Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ με Πρόεδρο Δημοκρατίας ΚΑΙ Υπουργούς.