Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

23:49 - 01/05/2023

Ψυχός και άψυχος, τα μυστικά. Τι θα λέγατε για την ιδέα Κλωνοποίηση της Ψυχής;….

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Ψυχός και άψυχος, τα μυστικά. Τι θα λέγατε για την ιδέα Κλωνοποίηση της Ψυχής;….

Τι είναι ψυχή; Έναν μυστήριον !

Καλά καλά δεν ξέρουμε τι είναι ζωή !

Το μόνον που ξέρουμε με την ζωή είναι μερικές ιδιότητες, απειροελάχιστες και copy-paste = κόπια [από το κόβω όπως και η κλωνοποίηση ή γονιμοποίηση δύο κλώνων σε συνκλώνον = τέκνον]-αντιγραφή-μεταφορά, αυτό είναι όλο με την εξωσωματική γονιμοποίηση, την γονιμοποίηση εγκόλπια ωαρίου και σπερματοζωαρίου, κλωνοποίησης και αυτοκλωνοποίησης ήτοι ερμαφροδιτισμού, αυτά τα 4 είναι η Τετραπιθανότητα που παρατηρούμε σε όλον το ζωϊκό και φυτικό Βασίλειο !

Στο Δημοτικό Σχολείο μας έμαθαν ότι εάν ξέραμε τι είναι ζωή θα την κάναμε [εννοείται όχι με αντιγραφή-μεταφορά, όπως λαμβάνουμε κλώνον από έναν δένδρον ή παραφυάδα-παραπούλι και το μεταφυτεύουμε, παρόμοια όπως και την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά από το μηδέν, εντούτοις, δεν γνωρίζουμε τίποτε από το μηδέν και για το μηδέν, γνωρίζουμε από έναν στάδιον και μετά έχοντας άγνοια για το πριν και το μετά ! ! ! !] !….

Το να ερωτούμε τι είναι ζωή ή ψυχή είναι σχεδόν το ίδιον να ερωτάμε τι είναι Δημιουργία και Θεός ! Άγνοια, Άγνωστον και Ημιγνώση-Ημιμάθεια όσα και εάν γνωρίσουμε περί τούτων !

Ορισμός βαθμίδων ύπαρξης από ύλης έως πνεύματος: Υπάρχουν αντιφάσεις σε όλες τις θρησκείες και φιλοσοφίες υλισμού περί του τι είναι ψυχή εν πάσει περιπτώση υπάρχει ασάφεια μεταξύ υλιστών και πνευματικών ανθρώπων, ώστε τινοί να υποστηρίζουν τα των άλλων και ανάμεικτα και μη τελεσίδικα καθορισμένα. Εντούτοις, οι πνευματικοί άνθρωποι γνωρίζουν την ύπαρξη ψυχής, άλλοι διά σοφού Ορθολογισμού το θεωρούν αδύνατον να μην υπάρχει. Η μη ύπαρξη ψυχής είναι ωσάν να ισχυριζόμαστε ότι δεν υφίσταται η λεπτή ύλη ή και ενέργεια σ’ αντίθεση με την πυκνή και παχυά ύλη. Παλαιότερα σας είπα τα εξής: υπάρχει η παχυά ύλη ή και Μάζα, το Μεσοδιάστημα ήτοι όλες οι βαθμίδες από την παχύτερη έως την λεπτότερη ενέργεια ή και λεπτή ύλη και ύστερα η αϋλία που είναι έλλειψη ύλης ή και έλλειψη λεπτής ύλης και είναι άϋλη, ήτοι μία κατάσταση που δεν έχουμε εμπειρία και όσοι έχουν είναι εξ’ εμπειρίας και βιώματος και οράματος ή έκστασης εκ Θεού και ύστερα η λεπτότερη κατά προσέγγιση αϋλία που είναι η κατάσταση Άκτιστης Άπειρης Άλειπτης Αϋλίας που είναι κατάσταση Θεού με άκρον άωτον Θεόν Πνεύμα Αγίω ! Όλα αυτά έως πριν Τω Αγίω Πνεύματι διέχονται από βαθμίδες προς τα άνω ή προς τα κάτω Κλίμακος όσοι οι άπειροι άλειπτοι δεκαδικοί. Επί παραδείγματι από το 0,1 έως το 0,2 ή από το 0,0000001 έως το 0,0000002 υπάρχουν άπειροι άλειπτοι δεκαδικοί-εκατοδικοί-εκατομμυριοστοί-δισεκατομμυριοστοί-[και βάλε απείρως και αλείπτως] που δεν έχουμε εμπειρία και νόηση ως ταύτα έως το αλειπτοαπειροδιηνηκές ! Άρα τε, πάσα απειροαλειπτοελάχιστη περισσότερη ύλη ή ολιγότερη ύλη-[αϋλία] είναι και έναν δεκαδικόν-[μαθηματικόν όπως το προαναφέραμε] κλιμακοστάσιο και η διαφορά τους έγγυται ως πρωταρχικόν χαρακτηριστικόν η Ταχύτητα, ήτοι όσον απωλαίνεται ύλη προχωράει προς την αϋλία και περισσότερη αϋλία σημαίνει περισσότερη Ταχύτητα, ενώ μικρότερη αϋλία σημαίνει περισσότερη πυκνότητα μάζας και αυτοπροσυνεπάγεται μικρότερη Ταχύτητα. Η ψυχή λοιπόν είναι κάπου σε όλα αυτά !

Αφού αντιληφθούμε αυτά προχωρούμε:

Φαίνεται ότι πιθανόν μία ζωή εφέχεται διάφορα στρώματα ύπαρξης !

Ότι μία πυκνή μάζα ή και σάρκα δεν ενυπάρχει εάν δεν ενυφίσταται συνάμα αραιή ή και μεγαλύτερης προαποϋλοποίησης ενύπαρξη ή και ενύλυση ταυτόχρονα [εν+μάζα-ενμάζωση, βλέπε θεωρία Άϊνσταϊν ότι η ύλη είναι δύο πράγματα μάζα και ενέργεια, που το είπε πρώτος και ουσιαστικά ο Εμπεδοκλής διά το άπειρον ο οποίος είναι αυτός που όρισε τον όρον άπειρον, ο ίδιος είπε γαρ ότι αυτά τα άκουσε από παλαιότερα συμπληρώνοντας ότι το άπειρον είναι το σύνολον της ύλης-μάζας κατά την έννοια τότε και ενέργειας-πνεύματος με την έννοια μάλλον της ενέργειας της ύλης. Ας ιδώμεν και την ρήση Μωϋσέως πιθανόν στα Ελληνικά βάσει τινών ενδείξεων και μαρτυριών εξού και το όνομα ελληνιστί Γένεσις 1,1 Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Εάν θεωρήσουμε τον ουρανόν πνεύμα ή ενέργεια ή αϋλία και την γην ύλην ή πυκνή και αραιή ύλη, τότε εξεκλειδώνεται το ρηθέν εις το Σύμβολον της Πίστεως: Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Ορατών σημαίνει υλικών κατ’ επέκτασιν και άμεσα και αόρατων των άϋλων ή και βαθμίδων αϋλίας, διότι ορατός ομματός ουκ δύναται ιδεί άϋλον ή αϋλότερον τι. Συνάμα το 1,1 = 11 απ’ εδώ το μυστήριον του αριθμού 11 όπου είναι εν τέκα = έν τόκος = εν τοκετός και εν δέκα και 10 = 1 και ο τόκος έναν, ώδε όμως λέγει εποίησεν όχι εγέννησεν].

Φαίνεται με ενδείξεις ότι η ζωή είναι ψυχή και η ψυχή είναι ζωή, αυτά ως τινός βαθμού τουλάχιστον είναι Μυστήριον ή και ακατάβλητον εξ’ ημών να κατανοήσουμε, εξού και όπως είπαμε προηγουμένως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είναι ζωή και ψυχή, αλλά αντιγράφουμε και μεταφέρουμε-[copy-κόπια/paste σε εξωσωματική και άλλους τρόπους γονιμοποίησης]. Έχουμε ξεχάσει μέσα στην μέθη της εξέλιξης μας στα ανακαλυψίματα της επιστήμης μας ότι δεν γνωρίζουμε τι είναι ζωή και ψυχή και τείνουμε να ξεχάσουμε εκ των σύγχρονων σπουδών εσκεμμένα εκ σατανά και σατανάνθρωπων ότι δεν γνωρίζουμε τι είναι Δημιουργία και Θεός, και επειδή αυτά τα 4 ξεχάστηκαν και δεν τείθονται ενώπιον μας σε κάθε Προθεωρία και Προέρευνα μας, άθελα μας πιστεύουμε ότι εξεπεράστηκαν τα ερωτήματα αυτά με ολέθρια ασυνείδητη και ασυναίσθητη εντύπωση πως ότι ανακαλύπτουμε είναι πέραν αυτών, εξού και τα ψυχοθανάσιμα συμπεράσματα μας, παρακαλώ διά χάριν των ψυχών μας να αντιληφθούμε πλήρως τούτον !

Φαίνεται ότι η πυκνή μάζα της σάρκας δεν δύναται να ζη άνευ ψυχής ήτοι μίας λεπτότερης μάζας ύλης ή αϋλίας διότι χωρίς αυτήν λείπει από την σάρκα η Κίνηση που είναι Ταχύτητα και ενυφίσταται ο θάνατος ήτοι ακινησία. Η ψυχή κατά πάσα πιθανότητα όπως το οίδα είναι στην οριακή γραμμή Μεσοδιαστήματος προς τα άνω. Το Μεσοδιάστημα αρχίζει από εκεί που ασπούμε τα σωματίδια-κυματίδια έχουν τόση αύξηση ταχύτητας που δεν είναι πλέον μόνον μάζα αλλά εν μέρει ενέργεια και η κορυφή του είναι εκεί όπου τα σωματίδια-κυματίδια δεν είναι μόνον ενέργεια αλλά και μέρος αϋλίας ή/και ενέργεια αϋλίας [όχι ύλης κατώτερης ή πυκνής, και τα πρώτα στάδια μπορούμε να τα καλέσουμε και μάζα αϋλίας ενώ τα ανώτερα ενέργεια αϋλία στην αχανή κλίμακα αύξησης ταχύτητος που συνεπάγεται απώλεια μάζας ολοένα και περισσότερο].

Ο Παράδεισος και η Κόλλαση είναι Κλιμακοστάσιο, αυτό είναι φανερότατο και δεδηλωμένο, ότι υπάρχουν διατάξεις προς τα άνω και κάτω και συνάμα το ενδιάμεσο ή μεταίχμιο μεταξύ τους, η οριακή γραμμή ασπούμε και ουδετερότητα μεταξύ τους που είναι στα όρια υποβαθμισης-αναβάθμισης σε Παράδεισο και Κόλλαση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η μάζα αυξάνεται όσον κολλάζεται η ψυχή και η μάζα απωλαίνεται και γίνεται λεπτότερη όσον η ψυχή κατατάσσεται σε ανώτερα στρώματα Παραδείσου, είτε η μάζα και η ενέργεια αυτή είναι ύλης είτε αϋλίας, άλλωστε προσδιορίσαμε ότι υπάρχει ορισμός μάζας ύλης και μάζας αϋλίας και ενέργειας ύλης και ενέργειας αϋλίας. Κατά σειράν, σε λεπτότητα από κάτω προς τα άνω υπάρχει γενικότερα η εξής Τετραπιθανότητα με διάφορες ενιαυτές βαθμίδες κλιμικοστασίων: α] μάζα ύλης με κατώτερο σημείο την βαθύτερη κόλλαση β] ενέργεια ύλης με λεπτότερη ύπαρξη γ] μάζα αϋλίας με λεπτότερη ύπαρξη από την προηγούμενη ή και β] και δ] ενέργεια αϋλίας με ακόμη λεπτότερη μορφή ύπαρξης και πνεύματος ! Και εις το άκρον άωτον η Άκτιστη Άπειρη Λεπτή Άλειπτη Ενέργεια Του Τριαδικού Θεού !

Ποίες υπόνοιες έχουμε για χαρακτηριστικά της ψυχής;

Η ψυχή δεν καίγεται ασπούμε σε μία θερμότητα όπως του ήλιου. Πνεύματα-ψυχές εξέρχονται από πυρές σε τελετές.

Ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης όταν έδειχνε τα σημάδια του σώματος του από τα βασανιστήρια που υπόστην, και σε ερώτηση εάν πονεί από γυναίκα στην Ελλάδα, απάντησε είμαι ψυχή δεν πονάω. Βεβαίως αυτός είναι Άγιος και ευρίσκεται υψηλότερα.

Σε εξωσωματικές εμπειρίες υφίσταται η ίδια κατάσταση, έχω τέτοιες εμπειρίες, ελαφρύτητα και μη ικανότητα της πυκνής μάζας και ενέργειας της ύλης να επηρεάσουν την ψυχή, υφίσταται και επαρκής αβαρύτητα-απροπέδη, αντιβαρύτητα-αντιπροπέδη.

Η ψυχή ταξειδεύει ευκολότερα. Σε εξωσωματικές εμπειρίες, άγιοι και μη άγιοι ταξειδεύουν μακρυά και βλέπουν γεγονότα με μία απροσδιόριστη ταχύτητα και χωρίς να νοιώθουν προσπάθεια για αυτήν την μετακίνηση, κατά συνέπεια τρέχουν με ασύλληπτη μεγαλύτερη ταχύτητα από το φως με άνεση και χωρίς να το θεωρεί η ψυχή φανταστικό και εκπληκτικό αλλά κάτι φυσιολογικό.

