02:48 - 07/04/2021

Όποιος βρεί αυτό τό βίντεο θά έχει κλείσει τόν αρμόν/πάζλ… Ό Τρομακτικός Ηλεκτρονικός Νεοκομμουνισμός καί Νεοφασισμός τής Κίνας καί η σύνδεση σέ σκέψη καί πίστη μέ τήν σατάνα σιώνα… Οί προσκυνούντες τά κεφάλια καί τά ζώα τού θηρίου…

Όποιος βρεί αυτό τό βίντεο θά έχει κλείσει τόν αρμόν/πάζλ… Ό Τρομακτικός Ηλεκτρονικός Νεοκομμουνισμός καί Νεοφασισμός τής Κίνας καί η σύνδεση σέ σκέψη καί πίστη μέ τήν σατάνα σιώνα… Οί προσκυνούντες τά κεφάλια καί τά ζώα τού θηρίου…

Θά δείτε ένα βίδεο γιά τήν πίστωση χρόνου, τό οποίον έχει γυριστεί πρό πολλού σέ αμερικάνικη ταινεία… Θά δείτε ένα βίδεο γιά τήν πίστωση χρόνου, τό οποίον έχει γυριστεί πρό πολλού σέ αμερικάνικη ταινεία (In Time)… καί αφού αναγνώσετε θά τό συγκρίνετε μέ έναν τό βίδεο είς τό τέλος… καί μετά κρίνετε από μόνοι σάς εάν υπάρχουν όρια μεταξύ Φασισμού καί Κομμουνισμού, Ηλεκτρονικού Νεοφασισμού καί Ηλεκτρονικού Νεοκομμουνισμού καί ποίον γεννάει καί συγχωνεύει ποίον;.;.;.;

Εσείς νομίζετε ότι αυτά τά Νεοκομμουνιστικά απάνθρωπα δικτατορίσματα τών όσων αναφέρουμε καί όσων θά ιδείτε είς τό βίδεο, μαζύν μέ τήν εκστρατεία πανεμβολιασμού δέν συνδέονται καί δέν προέρχονται από τά ίδια συγχωνευμένα θηρία είς έναν θηρίον;…

Οί επιλογές σού είναι απολύτως δικτατορικές, ή γίνεσαι εκπαιδευμένο άθεο κτήνος «τούς» ή βγαίνει έξω από τήν κοινωνία «τούς», όπως τό είπαμε κατ’ εξακολούθηση… Μετά όσοι είναι έξω από τήν κοινωνία «τούς» θά φονευθούν, πράγμα που δέν μπορείς νά αμφισβητείς, στό είπε μόνο μία πηγή, η Αποκάλυψη….

Σ’ έναν παλαιότερο βίδεο μέ ελληνικούς υπότιτλους έδειχνε εβραίους νά υιοθετούν κιναζάκια από τήν δεκαετία τού 1970 μ.Χ. νά τά φέρνουν στό Ισραήλ ή αλλού, νά τά εκπαιδεύουν καί νά τά στέλλουν πίσω, χωρίς νά αποκαλύπτεται η ψυχική τούς ταυτότητα, αλλά μέ φάτσα κινέζου, μετά προωθούν αυτές τίς ψυχικές ταυτότητες στά σκαλοπάτια τής πολιτικής, στρατηγικής καί άλλων θέσεων τής κινέζικης κοινωνίας… Είναι ν’ απορεί κάνενας γιά τήν προφυτεία, ότι στόν Μεγάλο Πόλεμο η Κίνα θά είναι «σύμμαχος» τής Ρωσσίας αλλά θά τήν κτυπήσει πισώπλατα αφήνοντας τούς Ιάπωνες νά μούν μέσω Κίνας στήν Ρωσσία; Αφού θά τούς έχουν τάξει οί Αμερικάνοι τήν Σιβηρία;

Βλέπουμε στίς τρέχουσες ημέρες μεταφορά αρμάτων από τήν Σιβηρία στήν Ουκρανία, δηλαδή βλέπουμε νά μένει ακάλυπτη η Σιβηρία. Επαλήθευση τής προφυτείας έν μέρει; Είναι στό κόλπο ό Πούτιν ή άλλοι κρυπτοεβραίοι Ρώσσοι; Γίνεται τυχαία; Γίνεται η αναταραχή στήν Ουκρανία από τούς Ρωσσόφωνους γιά νά δοθεί η ευκαιρία νά αντιδράσουν οί Ουρκανοί…, αυτοί βεβαίως υπό τάς σκιάς τών εβραίων, ώστε νά μεταφερθούν τά άρματα καί άλλα πολεμικά μηχανήματα στήν Ουκρανία καί νά μείνει ακάλυπτη η Σιβηρία; Δέν σού φαίνεται στρατηγική μεγαλοευφυία αυτό; Καί συνάμα η Ρωσσία ν’ αναγκαστεί νά παρέμβει στήν Μέση Ανατολή καί νά έρθουν ανάποδα τά πράγματα, νά πτωχεύσει έν πολέμω πολεμικώς η Ρωσσία καί νά επιβληθεί η χώρα που θά μπεί σάν παίχτης αλλαγής ήτοι η Αμερική, όπως άλλωστε περιγράφεται στήν Παλαιά Διαθήκη; Εσύ που δέν μέ πιστεύεις στίς πολλές αποδείξεις που φέρνω, λίγοι δέν μέ πιστεύουν, δέν σού φαίνεται σάν νά είναι πολλές οί «συμπτώσεις» μέ τίς πρό Φυτείες μέ τού τί μέλλει γενέσθαι; Σέ παραξενεύει αυτή παραξενιά;… Τό νά μήν σέ παραξενεύει είναι απόδειξη ότι δέν καταλαβαίνει τό τί πραγματικά συμβαίνει…

Τί είναι ό Αντίχριστος; Ό Αντίχριστος είναι αυτό που σού κόβει καί προ κόβει τήν ελευθερία, καί σού επιβάλλει τί πρέπει νά κάνεις, καί δέν στήν επιβάλλει τήν δικτατορία γιά τό καλό σού καί κυρίως γιά τό ψυχικό καλό σού. Διότι άν ήταν έτσι δέν θά σ’ έκανε στά πάντα καί διά τά πάντα νέας τάξης μηχανή, θά σ’ έκανε νέας τάξη θρησκευτική Ευσέβεια.. Που κι’ αυτό τό απαγόρευσε Ό Θεός διότι δέν γίνεται ούτε αυτό μέ τήν Ελευθέρα Συναίνεση! Άς ήταν έστω έτσι. Φάνηκε όμως ότι ό ανθρωπάκοοοος αντιδρά σφόδρα όταν τού επιβάλλεις τό Καλό παρά όταν τού επιβάλλεις τό Κακό, καί μ’ αυτό αποδεικνύεται ότι ό ανθρωπάκοοοοος δέν ξεχωρίζει τήν δεξιά από τήν αριστέρα, τό Καλό από τό Κακό αλλά έτι χειρότερα φτάνει στό φιλοσοφικό σωκρατικό ρητό ότι ό σοφιστικός ανθρωπάκοοοοος κάνει τό άσπρο μαύρο καί τό μαύρο λεύκό…

Γιατί γίνονται όλ’ αυτά σχεδόν ή έστω αργά; Γιά νά συνειδητοποιήσεις καί ν’ αντιδράσεις καί άν δέν μπορείς ν’ αντιδράσεις ή η αντίδραση σού είναι μεμονομένη καί τεχνηεντώς ακάρπουσα ήτοι ματαιόκοπη, νά Προσκληραγωγηθείς καί ν’ Αντέξεις, έξω από τήν συγχαμένη σκατοαντιχριστοκοινωνία «τούς». Πίστεψε μέ δέν αξίζει νά ζής σέ τέτοια κοινωνία, θά είσαι ευτυχέστερος νά είσαι νεκρός παρά ζωντανός όπως σέ Πληροφορεί η Αποκάλυψη. Καί δή όταν πιά θά κορυφωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση «τούς» τότε θά νοιώσεις τήν πυρά τής αύρας τού φούρνου που σέ ψήνουν καί κωλοκαλοπειάνουν μέ επιδόματα καί άλλα κολακευτικά μαραφέτια σάν νά είσαι υπόδουλος σκυλλάκοοοοος «τούς»…

Ποίος θά Νικήσει «αυτούς»; Μπορεί νά «τούς» Νικήσει κάποιος; Θά «τούς» Νικήσει καί ήδη «τούς» Νικάει Αυτός που «τούς» πρόβλεψε, Αυτός που αναφέρθηκε μόνον γιά μία συνωμοσία, μία παγκόσμια συνωμοσία, Αυτός που «τούς» κατηγήρησε μέ τόν όρον συναγωγή τού σατανά στήν Εκκλησία μέ τό κωδικό συμβολικό όνομα Φιλαδέλφεια! Έχει εκλείψει η Φιλαδέλφεια από τούς πολλούς καί δή τούς κάθε λογής εξουσιαστές. Εάν υπήρχε Φιλαδέλφεια δέν θά σκλάβωναν τ’ αδέλφια τούς… Συνεπώς, η μηχανή τής συναγωγής τού σατανά καί οί ακόλουθοι τούς είναι Αναδέλφεια καί Αναφιλαδέλφεια μέ τό Νόημα τού Άνευ όχι τού Ανά… Αυτός που θά «τούς» Νικήσει είναι η Αποκάλυψη, Αυτή που «τούς» γνώριζε πριχού γεννηθούν, Αυτή που τούς παραχώρησε τήν ζωή… Εάν δέν «τούς» Νικήσει Η Αποκάλυψη δέν θά «τούς» Νικήσει κάν ένας άλλος, μπορείτε όμως νά «τούς» Νικήσετε Εσείς ώς Αποκαλυπτικοί!…

Κάν ένας δέν έγραψε, δέν προειδοποίησε στήν διάρκεια τής Ιστορίας γιά τά όσα θά φέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Μόνον Η Αποκάλυψη = Από Τής Κάλυψης!!!/!!!/!!!

Γιά νά μπορείς νά Προβλέψεις τόν Κακό καί τόν τρόπο τής παγκόσμιας ψευδανθρωποδιακυβέρνησης τού, πρέπει νά είσαι ευφυέστερος, υψηλότερος, ανώτερος καί νά έχεις λύσεις… Ό Πόλεμος αυτός σού λέγει Αυτή που σού τά Από Κάλυψε γιά τί γίνεται. Γιά τήν Ψυχή ξεροκέφαλε! Αφού στό είπε ότι θά τό κάνουν καί Επαληθεύεται, βάλε υπόψιν κι’ αυτά που σού λέγει γιά τόν Λόγον που θά τά κάνουν, ξεροκέφαλε… Άν θές νά στό πώ καί αρχαιοελληνικά, έχεις ακούσεις τήν ιστορία από τόν Πλούταρχο άν δέν μ’ απατά η μνήμη μού, ότι ψυχές πάνε στήν Σελήνη καί τίς τρώνε Δαιμόνια; Η ιστορία αυτή ειπώθηκε από πολλούς μέ διάφορες παραλλαγές σέ όλες τίς θρησκείες καί σ’ όλες τίς παραδόσεις. ‘ΆΝ Πιστεύεις σέ μία απ’ αυτές τίς Παραδόσεις θά Πιστεύεις σέ ψυχή ή δέ μή τίς ψευδοΠιστεύεις! Άκου λοιπόν τί σού αγχοαραδιάζουσι!…/!

Περαιτέρω ό Πλούταρχος ό ιεροφάντης τών Δελφών έλεγε ότι ό θεός είναι τριαδικός, ό δίας ό πατήρ, ό απόλλων ό υιός καί πνεύμα η αθηνά.. Σού έθεσε τίς τρείς αυτές λέξεις μέ Τόν Τρισμέγιστον Τού Ερμή τού υπό Τρισμέγιστου. Τά έλεγε καί ό Όμηρος καί ό Θουκιδίδης ώς εξής η τριάς είναι μονάς καί η μονάς είναι τριάς, πρόσεξε Τά Αυτά, μήν μέ βάζεις τώρα νά θυμάμαι εδάφια καί σελίδες, υποτίθεται έπρεπε νά τά είχες κιόλας Προσέξει. Καί κάτι άλλο, ό Λάο Τσούνγκ που πολλοί λένε δέν υπήρξε καί ήταν συνονθύλευμα γνωμικών τών σοφών η Προσωποποίηση τού είπε: θά έρθει ό Ουρανάνθρωπος από Τόν Ουρανόν καί θά φέρει τήν Δικαιοσύνη, Ήρθε, αλλά αυτοί που μελετάνε Λάο Τσούνγκ πώς καί δέν τό πρόσεξαν καί δέν τούς αρέσει Ό Χριστός; Είπε θά έρθει σέ 500 έτη, καί ήρθε. Ένα άλλο δέν πρόσεξαν όλοι αυτοί ότι γιά παράξενο λόγο οί πλείστες τών ρήσεων τού είναι πανόμοιες μέ τού Έλληνα ποιητή Μέναδρου.. Ό Βούδας, είπε θά έρθει Αυτός σέ 500 έτη που θά διαλύσει σάν σκόνη τή φιλοσοφία μού, τί Ταπεινοφροσύνη! Ήρθε! Σέ 500 έτη όχι μόνον ήρθε αλλά έφερε καί Τή Από Κάλυψη που σού μιλάμε τώρα εδώ… Αυτά που ξέρεις καί βλέπεις τώρα σάν Βουδισμός, τά πλείστα είναι αιρέσεις τού Βουδισμού, είναι σάν νά θέλεις νά μάθεις τήν Ορθοδοξία μέσα από τήν Αγγλικανική «Εκκλησία» που κάνει ιέρειες καί ιερείς κίναιδους. Είναι σάν νά χαίρεσαι καί θαυμάζεις τούς Νόμους τού Σόλωνα αλλά δέν ξέρεις ότι Νομοθέτησε κίναιδοι δέν δικαιούνται νά γίνονται ιερείς, πολιτικοί καί δικαστές…

Αυτά που σάς λέμε τώρα, τά έχουμε Παραλάβει από κάτι Παλλαβούς «Παλαβούς» Ερευνητές Έλληνες ώς επί τώ πλείστον Χριστιανούς τήν δεκαετία τού 1970 καί 1980 καί αυτοί απ’ άλλους. Αυτοί πέθαναν ή τούς πέθαναν ή γηροφυτοζωούν μέ ή χωρίς Αμνησία τώρα, αλλά κλωνέδωσαν τίς γνώσεις τούς σ’ ΕΜΑΣ γιατί έλεγαν από τότες τί θά συμβή καί οί ανθρωπάκοι καί επιτυχημενοτάκοι τότες γελούσαν, τούς χλεύαζαν, τούς στιγμάτιζαν γιά παράξενους επικύνδινους καί τούς ζήμιωναν μέ κάθε τρόπο περισσής κακίας. Έναν μνημόσυνον λοιπόν σ’ αυτούς τούς Αχανείς Υπερήρωες όχι τούς ψευτοήρωες τής τηλεόρασης, τών ασελγών σπουδών καί τών κινούμενων σχεδίων καί σχεδιανθρωπάκων στίς ψυχές… Δέν τούς μισάμε, τούς Αγαπάμε γι’ αυτό Λέμε τήν Αλήθεια…

Τό παιχνίδι είτε τό θέλεις είτε όχι, είτε τό αναγνωρίζεις είτε όχι, είτε τό πιστεύεις είτε όχι, παίζεται όπως παίχτηκε μέ Πρό Φυτεία στήν Από Κάλυψη καί ‘Ετσι θά παιχτεί Παιχταράδικα αχρί Τέλους!!!/!!!/!!!

Τό θέμα είναι Πώς Παίζεις εσύ! Εάν παίξεις μέσα «τούς» είσαι Χαμένος ό,τι καί άν κερδίσεις ή χάσεις μέσα «τούς», διότι έκ τών προτέρων είναι παντί Προδεδηλωμένον ότι από τήν ώρα που παίξεις μέσα «τούς» παραδίδεις καί Προχάνεις τήν Ψυχή! Είναι σάν νά βαστάς ένα εκατομμύριο ζεστό χρήμα καί τό παραδίδεις γιά νά έχεις συμμετοχή στό κέρδος τής Μονόπολης τού Μονοπωλείου, τυχαίο τ’ όνομα Monopoly; Στό υποσυνειδητοφυτεύουν χρόνια, σέ Μονοπωλούν καί σέ Μονοαγοράζουν, τί δέν συμβαίνει τώρα;…

Συνεπώς, παίξε έξω «τούς» γίνε διαστημόπλοιον καί αντιβαρύτητα καί μήν πάς στήν σκοτεινή πλευρά τής Σελήνης, πήγαινες στά Ιερά Χέρια Τού Θεού, στίς Αγκάλες Τού μέ Αγάπη γι’ Αυτόν καί Ταπεινοφροσύνη. Αλλά γιά νά Γένει αυτό, πρέπει ν’ Αντέξεις….

Η Αντοχή είναι η Πρωταρχική Άκτιστη Γονιδιακή Βάση…

Κτίσε βάση, γίνε βάση έστω κι’ αργά κι’ αργοποηρημένα, καί ψυχοτουφεκισμένα, στήν Αντοχή!
Μαζύ Θ’ Αντέξουμε πειό Πολλοί, μέ τούς Πολλούς Αντέχουμε Περισσότεροι καί Περισσότερο, Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ, ΔΕΝ Τ’ ΑΚΟΥΣΕΣ ΑΥΤΟΝ; ΕΝΩΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΆΚΤΙΣΤΟΝ ΥΠΕΡΑΠΕΙΡΟΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ!
Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά, Σημάνει αυτό…

Είς τό βίδεο πάρακατω βλέπετε τίς αρχικές από τίς διαθέσεις τού Νεοκομμονισμού καί δή Ηλεκτρονικού Κομμουνισμού ίδιος μέ τόν Νεοφασισμόν καί τόν Ηλεκτρονικόν Φασισμόν, όρους οπού αναφέραμε αρκέτα έτη πρίν. Η Κίνα έχει έναν είδωλον, δέν έχει αγίους, τόν Μάο Πανσφαγέα Τσέ Τούνγκ, αυτόν οπού δολοφόνησε περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους ό Πόλεμος τού Χίτλερ καί ό Στάλιν μαζύν. Έναν σφαγέα οπού έχουν βαλσαμωμένον μέ τά εντόσθια τού διά νά «αναστήσουν» είς τό μέλλον, διατηρείται μέ κρυωνική.

Τέτοια βίδεο αξίζει νά βλέπετε κατ’ επανάληψη διότι κάθε φορά συνειδητοποιείτε άλλα πράγματα. Δέν άλλαξε η δικτατορική απάνθρωπη διάθεση τής κινέζικης εξουσίας, πώς νά εμπιστευτείς έναν τέτοιον θηρίον; Η σκληρότητα πρός τούς ανθρώπους ήταν αυτή οπού κράτησε τήν Κίνα ενωμένη καί κρυφή φανερή κατευθυντήρια πυξίδας τούς είναι η γοητευτική «Τέχνη τού Πολέμου» τού Σούν Τσούν τού 5ου αιώνος π.Χ.. διά τόν οποίον αναφερθήκαμε παλαιότερα καί συνάμα τονίσαμε ότι είναι τό βιβλίον όν έμπνευσε περισσότερον απ’ όλα τόν Σατανοσιωνισμόν, σκεφθείτε διατί, ψάξετε τό!…

Ό Σούν Τσούν όταν καλέσθηκε από τόν αυτοκράτορα νά πειθαρχίσει τήν προσωπική γυναικεία δέ φρουρά τού καί αυτές γελούσαν, έν ριπή οφθαλμού τράβηξε τήν σπάθα καί έσφαξε επί τόπου μία, παρόντος τού αυτοκράτωρ. Αμέσως πειθάρχησε όχι μόνον η προσωπική φρουρά, αλλά όλος ό στρατός καί ό λαός, ακόμη καί ό αυτοκράτωρ από φόβον καί δείμον, ώστε ό Σούν Τσούν νά καταφέρει νά ενώσει τούς περισσότερους Μογγόλους τής εκεί ηπειρωτικής ευρύτερης περιοχής οπού τώρα γνωρίζουμε ώς σύνορα τής Κίνας. Εάν μπορούσε θά συμπεριλάμβανε καί τήν Μογγολία!

Μία γεύση από εβραίους τής κίνας, αλλά δέν είναι τό βίδεο που σάς ζητώ νά ανακαλύψετε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (4)

  1. Τι λε ρε μεγάλε? . Σοφά λόγια, ένας θεός να τα κάνει να είναι στην περίπτωση σου.Είσαι σπάνια περίπτωση εσύ, τρανός στην Σοφία και θεολογια

  2. στο 2ο βίντεο τους αναγνωρίζει ως για εβραίους κινέζους ως προς το: consciousness and identity – δηλαδη συνείδηση και ταυτότητα.
    όμως εάν υπολογίσουμε ότι οι εβραίοι υπολογίζουν και το σώμα -απότι ξέρω (γιατι εβραίος είσαι εάν σε γεννησει εβραία γυναίκα (μήτρα)- δεν νομίζω ότι τους υπολογίζουν καθαρούς εβραίους.
    Τουλάχιστον για την τώρα. Εκτός και εάν προορίζονται για μια “νέα γενιά” ή νέος σπόρος παγκοσμιοποίησης.

  3. διόρθωση: το 3ο βίντεο (εβραίους κίνας) όχι το δεύτερο.

  4. ΠάνοςΓέριμου 04/08/2021 @ 5:57 ΜΜ

    ΑΑΑΑ… Όντως δέν τούς θεωρούν Ιουδαίους! Άλλον εβραίος καί άλλον ιουδαίος γιά τούς ιουδαίους, αλλά από αμερικανό που νυμφεύτηκε ιουδαία καί τράβηξε τά πάνδεινα, οί ραββίνοι μέ θυμόν τού έλεγαν πώς βεβαίως δέν είναι ιουδαίος αλλά πολλοί ούτε εβραίους αναγνωρίζουν τούς μή ιουδαίους, απλώς τούς εκμεταλλεύονται…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh