Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Σε ελληνικά νερά το γεωτρύπανο της Exxon Mobil