Το όνομα της λέξης ψυχή είναι ύποπτο. Εμπεριέχει την ομοιότητα με την λέξη ψύξη ήτοι κατάσταση ελαφρύτερης θερμότητος από αυτήν της κοινής ύλης εξού και δεν καίγεται εντός πυρός φυσικού γνωστού μας. Ένα σαρκικό σώμα όπως το γνωρίζουμε καίγεται και πονεί σε πυρά, η ψυχή όχι, εντούτοις, η κόλλαση ή η γεέννα ή πυρ το εξώτερον είναι μία κατάσταση που δύναται να καίγει την ψυχή! Βεβαίως σ’ αυτήν την θερμοκρασία άς την ειπώ έτσι, καίγεται και το σώμα, αλλά ήδη αποθαίνει σε πολύ χαμηλότερους πυροβαθμούς ! ο δεύτερος θάνατος ή και ψυχοθάνατος περιγράφεται ως ένας θάνατος που η ψυχή δεν αποθαίνει και εξαφανίζεται ως να μην έγινε ποτέ [που μπορεί να γίνει εκ Θεού αμά το θελήσει, ασπούμε τρίτος θάνατος ή αναπαυτικός από τον δεύτερο θάνατο; Τροφή διενόρασης ! ] αλλά που βασανίζεται αδιάλειπτα, ήτοι αντίστοιχα όπως ένα σώμα που καίγεται σε φυσιολογική γνωστή πυρά σε εμάς αλλά αντί να αποθάνει ζη την φρικτή κατάσταστη ασταμάτητα παραμένον εν ζωή αισθήσεων.

Άρα τε, η ψυχή δεν επηρεάζεται από τις γνωστές γήϊνες αισθήσεις, μάλλον όταν είναι χωρισμένη εκ σαρκός. Παρόλα ταύτα, η ψυχή αισθάνεται ψυχοσωματικόν πόνο συναίσθησης ενοχής, τύψης, αδίκου, αγάπης, ευλογίας, ήτοι αυτό που αισθάνεται λεπτότερα η ψυχή το διοχετεύει εις το σώμα όταν είμαστε ακόμη σε κατάσταση προ του πρώτου θανάτου ή και ελαφρυού φρικτού βίαιου διαχωρισμού ψυχής τε και σώματος, όπως ευστόχως το περιγράφει στην προσευχήν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Η ψυχή όταν είναι εκτός σώματος παροδικώς σε εξωσωματική εκτόνωση, έξωση, έξοδον, ή μετά θάνατον σαρκίου, ενέχεται άλλες λεπτότερες αισθήσεις ευλογίας και βάρους-κατάρας και τούτον είναι εύλογον διότι αναλόγως της βαθμίδος όπου ευρίσκεται έναν όν σε κατάσταση λεπτότητας ύλης-αϋλίας, ανάλογη ταχύτητα και ανάλογες αισθήσεις [και κάποιοι έλυσαν το πρόβλημα ότι αισθήσεις και αισθήματα είναι όσα αυτοί αντιλαμβάνονται, κούνια που τους κούναγε μέσα στα ζιζάνια κουνούπια της εκνέκρωσης της γενικότερης πνευματικής Παναίσθησης του δυνατού για κτιστόν ον]. Άρα λοιπόν, η κόλλαση για μία ψυχή είναι αισθήσεις άλλης εναίσθησης που μπορούμε να ειπούμε ή εικάσουμε με παρόμοια εναίσθηση όπως όταν καίγεται το σώμα μας σε περίπτωση καύσης και όλων των άλλων αντίστοιχων. Αντίστοιχα και ο Παράδεισος με τες αντίστοιχες Παραδείσιες και Ασύλληπτες Αισθήσεις αγαλλίασης που λόγω σάρκας και δη ψυχοσωματικής ανάμειξης δεν μπορούμε παρά μία ελάχιστη γεύση να έχουμε κάποιοι εξ’ Ευλογίας Θεού !

Υπάρχει ο Νόμος της Αλληλοεπίδρασης. Ώστε η ψυχή να επηρεάζεται και να προσαρμόζεται στα δεδομένα ένωσης της με το σαρκικό σώμα ! Εάν αυτό το επεκτείνουμε, η ένωση της ψυχής με μία κατάσταση ή βαθμίδα ακινησίας, βάρους-προπέδης-βαρύτητας-υπερβαρύτητας-υπερπροπέδης όπως αυτή που ενυπάρχει στο βάρος της Κόλλασης, τότε η ψυχήν ναι μεν παραμένει ζωντανή αλλά συνάμα είναι νεκρή διότι απωλαίνει όλην την ελαφρύτητα της επειδή αναμειγνύεται με βάρη ασύλληπτα σε αταχύτητα ή ελαχιστοταχύτητα ή ακινησίας και αυτόν μπορούμε να εικάσουμε [μόνον ρητορικά] ότι είναι ο δεύτερος θάνατος, ήτοι η απώλεια της ευλογημένης δοσμένης ελευθερίας της ψυχής σε ελαφρύτητα και ταχύτητα κίνησης. Είναι ωσάν να υπάρχει τρόπος να επιφορτώνεται έναν πούπουλον όλα τα βάρη των βουνών του Σύμπαντος. Αυτό οι επιστήμονες εικαστικά μόνον το είδαν αφού αναγνώθουν βεβαίως θρησκευτικά βιβλία αλλά δεν το ομολογούν, σε σωματίδια όπου ασπούμε έναν τέτοιον σε όγκον όσον μία σφαίρα κόλπου-γκόλφ βαρεί όσον η Γη μας και άλλα τέτοια….

Με αυτά μπορούμε να εικάσουμε ότι δύο χαρακτηριστικά είναι ότι ο Παράδεισος είναι απώλεια βάρους και η Κόλλαση επιβάρυνση στην ψυχή, βεβαίως υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως συνταυτοχρόνως, ενώ είναι υπερβαροφορτωμένη η ψυχή να κατρακυλάει, παρασύρεται και πίπτει αιώνια σε κενόν ωσάν να είναι μία πέτρα με άγκυρα και η ελαφρυά παραδείσια αβαρύτητα είναι ταυτόχρονα σταθερή, ακλόνητη, ακέραιη, φρόνιμη και αμετακίνητη ως να είναι το μεγαλύτερο βάρος σε όλον το υλικό Σύμπαν.

Τα συμπλέγματα μυστήριων αισθήσεων και ιδιοχαρακτηριστικών στην μετά θάνατον ζωήν-ψυχήν, είναι πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να καταγράψουν οι σοφοί ανθρώποι στην Γην και πολύ περισσότερο απειροσυνδυασμένα, ως εκ τούτου, και να θέλετε από περίεργεια ή διασκέδαση να εικάσετε, μην τα βάλετε μαζύν τους διότι θα φτάσετε σε αίρεση ή οριακή δοκιμασία της λογικής, η οποία διέπεται σε συγκεκριμένες ταχύτητες και βαθμίδες νου αναλόγως ανθρώπου και πνευματικότητας αλλά δεν μπορεί να εξεπεράσει τα προσδιορισμένα όρια ταχύτητας που παραθέτει και προσφέρει Ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο, είτε προικίζοντας τον εξ’ αρχής είτε αργότερα εξ’ Ευλογίας. Ο άνθρωπος που δεν αντιλαμβάνεται ότι υφίστανται όρια σε κάθε βαθμίδα λογικής και αίσθησης και όποια από αυτές τις βαμίδες και εάν ευρίσκεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν όρια σε βαθμούς, πόσοτητα, πολυπλοκότητα και Θαυματοκοπία βαθμίδων και μπορεί να πέσει έστω και εάν με κόπους ταπεινότητος έφτασε πολύ υψηλά, μη μιμείσθαι σατανά πεσών εκ τύφου [αύρα θερμή αλαζονείας] υπερηφάνειας και αυτοϋψηλοφροσύνης !

Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται η ψυχή ! Βασικά ξέρουμε, εκ Θεού, όπως και το σώμα, είναι Δημιουργία ! Τι εννοώ;

Όταν δύο σάρκες ενώνονται, δηλαδή έναν σπερματοζωάριο και ένα ωάριο, δημιουργείται μία νέα ζωή, ο γόνος ! Είναι ζωντανά τα ωάρια και σπερματοζωάρια; Βεβαίως είναι, εάν δεν ήσαν ζωή νέα δεν θα δημιουργούσαν ! Τότε τι συμβαίνει ; Γιατί τρέχουν να γονιμοποιηθουν; Βασικά το ένα τρέχει και το άλλο περιμένει ! Έτσι δεν είναι ; Φανταστείτε ένα άνθρωπο που περιμένει μετάγγιση αίματος μετά από ένα δυστύχημα ή το αντίδοτο μετά από ένα σάγκωμα όφεως ! Είναι το ίδιο, ο άνθρωπος αυτός μετράει δευτερόλεπτα για να παραμείνει στην ψυχοσωματική κατάσταση ζωής ή να διαχωριστεί ψυχή τε και σώματι , έτσι δεν είναι; Τα σπερματοζωάρια μετά που εξέρχονται της βαλάνου έχουν μία περιορισμένη χρονοθεσία επιβίωσης, εάν δεν ενωθούν με τα ωάρια θα αποθάνουν, ομοίως και τα ωάρια παραμένωντας κάπως ασφαλή στους θήλακες της μήτρας ! Στην τεχνητή ή φυσική κατάψυξη, καταστέλλεται ο θάνατος με την ψύξη, και η ψυχή προσδιορίζει ότι ευρίσκεται σε ψύξη:-[προσέξετε όσα υπογραμμίζονται από την νεκρόσιμον ακολουθίαν, που πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουμε Ο Θεός ενεπνέει τους αγίους δούλους Του να τοποθετούν]:

Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας, καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου […..], ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ν τόπ ναψύξεως, νθα πέδρα δύνη, λύπη κα στεναγμός. Πᾶν ἁμάρτημα τὸ παρ’ αὐτοῦ πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον· ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει· σὺ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια.

Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια; Ποῦ ἐστιν ἡ των προσκαίρων φαντασία; Ποῦ ἐστιν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος; Ποῦ ἐστι τῶν ἱκετῶν ἡ πλημμύρα καὶ ὁ θόρυβος; Πντα κνις, πντα τφρα, πντα σκι. Ἀλλὰ δεῦτε βοήσωμεν τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ: Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν ἀξίωσον τὸν μεταστάντα (τὴν μεταστάσαν) ἐξ ἡμῶν, ἀναπαύων αὐτόν (αὐτήν) ἐν τῇ ἀγήρω μακαριότητι.

ν τόπ ναψύξεως = σε τόπον ξανά ψύξεως, να μην νοιώθουμε τα βάρος της βαρύτητας-προπέδης, οποιασδήποτε βαθμίδος Ύλης-Μεσοδιαστήματος-Αϋλίας. Και τι σημαίνει ψύξη; Δεν είναι η παγωμάρα-κρύο αλλά η έλλειψη θερμότητας, εξού εικάζω και ότι Ο Χριστός ότι αναφέρεται ότι η βασιλεία του είναι ήπια, ούτε ζεστή ούτε κρύα πέραν του δέοντος για την ανάγκη ισορροπίας και χαράς της ψυχής. Ψύξη λοιπόν, σημαίνει παύση Θερμότητος τέτοιας ή εκείνης που ενώνεται με την ψυχή και την επηρεάζει όπως η θερμότητα σάρκας σε ψυχοσωματική ένωση. Διότι όταν αναφέρεται Ο Χριστός σε γέεννα συναναφέρεται σε βρυγμόν των οδόντων και τούτον είναι από κρύον, άρα τε εκεί που είναι η ανυπόφορη ζέστη ήτοι άνοδος θερμοκρασίας και η ανυπόφορη κάθοδος θερμοκρασίας, διότι η Θερμοκρασία μία και αυτή, και η κόλλαση ταυτόχρονη ζέστης και κρύου, οι βαθειά μαστρουρωμένοι γνώρισαν την κατάσταση αυτή [η ωδή του Καρβέλλα: τρελλαίνομαι, μια κρυώνω μία ζεσταίνομαι, που τραγουδάει η Άννα Βίσση είναι ενδεικτική, ουδέν άλλον σχόλιον, όσοι έχουν εμπειρία η διενόραση το βλέπουν]

Πντα κνις, πντα τφρα, πντα σκι. = Δοκιμάστε να κάψετε έναν σωρόν από ξύλα ή άλλα υλικά μέχρι τέλους ώστε να παραμείνουν κόνις, τέφρα και σκιά-στάκτη [εάν δεν φωτείζονται από φως]. Ώδε αναφερόμαστε στην σύνθεση εν ύλει της οργανικής και ανόργανης ύλης. Η οργανική ύλη μετατρέπεται σε φως και αέρια, η ανόργανη σε μέταλλα, κόνις, τέφρα και σκιά. Η οργανική ύλη είναι αυτή που μετατρέπεται σε ταχύτητα, ενώ η ανόργανη όχι. Καίγετε μία φουκού γεμάτη ξύλα και στο τέλος παραμένει η ελάχιστη ανόργανη ύλη, η τέφρα, η κόνις στάκτης και η σκιά, ήτοι αυτή που δεν ανάβει! Είναι μία παρομοίωση και προπαρομοίωση, της συνένωσης ψυχής-οργανικής τε και σαρκικής-ανόργανης ουσίας, αν και δεν είναι τόσον απλόν, καθότι η σάρκα μετατρέπεται εν πολλοίς από μάζα σε ενέργεια, εντούτοις, εάν κάψετε ένα σώμα μέχρι τέλους δεν θα καεί όλον, έναν μέρος δεν καίγεται με βαθμοπυρακτώσεις που γνωρίζουμε, θα παραμείνει τέφρα-κόνις-σκιά-στάκτη ! Εάν εξεχωρίζαμε από το Σύμπαν την αντιστοιχεία της ενέργειας-οργανικής ύλης σε μορφή μάζα ή ενέργειας και την ανόργανη ύλη-άκαυστη με ταχύτητα φωτός και πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα πυρός, τότε πειραματικά θα έλεγα ότι η αναλογία σε όγκον είναι 1/960 ! [κάποιοι αντιλαμβάνονται, ίσως και 1/1104-αναφέρομαι σε πέταλλα αιθερικών κέντρων, ή άλλη μεγαλύτερη μάλλον]….. Ό,τι υπάρχει άνω υπάρχει και κάτω κυριολεκτικά σε άλλη πυκνότητα και ως αντίστοιχο παράδειγμα !

Όμως η επέκταση είναι μυστηριώδης επίσης:

Γεν. 2,8 Κα φύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε.

Εφύτευσεν, έφυεν, εφ’ ύτευσε.

Παρατηρήστε τα υπογεγραμμένα διά την ψυχήν ζώσα:

Γεν. 1,20-[αριθμός 120=12] Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχν ζωσν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.

Ψυχές ζωντανές όχι σε καταστολήν ή νεκρές;…..

Γεν. 1,21 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πσαν ψυχν ζων ρπετν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά.

Ψυχήν ζώων ερπετών….και άλλων….

Γεν. 1,24 Κα επεν Θεός· ξαγαγέτω γ ψυχν ζσαν κατ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως.

Εξαγάγει η γη τες ζώσες ψυχές!…. Μάνα Γη, και έριξε Ο Ουρανός το σπέρμα του=πνεύμα του επί γης και γεννήθηκαν τα είδη και Τίτανες, λέγει ο αρχαιοελληνικός μύθος και Ο Χριστός το Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς!

Γεν. 1,24 Και είπεν ο Θεός· “ας βγάλη η γη ζώα διαφόρων ειδών, τετράποδα και ερπετά και θηρία της ξηράς, το καθένα κατά το είδος του”. Και έγινε έτσι.

Γεν. 1,25 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά.

Τα εποίησε Ο Θεός διά της εξαγωγής των εκ γης, ήτοι εξέλιξη τους διά της διαταγής Θεού, και διά ενύλησης πνεύματος-ψυχής εν ύλει σαρκός-πυκνής μάζας και πυκνής ενέργειας [το φως είναι πυκνή ενέργεια σε σχέση με ενέργειες Μεσοδιαστήματος και ανώτερα εις Αϋλίαν και Τω Αγίω Φωτί εξ’ Αγίου Τάφου διά μερικά δευτερόλεπτα ανώτερης λεπτότητος και ύστερα ενώνεται με το φυσικό φως όπως η ψυχή με το σώμα ήτοι το ψυχοσωματικό και ομοίως η Θεία Κοινωνία δεν είναι η ανώτερη αλλά μία διά την περίσταση της Γης, οι σεσωσμένοι εν Παραδείσω και έτι ανώτερα εν Βασιλεία Ουρανών ανώτερην Θείαν Κοινωνίαν λαμβάνουσι!

Γεν. 1 ,26-[αριθμό2 126, θα αναφερθούμε περαιτέρω σε άλλον άρθρον, μεταξύ άλλων 1260 ημέρες καταδίωξης Αντίχριστου] καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εκόνα μετέραν-[Θεός Ένας Πληθυντικός = Τριαδικός] καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς.

Γεν. 1,27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.

Γεν. 2,21 κα πέβαλεν Θες κστασιν π τν δάμ, κα πνωσε· κα λαβε μίαν τν πλευρν ατο κα νεπλήρωσε σάρκα ντ᾿ ατς. = Κλωνοποίηση, προσέξετε αμέσως μετά την συνέχει γονιμοποίησης, το μυστικόν….

Γεν. 2,22-[αριθμός 222, λέγει κάτι σε σχέση Εύας και τρεις φορές το 222, εάν κάθε 222 = είδος σωματιδίου τότε τρία = 666 και 6 πρωτόνια, 6 ουδετερόνια και 6 ηλεκτρόνια ο άνθρακας 12 = Αδάμ+αντος = διαμάντι και 222 = τρις+2άστατον κάθε είδος από τα τρία σωματίδια] καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ.

Γεν. 2,23 καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοτο νν στον κ τν στέων μου κα σρξ κ τς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη·

Εδώ δεν μας λέγει συνάμα ψυχή εκ της ψυχός μου [διά την Εύα] που σημαίνει η ψυχή στέλλεται εκ Θεού;…. Στους Ιουδαίους βλάσφημους που λένε ότι είναι απόγονοι Αυραάμ τους απαντάει Ο Χριστός: εσείς διά την σάρκα ωμιλείτε [που ούτως ή άλλως θα αποθάνει, όχι διά την πνευματική ομοιότητα και συγγένεια μεν και δε ένταξης]….

Ναι αλλά εκ της γης εξάγονται τα ζώα που έχουν ψυχές! Και η Γη είναι σάρξ, αλλά συνάμα Ο Θεός πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών ως Αγίω Πνεύματι και Τριαδικός Θεός, κατά συνέπεια και εντός σαρκός και κάθε βαθμού ύλης και αϋλίας ! Μυστήρια πράγματα Θεού ! Άρα τε, η σάρκα δύναται να λάβει ανώτερη ταχύτητα και να γίνει ανώτερης βαθμίδος ουσία ήτοι και ψυχή ! Και το αντίστροφο ψυχή ή πνεύμα αγγέλου [όπως ο σατανάς] να πίψει σε κατώτερα, πυκνότερα, κατώτερης ταχύτητος βαθμίδες ουσίας και ύπαρξης ! Ο ουρανός και η γη που αναφέρει στο 1,1 της Γένεσης έγιναν ταυτόχρονα ! Και το καθένα μπορεί να γίνει όπως το άλλο και η οργανική ύλη σε ανόργανη ύλη και το αντίστροφο κατά Θέλημα άπαξ Θεού ! Ο Χριστός Μεταμόρφωσε την σάρκα Του σε πνεύμα-φως και την επανάφερε σε θνητή σάρκα. Στην Ανάσταση την ανάστησε σε πνεύμα-σάρκα αραιότερης πυκνότητος ενέργειας-μάζας που διατηρούσε τους ήλους της Ενσταύρωσης Του και ο Άγιος Θωμάς έβαλεν επί των ήλων των τύπων το δάκτυλον του.

Τι είναι η γονιμοποίηση και πού μείναμε προηγουμένως     :

Τρέχει το σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει το ωάριο. Στην Κλωνοποίηση, στον κλώνον του φυτού ή ζώου, δεν υπάρχει σπερματοζωάριο και ωάριο. Το κύτταρο είναι αυτό που είναι όλον με όλα τα γονίδια του είτε ως αρρέν είτε ως θηλέν. Ο Χριστός πήρε πλευρά από τον Αδάμαντο και την έκανε από αρρέν σε θηλέν, ίσως δεν είναι τυχαίον ποία πλευρά πήρε ή την μετασχημάτισε, αμφότερα δυνατά ! Το μυστικό για το ποίον οστούν-πλευρό πήρε μάλλον κρύβεται στα λόγια που αργότερα η ανθρώπινη νοημοσύνη-έρευνα ανακάλυψε:

Η ανθρώπινη θωρακική κοιλότητα αποτελείται από 12 ζεύγη πλευρικών οστών, το κάθε ζεύγος συνίσταται ένα δεξιό και ένα αριστερό πλευρό. Από τα 24 πλευρά, τα πρώτα επτά ζεύγη συχνά χαρακτηρίζονται ως «αληθή». Αυτά τα οστά συνδέονται με τον πλευρικό χόνδρο, ενώ τα άλλα «νόθα» ζεύγη δεν συνδέονται.

Είναι 24 πλευρά [ένας κύβος = μία ολοκλήρωση, που μεταξύ άλλων 2160ο = 90ο Χ 24 γωνίες-Γονίες! Συνάμα ο αριθμολογικός 216 ισούται με τον πολλαπλασιασμό 6Χ6Χ6=216 και ο αδάμαντος-διαμάντι-Αδάμ είναι 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια, 6 ουδετερόνια, ως να λέμε πρώτος συνδυασμός όχι όλος είναι 216 ή και σε περισσότερη βαθύτερη λεπτομερή αριθμολογία 2160 συνδυασμοί ]. Τα χρωματοσώματα είναι 46. Αν 12 ζεύγη = 24, τότε 24 Χ 2 = 48 και εάν 11 ζεύγη = 23 Χ 2 = 46 = όσα τα χρωματοσώματα, ως να λέμε ότι υπάρχουν 2 κρυφά ή έπρεπε να υπάρχουν ακόμη 2 ή 2 που δεν τα βλέπουμε ώστε να κάνουν 48 και αναφέραμε τρεις φορές το 2 = 222 = 2,22 εκεί που λέγει ότι έκανε με κλωνοποίηση την Εύα. Συνάμα 11 ζεύγη, ο αριθμός 11 και = 2 και τα ζεύγη = 2 και οι ομάδες χρωματοσωμάτων σε άνθρωπο = 2 ήτοι μία ομάδα από τον άνδρα και μία από την γυναίκα = και πάλιν τρεις φορές το 2 = 222 [περί αυτά υπόνοια και στην Αποκάλυψη τα γράψαμε σε άλλο άρθρον για τρεις φορές αναφορά στο θηρίον στο κεφ. 13] !!!! Από το 48-46=2 = δύο φύλα , αρρέν και θηλέν , στα υπόψιν για μελέτη !

Το δε 11 διπλάσιο του 22 και το 111 = διπλάσιο του 222 και 111 = 666 στην εβραϊκή γραμματοσειρά ως σύμβολον 1 σημαίνει 6 ! Και 23 = 11 ως ώρα στο 24ωρον ! 23+11=34=7=ευταξία και ευ+δομή = έβδομον…. 34+43=77 [είπαμε αρκετά και θα πούμε και άλλα σε άλλα άρθρα, για όσους δεν τα είδαν Γένεση Λαμέχ 77 εκδικήσεις, Χριστός 77 (14αριθμός λύτρωσης) συγχωρέσεις αντίθετο πάντοτε του κακού].

11 ζεύγη πλευρών και πήρε έναν ήτοι από τα 23 το 1 και έμειναν στον Αδάμαντο 22. Το 1 της Εύας έγιναν 23 ήτοι 22+1 , 22+23=55=10=1 και 55 συν το ανάστροφο = 55+55=110=11 ! 11 ζεύγη = και 112 = οξυγόνο 2 υδρογόνο τα είπαμε παλαιότερα ! Συνάμα οι 6 αναγραμματισμοί του 112 = 112+112+121+121+211+211=888 = λεξάριθμος Αυτού που αναφέρεται ότι έκαμε κλωνοποίηση Αδάμαντος σε Εύα = Ιησούς [888]…. = 24 = κύβος = πληρότητα ! μα όλα τυχαία ;;;;;;;

Όταν το σπερματοζωάριο τρέχει με ωρολογιακή βόμβα χρόνου ζωής, μεταφέρει το καθένα 23 χρωματοσωμάτα και το ωάριο επίσης 26 το καθένα και η ένωση τους = 46 χρωματοσώματα. Η άλλη δυνατή περίπτωση εκ Θεού 46 χρωματοσώματα σπερματοζωάριου και 46 χρωματοσώματα ωάριο και επιλέγεται στην ένωση ή και χωράει στην ένωση μόνον 23 από καθένα = 46.

Αυτό δείχνει ότι η κλωνοποίηση είναι φυσικότερη ή και προγενέστερη από την γονιμοποίηση με συνουσία, εξού και τα φυτά τα πλείστα και τα πρώτα διά σπόρου ή κλώνου-κλάδου μεταφέρουν όλα τα χρωματοσώματα !

Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια είναι ζωντανά αλλά ελλειπή, δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν παρά μόνον περιορισμένα και διά να σώσουν την ζωή τους πρέπει να ενωθούν ανά μεταξύ τους και τούτον συνάμα σημαίνει θάνατος τους διά γέννηση του συνουσιαζόμενου τους, όπως Ο Χριστός είπε διά τον σπόρο πρέπει να αποθάνει διά να γεννήσει δένδρο που θα κάμει χιλιάδες σπόρους και αυτοί άμα πεθάνουν άλλα χιλιάδες και ούτω καθεξής.

Αφού είναι ζωντανά τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια έχουν ψυχή ! Και τότε αυτά που χάνονται είναι ψυχές που χάθηκαν ; Μυστήριον, Ο Θεός σε σφάλλει, κάτι δεν κατανοούμε εμείς !

Ή η ψυχή έρχεται άμα τη ενώσει των δύο σε έναν οι σάρκες δύο να γίνουν μία, άρα τε αφού η σάρξ έχει ψυχή οι δύο σάρκες να γίνουν δύο και οι δύο ψυχές να γίνουν μία ; Ίσως, τίποτε αδύνατον παρά Θεού !

Ή το σπερματοζωάριο και το ωάριο δεν έχουν ψυχή, είναι ακόμη μηχανές, ώσπου να ενωθούν, διότι ανοίγεται η θύρα για ψυχή στον μαγικό αριθμό 46 ή 11 ζεύγη μαζύν 46 αλλά το ήμισυ των 11 ζευγών είναι το 10,5 [για το οποίον είπαμε και για τρεις φάσεις εσχάτων ετών = 3,5+3,5+3,5 έτη = 10,5 = 105 = 15 = 6, και οι 6 αναγραμματισμοί του 105 = 1242=54=9, 54Χ2=108Χ2=216 = 6Χ6Χ6=216]. Άρα τε αυτόν το 0,5 που λείπει τι είναι ; Ήμισυ ψυχή; Αυτόν που λέμε το έτερον ήμισυ !; Εντάξει, τα 23 + 23 χρωματοσώματα υποτίθεται είναι έναν έναν που λαμβάνεται, αλλά δέστε το και με δέσμες ζευγών !

46+64=110=11 και 46+46=92=11 και 23 = 11 αντίστοιχο της ώρας 23 και 5 ή 0,5 και 55…. Αυτά για τους προχωρημένους….

Ποίον πλευρό πήρε από τον Αδάμαντο Ο Θεός για να κάνει την Εύα; Το 23ον ;

4 γενοφόρες κλωνοποιήσεις: α] από άνδρα σε γυναίκα β] από άνδρα σε άνδρα γ] από γυναίκα σε γυναίκα και δ] από γυναίκα σε άνδρα, εφόσον θέλει Ο Θεός ! Τετραπιθανότητα….

Αντίστοιχα, με εξωσωματικές δύο ανθρώπων ή περισσοτέρων: α] γονίδια άνδρα και άνδρα β] γονίδια άνδρα και γυναίκας γ] γονίδια γυναίκας και άνδρα δ] το ανάμεικτο αυτών ή και με άλλα είδη συνάμα ή και πέραν ενός άνδρα και μίας γυναίκας ! Εφόσον Θέλει Ο Θεός….

Ει δυνατόν άνθρωπος ή τέρας από 46 διαφορετικά είδη !!!! Τεσσαρακοντεξηκλωνοποίηση !!!!

Ει δυνατόν ανάμειξη χρωματοσωμάτων και ύστερα να γίνει κλωνοποίση με αυτά τα 46 !!!! Τερατουργεία !!!! Χωρίς ευλογία Θεού καταραμένη !

Τα τελώνεια είναι 23 και ύστερα πληρούται με Κρίση Θεού = 24 = ολοκλήρωση , τα χρωματοσώματα 23 από κάθε γονέα = 46 μαζύν ή και 23 ζεύγη και 1 ζεύγος = 12 = ψυχή εκ Θεού [προσπαθείστε να το ενοραθείτε, πειραματικά πάντοτε, ίσως ισχύει !]…. 12 = 3 και 12+21=33 = Έτη Χριστού και σπόνδυλοι…. [και άλλα]….. 46-33=13 = 1 Θεός 3 Πρόσωπα και 1 άνθρωπος 3 υποστάσεις ψυχή, σώμα, αυρόσωμα…..

Διότι τα Μυστήρια επεκτείνονται:

Ματθ.10,24 Οκ στι μαθητς πρ τν διδάσκαλον(1) οδ δολος πρ τν κύριον(2) ατο.

Ματθ.10,28 καὶ μὴ φοβηθῆτε(1) ἀπὸ(2) τῶν ἀποκτεννόντων(3) τὸ σῶμα(4), τὴν δὲ ψυχὴν(5) μὴ δυναμένων(6) ἀποκτεῖναι(7)· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον(8) κα ψυχν κα σμα πολέσαι(9) ν γεένν(10).
Ματθ.10,28 Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση.

Πως; Διότι αναφέρεται στο μετά θάνατον, το αυρόσωμα όχι το χώμα του πρώτου θανάτου, το σώμα που είχε Ο Χριστός μετά την Ανάσταση Του και αυτόν θα πάει στην Κόλλαση μαζύν με την ψυχήν εάν χαθεί, θα χαθούν μαζύν!

Αναφέρεται σε Σταυρόν πριν Σταυρωθεί [εξηγεί εάν συνεχίσετε ανάγνωση στο κεφ. που αναφέρεται]

Ματθ.10,38 (1)καὶ ὃς οὐ λαμβάνει(2) τὸν σταυρὸν(3) αὐτοῦ(4) καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου(5), οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

Ματθ.10,39 (1)ὁ εὑρὼν(2) τὴν ψυχὴν(3) αὐτοῦ ἀπολέσει(4) αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας(5) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ(6) εὑρήσει(7) αὐτήν(8).

Ματθ.10,39 Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, κι όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει».
(1)   Το να αρνηθεί κάποιος να σηκώσει το σταυρό του, δεν εξασφαλίζει αυτόν από τη θλίψη και τα δεινά (p).

Μπορεί να εύρεις την ψυχήν σου αλλά δεν μπορείς να την κρατήσεις αιώνια σωσμένη εάν δεν θέλει Ο Θεός, αλλά Ο Θεός θα κρίνει που θα καταταγεί, διότι η ψυχή δίχως την ευλογία Του Θεού, είναι καταδικασμένη ούτως ή άλλως μετά θάνατον και δη μετά την Κρίσιν όχι οπωσδήποτε άμεσα μετά θάνατον….

Η Κλωνοποίηση ψυχής είναι δυνατή παρά Θεού και μέσω γονιμοποίησης, σύνζευξής και συγχώνευσης δύο ψυχών εις μία και ως κλωνοποίηση Του Χριστού εντός ψυχών ανθρώπων ή κλωνοποίηση σατανά εντός ανθρώπων και άλλων ειδών….

Όπως όταν αποθαίνει μία ψυχή ζώου ή φυτού καταλήγει εις Τον Θεόν ούτως και όταν αποθαίνουν τα αγονιμοποίητα ωάρια και σπερματοζωάρια, δεν είναι ακόμη ανθρώποι και δεν έχουν το προπατωρικό αμάρτημα, διότι δεν ενώθηκαν και είναι λειψά και ασυμπλήρωτα, διότι η αμαρτία προπάτωρων είναι αμαρτία πληρώματος 46 χρωματοσωμάτων και όχι 23 ! [46+23=69 αντίστορφο 96].

Ματθ.10,41 ὁ δεχόμενος(1) προφήτην(2) εἰς ὄνομα(3) προφήτου μισθὸν προφήτου(4) λήψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον(5) εἰς ὄνομα δικαίου(6) μισθὸν δικαίου λήψεται(7).
Ματθ.10,41 Όποιος δέχεται έναν προφήτη, επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θ’ ανταμειφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης όποιος δέχεται έναν ευσεβή, γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θ’ ανταμειφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Όπως το αντίθετο να μοιχεύσει….

Ματθ.11,12 (1)ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ(2) ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται(3), καὶ βιασταὶ(4) ἁρπάζουσιν(5) αὐτήν.
Ματθ.11,12 Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια, και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται.η βασιλεία του Θεού… αγωνίζονται.

Ματθ.11,14 καὶ εἰ θέλετε(1) δέξασθαι(2), αὐτός ἐστιν Ἠλίας(3) ὁ μέλλων ἔρχεσθαι(4).
Ματθ.11,14 Κι αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να ’ρθει.

Διότι Ηλίας σημαίνει Διαφωτιστής εκ του Ήλιου και Ηλ ιός και δεν είναι τυπικόν όνομαν αλλά ουσία πράξεων και προθέσεων ανθρώπου….Και ενώ περίμεναν τον Ηλία τον προφύτην ήρθεν άλλος Ηλίας με το όνομα Ιωάννης….

Ματθ.13,11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι ὑμῖν(1) δέδοται(2) γνῶναι τὰ μυστήρια(3) τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν(4), ἐκείνοις(1) δὲ οὐ δέδοται(5).

Ματθ.13,12 (1)ὅστις γὰρ(2) ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ(3) καὶ περισσευθήσεται(4)· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ(5).

Ματθ.13,13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ(1), ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι(2) καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι(3) μηδὲ συνῶσι(4),

Ματθ.13,14 μήποτε πιστρέψωσι· κα τότε πληρωθήσεται(1) ατος προφητεία σαΐου(2) λέγουσα· κο κούσετε κα ο μ συντε(3), κα βλέποντες βλέψετε κα ο μ δητε(4)·

Ματθ.13,15 παχύνθη(1) γρ καρδία(2) το λαο τούτου, κα τος σ βαρέως κουσαν(3), κα τος φθαλμος(4) ατν κάμμυσαν(5), μήποτε(6) δωσι τος φθαλμος κα τος σν κούσωσι κα τ καρδί συνσι κα πιστρέψωσι(7), κα άσομαι(8) ατούς.
Ματθ.13,15 Γιατί έγινε αναίσθητη η καρδιά αυτού του λαού, και με τ’ αυτιά βαριάκουσαν κι έκλεισαν τα μάτια τους·για να μη δούνε με τα μάτια κι ακούσουν με τ’ αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά, κι επιστρέψουν σ’ εμένα και τους γιατρέψω.

Αυτόν έρχεται σε αντίθεση με το:

Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιούσι (Λουκ. 23,34). Βεβαίως πιθανόν να εννοεί άλλους σε κάθε περίπτωση, ή τους Ρωμαίους, ή να τους συγχώρησε εν τέλει. Εις το Ματθ. 13,15 Ο Ιησούς-Ιάσων αναφέρεται σε ίαση-θεραπεία ευθαρσώς….

 

Ματθ.13,16 Ὑμῶν(1) δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί(2), ὅτι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτα(2) ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν.
Ματθ.13,16 Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν, και τ’ αυτιά σας γιατί ακούνε!

Ματθ.13,21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν(1) ἐν ἑαυτῷ(2), ἀλλὰ πρόσκαιρός(3) ἐστι, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ(4) διὰ τὸν λόγον(5) εὐθὺς(6) σκανδαλίζεται(7).
Ματθ.13,21 δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός· κι όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί κι οι διωγμοί εξαιτίας του ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται.

Ματθ.13,22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας(1) σπαρείς(2), οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου(3) καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου(4) συμπνίγει(5) τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.
Ματθ.13,22 Ο σπόρος που σπάρθηκε στ’ αγκάθια, είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέριμνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο, κι έτσι δεν καρποφορεί.

Ευθαρσώς αναφέρεται δι’ απάτην του πλούτου, διά τον οποίον παραβλέπουμε τα Θεία, το λέγει και αλλού ως καλεσμένους που δεν ήρθαν εις το δείπνον επειδή ήσαν σε αγρούς, βόδια, εργασίες, κέρδος, μαμωνά….

Ματθ.13,23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιῶν(1)· ὃς δὴ καρποφορεῖ(2) καὶ ποιεῖ ὃ(3) μὲν ἑκατόν(4), ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα(5)

100%, 60%, 30% = όλον, 2/3, 1/3 = 2 και 190% ή 163 πειραματικά αριθμολογικά = 64 = 10 = 1. Και 136+163+316+361+613+631=2220=222….

Ματθ.13,28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος(1) τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ(2)· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν(3) αὐτά;

Ματθ.13,29 ὁ δὲ ἔφη· οὔ(1), μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον(2)·
Ματθ.13,29 Κι αυτός τους είπε: “όχι, γιατί μπορεί, μαζεύοντας τα ζιζάνια, να ξεριζώσετε μαζί μ’ αυτά και το σιτάρι.

(1)   «Θερισμό λέει την συντέλεια του κόσμου» (Ζ). Με παραβολικό τρόπο ο χρόνος της έσχατης κρίσης, κατά τον οποίο οι αγαθοί συνάγονται στη βασιλεία του Θεούκαι οι πονηροί παραδίδονται σε απώλεια (g).
Τα ζιζάνια απορροφούν τον ίδιο όπως τα στάχυα χυμό από τη γη, ωριμάζουν με τις ίδιες ηλιακές ακτίνες, αλλά προετοιμάζονται να καούν το καλοκαίρι. Έτσι και αυτοί που στερούνται της χάρης ακούνε τις ίδιες εντολές του ευαγγελίου, δέχονται την ίδια διδασκαλία από τους πιστούς διακόνους του Κυρίου, έχουν την ίδια Βίβλο, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι της κοινωνίας και όμως ετοιμάζονται για απώλεια (ο).
(2)   Εδώ οι θεριστές διακρίνονται από τους δούλους που πρότειναν το ξερίζωμα των ζιζανίων. «Θεριστές τώρα ονομάζει τους αγγέλους» (Ζ).
(3)   Έτσι ώστε οι αγαθοί να μπορέσουν να δουν την τιμωρία των πονηρών και οι πονηροί να μη δουν τη δόξα των αγαθών (b).
(4)   Η δέσμη ή όπως άλλοι γράφουν η δεσμή της δεσμής=δεμάτι (g). «Δέστε τους μεταξύ τους… Διότι οι συμμέτοχοι στην ίδια αμαρτία θα γίνουν συμμέτοχοι και στην ίδια κόλαση και μαζί θα υποστούν την τιμωρία» (Ζ).
(5)   «Τα παραπλήσια απείλησε και ο Βαπτιστής… στο τρίτο κεφάλαιο… και αναζήτησε σε εκείνο και θα βρεις τι σημαίνει το κάψε και τι η αποθήκη» (Ζ).

Το 13,29 έχει κατά την γνώμη μου και δεύτερη ερμηνεία. Όταν προσπαθήσεις να αφαιρέσεις από έναν άνθρωπον τα ζιζάνια απότομα ίσως του βλάψεις και τα αγαθά-σίτους, διότι εξερριζώνονται και αυτά μαζύν και τότε ρέπει πως καινούργιες περιπέτειες αμαρτίας….

Παναγιώτης ΔίαςΕπιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Applying discount code. Please wait...

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. κλωνός… Κλάω-ῶ =σπάζω, κομματιάζω ή κλόνος=ταραχή ;;
    ελεγε ενας παπουλης ότι τα γονιδια μας/dna ειναι η συνέχεια ολων των περασμένων γενεών μας..

    ειμαστε η +έχεια των προγόνων μας κάτι δηλαδή σαν το δένδρο.. ειμαστε τα κλαδιά και τα παρα-κλάδια.. επισης ελεγε οτι ο Θεός δίνει το ” σωματικό”γένος – αρσενικου ή θυληκού – έτσι ώστε να βοηθηθεί η ψυχή…ακομα αναρωτιέμαι τι θα ήμουν/εκανα/γινομουν εάν δεν είχα το γ-ένος που έχω.. οπως και να ειναι ειμαστε ένας κόκκος αμμου στην απεραντη ερημο

  2. ΠάνοςΓέριμου 05/02/2023 @ 5:11 ΜΜ

    A.A.A.A., σοφοότατον, κλώνος σπάσιμον παραφυάδα και κλόνος = κλονισμός, πάντοτε οι ομοιόφωνες λέξεις ίδιας ρίζας ή συγγενείς ή διαδοχικού νοήματος έκαστη από άλλη, ήτοι από το σπάσιμον η ταραχή, από σπάσιμον ο κλόνος, από κλώνον ο κλόνος και από κλόνον ο κλώνος, Προσυνέπεια, Ο Θεός μαζύν σου !

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*