν γιά τήν διαφήμιση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τόν λοιπό ὀχετό τῆς δυτικῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» στίς ὀρθόδοξες χῶρες; Προφανῶς, ναί !

(ἔγραφα στίς 4 Αὐγούστου 2018, 23η ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς καί ἐθνοκαθάρσεως τῶν Σέρβων ἀπό τίς Κροατικές Δυνάμεις [OperationStorm], ἐλέῳ Γερμανίας καί Ρ. Χόλμπρουκ, μέσα στήν καταλυθεῖσα Σερβική Δημοκρατία τῆς Κράινα, τήν Република Српска Крајина)

(συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

[1] ΜΟΝ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, «Ὁ Μασόνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Α΄, ἡ πολιτική τῶν ΗΠΑ καί ἡ σημερινή Οὐκρανία» (29 Ἀπρ 2018) https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_825.html

[2] Δρ. Ν. ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, «Τό Φανάρι, ἡ προπαγάνδα τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τό ἀστεῖο ἄλλοθι τῆς “τουρκικῆς ὁμηρείας”» (22 Ἀπρ 2018)https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_902.html

[3] Πρβλ.«Ἀπόρρητα ἔγγραφα γιά τήν τουρκική εἰσβολή: ὁ Κίσιγκερ βοήθησε καθοριστικά τούς Τούρκους» (20 Ἰολ 2018)https://www.pentapostagma.gr/2018/07/απόρρητα-έγγραφα-για-την-τουρκική-εισ.html καί ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ – Ελληνική Συμμετοχή, εκδ. Στερέωμα –Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 106.

[4] Πρβλ. ἐνδεικτικῶς τήν βιβλιοπαρουσίαση σχετικοῦ βιβλίου τοῦ Χόλμπρουκ ἀπό τόν R. BERNSTEIN, «“To End a War”: Take Force, Add Envoys and “Fudge”, Then Stir» (May 20, 1998) (ἀπό τό ἀρχεῖο τῶν The New York Times, https://archive.nytimes.com/): «But in Richard Holbrooke’s first-person account of the U.S. negotiation that ended the conflict in Bosnia, it becomes clear that Holbrooke himself, in direct contradiction to Washington’s official statements, was telling Tudjman to press militarily ahead, even urging him to seize specific Serbian-held towns». Ἐπίσης, ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 155-159. 

[5] D. ESTULIN, Η Αληθινή Ιστορία της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, εκδ. Broken Hill Publishers LTD & Π.Χ. Πασχαλίδης, Λευκωσία 2012, σσ. 37.436 (κ.ἀ.). ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 104.158ἑ.

[6] «Ἰδιωτική ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τὴν Πόλιν», Ὀρθοδοξία, περίοδ. Β΄, ἔτος ιδ΄, τεῦχος β΄ (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2007) 440.441, ὅπως ἐπίσης καί «Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Φανάριον (30/05/2007)», http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=792&tla=gr

[7] D. ESTULIN, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 14.

[8] Ἐμμέσως, στό D. ESTULIN, αὐτόθι, σ. 87 (W. SHANNON, «Plans to destroy America are exposed!», American Almanac (11 Aug 2002): “The Bilderbergers are searching for the age of post-nationalism: when we won’t have countries , but rather regions of Earth surrounded by Universal values. That is to say, a global economy, one World government (selected rather than elected) and a universal religion. To assure themselves of reaching these objectives, the Bilderbergers focus on a (i greater technical approach and less awareness on behalf of the general public”.

[9] Ἐμμέσως, στό D. ESTULIN, αὐτόθι, σ. 41 (“ … a clique of the richest, economically and politically most powerful and influential men in the Western world, who meet secretly to plan events that later appear just to happen”).

[10] Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Η Μασονία στην Ελλάδα, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2012,σ. 499ε. ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 146ἑ.

[11] NNDB, «Muhtar Kent»,http://www.nndb.com/people/362/000173840/

[12] D. ESTULIN, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 74.

[13] D. ESTULIN, αὐτόθι, σ. 480.482-485.

[14] O7ATHENS1022 (Greece Requests U.S. Intervention in Jerusalem Patriarch Affair), §7,Wikileaks, https://wikileaks.org/plusd/cables/07ATHENS1021_a.html: «Rocanas said the U.S. also had an interest in stemming the rising tide of the Russian Orthodox Church’s hegemony and keeping Hamas radicals out of the situation».

[15] ΑΡ. ΠΕΛΩΝΗ, «“Αστακός” για την Μπίλντερμπεργκ» (ΤαΝέα, 14 Μαΐου 2009), http://www.tanea.gr/2009/05/14/greece/astakos-gia-tin-mpilntermpergk/ Βλ. ἐπίσης καί τήν ἐπίσημη λίστα μελῶν ἐδῶ: «Official List of Participants for the 2009 Bilderberg Meeting» (26th July 2009) https://publicintelligence.net/official-list-of-participants-for-the-2009-bilderberg-meeting/.

[16] Βλ. τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ φόρουμ https://www.worldpolicyconference.com/fr/2011-agenda/#1-2 (βλ. στήν καρτέλλα [ἀριστερά] Samedi 10 Décembre). Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἐδῶ:http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1425&tla=gr&print=yes. Περί τοῦ κ. de Montbrial ὡς μέλους τῆς διοικήσεως (SteeringCommittee) τῆς Bilderberg βλ. ἐδῶ: https://www.ifri.org/en/a-propos/equipe/thierry-de-montbrial.

Συντάκτης: μοναχός Σεραφείμ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΠΗΓΗ

odysseiatv

7 thoughts on “Συνεργάζεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τήν Λέσχη Bilderberg;

 1. Παραμυθοδουλος κεριθρας says:

  Oti aρπαξουν οι βαρβαροι και οτι φανε , αρκει να κυκλοφορουν χρυσοποικιλτοντυμενοι και να τους προσκυνουν δουλακια θεατρικης φυσεως τυπου Ξερξη.

 2. Hexagon Code = 606 says:

  Ειναι τραγικο που υπαρχουν ακομα ανθρωποι που ασχολουνται με τους παπαδες και τα πολιτικα της θρησκειας τους.

 3. ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΟΥΔ' ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ says:

  Ο βοθρολομαιος αυτός ήταν και αυτός θα είναι. ένας νεοταξιτης Τούρκος υπήκοος

  • αναδελφος says:

   δεν επεσε η πολη το 1453 την πουλησαν οι “παπαδες” και ο μουρατ μετα ειπε. τον πατριαρχη . τορα εσυ εισαι αρχηγος στο μιλετ (φυλη)

 4. tasos says:

  ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

  Σήμερα, όπου βάλλεται η Ορθοδοξία προς χάριν της πανθρησκείας ή αλλιώς οικουμενισμού, το κήρυγμα του αειμνήστου Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη είναι πιο πολύ επίκαιρο παρά ποτέ !

  Η επιβολή της πανθρησκείας γίνεται με διάφορα πολιτικά, οικονομικά και άλλα μέσα. Στα πολιτικά μέσα βλέπουμε την θέληση των κυβερνώντων να αφαιρέσουν κάθε τι που είναι ή/και θυμίζει Ορθοδοξία, όπως κατάργηση σταυρού σημαίας, κατάργηση προσευχής στα σχολεία και λοιπά σχετικά που βλέπουμε και ακούμε σε καθημερινή βάση. Στα οικονομικά μέσα βλέπουμε την θέληση των κυβερνώντων να βάλουν φόρο στους χριστιανούς, να τους υποδουλώσουν στο υλικό χρήμα “χτίζοντας τον χρυσόν πάνω στον Χριστόν”.

  Άλλα μέσα είναι η σιωπή πλείστων των ιεραρχών και των θεολόγων στο θέμα αυτό. Θυμίζουμε τι λέει στο βιβλίο του ο αείμνηστος Αριστοτέλης Δελήμπασης “(Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ, ΑΘΗΝΑΙ 1972, Κεφάλαιον Δ’, Παρέκκλισις και Μετάνοια, σ.σ. 288-289) : Η ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Η αντιθεολογική σιωπή πλείστων θεολόγων.

  Ως «μέγα τι θηρίον εξήλθεν επί γης η αίρεσις αύτη» (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 31, 243)του Οικουμενισμού. Το «θηρίον» τούτο εισήλθεν εις την μάνδραν των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπου κατασπαράσσει ποιμένας και πρόβατα, αρχίζον από των κεφαλών. Αι παναιρετικαί οικουμενιστικαί διδασκαλίαι και καινοτομίαι κλυδωνίζουν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ως άλλα «κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας εαυτών αισχύνας» (Ιούδ. 13). Όπως επί της εποχής του Μ. Βασιλείου, ούτω και σήμερον η Ορθοδοξία συγκλονείται εκ θεμελίων και αι Ορθόδοξαι Εκκλησίαι κινδυνεύουν να καταποντισθούν αύτανδροι εις τα πικρά και θανατηφόρα ύδατα της οικουμενιστικής ψευδοδοξίας. Όντως, ο «σάλος ούτος των Εκκλησιών τίνος ουκ έτσι θαλασσίου κλύδωνος αγριώτερος; Εν ω παν μεν όριον Πατέρων κεκίνηται, πας δε θεμέλιος και ει τι οχύρωμα δογμάτων διασαλεύεται. Κλονείται δε πάντα και κατασείεται σαθρά τη βάσει επαιωρούμενα» (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 212-213).

  Γεννάται το ερώτημα: Τοσούτου μεγάλου κινδύνου επιστάντος εις την Εκκλησίας, ποίαν στάσιν τηρούν οι θεολόγοι; Δυστυχώς πλείστοι κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι παραμένουν άπρακτοι, ως να υπνώττουν, ή συσχηματίζονται προς την οικουμενιστικήνκακοτροπίαν, υποκύπτοντες συν τω χρόνω εις ταύτην, προ παντός δια της συνηθείας.

  Εις στρατιάν σιγώντων θεολόγων μετεβλήθησαν ούτοι, αν και εκλήθησαν παρά Θεού εις τον αντιαιρετικόν πόλεμον, υπέρ πίστεως και της επουρανίου πατρίδος. Σιγούν ούτοι, αν και απεδέχθησαν την ουρανίαν ταύτην κλήσιν, ως δηλοί η θεολογική των ιδιότης. Ενώ έργον των έχουν να ομιλούν περί Θεού «έμπροσθεν των ανθρώπων» (Ματθ. ι’, 33), ομολογούντες τον Υιόν του Θεού προς σωτηρίαν αυτών, σιωπούν έμπροσθεν των ανθρώπων και δη καθ’ ην στιγμήν ο Κύριος της δόξης βλασφημείται και η Εκκλησία Αυτού καταπατείται παρά της αποθρασυνθείσης παναιρέσεως. Καίτοι έργον της ζωής των είναι να αγωνίζονται «τον καλόν αγώνα της πίστεως» (1 Τιμ. στ’, 12) εναντίον πάσης αιρέσεως και υπέρ της Εκκλησίας και της εν Χριστώ ζωής των ανθρώπων,συσχηματίζονται τω αιώνι τούτω, προτιμώντες τον άμαχον βίον, κοσμικής φιλοτιμίας ή και «ωφελείας χάριν» (Ιουδ. 16). Ενώ επιβάλλεται να λαλούν τους φερομένους δια των αγίων Πατέρων μέχρις ημών θείους λόγους, «εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ» (Μάρ. η’, 38), πολλοί εξ αυτών προτιμούν να διδάσκουν μάλλον λόγους ανθρώπων, ενασμενίζοντες περί την λεγομένην κοινωνιολογίαν, ψυχολογίαν, ανθρωπολογίαν κ.ά.τ.

  Τοιουτοτρόπως ανταλλάσσουν την θείαν επιστήμην της όντως Θεολογίας, δια της ανθρωπίνης επιστήμης των πραγμάτων του κόσμου,καταλύοντες εν εαυτοίς την θείαν αυτών αποστολήν (Ιω. ιζ’, 18). Εγκαταλείπουν την «σοφίαν του Θεού», την «εν μυστηρίω, την αποκεκρυμμένην, ην προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ημών, ην ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωκεν», και λαλούν «σοφίαν» «του αιώνος τούτου» και «των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων» (1 Κορ. β’, 6-8). Τις λοιπόν ο λόγος της θλιβεράς ταύτης παρατροπής;
  ***

  ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ :

  Αναρτήθηκε από socratesnios στις 1:44 π.μ.
  \
  http://fwnitwnpaterwn.blogspot.com/2015/02/blog-post.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *