Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ OMERTA ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ SIEMENS ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