Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ: Δίνουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη «Βόρεια Μακεδονία» για να αποκτήσει «εμπορικό στόλο»!

Η Θεσσαλονίκη θα είναι το λιμάνι των Σκοπίων βάσει της συμφωνίας Τσίπρας-Ζάεφ για την νέα «ονομασία» της FYROM, και την πρακτική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου για την Θάλασσα για το «περίκλειστο» κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στερείται ακτών και θάλασσας.

Η συμφωνία δηλαδή κατοχυρώνει δικαιώματα της «Βόρειας Μακεδονίας» ως «περίκλειστο» κράτος για ελεύθερη πρόσβαση στο Αιγαίο, εκμετάλλευση της ελληνικής ΑΟΖ, διεξαγωγή αλιείας στις ελληνικές θάλασσες, χρήση των ελληνικών λιμένων και απόκτηση ναυτικού εμπορικού Στόλου και ναυτικής σημαίας.

Βάσει του άρθρου 69 της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Σύμβασης του ΟΗΕ (1982) για ένα περίκλειστο κράτος (όπως η «Βόρεια Μακεδονία» κατά τον Α.Τσίπρα), με βασικό δικαίωμα του την πρόσβαση του προς την πλησιέστερη θάλασσα (Αιγαίο) μέσω του παράκτιου κράτους διέλευσης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα λιμάνια των χωρών που έχουν πρόσβαση στην θάλασσα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία θα γίνει και έδρα του εμπορικού στόλου των Σκοπίων με ναυτική σημαία για τα πλοία τους (Μακεδονική) και δικαίωμα ακόμα και χρήσης της ΑΟΖ της παράκτιας χώρας (Ελλάδα) για έρευνες!

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του pronews.gr ο υποστράτηγος ε.α. Γιώργος Μακρίδης, πρώην Διευθυντής Γεωγραφικού Σώματος του ΓΕΣ, Εθνικός Εμπειρογνώμων στον ΟΗΕ για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων (1996-2005) και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, απάντησε ως εξής: «Δυστυχώς είναι έτσι: Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το επίνειο των Σκοπίων και η σημαία της «Βόρειας Μακεδονίας» θα κυματίζει πλέον στον χώρο που δικαιούται από το άρθρο 69 της Σύμβασης του Modego Bay να της παραχωρηθεί, αφού πλέον τους αναγνωρίσαμε ως κράτος με αυτή την ονομασία.

Τα «περίκλειστα» κράτη αποτελούν μια ειδική κατηγορία κρατών αφ’ ης στιγμής δεν βρέχονται από θάλασσα. Εκ των πραγμάτων δεν διαθέτουν δική τους χωρική θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Η Ελλάδα αφ’ ης στιγμής συνορεύει με ένα περί­κλειστο κράτος, την λεγόμενη «Βόρεια Μακεδονία» θα επιτελεί ρόλο κράτους διέλευσης. Θα μπορεί να έχει εμπορικό και αλιευτικό στόλο, αλλά και να κάνει έρευνες σε όλο το Αιγαίο σε συνεργασία με την υπ’αριθμόν 1 σύμμαχός της, την Τουρκία. Πιο καταστροφική συμφωνία για τα ελληνικά συμφέροντα, δεν θα μπορούσα να φανταστώ, πραγματικά».

Ιδού τι προβλέπει η σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ (1982) για το Δίκαιο της Θάλασσας στο συγκεκριμένο άρθρο 69 για τα δικαιώματα των «περίκλειστων» κρατών, δηλαδή των κρατών άνευ ακτών.

Άρθρο 69 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Δικαίωμα κρατών άνευ ακτών.

1. Τα κράτη άνευ ακτών (Βόρεια Μακεδονία) έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση προσήκοντος μέρους του πλεονάσματος των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων κρατών της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής (Ελλάδα), λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες όλων των ενδιαφερομένων κρατών και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 61 και 62.

2. Οι όροι και οι τρόποι της συμμετοχής αυτής καθορίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέσω διμερών ( Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ), υποπεριφερειακών ή περιφερειακών συμφωνιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

α) την ανάγκη αποφυγής συνεπειών επιβλαβών για τις αλιευτικές κοινότητες ή τις ιχθυοβιομηχανίες του παράκτιου κράτους (Ελλάδα) .

β) την έκταση κατά την οποία το άνευ ακτών κράτος (Βόρεια Μακεδονία) , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συμμετέχει ή έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, σύμφωνα με υφιστάμενες διμερείς υποπεριφερειακές ή περιφερειακές συμφωνίες, στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών άλλων παράκτιων κρατών (Ελλάδα).

γ) την έκταση κατά την οποία άλλα κράτη άνευ ακτών συμμετέχουν ήδη στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του παράκτιου κράτους (Ελλάδα) και την συνακόλουθη ανάγκη αποφυγής συγκεκριμένης επιβάρυνσης ενός οποιουδήποτε παράκτιου κράτους ή μέρους αυτού.

δ) τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών των αντίστοιχων κρατών («Βόρεια Μακεδονία» και Ελλάδα) .

3. Όταν η αλιευτική ικανότητα του παράκτιου κράτους (Ελλάδα) φθάσει σε σημείο που να του επιτρέπει να αλιεύει ολόκληρο τον επιτρεπτό όγκο αλιεύματος των ζωντανών πόρων στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, το παράκτιο κράτος και άλλα ενδιαφερόμενα κράτη συνεργάζονται στην διαμόρφωση δίκαιων διευθετήσεων σε διμερή, υποπεριφερειακή ή περιφερειακή βάση προκειμένου να επιτρέψουν την συμμετοχή αναπτυσσομένων κρατών άνευ ακτών («Βόρεια Μακεδονία«) της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων κρατών της υποπεριοχής ή περιοχής, όπως κρίνεται σκόπιμο, από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, και υπό όρους ικανοποιητικούς για όλα τα μέρη. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Τα ανεπτυγμένα κράτη άνευ ακτών («Βόρεια Μακεδονία») έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μόνον στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των ανεπτυγμένων παράκτιων κρατών (Ελλάδα) της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής, με λαμβάνοντας υπόψη την έκταση κατά την οποία το παράκτιο κράτος, κατά την παραχώρηση σε άλλα κράτη πρόσβασης στους φυσικούς πόρους της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης, έχει λάβει υπόψη του την ανάγκη περιορισμού στο ελάχιστο των επιζήμιων συνεπειών στις αλιευτικές κοινότητες και την οικονομική αποδιάρθρωση κρατών των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν κατά συνήθεια στη ζώνη.

5. Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν τις διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν σε υποπεριοχές ή περιοχές όπου τα παράκτια κράτη (Ελλάδα) δύνανται να παραχωρήσουν σε κράτη άνευ ακτών («Βόρεια Μακεδονία») της ίδιας υπο-περιοχής ή περιοχής ίσα ή προνομιακά δικαιώματα για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες.

pronews.gr

Loading...

25 thoughts on “Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ: Δίνουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη «Βόρεια Μακεδονία» για να αποκτήσει «εμπορικό στόλο»!

 1. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΣΕΥΣ says:

  Αυτο που μας λεει το παραπανω ειναι οτι θα πρεπει να γινει συμφωνια για να ισχυσει κατι τετοιο και δεν το βλεπω και καθολου λογικο να ανοιξει το θεμα επι του παροντος. Αυτη φυσικα ειναι μια διεθνης συμβαση που θα ισχυε σε καθε περιπτωση αναγνωρισης του κρατους ανεξαρτητα απο το ονομα.

  Προσεξτε επισης τι λεει γιατι μαλλον σας εχει κανει μαγεια ο «μαυρος» (και δηλαδη η αντανακλαση σας στο φως):

  γ) την έκταση κατά την οποία άλλα κράτη άνευ ακτών συμμετέχουν ΗΔΗ στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του παράκτιου κράτους (Ελλάδα) και την συνακόλουθη ανάγκη αποφυγής συγκεκριμένης επιβάρυνσης ενός οποιουδήποτε παράκτιου κράτους ή μέρους αυτού.

  Εδω περα αυτο που λεει ειναι ΑΝ εχεις ηδη προσαψει καποια συμφωνια για την ΑΟΖ πρεπει να το δηλωσεις. Δεν λεει κατι αλλο και αν υπαρχει καποιος ειδικος που ισχυριζεται οτι λεει κατι αλλο μαλλον ειναι πανικοβλητος και δεν βλεπει μπροστα του.

  Επισης απλα να σας διευκρινησω οτι σε κανεναν ποτε σε κανενα χρονικο σημειο του χρονου δεν οφελησε κανεναν να προσπαθει να μπλοκαρει το φως προφανως απο ΦΟΒΟ.

 2. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

  Εδώ θα βρει όποιος ενδιαφέρεται να μάθει, και να μην είναι παπαγαλάκι του καθενός, όλο το δίκαιο και διαβάστε τα άρθρα 61, 62 μαζί με το 69, όπως και τα 70, 71 και 72 που είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους αλληλοεπηρεαζόμενα και αλληλοεξουδετερονόμενα ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν στα ενδιαφερόμενα κράτη.

  Είναι το δίκαιο που αφορά τις ΑΟΖ παράκτιων κρατών όσον αφορά ξεκάθαρα μόνο τα αλιεύματα και όχι φυσικά τον ορυκτό πλούτο που λέει το άρθρο και τα αλιεύματα εφ’ όσον το παράκτιο κράτος είναι πλούσιο και ανεπτυγμένο και τα αλιεύματα είναι τόσα πολλά που υπάρχει πλεόνασμα! Για ψαράκια λέει και δεν αναφέρει πουθενά έρευνες για ορυκτό πλούτο.

  Φυσικά δεν θα είναι δωρεάν η χρήση των λιμανιών μας και θα έχουν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που θα μολύνουν τις θάλασσες ή θα καταστρέψουν τον ζωικό πλούτο τους. Τα ίδια δικαιώματα έχει και με τους Σέρβους και τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους γιατί κι εκείνοι έχουν θάλασσες.

  Όποιος ξέρει γραφή και ανάγνωση μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A21998A0623%2801%29

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

   Και κάτι ακόμα. Αυτό θα ίσχυε όπως και αν ονομαζόταν το κράτος αυτό και όχι γιατί θα το πουν Βόρεια Μακεδονία.

    • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

     Φίλε Γ, αυτή την ερώτηση να την απευθύνεις σε όσες κυβερνήσεις έδωσαν την συγκατάθεσή τους να ονομάζεται έτσι ένα ομόσπονδο κράτος της πρώην Γιουγκοσλαβίας του Τίτο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Αν ρωτάς την γνώμη μου θα προτιμούσα το Σλαβομακεδονία, αν ήταν απαραίτητο να συνδέεται το όνομα του κράτους με την γεωγραφική του θέση και την εθνότητα που το κατοικεί. Κανονικά έπρεπε από 1945 και μετά να επιμένουμε σαν Έλληνες να έχουν το όνομα που είχαν πριν το 1940, δηλαδή Βαρντάρσκα (Βαρδαρία).

   • ΧΧΧ says:

    ΟΧΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ.
    ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ.
    ΑΣ ΕΝΩΘΕΙ ΞΑΝΑ Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ.

    • ΧΧΧ says:

     ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ Η ΣΕΡΒΙΑ.
     ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΣΕΡΒΙΑ Η’ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΜΕ.
     ΟΧΙ ΜΕ ΟΤΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΝΑΤΟ ΜΑΛΑΚΙΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝΕ.
     ΧΥΘΗΚΕ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ ΝΑ ΤΙΣ ΣΚΙΖΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ

     • ΧΧΧ says:

      Η ΣΕΡΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΧΩΡΑ.
      ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΥΠ0 ΑΠΕΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ, ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ, ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ.. ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΝΕΠΝΕΑΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ.
      ΣΥΝΟΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΡΒΙΑ Η’ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΜΕΝΑ. ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ. ΤΕΛΟΣ.
      ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ

     • ΧΧΧ says:

      Η ΣΕΡΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΧΩΡΑ.
      ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ. ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΥΠ0 ΑΠΕΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ, ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ, ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ.. ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΝΕΠΝΕΑΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ.
      ΣΥΝΟΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΣΕΡΒΙΑ Η’ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΜΕΝΑ. ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ. ΤΕΛΟΣ.
      ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ;
      ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ.

     • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

      Την γνώμη μου γι’ αυτό το όνομα που πρέπει να έχει αυτό το κράτος την έχω γράψει λίγο πιο πάνω ως απάντηση στον Γ που με ρωτούσε γιατί Μακεδονία, λες κι εγώ αποφάσισα το όνομα αυτής της χώρας. Εγώ δεν λέω απλά ΟΧΙ Μακεδονία αλλά λέω και την γνώμη μου για όνομα! Καλό να λέμε όχι στην ονομασία, αλλά πρέπει να κάνουμε και προτάσεις. Και η ένωση με την Σερβία δεν είναι πρόταση, αν γνωρίζεις το πώς και το γιατί έγινε αυτό το ομοσπονδιακό κράτος που το έλεγαν Γιουγκοσλαβία.

     • ΧΧΧ says:

      ΛΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΤΕΤΟΙΟ ΚΡΑΤΟΣ.
      ΑΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΝΗΣΙΓΕΝΕΣ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΤΟΪΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΙΣΧΡΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ.
      ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ(ΕΘΝΙΚΗ Η’ ΑΛΛΗ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ(!) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.
      ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΜΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΑΜΕ. ΑΛΛΙΩΣ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΒΙΑΙΗ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ.
      ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΣΕΡΒΙΑ Η’ ΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΣΛΑΒΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΡΒΙΑ.
      ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΛΥΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΑΣ.
      ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.;
      ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
      ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

     • ΧΧΧ says:

      ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΑΠΗΤΕ, ΤΟ 2014 ΡΙΞΑΝΕ ΤΟΝ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΡΧΙΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ.
      ΚΑΙ ΤΟ 17 Η ΣΕΡΒΙΑ ΗΡΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

     • ΧΧΧ says:

      ΤΟΝ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝΕ ΡΙΞΕΙ ΤΟΤΕ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ.

    • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

     Η Γιουγκοσλαβία δεν ήταν κράτος αλλά κατασκεύασμα του Τίτο. Έχουν καμία σχέση μεταξύ τους Σέρβοι, Κροάτες, Βόσνιοι, Αλβανοί, Μαυροβούνιοι και Βούλγαροι;;;; Γι’ αυτό και πολέμησαν μεταξύ τους και συνεχίζουν να έχουν άσβηστο μίσος μεταξύ τους με εξαίρεση Σέρβους και Μαυροβούνιους. Όσο για τον Γκρουέφσκυ τί να πω;;; Υπάρχει μεγαλύτερος παραχαράκτης της Ιστορίας;;;; Αυτός δημιούργησε όλα τα αλυτρωτικά θέματα των Σκοπιανών λέγοντας ότι είναι απόγονοι του Αλέξανδρου.

     • ΧΧΧ says:

      ΚΙ ΟΜΩΣ Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΗΤΑΝΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.
      ΕΝΩ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΣΥΝΟΘΥΛΕΥΜΑ ΠΟΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΦΑΧΤΟΥΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ. ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:
      1)ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΛΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΒΑΛΗΣΟΥΝΕ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΜΕΛΗΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ(ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΒΙΑΙΑ-ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Η ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ)
      2)ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΑΚΟΜΑ KΡATH-ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΝΑΤΟΪΚOY ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΕ(ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΜΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΛΑΚΑΣ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙ.

      ΕΜΑΣ ΣΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΘΟΥΜΕ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠ’ΕΞΩ.
      ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

     • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

      1. Μάλλον δεν κατάλαβες ότι έγινε πόλεμος μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων (Κροατών, Σέρβων, Αλβανών και Βόσνιων) και μάλιστα σφοδρός πόλεμος γιατί μιλάμε για διαφορετικούς λαούς. Είναι σαν να λέμε Τούρκοι και Κούρδοι, ή πρώην κράτη της ΕΣΣΔ, με τις χώρες της Βαλτικής και του Ουκρανούς να είναι υπό κατοχή από τους Ρώσους για την συμμαχία τους με τους Γερμανούς, όπως έγινε και με τους Κροάτες, Βόσνιους και Αλβανούς από τους Σέρβους! Αυτά είναι ιστορία και δεν επιδέχονται Σόρους.

      2. Όταν μιλάς για Πατριωτική Δημοκρατική κυβέρνηση, ποιούς εννοείς; Όχι αόριστα πράγματα που είναι λόγια του αέρα και μπούρδες, αλλά Πατριώτες με Ονοματεπώνυμο!

      3. Η σημερινή κυβέρνηση και γενικά η Βουλή δεν προέρχεται από Δημοκρατικές διαδικασίες;;;

     • ΧΧΧ says:

      ΕΣΥ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.
      1)ΚΑΤ’ΑΡΧΑΣ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΣΧΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΩΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.
      ΠΡΩΤΑ ΟΜΩΣ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΜΕ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ. ΜΕΤΑ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΚΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ/ΝΑΤΟΪΚΟΙ.
      ΜΕΤΑ ΕΦΗΥΡΑΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΠΕΙΤΑ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΠΕΝΕΒΗΣΑΝ ΜΕ «ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ.
      ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΪΚΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΚΡΟΑΤΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ. ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΟΛΗ Η ΚΥΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΝΙΞΕΙ ΟΠΟΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ(ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΧΩΡΙΣΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 14) ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.
      ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΣΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ! ΔΕ ΘΥΜΩΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΝΑ ΠΡΩΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΕΜΟ….
      2) ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΤΗ ΒΡΗΚΑΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΗ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΚΙΟΛΑΣ ΝΑ ΓΙΓΑΝΤΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΚΑΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ. ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΕΝΩΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ . ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΝΩΘΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΚΑΙΡΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΪΚΗ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΣΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΕΙ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ.
      3) Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΗ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ. ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΟΥΝ(ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΘΕΣΜΟ ΟΛΩΝ, ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΕΣΧΑΤΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΠΑΛΙ) ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΕΣ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ.

      ΠΟΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.
      ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΥ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ(…ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ;) ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΣ ΛΙΓΟ ΘΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΕΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ.

     • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

      Εάν πιστεύεις ότι οι λαοί της Πρώην Γιουγκοσλαβίας μπορούν να ζήσουν μαζί, τότε δεν μπορώ να πώ τίποτα άλλο.

      Όσο για τις πατριωτικές δυνάμεις… εγώ δεν βλέπω ΚΑΜΙΑ σήμερα στην Ελλάδα. Όλοι κατευθύνονται είτε από μικροκομματικά συμφέροντα, είτε από ξένες δυνάμεις (οικονομικές ή γεωπολιτικές). Είμαι χορτάτος από πατριωτισμό των παραδοσιακών παρατάξεων που έχασαν με τον «πατριωτισμό » τους και εδάφη Ελληνικά και Ελληνόπουλα!

      Να είσαι καλά και πάντα να κρατάς αυτό το επίπεδο συζήτησης που δείχνει ότι και λάθη να κάνεις (όπως κι εγώ) είναι από αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο που γέννησε τον παγκόσμιο πολιτισμό.

     • ΧΧΧ says:

      70 ΧΡΟΝΙΑ ΖΟΥΣΑΝΕ ΜΑΖΙ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΤΟ «ΕΥΡΩΔΟΛΛΑΡΟ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΕ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΞΗΓΗΣΑ. ΒΓΑΛΕ ΤΗ ΣΚΟΥΦΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟΥΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΛΕΦΤΑ.
      ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΩ ΣΑΝ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΜΠΑΝΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΙΜΑ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ.
      ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
      ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ(ΕΜΑΣ) ΝΑ ΓΑΜΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΪΖΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕ ΚΙΟΛΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΝΩ ΑΥΤΗ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ;
      ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΠΤΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΟΥΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΟΙ ΛΑΟΙ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ(ΗΤΑΝ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ).
      ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΨΑΞΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΚ ΠΡΟΪΜΙΟΥ Η’ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕΙΣ ΣΕ ΜΚΟ.
      ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΝΕ ΜΙΑ. ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΑ.
      ΜΗ ΟΜΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΣΟΥ ΧΩΡΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ.
      ΑΦΟΥ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΣ.

  • ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ says:

   Ανόητε Παναγιώτη, με το να παρουσιάσω τί λέει το άρθρο 69 του Δικαίου της θάλασσας σημαίνει ότι μου αρέσουν τα Σκόπια;;;; Μόνο για το ότι σε φώτισα ανόητε ψάχνοντας να βρω το άρθρο για να αποκτήσεις ΔΙΚΗ ΣΟΥ άποψη και όχι να σε δουλεύουν και να σε χρησιμοποιούν σαν παπαγαλάκι τους οι 300 βολευτές ανάλογα με το τί τους βολεύει, έπρεπε, αν μη τι άλλο, να με ευχαριστήσεις για τον κόπο μου! Το πόση ανοησία κουβαλούν ορισμένοι Έλληνες δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λένε οι ίδιοι!

 3. Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ says:

  ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ .τους δινει ο Τσίπρας κ@λο αλλα θελουν και ενα τρίο με τον Κοτζια .. αχορταγοι αυτοι οι ανθρωποι ..Να δουμε τι θα θελουν συντομα οι Βουλγαροι οι Τουρκοι οι Αλβανοι και παει λεγωντας .Πρεπει να ετοιμαζεται να μπει στο παρε δώσε και ο Καρανικας  ωστε να τους ευχαριστησουμε ολους .Για τον Τσακαλωτο ουτε συζητηση ,εχει μονιμως σηκωμενα τα ποδια στους Γερμανους ..Οπως μας ειπε ο Βενιζελος απο το βημα του «κυνοβουλιου»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *