ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ( ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ!)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ( ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ!)

«Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους (των Ελλήνων), όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου». (Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)

«Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί (αυτόν τον νόμο) θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό«. (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11 : αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Α’ προς Ταύρο. Έπαρχον του Πραιτωρίου, Δεκέμβριος 534 μ.Χ.)

Τέτοιου είδους πράξεις (λατρεία των ελλήνων θεών) αν εξακολουθούν να συμβαίνουν(η καταγγελθεί ότι συμβαίνουν) ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί ταμείο των ιεροτάτων ανδρών (δηλαδή των Ιερέων της Χριστιανικής Εκκλησίας) ενώ ο ιδιοκτήτης τους, που έδωσε τη συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος, θα αποπεμφθεί από το (οποιοδήποτε) αξίωμά του, θα χάσει την περιουσία του και αφού υποστεί βασανισμό με μεταλλικά όργανα, θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία». (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.8,αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκουρον, Έπαρχο του πραιτωρίου. Παρεδόθη το 472 μ.Χ.)».

Διατάσσουμε τους άρχοντές μας, αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους επισκόπους, να αναζητούν σύμφωνα με το νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της Ελληνικής θρησκείας έτσι ώστε να μη συμβαίνουν, αλλά και αν συμβαίνουν να τιμωρούνται. Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί με διαθήκη(περιουσίες) ή να χαρίζει με δωρεά οτιδήποτε σε πρόσωπα ή τόπους, που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του Ελληνισμού. Όσα δίδονται ή κληροδοτούνται μ’ αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες, με τις οποίες οι προηγούμενοι βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν την Ελληνική πλάνη, με τις οποίες προσπαθούσαν (οι προγενέστεροι χριστιανοί βασιλείς) να διασφαλίσουν την Ορθόδοξη πίστη. (Ιουστινιάνειος Κώδικας 1.11.9 επίσης Β1,1,19 και Νομοκάνων 6,3. Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα του Ιουστινιανού).

«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν(αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάφτισμα) διακατεχόμενοι την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάνθρωπο Θεό μας, αυτοί θα υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιείκειας. Αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάφτισμα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά τους και μαζί με όλους του οίκου τους και να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνωρίζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν(να ζητήσουν μόνοι τους δηλαδή το σωτήριο βάπτισμα) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιουσίας, ούτε κινητής ούτε ακίνητης. Θα τους αφαιρεθούν τα πάντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε κάθε μάθημα που διδάσκεται από όσους πάσχουν από τη νόσο και τη μανία(μάθησης) των ανόσιων των Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη διαφθείρουν πια τις ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν φανεί λοιπόν κάποιος τέτοιος άνθρωπος και δεν τρέξει στις άγιες εκκλησίες μας μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμωρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές. Θεσπίζουμε δε και νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά, όταν είναι σε μικρή ηλικία θα πρέπει να βαπτίζονται αμέσως και χωρίς αναβολή, όσα δε είναι μεγαλύτερα στην ηλικία θα πρέπει να συχνάζουν στις ιερότατες εκκλησίες μας και να διδάσκονται τις θείες γραφές και τους θείους (εβραιο-βιβλικούς) κανόνες. Αφού δε εννοήσουν και αποβάλλουν την παλαιά (αρχαιο-Ελληνική) πλάνη, θα μπορέσουν να δεχθούν το βάπτισμα και στη συνέχεια να διαφυλάξουν την αληθινή πίστη των ορθόδοξων χριστιανών. Όσων δε έχουν κάποιο στρατιωτικό ή άλλο αξίωμα ή περιουσία μεγάλη και για να κρατήσουν προσχήματα(προσποιούμενοι τους πιστούς) ήλθαν ή πρόκειται να έρθουν να βαφτιστούν, αλλά αφήνουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου τους μέσα στην Ελληνική πλάνη, διατάσσουμε να δημευθεί η περιουσία τους, να αποκλεισθούν από τα πολιτικά τους δικαιώματά τους και να υποβληθούν σε αντάξιες τιμωρίες, αφού είναι φανερό, ότι πήραν το βάπτισμα χωρίς καθαρή πίστη. Θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλιτήριους Έλληνες». (Ιουστινιάνειος κώδικας 1.11.10).

Κάτω από την κυριαρχία των αυτοκρατόρων της Ανατολικής Ρώμης του Θεοδοσίου 379-395 και του Ιουστινιανού 527-565 φροντίσανε για τα μεγαλειώδη ανθελληνικά Νομοθετήματα και μ΄ αυτά την αυξανόμενη καταπίεση της ειδωλολατρίας. Μεγαλοπρεπή αριστουργήματα κτιριακών οικοδομημάτων καταστράφηκαν ή μετατράπηκαν σε εκκλησίες και οι τελετουργίες των αρχαίων απαγορεύτηκαν Παρά τούτων των διαπιστώσεων και γεγονότων οι αγώνες επιβιώσανε και επί των χριστιανικών χρόνων μέχρι το 393 μετά Χριστών
Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Τον Φεβρουάριο του 380 καθιέρωσε τον «θρίαμβο της ορθοδοξίας» και υπέβαλε ως επίσημη υποχρεωτική θρησκεία τον χριστιανισμό. Συγκάλεσε το 381 τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο για να αποβάλει τους αιρετικούς και να ρυθμίσει τις διάφορες ενδοεκκλησιαστικές έριδες. Υπό του Θεοδοσίου εγκαινιασθείς διωγμός εναντίον των αιρετικών επεκτάθηκε σε όλες τις πόλεις της Ανατολής. Όλες οι εκκλησίες και όλα τα ιερά κτήματα δόθηκαν στους ορθοδόξους, απαγόρευσε στους αιρετικούς να κατέχουν πολιτικά αξιώματα, πολλούς από αυτούς τους έστειλε στην εξορία.
Επίσης εστράφη με φανατισμό εναντίον των επιμενόντων στην αρχαιοελληνική λατρεία, προέβηκε ακόμα περαιτέρω μεταξύ άλλων και στην κατάργηση των ολυμπιακών αγώνων και γενικά πανελλήνιων αγώνων, ως υποθάλποντων αυτήν την λατρεία. Οι φανατικοί χριστιανοί αφού έλαβαν θάρρος και αποθρασύνθηκαν από τη στάση του αυτοκράτορα, προέβησαν στην κατεδάφιση πολλών αρχαίων ναών. Μεταξύ άλλων κατεστράφη τότε ο περίφημος ναός του Σεράπιδος στην Αλεξάνδρεια, ο περικαλλής ναός στην Απαμεία και πολλοί άλλοι. Κατ΄ αυτόν τον τρόπον θριάμβευσε επί της εποχής του Θεοδοσίου ο χριστιανισμός επί των ειδωλολατρών, και των αλλιώς σκεπτόμενων και επίσης η Ορθοδοξία επί των αιρετικών, έτσι που ανακηρύχτηκε από την εκκλησία ως Θεοδόσιος ο Μέγας.

324 Ο Κωνσταντίνος συντρίβει τον ανταγωνιστή του Λικίνιο και ανακηρύσσει τον Χριστιανισμό μόνη επίσημη λατρεία της Αυτοκρατορίας. Λεηλατεί το Μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος κοντά στην Μίλητο και θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιερείς του. Στο ιερό όρος Άθως εξαπολύεται μέγας διωγμός κατά των Εθνικών και καταστρέφονται όλα τα εκεί ελληνικά Ιερά.

326 Με προτροπή της μητέρας του Ελένης, ο Κωνσταντίνος εκθεμελιώνει το Ιερό του Θεού Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας και χρησιμοποιεί τους κίονές του για κατασκευή εκκλησιών. Επίσης, καταστρέφει τον Ναό της Θεάς Αφροδίτης επάνω στον υποτιθέμενο τάφο του ραβί Τζεσουά, αλλά και άλλους Ναούς της ιδίας Θεάς όπως λ.χ. στην Άφακα Λιβάνου, την Μάμβρη, την Φοινίκη και την Βααλβέκ (Ηλιόπολη), και αυτές οι καταστροφές είναι βεβαίως μόνον όσες ομολογεί ο βιογράφος του Ευσέβιος.

335 Εγκαίνια της Εκκλησίας του. «Αγίου Τάφου», ο οποίος κτίσθηκε στη θέση του Ναού της Θεάς Αφροδίτης που ο Κωνσταντίνος κατέστρεψε το 326 – 327, και για τον διάκοσμό του λεηλατούνται όλα σχεδόν τα Εθνικά Ιερά της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας. Με ειδικό αυτοκρατορικό διάταγμα σταυρώνονται ως τάχα …; υπαίτιοι της κακής συγκομιδής εκείνου του έτους ( …;) όλοι οι «μάγοι και μάντεις», και ανάμεσά τους μαρτυρεί ο Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος εξ Απαμείας, μαθητής του Ιαμβλίχου.

355 Στους «Αποστολικούς Κανόνες», συνταχθέντες εκείνη ακριβώς την εποχή, διαβάζουμε τα εξής ανατριχιαστικά:

«Απόφευγε όλα τα βιβλία των Εθνικών. Τι χρειάζεσαι τις ξένες συγγραφές, τους νόμους και τους ψευδοπροφήτες που οδηγούν τους άφρονες μακριά από την πίστη; Τι βρίσκεις να λείπει από τις εντολές του Θεού και το αναζητάς στους μύθους των Εθνικών;
Αν επιθυμείς να διαβάζεις ιστορίες έχεις το βιβλίο των Βασιλειών, αν ρητορική και ποιητική έχεις τους Προφήτες, έχεις τον Ιώβ, έχεις τις Παροιμίες, όπου θα βρεις σοφία μεγαλύτερη από κάθε ποιητική και σοφιστική, γιατί αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, του μόνου σοφού.
Αν επιθυμείς τραγούδια έχεις τους Ψαλμούς, αν επιθυμείς αρχαίες γενεαλογίες έχεις την Γένεση, αν νομικά βιβλία και επιταγές, έχεις τον ένδοξο Θείο Νόμο. Γι’ αυτό απόφευγε με επιμονή κάθε εθνικό και διαβολικό βιβλίο».

356 Κοινό έδικτο του Κωνσταντίου και του Κώνσταντος («Προς τον Φλάβιο Ταύρο, Έπαρχο του Πραιτωρίου»), την 20η Φεβρουαρίου ή κατ’ άλλους την 1η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, διατάσσει την απομάκρυνση του Βωμού της Θεάς Victoria – Νίκης από την αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (η Θεά αποτελούσε από την εποχή του Διοκλητιανού. τμήμα της ανωτάτης Τριάδος -Jupiter, Hercules, Victoria- του Πανθέου των Εθνικών), το σφράγισμα των Εθνικών Ιερών και την κατάσχεση των περιουσιών τους, καθώς και την θανάτωση δι’ αποκεφαλισμού όλων όσων ασκούν (ή και απλώς …; ανέχονται !) την Παραδοσιακή Λατρεία

365 Έδικτο της 17ης Νοεμβρίου απαγορεύει στους Εθνικούς αξιωματικούς να διατάσσουν χριστιανούς στρατιώτες. Άπειροι σωροί βιβλίων, όλα τους λογοτεχνικά, φιλοσοφικά κι επιστημονικά ελληνικά συγγράμματα -και όχι.. «εγχειρίδια μαγείας», όπως ήθελε η διαστροφή των ιεροεξεταστών- καίγονται στις πλατείες των αστικών κέντρων, ενώ μέσα στα πλήθη των διωκομένων «ειδωλολατρών», βρίσκονται όλοι σχεδόν οι εναπομείναντες αξιωματούχοι του Ιουλιανού, που είτε καθαιρούνται, όπως λ.χ. ο γνωστός Καίσαρ Σαλλούστιος (συγγραφεύς της θαυμαστής πολυθεϊστικής θεολογικής επιτομής «Περί των Θεών και του Κόσμου», ο οποίος και είχε επίσης προτρέψει τον Ιουλιανό στη θέσπιση της απολύτου ανεξιθρησκείας), είτε ρίχνονται στις φυλακές και οι πιο άτυχοι από αυτούς καίγονται ζωντανοί, αποκεφαλίζονται, ή στραγγαλίζονται μετά από φρικτά βασανιστήρια με την κατηγορία, φυσικά, της …; «ασκήσεως μαγείας» (!), όπως λ.χ. ο ιατρός Ορειβάσιος, ο φιλόσοφος Σιμωνίδης που τον έκαψαν ζωντανό (στην πρώτη ιστορικά χριστιανική καύση, πολύ πριν τα περιβόητα «auto da fe» των παπικών), ο αρχιερεύς των Εθνικών Ναών της Τρωάδος κα πρώην χριστιανός επίσκοπος Πηγάσιος, κ.ά

373 Επαναλαμβάνεται η απαγόρευση των μαντικών πρακτικών και της Αστρολογίας, και πρωτοχρησιμοποιείται ο απαξιωτικός όρος «pagani» (παγανιστές, άνθρωποι της υπαίθρου) για μείωση των Εθνικών. Εφεξής, οι Εθνικοί δεν θ’ αναφέρονται πλέον στα έδικτα των αυτοκρατόρων ως «gentiles» ή «ethnici», αλλά με τον απαξιωτικό όρο «pagani» με τον οποίο το θράσος των χριστιανών προσπαθεί να παρουσιάσει τον Εθνισμό ως τάχα σύμφυρμα δεισιδαιμονικών αντιλήψεων αμόρφωτων χωριατών «.gentiles quos vulgo paganos vocamus» («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 3. 46).

380 Στις 27 Φεβρουαρίου, ο αυτοκράτωρ Φλάβιος Θεοδόσιος απαγορεύει όλες τις θρησκείες πλην της χριστιανικής. Όλοι οι μη χριστιανοί χαρακτηρίζονται στο εξής «σιχαμεροί, αιρετικοί, μωροί και τυφλοί». Ο επίσκοπος Μεδιολάνου Αμβρόσιος εξουσιοδοτείται να καταστρέψει όλους τους Ναούς των Εθνικών και να κτίσει επάνω στα θεμέλιά τους εκκλησίες. Οι αρχηγοί μερικών γοτθικών φυλών βαπτίζονται χριστιανοί. Καθοδηγούμενος από το μισαλλόδοξο ιερατείο, ο χριστιανικός όχλος επιτίθεται στο ελληνικό Ιερό της Ελευσίνος, το βεβηλώνει και απειλεί να λυντσάρει τους ιερείς Νεστόριο και Πρίσκο. Ο 95χρονος Ιεροφάντης Νεστόριος, γεμάτος θλίψη και αγανάκτηση, ανακοινώνει το οριστικό τέλος των πανάρχαιων Ελευσινίων Μυστηρίων και την απαρχή της επί γής βασιλείας του πνευματικού σκότους. Ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος αποκαλεί σε διάταγμά του «παράφρονες» όλους όσους διαφωνούν με το χριστιανικό δόγμα της Αγίας Τριάδος και απαγορεύει κάθε διαφωνία με τις θελήσεις της Εκκλησίας.

389 Κηρύσσεται εκτός νόμου κάθε μη χριστιανική μέθοδος χρονολογήσεως. Πλήθη μοναχών της ερήμου εισβάλουν στις πόλεις της Μέσης Ανατολής και καταστρέφουν με μανία αγάλματα, βωμούς και Ιερά, λυντσάρουν Εθνικούς και καίνε Βιβλιοθήκες. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος κινητοποιεί τον φανατισμένο χριστιανικό όχλο για να κάνει μεγάλους διωγμούς κατά των Εθνικών. Μετατρέπει σε εκκλησία τον Ναό του Θεού Διονύσου, πυρπολεί το Μιθραίο και καταστρέφει τον Ναό του Διός.

392 Νέος μεγάλος διωγμός κατά των Εθνικών σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Σβήνουν τα Μυστήρια της Σαμοθράκης μετά από κατασφαγή των ιερέων και όλων των θρησκευτών από απόσπασμα «διωγμιτών» που αποβιβάσθηκε στο νησί. Καταστροφή του Μαντείου του Άμμωνος Διός στην Άφυτο της Χαλκιδικής. Στις αίθουσες των δικαστηρίων «κυλούν ρυάκια αίματος», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Λιβάνιος. Στην Κύπρο, ο εβραϊκής καταγωγής επίσκοπος («Άγιος» και αυτός !) Επιφάνειος και ο «Άγιος» Τύχων εκχριστιανίζουν μαζικά και με την απειλή του φασγάνου και της πυράς χιλιάδες Εθνικούς και καταστρέφουν όλα τα Ιερά της νήσου. Παύουν οριστικά τα κυπριακά Μυστήρια της Αφροδίτης.
Το σχετικό διάταγμα του Θεοδοσίου δηλώνει κυνικά: «όποιος δεν υπακούσει στον πατέρα Επιφάνειο δεν έχει θέση πάνω στο νησί». Στις μεσανατολικές πόλεις Πέτρα, Αερόπολη, Ράφια, Γάζα και Βααλβέκ (Ηλιόπολη) ξεσπούν απελπισμένες εξεγέρσεις των Εθνικών κατά των διωγμητών, των χριστιανών οχλοκρατών και των μοναχών ροπαλοφόρων. Στην πόλη Σούφες της Β. Αφρικής, 60 χριστιανοί πληρώνουν με τη ζωή τους την προσπάθειά τους να γκρεμίσουν το εκεί άγαλμα του Ηρακλέους. Στη Γαλατία σφάζονται όλοι οι ιερείς και κατάσχονται οι περιουσίες όλων των Εθνικών Ναών που στη συνέχεια πυρπολούνται κι εκθεμελιώνονται.

393 Ο αυτοκράτωρ Ευγένιος φθάνει στην Ιταλία, όπου ο διανοούμενος στρατηγός Βίριος Νικόμαχος Φλαβιανός ξαναστήνει τον Βωμό της Νίκης στην αίθουσα της Συγκλήτου κι επαναφέρει τη λατρεία των παραδοσιακών Θεών. Στην Ανατολή, ο Θεοδόσιος καταργεί τα Πύθια, τα Άκτια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δήωση της Ολυμπίας και ισοπέδωση όλων των βωμών της.

395 Οι αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος απαγορεύουν ακόμα και την είσοδο στους Εθνικούς Ναούς («Θεοδοσιανός Κώδιξ» 16. 10. 13), ενώ με τα έδικτα της 22ας Ιουλίου και 7ης Αυγούστου, κηρύσσουν νέους διωγμούς κατά των Εθνικών. Το ίδιο έτος, ο ευνούχος πρωθυπουργός του αυτοκράτορος Αρκαδίου Ρουφίνος κατευθύνει τις ορδές τών, υπό τον Αλάριχο, χριστιανών πλέον Γότθων προς τον ελλαδικό χώρο. Ακολουθούμενοι από πλήθη φανατισμένων μοναχών, οι Γότθοι του Αλαρίχου (ο οποίος είχε πολεμήσει με τον Θεοδόσιο κατά των Εθνικών του Φλαβιανού) κατασφάζουν αμέτρητους Εθνικούς Έλληνες και καταστρέφουν πόλεις και Ιερά στο Δίον, τη Θεσσαλία, τους Δελφούς, τη Βοιωτία, την Αττική, τα Μέγαρα, την Κόρινθο, τη Φενεό, το Άργος, τη Νεμέα, τη Λυκόσουρα, τη Σπάρτη, τη Μεσσήνη, τη Φιγαλεία, την Ολυμπία.

Στην Ελευσίνα πυρπολείται το εκεί πανάρχαιο Ιερό και θανατώνονται στην πυρά ο Θεσπιεύς Ιεροφάντης Ιλάριος και όλοι οι ιερείς των Μυστηρίων τα οποία είχαν αναβιώσει από τους Μιθραϊστές λίγο μετά τον θάνατο του Νεστορίου. Την ίδια εποχή περίπου, το βεβηλωθέν Ιερό της Θεάς Κελαιστίδος αρχίζει να επαναλειτουργεί ως χριστιανική εκκλησία έως το έτος 421 που οι χριστιανοί θα το πυρπολήσουν επειδή οι θρησκευτές μέσα από την χριστιανική λατρεία τιμούσαν και την Θεά. Στο έργο του «Paraenesis», ο Ισπανός επίσκοπος Βαρκελώνης Πασιανός (Pacianus) δυσανασχετεί, με πολύ γλαφυρό μάλιστα τρόπο («Me Miserum ! Quid ego facinoris admisi !»), για το γεγονός ότι παρά τους διωγμούς, εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή του ενεργοί Εθνικοί που τιμούν τους Θεούς τους, πράξη η οποία, κατά το μισαλλόδοξο μυαλό του, είναι στον ίδιο βαθμό. «εγκληματική» με την ανθρωποκτονία !

401 Ο χριστιανικός όχλος της Καρχηδόνος λυντσάρει Εθνικούς και καταστρέφει Ναούς και αγάλματα. Ο («άγιος») επίσκοπος Πορφύριος. οργανώνει μαζικά λυντσαρίσματα Εθνικών και καταστρέφει με τη βοήθεια του φανατισμένου όχλου τους οκτώ εν ενεργεία Ναούς της Γάζης. Η ΙΕ Σύνοδος της Καρχηδόνος, εκδίδει κανόνα με τον οποίο αφορίζονται ακόμη και μετά θάνατον όλοι όσοι δημιουργούν συγγένειες με Εθνικούς ή δεν αποκληρώνουν τους ήδη συγγενείς τους που παραμένουν Εθνικοί.

440 – 450 Καταστροφή όλων των μνημείων, βωμών και Ναών που έστεκαν ακόμη στην Αθήνα, την Ολυμπία και τις άλλες ελληνικές πόλεις.

448Ο Θεοδόσιος διατάσσει να παραδοθούν στις φλόγες όλα τα «αντιχριστιανικά» βιβλία. Ανάμεσά τους καταστρέφονται και τα βιβλία του νεοπλατωνικού Πορφυρίου που βήμα προς βήμα ξεσκέπαζαν την αληθινή φύση του Χριστιανισμού.

500 Η χριστιανική εσχατολογία προβλέπει, ανεπιτυχώς φυσικά, ότι το συγκεκριμένο έτος θα γίνει η. συντέλεια του Κόσμου. Νέες πυρές των χριστιανών καταστρέφουν ό,τι είχε απομείνει από την σοφία και επιστήμη των Εθνικών. Η ανθρωπότητα πέφτει σε ακόμη μεγαλύτερη αποκτήνωση. Εξαφανίζονται παντελώς η αποχέτευση των οικιών, η ρωμαϊκή κεντρική θέρμανση και τα κρεβάτια.

528 Με έδικτο του αυτοκράτορος Γιουτπράδα-Ιουστινιανού, καταργούνται οι εξόριστοι στην Αντιόχεια Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο ίδιος έχει ήδη νομοθετήσει να θανατώνονται με κατασπαραγμό από θηρία, θάνατο στην πυρά, σταύρωση ή ξέσκισμα με σιδερόνυχα όλοι οι «καταγινόμενοι με την μαγείαν, την μαντικήν, την γοητείαν και την ειδωλολατρίαν» και απαγορεύσει να διδάσκουν «οι πάσχοντες από την ιερόσυλη ψυχική νόσο των Ελλήνων» δηλαδή οι Εθνικοί.

529 Με έδικτο του αυτοκράτορος Γιουτπράδα-Ιουστινιανού, κλείνει η Ακαδημία των Αθηνών και κατάσχεται η περιουσία της. Οι επτά τελευταίοι διδάσκαλοι καταφεύγουν στον βασιλιά των Περσών Χοσρόη που τους δίδει έδρες στο Πανεπιστήμιο του Ιουντισαπούρ (Jundishapur).

540 Η ελληνική Ιατρική έχει ήδη απαγορευθεί ως «γνώση του Διαβόλου» και τα συγγράμματά της έχουν ήδη χαθεί για πάντα στη φωτιά των χριστιανών. Με μόνη θεραπευτική μέθοδο την. αφαίμαξη και το διάβασμα εξορκισμών, αρχίζει στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η μεγάλη επιδημία που υπολογίζεται (Panati Charles, 1989) ότι εξόντωσε 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Εκκλησία βγαίνει παρόλα αυτά κερδισμένη, καθώς αποδίδει την επιδημία στην οργή του Θεού για την επιβίωση των «αιρέσεων» και της «ειδωλολατρίας».

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ το 395 μχ

Ο πολυάριθμος Γοτθικός στρατός ήταν βαρέως εξοπλισμένος αλλά δυσκίνητος γιατί περιελάμβανε σμήνη πεινασμένων παιδιών γυναίκες και άμαξες για την μεταφορά των κλοπιμαίων. Έμοιαζε με ένα κινητό στρατόπεδο. Στο στρατό συμμετείχαν και πλήθη φανατισμένων μοναχών για την καταστροφή των Ελληνικών ναών και τον σφαγιασμό των ΄΄ μιαρών και δαιμονισμένων Ελλήνων΄΄.
Η ετερόκλητη αυτή στρατιά με αρχηγό τον Αλάριχο ξεκίνησε από την Θράκη προχώρησε δια μέσου της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και τον Νοέμβριο του 395 μ Χ έφθασε στις Θερμοπύλες ΄΄ τις πύλες της Ελλάδας ΄΄ που από αυτό το σημείο άρχιζε τότε η επαρχία της Αχαΐας που διατηρούσε ακόμα ζωντανή την προγονική της δόξα στις τέχνες και τα γράμματα. Από τις Θερμοπύλες ο χείμαρρος αυτός έφθασε στην Βοιωτική πεδιάδα και πολιόρκησε και λεηλάτησε την Θήβα και αφού εξαφάνισε πόλεις της Βοιωτίας εισήλθε στην Αττική. Όταν είδε ο Αλάριχος από μακριά τον Παρθενώνα από θαυμασμό και σεβασμό στην προσφορά της Αθήνας στον πολιτισμό
δεν της δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Ο εθνικός ιστορικός Ζώσιμος αναφέρει ότι:
΄΄ Ο Αλάριχος είδε τον Αχιλλέα ιστάμενο πάνοπλο και οργισμένο επί των τειχών της Αθήνας όπως τον περιέγραφε ο Όμηρος και η Πρόμαχος Αθηνά περιερχόταν τα τείχη οπλισμένη σαν να ετοιμαζόταν να αποκρούσει τους επιτιθέμενους και γι αυτό ο Αλάριχος ζήτησε συνθηκολόγηση.΄΄ Συνεχίζοντας το στράτευμα την πορεία του για την Πελοπόννησο λεηλάτησε τον Πειραιά και σταμάτησε στην Ελευσίνα, όπου καταστράφηκε από τους μοναχούς το πανάρχαιο ιερό της Δήμητρας και σφαγιάστηκαν ο Θεσπιεύς ιεροφάντης Ιλάριος και οι ιερείς. Το ιερό της Ελευσίνας μετά την καταστροφή του στους διωγμούς που έγιναν το 380 μχ είχε αναβιώσει από Μιθραιστές και λειτουργούσε ως Μιθραίο.
Το καλοκαίρι του 396 μ.χ ο Αλάριχος ( 350- 412) εισέβαλε στην Πελοπόννησο. Αφού κατέστρεψε την Κόρινθο λεηλάτησε το Άργος και προχώρησε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση. Ο κόσμος φοβισμένος εγκατέλειπε τις πόλεις και τα χωριά και ανέβαινε στα βουνά για να σωθεί.

Η εκστρατεία αυτή δεν ήταν μία πολεμική αναμέτρηση για κάποια σοβαρή αιτία αλλά οργανωμένος και βίαιος διωγμός κατά των Ελλήνων και της θρησκείας τους. Σ αυτόν τον διωγμό τον Αλάριχο τον ενδιέφερε μόνο η αρπαγή θησαυρών έργων τέχνης και τροφίμων για να ταΐσει τα πεινασμένα γυναικόπαιδα και τον στρατό του. O Aλάριχος είχε σαφή έννοια της αξίας των έργων τέχνης, αυτό φαίνεται από τον θαυμασμό του ΄΄στα έργα των Θεών΄΄ και την διαφύλαξη της Αθήνας από την καταστροφή. Οι καλόγεροι και οι φανατισμένοι χριστιανοί που ακολουθούσαν το στράτευμα διέπραξαν τους διωγμούς και τoν σφαγιασμό των Ελλήνων και την καταστροφή των ναών και των αγαλμάτων.
Όσα από τα έργα τέχνης ήταν ογκώδη και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν καταστρέφονταν, συχνά μάλιστα οι καλόγεροι όταν δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν την καταστροφή των αγαλμάτων τότε με μανία τα αποκεφάλιζαν και τους έκοβαν τα γεννητικά τους όργανα για να τα παραμορφώσουν. Όλα έπρεπε να ισοπεδωθούν βιβλιοθήκες πυρπολήθηκαν, πανεπιστήμια φιλοσοφικές σχολές Ασκληπιεία και θέατρα έκλεισαν με την αστεία κατηγορία ότι ήταν κατοικία δαιμόνων.
Η αιτία όμως της καταστροφής της Ελλάδας είναι ότι: ο απάνθρωπος αυτός διωγμός διεπράχθη γιατί η δημοκρατία η επιστημονική έρευνα και ο Ελληνικός πολιτισμός ήταν εμπόδιο και έπρεπε να εξαφανιστούν για να γίνουν οι πολίτες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπάκουα και άβουλα πρόβατα του χριστιανικού ποιμνίου για να μπορούν οι αυτοκράτορες και οι επίσκοποι να επιβάλλουν ευκολότερα την στυγνή τους εξουσία.
Τότε καταστράφηκαν τα Μέγαρα το Άργος η Φενεός η Λυκοσούρα η Νεμέα η Σπάρτη η Μεσσήνη η Φιγαλεία η Λασιώνα η Ψωφίδα η Λοκρίδα η Φωκίδα η Δελφοί η Ολυμπία και χιλιάδες άλλες πόλεις βωμοί ιερά και έργα τέχνης μοναδικής ομορφιάς.
Ο Ζώσιμος αναφέρει: μέχρι τότε οι πόλεις και τα μνημεία της Ελλάδας που είχαν παραμείνει σχεδόν άθικτα έπαθαν τόσο μεγάλες καταστροφές που επέφερε το τέλος του αρχαίου κόσμου στις χώρες της αρχαίας Ελλάδας. Ο ιστορικός Ευνάπιος αναφέρει ότι: η καταστροφή υπήρξε τόσο μεγάλη εξ αιτίας των φανατισμένων Χριστιανών μοναχών.
Και ενώ ο Αλάριχος συνέχιζε το καταστροφικό του έργο πλήθος Ελλήνων προσφύγων πέρασαν στην Ιταλία και ζήτησαν την προστασία της Ρώμης
Τον χειμώνα του 397 ο Στηλίχων με όλες τις διαθέσιμες λεγεώνες της Δύσης έφθασε στην Κόρινθο την οποία κατέστησε ορμητήριό του κατά του Αλάριχου. Στον Στηλίχωνα προσχώρησαν και Έλληνες Εθνικοί που κατεδίωξαν τον Αλάριχο που κατέφυγε και στρατοπέδευσε στο οροπέδιο της Φολόης όπου λεηλάτησε και εξαφάνισε τις πόλεις Οπούντα, Λασιώνα, Ψωφίδα και Ακρώρεια, και το Ιερό της Ολυμπίας. που εξακολουθούσε να λειτουργεί. Αφού διέφυγε τους κινδύνους από επέμβαση του Στηλίχωνα εγκατέλειψε την Πελοπόννησο και δια μέσου της Ηπείρου και της Πίνδου εγκαταστάθηκε στην Αχρίδα όπου άρχισε να προετοιμάζεται για την λεηλασία της Ρώμης. Για την επιτυχία των διωγμών και την καταστροφή της Ελλάδας η σύγκλητος της Κωνσταντινούπολης έδωσε στον Αλάριχο τον τιμητικό τίτλο μαγίστρου ( διοικητή) του Ιλλυρικού και χαρακτήρισε την επέμβαση του Στηλίχωνα προδοσία γιατί δεν άφησε τον Αλάριχο να καταστρέψει όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου.

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ( 379-457 )

Όταν ανήλθε στον θρόνο ο Θεοδόσιος Α σε ηλικία 33 ετών σε συνεργασία με το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος άρχισε απάνθρωπους διωγμούς με εκατομμύρια νεκρούς για την επικράτηση του χριστιανισμού ως μοναδικής θρησκείας του κράτους. Ο Θεοδόσιος εφάρμοσε την Ιερά εξέταση στην Ανατολή πολύ πριν εφαρμοστή στην Δύση επιβάλλοντας μαζικές εκτελέσεις διανοουμένων και καταστρέφοντας στην πυρά φιλοσοφικά έργα

380 Κηρύσσει όλες τις θρησκείες εκτός νόμου πλην της Χριστιανικής, όλοι όσοι δεν είναι Χριστιανοί θεωρούνται ΄΄αιρετικοί, μωροί, και σιχαμεροί.΄΄ Αρχίζουν οι καταστροφές ναών και ιερών και πάνω στα θεμέλια τους κτίζονται εκκλησίες. Δίνει εξουσιοδότηση στον επίσκοπο Μεδιολάνου Αμβρόσιο να καταστρέψει όλους τους ναούς των Εθνικών. Χριστιανοί ιερείς καθοδηγούν τον χριστιανικό όχλο ενάντια στον ναό της Δήμητράς στην Ελευσίνα καταστρέφουν τα πάντα γύρω τους και προσπαθούν να λιντσάρουν τους Ιεροφάντες των Ελευσίνιων Μυστηρίων Νεστόριο και Πρίσκο. Ο 95-χρονος Ιεροφάντης Νεστόριος λίγο πριν οδηγηθεί στην πυρά περίλυπος ανακοινώνει το τέλος των Ελευσίνιων Μυστηρίων και την βίαιη επικράτηση του πνευματικού σκότους.

381 Απαγορεύεται η επίσκεψη σε Εθνικούς ναούς, και καταδικάζονται σε θάνατο όσοι προσφέρουν θυσίες και τους κατάσχεται η περιουσία Οι Εθνικοί χαρακτηρίζονται παράφρονες και ιερόσυλοι.( Θεοδοσ. Κώδιξ. 16,10, 7 ). Μια επιστροφή στις αρχαίες λατρείες αρχίζει να παρατηρείται στην αυτοκρατορία με μαζικές αποκηρύξεις της θρησκείας του γιαχβέ και του ναζωραίου. ο «Μέγας» και «Άγιος» Θεοδόσιος βλέποντας την επιστροφή πολλών χριστιανών στις πατρώες λατρείες με διάταγμα του στερεί τα πολιτικά δικαιώματα όλων των χριστιανών που επιστρέφουν στης παραδοσιακές λατρείες. Σε όλη την ανατολική αυτοκρατορία ναοί και βιβλιοθήκες(10)γκρεμίζονται και καίγονται. Με νέο διάταγμα του ο Θεοδόσιος απαγορεύει ακόμα και την απλή επίσκεψη στους ελληνικούς και εθνικούς ναούς. Στην Κωνσταντινούπολη ο ναός της Θεάς Αφροδίτης μετατρέπεται από τους «ευσεβείς» χριστιανούς σε πορνείο ενώ της Θεάς Αρτέμιδος και του Θεού Ήλιου σε στάβλους.

382 Καθιερώνεται στις εκκλησίες το αλληλούια ( hallelu – jah ) δηλ. ΄΄ Δόξα στον Ιαχωβά ΄΄. Ο Θεοδόσιος διορίζει Ύπαρχο Ανατολής και υπεύθυνο για τους διωγμούς τον ανθέλληνα Μάτερνο Κυνήγιο.που σε συνεργασία με τους επισκόπους και στρατιές καλογέρων αρχίζουν οι διωγμοί στη Βορ. Ελλάδα και την Μ. Ασία. Χιλιάδες οι σφαγιασμένοι.

384 Ο Θεοδόσιος διορίζει Ύπαρχο Ανατολής τον Ματέριο Κυνήγιο και τον διατάζει να συνεργαστεί με τους τοπικούς χριστιανούς επίσκοπους στην καταστροφή των ελληνικών και εθνικών ναών σε νότια Ελλάδα και Μικρά Ασία καθώς και την καταστροφή και το κάψιμό όλων των ελληνικών βιβλίων.

385 Στην Ανατολή οι φυλακές γεμίζουν από πλήθη Εθνικών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συνωστισμού οι διωκτικές αρχές απελευθερώνουν εγκληματίες. Ο Λιβάνιος στον λόγο του ΄΄Προς Βασιλέα περί δεσμωτών΄΄ αναφέρει ότι: η στενότης των χώρων των φυλακών υποχρεώνει τους φυλακισμένους να κοιμούνται όρθιοι. Οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγάλη βία στην Ανατολή. Καταστρέφονται αμέτρητα ιερά και ναοί, ανάμεσα τους το Δυμαίο ο ναός της Εδέσσης όλα τα ιερά της Παλμύρας και καταργούνται τα Καβείρια στην Ίμβρο. Στο στρατόπεδο θανάτου της Σκυθόπολις οδηγούνται και θανατόνονται χιλιάδες Έλληνες της Παλαιστίνης και Ελληνίζοντες Εθνικοί. Ο Μάτερνος Κυνήγιος ακολουθούμενος από χιλιάδες φανατικούς μοναχούς περιδιαβαίνει την ελληνική ύπαιθρο καίγοντας και καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμα του. Εκατοντάδες ελληνικοί ναοί και βιβλιοθήκες ισοπεδώνονται και καίγονται από τους οπαδούς της θρησκείας της «αγάπης». Χιλιάδες Έλληνες και Εθνικοί από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας καταλήγουν στα στρατόπεδα θανάτου της Σκυθοπόλεως.

386 Με έδικτο της 16ης Ιουνίου απαγορεύεται κάθε συντήρηση η φροντίδα των ναών. Μαζικές συλλήψεις πυρπολήσεις και εκτελέσεις Εθνικών. Ο επίσκοπος Μάρκελλος ( …;Άγιος) καταστρέφει τον ναό του του Διός Βήλου στην Απάμεια.

387 Απαγορεύονται οι εθνικές εορτές των Ρωμαίων και καταδικάζονται όσοι μελετούν τα Μαθηματικά (Θεοδος. Κώδιξ 9, 16, 8 ) Ο επίσκοπος Μεδιολάνων
(Μιλάνου) Αμβρόσιος αναλαμβάνει πνευματικός καθοδηγητής (σύμβουλος) του αυτοκράτορα Φλάβιου Θεοδόσιου.

388 Οι διωγμοί συνεχίζονται με την μεγαλύτερη βία και φανατισμό πλήθη φανατισμένων χριστιανών και ευνουχισμένοι καλόγεροι επιτίθενται με ξύλα πέτρες σίδερα λεηλατούν και καταστρέφουν σπίτια Εθνικών ναούς και έργα τέχνης ανεπανάληπτης ομορφιάς Ο Λιβάνιος στέλνει την έκκληση υπέρ των ιερών στον αυτοκράτορα και τον παρακαλεί να σταματήσουν οι διωγμοί για να διαφυλαχτούν οι ναοί και τα έργα τέχνης.

389 Όλες οι μέθοδοι χρονολόγησης πέραν της χριστιανικής καταργούνται δια νόμου.

390 Με δόλο κάλεσε ο Θεοδόσιος τους Εθνικούς της Θεσσαλονίκης στον Ιππόδρομο τάχα για να παρακολουθήσουν ιπποδρομίες και εκεί η φρουρά του κατάσφαξε μέσα σε τρεις ώρες15000 αθώους ανθρώπους επειδή αρνούνταν να βαφτιστούν χριστιανοί : Ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόφιλος εξαπολύει μέγα διωγμό κατά των Ελλήνων και των Εθνικών της περιοχής. Καταστρέφει σχεδόν όλους τους μη-χριστιανικούς ναούς της Αλεξάνδρειας εκτός του Σεραπείου και των ναών της Ίσιδος (όχι φυσικά λόγο κάποιου είδους σεβασμού αλλά λόγο του πολυάριθμου των Ισιδιστών της περιοχής). Οι μισαλλόδοξοι εβραιοχριστιανοί θέλοντας να εξευτελίσουν τα Ιερά των Εθνικών ανεβάζουν σε γαϊδούρια ιερά σκεύη και αγάλματα και τα περιφέρουν στην πόλη. Η φαιδρή αυτή πράξη οδηγεί σε εξέγερση των Εθνικών. Ο χριστιανός Γότθος στρατηγός Βοθέριχος αρχηγός των Βυζαντινής φρουράς(11) της Θεσσαλονίκης προσπαθεί με την βία να επιβάλλει την θρησκεία του Ναζωραίου στους Έλληνες της πόλης. Οι Έλληνες εξεγείρονταί και σκοτώνουν πολλούς αξιωματικούς και στρατιώτες της φρουράς. Ο Θεοδόσιος μαθαίνοντας τα συμβάντα καλεί τους κάτοικούς της Θεσσαλονίκης στον ιππόδρομο δήθεν να παρακολουθήσουν ιπποδρομίες. Μέσα σε τρεις ώρες ο Θεοδόσιος με την βοήθεια των εκχριστιανισμένων Γότθων ΣΦΑΖΟΥΝ 7000 ΕΛΛΗΝΕΣ (ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ 15.000) ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΠΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΑΠΗΣ». Σε μια προσπάθεια να ηρεμίσουν τα πνεύματα η χριστιανική εκκλησιά καταδικάζει την πράξη του Θεοδοσίου ενώ βέβαια στην συνέχεια τον ανακηρύσσει Μέγα και Άγιο.

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

563 thoughts on “ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ( ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ!)

 1. ΗΛΕΚΤΡΑ says:

  Ετςι επιβάλλονται οι νέες θρησκείες και δυςτυχως ο αρθρογράφος εχει δικιο. Καποιοι δεν θελουν να το παραδεχτούν, αλλα δυςτυχως αυτα ειναι ιστορικά γεγονότα και δεν μπορει κανένας να τα παραβλέψει.
  Με τον ιδιο τροπο προσπαθεί και το Ισλάμ να επιβληθεί παντου.
  ΟΜΩΣ, το επαναλαμβάνω, δεν ειναι καιρός για τετοια. Η Ελλαδα τωρα χρειάζεται ολα τα παιδια της ενωμένα, για να μπορέσουν να την βοηθήσουν.
  Η πατριδα μας χάνεται, πάρτε το είδηση και σταματήστε τις χαζομάρες. Μην χωρίζετε και σπέρνετε την διχόνοια στους Ελληνες, ειναι μέγα λαθος. Πρωτα η πατριδα και μετα η θρηςκεια, γιατι χωρις πατριδα δεν μπορεις να εχεις την θρηςκεια που εσυ επιλέγεις. Ο κατακτητής επιβάλει παντα την δικη του. Ξυπνήστε κι αφήστε τις έριδες.
  Κοιτάξτε να δουμε τι θα κανουμε με τα σκουπιδια που μας κατσικωθηκαν στον σβέρκο κι εχουμε καιρο για τα υπόλοιπα.

  • ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ says:

   Ο ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ) ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΜΟΒΟΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥΣ…

   ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΤΡΩΓΑΝ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ)ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΑΝΘΗΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ… ΩΣΤΟΣΟ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΕΣΩΣΕ Ο ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ…

   ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΤΡΩΓΑΝ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ)ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΑΝΘΗΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ…

   ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΕ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡΕ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΣΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ) ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ (ΔΙΑ)ΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΣΟΥ; ΔΕΝ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ» ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΣΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ…
   ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕ ΒΟΘΡΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΓΕΝΙΤΣΑΡΕ ΒΛΑΣΦΗΜΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ «ΠΡΩΤΑ» ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ… ΚΑΙ ΔΕΝ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ» ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ…
   ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΑΙΩΝΙΑ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) «ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ;;; ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 1821…
   ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΑΝ ΘΕΤΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ) ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ.
   ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΤΗΚΑΝ ΕΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΑΙΩΝΙΑ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
   ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ «ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ» (ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΥΛΙΣΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ, ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ-ΝΑΖΙΣΤΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΕΡΑΡΧΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ «ΘΝΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ» ΥΣΤΕΡΑ… ΠΩΣ ΘΑ ΓΑΛΟΥΧΗΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΟΡΘΑ;
   ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ», ΑΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. ΑΣ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

 2. Αθηνά says:

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΩ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΣΕΚΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΗ ΩΣ ΟΡΘ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ! ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ, ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΝΑΕΙ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΘΕΙ ΜΕ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ………

  • noths says:

   γιατι δε μασ λεει ο τυπος ποσο πολυ του αρεε που κα8ε χρονο παιρνει ελληασ μεσα απο τον παναγιο ταφο το αγιο φως.. δεν υπαρχουν ε8νη κατω απο το βλεμμα του 8εου.. αυτο αντιπροσωπευει ο ελληισμος,, οτι ο χριστος σταυρωθηκε γι ολο τον κοσμο. γι αυτο εξεπεσα οι εβραιοι και υπσω8ηκαμε εμεισ,.. ο μεγασ αλεξανδρος εκανε ολη τη γη ελλαφα..η ελληνικη γλωσσα η τελεια γλωσσα του 8εου..διεδωσε τον λογο του 8εου

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Το Άγιο Φως είναι Άγιο γιατί η λήψη του γίνεται εντός του Παναγίου Τάφου. Κάθε υλικό σώμα ή αντικείμενο που έρχεται σε επαφή με τον Τάφο του Παντοκράτορα Αγιάζεται από την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα θαύματα γίνονται μία φορά κι όχι κατ΄επανάληψη. Η πίστη των Ορθοδόξων δεν στερεούται μόνο πάνω στα θαύματα. Δεν είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι λόγω του Αγίου Φωτός. Πραγματικά θαύματα γίνονται καθημερινά μπροστά μας αλλά εμείς τυφλοί δεν τα βλέπουμε. Αλήθεια, πόσο θαύμα είναι που ένας νέγρος ή κινέζος αποδέχεται έναν «λευκό» Χριστό για Θεό του; Εμείς θα αποδεχόμασταν έναν «νέγρο» Ιησού;

     • Ανώνυμος says:

      ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ.Τα τελευταια χρονια επαψαν να γεννιουνται ΤΥΦΛΟΙ ανθρωποι σαν και σενα.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Έγραψα « Τα θαύματα γίνονται μία φορά κι όχι κατ΄επανάληψη». Ποιος είναι τυφλός; Γιατρέ μου, προσωπικά δεν ασχολούμαι με θαύματα, όχι γιατί δεν πιστεύω ότι γίνονται, αλλά γιατί ΑΓΑΠΩ τον Χριστό και δεν ζητάω επιβεβαίωση για την πίστη μου. Εσείς πρέπει να απαλλαγείτε από το μίσος σας για τον Χριστό και να ελευθερωθεί η ψυχή, η καρδιά και το μυαλό σας. Κατατρώει τα σωθηκά σας και βουλιάζετε στο βούρκο όλο και περισσότερο. Προσπαθείτε να κρατηθείτε στην επιφάνεια και κραυγάζετε απεγνωσμένα να σας σώσει κάποιος. Η ψυχή σας δεν θα ηρεμίσει ποτέ, γιατί αυτή ησυχάζει μόνο όταν συνδέεται με την πηγή της. Μισήτε τον Χριστό, ούτε ο Χίτλερ δεν έχει τόσο φανατικούς εχθρούς. Σε εσάς επαληθεύεται η ρήση του Ιδίου ότι ήρθε για να βάλει μάχαιρα ανάμεσα σε αδέρφια. Εύχομαι ο Κύριος να αγαλιάσει την καρδιά σας και να βρείτε τη ψυχική σας γαλήνη.

 3. Ανώνυμος says:

  ΑΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΛΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΙΩΝΑ. ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ.

  • lykaonas says:

   ΩΡΑΙΑ ΕΣΥ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΓΙΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥ ΔΥΟ Η ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΤΟ Η ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΙ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟΥ ΝΑΙ Η ΟΧΙ

  • Ανώνυμος says:

   Ο Αριστοτελης διδασκε οτι η Ψυχη ειναι η ζωη του σωματος και ταυτιζεται με το σωμα.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ.Αυτα διδασκε ο Χριστος? Ενα μικρο παραδειγμα εφερα.

   • Sofoklis says:

    Κατά τον χριστιανισμό η ψυχή δνε είναι άυλη, αλλά έχει σώμα λεπτόν. Άυλος είναι μόνο ο θεός. Ούτε αθάνατη εκ φύσεως ειναι, αλλά ο Θεός την κρατάει αθάνατη. Αλλιως αν αποκοπεί από Αυτόν, πεθαίνει, και αυτό είναι ο θάνατος που επεσήμανε ο Θεός στους πρωτοπλάστους (θανάτω αποθανείσθε). Δεν πέθαναν εκείνη τη στιγμή, αλλά χωρίστηκαν απο τον ζωοδότη και αυτό είναι θανατος.

 4. Heron says:

  Η σημασία της λέξης Έλλην στην Βυζαντινή εποχή :
  Έλληνας = Αλλοεθνής – Αλλόφυλος , Ειδωλολάτρης , πυρολάτρης , μή χριστιανός , αλλόθρησκος κ.λ.π. Με λίγα λόγια πολλές φορές οι Πέρσες και οι Άραβες εχαρακτηρίζοντο ως Έλληνες απο τους Βυζαντινούς(Ελληνορωμαίους ). Αρχίσαμε να ξαναλεγόμαστε Έλληνες ξανά , μετά τα 1820μ.χ. Ενώ μέχρι τότε η ονομασία που εχρησιμοποιήτο για να καθοριστεί η φυλή ήταν το Ρωμαίος ή το χριστιανός . Αυτά είναι ιστορικά τεκμειριωμένα και όποιος έχει αμφιβολία ας ρωτήσει έναν φιλόλογο ή ιστορικό.

   • Heron says:

    Όποιος ένδιαφέρεται αληθινά ψάχνει μόνος του και βρίσκει :
    1ον)Άν θέλει να ξέρει ποια είναι ή αλήθεια και να μη ζεί μέσα στο ψέμα ,
    2ον)Άν θέλει να έχει φιλότιμο και αυτοσεβασμό .
    3ον)Οι ιστορικές πηγές μπορεί να είναι διαθέσιμες αλλά είναι καλύτερα για κάποιον να βγάλει τα δικά του προσωπικά συμπεράσματα , και όχι να τον πατρονάρουν άλλοι . Ακόμη κι εγώ ο ίδιος . Αν σου πώ απο που τα διάβασα πάλι τα ίδια θα μου πείς λόγω εγωϊσμού δεδομένου οτι έχεις ήδη άποψη και είσαι εγκάθετος . Τί είμαι εγώ ; Κανένα κορόϊδο να τρέχω πίσω απο τον καθένα που το παίζει Γιάννης πίνει – Γιάννης κερνάει και να συγχίζωμαι ;

    • Heron says:

     Εξάλλου δεν διάβασες τι γραφω στο τέλος ; Αν έχεις αμφιβολίες ρώτα έναν καθηγητή ιστορίας του πανεπιστημίου . Τί άλλο να πώ ; (μήν πω και τίποτα
     χειρότερο).

   • Heron says:

    Αυτά τα άτομα τα διακατέχει το μίσος , ο φανατισμός , οι εμμονές και η ανασφάλεια . Δεν εξηγείται αλλιώς ! Είναι σαν να ρίχνεις μπαρούτι στο τηγάνι. Ενώ δεν ασχολείται κανείς μας μαζί τους , δεν λένε να ηρεμίσουν και να κοιτάξουν τον εαυτό τους , και ασχολούνται συνεχώς με μας !
    Aς είναι . Αφού θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους ….

 5. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  Οι Νεοπαγανιστές τονίζουν με έμφαση τις καταστροφές αρχαίων ναών λόγω των διατάξεων του Θεοδοσίου Α’. Όμως αυτές οι κατά του παγανισμού απαγορευτικές διατάξεις του Θεοδόσιου Α’, που πρωτοεκδόθηκαν το 391, εφαρμόστηκαν κυρίως στην υπαρχία Ανατολής (κυρίως στην Αίγυπτο) και ελάχιστα στην Ελλάδα, η οποία ήταν τμήμα της υπαρχίας Ιλλυρικού.

  Γράφει χαρακτηριστικά ο Γερμανός ιστορικός F. Gregorovius ότι από τα έδικτα του Θεοδόσιου Α’, η Ελλάδα έπαθε τα λιγώτερα συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κι ότι ο Χριστιανισμός επικράτησε ειρηνικά στην Αθήνα. Πολλοί ονομαστοί αρχαίοι ναοί στον ελλαδικό χώρο μάλιστα έπεσαν πολύ αργότερα, από σεισμούς και άλλες θεομηνίες κι όχι από βανδαλισμούς: «Εκ του τοιούτου βανδηλισμού [που έγινε βάσει των εδίκτων του Θεοδόσιου] ήκιστα παςών των χωρών έπαθεν η αρχαία Ελλάς. Κυρίως δ’ αι Αθήναι έμειναν απηλλαγμέναι καταστροφών. Ουδέν των μεγάλων ιερών των εν Αθήναις ονομαστών κατέπεσε τότε. (…) Ο Χριστιανισμός ανεδείχθη ίσως εν Αθήναις ευλαβέστερος προς τα μνημεία της αρχαίας τέχνης η αλλαχού εν ταις πόλεσι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Εξαιρουμένων ενίων καταστροφών καλλιτεχνημάτων και ιερών, προς α είχε μετ’ ιδιαζούσης εμμονής συμφυή η αρχαία πίστις, η νικώσα θρησκεία φαίνεται λαβούσα κατοχήν των Αθηνών εν ειρήνη (…) Οι αρχαίοι ναοί των Αθηνών οι μεταβληθέντες εις εκκληςίας, εν οίς αυτόχρημα οι λαμπρότατοι, δεικνύουσιν ακόμη και την σήμερον οπόσον μεγάλην ευλάβειαν επέδειξαν οι Αθηναίοι κατά την εις εκκληςίας μετασκευήν αυτών (…) Η καταστροφή του Ολυμπίειου δεν δύναται ναποδοθή εις τον βανδηλισμόν Βυζαντίνου ανθυπάτου η εις τον ευσεβή ζήλον επισκόπου τινός. Το γιγάντειον κτίριον του εκ των χρόνων του Αδριανού Ολυμπιείον μόνον υπό θεομηνίας είνε πιθανόν ότι κατεθρυμματίσθη (…) Πολλοί δε ναοί κατεστράφησαν υπό σεισμών, και δη εν επιγενεστέρω χρόνω [ο του Διός εν Ολυμπία τον έκτον αιώνα και] ο ονομαστός εν Κυζίκω μετά τον ενδέκατον αιώνα υπερμεσούντα» (F. Gregorovius, Ιστορία των Αθηνών, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1904, τ. 1, σ. 97, 128, 133).

  Όσο για τον Αλάριχο, ο Gregorovius αναφέρει ότι είναι υπερβολή να πιστεύουμε ότι ο Αλάριχος είχε σκοπό να καταστρέψει τα ιερά. Πράγμα λογικό, αφού ο Αλάριχος το πλιάτσικο μόνο είχε κατά νου: «Ουδείς ιστορικός μαρτυρεί, ότι ο βασιλεύς των βαρβάρων εξηκόντισε τον πυρςόν του εμπρησμού εις το ιερόν της Δήμητρος. (…) Υπερβάλλουσι δεινώς τα πράγματα οι θεωρούντες αυτούς προβάντας εξεπίτηδες εις σκόπιμον καταστροφήν των ιερών, ανάγοντες δ’ εις τον Αλάριχον την εξολόθρευσιν των εθνικών θεών των Ελλήνων» (F. Gregorovius, Ιστορία των Αθηνών, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1904, τ. 1, σ. 101, 103).

  Γράφει ο Gregorovius: «Αι Αθήναι έπαθον κατά την υπό των Ουσιγότθων κατάκτησιν προφανώς ολιγώτερα η εν τοις χρόνοις του Δεξίππου. Και αυτοί δ’ εκείνοι οι ιστορικοί οι ποιούμενοι λόγον περί της αλώσεως της πόλης ουδέν λέγουσι περί δηώσεως αυτής» (F. Gregorovius, Ιστορία των Αθηνών, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1904, τ. 1, σ. 105).

  Ο Gregorovius αμφισβητεί τις ασυναρτησίες των Νεοπαγανιστών, πως τάχα οι «Βυζαντινοί» σκόπευαν στην καταστροφή της αρχαίας Ελλάδας και γι’αυτό συνέβη η εκστρατεία του Αλάριχου. Τονίζει ακόμη ο Γερμανός ιστορικός, ότι οι λόγοι που άργησε να αντιδράσει η εξουσία κατά του Αλάριχου ήταν, πρώτον η δολοφονία του Ρουφίνου, η οποία αποδιοργάνωσε τη διοίκηση του κράτους, και δεύτερον η δυσπιστία του Αυτοκράτορα προς τον Στηλίχωνα – φοβόταν ότι κι αυτός θα συμμαχούσε με τον ομοεθνή του Αλάριχο, αντί να τον καταδιώξει: «Ο Στελίχων είχε σπεύσει μετά της αυτοκρατορικής στρατιάς από των Μεδιολάνων [Μιλάνο] εις την Ελλάδα και ακολουθήσει τους Γότθους δια της Πίνδου, αλλ’ ο φιλύποπτος Αρκάδιος εκέλευσεν αυτόν να εγκαταλίπη τας χώρας του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους. (…) Η δε τεραστία καταστροφή η επακολουθήσασ’ απ’ εναντίας τότ’ εν Ελλάδι δεν υπήρξε τόσον αποτέλεσμα της παρά Ρουφίνου προδοςίας, όσω μάλλον της ανικανότητος των Βυζαντίνων περί το πολιτεύεσθαι και του αμάχου αυτών των Ελλήνων. Αυτός δ’ ο Ρουφίνος έπεσεν εν Κωνσταντινουπόλει τη 27 Νοεμβρίου 395 υπό του ξίφους του Γαϊνά˙ ο δε φόνος αυτού παρέλυσε προς ώραν την δύναμιν της κυβερνήσεως, καθ’ ον χρόνον ο Αλάριχος απ’ εναντίας διέβαινε τας Θερμοπύλας» (F. Gregorovius, Ιστορία των Αθηνών, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1904, τ. 1, σ. 99).

  «Οι εν Κωνσταντινουπόλει φοβηθέντες υπέδειξαν στον Αλάριχο να κάμει τας επιδρομάς του προς το Ιλλυρικόν, το οποίον έπρεπε κατά τον Στιλίχωνα να ανήκει εις την Δύσιν. Τούτο ηνάγκασε τον Στιλίχωνα να έλθει εις το Ιλλυρικό, χωρίς όμως να προβεί εις οριστικόν αγώνα (…). Οι εν Κωνσταντινουπόλει ήσαν απησχολημένοι με τους Ούννους, οι οποίοι είχαν εισβάλει δια του Καυκάσου εις την Μικράν Ασίαν, και δεν έσπευσαν εγκαίρως να κτυπήσουν τον Αλάριχον» (Κ. Αμάντου, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τύποις Αθ. Α. Παπασπύρου, Αθήνα 1939, σ. 74, 75).

  Με άλλα λόγια, οι ισχυρισμοί των Νεοπαγανιστών ότι δήθεν οι Βυζαντινοί ήθελαν την καταστροφή της Ελλάδας κι ότι αδιαφόρησαν για την λεηλασία του Αλάριχου είναι απολύτως αβάσιμοι και κακόβουλοι. Το κράτος είχε παραλύσει με τη δολοφονία του «πρωθυπουργού» Ρουφίνου κι ο αυτοκράτορας Αρκάδιος απομάκρυνε τον Γότθο Στελίχωνα μόνο επειδή υποψιαζόταν πως ο τελευταίος θα συμμαχούσε με τον ομοεθνή του Αλάριχο. Όταν πείστηκε ότι αυτό δε θα γινόταν, διέταξε τον Στελίχωνα να κυνηγήσει και να διώξει τον Αλάριχο.

  Επίσης βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ουδόλως αδιαφόρησε για την επιδρομή του Αλάριχου, αλλά εξαιτίας της ταυτόχρονης εισβολής των Ούννων στην Μικρασία, δεν μπορούσε να αντιδράσει πολεμώντας σε δύο μέτωπα. Γι’ αυτό, οι ευφυέστατοι διπλωμάτες έπεισαν τον Αλάριχο να πάει προς το Ιλλυρικό (Όχι προς την «Ελλάδα» όπως ισχυρίζονται οι Νεοπαγανιστές, διότι το «Ιλλυρικό» περιελάμβανε κι άλλες περιοχές εκτός από την Ελλάδα, τουλάχιστον ίσες σε έκταση με αυτήν), ώστε να προκληθεί διαμάχη μεταξύ Στιλίχωνα και Αλάριχου για την κατοχή του και να αλληλοεξουδετερωθούν. Όμως, φαίνεται πως ο μεν Στιλίχωνας φοβόταν να εμπλακεί σε σύγκρουση με τον Αλάριχο, η δε κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης, αμέσως μετά υποψιάστηκε ότι οι δύο Γότθοι ίσως συμμαχούσαν. Πάντως, παρόλη την αδυναμία του κράτους εκείνη την στιγμή, και παρόλη την παρουσία Ούννων, Γότθων του Αλάριχου και Γότθων του Στιλίχωνα στα εδάφη της, η Ρωμανία κατόρθωνε κι εξουδετέρωνε ένα-έναν τους ξένους. Είναι ανόητος, λοιπόν, ο ισχυρισμός, ότι οι «Βυζαντινοί» έστειλαν τον Αλάριχο στην Ελλάδα με εντολή να την καταστρέψει.

  Τέλος, ο Γρηγορόβιος αναφέρει ότι παρ’ όλη την καταστροφή που επέφερε ο Αλάριχος, πολλές ένδοξες αρχαιότητες στην Πελοπόννησο είχαν διασωθεί: «Αν δε μετά την γοτθικήν δήωσιν ήθελεν επισκεφθή τας χώρας της αρχαίας Ελλάδος δεύτερός τις Παυσανίας, θα ήθελε μεν εύρει νέα ερείπια προς αναγραφήν, αλλά και παρατηρήσει μετ’ ευχαριστήσεως, ότι πολλαί ένδοξαι αρχαιότητες, και εν αυτή τη Πελοποννήσω είχον διασωθή. Και περί αυτής δε της Ολυμπίας δύναται να λεχθή τούτο» (F. Gregorovius, Ιστορία των Αθηνών, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Αθήναι 1904, τ.1, σ. 107).

  Φυσικά, οι αναφορές των ειδωλολατρών ιστορικών σε «μοναχούς» που συνόδευαν τον Αλάριχο αφορούν τους αρειανιστές κι όχι τους ορθόδοξους καλόγερους. Διότι, όχι μόνο υπήρχε και αιρετικός μοναχισμός, αλλά επιπλέον δεν ήταν δυνατό, να δέχεται για συμμάχους, ο Αλάριχος, τους αντιπάλους του, τους Ορθόδοξους μοναχούς.

  Είναι λάθος να υπερτονίζεται η χριστιανική (που ούτε κι αυτό ισχύει βέβαια˙ αιρετικοί ήταν, αρειανοί) ιδιότητα των Γότθων του 4ου μ.Χ. αιώνα, για να ερμηνευθούν οι καταστροφές και οι λεηλασίες που διέπραξαν στην Ελλάδα. Οι Γότθοι επέδραμαν κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (και της Ελλάδας συγκεκριμένα) όχι μόνο αφού εκχριστιανίστηκαν, αλλά και πολύ πιο πριν, όταν ήταν ακόμη παγανιστές. Στον 3ο αι. μ.Χ. είχαν επεδράμει πολλές φορές κατά της Ελλάδας. Έτσι:

  -Το 253 μ.Χ. οι Γότθοι φτάνουν στην Έφεσσο.

  -Το 254 επέδραμαν εναντίον της Ελλάδας.

  -Το 262 ερημώθηκε η Ιωνία και οι γειτονικές περιοχές

  -το 256 η Βιθυνία και η βορειοδυτική Μικρα Ασία λεηλατήθηκαν.

  -το 267 οι Γότθοι λεηλατούν τη Δυτική Μ. Ασία, την Έφεσσο, την Νικομήδεια, την Τροία˙ κυριεύουν και λαφυραγωγούν το Άργος, το Βυζάντιο, την Κύζικο και την Κόρινθο, κυριεύουν τον Πειραιά και τη Αθήνα και καίνε βιβλιοθήκες –οι Παγανιστές Γότθοι – καθώς και τον Παρθενώνα, του οποίου η στέγη καταρρέει.

  Συμπέρασμα: οι Γότθοι ήταν βάρβαροι επιδρομείς, είτε ήταν Παγανιστές είτε Χριστιανοί. Η Ελλάδα τους προσείλκυε, λόγω του πλούτου της, ανεξαρτήτως της θρησκείας που αυτοί ακολουθούσαν. Δεν είναι λογικό να αποδωθεί η τάση τους για επιδρομές κατά της Ελλάδας στην (αιρετική) χριστιανική τους πίστη, γιατί αν αποδιδόταν, τότε, με την ίδια λογική, για τις επιδρομές του 3ου αι. θα ευθυνόταν η παγανιστική τους θρησκεία. Κι άρα τα επιχειρήματα των Νεοπαγανιστών στρέφονται εναντίον τους.

  Ο Μέγας Κωνσταντίνος έλεγε στους υπηκόους του «πηγαίνετε στους βωμούς και στα δημόσια ιερά και τελέστε τις τελετές κατά τις συνήθειές σας» (Θεοδ. Κώδ. IX, 16, 1 και 2, νόμοι του 319 και 320 μ.Χ.)

  «Γινόταν διάκριση μεταξύ της νόμιμης μαγείας, που έχει ως αντικείμενο την υγεία και τις σοδειές, και της παράνομης, που στοχεύει στο θάνατο η την αποπλάνηση κάποιου (Θεοδ. Κώδ. IX, 16, 3, του έτους 319 μ.Χ.). Άλλωστε τέτοιοι περιορισμοί απηχούν όντως το δίκαιο της Δωδεκαδέλτου και τη νομοθεσία της πρώιμης Αυτοκρατορίας» (Pierre Chuvin, Οι τελευταίοι Εθνικοί, εκδ. Θύραθεν, σ. 45).

  Για τα όσα λέει ο Λιβάνιος σχετικά με τους νόμους του Κωνστάντιου ο Παπαρηγόπουλος σχολιάζει: «Αλλά ότι ο Λιβάνιος λέει υπερβολές και ότι ούτε εκείνοι οι ρητοί νόμοι (του Κωνστάντιου) εκτελέστηκαν, συμπεραίνεται από τη συνεχή επανάληψή τους και από πολλές άλλες αναμφισβήτητες μαρτυρίες και γεγονότα. Επίσης ο εθνικός Σύμμαχος βεβαιώνει ότι ο ίδιος ο Κωνστάντιος, που το 353 εξέδωσε το νόμο 4, όταν επισκέφθηκε τη Ρώμη μετά από 4 χρόνια (357), διατήρησε ευλαβικά τα προνόμια των Εστιάδων και γενικά επέτρεψε ο ίδιος την λατρεία» (Κ. Παπαρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 1885, επανέκδ. εκδ. Κάκτος, 1992, τ. 8,3).

  «Η πολιτική που χάραξε ο Αυτοκράτορας Κωνστάντιος με τους αντιπαγανιστικούς νόμους του του 356-7 έμελλε να μείνει νεκρό γράμμα ως τον Θεοδόσιο» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε., τ. Ζ’, σ. 54).

  Τι λέει ο Gibbon, από την «Ιστορία της παρακμής και πτώσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας»: «..Υπάρχει σοβαρός λόγος να πιστεύουμε ότι το το επίσημο έδικτο [σημ. :των Αυτοκρατόρων Κωνστάντιου και Κώνστα κατά των Εθνικών] είτε εγράφη δίχως να δημοσιευθεί, είτε εδημοσιεύθη δίχως να εκτελεστεί. Η μαρτυρία των γεγονότων και τα μνημεία που ακόμη είναι σε ύπαρξη, αποδεικνύουν την δημόσια εξάσκηση της παγανιστικής λατρείας καθ’ όλη τη βασιλεία των γιών του Κωνσταντίνου. Στην Ανατολή καθώς και στη Δύση, στις πόλεις καθώς και στην επαρχία, μεγάλος αριθμός ναών παρέμεινε σεβαστός, η τουλάχιστον διασώθηκαν˙ και το ευσεβές πλήθος ακόμα απολάμβανε την πολυτέλεια των θυσιών, των τελετών και των πομπών, με την άδεια η την συγκατάθεση της δημόσιας αρχής. Τέσσερα περίπου χρόνια μετά την υποτιθέμενη ημερομηνία του φοβερού έδικτού του, ο Κωνστάντιος επεσκέφθη τα τεμένη της Ρώμης και η εντιμότητα της συμπεριφοράς του συνιστάται απο έναν παγανιστή ρήτορα ως ένα παράδειγμα άξιο μίμησης από τους επόμενους ηγεμόνες. «Ο αυτοκράτωρ», λέει ο Σύμμαχος, «επέτρεψε να μείνουν άθικτα τα προνόμια των Εστιάδων. Εγγυήθηκε τη καθορισμένη παροχή για να παράσχει τα έξοδα των δημόσιων τελετών και θυσιών. Και παρ’ όλο που ασπάζεται μια άλλη θρησκεία, ποτέ δε σκέφτηκε να στερήσει την αυτοκρατορία από την ιερή λατρεία της αρχαιότητας» (E. Gibbon, The decline and fall of the Roman Empire, Collier Books, N.Y., N.Y., Vol. 1, p. 399).

  Ο Σύμμαχος (επιστολή, Migne, 18, 391) επαινεί τον Κωνστάντιο ότι επικύρωσε τα προνόμια των Εστιάδων, απένειμε ιερατικά αξιώματα σε εξέχοντες Ρωμαίους και έδωσε επιχορηγήσεις σε εθνικούς ναούς και αγώνες.

  Ο Κωνστάντιος μερίμνησε και για την εκλογή εθνικού πρωθιερέως της Αφρικής με ειδικό νόμο του (C. Th., XII, 1, 46), το έτος 358. Έτος διωγμών, κατά τους Νεοπαγανιστές.

  Επίσης, ο Κωνστάντιος επεκύρωσε τα δικαιώματα των ποντιφήκων επί της επιθεώρησης των ιερών θεσμών, με νόμο (C. Th., IX, 17, 2) το έτος 349.

  «Η εφαρμογή των νόμων (του Κωνστάντιου) έγινε σε περιορισμένο βαθμό. Οι εθνικοί εν πολλοίς διέσωζαν τη λατρεία τους με πλάγια μέσα, τα οποία εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι εθνικοί συμμαχούσαν με τους αρειανούς, για να αποκτήσουν την εύνοια του αρειανόφρονα Κωνστάντιου και διατηρήσουν τη λατρεία τους: «Έλληνες μεν ουν ώσπερ ωνούμενοι τη υπογραφή (έγγραφο, με το οποίο μετά το 355 δέχονταν «ον αν αποστείλη βασιλεύς») την των ειδώλων ασυλίαν» γράφει ο Μέγας Αθανάσιος (επιστολή προς Μοναχούς, 55)» (Βασ. Κ. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, 4η έκδοση 1978, εκδ. Αστήρ, σ. 146). Με άλλα λόγια, ο Λιβάνιος διαψεύδεται από πλήθος ιστορικών.

  «Πολλοί νεώτεροι ειδικοί διατείνονται ότι ο Θεοδόσιος υπέβαλλε αυτούς που παραβίαζαν τον αντιπαγανιστικό αυτό νόμο σε «αυστηρότατες ποινές». Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι διόλου σαφές αν ο παραπάνω νόμος όριζε σκληρότερες ποινές, από την επιβολή προστίμου και την δήμευση της περιουσίας. (…) Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Ονώριος και ο Θεοδόσιος Β’ (γιοί του Θεοδόσιου Α’) επενέβησαν για να προστατεύσουν τους νομοταγείς Εθνικούς από κακοποιήσεις από μέρους των φανατικών χριστιανών και απαίτησαν σύμφωνα με νόμο να καταβάλλεται διπλάσια αποζημίωση για κλοπή περιουσιών» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε., τ. Ζ’, σ.345).

  Codex Theodosianus XVI.10.24 (8 Ιουνίου 423 μ.Χ.) Αυτοκράτορες Γρατιανός, Βαλεντινιανός και Θεοδόσιος προς Ασκληπιόδοτο, ‘Επαρχο Πραιτορίου: «(…) Ιδιαιτέρως διατάσσουμε τους πραγματικούς χριστιανούς και αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι, να μην κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που τους δίνει η Εκκλησία και τολμήσουν να απλώνουν βίαιο χέρι επάνω στους εβραίους και εθνικούς που ζουν ήσυχα και δεν επιχειρούν ενάντιο στην τάξη και στους νόμους Μας. Γιατί αν τέτοιοι χριστιανοί φερθούν βίαια εναντίον φιλήσυχων ανθρώπων που ζουν με ασφάλεια, η λεηλατήσουν τα αγαθά των, θα υποχρεωθούν να αντικαταστήσουν εις διπλούν, τριπλούν η και ακόμη τετραπλούν αυτά που έκλεψαν. Επίσης, οι διοικητές των επαρχιών, το προσωπικό τους και οι κάτοικοι των επαρχιών αυτών ας ενημερωθούν ότι δεν θα επιτρέψουν να διαπραχθεί ένα τέτοιο έγκλημα. Αλλιώς, θα τιμωρηθούν κι αυτοί με τον ίδιο τρόπο μ’ αυτούς που διέπραξαν το έγκλημα».

  Σχετικά με την τύχη των αρχαίων ναών και οικοδομημάτων, βάσει των Ρωμαϊκών νόμων:

  Θεοδοσιανός Κώδικας, XVI, 10, 3, Αυτοκράτωρ Κωνστάντιος Αύγουστος προς Κατουλλίνον, Έπαρχο της Πόλεως (1 Νοεμβρίου 342 μ.Χ.):

  «Επιθυμία μας είναι οι ναοί που βρίσκονται έξω από τα τείχη της πόλης να παραμείνουν ακέραιοι και αλώβητοι. Γιατί, καθώς κάποια αθλητικά παιχνίδια η θεάματα του ιπποδρόμου η άλλοι αγώνες έλκουν την καταγωγή από τους ναούς, δεν αρμόζει να τους καταστρέφουμε, αφού σε αυτούς οφείλεται η τέλεση εορτών που διασκεδάζουν το λαό της Ρώμης».

  Θεοδοσιανός Κώδικας, XVI.10.8, Αυτοκράτορες Γρατιανός, Βαλεντινιανός και Θεοδόσιος προς Παλλάδιο, Δούκα της Οσροηνής (30 Νοεμβρίου 382 μ.Χ.):

  «Με την έγκριση του δημοσίου συμβουλίου διατάσσουμε ότι οι ναοί όπου προηγουμένως σύχναζαν τα πλήθη, και που βρίσκονται ακόμα σε δημόσια χρήση, θα παραμείνουν ανοικτοί. Έτσι θα μπορούν τα πλήθη γηγενών και επισκεπτών να βλέπουν το ναό. Η αξία των αγαλμάτων, που βρίσκονται μέσα στους ναούς, θα υπολογίζεται με βάση την αισθητική τους και όχι τον ιερό τους χαρακτήρα (..)».

  Θεοδοσιανός Κώδικας, XVI.10.15, Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος προς Μακρόβιο, Βικάριο της Ισπανίας, και Προκλιανόν, Βικάριο των Πέντε Επαρχιών (29 Ιανουαρίου 399 μ.Χ.):

  «(..) επιθυμούμε και να διατηρηθούν τα διακοσμητικά στοιχεία των δημοσίων κτιρίων. Αν κάποιος επιχειρήσει να καταστρέψει αυτά τα έργα, δεν θα βασίζεται σε καμία εξουσία».

  Θεοδοσιανός Κώδικας XVI.10.18, Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος προς Απολλόδωρο, Ανθύπατο Αφρικής (20 Αυγούστου 399 μ.Χ.):

  «Αν κάποιος επιχειρήσει να καταστρέψει ναούς, οι οποίοι είναι κενοί από παράνομα αντικείμενα, δεν θα έχει την αυτοκρατορική υποστήριξη. Διατάσσουμε ότι η κατάσταση των κτιρίων θα πρέπει να παραμείνει αλώβητη (..)».

  Ιουστινιανός Κώδικας I.11.3, Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος προς Μακρόβιο και Βικάριο Προκλιανό (399 μ.Χ.) :

  «Όπως απαγορεύθηκαν οι θυσίες, έτσι θέλουμε να διατηρήσουμε τα διακοσμητικά στοιχεία των δημοσίων κτιρίων. Όποιος επιχειρήσει να καταστρέψει αυτά τα έργα, δεν βασίζεται σε καμία εξουσία. Αν τυχόν εμφανίσει κάποια αυτοκρατορική απάντηση η νόμο για να υπερασπίσει τον εαυτόν του, τα έγγραφα αυτά θα αποσπασθούν απ’ τα χέρια του και να παραπεμφθούν στη Σοφία Μας».

  «Οι ναοί που βρίσκονταν σε αυτοκρατορικά κτήματα θα χρησιμοποιούνταν για άλλες χρήσεις, ενώ οι ιδιώτες ήταν υποχρεωμένοι να καταστρέψουν τα αγάλματα και τους βωμούς τους (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 19 του έτους 408). Κατά κανόνα οι αυτοκράτορες προστάτευαν την κληρονομιά τους και άλλαζαν τη χρήση της˙ κατέστρεφαν μόνο τα παλιά ιδιωτικά ιερά, επειδή ήταν δυσκολότερο να ελεγχθεί αν χρησιμοποιούνταν ακόμη για λατρευτικούς σκοπούς» (Pierre Chuvin, Οι τελευταίοι Εθνικοί, εκδ. Θύραθεν, σ. 100).

  Η άποψη πως οι πολλοί αρχαίοι ναοί καταστράφηκαν και πως αυτό οφείλεται στις αυτοκρατορικές διαταγές, με αποτέλεσμα να κατηγορούνται οι Αυτοκράτορες για καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού είναι μάλλον αστήριχτη. Υπάρχει βέβαια το διάταγμα της 10ης Ιουλίου 399 (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 16), που διατάζει την καταστροφή των ναών σε επαρχιακές μόνο περιοχές. Αλλά αμέσως μετά, τον ίδιο χρόνο, στις 20 Αυγούστου 399 (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 18) απαγορεύεται η καταστροφή ναών που είναι άδειοι από αγάλματα και δεν χρησιμοποιούνται για παγανιστική λατρεία. Τι ήθελαν οι Αυτοκράτορες να πράξουν στο ζήτημα της διατήρησης η μη των ναών, φαίνεται από το διάταγμα που εξεδόθη στις 15 Νοεμβρίου 407 η 408 (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 19): «αν κάποια αγάλματα βρίσκονται ακόμη μέσα στους ναούς και τα ιερά και εάν έχουν δεχθεί η δέχονται ακόμη τη λατρεία των ειδωλολατρών, όπου κι αν συμβαίνει αυτό, θα ξεριζωθούν εκ θεμελίων, αφού αναγνωρίζουμε ότι αυτός ο κανονισμός έχει διατυπωθεί και επικυρωθεί κατ’ επανάληψη πολύ συχνά. Τα ίδια κτίρια των ναών που βρίσκονται σε πόλεις η κωμοπόλεις η και έξω από αυτές, θα παραχωρηθούν σε κοινή χρήση. Παντού οι βωμοί θα καταστραφούν και οι ναοί που βρίσκονται μέσα σε αυτοκρατορικά κτήματα θα μεταφερθούν η θα δοθούν σε άλλες πιο αρμόδιες χρήσεις. Οι ιδιοκτήτες τους θα υποχρεωθούν να τους καταστρέψουν(…)». Η παγανιστική θρησκεία καλώς χάθηκε˙ και τι νοιάζει τον καθένα σήμερα: σημασία έχει αν διετάχθηκε η ισοπέδωση των ναών. Αλλά οι αυτοκράτορες δεν σκόπευαν να καταστρέψουν τους ναούς. Συμπέρασμα:

  1) Το Κράτος ενδιαφερόταν να πάψει να χρησιμοποιούνται ως τόποι λατρείας της παλιάς θρησκείας τα κτίρια των ναών κι όχι ασφαλώς αυτοί να γκρεμιστούν. Το πρώτο τους αρκούσε. Αν ο ναός άδειαζε από το άγαλμα και το βωμό, μπορούσε να στέκεται όρθιος. Αυτό έγινε τουλάχιστον στην Ελλάδα.

  2) Ομοίως, οι Πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε π.χ. ζήτησαν την καταστροφή των αγαλμάτων που στόλιζαν την Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει αυτό αναφορικά με τη στάση τους προς την αρχαία τέχνη; Άπαξ και αυτά έπαυαν να είναι λατρευτικά αντικείμενα, ουδείς ενδιαφερόταν να τα καταστρέψει. Για τη στάση των Πατέρων αναφορικά με τη βία ως μέθοδο επικράτησης του Χριστιανισμού, για το αν οι Πατέρες προκάλεσαν τα διατάγματα κατά της αρχαίας λατρείας κάνουμε λόγο στο επόμενο κεφάλαιο. http://oodegr.co/neopaganismos/diogmoi/anefarmosto_nomwn_1.htm

  • lykaonas says:

   ΚΑΛΑ ΣΕ ΡΩΤΩ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΚΑΣ Η ΝΟΝΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΣ ΣΕΒΛΑΚΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΡΑΦΕΣ ΕΤΩΝ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΩΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΝΟΣ ΧΤΤΠΗΣΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΑΝΤΟΥ ΑΥΤΑ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΘΑ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ

   • Heron says:

    «Λυκάονα»! Όποιος έχει την μύγα μυγιάζεται λένε ! Και έχεις όλο το ελεύθερο να έχεις αντίθετη γνώμη . Ενώ αν ήταν πράγματι αληθινή η δική σου άποψη , δεν θα ήσουν σήμερα εδώ εσύ και οι όμοιοι σου να μας πρίζετε τα συκώτια . Σε μας τους Χριστιανούς χρωστάτε την γνώση της Ελληνικής σας συνείδησης , και την διάσωση της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας . Εξάλλου έμείς είμαστε αυτοί που έχουν υποστεί 300 και πλέον χρόνια διωγμών με 12.000.000 μάρτυρες σύμφωνα με τους ιστορικούς , ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ ! «Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκήρης» με λίγα λόγια! Σε καταλαβαίνω . Κάτι πρέπει να πέιτε και σεις «οι άλλοι»για να έχετε να λέτε ! Και τις πιό ατράνταχτες αποδείξεις να σας έφερναν , πάλι τα ίδια θα λέγατε . Εξάλλου είναι πολύ βολικό να ερμηνεύει κάποιος την ιστορία οπως τον συμφέρει , και όχι όπως πραγματικά είναι . Ειδικά εσείς που έχετε αναγάγει σε «μόδα» αυτην την τακτική των 2 μέτρων και σταθμών σε κάθε περίπτωση για να στιρίζετε το μίσος σας εναντίον του Χριστιανισμού και να ικανοποιείτε τον υπερεγωϊσμό σας .

    • Ανώνυμος says:

     Εδω οι ατρανταχτες αποδειξεις [Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών Ένα μνημειώδες έργο που αποτελεί μια υπεύθυνη, αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική και πολιτιστική Iστορία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Tο κείμενο της Iστορίας του Eλληνικού Έθνους συντάχθηκε από 300 ακαδημαϊκούς, καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλους ειδικούς επιστήμονες, υπό την εποπτεία επιτροπής από διακεκριμένους και διεθνούς προβολής πνευματικούς ανθρώπους και με τη βοήθεια και συμπαράσταση ειδικών συμβούλων για κάθε περίοδο]

    • lykaonas says:

     ΓΡΑΦΕ ΤΕΤΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΕΣ ΦΩΣΤΗΡΑ ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΞΕΡΕΙΣ ΕΙΣΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΟΥ ΟΜΩΣ ΣΕ ΡΩΤΩ ΓΙΑ ΣΕΝΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΑΨΕΜΕΝΑ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΟΣΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΝΑΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΙΩΧΘΗΣΑΝ ΟΥΤΕ ΒΙΒΛΙΘΗΚΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΡΩΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΩ ΕΑΝ ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΣ ΝΑ ΕΧΩ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΩ ΝΟΜΙΜΑ ΙΕΡΟΥΡΓΙΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΠΟΙΟ ΝΑΟ Η ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΑ ΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑ ΣΤΑ ΡΩΤΩ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΘΗΣ ΑΛΛΑ ΜΠΑ ΠΙΣΤΟΣ ΑΝ ΔΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ

  • Ανώνυμος says:

   Η πηγη σου δεν ειναι ουδετερη αλλα ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΕΝΗ.ΟΟΔΕ….Ορθοδοξη ομαδα ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ερευνας.Οταν ασχολουμαστε με ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ καλο ειναι να απουσιαζει η υπερασπιση ενος ΔΟΓΜΑΤΟΣ.

   • Sofoklis says:

    ΤΟ ΔΥΣΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΔΟΓΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕΛΗΘΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΤΙ ΤΥΦΛΑ». ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΤΕ ΕΤΣΙ.

  • iasonas says:

   ΕΒΡΑΙΟΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ…….
   ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΘΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 《ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ》 ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΜΑΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

   ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΘΑ ΦΡΙΞΕΙ…..

   ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝ ΧΟΡΩ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…..

   ΑΥΤΟ ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΧΡΟΝΞΑ

   ΑΙΣΧΟΣ ΑΘΛΙΟΙ

 6. noths says:

  ελληνισμοσ δεν ειναι η ειδωλολατρικη 128εια καφρε αλλα το σωκρατικο πνευμα που ερμηνευσε και παντρεπσε τον λογο τοθ αλη8ινου 8εου με το αρχαιο ελληνικο πνευμα.. προσπα8ειτε βρωμερα και προβοκατορικα να διασπασετε την ελληνορ8οδοκσια.. ακομα και ο κολοκοτρωμξς και οι ηρωεσ του 21 ειναι για σασ προδοτες..ειστε οι καλυτεροι υπηρετες αυτοθ ποθ λετε οτι πολεματε.. του αντιχριστιανικου σιωνισμου.. αυτων που σταυρωσαν το χριστο.. δεν εχετε ουτε παρελ8ον ουτε παρον ουτε μελλον..γαυγιζετε με μισοσ σαν τα σκυλια αλλα ακνεισ δνε σασ δινει σημασια.. ελλαδα και ορ8οδοκσια ειναι ενα και το αυτο… το ωυζαντιο με 1000 χροναι ιστορια.. ακομα σασ τσουζει.. ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.. ΠΑΛΙ ΕΜ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΡΟΥΣ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΘΑ ΝΑΙ..( για οσουσ λιγουσ 12θειστεσ που ειναι καλοπροαιρετοι.. απλα παρασυρμενοι.. ασ ερευνησοθν τι εγινε στην ερημο το σινα και αλλου τον τριτο και 4ο αιςνα.. με τοθσ μεγαλουσ ασκητεσ μεγα αντωνιο παισιο αρσενιο και αλλοθσ..υτοι ηταν οι πραγματικοι εκφταστεσ του αγιου πνευματοσ..ασ καταλαβουν την οθσια τησ φιλοσοφιασ του μεγαλυτερου προπατορα μασ ΣΩΚΡΑΤΗ.. που μιλησε για τα ιδια που μιλησ εκι ο χριστοσ.. για την ταπεινη σκεπση ακι ακρδια.. για την μαχη που κα8ε αν8ρωποσ οδειλει αν δωσει εμ τον εσωτερικο του κοσμο..ετσι εγινε η ζευξη του ελληνισμου εμ την ορθοδοξια.. μποασ και παρετε χαμπαρι..οσο για σφαγεσ.. 11.000.000 χριστιανοι. με ωασανιστηρια.. τοθσ 3 πρςτοθσ αιωνεσ.. οσιομαρτυρεσ ολοι τοθσ.. ειναι αρι8μοσ που απο δεικνυει την αλη8εια και δυναμη του αγιου πνευματοσ..

  • Περίεργος says:

   Σταμάτα να γράφεις αδερφέ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ γιατί πέρα από τις μαλακίες που προσπαθείς να γράψεις δεν ξέρεις κι Ελληνικά.

  • lykaonas says:

   ΜΕΓΑΛΕ Ο ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΑΖΕΨΕΙ ΕΝΑ ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΛΕΓΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΚΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΗΣ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΗ ΓΙΑΤΙ ΤΩΝ ΕΦΑΓΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝ ΒΓΑΛΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 7. dedalos says:

  Τα συγχαρητήριά μου για την ΚΥΠ, βλέπω έχει ακόμα και πληρώνει και για μπλογκ και γι’ αρθρογράφους. Απευθύνεστε φυσικά σε τελείως ανιστόρητους, επομένως τα θέλουν και τα πιστεύουν. Βρεθήκαμε ξαφνικά με Σώρες και Γκόνους να ανταγωνίζονται μεταξύ τους την ψευτιά και τον ναρκισσισμό. Από τα ούφο του Σώρα στα ούφο των Κατοχικών.

  Αλλά τα ΤΟΥΒΛΑ προτιμούν να λένε ότι ο Αλάριχος (αρχηγός των Βησιγότθων) εκπροσωπούσε … το Βυζάντιο. Δώσε σανό, δώσε!!! Διότι οι «κακοί Βυζαντινοί» που μισούσαν ‘κάθε τι το ελληνικό’ κάθονταν και αντέγραφαν ασταμάτητα ο ένας μετά τον άλλο από γενιά σε γενιά για 1000 χρόνια το 80% της ελληνικής βιβλιογραφίας που έχει σωθεί. Από τον 6ο αιώνα το Βυζαντινό πρότυπο εκπαίδευσης (Πλάτωνα, Αριστοτέλη μαζί με Βίβλο) εξαπλώνεται σε όλη τη δύση και ξεβαρβαρίζονται και οι βάρβαροι. Δεν υπήρξε ούτε ένα ξένο πανεπιστήμιο που να μην αντέγραψε το βυζαντινό σύστημα.

  Έτσι κι αλλιώς οι ώρες σας είναι λίγες. Δώστε πόνο όσο μπορείτε ακόμα για να αξίζετε τις αιώνιες κατοικίες.

  • lykaonas says:

   ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΤΙ ΤΟ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑΛΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ

  • Ανώνυμος says:

   Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ΣΕΛΙΔΑ 120 βασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια.ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.

 8. lykaonas says:

  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΓΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΕΠΙΒΚΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΑ ΤΕΡΠΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΑΣ ΦΑΙΔΡΟΣ Ο ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΥΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΥΡΑΣΤΩ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑΤΟΥΣ ΚΙ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΦΟΒΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ Α ΝΑΙ ΑΣΧΕΤΟ ΙΣΩΣ Ο ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΠΕΣΕ ΟΞΩ

  • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

   Τα λόγια του αγωνιστή Μακρυγιάννη, της κλασικής αυτής μορφής του Ελληνορθόδοξου φρονήματος, είναι χαρακτηριστικά μιας ώριμης και νηφάλιας αυτοσυνειδησίας:

   «Είναι τόσο φυσική στο Μακρυγιάννη η αδιατάρακτη συνέχεια του Έθνους, ώστε μιλώντας για την εποχή του να αναδύονται στη μνήμη του αβίαστα οι αρχαίοι. ‘Γοναίγοι προπατέρες’ μας είναι ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης, ο Λεωνίδας, ο ‘γέρο Σωκράτης και ο Πλάτων’ και όλοι ‘οι επίλοιποι γενναίοι άνδρες’ […] Οι νέοι Έλληνες είναι ‘απόγονοι των παλιών Ελλήνων’ και παιδιά των συνεχιστών της δικής τους ιστορικής παρουσίας, του Ρήγα, του Μάρκου Μπότσαρη, του Καραϊσκάκη, του Δυσσέα, του Διάκου, του Κολοκοτρώνη […] Δίπλα στο Σωκράτη επιβιώνει στη μακρυγιάννεια μνήμη ο Μ. Βασίλειος […] Οι νέοι Έλληνες δεν είναι μόνο απόγονοι των αρχαίων, αλλά παιδιά και των Αγίων της Ρωμηοσύνης, όλης δηλαδή της ελληνικής ιστορικής συνέχειας. Η μνήμη των προγόνων ενισχύει το αυτοσυναίσθημα του Μακρυγιάννη. ‘Απόγονοι αυτεινών των περίφημων ανθρώπων, όπου στόλισαν την ανθρωπότητα μ’ αρετή’ […] ‘μεγάλοι άνδρες του κόσμου’ […]»[36].

   9. Επίλογος

   Τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάσαμε, λίγα μπροστά σε αυτά που συνολικά υπάρχουν, νομίζουμε ότι μας δίνουν το δικαίωμα να κλείσουμε το άρθρο προτείνοντας στον κύριο Ανδριανόπουλο να ξαναδιαβάσει την πρόταση που ο ίδιος έγραψε:

   «Το να αντικρίζουμε την ιστορική αλήθεια και να μην ζούμε με μύθους δεν κάνει κακό…».

   Εμείς πάντως όχι μόνο το πιστεύουμε αλλά το αποδεικνύουμε κιόλας.

   1. Προλεγόμενα

   Αισθανθήκαμε την ανάγκη να τοποθετηθούμε, όταν διαβάσαμε μια σύντομη δημοσίευση περί Ελληνισμού και Ορθοδοξίας στην ιστοσελίδα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου[1]. Όπως φαίνεται, το κείμενο γράφτηκε με αφορμή τα γεγονότα που προέκυψαν από το περιβόητο πλέον βίντεο του Κώστα Γαβρά (για το οποίο έχουμε δείξει με στοιχεία, ότι ήταν μονομερές και ιδεολογικοποιημένο), όμως η πρόταση του πρώην βουλευτή περί αντιφατικότητας ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στο περιεχόμενο της έννοιας Ελληνισμός, ελέγχεται για σοβαρά κενά και απουσία στήριξής της από ιστορικά δεδομένα.

   2. Λέγοντας «Κλασική Ελλάδα», δεν είναι δυνατόν να περιορίζουμε το περιεχόμενο της μόνο στην ειδωλολατρική θρησκευτικότητα

   Όσο μελετούσαμε το κείμενο του Κου Ανδριανόπουλου, τόσο περισσότερο η σκέψη μας προσανατολιζόταν στο συμπέρασμα ότι έμοιαζε σαν μια έκθεση που έχει «βγει» εκτός θέματος. Προσέξαμε δύο φράσεις:

   · «Είχα γράψει παλαιότερα μια ολόκληρη μικρή πραγματεία πάνω στην αντιφατικότητα των όρων ελληνισμός και ορθοδοξία», και

   · «Πότε ακριβώς περπάτησε χέρι – χέρι η ορθοδοξία με τον κλασσικό ελληνισμό;»

   Θεωρήσαμε ότι μ’ αυτές τις διαπιστώσεις κάτι δεν πάει καλά…

   Με δεδομένο ότι οι Ορθόδοξοι σίγουρα δεν αποτελούν κάποιο ξεχωριστό …έθνος το οποίο βρέθηκε σε πόλεμο με τους Έλληνες, οι παραπάνω φράσεις έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, σα να δηλώνουν ένα πράγμα: ότι το περιεχόμενο της Κλασικής Ελλάδας και της έννοιας του Ελληνισμού περιορίζονται ΜΟΝΟ στην ειδωλολατρική θρησκευτικότητα των τότε πολιτών και έτσι προκύπτει η αντίθεση που προτείνει ο Κύριος Ανδριανόπουλος! Λες και η Κλασική Ελλάδα ήταν κενή παντός άλλου περιεχομένου, εκτός του παγανισμού της!

   Είναι βέβαιο, ότι ο σημαντικός μελετητής της ύστερης αρχαιότητας Glen Warren Bowersock θα επεσήμαινε το άτοπο του περιεχομένου αυτού ως εξής: μα κύριε Ανδριανόπουλε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αντιφατικότητα ανάμεσα στον Ελληνισμό, και στην Ορθοδοξία που είναι μια έκφραση θρησκευτικότητας, όταν οι έννοιες…

   «Παγανισμός και ελληνικός πολιτισμός εμφανώς ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ» [2]!

   Οι ειδωλολατρικές πρακτικές ήταν ένα μόνο κομμάτι του αρχαίου ελληνικού κόσμου, το οποίο μάλιστα, οι ίδιοι οι πρόγονοί μας απέδειξαν ότι δεν ήταν διόλου αναγκαίο: γνωρίζουμε καλά ότι ο προσωκρατικός φιλόσοφος, ποιητής και ραψωδός Ξενοφάνης (6ος-5ος αι. π.Χ.), ιδρυτής της ελεατικής σχολής, ασκεί όχι μόνο «αυστηρή κριτική στη θρησκεία και την ηθική της εποχής του» αλλά στην ουσία «παραμερίζει ή μάλλον συντρίβει […] την πολυθεΐα του Ομήρου και του Ησιόδου»[3] οι οποίοι «απέδωσαν στους θεούς όλα όσα ανάμεσα στους ανθρώπους επισύρουν όνειδος και ντροπή: την κλοπή, τη μοιχεία και την εξαπάτηση του ενός από τον άλλο’ (VS 21, Β 11)…[σε αυτά] Ο Ξενοφάνης αντιπαραθέτει μια κεκαθαρμένη αντίληψη του θείου: ένας μοναδικός θεός, ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, ούτε στο σώμα ούτε στη σκέψη όμοιος με τους θνητούς’ (Β 23). Όλος βλέπει, όλος σκέφτεται, όλος ακούει’ (Β 24)» [4].

   Και φυσικά, ο Ξενοφάνης δεν ήταν ο μόνος.

   Στην περίπτωση αυτή, θα λέγαμε άραγε με την ίδια ευκολία ότι η απόρριψη από φιλοσόφους και σοφιστές, του μυθικού ειδωλολατρικού παρελθόντος, σημαίνει ότι οι όροι «ελληνισμός» και «φιλοσοφία» εμπεριέχουν «αντιφατικότητα»; Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι με βάση την πρόοδο της σκέψης τους στο ζήτημα αυτό, ο Χριστιανισμός όχι μόνο δεν κατέστρεψε την ελληνική θρησκευτικότητα, αλλά ίσα-ίσα, την έστρεψε προς τον Αληθινό Θεό που και εκείνοι αναζητούσαν.

   Είναι προφανές για τους μελετητές, ότι ο Ελληνισμός είναι βασικά φορέας πολιτισμού, με κύριο χαρακτηριστικό του την οικουμενικότητα, την κατάργηση των συνόρων. Ακριβώς το γεγονός ότι ο Χριστιανισμός μπορεί και απλώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, είναι η απόδειξη ότι περπάτησε χέρι – χέρι μαζί με τον Ελληνισμό[5]!

   3. Το «Έλληνας» ασφαλώς και δεν περιορίζεται ΣΗΜΕΡΑ στην έννοια
   του «ειδωλολάτρης»

   Το γεγονός ότι το κείμενο του κου Ανδριανόπουλου δείχνει να υπηρετεί μια οπτική περιορισμού του εύρους της σημασίας του Αρχαίου Κλασικού πολιτισμού, φαίνεται επιπλέον και από ένα σύνολο ανάλογα ερμηνευμένων «αντιθέσεων»:

   · Γίνεται λόγος από τον κύριο Ανδριανόπουλο, για αντίθεση μεταξύ «Ορθόδοξων ιερωμένων» και «κλασσικών μνημείων».
   Πραγματικά παράδοξη ερμηνεία, ενώ ταυτόχρονα αποσιωπάται η ουσία της αντίθεσης που υπήρξε, και ήταν αυτή ανάμεσα σε «ειδωλολατρικές θεότητες» και «Χριστιανισμό»! Διαφορετικά, πώς θα μετέτρεπαν οι Χριστιανοί τα κλασικότερα των αρχαίων μνημείων, όπως ο Παρθενώνας, σε Εκκλησίες, αν υπήρχε αντίθεση του Χριστιανισμού με τα «κλασικά μνημεία» γενικώς; Εύλογο νομίζουμε το ερώτημα…

   · Γίνεται επίσης λόγος από τον κύριο Ανδριανόπουλο, για αντίθεση «Εκκλησίας» και Ιουλιανού ως «αναστηλωτή της κλασσικής αρχαιότητας».
   Καταρχάς αποσιωπάται η μοναδική ουσιαστική αντίθεση που υπήρξε, και ήταν αυτή ανάμεσα στη χριστιανική Εκκλησία και στην προσπάθεια του Ιουλιανού να την καταργήσει, δημιουργώντας μια δική του, ειδωλολατρική «Εκκλησία»[6].
   Και μάλιστα, η γενική ταύτιση «Ελληνισμού» και «ειδωλολατρίας» και η προβολή του επιχειρήματος περί αντίθεσης με τον Χριστιανισμό (που επικαλείται ο κύριος Ανδριανόπουλος), ήταν την εποχή εκείνη μια εφεύρεση του Ιουλιανού, ένα πρωτοφανές «κόλπο», το οποίο δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο: όπως σημειώνει ο Bowersock, «o Ιουλιανός προσπάθησε στην πραγματικότητα να ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ τους χριστιανούς να παραδεχτούν πως, αν αποκήρυσσαν τον ελληνισμό ως «παγανισμό», θα έπρεπε ταυτόχρονα να τον αποκηρύξουν και ως ελληνικό πολιτισμό. Ο Γρηγόριος [ο Ναζιανζηνός] διαμαρτύρεται: «[Ο Ιουλιανός] έχει ΔΟΛΙΑ μετατρέψει τον όρο κατά το δοκούν, ΣΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ και όχι της γλώσσας. Και γι’ αυτό, σαν να είμαστε κλέφτες ξένων αγαθών, μας στέρησε τον λόγο μας. Όπως θα συνέβαινε αν μας απέκλειε και από τις ΤΕΧΝΕΣ, όσες έχουν εφευρεθεί από τους Έλληνες, θεώρησε ότι και το συγκεκριμένο θέμα τον αφορά λόγω της χρήσης του ίδιου όρου (διά την ομωνυμίαν)» [7]. Είναι τουλάχιστον εκπληκτικό να διαπιστώνουμε ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας που με τόση ευκολία κατηγορούνται ως δήθεν «ανθέλληνες», έχουν απόλυτη συνείδηση ότι το όνομα «Έλλην» ταυτίζεται ΜΟΝΟ με έναν εκπληκτικό φορέα πολιτισμού τον οποίο τιμούν και υπερασπίζονται, και ο οποίος ουδεμία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σχέση οφείλει να έχει με την ειδωλολατρία, άποψη που σαφώς εκφράζουν και όσοι αρχαίοι φιλόσοφοι και σοφιστές την απέρριψαν! Και ενώ ο Κος Ανδριανόπουλος θεωρεί δεδομένη την αντίθεση Ορθοδόξων και «Κλασικών Μνημείων», ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θεωρεί αδιανόητη τη σκέψη να αποκλειστούν οι Ορθόδοξοι από τη μετοχή στο αγαθό της Τέχνης των Ελλήνων[8]!

   Για να μην μακρυγορούμε, ανάλογο περιεχόμενο φανερώνεται άμεσα ή έμμεσα και στις άλλες αντιθέσεις που περιγράφει ο κύριος Ανδριανόπουλος. Ο βασικός κορμός του κειμένου του, επικεντρώνεται σε μια μονοδιάστατη ερμηνεία του περιεχομένου του όρου «Ελληνισμός», η οποία είναι σαφώς λανθασμένη.

   4. Η απόδοση της σημασίας «ειδωλολάτρης» στην λέξη «Έλληνας» στην εκκλησιαστική γραμματεία, είναι προϊόν ιστορικών συγκυριών που δεν ταυτίζονται με την εμφάνιση του Χριστιανισμού!

   Δεν πρέπει να μας μπερδεύει το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η λέξη «Έλληνας» ταυτιζόταν σχεδόν απόλυτα με την έννοια του «Ειδωλολάτρης». Όχι μόνο αυτά τα δύο δεν ταυτίζονταν εξ αρχής, αλλά αντιθέτως, αυτό συνέβη για καθαρά ιστορικούς λόγους, και γι’ αυτό…

   … «η λέξη ‘ελληνισμός’ αποκτά νέα σημασία ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ […] Φαίνεται μάλιστα πως οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τη λέξη ‘ελληνικός’ με τη θρησκευτική της σημασία ήταν ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. Οι παλαιότερες σαφείς μαρτυρίες προέρχονται από επιστολές που απευθύνονται στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Ιάμβλιχο στις αρχές του 4ου αιώνα. Φαίνεται να αντανακλούν την επιθυμία εκείνων που ασπάσθηκαν παγανιστικά δόγματα για μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία και αδελφοσύνη» [9].

   Στο ίδιο θέμα, τα συμπεράσματα του Παναγιώτη Χρήστου είναι παρόμοια ως ένα βαθμό:

   «Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες το όνομα Έλλην άλλαξε ολοσχερώς έννοια. Οι περιστάσεις, υπό τις οποίες διατελούσε τότε ο βίος της χριστιανικής Εκκλησίας, υποβοήθησαν σ’ αυτήν την μεταβολή, αλλά βέβαια ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΕΣ, όπως πολύ συχνά γράφεται, διότι αυτή είχε ξεκινήσει ενωρίτερα» [10].

   Εντοπίζει μάλιστα ο καθηγητής τα πρώτα δείγματα της μετατροπής του ονόματος «Έλλην» από εθνικό σε θρησκευτικό, κατά την πρώτη ρωμαϊκή εποχή:

   «Οι επιμεληταί των κοινών των Αχαιών και των Αμφικτυόνων κατά την περίοδο τούτη φέρουν συγχρόνως τους τίτλους του αρχιερέως και του ΕΛΛΑΔΑΡΧΗ, πράγμα που συνάπτει τις δύο έννοιες, δηλαδή την έννοια του θρησκευτικού θεσμού με την έννοια του εθνικού θεσμού. Μια αναμνηστική επιγραφή αναφέρεται στον ‘Τ. Φλαούϊον Κύλλου υιόν Ευβίοτον αρχιερέα και αγωνοθέτην των σεβαστών θεών επί τοις δύο στεφάνοις και αγωνοθέτην των μεγάλων Πυθίων και επιμελητήν του κοινού των Αμφικτυόνων και ελλαδάρχην και ευεργέτην’»[11].

   Επιπλέον όμως απόδειξη της μή ταύτισης του Έλλην με το ειδωλολάτρης, βρίσκει όποιος ερευνήσει «ποια λέξη χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί για τους ειδωλολάτρες πριν η λέξη ‘ελληνικός’ αναδειχτεί σε πάγιο όρο», και τότε θα βρει ότι «η λέξη που χρησιμοποιείται πάγια για τον ‘ειδωλολάτρη’ είναι ‘ΕΘΝΙΚΟΣ’» [12]!

   Κατά συνέπεια, η χρήση του «Έλληνας» είναι μεταγενέστερη και διόλου δεν ταυτιζόταν από την αρχή με την ειδωλολατρική θρησκευτικότητα.

   Και βέβαια, την ίδια ακριβώς αντίληψη εκφράζει και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπως είδαμε πιο πάνω. Με δριμύτητα μάλιστα επικρίνει τον Ιουλιανό, ο οποίος κατά το «δοκούν» μετέβαλλε το όνομα «Έλλην» από πολιτιστικό σε θρησκευτικό, επειδή έτσι τον «βόλευε»:

   «[Ο Ιουλιανός] κακούργως την προσηγορίαν μετέθηκεν επί το δοκούν, ώσπερ της θρησκείας όντα τον Έλληνα λόγον, αλλ’ ου της γλώσσης» [13].

   5. Ο ελληνικός πολιτισμός (πλην ειδωλολατρίας) ως βάση του Βυζαντινού πολιτισμού σε όλη τη διάρκειά του

   Οι Έλληνες Χριστιανοί όχι μόνο μπορούμε αλλά και ασφαλώς δικαιούμαστε να ονομαζόμαστε Έλληνες: όχι μόνο λόγω της παρουσίας μας σε εδάφη προαιώνια ελληνικά, όχι μόνο λόγω της Ελληνικής μας γλώσσας και παιδείας, όχι μόνο επειδή παρέμεινε το Βυζάντιο φορέας του Ελληνικού πολιτισμού (πλην φυσικά της ειδωλολατρίας), αλλά και επειδή είμαστε αυτοί που σταδιακά από τον 12ο αιώνα, και κυρίως μετά την Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους στα 1204, επαναφέραμε και πάλι το «Έλληνας» σε πορεία μετατροπής του από όνομα πολιτιστικό και θρησκευτικό, σε όνομα Εθνικό[14].

   Στο θέμα της παιδείας, η διαπίστωση του Paul Lemerle είναι συγκλονιστική:

   «Δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση ενός νεαρού Έλληνα του 5ου αιώνα διέφερε ριζικά από την εκπαίδευση ενός νέου του 2ου αιώνα» [15].

   Δηλαδή, η παιδεία των νέων στην «ειδωλολατρική» εποχή του «αττικισμού» και της «δεύτερης σοφιστικής», είχε κατά βάση το ίδιο περιεχόμενο με την εποχή των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας!

   Και βέβαια, ο Paul Lemerle δεν είναι ο μόνος που το λέει. Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στο κλασικό έργο των Reynolds & Wilson:

   «Οι αντιλήψεις των Πατέρων του τέταρτου αιώνα δεν ήταν λιγότερο φιλελεύθερες. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε μια σύντομη πραγματεία όπου συμβουλεύει τους νέους ποια είναι η καλύτερη μέθοδος να προσποριστούν οφέλη από τη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας […] Γενικά, δεν έγινε καμιά απόπειρα να τροποποιηθεί το σχολικό πρόγραμμα και να καταργηθεί η διδασκαλία των κλασικών συγγραφέων […] οι ειδωλολάτρες, όπως και οι χριστιανοί, εξακολούθησαν να χρησιμοποιούν το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς σοβαρές διενέξεις ή αντιγνωμίες. Ορισμένοι καθηγητές της ρητορικής ήταν χριστιανοί, δεν απέκλειαν όμως τους ειδωλολάτρες από τα μαθήματα τους. Τον τέταρτο αιώνα στην Αθήνα ο χριστιανός Προαιρέσιος κέρδισε το θαυμασμό του μαθητή του Ευναπίου, που ήταν πιστός ειδωλολάτρης. Το ίδιο και στη Γάζα, στις αρχές του έκτου αιώνα, κορυφαίες μορφές όπως ο Προκόπιος και ο Χορίκιος καλλιεργούσαν ταυτόχρονα και τις κλασικές και τις χριστιανικές σπουδές. Τα βασικά κλασικά κείμενα, καθώς κατείχαν σταθερή θέση στο σχολικό πρόγραμμα, διαβάζονταν το ίδιο και από πιστούς και από απίστους […] Η στάση της Εκκλησίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής. Οι κλασικοί συγγραφείς διατήρησαν τη θέση τους στα σχολεία. Διακεκριμένες προσωπικότητες που κατείχαν υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα δεν έπαψαν ποτέ να είναι ανάμεσα στους ικανότερους μελετητές των Ελλήνων κλασικών σε όλες τις εποχές. Δεν υπάρχει καμιά βάσιμη μαρτυρία ότι γινόταν λογοκρισία» [16].

   Και θα άξιζε ίσως να αναφέρουμε ότι ο Κύριος Ανδριανόπουλος επιλέγει να διαφωνεί και με τον σπουδαίο Ostrogorsky, ο οποίος συμφωνεί φυσικά με τα όσα γράφτηκαν πιο πριν:

   «Είναι εξίσου ορθό ότι το Βυζάντιο προσέφερε μια μεγάλη και ιστορική υπηρεσία με το να διατηρήσει με αγάπη τα αρχαία πολιτιστικά αγαθά, να καλλιεργήσει το ρωμαϊκό δίκαιο και την ελληνική παιδεία. Τα δύο μεγάλα μεγέθη και συνάμα οι δύο αντίποδες της αρχαιότητας, η Ελλάδα και η Ρώμη, αναπτύσσονται μαζί πάνω στο βυζαντινό έδαφος […] Το χριστιανικό Βυζάντιο δεν αποστρέφεται ούτε την εθνική τέχνη ούτε την εθνική σοφία. Όπως το ρωμαϊκό δίκαιο παρέμεινε πάντοτε η βάση του νομικού συστήματος και της νομικής συνειδήσεως των Βυζαντινών, έτσι και ο ελληνικός πολιτισμός παρέμεινε πάντοτε το θεμέλιο της πνευματικής τους ζωής. Η ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, η ελληνική ιστοριογραφία και ποίηση αποτελούν το μορφωτικό αγαθό και των πιο ευσεβών Βυζαντινών» [17].

   Κατά συνέπεια, προβάλλει ως αυταπόδεικτο γεγονός ότι η πρόταση του κυρίου Ανδριανόπουλου περί δήθεν αντίθεσης «Εκκλησίας» και Ιουλιανού, επειδή ήταν γενικά «αναστηλωτής της κλασσικής αρχαιότητας» είναι κενή περιεχομένου.

   Και βέβαια, αυτά επιβεβαιώνει και η πιο επίσημη θέση της Εκκλησίας, μέσα από τα δογματικά της κείμενα. Σύμφωνα με το «Συνοδικό της Ορθοδοξίας», η Εκκλησία, από την αρχαία φιλολογική παραγωγή, δεν απορρίπτει τίποτε άλλο παρά μόνο τη θεολογία και σωτηριολογία της[18]. Γι’ αυτό άλλωστε, ξεκάθαρα αποδέχεται όσους χρησιμοποιούν τα «ελληνικά μαθήματα[…]για τη μόρφωση τους» διατύπωση η οποία απέκρουσε οριστικά «την περιφρόνηση των ζηλωτών[…]προς τη ‘θύραθεν’ σοφία»[19].

   6. Οι αρχαίοι ναοί των ειδωλολατρών ως τόποι ακραίων θρησκευτικών εκδηλώσεων: η περίπτωση των ανθρωποθυσιών

   Μερικές φορές, οι περιγραφές της κατάστασης στην ύστερη αρχαιότητα είναι προβληματικές. Για παράδειγμα, οι αντιδράσεις ζηλωτών χριστιανών κυρίως κατά ειδωλολατρικών ναών, μερικοί δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται ότι γίνονταν από ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν με αληθινές ιστορίες θανάτου οι οποίες αφορούσαν τους πατεράδες τους, τους παππούδες και τους προγενέστερους αυτών. Τελικά «το περίεργο δεν είναι πως έγιναν αγριότητες, το περίεργο είναι πώς έγιναν μόνον τόσο λίγες μετά από τα μαρτύρια που είχαν υποστεί οι Χριστιανοί» [20].

   Εκτός όμως αυτού, σημαντική παράμετρος είναι και η ποιότητα της θρησκευτικότητας η οποία διωκόταν κατά περίπτωση στην Ύστερη Αρχαιότητα. Κατά έναν περίεργο τρόπο, οι αναφορές που συχνά βρίσκουμε σε διαδικτυακές συζητήσεις και αφορούν την ειδωλολατρική θρησκευτικότητα της εποχής, θεωρούν λανθασμένα, ότι ταυτίζονταν με την θρησκευτικότητα της ελληνικής Πόλεως-Κράτους του 5ου αι. π.Χ.! Κάποιοι, όταν αναφέρονται στην ειδωλολατρία του 4ου αιώνα μ.Χ., ονειρεύονται γαλήνιες πομπές λευκοφορεμένων παρθένων, με συνοδεία αυλών… Αυτά όμως είναι εκτός πραγματικότητας. Οι διώξεις και απαγορεύσεις που εφαρμόσθηκαν «ανεφέροντο σε ναούς ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ και […] κάλυπταν δε οπωσδήποτε περιπτώσεις, οι οποίες ΕΘΙΓΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΘΗ ή τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ» [21].

   Όπως ακριβώς αβάσιμες γενικεύσεις απλώνονται ως φήμες κατά του Χριστιανισμού, με τον ίδιο τρόπο έχει υπάρξει φροντίδα να αποκρύπτονται πραγματικά αποκρουστικές εκδηλώσεις της ειδωλολατρικής θρησκευτικότητας.

   Ένα από τα κλασικότερα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας, αποτελεί η περίπτωση του περίφημου Λιβανίου, γνωστός ΜΟΝΟ ως ένας καλός ρήτορας, και ένας «αγνός» νοσταλγός της ειδωλολατρικής αρχαιότητας.

   Πολλοί όμως αγνοούν ότι ο Λιβάνιος, έχει γράψει έναν ολόκληρο Λόγο, για κάτι αδιανόητα νοσηρό: να υπερασπιστεί το δίκαιο μιας ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑΣ ενός ΠΑΙΔΙΟΥ, προκειμένου να προστατευτεί μια πόλη από λοιμό! :

   «Ο Λιβάνιος (314 ± 393 μ.Χ.) σε Λόγο του αναφέρεται στην επιλογή ΠΑΙΔΙΟΥ από τους κατοίκους της Αντιόχειας ως προσφορά θυσίας στον Απόλλωνα, όταν έπεσε λοιμός στην πόλη. Το παιδί που επιλέχθηκε έτυχε να είναι γιος μάγου. Αυτός, για να σώσει το παιδί του, υποσχέθηκε να σώσει την πόλη με άσκηση γοητείας και οι κάτοικοι δεν απέρριψαν την εναλλακτική αυτή λύση. Ο Λιβάνιος προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να τους πείσει ότι η αποτροπαϊκή ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ ΕΠΡΕΠΕ να ΓΙΝΕΙ» [22]!

   Και τα ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ αυτά γεγονότα, τα διηγείται ατάραχος ο ΙΔΙΟΣ ο Λιβάνιος:

   «Λοιμός επείχε τήν πόλιν. έχρησεν ο θεός παύσασθαι τόν λοιμόν. ει ο δήμος ενός του τών πολιτών παίδα θύσειεν. έλαχεν ο τού μάγου. υπισχνείται παύσειν τον λοιμόν, ει απόσχοιντο τού παιδός βουλεύονται. Ου το τούτον, ώ πολίται, πάντα τρόπον εξαρπάσαι πειράσθαι τον υιόν τον εαυτού θαυμαστόν είναί μοι δοκεί, το δε υμάς τής πόλεως νοσούσης τοιούτων καθημένους ακροάσθαι λόγων. νουν μεν γαρ ήν εχόντων ανθρώπων και βουλομένων παύσαι το κακόν ευθύς υπακούσαι τοις παρά τού θεού και ηδέν παρά ταύτα μήτε λέγειν μήτε ακούειν μηδένα· […]»[23].

   Οι Χριστιανοί της εποχής αντιδρούσαν σε ένα σύνολο από ακραίες λατρευτικές εκδηλώσεις οι οποίες περιελάμβαναν ανθρωποθυσίες[24] (μέρος των οποίων ήταν και η σπλαγχνομαντεία, δηλ. «αποσπώντας για παράδειγμα την κοιλιά (‘γαστέρα’) των θυμάτων τελούσαν ‘γαστερομαντεία’ παρατηρώντας μέσα σ’ αυτή τα μελλούμενα»[25]), βασανιστήρια και αυτοβασανισμούς, τελετουργικά σεξουαλικά όργια, μυήσεις με χρήση φόβου και ναρκωτικών ουσιών[26], αυτοευνουχισμούς (όπως στην περίπτωση των λεγομένων «Γάλων», των ιερέων δηλ. του Άττη)[27] κ.λπ.

   Συγχρόνως, ομολογούμενο από τους ίδιους τους ειδωλολάτρες και φέρουν ευθύνη γι’ αυτό, ήταν ότι τα αγάλματα που αναπαριστούσαν θεότητες ταυτίζονταν με την ίδια την θεότητα και αυτό ήταν φυσικό να έλκει την αποστροφή του λαού:

   «Ουδέν δε διαφέρει την θεόν ιδείν οποίαν υπειλήφαμεν ή άγαλμα αυτής· εάν τε γαρ σάρκινοι οι θεοί φαίνωνται εάν τε ως αγάλματα εξ ύλης πεποιημένα, τον αυτόν έχουσι λόγον» [28]

   (δηλ. «δεν έχει καμιά διαφορά αν βλέπουμε την ίδια τη θεά, όπως έχουμε φαντασθεί ότι είναι, ή κάποιο άγαλμα της. Γιατί οι θεοί, είτε εμφανίζονται αυτοπροσώπως είτε ως αγάλματα καμωμένα από κάποιο υλικό, έχουν το ίδιο νόημα»).

   Ακόμη και σήμερα, λίγοι θα λυπόνταν αν έβλεπαν να γκρεμίζεται ένα κέντρο αποκρουστικών σατανιστικών τελετών στη γειτονιά τους, ακόμη κι αν ήταν αισθητικά καλοφτιαγμένο.

   Και πάλι όμως, τα διατάγματα του Μ. Θεοδοσίου το 392, του Αρκαδίου το 399, του Θεοδοσίου του Β΄ για μετατροπή μνημείων σε Εκκλησίες με την προσθήκη Σταυρού, δείχνουν μια αντίληψη η οποία θα πρέπει να αποτελέσει σοβαρό επιχείρημα περί ανεκτικότητας, χωρίς αναχρονισμούς και απαιτήσεις να εφαρμοστούν στον 4ο και 5ο αιώνα νομοθεσίες περί …«διατηρητέων μνημείων», με τον τρόπο που αυτές ερμηνεύονται χίλια πεντακόσια χρόνια μετά! Τέτοιες αξιώσεις μας οδηγούν με βεβαιότητα σε κενά περιεχομένου συμπεράσματα, αν δεν προηγηθεί εμβάθυνση και μελέτη όλου του πλαισίου της εποχής.

   (όσο για την αναφορά του κυρίου Ανδριανόπουλου σε «ερειπωμένους» ναούς επί Τουρκοκρατίας, δεν κατανοούμε το περιεχόμενό της… Προφανώς, αρχαίοι ναοί που δεν χρησιμοποιήθηκαν ως Εκκλησίες, ερειπώθηκαν από την φθορά του χρόνου. Εδώ ο Παυσανίας στις περιηγήσεις του, βρίσκει την Ελλάδα ΓΕΜΑΤΗ ερειπωμένους ναούς και μιλάμε μόλις για τον 2ο μ.Χ. αιώνα· δεν θα υπήρχαν μετά από 13-15 αιώνες;!)

   7. Η κατάργηση των «Ολυμπιακών Αγώνων» ισοδυναμούσε με πράξη ανθρωπισμού και πολιτιστικής ανωτερότητας, καθώς σταμάτησε οριστικά ένα αιμοχαρές, ανθρωποκτόνο «θέαμα»

   Με δύο ακόμη ζητήματα που έθεσε ο κύριος Ανδριανόπουλος θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο, ένα από τα οποία είναι αυτοί οι ταλαίπωροι, τελικά, Ολυμπιακοί Αγώνες ή καλύτερα, «Ολυμπιακοί Αγώνες», επειδή τους πρέπουν εισαγωγικά εξαιτίας της παρακμής στην οποία είχαν οδηγηθεί στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν δηλαδή…

   «οι αγώνες κατέληξαν να είναι μόνο μεγαλόπρεπα θεάματα, που έσπευδαν να τα παρακολουθήσουν από ανατολή και δύση οι υπήκοοι της αχανούς αυτοκρατορίας»[29].

   Είναι άλλωστε γνωστό ότι η επικράτηση των Ρωμαίων, οδήγησε «αναπότρεπτα στον μαρασμό και τελικά στον θάνατο του αθλητισμού» όπως γινόταν αντιληπτός στην Αρχαία Ελλάδα, καθώς «οι Ρωμαίοι έφερναν μαζί τους μιαν αντίληψη για τον αθλητισμό που είχε πολύ μικρή σχέση με το αθλητικό ιδεώδες των Ελλήνων […] Η αρνητική […] στάση ΟΛΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ απέναντι στον αθλητισμό, όπως ασκείται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, δεν ήταν τυχαία […] Οι επιπτώσεις του επαγγελματισμού στον αθλητισμό ήταν πολλές: […] Οι επαγγελματίες αθλητές για να επιτύχουν γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα, ιδίως στα βαριά αθλήματα, υποχρεώνονταν σε μια ιδιαίτερη και αναγκαστική διατροφή […] Η υπερβολική αυτή ανάπτυξη του σώματος φαίνεται ότι συμπορευόταν με τη ΒΑΝΑΥΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΜΟΤΗΤΑ, που πολλές φορές προβαλλόταν δημοσία, ακόμη και στις μεγάλες αθλητικές εορτές. Στα αυτοκρατορικά χρόνια ο Γαληνός κατατάσσει τον επαγγελματικό αθλητισμό στις βάναυσες και χειρωνακτικές τέχνες. Άνδρες ευγενείς απαξιούν να συμμετάσχουν στους αγώνες και να συναγωνισθούν με ανθρώπους βάναυσους και αγροίκους» [30].

   Οι Ρωμαίοι, «είχαν ιδιαίτερη προτίμηση όχι μόνο στα σκληρά αγωνίσματα […] αλλά και στα αιμοχαρή, όπως οι αγώνες μονομάχων και οι αγώνες με αντιπάλους άγρια ζώα» [31].

   Είναι προσβλητικό ακόμη και να το λέμε, ότι αυτό που καταργήθηκε ονομαζόταν Ολυμπιακοί Αγώνες, όταν γνωρίζουμε ότι κατά την τέλεση τους «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ, μερικές φορές δωδεκάδες, άλλες φορές εκατοντάδες» [32]!

   Άραγε, σε πόσο ακόμη ποιο ελεεινή κατάσταση θα έπρεπε να οδηγηθούν ώστε να γίνει κατανοητό πως ήταν καιρός για την κατάργησή τους, όταν ΗΔΗ στη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 165 μ.Χ. μπορούσε να γίνει ανεκτό ως θέαμα, ο κυνικός φιλόσοφος Περεγρίνος ο Πρωτεύς ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ μπροστά στα μάτια των θεατών[33]…

   8. Η δικαιολογημένη άγνοια για τους αρχαίους Έλληνες επί Τουρκοκρατίας από τους μη λόγιους

   Ένα τελευταίο στο οποίο θα αναφερθούμε με συντομία, είναι το επιχείρημα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, ότι απόδειξη για την απόσταση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, είναι η άγνοια των υπόδουλων επί τουρκοκρατίας Ελλήνων για τα επιτεύγματά των αρχαίων προγόνων τους.

   Μάλλον όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες εμβαθύνσεις: η συνολική εξαθλίωση στην οποία είχαν οδηγήσει οι Τούρκοι τον πληθυσμό, είχε ως συνέπεια την αγραμματοσύνη του λαού. Όταν πασχίζεις για την επιβίωση, τα παιδιά γίνονται από νωρίς εργαζόμενοι για τις ανάγκες του σπιτιού και φυσικά, πρώτη έγνοια δεν είναι η μόρφωση.

   Η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με ευθύνη των Τούρκων, είχε σοβαρά αποτελέσματα στο μορφωτικό επίπεδο. Αυτό αναγνωρίζουν ακόμη και οι υπεροπτικοί περιηγητές στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπως μας μεταφέρει ο Κυριάκος Σιμόπουλος:

   «Στους Έλληνες δεν βρίσκει πια κανείς ούτε ίχνος από τη δύναμη του πνεύματος και τις ωραίες επιστήμες που τόσο τους δόξασαν άλλοτε. Απίστευτη αμάθεια κυριαρχεί εκεί πού άλλοτε ανθούσε η σοφία. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι δικαιολογούνται. Η τυραννία που τους καταπιέζει έσβησε τη φλόγα του πνεύματος. Αλλά και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΘΝΟΣ αν βρισκόταν κάτω από την οθωμανική καταπίεση θα έχανε όλη τη λάμψη τou» [34]!

   Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι οι Βυζαντινοί στους τελευταίους αιώνες ονόμαζαν τους εαυτούς τους Έλληνες, και αυτό μετά να …ξεχάστηκε! Απόδειξη άλλωστε γι’ αυτό, αποτελούν οι λόγιοι της εποχής της τουρκοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Μυρέων (16ος-17ος αιώνας), ένας λόγιος ιεράρχης από την Πωγωνιανή της Ηπείρου, απελπίζεται από το χαμηλό γενικά πνευματικό επίπεδο των Ελλήνων και θρηνεί, έχοντας εμπρός στα μάτια του για σύγκριση την Αρχαία Ελλάδα:

   «Από εσάς η φρόνησις και η σοφία όλη εβγήκε και εξάπλωσε στην οικουμένην όλη […] τώρα πως εξεπέσετε στου Τούρκου την σκλαβίαν;» [35]!

   Η συνέχεια ανάμεσα στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία υπήρξε σαφώς αδιάσπαστη, η γενική αμάθεια όμως ήταν αυτή που επέτρεψε οι φορείς της συνέχειας αυτής να είναι κυρίως οι λόγιοι, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν κληρικοί.

   Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τους καθαρά δυτικόφρονες. Αυτοί, με πρακτικές που άγγιζαν το γελοίο, ήταν ικανοί να μεταβαίνουν από τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα του …Περικλή, πετώντας -ποιος τους έδωσε το δικαίωμα- όλο το ενδιάμεσο διάστημα, το οποίο ανήκε ΜΟΝΟ σε εκείνους που το έζησαν, το πόνεσαν και μάτωσαν γι’ αυτό, και όχι σε ψηλομύτες παριζιάνους, εγγλέζους ή σε καλοβολεμένους νεαρούς που έτρωγαν τα λεφτά του μπαμπά τους στην Ιταλία, όταν οι συμπατριώτες τους πέθαιναν από το σπαθί του Τούρκου…

   Τα λόγια του αγωνιστή Μακρυγιάννη, της κλασικής αυτής μορφής του Ελληνορθόδοξου φρονήματος, είναι χαρακτηριστικά μιας ώριμης και νηφάλιας αυτοσυνειδησίας:

   «Είναι τόσο φυσική στο Μακρυγιάννη η αδιατάρακτη συνέχεια του Έθνους, ώστε μιλώντας για την εποχή του να αναδύονται στη μνήμη του αβίαστα οι αρχαίοι. ‘Γοναίγοι προπατέρες’ μας είναι ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης, ο Λεωνίδας, ο ‘γέρο Σωκράτης και ο Πλάτων’ και όλοι ‘οι επίλοιποι γενναίοι άνδρες’ […] Οι νέοι Έλληνες είναι ‘απόγονοι των παλιών Ελλήνων’ και παιδιά των συνεχιστών της δικής τους ιστορικής παρουσίας, του Ρήγα, του Μάρκου Μπότσαρη, του Καραϊσκάκη, του Δυσσέα, του Διάκου, του Κολοκοτρώνη […] Δίπλα στο Σωκράτη επιβιώνει στη μακρυγιάννεια μνήμη ο Μ. Βασίλειος […] Οι νέοι Έλληνες δεν είναι μόνο απόγονοι των αρχαίων, αλλά παιδιά και των Αγίων της Ρωμηοσύνης, όλης δηλαδή της ελληνικής ιστορικής συνέχειας. Η μνήμη των προγόνων ενισχύει το αυτοσυναίσθημα του Μακρυγιάννη. ‘Απόγονοι αυτεινών των περίφημων ανθρώπων, όπου στόλισαν την ανθρωπότητα μ’ αρετή’ […] ‘μεγάλοι άνδρες του κόσμου’ […]»[36].

   9. Επίλογος

   Τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάσαμε, λίγα μπροστά σε αυτά που συνολικά υπάρχουν, νομίζουμε ότι μας δίνουν το δικαίωμα να κλείσουμε το άρθρο προτείνοντας στον κύριο Ανδριανόπουλο να ξαναδιαβάσει την πρόταση που ο ίδιος έγραψε:

   «Το να αντικρίζουμε την ιστορική αλήθεια και να μην ζούμε με μύθους δεν κάνει κακό…».

   Εμείς πάντως όχι μόνο το πιστεύουμε αλλά το αποδεικνύουμε κιόλας.

   • Heron says:

    Παλικάρι ! Άδικα χαραμίζεσαι . Αυτοί (οι δωδαικαθεϊστές) δεν κάνουν διάλογο , αλλά πόλεμο εναντίον του Χριστιανισμού , και παράλληλα λειτουργούν διχαστικά εφαρμόζωντας το διαίρει και βασίλευε , και το σύνολο σχεδόν απο αυτούς είναι απλά εγκάθετοι.Όχι ιστορικές πηγές , αλλά Ωκεανούς με ιστορικά στοιχεία να κατέβαζες , πάλι τα ίδια θα έλεγαν.

   • Ανώνυμος says:

    Όρκος του Ιπποκράτη [Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.] Τα σεντονια σου ειναι πηγες τριτων και το περιεχομενο τους δεν το εχεις αφομοιωσει.Φερεις τις ιδιοτητες ενος παπαγαλου.

   • Ανώνυμος says:

    Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ΣΕΛΙΔΑ 63 Ο Θεοδοσιος καταργησε το 394 με νομο τους ολυμπιακους αγωνες κατα την 293η ολυμπιαδα οπου νικησε ο Κοροιβος Χαθηκε ετσι η πιο ξακουστη απο τις αρχαιες ελληνικες γιορτες.

   • Ανώνυμος says:

    «Το να αντικρίζουμε την ιστορική αλήθεια και να μην ζούμε με μύθους δεν κάνει κακό…» [Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών]

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Συγχαρητήρια για την ανάρτησή σου. Το κακό είναι ότι σε όλα τα σχετικά άρθρα γράφουμε τα ίδια και τα ίδια και τώρα… φτου πάλι απ’ την αρχή. Όπου νά’ σαι θα φανεί κι ο τρελογιατρός. Και πάλι μπράβο.

   • lykaonas says:

    ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΓΡΑΨΕ ΤΙ ΛΕΙ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΤΟ ΤΟΥ ΓΡΑΨΤΑ ΟΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΑΡΑ ΜΟΒΟ ΛΙΓΑ ΚΟΛΥΒΟΓΡΑΜΑΤΑ ΟΣΟ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΑΝΙΟ ΕΛΕΟΣ ΕΧΕ ΛΙΓΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΟΣΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΚΗ

 9. Σοφία says:

  Τι καλά!!!! Ένα άρθρο διχασμού των Ελλήνων!!!! Έχω κι άλλη πρόταση: Να «σβήσουμε» τελείως το Βυζάντιο, γιατί από ένα σημείο κι έπειτα έπαψε να είναι ρωμαϊκό κι έγινε ελληνικό. Φαντάζομαι ότι ο συγγραφέας δεν θα ήθελε να γίνει αυτό γνωστό, γιατί διακινδυνεύει να δημιουργήσει τάσεις συνέχειας και ενότητας στους ηλίθιους Έλληνες. Που παρεμπιπτόντως τσίμπησαν ήδη. Χωρίστηκαν και μαλώνουν. Περήφανοι αρχαιολάτρες(!!!!!) και φανατικοί χριστιανοί(!!!!!) Είναι άξιοι της μοίρας τους…. Στάχτη και μπούρμπερη, άχρηστοι…

 10. στελιος says:

  Μα είναι γνωστό πως το Βυζάντιο είναι η ταφόπλακα του Ελληνισμού.Μια λαβυρινθώδη διαπλοκή και ένα λουτρό αίματος με απίστευτα βασανιστήρια και ακρωτηριασμούς. Ένα διεστραμμένο εβραιόπληκτο κι ανθελληνικό παπαδαριό ήταν που τελικά πρόδωσε και έγινε η άλωση και αφού πρώτα φρόντισε να μην πειραχτεί το πατριαρχείο, η εβραϊκή και η ενετικά συνοικία….. και πολλά άλλα….που το αριστεροκρατούμενο καθεστώς των Πανεπιστημίων με πρωτεργάτες κάποιους σαν την κα. Αρβελέρ, δεν αφήσανε ποτέ να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά εντεδοχούντως τις υποδείξεις των αρχόντων του Τελ Αβίβ και του απανταχού ανθελληνισμού.

 11. . says:

  ο χριστιανισμος ειναι η μεγαλυτερη επιτυχια των εβραιων__________1ον: κατεστρεψε τον ελληνισμο________και 2ον: αποβλακωσε τον ανθρωπο και τον υποβιβασε σχεδον σε ζωο (χριστιανικο ποιμνιο, μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι, κ.α.)

  • dedalos says:

   Το μεγαλείο του «Ελληνισμού» (όπως τον εννοουν κάποιοι) φάνηκε όταν «ελληναράδες» έκαψαν τη σχολή του Πυθαγόρα (και έκαψαν ζωντανούς μαθητές του). «Ελληναράδες» καταδίκασαν σε θάνατο τον Σωκράτη. «Ελληναράδες» επίσης βασάνισαν και δολοφόνησαν τον Ορφέα, τον μεγαλύτερο θεολόγο. Και ο Αίσωπος; Πως πέθανε ο Αίσωπος κύριε; Τον δολοφόνησε το ιερατείο των Δελφών. Κάποιοι πρέπει να σοβαρευτείτε και δείτε την ιστορία πολύπλευρα. Οι μεγαλύτεροι ελληνικοί ναοί καταστράφηκαν από επιδρομές 12θεϊστών, ομοϊδεατών τους, και «ξέχασε» ο αρθρογράφος να τις αναφέρει. Ας τσεκάρει κάποιος την ιστορία των Δελφών θα δει αίμα με τους κουβάδες. Η Αρχαία Ελλάδα δεν ήταν το συννεφάκι της ιδεολογίας, μέσα στην πολιτική ίντριγκα μας την περιγράφει ο Ηρόδοτος. Το Βυζάντιο ήταν η φυσική συνέχεια της ελληνικής σκέψης, είτε σας αρέσει είτε όχι. Με τα καλά του και τα κατά του. Για 1000 χρόνια κράτησε ζωντανό τον δυτικό πολιτισμό διότι δεν υπήρχε αλλού δυτικός πολιτισμός.

   • Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

    dedalos …ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.. ΞΥΠΝΑΤΕ.. ΤΩΡΑ ΑΝ ΔΙΝΩ ΤΡΟΦΗ

    Αίσωπος, μυθογράφος. Και δούλος ήτανε, και τον σκότωσαν οι ιερείς των Δελφών, οι άγιοι άνθρωποι… Σύμφωνα με μια εκδοχή, στάλθηκε από τον Κροίσο με προσφορές στους Δελφούς, όπου, βλέποντας τις απάτες των ιερέων και την απληστία τους, τους κατηγόρησε . Εκείνοι, πήραν από το ναό μια χρυσή φιάλη και την έκρυψαν στις αποσκευές του. Ετσι, τον κατηγόρησαν για κλέφτη κι ιερόσυλο. Τον καταδίκασαν σε θάνατο ρίχνοντας τον στον γκρεμό από την κορυφή του Παρνασσού, Υάμπεια.
    Πλάτων, φιλόσοφος. (427 π.Χ.–347 π.Χ.) Οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι προσπαθούσαν να προωθήσουν τις απόψεις τους μέσω μια «φωτισμένης Δεσποτείας», «Τυραννίας» όπως την έλεγαν τότε. Η συνεννόηση με, ή η διαφώτιση, του θρησκόληπτου και συμφεροντολόγου «Δημοκρατικού» όχλου κρίνονταν αδύνατη… Ετσι, ο φιλόσοφος Δίων, μαθητής του Πλάτωνα, έφερε τον φιλόσοφο στις Συρακούσες, όπου ο Πλάτων προσπάθησε να μεταδώσει τις ιδέες του στον Τύραννο Διονύσιο τον Πρεσβύτερο. Μάταιος κόπος… Ο Διονύσιος θεωρούσε τον εαυτό του μεγάλο ποιητή και φιλοξενούσε ποιητές και φιλοσόφους για να τον κολακεύουν, και δεν ανεχόταν τις επικρίσεις τους. Οι δυο άντρες τσακώθηκαν άσκημα, και ο Διονύσιος έδωσε κρυφή εντολή στον πρεσβευτή της Σπάρτης να «περιποιηθεί» τον Πλάτωνα. Ο Σπαρτιάτης, κατά το ταξίδι της επιστροφής, πούλησε τον φιλόσοφο για δούλο στην Αίγινα!!! Από εκεί τον εξαγόρασε ο φιλόσοφος Αννίκερις.

    Και σ’ ανώτερα!

    • Ανώνυμος says:

     Οι αποψεις των εκαστοτε φιλοσοφων διίστανται…Πχ Πλατων vs αριστοτελης.Το ελληνικο πνευμα δεν μπαινει σε καλουπια.Να μην ξεχναμε οτι ο πολιτιστικη μας κληρονομια δεν ειναι ενας φιλοσοφος, αλλα ολοι και ολα εντασσονται μεσα της.

   • Ανώνυμος says:

    Η σκεψη σου ειναι πολυ απλη.Εφοσον λες καποιοι αρχαιοι προγονοι μας αλληλοσκοτωθηκαν, για ποιο λογο να ριξουμε ευθυνες στους χριστιανους που εσφαξαν ,ληστεψαν ,τους ελληνες και κατεστρεψαν τους Ναους τους? Η θεση σου ειναι στο δικαστηριο.Να σε κανουμε εισαγγελεα η προεδρο.

  • Sofoklis says:

   ΤΗ ΜΙΑ ΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟΥΣ ΛΕΤΕ ΚΟΡΟΙΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΝΙΟ. ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΦΑΣΙΣΤΑΙ….

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Ενώ οι δικοί σου θεοί που δεν άφηναν θηλυκιά κατσίκα αγάμητη, σε ανεβάζουν στο επίπεδο του ανθρώπου.

 12. ]+[ says:

  Προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους συνέλληνες χριστιανούς το «Μια ιστορία αγάπης» του Βλάση Ρασιά! Καταγραφή με ημερομηνίες δυο χιλιάδων χρόνων βίαιης επιβολής το χριστιανισμού σε όλο τον πλανήτη όχι μόνο στον ελληνικό χώρο. Επίσης, ψάξτε λίγο τι σημαίνει η «των Ελλήνων νόσος». Επίσης, αναζητήστε τι πραγματικές ιστορίες βίαιης επιβολής με πάσης φύσεως μεθόδους κρύβουν θρύλοι και παραμύθια όπως αυτό της Χιονάτης.
  Το σχέδιο κατάλυσης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με εκτελεστή τον Παύλο επεκτάθηκε και σε μέσο κατάκτησης και του υπόλοιπου πλανήτη βάφοντας τον κατακόκκινο από τους χιλιάδες τόνους αίματος. Και για να μην μακρηγορώ, Ε ναι λοιπόν, ο Αλάριχος διατάχθηκε από τον Θεοδόσιο να κάνει τις εκκαθαρίσεις του στην βυζαντινή επαρχία της νότιας Ελλάδας όπου οι πληθυσμοί ήταν ακόμα κατά εξοχήν «εθνικοί» σιγά μην αλώνιζε από μόνος του σε βυζαντινή επικράτεια, άλλωστε ήταν μοναχός (άνθρωπος του θεού, τρομάρα του).
  Και επιτέλους οι συνέλληνες χριστιανοί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας απλά όταν ακολουθείς την θρησκεία του κατακτητή σου αυτοσαμποταρεσαι και είναι κομματάκι δύσκολο να απεγκλωβιστεις. Κατά τ αλλά ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι θέλει……. ακόμα.

 13. Νικητας says:

  Δεν πατε καλα !!! Οι Χριστιανοι κυνηγουσαν τους Ελληνες; Και τους Ελληνες Χριστιανους που κατεσφαχτηκαν και ακομα σφαζονται…ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ;ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;…Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ και οι λοιποι,ποιους κυνηγουσε και εξοντωνε ; Σε τι τους υποχρεωνε με ΦΡΙΚΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ να ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ και να θυσιαζουν; ———— ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΟΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ,για να ‘θαυμασετε την μεγαλοψυχια και το υψηλο επιπεδο των ειδωλολατρων δωδεκαθειστων’, ΑΛΛΑ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ ΠΟΛΕΜΙΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;……ΓΙΑΤΙ;.!!!!! ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ…ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΤΗΤΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ !!!!!!!——–ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ !!!!!!!!…………ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΣΑΚΩΜΟΥΣ !!!!!!!!!!

  • Ανώνυμος says:

   [Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών ]

   • Νικητας says:

    Εχει κολησει βελονα στο στομα σας και αναμασατε τα ιδια χωρις να απαντατε !!! Αυτο ερωτησα; Γιατι σφυριζεις στον αερα;

    • Ανώνυμος says:

     Oι σημερινοί χριστιανοί τα θέλουν όλα, και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο και βασιλιά. Είναι βλέπετε άνθρωποι γεμάτοι αρετές, αλλά κρυφές Γιατί αυτά που βλέπει κανείς είναι την μανία που έχουν να καταδιώκουν εκείνον που δεν υποτάσσεται στην αλάνθαστη γνώμη τους. Κι έχουν αυτή την στάση από παράδοση.Εμείς είμαστε λένε εκείνοι που διώχθηκαν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Νέρωνα, Δομητιανό και Διοκλητιανό. Μα εκείνοι οι αρχαίοι χριστιανοί δεν γνώριζαν κανένα δόγμα, δεν γνώριζαν κανένα ομοούσιο και τα ονόματα τους στην Ελλάδα ήταν Δίας, Απόλλωνας, Ερμής … και τα ονόματα τους στην Αίγυπτο ήταν Σεραπίων, Αμμώνιος, Ισίδωρος και όλοι αυτοί ήταν διάσημοι για την φιλοσοφία τους και την αγάπη τους προς την ελληνική επιστήμη. Όλους αυτούς του χριστιανούς τους δολοφονήσατε ως αιρετικούς και τους εξαφανίσατε από την ιστορία.Και ποιοι είναι οι σημερινοί άγιοι χριστιανοί; Είναι αυτοί ακριβώς που πάντα καταδίωκαν και δολοφονούσαν, οι αυτοκράτορες των Ρωμαίων και οι επίσκοποι που αυτοί διόριζαν. Οι άγιοι των χριστιανών είναι οι εγκληματίες αρχιερείς που με τα πλήθη των καλογέρων και των μονομάχων γκρέμισαν και λεηλάτησαν τους ναούς των Ελλήνων και των αιρετικών χριστιανών.

  • lykaonas says:

   ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ ΝΙΚΗΤΑΚΑΝΕ ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΣ ΤΟΥΡΛΟΚΟΛΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΨΕ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΡΙΞΤΟ ΣΤΟ ΤΟΥΡΛΟΚΟΛΙΑΣΜΑ ΚΑΗΜΕΝΕ ΑΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΟΥ

  • lykaonas says:

   ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ ΝΙΚΗΤΑΚΑΝΕ ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΣ ΤΟΥΡΛΟΚΟΛΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥ ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΡΑΨΕ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΡΙΞΤΟ ΣΤΟ ΤΟΥΡΛΟΚΟΛΙΑΣΜΑ ΚΑΗΜΕΝΕ ΑΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΟΥ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

   • Νικητας says:

    Τουρκολοκολιασμα τι εννοεις; Οτι γονατιζω στην προσευχη μου ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ; αυτο εννοεις; Γιατι εγω τουρλοκολιασμα λεω..ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΗΡΑΣ !!!!!

 14. ARXI says:

  (Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, Έπαρχο Πραιτωρίου, 14 Νοεμβρίου 435 μ.Χ.)
  ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΡΕΛΑΝΕΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΣΑΙΤ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..
  ΚΑΙ ΛΕΩ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ,ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ???
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΝΗΚΟΠΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ??
  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ,ΑΛΛΑ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΕ ΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΔΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΕΠΠΤΩΚΟΤΕΣ,ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ,ΚΑΘΩΣ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ..
  ΟΙ ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΛΕΟΝ ,ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΡΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΜΕΙΣ,,
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΨΑΧΝΑΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ..
  ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΤΑΝ ΕΙΧΑΝ ΣΦΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ,ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ,ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ..
  ΞΥΠΝΑΤΕ..
  ΤΩΡΑ ΑΝ ΔΙΝΩ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ,ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΝΕ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,ΚΑΘΩΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ..
  ΤΟ ΡΟΔΙ ΓΙΑ ΓΟΥΡΙ ΤΟ ΕΧΕΤΕ???

  • Ανώνυμος says:

   Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 .ΣΕΛΙΔΑ 120 βασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια.ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.ΣΕΛΙΔΑ 131 Ο 4ος αιωνας ηταν εποχη εντονων θρησκευτικων συγκρουσεων καθως ο χριστιανισμος ολοενα κερδιζε εδαφος ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

   • Arxi says:

    Ειστε προφανως κολλημενα ατομα, με το συμπαθειο βεβαια.. Τι δουλεια εχουν οσα μου λες με τους ακολουθους του Χριστου;;
    Οι Χριστιανοι ιδρυθηκαν εφοσον ειχαν σφαγιαστει ολοι οσοι γνωρισαν τον Χριστο, και οι Ρωμαιοι ιδρυσαν το κρατος τους με τους πεπτωκοτες, που ηταν οι αιρετικοι μετα τους διωγμους Χριατιανοι, καθως αργοτερα χωριστηκαν σε δυο ομαδες, σε ορθοδοξους και καθολικους, που καμια σχεση δεν εχουν με τον Χριστο και τους ακολουθους του.
    Αλλα εσεις ειστεψτοσο μπερδεμενοι, που οχι μονο δεν ακουτε ατομα που ο Χριστος φωτιζει, αλλα συνεχιζετε την ιστορια η οποια σας βολευι, και εξυπηρετει συμφεροντα του σατανα..
    Αμην πατερ ημων, φωτισε τους για να μαθουν την αληθεια που ειναι ο Χριστος, και οι αιρετικοι μου τα αυτον ορθοδοξοι, καθολικοι, προτεσταντες, δεν εχουν καμια σχεση με τον κυριο μου, αλλα με τον σατανα, οπως οι εβραιοι τους τον εμαθαν..
    Δεν ειμαι εδω για διαλογο, αλλα για να σας δωσω ελαχιστα απο την γνωση ολη που μου δινει ο Αληθινος Θεος..
    Αμην λεω..

    • Ανώνυμος says:

     Μα εκείνοι οι αρχαίοι χριστιανοί δεν γνώριζαν κανένα δόγμα, δεν γνώριζαν κανένα ομοούσιο και τα ονόματα τους στην Ελλάδα ήταν Δίας, Απόλλωνας, Ερμής … και τα ονόματα τους στην Αίγυπτο ήταν Σεραπίων, Αμμώνιος, Ισίδωρος και όλοι αυτοί ήταν διάσημοι για την φιλοσοφία τους και την αγάπη τους προς την ελληνική επιστήμη. Όλους αυτούς του χριστιανούς τους δολοφονήσατε ως αιρετικούς και τους εξαφανίσατε από την ιστορία.

    • Ανώνυμος says:

     Arxi το φωτισμενο ΔΟΓΜΑ του χριστιανισμου ειναι ενα κατασκευασμα της ρωμαικης εξουσιας με την βοηθεια του ρωμαιου Απ Παυλου και αργοτερα με τον κανονα της Αγιας Γραφης οπου πεταξαν 100 ευαγγελια στα σκουπιδια και διαλεξαν 4 απο αυτα ωστε να πετυχουν το απολυτο Δογμα που επεβαλαν δια της βιας.Βασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια.

 15. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ says:

  Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΑ «ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ, ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΟΣΚΑΡ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΙ ΝΑ ΦΑΓΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΑ «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ» ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΗΣ :» ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΠΟΥΝ.

 16. ΗΛΕΚΤΡΑ says:

  Δεν απο ποιούμεθα το Βυζάντιο σε καμια περιπτωςη. Το Βυζάντιο ηταν Ελληνικό, αςχετα απο την θρηςκεια που προωθήσαμε καποιοι για πολιτικους λόγους.
  Ιςως καποιοι αυτο να θελουν, να μας πείσουν πως το Βυζάντιο δεν ηταν Ελληνικό, αρα γιατι το θελετε πίσω;;;; Αφήστε το στους Τούρκους Μογγόλους.
  Οχι, το όραμα μας ειναι να ξαναπάρουμε πίσω οτι μας ανηκει και μας το έκλεψαν με την βία. Εξ αλλου το ονομα Βυζάντιο ειναι απο τον Έλληνα Μεγαρεα Βύζαντα.
  Δεν αποποιούμαστε τιποτα. Οςα μας ανηκουν και ειναι δικα μας, και ειναι πολλα αυτα, τα θελουμε ολα πίσω.
  Μας λείπει το όραμα, ο στόχος. Δεν ζηταμε τιποτα ξενο, μονο τα δικα μας.

 17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ says:

  Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ «ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΓΕΡΝΕΙ, ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΟΣΚΑΡ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΙ ΝΑ ΦΑΓΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΑ «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ» ΣΥΓΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΗΣ :» ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠ ΟΤΙ ΣΩΣΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΠΑΝ.

 18. AnonymosEreynhths says:

  Όλες οι θρησκείες παγκοσμίως παίζουν τον ρόλο του να κρατάνε τον άνθρωπο σε μια φυλακή με διάφορες ψευδαισθήσεις.

  Από αυτό δεν ξέφυγαν ούτε οι διάφορες παραθρησκείες (π.χ θεοσοφία, δήθεν αρχαιοελληνικά ρεύματα με εβραικές επιρροές και φιλοσοφίες κ.ο.κ).

  Η μάχη που υπάρχει ανάμεσα σε πολλές θρησκευτικές ομάδες του διαδικτύου συμβαίνει πρώτον για να αρπάξουν πελατεία τα διάφορα θρησκευτικά μαγαζάκια , δεύτερον για να διαιωνίζουν το διαίρει και βασίλευε μεταξύ του λαού, τρίτον για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από τα σημαντικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή.
  Ο φανατισμός απ όπου και αν προέρχεται είναι δείγμα ανθρώπου ο οποίος φορά παρωπίδες και δεν θέλει να σκεφθεί ελεύθερα. Πρέπει να του πει τι θα κάνει η δήθεν πατρώα θρησκεία, ο Χριστός, ο παπάς της ενορίας , ο ιμάμαης, ο βούδας, ο γκουρού κ.ο.κ

  Πρέπει δηλαδή να έχει κάποιον τσοπάνη πάνω από το κεφάλι του διαρκώς για να του πει τι θα σκεφθεί, να τον προγραμματίσει.
  Η λύση εδώ είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. Αλλά ο φανατισμένος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα.
  Ένας λόγος για την σημερινή μας κατάντια είναι αυτός. Και όχι το τι διατάγματα έβγαλαν οι Βυζαντινοί ή το τι είπε ο Αλλάχ ή το τι λέει η θεοσοφική εταιρεία ή ο αθεισμός.

  • Sofoklis says:

   ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΝΑΙ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΓΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ..

   • Arxi says:

    ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΟ ΣΟΦΟΚΛΗ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ Η ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;;
    ΜΟΝΟ ΑΝΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ ΟΣΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΒΑΛΑΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΥΜΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ..
    ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ;;
    ΜΑ ΜΕΓΑΛΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ, ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΤΑΝ ΕΣΦΑΞΑΝ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΚΑΙ ΟΞ ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΩΣΑΝ, ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΒΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟ..
    ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΓΙΑΤΟ ΗΡΘΔ Η ΩΡΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΨΕΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΠΤΩΚΟΤΕΣ ΣΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ Η ΜΑΣ ΡΙΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΥΔΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΣΟΞ ΚΑΛΟΓΕΡΠΞ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥ. ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΑΠΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΠΙΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ..
    ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΑ, ΟΥΤΕ ΜΟΥ.. ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΣΑΣ ΛΕΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ, ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΣΤΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΟ ΔΙΑΒΑΔΜΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ..
    ΣΑΣ ΛΕΩ ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΣ ΠΙΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ ΟΤΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΠΙΙΟΣ ΓΝΨΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΠΤΩΚΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΑΘΑΝ ΝΑ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΡΟΔΙ..
    ΑΜΗΝ ΛΕΩ..

 19. Foti_Fox says:

  Εχω διαβάσει σχετικούς νόμους. Και ναι έχω σχηματίσει μια πολύ «γενική» εικόνα όμως προσπαθώ επειδή αυτή η εικόνα είναι «γενική», δηλαδή κάτι σαν ¨αίσθηση», να μην εκφέρω άποψη.
  Γιατί η άποψη επάνω σε ιστορικά θέματα πρέπει να γίνεται με δεδομένα (και όχι δεν κατέχω ούτε εγώ και μάλλον ούτε ο αρθρογράφος όλα τα δεδομένα του βυζαντίου), αλλά και με τα εργαλεία που έχουν οι ιστορικοί που είναι αυτά της επιστημονικής μεθοδολογίας. Ώστε να μην υποπέσω στο σφάλμα να δω το θέμα με συναίσθημα ή απο το πρίσμα της δικης μου ιδεολογιας ή να διαπράξω ιστορικό αναχρονισμό κλπ.
  Κοινώς δεν έχω αποψη για το θέμα και στην πράξη με ενδιαφέρει το τώρα και όχι το τι έκανε ο ΧΨ αυτοκράτορας πριν 1500 χρόνια.

   • Arxi says:

    Εσυ που γνωριζεις θα σου πω οτι εχεις ηρη αγνοια, καθως η ιστορια εχει γραφτει οπως οι νικητες ηθελαν, και σε αυτη την περιπτωση οι Ρωμαιοι..
    Ετσι λοιπον θα σου πω οτι η γνωση δεν μαθαινεται, αλλα χαριζεται, με την δυναμη του Αγιου πνευματος, και εκει που ποτε δεν εχεις ασχοληθει, γνωριζεις τα παντα που κανεις δεν γνωριζει η δεν ειναι σε θεση να τα μαθει.
    Τα οσα εχουν γραφτει ειναι ψεματα..
    Οστις σοφιας μπορει να αναγνωρισει την αληθεια..

    • Ανώνυμος says:

     Η ιστορικότητα είναι η μελέτη της ιστορικής πραγματικότητας προσώπων και γεγονότων, με την έννοια ότι αυτά ανήκουν στην ιστορία και δεν είναι μέρη ενός ιστορικού μύθου ή θρύλου ή της προϊστορίας..Οταν ασχολουμαστε με ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ καλο ειναι να απουσιαζει η υπερασπιση ενος ΔΟΓΜΑΤΟΣ.

    • Ανώνυμος says:

     Η εξουσια που εγινε χριστιανικη και επεβαλε τον χριστιανισμο δια της βιας δεν θα ηθελε σε καμια περιπτωση να γινουν γνωστα τα εγκληματα της.Αρα το ανωθεν αρθρο ειναι αποκαλυψη του Αγιου Πνευματος ωστε επιτελους να μαθουμε την αληθεια για τα εγκληματα των φανατισμενων Αυτοκρατορων,μοναχων,Επισκοπων,και χριστιανων.

 20. Ανώνυμος says:

  Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ..ΣΕΛ 187 ειδαμε τους οχλους [χριστιανοι] και πριν απο την εκδοση των νομων και μετα, παραβιαζοντας τους,να επιχειρουν συχνα και ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ ληστρικες επιδρομες και καταστροφες των ιερων καθως και αρπαγες των πλουσιων αφιερωματων και των περιουσιων τους.Το χειροτερο μαλιστα ειναι οτι οι οχλοι αυτοι [χριστιανοι] μερικες φορες σκοτωσαν ορισμενους απο τους πιο επιφανεις εκπροσωπους της αρχαιας ζωης.Απο τα κακουργηματα αυτα θα αναφερουμε μονο τον τραγικο θανατο της ξακουστης Υπατιας που συνεβει στις αρχες του 5ου αιωνα και αρκει για να μας δειξει το μεγεθος του παροξυσμου στον οποιο ειχαν φτασει τα θρησκευτικα παθη.[Η Υπατία (370-415 ή 416[1]) ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός, διευθύντρια της νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξάνδρεια.Δίδαξε φιλοσοφία και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια, όπου και δολοφονήθηκε από όχλο που αποτελούνταν από φανατικούς χριστιανούς.] ΣΕΛΙΔΑ 189 Ο πατριαρχης Αλεξανδρειας Κυριλλος θεωρειται συνυπευθυνος για το λιντσαρισμα της Υπατιας απο τον οχλο [χριστιανοι].ΣΕΛΙΔΑ 192 Ο Μεγας Αθανασιος εγραψε τον περιβοητο λογο κατα των Ελληνων με τον οποιο δεν αρκεστηκε στο να τους αποκηρυξει ως ειδολολατρες αλλα κατεκρινε και χλευασε και την σοφια τους. ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν.Στον Θεοφανη διαβαζουμε οτι ο Ιουλιανος παρασυρθηκε αναιδως προς τον ελληνισμο Ο ιδιος ονομαζει των διωγμο κατα των ειδωλολατρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ.ΣΕΛΙΔΑ 194 Η Κατασταση αυτη δεν ηταν δυνατον να διαρκεσει για παντα Τα τελευταια λειψανα της αρχαιας θρησκειας εξαφανιστηκαν τον 9 αιωνα.Η ελληνικη ποιηση, η φιλοσοφια ,η φιλολογια και η ιστορια ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν επαψαν να καλλιεργουνται απο τις ταξεις των λογιων.ΣΕΛΙΔΑ 195 Η θρησκεια που πριν ηταν τοσο εχθρικη προς τους ελληνες…..ΣΕΛΙΔΑ 76 Καποια χρονια αργοτερα σαν να μην εφταναν οι καταστροφες που προκαλεσε ο Αλαριχος στα διαφορα ιδρυματα της αρχαιας θρησκειας ο Αρκαδιος διεταξε με αλλο νομο να γκρεμιστουν οι ειδωλολατρικοι ναοι και τα υλικα τους να χρησιμοποιηθουν για την ανεγερση δημοσιων οικοδομηματων και την κατασκευη δρομων .Ο Αλαριχος [ χριστιανος ] αφου αναχωρησε απο την θρακη προηλασε αρχικα στη μακεδονια και κατοπιν στη θεσσαλια καταστρεφοντας οτιδηποτε συναντουσε στο δρομο του Γυρω στις αρχες του 396 πλησιασε στις θερμοπυλες και ανηγγειλε κρυφα την αφιξη του και στον ανθυπατο Αντιοχο και στον αρχηγο της φρουρας στις θερμοπυλες ,τον Γεροντιο Αμεσως ο Γεροντιος εφυγε με την φρουρα και αφησε τους βαρβαρους να μπουν ελευθερα και ανεμποδιστα στην ελλαδα Καθοδηγουμενοι μαλιστα απο πληθος ΜΟΝΑΧΟΥΣ κατεκλυσαν τις περιοχες αναμεσα στις θερμοπυλες και στην αττικη,τη λοκριδα ,την φωκιδα και τη βοιωτια λεηλατωντας και καταστρεφοντας πολεις και χωρια σφαζοντας τους αντρες απο την εφηβικη ηλικια και πανω και παιρνοντας μαζι τους τα παιδια και τις γυναικες.Η συμφορα ηταν τοσο μεγαλη ωστε ο Ζωσιμος που εδρασε 50 χρονια αργοτερα βεβαιωνει οτι τα καταστροφικα της αποτελεσματα ηταν εμφανη ακομη και στην δικη του εποχη.Φτανοντας στην αττικη απο τον κιθαιρωνα κατεστρεψε αρχικα το μεγαλο ιερο που σωζοταν ακομη εκεινη την εποχη στην ελευσινα και θανατωσε τον Ιλαριο και ορισμενους αλλους απο τους πιο ονομαστους και πιστους οπαδους της αρχαιας λατρειας που εμεναν εκει.ΣΕΛΙΔΑ 120 βασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια.ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.ΣΕΛΙΔΑ 131 Ο 4ος αιωνας ηταν εποχη εντονων θρησκευτικων συγκρουσεων καθως ο χριστιανισμος ολοενα κερδιζε εδαφος ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ…Ο φιλοσοφος Ισοκασιος απο την κιλικια κατηγορηθηκε οτι ηταν ελληνας,δηλαδη ειδωλολατρης και οδηγηθηκε μπροστα στην εδρα γυμνος και δεμενος πισθαγκωνα..ΣΕΛΙΔΑ 63 Ο Θεοδοσιος καταργησε το 394 με νομο τους ολυμπιακους αγωνες κατα την 293η ολυμπιαδα οπου νικησε ο Κοροιβος Χαθηκε ετσι η πιο ξακουστη απο τις αρχαιες ελληνικες γιορτες.

 21. ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ says:

  «Ο φανατισμός είναι ιδιότης ξένη προς την Ελληνικότητα. Οι φανατικοί ενεργούν αν-ελληνικώς. Τούτο ισχύει για ορισμένους αρχαιόθρησκους και για κάποιους εκ των Χριστιανών. Οι ακραίοι και των δύο πλευρών κηρύσσουν μεταξύ των πόλεμο. Οι μεν κατηγορούν τον Χριστιανισμό ως ανθελληνικό. Οι δε τους αρχαιόθρησκους ως ειδωλολάτρες. Σφάλλουν αμφότεροι. Και καλλιεργούν τον διχασμό. Ο λυσσαλέος αντιχριστιανισμός και οι αντιειδωλολατρικές σταυροφορίες είναι εξ ίσου βλαπτικές του Ελληνισμού και ενισχυτικές της Νέας Τάξεως -αυτής της απολύτου αρνήσεως κάθε εκδοχής και μορφής της ελληνικότητος……».

  Γεώργιος Γεωργαλάς

  • Ανώνυμος says:

   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ Η αστυνομοκρατία της Ιερής Εξέτασης επέβαλε θεοκρατικό καθεστώς στερώντας την αυτοτέλεια των υπηκόων πιστών ώστε να μην σκέφτονται, να μην δημιουργούν και καλλιεργώντας δουλικά αισθήματα ταπεινοφροσύνης να σέρνονται μπροστά στο ψέμα, την πλάνη και την απάτη.
   Οι παραβάτες ανελέητα βασανίζονταν και όσοι δεν μετανοούσαν δημόσια καίγονταν ζωντανοί σε υπαίθριες φιέστες που διοργάνωνε η Εκκλησία με σύμμαχο την πολιτική εξουσία. Αυτός που έπαιρνε τη θέση πάνω στο ικρίωμα συχνά ήταν ένας φιλήσυχος πολίτης που η παράβασή του ήταν ότι αναζητούσε την αλήθεια στους νόμους της φύσης, στα μαθηματικά, στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος ή στην κίνηση των πλανητών του ουρανού που όμως, ώ δυστυχία του, βρισκόταν σε μεγαλειώδη αντίφαση με την «αλήθεια» της Αγίας Γραφής!

  • Ανώνυμος says:

   Οι άγιοι των χριστιανών είναι οι εγκληματίες αρχιερείς που με τα πλήθη των καλογέρων και των μονομάχων γκρέμισαν και λεηλάτησαν τους ναούς των Ελλήνων .. φανατικοί χριστιανοί κατέστρεψαν, έσφαξαν, έκαψαν κι έκαναν ότι μπορούσαν, επί αιώνες, με αποτέλεσμα ένα απειροελάχιστο τμήμα της κληρονομιάς των προγόνων μας να διασωθεί από το μένος τους.

 22. dedalos says:

  Το παραπάνω άρθρο δεν είναι «τυχαίο» ούτε απλά «διχαστικό» από κάποιο «φανατισμένο». Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Τα τελευταία 50 χρόνια ΟΛΕΣ οι μεγάλλες κλασσικές ελληνικές εκδόσεις χρηματοδοτούνται ΜΟΝΟ αν είναι αντι-Βυζαντινές. Εκδίδουν απίστευτα ανιστόρητες ανοησίες. Σύμφωνα με Βυζαντινολόγους η αλήθεια είναι πως οι Ευρωπαίοι (1) δεν θα κάθονταν να τρώνε σε τραπέζι, (2) ούτε σε καρέκλες αν δεν ήταν το Βυζάντιο και (3) δεν θα είχαν ούτε το πιρούνι (!) ανακαλύψει. Μιλάμε για τόσο τεράστια διαφορά πολιτισμού. Τα ελληνόπουλα είχαν δωρεάν ορφθανοτροφεία και εκπαίδευση στο Βυζάντιο, και οι γερμανοί φύλαρχοι ήταν σε επίπεδο σπηλιών. Οι προχριστιανοί παγανιστές συμμετείχαν «θεολογικά» με τις ευλογίες τους στο να βιάζονται και να δολοφοσονούνται παρθένες χριστιανές στα στάδια ανά εκατοντάδες (βλ. παρθενομάρτυρες). Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα προς ένα παγανισμό με χριστιανισμό χωρίς να κάνεις εμετό ως προς την αντίθεση, το απίστευτο μέγεθος της ανηθικότητας του παγανισμού. Η Ακαδημία Αθηνών την εποχή του χριστιανισμού δίδασκε στους νέους πως οι πέτρες έχουν ψυχή και άλλα όμορφα καλλούδια. Διαστρέφουν την ιστορία του Βυζαντίου μέσα από μεμονωμένα περιστατικά, χτίζουν κλίμα για τα πρόβατα να λένε μπεεεε. Και δόξα το Θεό πρόβατα υπάρχουν πολλά και κάνουν θόρυβο. Ο Σώρας δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, είναι ένα παρακλάδι του παγανιστικού παρακράτους που μέσα στην κρίση πέφτει τρελό χρήμα να στρέψουν τον κόσμο εκεί. Και ο Χίτλερ με παγανισμό ξεκίνησε, η σβάσιγκα από παρόμοια παραθρησκευτική παγανιστική οργάνωση ξεκίνησε. Όσοι λέτε «να μην διχαστουμε!» καλό είναι να ξυπνήσετε γιατί πέφτει τρελό χρήμα στον αντι-χριστιανισμό μέσα από προκλητικά ψέματα. Αφίστε τα textbooks ιστορίας και ψάχτε πηγές. Όταν πέφτουν τα ψέματα βροχή ψέματα να φοβάσαι. Να φοβάσαι πολύ!

  • Ανώνυμος says:

   [Η Ακαδημία Αθηνών την εποχή του χριστιανισμού δίδασκε στους νέους πως οι πέτρες έχουν ψυχή και άλλα όμορφα καλλούδια.]ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ?

   • dedalos says:

    Δηλαδή δεν μας χαλάει το ζήτημα με τους βιασμούς ή τις σφαγές και την προκλητική και απάνθρωπη σιωπή των «ελληνιστών»; Πολύ πρόχειρα από τη Wikipedia διαβάζουμε: «Η θεουργία εμφανίστηκε κατά τα τέλη της εποχής των Αντωνίνων στα έργα ενός περιπλανώμενου θαυματοποιού συριακής καταγωγής, του Ιουλιανού. Ο τελευταίος συνόψισε στους «Χαλδαϊκούς Χρησμούς» του, εμφανώς καταγόμενους από την ελληνιστική λαϊκή παράδοση, ένα σύνολο τελετουργικών συνταγών συμπαθητικής μαγείας και μαντείας».

    Όλα αυτά διδάσκονταν στον νεοπλατωνισμό μαζί με τελετές, υλοζωισμούς και δεν συμμαζεύεται. Αντί να προχωρήσουν την θεολογία του Πλάτωνα με μια κοινωνική ζύμωση και προσωπικό θρησκευτικό βίωμα δια της προσευχής αντί για μαγείες (αντίστοιχα με τις εκκλησίες των χριστιανών), αντί να έρθουν σε ρήξη με το διεφθαρμένο ρωμαϊκό κατεστημένο (όπως οι χριστιανοί που αρνούνταν να καταταγούν στον στρατό) έκαναν αμπελο-φιλοσοφίες και τελετουργίες απευθυνόμενοι κυρίως στο ελιτίστικο κοινό τους. Στην χειρότερη περίπτωση (μιλώ πχ. για τον Κέλσο) έκαναν πληθωρισμό ναρκισσισμού εμπνέοντας την σφαγή των χριστιανών. Η Ακαδημία του Πλάτωνα είχε γίνει σαν τον σύγχρονο [δυτικά διαστρεβλωμένο] βουδισμό ένα πράγμα, όλους τους χωράει, δεν δίδασκε την αμαρτία και την μετά θάνατο κρίση με την ακριβολογία που την δίδασκε ο Σωκράτης ή τα λόγια του Ιησού. Η αμαρτία κάνει «τζιζ». Γιατί; Διότι ήταν το Harvard της εποχής και είχε αναπτύξει «δεσμούς» με τα αντίστοιχα κέντρα της Ρώμης.

    Ο Πλάτωνας γέννησε έναν Αριστοτέλη, και ο Αριστοτέλης έναν Αλέξανδρο. Οι νεοπλατωνικοί ενίοτε συμπαθητικοί, ενίοτε ρηχοί, δεν ήρθαν σε ρήξη για να παράγουν κάτι νέο. Ο χριστιανισμός είχε ήρωες, είχε αγίους, που μελετούσαν την ουσία από τα κείμενα του Πλάτωνα μαζί με τα λόγια του Ιησού και θυσίασαν τη ζωή τους (όπως ο Σωκράτης). Οι νεοπλατωνικοί δεν μπόρεσαν να εμπνεύσουν κάτι καλύτερο ή ανώτερο από τον χριστιανισμό. Πρώτα έγινε κοινωνική ζύμωση (10% της αυτοκρατορίας χριστιανοί) και μετά ήρθε ο χριστιανισμός στην εξουσία που έδωσε ριζικό τέλος στις σφαγές στα στάδια. Εκεί έχασε το παιχνίδι η παρηκμασμένη Ακαδημία του Πλάτωνα διότι όλο αυτό το διάστημα έκανε γαργάρα την κοινωνική παρακμή. Ο Ιησούς ενέπνευσε εκκλησίες μέσα στις οποίες δούλοι και ελεύθεροι είχαν ισονομία. Αδύνατον να το ανταγωνιστεί η νεοπλατωνική, αμπελο-φιλοσοφία.

    • Ανώνυμος says:

     Ακαδημία Πλάτωνος ……Στην Ακαδημία υπήρχαν διάφοροι επιστημονικοί τομείς με αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες.Η κύρια συνεισφορά της Ακαδημίας στα μαθηματικά συνίσταται στο ότι συγκέντρωσε τις μέχρι τότε μαθηματικές γνώσεις που προέρχονταν κυρίως από τους Πυθαγορείους και τη Σχολή της Χίου, τις ταξινόμησε, τις εμπλούτισε, τις επέκτεινε και τις έθεσε σε ένα λογικό αποδεικτικό σύστημα. Ακόμη, τελειοποίησε τις αποδεικτικές μεθόδους και ανάπτυξε τη μαθηματική λογική.Η Ακαδημία έκλεισε οριστικά τις πύλες της το δεύτερο τέταρτο του 6ου μ.Χ. αιώνα.Αιτία, ως γνωστό, υπήρξε το περίφημο Διάταγμα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, που εκδόθηκε το 529, με σκοπό να σβήσει και τις τελευταίες πνευματικές εστίες του Ελληνισμού’ ν’ αφανίσει τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια του αρχαίου κόσμου, της Αθήνας και της Αλεξάνδρειας. Το κλείσιμο της Ακαδημίας υπήρξε, αναντίρρητα, πλήγμα για τη «θύραθεν» παιδεία. Είχε πολλά δεχθεί στο παρελθόν χτυπήματα από τους χριστιανούς ηγέτες της αυτοκρατορικής Ρώμης· το Διάταγμα όμως στάθηκε μοιραίο για τη σχολή και οδυνηρότατο για την ελληνική ανώτερη εκπαίδευση, Έκτοτε, θα παρέλθουν πολλοί αιώνες ταραγμένου βίου, ώσπου να καταφέρει ο Ελληνισμός ν’ ανεγείρει το πρώτο του πανεπιστήμιο, το σημερινό (1837), όχι πολύ μακριά από την αρχαία Ακαδημία.Το μοιραίο διάταγμα ανάγκασε επτά (7) νεοπλατωνικούς φιλοσόφους και φίλους, που δε δέχτηκαν να προσχωρήσουν στο Χριστιανισμό, να εγκαταλείψουν την ονομαστή σχολή και το κλεινό άστυ και να ζητήσουν καταφύγιο στην άξενη αυλή του Πέρση ηγεμόνα.ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ? ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ?

     • dedalos says:

      Επαναλαμβάνεις, αυτά που έχεις διαβάσει από αντι-βυζαντινούς κύκλους εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Σου τα έχουν φυτέψει στο μυαλό και ως ζόμπι τα επαναλαμβάνεις. Μιλάς για την Ακαδημία Αθηνών για το 400 μΧ σαν να ήταν η ίδια με το 400 πΧ ενώ έχουν μεσολαβήσει 800 χρόνια! Τι άλλαξε; Το λεγόμενο σήμερα Πανεπιστήμιο της Κων/πολης (Πανδιδακτήριον τότε) είναι το αρχαιότερο της δύσης, είχε αναλάβει τα ινία της εκπαίδευσης ΚΑΙ στα μαθηματικά και ΔΕΝ δίδασκε χριστιανική θεολογία (την δίδασκε η Ακαδημία του Πατριαρχείου). Τα έργα του Αρχιμήδη στα μαθηματικά σώζονται από ποιον; Από τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο. Που ήταν τι; Μαθηματικός στο Βυζάντιο; Και τι άλλο έκανε ως γεωμέτρης; Σχεδίασε την Αγία Σοφία, τεχνολογικό θαύμα της εποχής. Οι λεγόμενοι Μασόνοι (=χτίστες, τέκτονες) της Δύσης τα Βυζαντινά μαθηματικά αντέγραψαν και τα κράτησαν μυστικά για να παίρνουν προμήθειες. Τα Βυζαντινά μαθηματικά έγιναν το αντικείμενο σπουδών των πανεπιστημίων της Ευρώπης ήδη από το 1000μΧ (Oxford University) κλπ.

    • Ανώνυμος says:

     [Ο Ιησούς ενέπνευσε εκκλησίες μέσα στις οποίες δούλοι και ελεύθεροι είχαν ισονομία…]??? Η Ρώμη επιθυμούσε την επιβολή θεοκρατίας, ώστε όλοι να πειθαρχούν δίχως αντιρρήσεις στην «ελέω θεού», άρα θεϊκή, εξουσία της, και ως εκ τούτου όποιος πήγαινε κόντρα στους κρατούντες στην ουσία ήταν σαν να εναντιωνόταν στον ίδιο τον θεό. Έτσι, η όποια επανάσταση δεν στρεφόταν κατά του αυτοκράτορα, αλλά κατά του ίδιου του θεού, εφόσον ο αυτοκράτωρ κυβερνούσε αντί (και με άδεια) Εκείνου. Ο Χριστιανισμός όχι μόνο θα συμμορφωθεί με αυτό το σχήμα, αλλά θα θεωρήσει «ελέω θεού» ακόμα και τους «ειδωλολάτρες» αυτοκράτορες! Στην πραγματικότητα, οι χριστιανοί, ήταν η πιο πειθήνια και υπάκουη κοινωνική ομάδα της αυτοκρατορίας, πρότυπο «προβατοποιημένων» ανθρώπων. Για διαβασε τι συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος τους πιστούς, για να καταλάβεις…Απόδοση Π. Ν. Τρεμπέλα: «Ώστε εκείνος που απειθεί εις την εξουσίαν, εναντιώνεται εις την διαταγήν του Θεού. Όσοι δε εναντιώνονται, θα λάβουν εις τον εαυτό τους την πρέπουσα τιμωρίαν». Τι σου ειπα λίγες αράδες παραπάνω, ότι δηλαδή όσοι αντιτάσσονται στους κρατούντες είναι σαν να εναντιώνονται στον ίδιο τον θεό. Ιδού λοιπόν ο Ρωμαίος πολίτης Παύλος, ο μέγας απόστολος των εθνών, σε ρόλο θεμελιωτή της ρωμαϊκής θεοκρατίας. Για ποιο επαναστατικό Χριστιανισμό, λοιπόν, μιλάμε; Η θρησκεία αυτή φτιάχτηκε εξαρχής για να υπηρετεί τους τυράννους και τους μονάρχες. Είναι μία θρησκεία εχθρός της δημοκρατίας, είναι μία συνομωσία κατά των ελεύθερων ανθρώπων].Οι δούλοι να υπακούετε στους κατά σάρκα κυρίους με φόβο και τρόμο, με ευθύτητα και ειλικρίνεια της καρδιάς σας, σαν να υπακούετε στο Χριστό. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες σκλάβων (ακόμα και οι «ειδωλολάτρες») που εκείνη την εποχή ήταν οι πλούσιοι Ρωμαίοι φεουδάρχες, στα μάτια των σκλάβων τους έπρεπε να μοιάζουν όπως ο Χριστός, όπως ο ίδιος ο Θεός του Παύλου δηλαδή!] ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ.Μεταφραση ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΟΥ.

 23. Ανώνυμος says:

  Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΙΛΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ – ΕΛΛΗΝΩΝ – ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΣΤΗΡΕΥΤΗ ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ …ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ…ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ….ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ…ΑΥΤΗΝ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ- ΣΤΟ ΟΜΟΑΙΜΟΝ ΣΤΟ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ ΣΤΟ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ [ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ]… ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΔΩΣΑΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ [ ΤΗΝ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΤΡΙΑΔΥΚΟΥ ΘΕΟΥ ]…ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΟΥΣΣΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟ 1453 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ….ΓΙΑΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ….ΓΙΑΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

   • Ανώνυμος says:

    ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΑΡΑ …ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ…ΕΧΩ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ …ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ….ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

  • Ανώνυμος says:

   Πρίν το 1453 το ελληνόφωνο κράτος που υπήρχε δεν αυτοαποκαλούνταν «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» αλλά «Ρωμανία»Ο όρος «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» επινοήθηκε απο κάποιον Ευρωπαίο ιστορικό πολύ μετά το 1453 .Αισθανόταν λοιπόν ΕΛΛΗΝΕΣ οι ηγέτες της Ρωμανίας ; Εάν «ΝΑΙ» τότε η Ρωμανία ήταν η συνέχεια του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου .Όλοι οι υπήκοοι της Ρωμανίας δεν ήταν Έλληνες . Ο Αιγύπτιος , ο Εβραίος , ο Λίβυος , ο κάτοικος της Ιβηρίας δεν αισθανόταν Έλλην έστω και εάν γνώριζε την ελληνική γλώσσα .Θεωρώ πιθανόν οτι οι ηγέτες της Ρωμανίας ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ . Επομένως δεν έχουμε το δικαίωμα την ιστορία τους να την θεωρούμε ΔΙΚΗ ΜΑΣ ιστορία .1) Ο πατέρας του Μ. Κωνσταντίνου καταγόταν απο την Δαρδανία και η μητέρα του απο την Βιθυνία . Επομένως , η πιθανότητα να είχε ελληνική εθνική συνείδηση είναι πολύ ασθενής . Μόνο οι τελευταίοι αυτοκράτορες της Ρωμανίας ( οι Παλαιολόγοι ) υπάρχουν ενδείξεις οτι είχαν ελληνική συνείδηση .
   2) Ο αυτοκράτωρ Ιουστίνος Α’ (518-527 μχ ) καταγόταν απο την Θράκη ή , κατ’ άλλες πηγές , απο την Ιλλυρία . Στην εποχή του στο παλάτι έγραφαν τα επίσημα έγγραφα στην λατινική γλώσσα που ο Ιουστίνος δεν την γνώριζε . Αν ήταν Έλληνες οι αυτοκράτορες γιατί δεν χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα ; Αν ο Ιουστίνος ήταν Έλληνας και δυσκολευόταν να γράφει και να διαβάζει τα λατινικά , γιατί δεν εισήγαγε την ελληνική γλώσσα στο παλάτι ;
   3) Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ( Πέτρος Σαββάτιος αρχικά ) , ήταν ιλλυρικής καταγωγής και ανηψιός του Ιουστίνου Α’ . Ο ιστορικός της εποχής του Ιουστινιανού , ο Προκόπιος , περιγράφει πώς φερόταν η διοίκηση στους στρατιώτες :
   » Αλλά και με άλλες πολλές και διάφορες ζημιές καταπονούσαν τους στρατιώτες , σαν ένα είδος συνεχιστές των πολεμικών κινδύνων : άλλους κατηγορούσαν οτι ήταν Γραικοί σαν να ήταν των αδυνάτων αδύνατο να αναδειχθεί γενναίος ένας άνθρωπος που κατάγεται απο την Ελλάδα» ( ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ανέκδοτα ή Απόκρυφη Ιστορία ) .
   Σε άλλο σημείο του ιδίου βιβλίου αναφέρει : «Μετά απο τους Σαμαρείτες άρχισε να καταδιώκει τους αποκαλούμενους Έλληνες , υποβάλλοντάς τους σε σωματικά βασανιστήρια και αρπάζοντας τα χρήματά τους . Ακόμα και όσοι απ’ αυτούς , στην προσπάθειά τους να γλυτώσουν με τα λόγια απο τις επικείμενες συμφορές , αποφάσισαν να ασπαστούν δήθεν την χριστιανική θρησκεία , αυτοί λοιπόν , τις περισσότερες φορές , συλλαμβάνονταν ύστερα απο λίγο να κάνουν σπονδές και θυσίες και άλλα ανόσια έργα…»
   Πρίν τον Ιουστινιανό και ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος είχε κάνει εκτεταμένους διωγμούς πιστών της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας .
   Διάσημοι άγιοι του χριστιανισμού κατέστρεψαν αρχαίους ναούς και αγάλματα . 4) Οι μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος κατασκεύασαν καινούργιο αλφάβητο για τους Ρώσους . Αν ήταν Έλληνες , γιατί δεν τους έδωσαν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ;
   5) Επώνυμα μέλη του ιερατείου της Ρωμανίας έγραψαν πολλά εναντίον των ΕΛΛΗΝΩΝ . Είτε ιδεολογικά κείμενα είτε ψαλμούς και αφορισμούς στην χριστιανική τελετουργία .6) Η Άννα Κομνηνή ( κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού ) έγραψε την «Αλεξιάδα» ( την ιστορία του πατέρα της ) . Εκεί μέσα αποκαλεί τους κατοίκους της Ρωμανίας «Ρωμαίους» . Πουθενά δεν τους λέει «Έλληνες» . Και μιλάμε για τα έτη 1081 έως 1118 μχ !Προς άρσιν παρεξηγήσεων οφείλω να διευκρινίσω οτι το ελληνικό έθνος ΥΠΗΡΧΕ και αποτελούσε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της αυτοκρατορίας ( όταν αυτή εκτεινόταν απο την Ιβηρική έως την Αίγυπτο ) . Οι ΗΓΕΤΕΣ όμως είναι που δίνουν το όνομα στην αυτοκρατορία . Το ελληνικό έθνος υπήρχε και επι Οθωμανικής αυτοκρατορίας . Δεν την λέμε όμως «ελληνική» διότι οι ηγέτες ήταν Τούρκοι και οι Έλληνες ήταν ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ . Έτσι ακριβώς υπόδουλοι ήταν οι Έλληνες επί Ρωμανίας . Δεν πρέπει να παραλείψουμε να τονίσουμε οτι οι Έλληνες ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ! Αυτό το θνησιγενές ανθελληνικό κρατίδιο – μαριονέττα που προέκυψε το 1830 δεν μπορεί να ονομασθεί «ελληνικό» .

 24. Chaoskampf says:

  Βλαπτικες ειναι αλλα ενα οικοδομημα που φιλοδοξει να στεγασει μια συλλογικη πραγματικοτητα δεν μπορει να βασιζεται στο ψεμα. Αρχικα αν θεωρησουμε οτι ο Ελληνισμος ειναι η μικρη αυτη ιστορικη περιοδος απο τα σκοτεινα χρονια του 12ου αιωνα π.χ μεχρι και την Ρωμαικη αυτοκρατορια και τον Χριστιανισμο (μιλαμε δηλαδη για μια περιοδο 1000 χρονων περιπου) τοτε ασφαλως και ο Χριστιανισμος ειναι καθολα αντι-Ελληνικος καθως αλλωστε τα παγανιστικα εθιμα οπως για παραδειγμα ο θρησκευτικος θεσμος της παιδεραστιας δεν συμβαδιζουν καθ’ουδενα τροπο με την χριστιανικη ηθικη. Το προβλημα επι του προκειμενου ειναι οτι καποιοι αυτολοβοτομημενοι ταυτιζουν την εθνικοτητα με την αρχαια πραγματικοτητα με την οποια δεν εχουν και καμια σχεση επι της ουσιας και οχι για παραδειγμα με την ιστορικη διαδρομη του γενους. Απο την αλλη ασφαλως η Χριστιανικη θεολογια επι της ουσιας της λεγει οτι οι αρχαιοι ηταν ειδωλολατρες και αυτο το τεκμηριωνει μεσα απο την συλλογιστικη που διαχωριζει την λατρεια του κτιστου απο την λατρεια του ακτιστου και του Δημιουργου και αυτη την θεση ασφαλως δεν μπορει να την εγκαταλειψει για να κανει το χατιρι στους αρχαιολατρες που βρισκονται μονιμως στην επιθεση με το προσχημα της Ελληνικοτητας πανω στην βαση της νεοελληνικης παρανοιας εκει οπου μαλιστα ειναι βεβαιο οτι τους πλειστους δεν τους εχει μυησει κανενας με την μεθοδο του Greek way. Το θεμα ειναι αμα θα μπορουσε να προκυψει μια συμφιλιωση μεσα σε ενα νεο ιδεολογικο σχημα και οχι αναβιωση του φαυλου κυκλου της ειδωλολατρικης αλλα και της χριστιανικης παρανοιας που οδηγησε αλλωστε τους πλειστους εκ των φιλοσοφων στον σφαγιασμο και στην αυτοεξορια.

  • Ανώνυμος says:

   Μεσα σε 1000 χρονια οι αρχαιοελληναρες καταφεραν να διακριθουν για τον πολιτισμο τους ωστε και μετα απο 2000 χρονια ολος ο κοσμος τους θαυμαζει με το στομα ανοιχτο.Με την επιβολη του χριστιανισμου το λαμπρο μελλον της ανθρωποτητας πηγε περιπατο και εντος αυτου ανθισε το μαυρο σκοτος της δεισιδαιμονιας, της Θεοκρατιας ,της Ιερής Εξέτασης.

  • Ανώνυμος says:

   Η λυση που θα φερει την συμφιλιωση μας ειναι μια.ΠΑΡΑΘΕΤΩ απ δικο σου μηνυμα [Αγαπούλης 24 Ιουλίου 2016 @ 19:03 Μεσα απο την σε βαθος μελετη και κατανοση του αρχετυπου και της ιστοριας των παραδοσεων των θεων θα μπορουσε βασικα να στηθει ενα ΔΟΓΜΑ με επικεντρο τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ (οχι την αρχαιοπληξια) που θα εχει και σαν στοχο την επαναφορα της Ελληνικης ονοματολογιας των θεων και αυτο βασικα θα μπορουσε να ειναι μια εξελιγμενη θα ελεγα μαλιστα μορφη ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΥ (ουτε καν Ελληνοχριστιανισμου) η οποια: Θα μπορουσε βασικα και μεσα σε απολυτα λογικα πλαισια και φυσικα εξω απο τα ορια της αρχαιοπληξιας να θεωρηθει ως μια υλοποιηση της κοσμικης δυναμης την οποια οι Ελληνες γνωριζαν ως Απολλωνα και οι Αιγυπτιοι ως Ωρο και ειναι απαραιτητο να γινουν αυτοι οι συσχετισμοι για να δομηθει αυτο το νεο πνευματικο οικοδομημα (βασιλειο-realm κατι που βασικα χρειαζετε και καποιον χρισμενο βασιλεα-Φαραώ οπως ο Αλεξανδρος και για αυτο επιμενω ως προς το προσωπο του) το οποιο θα μπορουσε οπως ειπα να ειναι ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟ και φυσικα ΟΧΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟ.
   Απλα θυμιζω: HE IS GOD HORUS = 888 = APOLLO CHRIST.Και εγω μαζι σου ειμαι, ζητω η Νεα Εποχη του υδροχοου του Νεου Χριστου HORUS = 888 Αμην Αμην λεγω και το χερι του ακεφαλου Ιωαννη απλωθει εμπροσθεν μου κρατωντας τον ρολο της Νεας Εποχης τον σφραγισμενο 7 φορες ητις θα διαβαστει 7 φορες απο τον θρονο του HORUS = 888 [κατα τους χριστιανους Αντιχριστος] επικυρωνοντας την βασιλεια του επι γης.Αλλη μια λυση ειναι να ενωσουμε τις δυναμεις μας εγω εσυ και ο ΠΔ και να δημιουργησουμε το κινημα της Αληθειας και να σωσουμε ολο τον κοσμο απο το μακρυ χερι της εξουσιας,αφου το μονο μακρυ χερι που θα υπαρχει θα ειναι το δικο σου,κατι το οποιο δεν φοβιζει καθολου τον ΠΔ γιατι οπως λεει με μια του λεξη μπορει να σε βαλει στην θεση σου.

   • ΠΔ. says:

    Ασχετα απ’ολα αυτα,τα θεολογικα και τα ιστορικα,θελω να μιλησω και στους δυο σας με εναν διαφορετικο τροπο.Οπως λεει και ο Καζαντζακης ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΡΕΟΣ εκτελωντας τη θητεια σου στη ρατσα,ειναι να νιωσεις μεσα σου ολους τους προγονους.ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ,να φωτισεις την ορμη τους και να συνεχισεις το εργο τους.ΤΟ ΤΡΙΤΟ σου χρεος,να παραδωσεις στο γιο τη μεγαλη εντολη να σε ξεπερασει.Καντε ειρηνη με τους προγονους,αρχαιους και νεωτερους γιατι θα μας παρει και θα μας σηκωσει.

 25. ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ says:

  Προβοκατόρικο άρθρο που παραβλέπει τα χίλια μύρια και παρουσιάζει μόνο μία πλευρά του νομίσματος:

  1) Η Σίβυλλα η Κυμαία προφήτευσε τον ερχομό του Ιησού Χριστού: «Θα έλθει ο Υιός του Θεού στην γη και θα φορέσει σάρκα ανθρώπινη, ομοιούμενος με τους θνητούς της γης. Θα φέρει το όνομα του τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα, οκτώ μονάδες, οκτώ δεκάδες και οκτώ εκατοντάδες, ήτοι τον αριθμό 888» (ΙΗΣΟΥΣ)

  2) Ελληνίζοντες ή Ελληνογενείς μαθητές του Ιησού Χριστού: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Βαρθολομαίος στα εβραϊκά σημαίνει «υιός του ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ»).

  3) Μόλις ο Ιησούς Χριστός είδε Έλληνες είπε: «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου».

  4) Ο ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ όχλος ΑΠΑΙΤΗΣΕ από τον Πόντιο Πιλάτο την Σταύρωση του Ιησού Χριστού κραυγάζοντας: «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» και «τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν».

  5) Μετά την Ανάστασή και κατά την Ανάληψή Του, ο Ιησούς Χριστός απευθύνθηκε στους Αποστόλους: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος».

  6) Το 34 μ.Χ. εξαπολύεται ο πρώτος διωγμός κατά των Χριστιανών ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ. Βασικός λόγος είναι να πληγεί η ελληνίζουσα «παράταξη» του Χριστιανισμού. Λιθοβολείται ο ΕΛΛΗΝΙΖΩΝ ή ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΗΣ Διάκονος Στέφανος, ο επονομαζόμενος «Πρωτομάρτυρας».

  7) 36 μ.Χ. πρώτοι Χριστιανοί σε Αντιόχεια, ΕΛΛΑΔΑ και Ρώμη.

  8) 44 μ.Χ. ο δεύτερος διωγμός που εξαπολύουν οι ΙΟΥΔΑΙΟΙ κατά των Χριστιανών υπό τον βασιλιά Ηρώδη Αγρίππα Α’.

  9) 50 μ.Χ. ο ΕΛΛΗΝΙΖΩΝ Ιουδαίος Παύλος (πρώην Σαούλ) κηρύττει το Ευαγγέλιο στην ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ και την ΕΛΛΑΔΑ.

  10) 64-66 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Νέρων εξαπολύει τον ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Ο Νέρων κατηγορεί ψευδώς τους Χριστιανούς για την πυρκαϊά στην Ρώμη. Ο Απόστολος Πέτρος σταυρώνεται ανάποδα, ο Απόστολος Παύλος (ως Ρωμαίος πολίτης) αποκεφαλίζεται. Χιλιάδες Χριστιανοί θανατώνονται ή καίγονται ζωντανοί χρησιμεύοντας ως κεριά για τον νυχτερινό φωτισμό της πόλης. Επίσης επί Νέρωνος θεσπίζεται ο δημόσιος βιασμός Χριστιανών γυναικών.

  11) 67-70 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός και ο γιός του Τίτος συντρίβουν τους Ιουδαίους στον Πρώτο Ρωμαιο-Ιουδαϊκό Πόλεμο. Μαζικός σφαγιασμός των Ιουδαίων, καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ.

  12) 71 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός εγκαινιάζει στο νεόδμητο Κολοσσαίο την θανάτωση Χριστιανών είτε μέσω εκτελέσεων είτε ρίχνοντάς τους τροφή στα θηρία.

  13) 81-86 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Δομιτιανός εξαπολύει ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Οι Χριστιανοί διώκονται με αγριότητα επειδή ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ και δεν πλήρωναν τον φόρο του διδράχμου, και επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν προς τιμήν του θεοποιημένου αυτοκράτορα. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, πρώτος επίσκοπος Αθηνών, ρίχνεται στην πυρά. Θανατώνεται ο Τιμόθεος, επίσκοπος Εφέσου και μαθητής του Παύλου. 40.000 Χριστιανοί θανατώθηκαν μόνο στην Ιταλία.

  14) 98-117 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Τραϊανός εξαπολύει τον ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Οι Χριστιανοί διώχθηκαν με αγριότητα γιατί αρνήθηκαν να λατρέψουν και να θυσιάσουν στα είδωλα και τον θεοποιημένο αυτοκράτορα. Ανάμεσα στους μάρτυρες είναι και ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιόχειας, που ρίχτηκε στα λιοντάρια. Ο Πλίνιος ο Νεώτερος, έπαρχος στην Βιθυνία και προσωπικός φίλος του Τραϊανού, παίζει καθοριστικό ρόλο στον διωγμό των Χριστιανών στην Μικρά Ασία. Μάλιστα εξέφρασε την απογοήτευσή του για το πλήθος των Χριστιανών στην περιοχή.

  15) 117-138 μ.Χ., ο ελληνίζων αυτοκράτορας Αδριανός εξαπολύει σποραδικούς και μετριοπαθής ισχύος διωγμούς κατά των Χριστιανών. Διάσωση της χριστιανικής κοινότητας στην Αθήνα χάρις τις απολογίες του επισκόπου Αθηνών Κοδράτου και του φιλοσόφου Αριστείδη.

  16) 138-161 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Αντωνίνος ο Ευσεβής εξαπολύει γενικό διωγμό που περιλαμβάνει και τους Χριστιανούς λόγω της εμμονής του για την εφάρμοση κατά γράμμα του ρωμαϊκού νόμου. Μαρτύριο στην πυρά του Πολύκαρπου, επισκόπου Σμύρνης.

  17) 161-180 μ.Χ. ο ελληνίζων αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος εξαπολύει τον ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Ο σκληρότερος διωγμός από την εποχή του Νέρωνα. Ο Μάρκος Αυρήλιος μισούσε τους Χριστιανούς για την αυταπάρνηση και αυτοθυσία τους ενώπιον του θανάτου. Οι Χριστιανοί θανατώνονται με φρικτά βασανιστήρια, αποκεφαλισμούς, σε θηριομαχίες και μάλιστα οι Χριστιανοί στην ΕΛΛΑΔΑ και την νότια Γαλατία υπέστησαν τα χειρότερα. Θανατώνεται ο γνωστός ΕΛΛΗΝΑΣ απολογητής του Χριστιανισμού, Ιουστίνος.

  18) 193-211 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος εξαπολύει τον ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Ο Σεπτίμιος Σεβήρος κατεδίωξε τους Χριστιανούς επαναφέροντας παλαιό νόμο κατά του προσηλυτισμού. Χιλιάδες Χριστιανοί ρίχνονταν στην πυρά, αποκεφαλίζονταν, σταυρώνονταν, ή κατασπαράσσονταν από τα θηρία στις αρένες.

  19) 205 μ.Χ., ο ελληνίζων θεολόγος Κλήμης Αλεξανδρείας αναφέρει: «ΣΥΜΠΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, (ΕΧΕΙ) ΗΔΗ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.»

  20) 235 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος Α’ ο Θραξ, εξαπολύει τον ΕΚΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Κυνηγήθηκε ιδιαίτερα η ηγεσία της Εκκλησίας.

  21) Ο Γρηγόριος Επίσκοπος Πόντου, κατορθώνει μέχρι τον θάνατό του (270 μ.Χ.) να κάνει τον Πόντο σχεδόν ολοκληρωτικά χριστιανικό.

  22) 249-251 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Δέκιος εξαπολύει τον ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Είναι ο σκληρότερος μέχρι τώρα διωγμός κατά των Χριστιανών επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον θεοποιημένο αυτοκράτορα. Οι Χριστιανοί θανατώνονται μαζικά με τους φρικτότερους τρόπους στο σύνολο της ρωμαϊκής επικράτειας (Ιταλία, ΕΛΛΑΔΑ, Βόρεια Αφρική, Μικρά Ασία, Αίγυπτος κ.α.). Στόχος του Δέκιου να αφανίσει τον Χριστιανισμό και να επαναφέρει την παλαιά δόξα της ειδωλολατρικής Ρώμης. Αποτυγχάνει παταγωδώς.

  23) 253-259 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Βαλεριανός -διάδοχος του Δεκίου- εξαπολύει τον ΟΓΔΟΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών, συνεχίζοντας με μεγαλύτερο ζήλο την πολιτική του προκατόχου του.

  24) 270-275 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός -προφανώς επηρεασμένος από το ρεύμα του Χριστιανισμού- προσπαθεί να επιβάλλει στην αυτοκρατορία την μονοθεϊστική λατρεία του Ανίκητου Ηλίου (Sol Invictus) και παράλληλα εξαπολύει τον ΕΝΑΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών.

  25) 303 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξαπολύει τον ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ κατά των Χριστιανών. Είχε την αρωγή του καίσαρα Γαλερίου. Επί μια δεκαετία οι Χριστιανοί υπέφεραν τα πάνδεινα: νοσηρά βασανιστήρια, μαζικές εκτελέσεις, γλωσσοτμήσεις ιερέων, κατεδαφίσεις ναών, καταστροφές γραφών και συγγραμμάτων. Συνολικά 500.000 Χριστιανοί θανατώθηκαν επί Διοκλητιανού. Μόνο στην Νικομήδεια της Μικράς Ασίας θανατώθηκαν 20.000. Πλήθος γνωστών αγίων και μαρτύρων προήλθαν από τους διωγμούς του Διοκλητιανού (Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Αγία Αικατερίνη κτλ).

  26) 305-312 μ.Χ., ο συν-αυτοκράτορας Μαξιμίνος Β’ συνεχίζει τον ανηλεή διωγμό των Χριστιανών που εγκαινίασε ο Διοκλητιανός. Μάλιστα ο Μαξιμίνος ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΑΣΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ. Το 307 μ.Χ. έριξε 600 Χριστιανές παρθένες στο Κολοσσαίο που αφού βιάστηκαν από τους λεγεωνάριους μετά κατασπαράχθηκαν από τα λιοντάρια.

  27) 313 μ.Χ., μετά από 300 χρόνια ανελέητων διωγμών και εκατομμυρίων μαρτύρων, ο συν-αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α’ (ο επονομαζόμενος «Μέγας») μαζί με τον συν-αυτοκράτορα Λικίνιο, εκδίδουν το Έδικτο των Μεδιολάνων όπου κηρύσσεται η ανεξιθρησκεία σε όλη την ρωμαϊκή επικράτεια.

  28) 320 μ.Χ., ο συν-αυτοκράτορας Λικίνιος εξαπολύει σποραδικούς διωγμούς στην Μικρά Ασία. Θανάτωση σε παγωμένη λίμνη στην Σεβάστεια του Πόντου 40 λεγεωνάριων (ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ).

  • Ανώνυμος says:

   Είναι γνωστό ότι τους πρώτους μ.χ. αιώνες , το πόσο χρησιμοποιήθηκε η ελληνική φιλοσοφία για να περάσει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος στην απέναντι όχθη ( χριστιανισμός) , Οπότε είναι καλό το κάθε τι που διαβάζουμε , να το ερευνούμε πρώτα αν πράγματι ισχύει .Το 330 μ.Χ. ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλοντας να εφοδιάσει τις μεγάλες Εκκλησίες της αυτοκρατορίας με κείμενα της Αγίας Γραφής, ανέθεσε στον Ευσέβιο να ετοιμάσει πενήντα χειρόγραφους κώδικες από περγαμηνή. Την ίδια εποχή ο Ευσέβιος συγγράφει το έργο «Εις τον βίον Κωνσταντίνου». Σ’ αυτό, ο Ευσέβιος καταγράφει τους χρησμούς της Σίβυλλας της Ερυθραίας, την οποία επαινεί και αποκαλεί θεόπνευστη και μακάρια. Η ιέρεια αυτή του Απόλλωνα προφήτευσε από την αρχαιότητα, την Έλευση του Χριστού στη γη, τους έσχατους καιρούς του Αντίχριστου, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την τελική κρίση ζώντων και νεκρών…Το αρχαιότερο χειρόγραφο που περιέχει τον λόγο του Κωνσταντίνου χρονολογείται στον 10ο μ.Χ. αιώνα και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού (κώδιξ Vat gr. 149).
   Στον λόγο αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος εκφράζει την βαθιά του πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και επικαλείται διάφορες μαρτυρίες για να διακηρύξει την Θεότητά Του. Μεταξύ αυτών των μαρτυριών περιλαμβάνει και την προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού.

  • Ανώνυμος says:

   Χίλια (1000) χρόνια Ανατολική Ρωμαϊκή (δήθεν βυζαντινή) αυτοκρατορία και αυτή η υποτιθέμενη διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, των δήθεν χρησμών και των πλαστών ρήσεων, δεν ήταν τίποτε άλλο από…. ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ της επικρατούσας ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ώστε να ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ την ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΤΑΞΗ, αφού πρώτα ΑΠΟΚΡΥΦΘΗΚΑΝ μέσω ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ τα πραγματικά αρχεία! Έτσι, περνώντας μέχρι σήμερα πάρα πολλοί αιώνες, θεωρείται ως ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ οτιδήποτε σερβίρεται ως αληθινή ιστορική πηγή! Πράγματι λοιπόν αυτή η ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΒΡΩΜΕΡΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ άφησε τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΌΒΛΗΤΑ και τις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ της μέχρι τη σημερινή εποχή και τα σημερινά προβατα του… ΠΟΙΜΝΙΟΥ, σαν ΑΝΘΡΩΠΟΓΙΔΙΑ τα επικαλούνται και παραπέμπουν σε αυτά όταν κάποιος τους αναφέρει την πραγματική Α-ΛΗΘΕΙΑ! ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΨΕΥΤΗ λέγεται το κόλπο! Σαν να ανακαλύπτεται σήμερα ένα χερόγραφο, στο οποίο κάποιος ναζί αξιωματικός συνομίλησε το 1945 με τον Χίτλερ και εκείνος του αποκάλυψε ότι ήταν η μετενσάρκωση του Βούδα και ότι έκανε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να φέρει την παγκόσμια ειρήνη! Περνούν λοιπόν άλλα χίλια χρόνια (συν τα εβδομήντα ένα από το τέλος του πολέμου με έναν Χίτλερ που ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να τοποθετηθεί επί του θέματος) και κάποιοι χρησιμοποιούν το ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΩΛΟΧΑΡΤΟ σαν… ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την δήθεν αλήθεια του Χίτλερ!!! Μικρά γίδια, ίσως να ήρθε ο καιρός ώστε να επιστρέψετε ψυχοπνευματικά στην ανθρώπινη υπόσταση, στην οποία ενσαρκωθήκατε!!!

  • Ανώνυμος says:

   Oι σημερινοί χριστιανοί τα θέλουν όλα, και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο και βασιλιά. Είναι βλέπετε άνθρωποι γεμάτοι αρετές, αλλά κρυφές Γιατί αυτά που βλέπει κανείς είναι την μανία που έχουν να καταδιώκουν εκείνον που δεν υποτάσσεται στην αλάνθαστη γνώμη τους. Κι έχουν αυτή την στάση από παράδοση.Εμείς είμαστε λένε εκείνοι που διώχθηκαν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Νέρωνα, Δομητιανό και Διοκλητιανό. Μα εκείνοι οι αρχαίοι χριστιανοί δεν γνώριζαν κανένα δόγμα, δεν γνώριζαν κανένα ομοούσιο και τα ονόματα τους στην Ελλάδα ήταν Δίας, Απόλλωνας, Ερμής … και τα ονόματα τους στην Αίγυπτο ήταν Σεραπίων, Αμμώνιος, Ισίδωρος και όλοι αυτοί ήταν διάσημοι για την φιλοσοφία τους και την αγάπη τους προς την ελληνική επιστήμη. Όλους αυτούς του χριστιανούς τους δολοφονήσατε ως αιρετικούς και τους εξαφανίσατε από την ιστορία.Και ποιοι είναι οι σημερινοί άγιοι χριστιανοί; Είναι αυτοί ακριβώς που πάντα καταδίωκαν και δολοφονούσαν, οι αυτοκράτορες των Ρωμαίων και οι επίσκοποι που αυτοί διόριζαν. Οι άγιοι των χριστιανών είναι οι εγκληματίες αρχιερείς που με τα πλήθη των καλογέρων και των μονομάχων γκρέμισαν και λεηλάτησαν τους ναούς των Ελλήνων και των αιρετικών χριστιανών.

 26. Chaoskampf says:

  Η ουσια ειναι βασικα οτι οι ειδωλολατρες ανεξαρτητως θρησκευματος ταυτιζονται με την ταμπελα και και το ειδωλο οχι με την ουσια-substance-shekinah-Σ-Οφια του Λογου. Για παραδειγμα γιατι να μας λενε Ελληνες και να πρεπει και καλα να κυνηγμε χριστιανους και γενικα αλλοθρησκους και να μην μας λενε Πελασγους και να κυνηγαμε τους Ελληνες που θεωρουσαν τους Βαρβαρους τους προγονους μας τους Πελασγους στους οποιους επιβληθηκαν; Γιατι να μην μας λενε Ρωμιους και γιατι να αποκτα και καλα καποιος εικονικη αξια απο την ταμπελα και απο την ιστορικη διαφρομη τριτων αντι για παραδειγμα να δινει αξια ο ιδιος στην ταμπελα που φοραει; Το τραγελαφικο της υποθεσης με τους αυτολοβοτομημενους αρχαιοκαπηλους ειναι οτι βασικα βλεπουν τα πραγματα μονοπλευρα μεσα απο ενα κωμικοτραγικο πρισμα που σε οδηγει με μαθηματικη ακριβεια στην παρανοια για αυτο και δεν βλεπω να την σκαπουλαρει τοσο ευκολα καποιος που εχει πεσει θυμα αυτης της γελοιας καταστασης. Για παραδειγμα η Ρωμη προσπαθουσε να επιβαλει δια πυρος και σιδηρου την πιστη στον «θεο» Ρωμαιο αυτοκρατορα και οι Ελληνες διανουμενοι της τοτε εποχης οπως για παραδειγμα ο Κελσος ο «Φιλαληθης» εκτελουσαν εντολες της Ρωμαικης εξουσιας και υπηρετουσαν την προπαγανδα του Ρωμαιου αυτοκρατορα «θεου». Οι Χριστιανοι ασφαλως δεν επιβληθηκαν με την βια καθως επιβιωσαν τις διωξεις και τις μαζικες σφαγες και εγιναν η πληοψηφια του πληθυσμου της Ρωμης πριν ο Μεγας Κωνσταντινος αποφασισει να αναγνωρισει την νεα θρησκεια ως την επισημη θρησκεια της αυτκορατοριας κσι σπο αυτο το σημειο ειναι που ξεκιναει αυτη η σχεση του επαναστατικου κινηματος του Ιησου με την εξουσια που εκανε και τα γνωστα εγκληματα και παρα τις εντολες των χριστιανικων κειμενων τα οποια ειναι κατα της βιας κλπ αν και εδω που τα λεμε αυτη η κατασταση δεν προεκυψε εκ του μηδενος καθως σε ολες τις περιπτωσεις υπηρχαν σφοδρες συγκρουσεις των ελιτιστων Ελληνορωμαιων με την χριστιανικη μαζα που στην πληοψηφια της αλλωστε ηταν οι «αψυχοι» δουλοι οι οποιοι μαλιστα περιμεναν τον νεο Σπαρτακο και εναν Che Guevara βασικα που θα τους οδηγησει και αντι αυτου βρηκαν τον Ιησου που τους εδωσε αλλωστε ψυχη και οπως ηταν λογικο πηραν στο κυνιγι τους ελιτιστες (οπως αλλωστε θα γινει και σημερα). Επειτα η Ρωμη κυνηγουσε το φαντασμα της και μεσα στην ντροπη βασικα που εφερε η ηθικολογια του χριστιανισμου μεσα σε μια εκφυλισμενη και χαωδη κατασταση που μοιαζει αλλωστε με την σημερινη.

 27. ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΤΡΟΝ says:

  Για να καταρρίψουμε μερικούς μύθους ακόμα περί «ανθελληνισμού» των «Βυζαντινών»: 1) Ο Χριστιανισμός είχε ήδη απλωθεί κι επικρατήσει στον ελληνικό/ελληνόφωνο/ελληνίζοντα αρχαίο κόσμο πριν το 313 μ.Χ. και το Έδικτο των Μεδιολάνων. Ο Κωνσταντίνος Α’ ο «Μέγας» παρά το ότι εξέδωσε μαζί με τον Λικίνιο το διάταγμα περί ανεξιθρησκείας ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΑ ΚΛΙΝΗ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ (Pontifex Maximus) ΤΩΝ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΝ. Άλλωστε και το διάταγμα της ανεξιθρησκείας εξεδόθη γιατί ο Χριστιανισμός ήταν πλέον ασυγκράτητο ποτάμι που δεν μπορούσε να αναστραφεί. 2) Ο Κωνσταντίνος Α’ έκλεισε μόνο τον ναό της Αφροδίτης στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, 3) Ο Θεοδόσιος ΔΕΝ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Απλώς απαγόρευσε την τέλεση θυσιών στην διάρκειά τους. Άλλωστε οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν ξεπέσει εντελώς ήδη από την αρχή της ρωμαιοκρατίας καταντώντας ένα δρώμενο πολιτικών παιχνιδιών και σκοπιμότητας. Για να φανταστείτε κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών είναι ο… αυτοκράτορας Νέρωνας… με χιλιάδες στεφάνους ελαίας και μετάλλια στο δυναμικό του, 4) οι περισσότεροι ναοί ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΛΗΘΗ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Καταστράφηκαν από σεισμούς, από την εγκατάλειψη, από τις επιδρομές ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ (Έρουλοι, Γότθοι, Σλάβοι, Άβαροι), και από το γεγονός πως μέχρι και την δεκαετία του 1940 πέτρες από τα αρχαία χαλάσματα χρησιμοποιούνταν ως οικοδομικά υλικά από τους περίοικους (όσοι ζείτε Αθήνα πάτε μια βόλτα στην Πλάκα και δείτε το εσωτερικό παραδοσιακών σπιτιών), 5) ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΔΙΕΣΩΣΑΝ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, 6) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ/ΕΛΛΗΝΙΖΟΥΣΑ «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΙΣΑ-ΙΣΑ ΓΙΑ 3 ΑΙΩΝΕΣ ΟΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΕΔΙΩΞΑΝ ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ΕΙΣ ΜΑΤΗΝ ΟΜΩΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΨΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΤΩΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ -ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ- ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΩΚΡΑΤΗ, ΠΛΑΤΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ/ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ, ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΑΣ ΕΙΣΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΘΕΜΑ. ΑΛΛΑ ΑΝ ΒΑΖΕΤΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ Η ΖΩΗ Ή Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΣΤΕ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΒΡΑΙΟ-ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΝ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Ή Ο ΠΡΟΣΤΥΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ-«ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙ. Εἴπατε τῷ βασιλεῖ, χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά, οὐκέτι Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ μάντιδα δάφνην, οὐ παγὰν λαλέουσαν, ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ. Όσοι κράξετε ή βρίσετε σας έχω γραμμένους στα μέζεα μου…

  • Ανώνυμος says:

   Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 .ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.ΣΕΛΙΔΑ 131 Ο 4ος αιωνας ηταν εποχη εντονων θρησκευτικων συγκρουσεων καθως ο χριστιανισμος ολοενα κερδιζε εδαφος ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ…Ο φιλοσοφος Ισοκασιος απο την κιλικια κατηγορηθηκε οτι ηταν ελληνας,δηλαδη ειδωλολατρης και οδηγηθηκε μπροστα στην εδρα γυμνος και δεμενος πισθαγκωνα..ΣΕΛΙΔΑ 63 Ο Θεοδοσιος καταργησε το 394 με νομο τους ολυμπιακους αγωνες κατα την 293η ολυμπιαδα οπου νικησε ο Κοροιβος Χαθηκε ετσι η πιο ξακουστη απο τις αρχαιες ελληνικες γιορτες.

  • Ανώνυμος says:

   324 μ.ν.χ.
   Ο ρωμαίος αυτοκράτορας Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, λεηλατεί το περίφημο Μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνα στην Ιωνία, και θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιερείς του.326 μ.ν.χ.Ο Κωνσταντίνος καταστρέφει ολοκληρωτικά το ιερό του Ασκληπιού στις Αιγές της Κιλικίας.
   330 μ.ν.χ.Ο Κωνσταντίνος κλέβει όλους τους θησαυρούς και τα αγάλματα που βρίσκονται μέσα στα Ελληνικά ιερά για να διακοσμήσει την Κωνσταντινούπολη. Τον ίδιο χρόνο ο χριστιανικός όχλος, καίει στο Bayeux το ιερό του Βελλενού – Απόλλωνα και λυντσάρει τους ιερείς του.335 μ.ν.χ.
   Ο Κωνσταντίνος καταστρέφει δεκάδες εθνικούς ναούς στη Μικρά Ασία και Παλαιστίνη ενώ διατάζει τη σταύρωση(!) όλων των εθνικών επιστημόνων, φιλοσόφων και ιερέων. Τότε μαρτύρησε και ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σώπατρος. Ακολουθούν καταστροφές ελληνικών ναών και στη θέση τους κτίζονται χριστιανικές εκκλησίες.337 μ.ν.χ.Ο Κωνσταντίνος, από τους πρώτους καταστροφείς του ελληνικού πνεύματος, παιδοκτόνος και συζυγοκτόνος πεθαίνει και η εκκλησία για το θεάρεστο(!) έργο του, ανακηρύσσει αυτόν και τη μητέρα του Ελένη Αγίους και Ισαποστόλους.341 μ.ν.χ.Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος θέτει εκτός νόμου το ελληνίζειν και την άσκηση της μαντικής τέχνης. Πολλοί Έλληνες είτε εκτελούνται, είτε φυλακίζονται.353 μ.ν.χ.
   Ο Κωνστάντιος απαγορεύει τη λατρεία και την προσφορά θυσίας επί ποινή θανάτου.
   354 μ.ν.χ.Ο Κωνστάντιος απαγορεύει τη λειτουργία των ελληνικών ιερών. Οι εθνικοί ιερείς εκτελούνται. Νέο διάταγμα διατάζει την καταστροφή όλων των ελληνικών ναών και τη σφαγή όλων των εθνικών. Ασβεστοκάμινα κατασκευάζονται δίπλα σε ελληνικούς ναούς για να εκμεταλλευτούν τα μάρμαρα. Είναι η αρχή για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα ενάντια στην επιστήμη, την πνευματική και τεχνολογική πρόοδο άλλους ανθρωπότητας.357 μ.ν.χ.
   Ο Κωνστάντιος απαγορεύει δια νόμου -ξανά- όλες τις μεθόδους μαντείας.359 μ.ν.χ.Στη Σκυθόπολη της Συρίας οργανώνονται από τους χριστιανούς τα πρώτα στρατόπεδα θανάτου της ιστορίας. Εκεί συγκεντρώνονται οι εθνικοί, αιρετικοί, Εβραίοι και εκτελούνται με φρικτά βασανιστήρια.
   361 μ.ν.χ.Ο ελληνολάτρης Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, ανεβαίνει στο θρόνο. Αμέσως παύει κάθε διωγμός των εθνικών. Θεσμοθετεί απόλυτη ανεξιθρησκία και επιδιορθώνει όσους ελληνικούς ναούς δεν είχαν ολοκληρωτικά καταστραφεί.363 μ.ν.χ.Ο Ιουλιανός, ο τόσο άδικα δυσφημισμένος από το χριστιανικό ιερατείο δολοφονείται πισώπλατα από φανατικό χριστιανό κατά τη διάρκεια μάχης με τους Πέρσες, μόλις μετά 2 χρόνια βασιλείας. Ο χριστιανός Σωζόμενος επαινεί το δολοφόνο «που για την αγάπη του θεού και της θρησκείας εκτέλεσε μια τέτοια πράξη». Τυπικό δείγμα μισαλλοδοξίας και αρρωστημένου φανατισμού.364 μ.ν.χ.
   Ο αυτοκράτορας Φλάβιος Ιοβιανός διατάζει την πυρπόληση της βιβλιοθήκης της Αντιόχειας. Χιλιάδες ελληνικά βιβλία φιλοσοφίας και επιστήμης καίγονται.365 μ.ν.χ.Απαγορεύεται στους εθνικούς αξιωματικούς να διατάζουν χριστιανούς στρατιώτες.370 μ.ν.χ.Ο αυτοκράτορας Βάλης διατάζει μεγάλο διωγμό κατά των Ελλήνων. Καίγονται χιλιάδες ελληνικά βιβλία με την κατηγορία της μαγείας! Ο φιλόσοφος Σιμωνίδης καίγεται στην πυρά, ο φιλόσοφος Μάξιμος, ύστερα από φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίζεται, οι ιερείς Πατρίκιος και Ιλάριος εκτελούνται, όπως και χιλιάδες εθνικοί, επώνυμοι και μη.372 μ.ν.χ.
   Ο ανθέλληνας Βάλης διατάζει τους κυβερνήτες της Μικράς Ασίας να εξολοθρεύσουν όλους τους Έλληνες καθώς και όλα τα κείμενα της κοσμοθεωρίας και λατρείας τους!373 μ.ν.χ.Νέα απαγόρευση όλων των μορφών μαντείας. Αρχίζει η χρήση του όρου pagani (δηλαδή κάτοικος της υπαίθρου), υποτιμητικά για τους Έλληνες και τους λοιπούς εθνικούς. Ο όρος παγανισμός χρησιμοποιείται έως και σήμερα.

  • Ανώνυμος says:

   375 μ.ν.χ.Ο ναός του Ασκληπιού στην Επίδαυρο κλείνεται από τους χριστιανούς.380 μ.ν.χ.
   Ο Ισπανός και φανατικός ανθέλληνας Θεοδόσιος ο Α΄ (ο αποκαλούμενος και Μέγας), ορίζει επίσημη και μοναδική θρησκεία του κράτους το χριστιανισμό και κηρύσσει εκτός νόμου κάθε άλλη λατρεία. Οι μη χριστιανοί χαρακτηρίζονται σιχαμεροί, αιρετικοί, μωροί και τυφλοί και απειλούνται με επουράνια και επί γης τιμωρία. Εξουσιοδοτεί τον επίσκοπο Μεδιολάνου Αμβρόσιο («άγιο» επίσης) να καταστρέψει όλους τους ναούς των εθνικών. Χριστιανοί ιερείς καθοδηγούν τον όχλο ενάντια στο ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα και καταστρέφουν τα πάντα. Ο 95χρονος ιεροφάντης Νεστόριος κηρύσσει το τέλος των Ελευσινίων μυστηρίων. Είναι η αρχή του πνευματικού σκότους για την ανθρωπότητα.381 μ.ν.χ.Ο (μέγας) Θεοδόσιος με διάταγμά του στερεί τα πολιτικά δικαιώματα όλων των χριστιανών που επιστρέφουν στις παραδοσιακές λατρείες. Με νέο διάταγμά του απαγορεύει ακόμα και την απλή επίσκεψη στους ελληνικούς ναούς. Στην Κων/πολη ο ναός της Αφροδίτης μετατρέπεται σε πορνείο ενώ της Άρτεμης και του θεού Ηλίου σε στάβλους!384-388 μ.ν.χ.Ο Θεοδόσιος διορίζει Έπαρχο Ανατολής το Ματέριο Κυνήγιο και τον διατάζει να χρησιμοποιήσει τους χριστιανούς μοναχούς για την καταστροφή των ελληνικών και εθνικών ναών σε νότια Ελλάδα και Μικρά Ασία, καθώς και για το κάψιμο όλων των ελληνικών βιβλίων. Εκατοντάδες ελληνικοί ναοί και βιβλιοθήκες ισοπεδώνονται και καίγονται. Χιλιάδες Έλληνες και εθνικοί από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας καταλήγουν στα στρατόπεδα θανάτου της Σκυθόπολης 389 μ.ν.χ.
   Όλες οι μέθοδοι χρονολόγησης πέραν της χριστιανικής καταργούνται δια νόμου.390 μ.ν.χ.
   Ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόφιλος εξαπολύει μέγα διωγμό κατά των Ελλήνων και των εθνικών της περιοχής. Καταστρέφει σχεδόν όλους τους μη χριστιανικούς ναούς της Αλεξάνδρειας. Οι μισαλλόδοξοι χριστιανοί, φορτώνουν σε γαϊδούρια ιερά σκεύη και αγάλματα και τα περιφέρουν στην πόλη. Ο γότθος Βοθέριχος, αρχηγός της Βυζαντινής φρουράς της Θεσσαλονίκης, προσπαθεί με τη βία να επιβάλλει το χριστιανισμό στους Έλληνες της πόλης. Οι Έλληνες αντιδρούν και εξεγείρονται. Ο Θεοδόσιος τους καλεί στον ιππόδρομο τάχα για να παρακολουθήσουν ιπποδρομίες. Μέσα σε 3 ώρες με τη βοήθεια των Γότθων σφάζονται 7000 Έλληνες (κατ’ άλλους 15000), επειδή εμμένουν στις παραδόσεις και τους θεούς τους. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η χριστιανική εκκλησία καταδικάζει την πράξη του Θεοδόσιου, αλλά στη συνέχεια τον ανακηρύσσει Μέγα και Άγιο!391 μ.ν.χ.Ο Θεοδόσιος με νέο του νόμο απαγορεύει εκτός από την απλή επίσκεψη σε εθνικούς ναούς ακόμα και το κοίταγμα των σπασμένων αγαλμάτων! Καταργεί την ελληνική και καθιερώνει τη λατινική ως επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας. Οι διωγμοί και οι σφαγές οδηγούν σε νέα εξέγερση των εθνικών στην Αλεξάνδρεια, που οχυρώνονται στο Σεράπειο. Ο φιλόσοφος Ολύμπιος καλεί σε ένοπλο υπέρ βωμών αγώνα τους αρχαιόθρησκους της πόλης. Για την αποφυγή γενίκευσης των εξεγέρσεων ο Θεοδόσιος λύνει την πολιορκία, αμέσως όμως μετά την αποχώρηση του Ολύμπιου και των συναγωνιστών του, ο δειλός πατριάρχης Θεόφιλος και οι εξίσου δειλοί συνεργοί του επιτίθενται στον ανυπεράσπιστο ναό, τον καταστρέφουν και παραδίδουν στις φλόγες την τεράστια βιβλιοθήκη (700.000 τόμοι!) που φιλοξενούσε το ιερό. Στη θέση του ναού οι χριστιανοί κτίζουν μοναστήρι.
   392 μ.ν.χ.Νέες σφαγές Ελλήνων και Εθνικών. Τα Καβήρεια μυστήρια της Σαμοθράκης παύουν και οι Έλληνες ιερείς σφάζονται. Στην Κύπρο οι τοπικοί επίσκοποι Επιφάνιος και Τύχων (άγιοι και οι δύο) καταστρέφουν σχεδόν όλους τους ναούς στο νησί. Τα μυστήρια της θεάς Αφροδίτης σταματούν. Εκδίδεται άλλος ένας παρανοϊκός νόμος του Θεοδόσιου, σύμφωνα με το οποίο, όποιος δεν υπακούει τον «Άγιο» Επιφάνιο δεν έχει δικαίωμα ζωής στο νησί!393 μ.ν.χ.
   Απαγόρευση των Πυθικών, των Ολυμπιακών και Ακτίων αγώνων ως ελληνικών μιασμάτων. Οι οπαδοί της θρησκείας της αγάπης ισοπεδώνουν τους ναούς της Ολυμπίας. Παράλληλα με όλα αυτά ο Θεοδόσιος -όλως περιέργως- ορίζει την ιουδαϊκή θρησκεία ως ανεκτή από τους χριστιανούς και απαγορεύει κάθε καταστροφή ιουδαϊκής συναγωγής.395 μ.ν.χ.Ο αυτοκράτορας Φλάβιος Αρκάδιος με δύο νόμους του διατάζει ανηλεή διωγμό κατά Ελλήνων και εθνικών. Ο ευνούχος του Αρκάδιου Ρουφίνος, για να εξουδετερώσει την απειλή των Γότθων, συμβουλεύει τον αρχηγό τους Αλάριχο να στραφεί εναντίον της Ελλάδας. Οι εκχριστιανισμένοι Γότθοι βοηθούμενοι από πλήθος ειδωλοφάγων μοναχών αρχίζουν την ισοπέδωση των ελληνικών πόλεων και τη σφαγή των Ελλήνων. Το Δίον, η Μεσσηνία, το Άργος, η Νεμέα, η Λυκόσουρα, η Σπάρτη, τα Μέγαρα, η Κόρινθος και άλλες ελληνικές πόλεις καταστρέφονται ολοκληρωτικά. Τα ιερά του Δία στη Νεμέα, τα ιερά της Ολυμπίας, τα αρκαδικά ιερά της Λυκόσουρας και το ιερό της Ελευσίνας μαζί με πλήθος άλλων ελληνικών λατρευτικών κέντρων καταστρέφονται ολοκληρωτικά, ενώ οι ιερείς τους είτε σφάζονται, είτε, όπως ο ιεροφάντης του Μίθρα Ιλάριος, καίγονται ζωντανοί.396 μ.ν.χ.Νόμος του Αρκαδίου ορίζει ότι οποιαδήποτε είδους ενασχόληση με το Δωδεκάθεο και τις εθνικές λατρείες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύστατη προδοσία απέναντι στην αυτοκρατορία. Οι εναπομείναντες εθνικοί ιερείς και ιεροφάντες φυλακίζονται.397 μ.ν.χ.Νέος νόμος του Αρκαδίου. Με την παρότρυνση του «αγίου» και φανατικού ανθέλληνα Χρυσοστόμου, (του ανεκδιήγητου «ιεράρχη», που αποκάλεσε τους Έλληνες φιλόσοφους ανήθικα καθάρματα), διατάζει το «ες έδαφος φέρειν» για όλους τους εναπομείναντες ναούς Ελλήνων και εθνικών, καθώς και την ασβεστοποίηση των μαρμάρων τους και τη χρήση τους ως οικοδομικών υλικών, ώστε να χαθούν για πάντα τα ίχνη των εθνικών λατρειών.398 μ.ν.χ.Το 4ο εκκλησιαστικό συνέδριο της Καρχηδόνας απαγορεύει τη μελέτη των βιβλίων των Ελλήνων και λοιπών εθνικών, ακόμα και στους χριστιανούς επίσκοπους. Ο επίσκοπος Πορφύριος, και αυτός «άγιος», ισοπεδώνει σχεδόν όλους τους ναούς των εθνικών στη Γάζα.399 μ.ν.χ.Ο Αρκάδιος διατάζει με νέο νόμο την ισοπέδωση όσων από τους ελληνικούς ναούς έχουν παραμείνει ακόμα όρθιοι.400 μ.ν.χ.
   Ο επίσκοπος Νικήτας καταστρέφει το μαντείο του Διονύσου στις Βάσσες και «βαπτίζει» δια της βίας χριστιανούς τους κατοίκους της πόλης.
   401 μ.ν.χ.Ο χριστιανικός όχλος της Καρχηδόνας καταστρέφει ναούς και είδωλα. Ο «άγιος» Πορφύριος ολοκληρώνει το έργο του στη Γάζα, καταστρέφοντας και τα τελευταία 9 εθνικά ιερά, καίγοντας βιβλία και λυντσάροντας εθνικούς.
   404-406 μ.ν.χ.Ο «άγιος» Χρυσόστομος στέλνει τις ορδές των παρανοϊκών μοναχών να διαλύσουν όλα τα αγάλματα και τους ναούς στην Παλαιστίνη. Πείθει με γλυκόλογα διάφορες πλούσιες «νεοφώτιστες» χριστιανές να χρηματοδοτήσουν τις «ειδωλοφαγικές» δραστηριότητες αυτού και του όχλου του. Ο ναός της Εφεσίας Αρτέμιδας, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου πυρπολείται και εκθεμελιώνεται από τους ροπαλοφόρους του και τα περίφημα γλυπτά γίνονται οικοδομικά υλικά για εκκλησιές και σπίτια. Στη Σαλαμίνα της Κύπρου ο «άγιος» Επιφάνιος καταστρέφει και ληστεύει τον εκεί ναό του Δία. Ο «άγιος» Ευτύχιος καταστρέφει το μαντείο και το ναό της Αφροδίτης.407 μ.ν.χ.Για ακόμα μια φορά οι μη χριστιανικές γιορτές και ιεροπραξίες απαγορεύονται δια νόμου.408 μ.ν.χ.Κοινό διάταγμα του αυτοκράτορα της Ανατολής Αρκαδίου και της Δύσης Ονώριου απαγορεύει την οποιαδήποτε κατοχή εθνικών γλυπτών, ενώ διατάσσεται η αφαίρεση όλων των αγαλμάτων από τους ναούς των εθνικών και η μετατροπή των ναών σε εκκλησίες. Νέες σφαγές και διωγμοί του ελληνικού και εθνικού στοιχείου της αυτοκρατορίας και νέες πυρπολήσεις βιβλίων. Την ίδια εποχή ο Αυγουστίνος (άγιος κι αυτός) σφαγιάζει στη Δύση εκατοντάδες, και με τη βοήθεια του χριστιανικού όχλου και του αυτοκρατορικού στρατού γκρεμίζει πολλά εθνικά ιερά.409 μ.ν.χ.Ο Θεοδόσιος ο Β΄ απαγορεύει την αστρολογία και τις μεθόδους μαντείας δια ποινής θανάτου.415 μ.ν.χ.Στην Αλεξάνδρεια, σωματοφύλακες (παραβολάνοι) του εκεί πατριαρχείου, βρίσκουν στο δρόμο τη μαθηματικό και νεοπλατωνική φιλόσοφο Υπατία, ένα από τα πιο φωτεινά πνεύματα της εποχής. Τη συλλαμβάνουν και τη σέρνουν μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ, της ξεσκίζουν τα ρούχα, γδέρνουν το δέρμα της με κοφτερά όστρακα, της σπάνε τα κόκαλα, την κόβουν σε μικρά κομμάτια και τα πετάνε μαζί με τα έργα της στην πυρά και στα αδέσποτα σκυλιά. Η μόνη αιτία του ειδεχθέστερου εγκλήματος όλων των αιώνων, το γεγονός ότι η Υπατία ήταν μαθηματικός και φιλόσοφος, άρα μάγισσα για τους χριστιανούς και το σημαντικότερο, κοινωνός του ελληνικού πνεύματος. Φυσικά κανένα από τα κτήνη που ευθύνονταν για τον θάνατό της δεν τιμωρήθηκε. Το αντίθετο μάλιστα. Ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Κύριλλος, ο ηθικός αυτουργός της άγριας δολοφονίας, ΑΓΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ! Νέοι διωγμοί των εθνικών στην Αφρική όπου οι τρόποι εκτέλεσης είναι δύο: σταύρωση ή θάνατος στην πυρά.25 Νοεμβρίου 2009 στις 4:33 π.μ.Papzy 416 μ.ν.χ.
   Στην Αβησσυνία ο μοναχός Υπάτιος ο αποκαλούμενος και «σπάθα του θεού» μαζί με ροπαλοφόρους περιδιαβαίνουν την περιοχή καταστρέφοντας ναούς, καίγοντας ιερά άλση και σκοτώνοντας λυσσωδώς κρυφούς εθνικούς ιερείς. Όσοι αξιωματούχοι εμμένουν στους πατρώες θρησκείες χάνουν τις θέσεις τους.423 μ.ν.χ.
   Ο Θεοδόσιος ο Β΄ με διάταγμά του χαρακτηρίζει τις εθνικές λατρείες ως δαιμονικές και απειλεί με φυλακίσεις και βασανιστήρια όσους τις ασπάζονται.429 μ.ν.χ.Ροπαλοφόροι μοναχοί γκρεμίζουν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς από τον Παρθενώνα, καταστρέφουν τη σκεπή του ναού και τον λαφυραγωγούν. Οι Αθηναίοι εθνικοί διώκονται.435 μ.ν.χ.Ο Θεοδόσιος ο Β΄ διατάζει την ποινή του θανάτου για τους Έλληνες εθνικούς. Επίσης ορίζει ότι νόμιμη θρησκεία στην αυτοκρατορία εκτός από τη χριστιανική είναι και ο Ιουδαϊσμός.438 μ.ν.χ.Μεγάλος λοιμός πέφτει το χειμώνα του έτους αυτού στην αυτοκρατορία και ο Θεοδόσιος ο Β΄ κατηγορεί ως υπαίτιους τους εθνικούς, γιατί λατρεύουν τους δαίμονες!440-450 μ.ν.χ.Οι χριστιανοί γκρεμίζουν όσους εθνικούς ναούς απόμειναν. Ο Θεοδόσιος ο Β΄ διατάζει το κάψιμο όλων των μη χριστιανικών βιβλίων και κυρίως αυτών του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πορφύριου μαθητή του Πλωτίνου. Στα κείμενά του ‘’κατά χριστιανών’’ αποδείκνυε ότι πολλά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είχαν γραφτεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντίοχου του Επιφανούς και καταδείκνυε τις αντιφάσεις της χριστιανικής θρησκείας. Οι ναοί της Αφροδισίας καταστρέφονται και η πόλη μετονομάζεται σε Σταυρούπολη.451 μ.ν.χ.
   Νέος νόμος του Θεοδόσιου Β΄ ορίζει ως ποινή για κάθε μορφή «ειδωλολατρίας» το θάνατο.457-491 μ.ν.χ.Σποραδικές εκτελέσεις εθνικών σ’ όλη την αυτοκρατορία. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εξεγείρονται. Η εξέγερση καταστέλλεται και οι έλληνες σφάζονται από τον αυτοκρατορικό στρατό. Μεγάλες μορφές της αυτοκρατορίας με την κατηγορία πως είναι Έλληνες εκτελούνται, όπως ο Ζώσιμος, ο Ισίδωρος, ο Σεβηριανός και άλλοι, ενώ λαμβάνει χώρα η περίφημη δίκη του φιλοσόφου Ισοκάσιου. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου χριστιανοί αξιωματούχοι διαπομπεύουν, βασανίζουν και εκτελούν πολλούς κρυφούς εθνικούς ιερείς.
   474 μ.ν.χ.Αυτοκράτορας αναλαμβάνει ο Ζήνων. Επί βασιλείας του το 484, εκδηλώνεται νέα εξέγερση των Ελλήνων κατά του χριστιανικού κατεστημένου με ηγέτες το Λεόντιο, τον Ίλλο και τον αθηναίο φιλόσοφο Παμπρέπιο. Παρά το γενναίο αγώνα των Ελλήνων, 4 χρόνια μετά και οι τελευταίοι επαναστάτες θανατώνονται. Στην Ίμβρο ο προσηλυτιστής Κόνων ακολουθούμενος από λυσσαλέο πλήθος ειδωλοφάγων μοναχών εκτελεί όλους τους Έλληνες του νησιού.515 μ.ν.χ.Ο αυτοκράτορας Αναστάσιος με ειδωλοφάγους μοναχούς και στρατό ισοπεδώνει το ναό του θεού Θεανδρίτου στη Ζοάρα της Αραβίας, καθώς και δεκάδες άλλα ιερά. Οι εθνικοί της περιοχής εκτελούνται. Στα χρόνια του Αναστάσιου, γίνεται υποχρεωτικό το βάπτισμα.528 μ.ν.χ.Ο κορυφαίος ανθέλληνας Γιουτπράβδα (Ιουστινιανός), καταργεί τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στις μέρες του εκδηλώνεται η περίφημη στάση του Νίκα. Οι δύο μεγάλες φατρίες του ιππόδρομου, οι Πράσινοι και οι Βένετοι, επιζητούσαν την παύση κάθε είδους διωγμού για θρησκευτικούς και λατρευτικούς λόγους. Με την αρχή της εξέγερσης πυρπόλησαν τις φυλακές, για να ελευθερώσουν τους κρατούμενους εθνικούς. Έπειτα έκαψαν τη «χαλκή πύλη» του παλατιού και την Αγία Σοφία. O αυτοκρατορικός στρατός, σε συνεργασία με το βαρβαρικό φύλο των (χριστιανών) Έρουλων, πνίγει την εξέγερση των Ελλήνων στο αίμα. 40.000 νεκροί αρχικά και εν συνεχεία γκρέμισμα ελληνικών ναών και κλείσιμο φιλοσοφικών σχολών. Η τελευταία ελπίδα του ελληνισμού είχε χαθεί. Ο Ιουστινιανός επιβάλλει ποινές θανάτου δια σταύρωσης, πυρός και βασανιστηρίων στους «εκ τους των ανοσίων και μυσαρών Ελλήνων κατεχομένους πλάνης». Συντάσσει τον «Ιουστινιάνειο κώδικα», μνημείο ανθελληνικού παροξυσμού.529 μ.ν.χ.Ο Ιουστινιανός κλείνει τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών και δημεύει την περιουσία της. Οι τελευταίοι διδάσκαλοι κυνηγημένοι, βρίσκουν καταφύγιο στην αυλή του λάτρη του ελληνικού πολιτισμού Πέρση βασιλιά Χοσρόη.532-546 μ.ν.χ.
   Ο μονοφυσίτης μοναχός Ιωάννης Ασιακός μαζί με οπαδούς του περιδιαβαίνουν τη Μ. Ασία και διαλύουν ό,τι απομένει από τις εθνικές λατρείες. Για τη δράση του ο Ιουστινιανός τον ονομάζει «επίσημο αυτοκρατορικό προσηλυτιστή». Στην Κωνσταντινούπολη εντωμεταξύ φυλακίζονται, βασανίζονται και εκτελούνται γραμματικοί, ρήτορες, νομικοί και λόγιοι με την κατηγορία πως είναι «Έλληνες».556 μ.ν.χ.Ο επίσκοπος Αμάνθιος στέλνεται από τον Ιουστινιανό στην Αντιόχεια για να εξοντώσει όλους τους εναπομείναντες εθνικούς της πόλης και να καταστρέψει τις κρυφές ιδιωτικές τους βιβλιοθήκες με την «ανόσια» γνώση των Ελλήνων.562 μ.ν.χ.Νέος διωγμός των Ελλήνων και λοιπών εθνικών σε Αθήνα, Παλμήρα και Κωνσταντινούπολη. Ο χρονικογράφος Ι. Μαλάλας στο έργο του «Χρονογραφία» γράφει χαρακτηριστικά: «Έλληνες πιάστηκαν και διαπομπεύτηκαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη ταυτόχρονα με το κάψιμο όσων ελληνικών βιβλίων βρέθηκαν σε ιδιωτικές συλλογές».

  • Ανώνυμος says:

   578-582 μ.ν.χ.Ο αυτοκράτορας Τιβέριος, συνεχίζει το «θεάρεστο» έργο των προκατόχων του. Εκατοντάδες κρυπτοεθνικοί εκτελούνται, παλουκώνονται, αποκεφαλίζονται και σταυρώνονται. Ο ύπαρχος Ανατολής Ανατόλιος ρίχνεται στα λιοντάρια με την κατηγορία της λατρείας του Δία.582-602 μ.ν.χ.Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος εξαπολύει νέους διωγμούς κατά των εθνικών που απόμειναν στην αυτοκρατορία. Οι χριστιανοί εκτελούν, βασανίζουν, καίνε, σταυρώνουν οποιονδήποτε είναι ύποπτος για εθνική λατρεία.602 μ.ν.χ.Με το θάνατο του Μαυρίκιου ξεσπά «εμφύλια διαμάχη» στους κόλπους της αυτοκρατορίας. Οι όχλοι της Κιλικίας, Μ. Ασίας, Παλαιστίνης, Θεσσαλονίκης, των Βαλκανικών επαρχιών και αυτής της πρωτεύουσας αλληλοσκοτώνονται. Είναι μια εποχή παραλογισμού και σχιζοφρένειας, όπως κάθε εποχή που ακολουθεί μετά από λοιμούς και επιδημίες.692 μ.ν.χ.Λαμβάνει χώρα η Πενθέκτη σύνοδος. Σ’ αυτήν, η ίδια η ηγεσία του χριστιανισμού παραδέχεται πως παρά τις πολύχρονες (4 αιώνες διωγμών) προσπάθειές τους υπάρχουν ακόμα ελληνικά και εθνικά κατάλοιπα. Έτσι, αποφασίζεται η απαγόρευση όσων από τις γιορτές των εθνικών συνεχίζουν ακόμα σε σκόρπια μέρη της αυτοκρατορίας όπως τα Βρουμάλια, τα Ανθεστήρια, τα Βοτά και οι διονυσιακές και εθνικές εορτές.804 μ.ν.χ.Ο πατριάρχης Κων/πολης Ταράσιος αποπειράται να εκχριστιανίσει τους τελευταίους Έλληνες της αυτοκρατορίας, τους κατοίκους της Μέσα Μάνης, αλλά συναντάει σθεναρή αντίσταση.
   850-860 μ.ν.χ.Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταράσιος πέτυχε με τη φωτιά και το σπαθί ο Αρμένιος προσηλυτιστής και «άγιος» «Νίκων ο μετανοείτε». Ο Νίκων έχτισε τις πόρτες των εκκλησιών πολύ χαμηλές, ώστε όταν εισέρχονταν μέσα οι «νεοφώτιστοι» Λάκωνες να σκύβουν το κεφάλι τους. Έτσι στα μέσα του 9ου αιώνα παύει και η τελευταία λατρεία Ελλήνων θεών στην ίδια τη χώρα που γεννήθηκε.Όπως είδαμε στον παραπάνω εξαιρετικά περιληπτικό χρονολογικό πίνακα, η χριστιανική θρησκεία αντιμετώπισε με μεγάλο φόβο και μίσος το ελεύθερο ελληνικό πνεύμα, για έναν απλό λόγο: βασιζόμενη στην αρχή του «πίστευε και μη ερεύνα» θεωρεί οτιδήποτε πέραν της δικής της ιδεολογίας «σατανικό» και καταδικαστέο (συνήθως σε θάνατο. Η «ιερά εξέταση» σταμάτησε δια νόμου μόλις το 1850).Κάτι τέτοιο ήταν αδιανόητο για τους Έλληνες, που είχαν έμφυτα τα στοιχεία της αναζήτησης και του προβληματισμού. Ήταν επομένως απειλή για τους εκφραστές της θρησκείας της «αγάπης». Με δικαιολογία λοιπόν τον εκχριστιανισμό τους, κατέστρεψαν έναν πολιτισμό ανώτερο από κάθε άποψη. Έναν πολιτισμό, που έθεσε τις βάσεις της επιστημονικής σκέψης, της καλλιτεχνικής αναζήτησης και ενός ιδεώδους που δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ζώο με προκαθορισμένη μοίρα, αλλά ένα ον νοήμον, ικανό να εξελιχθεί ελεύθερα και να μεγαλουργήσει, χωρίς το φόβο κανενός εξωσυμπαντικού «θεού».Η καταγραφή αυτή μπορεί μεν να αναφέρεται στην περίοδο μεταξύ του 324 και του 860 (536 έτη!), όπου έγινε και το μεγαλύτερο μέρος των διωγμών και εγκλημάτων κατά των Ελλήνων και του ελληνικού πνεύματος, οι σποραδικές όμως καταστροφές και διώξεις του ελληνικού πολιτισμού συνεχίστηκαν (το 1729 π.χ. ο Γάλλος αβάς Φουρμόν κατέστρεψε εκ θεμελίων την αρχαία Σπάρτη, την Τροιζήνα και την Ερμιόνη) και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Φυσικά τίποτα και ποτέ δε δημοσιοποιείται και κανείς ασφαλώς δεν τιμωρείται για τις πράξεις αυτές.

 28. Chaoskampf says:

  Η Ιερα Εξεταση ηταν ασφαλως μια Πλατωνικη ιδεα καθως αλλωστε στους νομους της «ιδανικης» πολτειας του λεει οτι οι αθεοι πρεπει να εκτελουνται. Ο Πλατωνας εγινε θεμα κυριως μετα τον Χριστο καθως ειναι γνωστο αλλωστε οτι αυτοεξοριστικε και δεν το θεωρω καθολου τυχαιο που αρκετοι εθνικοι κατηγορουν τον Πλατωνα οτι ανοιξε τον δρομο για τον χριστιανισμο καθως επι της ουσιας απομυθοποιησε την Ελληνικη πραγματικοτητα και ελεγε μαλιστα οτι οι ποιητες (π,χ Ομηρος, Ορφεας) δεν πρεπει να διδασκονται στα παιδια γιατι τους οδηγουν στην ανηθικοτητα. Για αυτο το θεμα ειχε μιλησει και ο Ηρακλειτος ο οποιος ελεγε οτι ο Ομηρος θα επρεπε να ραπιζεται για τις ανοησιες που ειπε για τους θεους. Η νοοτροπια της ιερας εξετασης ειναι καθολα Ελληνικη και ας μην ξεχανμε αλλωστε την δικη του Πυθαγορα για αθεια απο 1000 δικαστες και ας μην παραγνωριζουμε και αυτο που συμβαινει εδω μεσα οπου οι μεγαλυτεροι φασιστες ειναι οι αρχαιοκαπηλοι που δεν μπορουν να καταλαβουν καν τι ειναι αυτο που επιδιωκουν και αν ειναι δηλαδη ανεξιθρησκεια αυτο που επιδιωκουν η σφγιασμο των αλλοθρησκων (που δεν ειναι δηλαδη αρχαιοκαπηλοι και «γνησιοι» Ελληνες) και οχι μονο των χριστιανων. Anyway απολογουμε για την παρεμβαση. Θα σας αφησω να τα βρειτε μεταξυ σας και θα σας ενημερωσω για την εξελιξη της θεραπειας σας αν κριθει αναγκαιο απο την παγκοσμια κοινοτητα ψυχιατρων της σχολης του Γιουγκ.

  • PANDAROS says:

   Τα ειπες ολα αγαπητε φιλε…….ενα μεγαλο μπραβο! σε εσενα και στον πιο πανω τον αντι μετατρον…..αυτη η πλακα μετα απο 2000 χρονια πρεπει να τελειωσει το βυζαντιο ειναι η συνεχεια του ελληνισμου!!! δεν χρειαζεται να γραψω τιποτα παραπανω ,ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ ΕΣΥ!!!αυτο το κειμενακι πρεπει να κοπιαριστει και οποτε , αυτοι οι περιεργοι τυποι που θελουν να διχασουν τους ελληνες ,γραφουν τετοια πραμματα πρεπει να του το πετας στην μουρη…………!!!!….δεν ειναι δυνατον να τους χαριζεις ολη την βυζαντινη περιοδο ,ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣεδω οι ρωσοι θελουν να ειναι οι συνεχιστες του βυζαντιου!!!!!! ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΦΤΥΝΟΥΜΕ……και παλι ευγε αγαπητε φιλε ,,,,,

   • Ανώνυμος says:

    Ο βυζαντινολάτρης PANDAROS λεει ότι ο Ελληνισμός έχει συνέχεια και μεις πάμε να του την διασπάσουμε διαγράφοντες το βυζάντιο. Ποιός είπε ότι ο Ελληνισμός δεν έχει συνέχεια; Το ζήτημα είναι ότι το βυζάντιο δεν είναι κρίκος της αλυσίδας της συνέχειας του Ελληνισμού. Ήμασταν δούλοι στους βυζαντινούς, ήταν κατακτητές μας. Ο κατακτητής δεν αποτελεί ιστορική συνέχεια του κατακτημένου. Γιατί κατά την ίδια λογική, αν πούμε την οθωμανική αυτοκρατορία ανθελληνική, θα μπορούσε ένας Έλλην μουσουλμάνος με τα δικά τους μυαλά να μας κατηγορήσει ότι …διασπούμε την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού της περιόδου 1453-1821. Αν κατηγορήσουμε τους Ναζί για την περίοδο 1940-44, τί θα μας έλεγε ένας Έλλην εθνικοσοσιαλιστής φιλοναζί; Ότι διασπούμε την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού της περιόδου 1940-44; Να δούμε τι άλλες ανοησίες θα ακούσουμε από τους θρασυτάτους βυζαντινούς γραικύλους.

    • ΠΔ. says:

     Ημασταν αρχικα δουλοι.Ομως ο Μ.Κων/τινος μας εκανε αφεντικα τελικα.Με το διαχωρισμο σε Δυτ.και Ανατ. αυτοκρατορια,το Βυζαντιο,οπως το ονομασαν οι δυτικοι,θελοντας οι ηλιθιοι να κρατησουν την κληρονομια της κραταιας Ρωμαικης αυτοκρατοριας,τραβηξε δικη του πορεια.Τα εθνη που το αποτελουσαν δεν ηταν ολα ελληνικα,αλλα στην ουσια το Βυζαντιο ηταν ο συνεχιστης της αυτοκρατοριας του Μ.Αεξανδρου και των διαδοχων του.Η επισημη γλωσσα,ηταν ηδη η ελληνικη σε αυτες τις περιοχες και η ρωμαικη δεν καταφερε ποτε να επιβληθει.Η παιδεια ηταν ελληνικη και η διοικηση ηταν στα χερια των ελληνων.Γι’αυτο και οι δυτικοι τρεφουν ακομα μισος για το Βυζαντιο,γι’αυτο προσπαθησαν με καθε τροπο να το καταστρεψουν με τις σταυροφοριες.Ολοι ξερουμε τις καταστροφες που εγιναν στην Κων/πολη απο τους σταυροφορους και ποσα γλυπτα στολιζουν τωρα τη Ρωμη.Και οχι μονο απο την Κων/πολη,ολη την Ελλαδα εγδυσαν οι ρωμαιοι.Η Κων/πολη λοιπον ηταν παντα καρφι στο ματι των δυτικων και προσπαθησαν και με το καλο(ενωση εκκλησιων οπως τωρα)και με το αγριο να γινει δικη τους.Ετσι λοιπον εξηγειται το μισος της δυσης,γιατι δεν εβλεπαν το Βυζαντιο σαν ρωμαικο.Η τουρκοκρατια ειναι αλλη υποθεση.Εκει ημασταν πραγματικα σκλαβωμενοι.Ουτε κοινη γλωσσα,ουτε κοινη θρησκεια,κεφαλικο φορο ,σκοτωμοι και διωξεις,γιατι οι ελληναραδες δεν αλλαζαν την πιστη τους.Γι’αυτο κρατηθηκαμε ενωμενοι σαν εθνος.Οσοι αλλαξαν την πιστη τους τουρκεψαν.

     • Ανώνυμος says:

      [Bασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια] Ποιος Θεος των ελληνων ο Χριστος ? Ποια αυτοκρατορια και ποια Θρησκεια …ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ? Διαβασες το αρθρο παραπανω? ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ …Περα λοιπον απο το γεγονος οτι ο χριστιανισμος επιβληθηκε στους ελληνες το ΔΟΓΜΑ αυτο εδραιωθηκε πανω στο μεγαλυτερο παραμυθι του κοσμου ωστε η εξουσια να γελαει με την καταντια του ελληνα.Για σενα ΠΔ και τους φιλους σου θα ανεβασω λιγο τον πηχη.

     • ΠΔ. says:

      Aν ενας προγονος σου ,αναγκασε τον πρωτο χριστιανο προγονο μου να γινει χριστιανος με τη βια,του ειμαι ολοκληρωτικα υποχρεος οπως και σε’σενα.Γιατι πλεον επιλεγω με τη θεληση μου και με απολυτη ελευθερια και συνεχιζω με την ιδια πιστη.(νομιζα οτι ταφτυσες γιατρε,με τοση δουλεια,μαλλον εβγαλες και λαγο 🙂 ).

   • Ανώνυμος says:

    Το ιστορικό Συμπέρασμα που προκύπτει από την ιστορική έρευνα των πηγών της Βυζαντινής Περιόδου μεταξύ του 4ου και 6ου αι. μ.Χ. μπορεί εκ προοιμίου να συνοψισθεί στα εξής: Η πλειοψηφία των Ελλήνων της κυρίως Ελλάδας καθώς και μεγάλο τμήμα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου παρέμεινε πιστό στο Δωδεκάθεο, στη λατρεία της Ίσιδας, του Σέραπι ή στον Μιθραϊσμό και μόνο δια πυρός και σιδήρου απαρνήθηκε την πατρογονική πίστη του.Πολλοί απ’ τους “υπόλοιπους” είχαν “ασπασθεί τον Χριστιανισμό για καθαρά βιοποριστικούς λόγους κυρίως.Το Βυζάντιο έπραξε μεγάλες θηριωδίες κατά των Ελλήνων, π.χ. Ο Ιωάννης της Εφέσου “δια της βίας βάφτισε” 70.000 “ειδωλολάτρες” της Μικρασίας, ο “άγιος” Πορφύριος το 401 “προχώρησε … στην γενοκτονία όλων των Ελλήνων κατοίκων της πόλεως Γάζας στην Παλαιστίνη (Πασχάλιον Χρονικόν, 402).

  • lykaonas says:

   ΜΕΓΑΛΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΝΤΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΟΜΩΣ ΜΕΓΑΛΕ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ ΟΥΤΕ ΑΝΤΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΙΣΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΣΚΕΨΟΥ ΕΝΑ ΛΑΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΑΛΥΠΗΤΑ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΟΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΟΓΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΧΑΡΙΖΩ ΠΟΥΘΕΝΑΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΗ Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΟΥ ΓΙΟΥΓΚ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΔΕΡΦΕ

 29. Chaoskampf says:

  Μικρες διορθωσεις. Η ουσια ειναι βασικα οτι οι ειδωλολατρες ανεξαρτητως θρησκευματος ταυτιζονται με την ταμπελα και το ειδωλο και απομακρυνονται απο την ουσια/substance/Shekinah/Σ-Οφια του Λογου και απο το Ειναι τους επι της ουσιας. Για παραδειγμα γιατι να μας λενε Ελληνες και να πρεπει και καλα να κυνηγαμε Χριστιανους και γενικα αλλοθρησκους και να μην μας λενε Πελασγους και να κυνηγαμε τους Ελληνες που θεωρουσαν Βαρβαρους τους προγονους μας τους Πελασγους στους οποιους επιβληθηκαν; Γιατι να μην μας λενε Ρωμιους και γιατι να αποκτα και καλα καποιος εικονικη αξια απο την ταμπελα και απο την ιστορικη διαδρομη τριτων αντι για παραδειγμα να δινει ο ιδιος αξια στην ταμπελα που φοραει; Το τραγελαφικο της υποθεσης με τους αυτολοβοτομημενους αρχαιοκαπηλους ειναι οτι βασικα βλεπουν τα πραγματα μονοπλευρα μεσα απο ενα κωμικοτραγικο πρισμα που σε οδηγει με μαθηματικη ακριβεια στην παρανοια για αυτο και δεν βλεπω να την σκαπουλαρει τοσο ευκολα καποιος που εχει πεσει θυμα αυτης της γελοιας καταστασης. Για παραδειγμα η Ρωμη προσπαθουσε να επιβαλει δια πυρος και σιδηρου την πιστη στον «θεο» Ρωμαιο αυτοκρατορα και οι Ελληνες διανοουμενοι της τοτε εποχης οπως για παραδειγμα ο Κελσος ο «Φιλαληθης» εκτελουσαν τις εντολες της Ρωμαικης εξουσιας και υπηρετουσαν την προπαγανδα του Ρωμαιου αυτοκρατορα «θεου». Οι Χριστιανοι ασφαλως δεν επιβληθηκαν με την βια καθως επιβιωσαν απο τις διωξεις και τις μαζικες σφαγες και εγιναν η πληοψηφια του πληθυσμου της Ρωμης πριν ο Μεγας Κωνσταντινος αποφασισει να αναγνωρισει την νεα θρησκεια ως την επισημη θρησκεια της αυτκορατοριας και σπο αυτο το σημειο ειναι που ξεκιναει αυτη η σχεση του επαναστατικου κινηματος του Ιησου με την εξουσια που εκανε και τα γνωστα εγκληματα και παρα τις εντολες των χριστιανικων κειμενων τα οποια ειναι κατα της βιας κλπ αν και εδω που τα λεμε αυτη η κατασταση δεν προεκυψε εκ του μηδενος καθως σε ολες τις περιπτωσεις υπηρχαν σφοδρες συγκρουσεις των ελιτιστων Ελληνορωμαιων με την χριστιανικη μαζα που στην πληοψηφια της αλλωστε ηταν οι «αψυχοι» δουλοι οι οποιοι μαλιστα περιμεναν τον νεο Σπαρτακο και εναν Che Guevara βασικα που θα τους οδηγησει και αντι αυτου βρηκαν τον Ιησου που τους εδωσε αλλωστε ψυχη και οπως ηταν λογικο πηραν στο κυνηγι τους ελιτιστες (οπως αλλωστε θα γινει και σημερα). Επειτα η Ρωμη κυνηγουσε το φαντασμα της και μεσα στην ντροπη βασικα που εφερε η ηθικολογια του χριστιανισμου μεσα σε μια εκφυλισμενη και χαωδη κατασταση που μοιαζει αλλωστε με την σημερινη. Το θεμα εδω περα λοιπον ειναι το πως προσδιοριζεται η Ελληνικοτητα μεσα στα πλαισια της νεοελληνικης πραγματικοτητας και οχι ο φασισμος της αρχαιοκαπηλιας μεσα σε αυτο το θλιβερο μαλιστα θρησκευτικο επι της ουσιας πλαισιο καθως αλλωστε οι αρχαια Ελληνικη παραδοση ηταν επι της ουσιας μια εξωτερικευση της εμπειρικης γνωσης της ανατολης και της Αιγυπτου απο οπου προηλθαν οι Ελληνικοι θεοι συμφωνα με τον Ηροδοτο. Anyway θα σας αφησω να τα βρειτε μονοι σας και θα σας ενημερωσω για την εξελιξη της θεραπειας σας στο μελλον.

  • Ανώνυμος says:

   Χριστιανοι υπηρχαν πριν την εγκαθίδρυση του χριστιανισμου ως επισημη θρησκεια της ρωμαικης αυτοκρατοριας, και οι ελληνες ηταν ελευθεροι να ασκουν την λατρεια τους.Οταν η ρωμαικη αυτοκρατορια εγινε χριστιανικη οι ελληνες διωχθηκαν.Βασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια.

 30. Τριέσπερος says:

  Το σημαντικο παιδια μου αρχαιοκαπηλοι και χριστοκαπηλοι και λοιποι ειναι να ξεβουλωσει ο σωληνας της συμπαντικης αποχετευσης και ο κωλος βασικα του Αντιχριστου για να μπορει να συνεχιστει κανονικα η διαδικασια της συμπαντικης πεψης καθως αλλωστε οπως γνωριζουμε εμεις οι πραγματικοι Πελασγοι Ελληνορωμιοι (δηλαδη εγω και ο σκυλος μου) ο πατερσς του Αιωνα-Ηρακλης (που πνιγει τα δυο φιδια οπως η ΕυριΔικη που σας εξηγησα στο αλλο θεμα) ειναι παμφαγος και δεν διαχωριζει βασικα τις τροφες καθως οπως αυτη την διαδικασια την αναλαμβανει στο συστημα ενεργειακης πεψης του ανθρωπου. Ας δουμε λοιπον τι προβλεπει το αρχετυπο του Τριεσπερου (remember that I was the first in the Greek net who took this name >> http://triesperos.blogspot.com) >> 1) Ειναι ακαταβλητος/ανικητος (Sol Invictus). 2) Τρωει τα παντα ειναι ο devourer 3) Ποθει την Ειρηνη 4) Εκανε 12 αθλους απο την ανατολη ως την δυση. Οχι προφανως στο παρελθον αλλα στο ΜΕΛΛΟΝ που ειναι ΤΩΡΑ καθως ολοκληρωσε τον κυκλο της Σαμσαρα με τα 12 επιπεδα/ζωδια/αρχετυπα. Αρα ακομα και αν υποθεσει καποιος οτι ο Ηρακλης ηταν ενα φαντασιτκο/μυθολογικο προσωπο για τους αρχαιους οι νεοι θα εχουν προβλημα να ξεχωρισουν τον μυθο απο την αληθεια καθως μιλαμε για μια προβολη απο το παρελθον (που ειναι πιθανον και να υπηρξε μεσα στα πλαισια αυτου του μοτιβου σε ενα εσωτερικο επιπεδο) στο μελλον με στοχο να γινει ενα οχημα (οπως ο Αβραξας) για τον Πατερα του Αιωνα = Manu/Manvantara. Ειναι ο πατερας ολων. Ειναι δηλαδη Manu/Manvantara >> https://en.wikipedia.org/wiki/Manu_(Hinduism) >> https://eleysis69.wordpress.com/θεών-ύμνοι/ορφικός-ύμνος-ηρακλέους-θυμίαμα-λίβα/ >> https://www.youtube.com/watch?v=RoXfMz5_sjM >> https://www.youtube.com/watch?v=fZCB_IG8RB0 >> Τον Ελληνα τον Ηρωα ποιος θα τον σταματησει; Ιδου η απορροια.

 31. Ψυχή says:

  Ολα αυτα που λετε ειναι παπαριτσες παιδια μου καθως χωρις εμενα δεν υπαρχει ουτε Ελληνισμος ουτε Ρωμιοσυνη. Πρεπει να με αγαπατε παιδια μου γιατι οσο περισσοτερο απομακρυνεστε απο μενα τοσο περισσοτερο κινδυνευετε να πηδηξει μεσα απο τον καθρεφτη του γκομενου μου του Ερωτα (δηλαδη την αστροπυλη) κανενας Ηρακλης και κανενας Καραισκακης και να σας αρχισoυν στις φαπες. Ακουστε ξανα τι σας ειπα παιδια μου μεσα απο την αβαταρα μου την ΕυριΔικη: https://www.youtube.com/watch?v=Cn3XEnCWDLY

 32. Πάνδημος Έρως says:

  Αυτο εδω ηθελα να το ποσταρα αλλα η Ψυχη μου παιζει παιχνιδακια: Ασφαλως μετα τον παρα φυση συνουσιασμο του Χριστιανισμου με την τραβεστι Ρωμαικη εξουσια ξεκινησε η εποχη του Αντιχριστου μεχρι που εμφανιστηκε ο Ασιμος Διονυσος για να τον κατασπαραξουν οι Τιτανες των νεοελληνικου εθνους και για αυτο βασικα ανοιξε μια χαραμαδα στον γεματο σκατα πρωκτο του Αντιχριστου με στοχο βασικα να τον ξεβουλωσει για να μπορει να εξελιχθει φυσιολογικα η συμπαντικη διαδικασια της συμπαντικης χωνεψης (http://www.innerbody.com/image/digeov.html) και να βρει βασικα με αυτον τον τροπο και το παπαδαριο (που κατουραγε στην στρατα >> https://www.youtube.com/watch?v=WtEaMBDtLKU) τον προορισμο του. Ο Ασιμος Διονυσος δηλωνε 12θειστης μεσα απο το δικο του Σαμανιστικο πρισμα (το οποιο ασφαλως προσεγγιζει την πηγη και την ΟΥΣΙΑ των πραγματων περα απο το ειδωλο) που ομως αποδεχοταν τον Χριστο και μας το ειπε βασικα οτι για κανενα πουστη δεν θυσιαζεται και οτι στα σχεδια ολων μας εκανε χαλαστρα (https://www.youtube.com/watch?v=EWldnH0KC1s) και οτι βασικα μονο ενας σεισμος μας σωζει (https://www.youtube.com/watch?v=ds4zKd3U_uk) για αυτο αλλωστε αποφασισα να τον υιοθετησω τον φουκαρα μιας και τον εδιωξαν ολοι οπως και εμενα. Αμα το καλοσκεφτεις και δεις τα πραγματα λιγο απο την αναποδη ο Χριστιανισμος της Ρωμης ηταν ενα αποτελεσμα της προβολης του μαυρου ιερατειου σε οτι αφορα το θεμα του Ελληνα (συμβολικο) Αντινοου (συμβολικο) που τον παρουσιαζαν ως τον ενσαρκωμενο Διονυσο/Οσιρι/Φαλλο και που ηταν βασικα ο ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ της Ρωμαικης εξουσιας και του πορνοκρατορα Αδριανου. Δημιουργησαν δηλαδη την σκεπτομορφη η οποια ηταν φορτισμενη με την μεθοδο του κωλου και η οποια στοχευε στο να εγκλωβισει τον Ηλιακο Λογο του νεου Αιωνα (Ιχθεις) μεσα στις εξουσιαστικες τους δομες οπως ακριβως συμβαινει και σημερα και παλι με τις ευλογιες του Ελληνρωμαικου κατεστημενου στο συνολο του ειτε μιλαμε για το παπαδαριο ειτε για τους χλαμυδες. Μην ανυσηχειτε ομως παιδια μου ο Θεος ειναι με το μερος μας οχι με τους πααδες και τους χλαμυδες. >> For my Psyche: https://www.youtube.com/watch?v=D1ajBON6VJY >> Ολα ειναι ενα Love story παιδια μου μην χανεστε στον δρομο. Ολα επιστρεφουν πισω στην πηγη τους που ειναι ο Ερωτας και η Αγαπη. Αγαπη, Ελπιδα και Πιστη και ολα θα πανε καλα παιδια μου δεν υπαρχει λογος να βασανιζετε το γεματο σκατα κεφαλι σας. Αυτη την ρυθμιση θα την αναλαβει ο παππους μας ο Απολλωνας με την βοηθεια του ημιθεου αδελφου του. ΑΓΑΠΗ = 93 = ΘΕΛΗΜΑ

  • ΠΔ. says:

   Να σε ρωτησω CHAOSKAMPF μηπως αυτη η αντιπαθεια στο παπαδαριο που λες(οχι οτι εχεις και αδικο σε καποιες περιπτωσεις)δεν ειναι πραγματικα δικη σου,αλλα στην εμφυσησαν οι ‘χλαμυδες’;Μηπως κατα βαθος νιωθεις και λιγες τυψεις που πολεμουσες την ορθοδοξια και γι’αυτο την απερριψες;Δηλαδη απο εγωισμο κατα βαθος εψαξες αλλου για την αληθεια;

 33. Ανώνυμος says:

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΡΙΤΤΩ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ!!!
  ΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΛΑ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΧΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ!
  ΕΠΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΖΗΣΕ ΤΑ ΠΑΝΔΕΙΝΑ.
  ΤΩΡΑ ΞΦΝΙΚΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΤΕ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΟΥ ΠΛΥΝ 2-3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ;;;
  ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΣΩΡΡΟΥΣ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ…ΒΟΔΙΑ.

 34. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Το σπάσιμο των ειδώλων καταδικάστηκε από τη σύνοδο της Ελβίρα (306 μ.Χ.), η οποία, στον 60ο κανόνα της αποφάσισε ότι κάθε Χριστιανός που θα καταδικαζόταν σε θάνατο από τους Ρωμαίους επειδή έσπασε αγάλματα, δεν θα καταγραφόταν ως μάρτυρας. Η σύνοδος της Καρθαγένης (419 μ.Χ.) επιφόρτισε τους επισκόπους με την καταστροφή χριστιανικών ναϊδρίων που είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα από δεισιδαίμονες Χριστιανούς (κανόνας πγ΄). Ότι οι καταστροφές των παγανιστικών αρχαιοτήτων ήταν αυθαίρετες προσωπικές πράξεις Χριστιανών κι όχι συλλογικές ή επίσημες ενέργειες της Εκκλησίας βασισμένες σε εκκλησιαστικά κείμενα αποδεικνύεται από την πλήρη απουσία εκκλησιαστικών κανόνων (νόμων) οι οποίοι να υπαγορεύουν ή να προστάζουν / προτρέπουν τους Χριστιανούς να καταστρέφουν παγανιστικά μνημεία. Εσφαλμένες ενέργειες και παρεκτροπές κάποιων επισκόπων ή μοναχών ασφαλώς και δεν σημαίνουν ότι αποτελούσαν πολιτική της Εκκλησίας. Ουδέποτε η Εκκλησία (δηλαδή τα επίσημα συλλογικά όργανά της) επιφόρτησε επισκόπους με την καταστροφή παγανιστικών ιερών. Ο αγιος Αυγουστίνος το 399 αποτρέπει τους Χριστιανούς της Καρθαγένης από την εισβολή στις ιδιοκτησίες των εθνικών προκειμένου να καταστρέψουν τα είδωλά τους. Είναι προτιμότερο, έγραφε, να ξερριζώσουμε τα είδωλα από τις καρδιές τους και να προσευχόμαστε γι’ αυτούς, αντί να αποπνέουμε μένος εναντίον τους (Αυγουστίνος, Sermo LXII, 17 και 18, PL 38, 423A).

 35. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Για να στηρίξουν αυτό τον ισχυρισμό τους, επιστρατεύουν μεμονωμένα περιστατικά και προβάλλουν περιπτώσεις ακραίας συμπεριφοράς ως την επίσημη γραμμή της Χριστιανικής Εκκλησίας κατά της αρχαίας θρησκείας.

  «Η Ορθοδοξία κατέστρεψε τους ναούς μας», λένε1. Σε ερώτηση: «Τι πρόσφερε η Ορθοδοξία στους Έλληνες;», δίδεται η απάντηση: «Την καταστροφή όλων των ναών, των έργων τέχνης και των βιβλιοθηκών»2. Οι χριστιανοί «έκαψαν όσα βιβλία δεν τους βόλευαν, βεβήλωσαν τα ελληνικά ιερά, κομμάτιασαν τα αγάλματα, γκρέμισαν τους ελληνικούς ναούς, καταλήστεψαν τον εθνικό πληθυσμό»3. Σε συκοφαντικό άρθρο κατά του Χριστιανισμού, υποστηρίζεται για τους χριστιανούς, ότι «Η πρώτη τους κίνηση ήταν να καταστρέφουν τους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων στερώντας έτσι τον κόσμο από ανεπανάληπτα δημιουργήματα της αρχαίας τέχνης, για να μη μείνει ίχνος από τη «βδελυρή θρησκεία των ειδώλων»»4. Υπήρχε, λένε, ένα κατευθυντήριο «σχέδιο», το οποίο κατηύθυνε τις «χριστιανικές μάζες» ώστε να καταστρέψουν ό,τι ελληνικό. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες», γράφουν, «ότι τα ακρωτηριασμένα αγάλματα που θαυμάζουμε σήμερα στα μουσεία, οι ερειπωμένοι ναοί μπροστά στους οποίους εκστασιάζονται οι καλλιτεχνικές φύσεις και οι αρχαιόφιλοι… δεν είναι παρά τα φτωχικά λείψανα τρομερoύ μακελλειoύ που σπάραξε την ελληνική χώρα (και όχι μόνο αυτή) από τον 4ο ως τον 6ο τουλάχιστο αιώνα της χρονολογίας μας»5.

  Συχνά, για να ενοχοποιήσουν το Βυζάντιο, επικαλούνται τις επιδρομές του Αλάριχου κατά της Ελλάδος το 396 μ.Χ. και τις καταστροφές που προξένησε στους αρχαίους ναούς6. Όμως, ένα τέτοιο «επιχείρημα» αποδεικνύεται έωλο, «δείγμα της πιο χονδροειδούς προπαγάνδας ή άγνοιας» εκ μέρους των «νεοεθνικών». Και τούτο διότι, αποκρύπτουν ότι ο Αλάριχος δεν ήταν Βυζαντινός αλλά Γότθος, όπως και oι μοναχοί που τον συνόδευαν στις καταστροφές ήταν αιρετικοί αρειανοί, τους οποίους ο ίδιος ο Θεοδόσιος είχε καταδιώξει ένα χρόνο πρίν7.

  Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπήρξαν, κατά την πορεία της επικράτησης του Χριστιανισμού, και περιπτώσεις ανεξέλεγκτης εκδικητικής συμπεριφοράς των επί αιώνες καταδιωκομένων Χριστιανών κατά των θρησκευτικών συμβόλων των πρώην διωκτών τους. Ή, ακόμη, και αυστηρές αυτοκρατορικές αποφάσεις εναντίον εκπροσώπων της αρχαίας ειδωλολατρικής θρησκείας ή νόμοι που επέβαλλαν το κλείσιμο των ειδωλολατρικών ναών. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β’ υπέγραψε και νόμο με εντολή καταστροφής ναών και ιερών της αρχαίας θρησκείας. Όμως, όλα αυτά, δεν ήταν ούτε μια γενικευμένη τακτική έναντι των αρχαίων ναών, ούτε πολύ περισσότερο η στάση της Εκκλησίας.

 36. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Χριστιανισμός αρχίζει να επικρατεί στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι: από τότε και στο εξής καταστράφηκαν oι αρχαίοι ναοί ή μήπως πολλοί απ’ αυτούς ήταν ήδη κατεστραμένοι ή εγκαταλελειμμένοι; Γιατί, για να μιλήσει κανείς για καταστροφές αρχαίων ναών από τους χριστιανούς προ του Μ. Κωνσταντίνου είναι εξ ολοκλήρου παράλογο. Σ’ αυτό το ερώτημα έχουν απαντήσει ειδικοί και εγκρατείς των ιστορικών πραγμάτων επιστήμονες. Εμείς εδώ θα περιοριστούμε να επιστρατεύσουμε κείμενα που προέρχονται από τους ίδιους τους οπαδούς και εκπροσώπους του σύγχρονου πολυθεϊσμού, μέσα από τα οποία αποδεικνύεται περίτρανα, ότι πολλοί ναοί και Ιερά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας είχαν υποστεί ολοκληρωτικές καταστροφές και βανδαλισμούς αιώνες πριν την εμφάνιση του Χριστιανισμού.

  Και πρωτίστως, θα επικαλεσθούμε κείμενα επιφανούς εκπροσώπου του «Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών», ο οποίος καίτοι τάσσεται μ’ εκείνους που ισχυρίζονται, ότι oι χριστιανοί κατέστρεψαν τα αρχαία μνημεία, εν τούτοις, ομολογεί, καταγράφοντας Ιστορικά γεγονότα, ποια ήταν πράγματι η κατάσταση των αρχαίων ελληνικών Ιερών μερικούς αιώνες πριν ο Χριστιανισμός εδραιωθεί, ως η επικρατούσα θρησκεία. Και βεβαίως, η γνώμη του είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα, γι’ αυτό θα μεταφέρουμε εδώ αυτούσια τα δικά του κείμενα.

  Ο συγγραφέας, λοιπόν, στο τρίτομο έργο του «Υπέρ της των Ελλήνων νόσου», τόμ. Γ’, «Η συρρίκνωση της αρχαίας ψυχής», (ο τρίτος τόμος του βιβλίου φέρει τόν υπότιτλο «Ες έδαφος φέρειν»), μας πληροφορεί ότι ήδη από τον 3ο π. Χ. αιώνα αρχίζει η καταστροφή ελληνικών πόλεων και ιερών από επιδρομείς. Επικαλούμενος τον Κυρ. Σιμόπουλο, γράφει ότι πρώτοι οι Αιτωλοί, τον 3ο π.Χ. αιώνα, «απογύμνωσαν ή κατέστρεψαν τα ιερά και τους τόπους λατρείας που αποτελούσαν τον κυριότερο συνδετικό ιστό, τον θρησκευτικό δεσμό μεταξύ των κρατουπόλεων… Το 219 π. Χ. ο στρατηγός της αιτωλικής Συμπολιτείας Σκόπας, κυριεύει το Δίον την ιερή πόλη των Μακεδόνων και καταστρέφει τα πάντα. Γκρεμίζει όλα τα κτίσματα, πυρπολεί και τους χώρους λατρείας. Τα ίδια και στο ιερό της Δωδώνης από τον στρατηγό των Αιτωλών Δωρίμαχο. Καταπάτησε κάθε ιερό και όσιο γράφει ο Πολύβιος»8.

  Στην συνέχεια, ο Φίλιππος με τους Μακεδόνες του, σε αντίποινα, «πυρπόλησαν και κατεδάφισαν τα ιερά και ανέτρεψαν η κατέστρεψαν 2.000 ανδριάντες». Και δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αιτωλία, αλλά προχώρησαν και στην Αττική, το 200 π. Χ., όπως εξιστορεί ο Λίβιος, όπου «Κατέστρεψαν και τα μνημεία και ανέσκαψαν τους τάφους διασκορπίζοντας τα οστά των νεκρών»9.

  Ακολουθούν οι επιδρομές των Ρωμαίων, που κράτησαν δύο ολόκληρους αιώνες και έφεραν πράγματι «ες έδαφος» πόλεις, ναούς, ιερά και αγάλματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 194 π. Χ., ο Τίτος Φλαμίνιος, μετά την νίκη του κατά του Φιλίππου, «στέλνει καραβιές ολόκληρες από κλεμμένα μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα για να κοσμήσουν το θρίαμβο του στη Ρώμη»10.

  Το 189 π.Χ., «ο Μάρκος Φούλβιος Νοβιλίορ λεηλατεί σύμφωνα με την καταγραφή του Πολύβιου την Αμβρακία συμπεριλαμβανομένων και των Ιερών της και στέλνει σα λάφυρα στη Ρώμη, αγάλματα, επιγραφές και θησαυρούς»11. Το 181 π.Χ., «η Σύγκλητος είχε ρίξει στην πυρά τα έργα των Πυθαγορείων»12.

  Το 87 π.α.χ.χ.13, «ο άξεστος Σύλλας, καταστρέφει την Αθήνα που είχε συμπαραταχθεί με τον Μιθριδάτη, και αμέτρητα αγάλματα, πίνακες ζωγραφικής και θησαυροί, γίνονται αντικείμενα λεηλασίας και μεταφέρονται στη Ρώμη, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστής βιβλιοθήκης του Απελλικώνος και του περίφημου πίνακα του Ζεύξιδος… Ο ίδιος άρπαγας στρατοκράτης ήταν επίσης αυτός που άρπαξε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς του Αλαλκομένειου ιερού της Βοιωτίας, έβαλε χέρι στα ιερά της Επιδαύρου… της Ολυμπίας και των Δελφών»14.

  Το 55 π.α.χ.χ., «ο φοβερός Βέρρης… λεηλάτησε τα καλλιτεχνήματα και τους θησαυρούς όλης της νότιας Ελλάδας, έκλεψε το χρυσό από τον Ναό της Αθηνάς στην Αθήνα… άρπαξε από την Τένεδο το λατρευτικό άγαλμα του τοπικού ημίθεου Τέννητος, καταλήστεψε τον πανάρχαιο Ναό της Ήρας στη Σάμο, το Ναό της Αρτέμιδος στην Πέργαμο, λεηλάτησε όλα τα μνημεία της Ασπένδου στην Παμφυλία»15.

  «Ο Αύγουστος… κλέβει από την Τεγέα και μεταφέρει στη Ρώμη το περίφημο άγαλμα της Αλέας Αθηνάς… Ο Καλιγούλας διάλεγε ελληνικές προτομές και πρόσταζε να τις αποκεφαλίζουν και να προσθέσουν σε αυτές το δικό του κεφάλι… Ο Νέρωνας, κλέφτης επίσης πεντακοσίων χάλκινων γλυπτών από τους Δελφούς…»16.

  Συμπερασματικά, ο εν λόγω συγγραφέας μας πληροφορεί ότι οι Ρωμαίοι «μέσα σε λιγώτερο από δύο αιώνες τη μετέτρεψαν (την Ελλάδα) σε ερειπωμένη επαρχία τους, σε μια χώρα όπου «οι λίθοι μόνον» θύμιζαν «τη σεμνότητα και το μέγεθος της Ελλάδος» (Δίων Χρυσόστομος)». Και καταλήγει: «ο Παυσανίας (σσ. 2ος μ. Χ. αι.) ουσιαστικά θα δει και θα περιγράψει μια χώρα ερειπωμένη και ολιγάνθρωπη, της οποίας αρκετές πόλεις είναι ήδη έρημες, τα δε ιερά είναι κατά πλειοψηφία χορταριασμένα και με γκρεμισμένες τις στέγες… Ο Ρωμαίος ποιητής Γιουβενάλλης… θα γράψει επίσης και τα εξής:… Σήμερα δεν μπορείς να αρπάξεις από αυτούς, όταν πατήσεις το φτωχό τους τόπο, τίποτε άλλο από μερικά βόδια και φοράδες, τους εφέστιους Θεούς από το σπιτικό τους και κανένα περίεργο άγαλμα, αν έχει μείνει κανένα στα ιερά τους…»17.

  Αυτά εξιστορεί με εθνικό πόνο ο εκπρόσωπος του Τ.Σ.Ε.Ε. και μας βρίσκει συμπάσχοντας, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Όμως, πως συμβιβάζονται όλα αυτά μ’ εκείνα τα «αποφθεγματικά» που ακούσαμε πιο πάνω, ότι οι χριστιανοί «έκαψαν όσα βιβλία δεν τους βόλευαν, βεβήλωσαν τα ελληνικά ιερά, κομμάτιασαν τα αγάλματα, γκρέμισαν τους ελληνικούς ναούς, καταλήστεψαν τον εθνικό πληθυσμό», και ότι η Ορθοδοξία προσέφερε «Την καταστροφή όλων των ναών, των έργων τέχνης και των βιβλιοθηκών»;

 37. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Παρόμοιες «ομολογίες» συναντάμε και σε άλλα περιοδικά. Επιλεκτικά μεταφέρουμε εδώ δύο ακόμη αντιπροσωπευτικά κείμενα που προέρχονται από περιοδικά του «νεοεθνικού» νεοπολυθεϊστικού «χώρου»: «Οι πληροφορίες που παραδίδουν ο Παυσανίας, ο Στράβων και ο Πολύβιος για τις εκτεταμένες επιχειρήσεις αρπαγής ελληνικών έργων τέχνης εντυπωσιάζουν, όσον αφορά στους αριθμούς και την αξία των μνημείων, που μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Πεντακόσια αγάλματα από τους Δελφούς, τρεις χιλιάδες από τη Ρόδο και εκατοντάδες γλυπτά και έργα ζωγραφικής από την Κόρινθο έγιναν λεία κατακτητών. Ό,τι είχε απομείνει μέχρι την επικράτηση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Βυζαντίου, έγινε στόχος για καταστροφή από το νέο μισελληνικό καθεστώς, με την ανοχή και τις ευλογίες του οποίου «αλώνιζαν» ορδές βαρβάρων και λαφυραγωγούσαν, ό,τι εύρισκαν στο δρόμο τους. Εκτός απ’ αυτούς όμως και οι χριστιανοί του ελλαδικού χώρου δεν ήταν άμοιροι μιαρών πράξεων. Όχι μόνον κατέστρεφαν κτήρια και ακρωτηρίαζαν αγάλματα, αλλά πωλούσαν «δι’ ολίγα τάλλαρα» τα τεμάχιά τους σε ξένους επισκέπτες»18.

  Τα ίδια επαναλαμβάνει και άλλο περιοδικό του «χώρου»: «Η λεηλασία του Ελληνικού πολιτισμού προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις επί Νέρωνος, ο οποίος «Πεντακόσιας θεών τέ αναμίξ αφείλετο και ανθρώπων εικόνας χαλκάς» (Παυσανίας, Φωκικά 71). Μεταξύ των κλοπιμαίων ήσαν και η πασίγνωστη Κόρη του Anzio, η Κασσάνδρα, ο έρως του Πραξιτέλους, ο θνήσκων Γαλάτης, ο ο Απόλλων του Σκόπα, η «εύκνημα» Αμαζόνα του Στρογγυλίωνος και ένα μικρό άγαλμα του Αλεξάνδρου, το οποίο είχε επιχρύσωση… Οι αυτοκράτορες και οι πλούσιοι Ρωμαίοι, αφού πρώτα έσβηναν τα επιγράμματα από τις βάσεις των αγαλμάτων, έκοβαν τα κεφάλια και στη θέση τους έβαζαν το μαρμάρινο ομοίωμα του δικού τους κεφαλιού»19.

  Ας σημειωθεί, ότι η μαρτυρία του Παυσανία πρέπει να θεωρηθεί ως ιδιαιτέρως βαρύνουσα, αφού το έργο του «Περιήγησις της Ελλάδος», έχει γραφεί μεταξύ των ετών 160 και 180 μ. Χ.

  Αυτά, λοιπόν, μας πληροφορούν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των ελληνικών «νεοεθνικών» ρευμάτων, οι όποιοι στη συνέχεια καταγγέλλουν τον Χριστιανισμό ως τον μοναδικό διώκτη και καταστροφέα αρχαίων ναών, αγαλμάτων και βιβλιοθηκών. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι δεν κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς αφήνοντας «μόνον τους λίθους»; Οι ρωμαίοι αυτοκράτορες δεν αποκεφάλιζαν τα αγάλματα για να αντικαταστήσουν τις κεφαλές τους με τα ομοιώματα των δικών τους «άμυαλων» κεφαλών; Δεν έκαψαν βιβλία και βιβλιοθήκες20, δεν έφεραν «ες έδαφος» τα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης, αλλά και αυτόν το ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό; Και όλα αυτά τα έκαναν μόνον οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι χριστιανοί; Αν είναι δυνατόν αυτό να λέγεται ιστορία και αντικειμενικότητα!

  Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι Χριστιανοί, μέχρι και τις ημέρες του Μ. Κωνσταντίνου, όχι μόνον βρίσκονταν κάτω από φρικτούς και αιματηρούς διωγμούς, που ανέδειξαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες της Πίστεως μέσα στους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά και αποτελούσαν τον 4ο μ. Χ. αιώνα το 5% μόνον του πληθυσμού της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ποσοστό που δεν άλλαξε σημαντικά ακόμη και τους πρώτους χρόνους μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού. Διερωτάται κανείς: άραγε τον 4ο αιώνα, που άρχισε να επικρατεί ο Χριστιανισμός, όλοι αυτοί οι κατεστραμένοι ναοί, τα ιερά, και τα αγάλματα είχαν πάλι ανακατασκευαστεί;

  Η ιστορική αλήθεια όμως είναι ότι, όσοι σώζονται από τους αρχαίους ναούς οι περισσότεροι το οφείλουν στο γεγονός ότι πέρασαν στη χρήση των Χριστιανών. Αν σώζεται σήμερα ο Παρθενώνας το σπουδαιότερο αρχαιοελληνικό μνημείο ο ναός του Ηφαίστου (Θησείο), το Ερεχθείο, το ωρολόγιο του Κυρρήστου και τόσοι άλλοι ναοί στον Ελλαδικό χώρο και έξω απ’ αυτόν, αυτό οφείλεται στο ότι μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς. Πολλά δε από τα αριστουργήματα τέχνης που διασώθηκαν και κυρίως αγάλματα, οφείλουν τη διάσωση τους στη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη για τη διακόσμησή της.

 38. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Παρατηρεί ο κ. Ιωάν. Τσέντος: «Οι Βυζαντινοί φύλασσαν όλους αυτούς τους θησαυρούς ευλαβικά, και τους θεωρούσαν στολίδι της πρωτεύουσάς τους, πράγμα που αποδεικνύει πρώτον μεν ότι δεν έτρεφαν αυτό το υποτιθέμενο μίσος προς ό,τι το αρχαίο, αλλά θεωρούσαν αυτά τα αγάλματα μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, και δεύτερον ότι είχαν την αισθητική που τους επέτρεπε να εκτιμήσουν την ομορφιά και την αξία τους… δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως όποιο μνημείο τον αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σώζεται σήμερα στην Ελλάδα, οφείλει τη σωτηρία του στην προστατευτική ασπίδα τον Βυζαντίου»21.

  Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να καταλογισθεί η ευθύνη των σημερινών ερειπίων αρχαίων ναών στους Χριστιανούς. Μήπως δεν υπάρχουν σήμερα και αναρίθμητοι Χριστιανικοί ναοί ερειπωμένοι ή εξαφανισμένοι; Από τα μέσα του 4ου αι. έως και τον 6ο αι. μ. Χ., μόνο στην Αθήνα και τα περίχωρα, υπήρχαν είκοσι δύο χριστιανικές Βασιλικές. Πολλές απ’ αυτές είναι γνωστές σήμερα μόνον από τα ερείπιά τους. Ασφαλώς οι παλαιοχριστιανικές αυτές Βασιλικές δεν οφείλουν την ερήμωσή τους σε αντιχριστιανικούς διώκτες και καταστροφείς. Ο χρόνος, η φθορά, τα φυσικά φαινόμενα συνετέλεσαν στην ερήμωσή τους, καίτοι οι χριστιανοί που τις οικοδόμησαν, όχι μόνον υπήρχαν τότε για να τους χρησιμοποιήσουν στη λατρεία τους, αλλά και αποτέλεσαν πλέον το μόνο θρησκευτικό στοιχείο της Ελλάδος. Ως παραδείγματα μερικών από τις πολλές ερειπωμένες παλαιοχριστιανικές Βασιλικές, που δεν υπάρχουν σήμερα, αναφέρομε τις Βασιλικές της Αγ. Τριάδος (δυτικά του Παρθενώνα), του Ασκληπιείου (νότια του βράχου της Ακρόπολης), του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη (δυτικά της Ακρόπολης), του Ιλισσού (ανατολικά των Στηλών του Ολυμπίου Διός Αρδηττού), του Ολυμπιείου (βόρεια των Στήλων του Ολυμπίου Διός), της Παναγιάς της Πέτρας (στον Ιλισσό) κ.α.22.

  Θέλουν να αγνοούν, δηλαδή, οι σύγχρονοι «παγανιστές» ότι οι περισσότεροι αρχαίοι ναοί, όπως και οι παλαιοχριστιανικοί αργότερα, καταστράφηκαν από κατακτητές, από πολεμικές συγκρούσεις, από λεηλασίες και πυρκαγιές, από σεισμούς και θεομηνίες και άλλα φυσικά φαινόμενα.

  Οι ισχυρισμοί όμως των σημερινών πολυθεϊστών, αποδεικνύονται μεροληπτικοί, αντιϊστορικοί, προκατειλημμένοι, και αστήρικτοι. Γενικεύουν αυθαίρετα ακραία και μεμονωμένα περιστατικά και διαστρεβλώνουν βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Επαναλαμβάνομε, ότι δεν αρνούμαστε περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς και φανατισμού από μέρους του Χριστιανικού όχλου και καταστροφές ναών και αγαλμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι καταπιεσμένοι Χριστιανοί κατέστρεψαν αρχαίους ναούς και αγάλματα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γενικοποιούμε τα πράγμα τα και να αποδίδουμε την φυσική φθορά της αρχαιοελληνικής θρησκείας και των ιερών της σε μια τακτική και σ’ ένα «σχέδιο» του Χριστιανισμού για την επικράτησή του. Όπως σημειώνει ο κ. Ιωάν. Τσέντος, «είναι εντελώς σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενον να υπήρξαν εκείνη την εποχή και κάποιες εκδηλώσεις φανατισμού. Ο ισχυρισμός όμως ότι οι χριστιανοί και το Βυζάντιο προέβησαν φερ’ ειπείν σε συστηματική καταστροφή των αρχαίων αγαλμάτων, αποτελεί ασύστολο ψεύδος»23.

  Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος παρατηρεί:«Οπωσδήποτε, οι καταστροφές των ειδωλολατρικών ναών στην Ελλάδα δεν οφείλονταν σε θρησκευτικές συγκρούσεις. Η Ελλάδα είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ρημάξει και καταστραφεί, πριν την αναγνώριση του χριστιανισμού ως θρησκείας, όταν ακόμη οι χριστιανοί ήσαν θύματα μεγάλων διωγμών ή και δεν είχαν καν εμφανισθεί στην ιστορία. Ήδη στην ελληνιστική εποχή, δεν είναι λίγες οι πόλεις που είχαν μετατραπεί σε μικρή ομάδα χαμόσπιτων, με σπασμένα αγάλματα και ερειπωμένους ναούς».

  «Το μαντείο της Δωδώνης είχε σταματήσει προ πολλού να λειτουργεί και ήταν ερείπια, μας πληροφορεί ο Στράβων στα Γεωγραφικά του, τα οποία είχαν ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 7 π.Χ. Ο Στράβων, επισημαίνει μάλιστα ότι όχι μόνο το μαντείο της Δωδώνης, αλλά και όλα τα άλλα μαντεία της Ελλάδος είχαν ουσιαστικά σβήσει στα χρόνια του»24.

  Ο καθηγητής κ. Βασ. Μπακούρος σημειώνει: «Όπως αποδεικνύει η έγκυρη επιστημονική έρευνα με βάση αρχαιολογικά ευρήματα (…., βλ. Ν. Παπαχατζή, Η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996) τα περισσότερα ειδωλολατρικά ιερά ή ναοί δεν καταστράφηκαν ούτε μετασκευάστηκαν σε χριστιανικά τεμένη, απλώς εγκαταλείφθηκαν»25.

  Και ο π. Γεώργ. Μεταλληνός υπογραμμίζει: «Τις παρατηρούμενες καταστροφές αποδίδουν οι αρχαιολόγοι στους σεισμούς, τις βαρβαρικές επιδρομές (4ο – 6ο αι.) και την εγκατάλειψη. Τα αρχαία μνημεία των Αθηνών και των Δελφών έμειναν απείραχτα από τους χριστιανούς. Η μετατροπή τους σε χριστιανικές εκκλησίες δείχνει περίτρανα τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας. Όσο και αν αυτό δεν ικανοποιεί τους σημερινούς αρχαιολάτρες26».

  Σε επιστολή του προς τον π. Γεώργιο Μεταλληνό, ο αρχαιολόγος Άγγ. Χωρέμης γράφει: «Αυτό που πράγματι έγινε είναι καταστροφές και ακρότητες σε τοπικό επίπεδο, από φανατικούς εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες, κυρίως εναντίον αγαλμάτων αρχαίων θεοτήτων με συνηθέστερο το φαινόμενο της ρινοκοπής και καταστροφής των προσώπων. Οι άνθρωποι αυτοί εξαγρίωναν τον όχλο, πράγμα όχι δύσκολο, αν σκεφτούμε ότι μόλις 75-80 χρόνια χώριζαν την εποχή αυτή από τους φοβερούς διωγμούς των Διοκλητιανού και Γαλερίου (+311) και 55-60 χρόνια από τον «ηπιότερο» διωγμό τον Λικινίου (310-324), τον εξαγριωμένο αυτόν όχλο τον εξαπέλυαν να κάψει και να καταστρέψει ο,τιδήποτε «εθνικό» εύρισκε μπροστά του. Αυτό όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική τον Μεγάλου Θεοδοσίου και, όταν έγινε, προσπάθησε να το σταματήσει και να το θεραπεύσει»27.

  Κλείνομε την σύντομη αυτή επισκόπηση με τις επισημάνσεις του κ. Θαν. Παπαθανασίου, σε εμπεριστατωμένη μελέτη του δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη». Μεταξύ των άλλων, γράφει: «σε όλο το σώμα των ιερών κανόνων… απουσιάζουν απολύτως κανόνες που να επιβάλλουν τον «εκχριστιανισμό» των εθνικών και σχεδόν απολύτως κανόνες που να επιτάσσουν την καταστροφή των παγανιστικών ιερών». Για τις διατάξεις νη’ και πδ’ της Συνόδου της Καρθαγένης (419 μ.Χ.), με τις οποίες ζητείται από τους βασιλείς να εξαλείψουν «τα εγκαταλείμματα των ειδώλων τα κατά πάσαν την Αφρικήν», παρατηρεί ότι «πρόκειται για τοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλία, που αφορούσε συγκυρίες της λατινικής Εκκλησίας στη Βόρεια Αφρική». Η ίδια σύνοδος, εξ’ άλλου, ζητούσε από τους επισκόπους να καταστρέψουν και τα «χριστιανικά ναΐδρια», που είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα από δεισιδαίμονες χριστιανούς (κανών πγ’)28.

  Είναι, λοιπόν, φανερό ότι εθελοτυφλούν, οι σύγχρονοι «εθνικοί», προσπαθώντας επίμονα να βρουν οργανωμένο «σχέδιο» των Χριστιανών για την καταστροφή των αρχαίων ναών και μεθοδεύσεις

 39. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Θεοδόσιος με διάταγμά του στις 27-2-380 μ.Χ., ανακηρύσσει επίσημη θρησκεία του κράτους τον Χριστιανισμό. (Cod. Theod. XVI, 1,2). Μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας έλαβε πολλά (απαγόρευση θυσιών, δήμευση λατρειακών χώρων, αποπομπή εθνικών ιερέων, 391 π.Χ.). Το 392 με διάταγμα παρακωλύονται οι αθλητικοί αγώνες, λόγω του θρησκευτικού (ειδωλολατρικού) τους χαρακτήρα, με αποκορύφωση την κατάργηση των Ολυμπιακών (393), στο πλαίσιο όμως της απαγόρευσης στο πλαίσιο όμως κάθε εθνικής θρησκευτικής εκδηλώσεως (Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324 – 1453), μετάφρ. Δ. Σαβράμη, Αθήνα 1954, σ. 110 ε. Πρβλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Α΄ Αθήνα 1975, σ. 175 ε.).
  Παρ’ όλα αυτά, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, έργο του Φειδία, δεν καταστράφηκε, όπως δεν καταστράφηκαν και τα ιερά του χώρου. Αντίθετα το άγαλμα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, για τη διακόσμηση της πρωτεύουσας του κράτους! (όπως είχε μεταφερθεί εκεί και το άγαλμα του Απόλλωνα, και πλήθος άλλων αγαλμάτων). Άρα το πρόβλημα ήταν η λατρεία των ειδώλων, και όχι η τέχνη ή το πνεύμα του Ολυμπισμού. Αυτό που απορρίφθηκε, δεν ήταν η επιστήμη η τέχνη και η διανόηση, αλλά το ειδωλικό Πάνθεο, «ό,τι εις δαίμονας φέρει», κατά την επισήμανση του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου (Επιτ. Εις τον Μ. Βασίλειον, κεφ. 11).
  Κατά τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, «η αρχαία θρησκεία κατέρρεε εσωτερικά. Ο αρχαίος κόσμος κατέπιπτε βαθμηδόν, οίκοθεν μάλλον ή δι’ εξωτερικής επιδράσεως… Οι ναοί κατέπιπτον και η πίστις εμαραίνετο και εν γένει το αρχαίον θρήσκευμα εφθείρετο. Αλλ’ εφθείρετο ηρέμα, ως εξ οργανικού θανατηφόρου νοσήματος μάλλον ή δια πληγών έξωθεν καταφερομένων». (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (εκδ. Ν.Δ. Νίκαια) τ. Γ, σ. 527 ε.). Σαφέστατα λοιπόν, ήδη η ειδωλολατρεία βρισκόταν ήδη σε μαρασμό, και απλώς ο Θεοδόσιος επιτάχυνε το τέλος της. Δεν ήταν η εξαφάνισή της αποτέλεσμα διωγμών, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε οι νεοπαγανιστές, αλλά ήταν αποτέλεσμα μαρασμού, επειδή οι Έλληνες έβλεπαν την ανωτερότητα της Χριστιανικής πίστης, και εγκατέλειπαν τα είδωλα. Έβλεπαν για 3 αιώνες τη Χριστιανική πίστη να αυξάνει, παρά τους συστηματικούς ανελέητους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Αντιθέτως, η ειδωλολατρική πίστη που ήδη πέθαινε από μόνη της, κατέπεσε χωρίς διωγμούς, μόνο με την εξαγγελία νόμων, που ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν πραγματικά.
  Ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 π.Χ.) παρορμητικός, (ως Ισπανικής καταγωγής), στις συμπεριφορές του, δέχεται την μήνη των νεοπαγανιστών όχι μόνο για τα διατάγματά του, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, αλλά κυρίως για την κατάργηση από αυτόν των Ολυμπιακών αγώνων (393 μ.Χ.). Επειδή και αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται από τους αντορθόδοξους αρχαιολάτρες συνήθως με πολύ πάθος και λίγη ιστορική γνώση, αναπαράγονται δε άκριτα οι ίδιες στερεότυπες θέσεις, παραθέτουμε τα εξής:
  Οι αγώνες τον καιρό εκείνο, είχαν εκφυλισθεί εντελώς. Κορύφωση του εκφυλισμού ήταν ο Νέρων (+54 μ.Χ.) στον οποίο απονεμηθήκαν 1808 στεφάνια (μετάλλια) από διάφορες περιοχές, με την εξαγορά διαφόρων παραγόντων κατά τον Σουετώνιο (Νέρων 22-24).
  Είναι ιστορικό λάθος η αντιμετώπιση του Θεοδοσίου Α΄ με αναχρονιστικά κριτήρια, που επιβάλλει η ανέρειστη μυθοπλασία της ανεπιστημοσύνης. Οι εθνικοί ιστορικοί Λιβάνιος και Θεμίστιος, που καταφέρονται εναντίον του, κατά την επιστημονική κριτική, δεν είναι πάντα ακριβείς και αντικειμενικοί. Συχνά κυριαρχούνται από προκατάληψη και πάθος κατά των Χριστιανών.
  Ο Θεμίστιος (+380 π.Χ.) παρέμεινε στη θέση του καθηγητού ως τον θάνατό του. Η τοποθέτηση του Παπαρρηγόπουλου είναι πολύ ενδιαφέρουσα: «Ο Θεοδόσιος «κατήργησεν εν έτει 394 δια νόμου τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα, κατά την 293ην Ολυπιάδα». Παρατηρεί με νόημα ότι τελευταίος Ολυμπιονίκης στην πυγμή (393) ήταν ο Αρμένιος (!) μετέπειτα ηγεμόνας Βαραστάδης ή Αρδαβάζης, και προσθέτει: «και εξέλειπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων Ελληνικών πανηγύρεων». (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (εκδ. Ν.Δ. Νίκαια) τ. Β2, σ. 198 ε.).
  Οι Ολυμπιακοί αγώνες, είχαν ήδη πεθάνει ηθικά, πολύ προ του Θεοδοσίου (http://www.geocities.com/nik_rom/gegon1/olympia1.htm)
  Η παύση τους δεν ήταν μια φανατική αυθαίρετη ενέργεια, αλλά κάτι που επιβλήθηκε από την ιστορική συγκυρία. Όπως είχαν καταντήσει, ήδη από τους τελευταίους π.Χ. αιώνες, οι Ο.Α., η παύση τους το 393 ήταν η μεγαλύτερη ευεργεσία γι’ αυτός και για το αθλητικό πνεύμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν μόνο οι αρχαιολατρικά σκεπτόμενοι, λόγω προκατάληψης και φανατισμού.
  Εξ’ άλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αντιόχεια, την πόλη του Λιβανίου, αλλά και του αγίου Ιωάννου του Χρισοστόμου, την πόλη των μεγάλων φιλοσοφικών και θεολογικών αναζητήσεων, αλλά και των μεγάλων θρησκευτικών παθών, διεξάγονταν κανονικά ως το 510 η 521 μ.Χ. γυμνικοί αγώνες προς τιμήν του Ολυμπίου Διός, με το όνομα «Ολυμπιακοί», μολονότι οι κυρίως Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν προ πολλού καταργηθεί, χωρίς αυτό να ενοχλεί κανέναν.

 40. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Το 1994 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά» (τ.44, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 31-50), μελέτη της κ. Πολύμνιας Αθανασιάδη, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον τίτλο: «Το λυκόφως των Θεών στην Ανατολική Μεσόγειο: Στοιχεία ανάλυσης για τρεις επί μέρους περιοχές». Η κ. Αθανασιάδη, επέλεξε εκεί τρεις περιοχές της αυτοκρατορίας με διαφορετική γεωγραφική φυσιογνωμία, ιστορικό υπόβαθρο και δημογραφική σύνθεση, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αξιοπιστία στην έρευνά της. Οι περιοχές αυτές είναι η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη και η Συρία – Παλαιστίνη. Έτσι αντιμετωπίζει εύκολα τις «γενικεύσεις του Λιβανίου» όσο και τον «υπερβολικά μεγάλο αριθμό φιλολογικών μαρτυριών» σε Χριστιανούς και εθνικούς συγγραφείς για την καταστροφή των ναών, που καταντά όπως λέει: «ύποπτος»!
  «Στην προσπάθειά τους να ηρωοποιήσουν επισκόπους και αυτοκράτορες, σε μια περίοδο, κατά την οποία ο θρησκευτικός φανατισμός θεωρείτο αρετή, συχνά οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς απέδιδαν σ’ αυτούς φανταστικές καταστροφές ναών ή στην καλύτερη περίπτωση, μεγαλοποιούσαν τα ηροστράτεια ανδραγαθήματά τους».
  Από την άλλη πλευρά, είναι η «κινδυνολογία» των εθνικών, για να παρουσιάσουν «τους εαυτούς τους ως μάρτυρες και την κοσμοθεωρία τους ως αντικείμενο συστηματικού και βάναυσου διωγμού, που διεξήγετο παράνομα, στο πλαίσιο μιας θεωρητικά ανεξίθρησκης αυτοκρατορίας». Γι’ αυτό η αντικειμενική αυτή συγγραφέας, συνιστά «επιφυλακτική στάση» στις όποιες κρίσεις.
  Η ίδια η συγγραφέας αναφέρει ότι «Σε τόπους όπως η Αθήνα ή οι Δελφοί, ο κανόνας είναι ότι τα μεταγενέστερα στρώματα έχουν καταστραφεί από τους ίδιους τους αρχαιολόγους στην προσπάθειά τους να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο κλασικό υπόστρωμα» των ανασκαφών. Τις παρατηρούμενες καταστροφές αποδίδουν οι αρχαιολόγοι στους σεισμούς, τις βαρβαρικές επιδρομές (4ο – 6ο αιώνα) και την εγκατάλειψη. Τα αρχαία μνημεία των Αθηνών και των Δελφών έμειναν απείραχτα από τους Χριστιανούς. Η μετατροπή τους σε Χριστιανικές Εκκλησίες, δείχνει περίτρανα τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας. Όσο και αν αυτό δεν ικανοποιεί τους σημερινούς αρχαιολάτρες.
  Τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων Χριστιανών, που δεν απέρριψαν τον πολιτισμό των προγόνων τους, αλλά μόνο τη θρησκεία τους, υποστηρίζει και η κα Αθανασιάδη: «Οι εκκλησίες και τα παρεκκλήσια, που βρέθηκαν σπαρμένα μέσα και γύρω από το τέμενος του Απόλλωνα (=στους Δελφούς) υπογραμμίζουν τη συνέχιση της πανάρχαιης θρησκευτικής παράδοσης του τόπου».
  Ο βανδαλισμός ιερών αντικειμένων (από Χριστιανούς Έλληνες) ήταν πράξη σπάνια στην Ελλάδα» δέχεται η κ. Αθανασιάδη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι «μεμονωμένες». «Η γενική εντύπωση από την Ελλάδα είναι ότι η φθίνουσα αρχαία πίστη ενέπνεε στους νεοφώτιστους Χριστιανούς, παρά τη δομική μισσαλοδοξία της θρησκείας τους, σεβασμό και συχνά κάποια συγκίνηση»
  Μόνο εκεί που δεν υπήρχε «επαφή με την αστική παιδεία του Ελληνορωμαϊκού κόσμου», εκτός δηλαδή του ιστορικού Ελληνικού χώρου, και όπου «η παραδοσιακή θρησκεία είχε ισχυρές ρίζες», παρατηρείται φανατισμός και γίνονται καταστροφές. Αυτό συνέβαινε περισσότερο στην Ανατολή (Συρία – Φοινίκη – Παλαιστίνη). Η κ. Αθανασιάδη όμως ερμηνεύει με τα επιστημονικά κριτήριά της τις συμπεριφορές και σε περιοχές όπως η Συρία: «Εδώ δεν έχουμε μιαν αμιγή περίπτωση θρησκευτικού φανατισμού, αλλά είναι ξέσπασμα κοινωνικού και φυλετικού μίσους, ένα υποσυνείδητο, εθνικό κίνημα με αμφίεση, βέβαια, θρησκευτική». Με αυτό το κριτήριο μπορούν να ερμηνευτούν και μεταγενέστερες συμπεριφορές, χωρίς βέβαια να αγνοούνται και οι προκλήσεις εθνικών ομάδων. Όπου δε κυριαρχούν προκλήσεις (προβοκάτσιες), οι συμπεριφορές μένουν ανεξέλεγκτες.
  Τα συμπεράσματα της κας Αθανασιάδη, δεν είναι μεμονωμένα, ούτε υποκειμενική γνώμη. Στα ίδια πορίσματα καταλήγει και ο γνωστός αρχαιολόγος Άγγελος Χωρέμης, ερμηνεύοντας την περίπτωση του Μεγάλου Θεοδοσίου. Κατά γραπτή δήλωσή του, «το διάταγμα του Θεοδοσίου του Μεγάλου (391 – 3 μ.Χ.), αναφέρει απαγόρευση λατρείας σε αρχαία ιερά και την είσοδο στους ναούς, δεν εντέλλεται όμως την καταστροφή τους. Άλλωστε δεν φαίνεται τέτοια καταστροφή στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Τα μεγάλα κέντρα της αρχαίας λατρείας, εκείνα ακριβώς που λογικά θα έπρεπε να υποστούν τη μεγαλύτερη καταστροφή, όπως οι Δελφοί, η Ολυμπία, η Δωδώνη, τα ιερά των Αθηνών κ.ά. δεν φαίνεται, ανασκαφικά τουλάχιστον, να έπαθαν ζημιές από ανθρώπινο χέρι στα τέλη του 4ου Αι. μ.Χ. Εξ’ άλλου πολλοί ναοί της αρχαίας λατρείας σώθηκαν ως τις ημέρες μας σχεδόν ανέπαφοι, κυρίως στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία (όπου επίσης βασίλευε ο Μ. Θεοδόσιος), αλλά και την κυρίως Ελλάδα, όπως το συγκρότημα της Ακροπόλεως των Αθηνών, ο ναός του Ηφαίστου (Θησείον) και ο Ναός του Ιλισσού». Μάλιστα, στον Θεοδοσιανό Κώδικα (XVI, 10,25) «επιτρέπεται στους Χριστιανούς να μετατρέπουν τους αρχαίους ναούς σε Χριστιανικούς», και γι’ αυτό τον λόγο δεν καταστράφηκαν, αλλά σώθηκαν αυτούσιοι (βλ. τον αρχαίο ναό κάτω από τον ανηγερμένο από την αγία Ελένη τον 4ο αιώνα ναό της Παναγίας της Καταπολιανής ή Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Α. Ορλάνδος). Κατά τον μεγάλο βυζαντινολόγο Διον. Ζακυθηνό η διάταξη αυτή έγινε ακριβώς για να σωθούν οι ναοί. «Δεν υπάρχει λοιπόν καμία κρατική πολιτική, που να ενθαρρύνει την καταστροφή των αρχαίων ιερών».

 41. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Εκδηλώσεις φανατισμού μεμονωμένων προσώπων παρατηρούνται – και κατά τον Άγγ. Χωρέμη – στο πνεύμα της «ρεβάνς», αυτό όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική του Μεγάλου Θεοδοσίου, για να μείνουμε σε έναν τόσο παρεξηγημένο στο σημείο αυτό αυτοκράτορα.
  Κατά τον ίδιο αρχαιολόγο, «η απαγόρευση δεν φαίνεται να εφαρμόστηκε αυστηρά σε όλη την έκταση της Αυτοκρατορίας. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα η επανάληψή της 40-45 χρόνια αργότερα από τον Θεοδόσιο τον Β΄ στον Θεοδοσιανό Κώδικα (C.Th. XVI, 10,25). Στον ίδιο κώδικα, λίγο παρακάτω, (C.Th. XVI, 10,25), επιτρέπεται στους Χριστιανούς να μετατρέπουν τους αρχαίους ναούς σε Χριστιανικούς, πράγμα που σημαίνει ή ότι οι ναοί αυτοί ακόμη λειτουργούσαν, ή ότι είχαν εγκαταλειφθεί. Πάντως δεν είχαν καταστραφεί. Ενώ λοιπόν υπάρχει κρατική πολιτική για την επιβολή του Χριστιανισμού (πολιτική που άλλωστε εφαρμόστηκε αρκετά ήπια), δεν υπάρχει καμία πολιτική που να ενθαρρύνει την καταστροφή των αρχαίων ιερών. Αυτό που πράγματι έγινε είναι καταστροφές και ακρότητες σε τοπικό επίπεδο, από φανατικούς εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες, κυρίως εναντίον αγαλμάτων αρχαίων θεοτήτων με συνηθέστερο το φαινόμενο της ρινοκοπής και καταστροφής των προσώπων. (Φυσικά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε κατεστραμμένο άγαλμα μαρτυρεί και Χριστιανικό βανδαλισμό. Πολλά καταστράφηκαν από άλλες αιτίες και πάρα πολλά μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για το στολισμό της καινούργιας πρωτεύουσας). Οι άνθρωποι αυτοί εξαγρίωναν τον όχλο, πράγμα όχι δύσκολο, αν σκεφθούμε ότι μόλις 75 – 80 χρόνια χώριζαν την εποχή αυτή από τους φοβερούς διωγμούς του Διοκλητιανού και Γαλερίου (+311) και 55 – 60 χρόνια από τον «ηπιότερο» διωγμό του Λικινίου (311 – 324). Τον εξαγριωμένο αυτόν όχλο τον εξαπέλυαν να κάψει και να καταστρέψει οτιδήποτε «εθνικό» έβρισκε μπροστά του. Αυτή όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική του Μεγάλου Θεοδοσίου, και όπως θα δούμε, όταν έγινε, προσπάθησε να το σταματήσει και να το θεραπεύσει».

 42. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Σώζεται επίσης Λιβανίου Αντιοχέως, Λόγος προς Θεοδόσιον τον βασιλέα, «Υπέρ των Ιερών» (αρ. 30). Ο μεγάλος ρητοροδιδάσκαλος (314 – 393), επιφανής εκπρόσωπος της φθίνουσας Ελληνικής αρχαιότητας, διδάσκαλος και του αγίου Ιω. Χρυσοστόμου, έγραψε το 386 το κείμενο αυτό, απευθυνόμενος στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ 379-395) και παραπονούμενος για τη στάση φανατικών μοναχών (της Αντιοχείας) έναντι των τεμενών (εθνικών ναών). Απεχθανόταν ιδιαίτερα τους «μελανειμονούντας» (Λόγ. 30,8). Εν τούτοις, Χριστιανοί νέοι, όπως ο Μ. Βασίλειος, Αμφιλόχιος Ικονίου και Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγιναν μαθητές του. Χαρακτηριζόταν «μικρός Δημοσθένης». Για την κατανόηση της στάσης του απέναντι του Χριστιανισμού, ας σημειωθεί ότι ήταν συνεπής οπαδός της ειδωλολατρίας, θυσίαζε στις θεότητές της και μετερχόταν τα μαντεία. Είχε μυηθεί σε διάφορα εθνικά μυστήρια. Ο ιερός Χρυσόστομος τον ονομάζει «πάντων διεσιδαιμονέστατον» (ευσεβέστατον) (Εις Νεωτ. Χηρεύσασαν, 1). Πίστευε στην προσπάθεια του αυτοκράτορα Ιουλιανού και στην ανάσταση του ειδωλολατρικού κόσμου, μολονότι κατά την νεότητά του έδειξε τάσεις φιλοχριστιανικές. Τον επηρέασε όμως ο Ιουλιανός, όπως και αυτός επηρεάσθηκε από τον Λιβάνιο, του οποίου μελετούσε τα έργα και έγινε έμμεσα μαθητής του.
  Περί του έργου του Λιβανίου το οποίο επικαλούνται οι αρχαιολάτρες ως απόδειξη για τους δήθεν Χριστιανικούς βανδαλισμούς εξ’ αιτίας του διατάγματος του Θεοδοσίου, ο Αρχαιολόγος Άγγελος Χωρέμης παρατηρεί το εξής:
  «Ο λόγος του Λιβανίου «Υπέρ των Ιερών» δεν γράφτηκε λόγω ακροτήτων, που έγιναν εις εφαρμογήν του διατάγματος κατά της αρχαίας θρησκείας. Το διάταγμα εξεδόθη το 391 και το κείμενο του Λιβανίου γράφτηκε το 386, δηλαδή πέντε ολόκληρα χρόνια ενωρίτερα με άλλη ευκαιρία. (P. Petit, “Sur la date du “pro Templs” de Libanius”, στο Byzantion XXI (1951), fasc. I, 285-310). Ο Θεοδόσιος διόρισε ύπαρχο της Ανατολής κάποιον συμπατριώτη και φίλο του, τον Ίβηρα Μάτερνο Κυνήγιο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φανατικός θρησκόληπτος και έξαλλος. Υπεκίνησε πράγματι τον όχλο, επί κεφαλής του οποίου ήταν φανατικοί καλόγεροι, και άρχισαν να καταστρέφουν τα αρχαία ιερά, στην αρχή κυρίως τα μικρά και απροστάτευτα) ιερά της υπαίθρου και εν συνεχεία άρχισαν να μπαίνουν και να καταστρέφουν ιερά και μέσα στις πόλεις. Τότε ο Λιβάνιος γράφει τον περίφημο και ωραιότατο λόγο του «Υπέρ των Ιερών». Η αντίδραση του «θρησκόληπτου» Θεοδοσίου ήταν να… απαγορεύσει στους μοναχούς την είσοδο στις πόλεις, προστατεύοντας έτσι τα εθνικά ιερά των άστεων και όταν σε λίγο πέθανε ο Μάτερνος Κυνήγιος τοποθέτησε Ύπαρχο της Ανατολής τον σώφρονα εθνικό Ευτόλμιο Τατιανό, ο οποίος κατάφερε να ηρεμήσει τα πράγματα και να φέρει την καταλλαγή.
  Όλα αυτά μαρτυρούν ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη πολιτική του Θεοδοσίου η καταστροφή του αρχαίου κόσμου και μάλιστα με την μορφή των ακραίων βανδαλισμών, όπως λέγεται συνήθως. Μαρτυρούν επίσης το κύρος που είχε ο Λιβάνιος στον θεωρούμενο θρησκόληπτο βασιλέα, κύρος που φάνηκε και όταν με δύο ακόμα λόγους του, τους: «Προς Θεοδόσιον τον Βασιλέα επί ταις διαλλαγαίς» κατόρθωσε να σώσει την Αντιόχεια, η οποία είχε στασιάσει. Σ’ αυτήν την προσπάθεια είχε και την συνεπικουρία του επισκόπου Αντιοχείας Φλαβιανού, του οποίου τον λόγο φαίνεται ότι είχε γράψει ένας νεαρός Χριστιανός κληρικός, μαθητής του Λιβανίου, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπουμε λοιπόν, ότι και συνεργασία με Χριστιανούς είχε ο Λιβάνιος, όταν κοινοί στόχοι το επέβαλλαν».

 43. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, ζούσαν τα πράγματα μέσα στη φυσικότητά τους, και όχι στο τεχνητό κλίμα αντιπαλότητας, που δημιουργούν οι φανατικοί παγανιστές των ημερών μας.
  Συνεχίζει ο κ. Χωρέμης: «Τα θρησκευτικά διατάγματα του Θεοδοσίου ανήκουν σε μια σειρά διαταγμάτων που αρχίζουν ήδη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ολοκληρώνονται με τον Ιουστινιανό. Είναι διατάγματα που υποβοηθούν την, ούτως ή άλλως, εξελισσόμενη πορεία της Αυτοκρατορίας προς τον Χριστιανισμό. Άλλωστε κανέναν λαός δεν άλλαξε ποτέ την πίστη του, αν η πίστη αυτή δεν είχε ήδη ξεπέσει στην συνείδησή του και αν δεν ήταν έτοιμος ψυχικά να δεχθεί τη νέα θρησκεία. Στην πορεία αυτή προς τη νέα θρησκεία, υπάρχει αναμφισβήτητα κάποια πίεση εκ μέρους των Χριστιανών, αλλά όχι κρατικά κατευθυνόμενη βία.
  Δεν μαρτυρούνται διωγμοί σαν αυτούς, που είχαν υποστεί οι ίδιοι οι Χριστιανοί μερικές δεκαετίες πριν, ούτε βίαιοι εκχριστιανισμοί, όπως έγιναν τον καιρό του Καρλομάγνου, της Ισπανικής reconquista κ.ά. Μαρτυρούνται ακρότητες, συχνά άγριες, αλλά πάντα περιορισμένες τοπικά και χρονικά. Το περίεργο δεν είναι πως έγιναν ακρότητες, το περίεργο είναι πως δεν έγιναν μόνο τόσο λίγες μετά τα μαρτύρια που είχαν υποστεί οι Χριστιανοί.
  Εκτός από τους θρησκευτικούς λόγους, που επέβαλαν την έκδοση των διαταγμάτων, υπήρχαν και σοβαρότατοι πολιτικοί λόγοι. Οι μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες πάσχουν έντονα από την απουσία συνεκτικού ιστού. Κατά καιρούς προσπάθησαν να αναπληρώσουν αυτήν την έλλειψη με διάφορους τρόπους, θεοποίηση του βασιλέως, πίστη στην βασιλεύουσα Δυναστεία κ.ά. Η Ρώμη βρήκε την λύση της θεοποίησης της ίδιας της πόλεως (θεά Ρώμη) και μετά την ίδρυση της αυτοκρατορίας, θεοποίηση του ιδίου του αυτοκράτορα. Συνεπώς ο υπήκοος της Αυτοκρατορίας μπορούσε να λατρεύει όποιους θεούς ήθελε υπό τον όρον ότι θα θυσίαζε και στην Ρώμη και στον Καίσαρα. Το σύστημα αυτό απέτυχε. Μέσα στο παρακμιακό θρησκευτικό κομφούζιο του τέλους του αρχαίου Ρωμαϊκού κόσμου η λατρεία της Ρώμης δεν έλεγε και πολλά πράγματα σε πληθυσμούς όπως οι Βρετανοί, οι Γαλάτες, οι Ίβηρες, οι Σύριοι, οι Έλληνες κ.ά., η δε λατρεία του Καίσαρος (με τις διάφορες Damnatio Memoriae) είχε εξευτελισθεί εντελώς. (Θαυμάσια εικόνα του θρησκευτικού αυτού κυκεώνα δίδει ο Δ. Ζακυθηνός στο: «Ιστορία του Βυζαντινού κράτους» Ι (395-1081), 10-11 Αθήνα 1953). Εν τω μεταξύ ο Χριστιανισμός διωκόμενος και βασανιζόμενος προχωρούσε, αγκάλιαζε όλους τους λαούς της Αυτοκρατορίας και τους έδινε μια κοινή πίστη και μια κοινή σωτηριολογική ελπίδα. Πρόσφερε έτσι, άθελά του ίσως (κατά θείαν οικονομίαν θα έλεγε ο πιστός), και στην αυτοκρατορία τον ισχυρό συνεκτικό ιστό, που τόσο χρειαζόταν για την επιβίωσή της.
  Μια σειρά Αυτοκρατόρων, από τον Μεγ. Κωνσταντίνο ως τον Ιουστινιανό, κατάλαβαν την αναγκαιότητα αυτή. Η αλλαγή πέτυχε και χάρισε στην γερασμένη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μια χιλιετή δημιουργική παράταση ζωής.
  Στα πλαίσια αυτής της διαδρομής πρέπει να κατανοήσουμε και τα θρησκευτικά διατάγματα του Θεοδοσίου».
  Μετά από όλα αυτά, είναι πλέον φανερή η πραγματική κατάσταση της Χριστιανικής πλέον Ρώμης, και είναι ακόμα πιο φανερή η διαστρέβλωση που κάνουν στην ιστορία οι νεοπαγανιστές, προσπαθώντας αφ’ ενός να διογκώσουν τα γεγονότα, για να φανούν «θύματα», και να κερδίσουν τη συμπάθεια του κόσμου. Όμως η ιστορία μιλάει καθαρά, μέσω των στοιχείων που υπάρχουν. Και η ίδια η ιστορία, αντί για θύματα, τους αναδεικνύει απατεώνες!

  • Ανώνυμος says:

   Μετά από όλα αυτά, είναι πλέον φανερή η πραγματική κατάσταση της Χριστιανικής πλέον Ρώμης, και είναι ακόμα πιο φανερή η διαστρέβλωση που κάνουν στην ιστορία οι νεοπαγανιστές, προσπαθώντας αφ’ ενός να διογκώσουν τα γεγονότα, για να φανούν «θύματα», και να κερδίσουν τη συμπάθεια του κόσμου. Όμως η ιστορία μιλάει καθαρά, μέσω των στοιχείων που υπάρχουν. Και η ίδια η ιστορία, αντί για θύματα, τους αναδεικνύει απατεώνες!

   AKΡΙΒΩΣ!

  • Ανώνυμος says:

   Να σε συγχαρω και εγω για τα υπεροχα σεντονια τα οποια ειναι αντιγραφη της ΟΟΔΕ και αλλων εκκλησιαστικων φορεων.Οσον αφορα τα ιστορικα στοιχεια για την δραση των χριστιανων, και αλλων παραγοντων που επαιξαν σημαντικο ρολο στην ιστορια του ελληνικου εθνους,ο λογος της εκκλησιας θετει πολλα ερωτηματα σχετικα με την αμεροληψια της.Απο τα παραπανω προκυπτει οτι η εκκλησια αγνοει τον ελληνικο διωγμο και ερχεται αντιμετωπη με τον Πατερα της ελληνικής ιστοριογραφίας Παπαρηγοπουλο του οποιου το εργο χρησιμοποιει επιλεκτικα και οπως την συμφερει»αμερολυπτα».ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την ιστορια του Ελληνικου εθνους ΣΕΛΙΔΑ 194 [Η ελληνικη ποιηση, η φιλοσοφια ,η φιλολογια και η ιστορια ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ..] ΣΕΛΙΔΑ 195 [Η θρησκεια που πριν ηταν τοσο εχθρικη προς τους ελληνες…] ΣΕΛΙΔΑ 193 [Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων ..]Επειδη τα πολλα σας λογια ειναι φτωχια απευθυνω μια ερωτηση σε ολους εσας που εμπιστευεστε την ετοιμη και μασημενη τροφη χωρις να εχετε καποια σχεση με το θεμα.Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ?

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Γιατρέ καλημέρα, τα σεντόνια δεν είναι αντιγραφή από την ΟΟΔΕ. Είναι αντιγραφή από την πηγή εκείνη όπου στηρίχθηκε και η ΟΟΔΕ.

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Όχι η εκκλησία δεν ήταν ανεξάρτητη από το κράτος, διότι το κράτος προσπαθούσε πολλές φορές να επιβάλλει την άποψή του στην εκκλησία ανάλογα με το τι συνέφερε τον αυτοκράτορα. Γι αυτό όποτε ήθελε το κράτος εκθρόνιζε και ενθρόνιζε πατριάρχες με το ζόρι. Η εκκλησία όμως δεν ευθύνεται για τις επιβουλές του κάθε αρρωστημένου βασιλιά. Οι ίντριγκες και το μεγάλο ή μικρό ανάστημα του κάθε ανθρώπου στο τέλος δεν επηρέασαν την γενική πορεία της εκκλησίας, η οποία κατάφερνε στο τέλος να μένει πιστή στο δόγμα και τους κανόνες της.

   • ΠΔ. says:

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ WWW hellinon.net/paideia Byzantio.htm (μακαρι να ειχαμε κι εμεις τετοιου ειδους παιδεια το μονο κακο ,οτι δεν ηταν για ολους)

 44. PANDAROS says:

  Ναταααααααα…….εγω δεν ειμαι βυζαντινλατρης αγαπητε φιλε ,ελεος!!!! Δηλαδη τι θες ,να χαρισουμε το βυζαντιο στους Ρωσους?…..ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΘΕΣ ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ?ΘΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ?……ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤαι ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΣΟΥ ΘΑ ΤΟ ΒΟΥΤΗΞΟΥΝ ΑΛΛΟΙ?……………………………..Εδω αγαπητε φιλε οι Σκοπιανοι πο ειναι τιποτα, σου βουτηξαν το ονομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ!!!!!!,δεν θα σου βουτηξουν την συνεχεια του βυζαντιου οι ΡΩΣΟΙ?……ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ….?…….Δεν ξερω τι ρολο βαρατε ρε,,,ειλικρινα μυαλο δεν εχετε?…..αφηστε ρε τις κλαψες αυτα περασαν τελος……….ΣΑΣ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ,ΜΗΝ ΔΡΑΤΕ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΕΑΔΕΣ ,ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟΙ!!!!!—ΕΙΔΑΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ,ΘΑ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ…..! ΠΕς ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΛΕΓΑ?…..ΟΕΑΔΕΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑ ΠΑΡΤΕ ΚΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ?…….!!!!ΑΣ ΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΣ ΟΕΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΛΕΓΑ………και αυτοι νμιζαν οτι τους εκανα πλακα!!!………………………………..ξαναγυρναμε στους δωδεκαθειστες….δεν ξερω τι δουλεια κανουν τα αφεντικα σας αλλα το κωλοβαρανε και σας κανουν πλακα……ΣΑΣ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΚΑΝΤΕ ΡΕ ΕΝΑ ΝΑΟ ,ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΡΗΜΑΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟΥΣ…..!!!!ΝΑ ΤΑ ΛΕΤΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΛΛΛΑ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ….ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ ΡΕ ΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2000 ΧΡΟΝΙΑ……ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΒΡΟΝΤΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΚΗΔΕΣ!!!χαχχαχαχχαχαχχαχαχαχαχαχχ……………………………….Σας εχουν ρε και τρωτε ολο το χαρτζιλικι σας για να αγοραζεται τα βιβλια τους………….ειστε ρε πελατες τους ρε…ξυπνατε!!!σας θελουν στην μιζερια…για να αγοραζεται βιβλια τους…..ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΔΕΝ ΑΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΕΡΑΝΟ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΝΑΟ?……ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΝΑΟ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 500 ΑΤΟΜΩΝ….!!!!!! …………………Αυτοι ειστε ρε ,θυματα……..100 ναους θα επρεπε να ειχατε φτιαξει σε 10 χρονια….αλλα τα φραγκα τα δινεται στα αφεντικα σος…τους συγγραφεις ελληνοκεντρικων βιβλιων…..!!!!χαχαχχαχχαχαχ.ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΜΑΤΑ….ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΑΟΙ ΣΑΣ ΡΕ…ΠΕΙΤΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ….ΕΔΩ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΝΑΟΥΣ…..ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑς? ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΜΠΑΘΗΣ ΕΓΩ ΚΟΙΤΑΖΩ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.-ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝ………………………………………………….ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΕΣΕΙς ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ?ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ?…..ΒΓΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑ……ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ………ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ?.,……….ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ? ΕΤΣΙ? ..

 45. Ανώνυμος says:

  Περα λοιπον απο το γεγονος οτι ο χριστιανισμος επιβληθηκε στους ελληνες το ΔΟΓΜΑ αυτο εδραιωθηκε πανω στο μεγαλυτερο παραμυθι του κοσμου ωστε η εξουσια να γελαει με την καταντια του ελληνα. Μια απο τις ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ της Αγιας Γραφης που «εκπληρωθηκε»αποδεικνυοντας περιτρανα οτι η Αγια Γραφη ειναι ο Θεοπνευστος λογος του Θεου ειναι αυτη των 4ων βασιλιαδων. Λεει ο αγγελος του Θεου προς τον Δανιηλ.[Δανιηλ 11.1-2 Και εγω εν τω πρωτο ετει ΔΑΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΔΟΥ ισταμην δια να κραταιωσω και να ενδυναμωσω αυτον και τωρα θελω σοι αναγγειλει την ΑΛΗΘΕΙΑΝ.Ιδου 3 βασιλεις ακομη θελουσιν εγερθη εν τη Περσια και ο 4ος …θελει ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ το παν εναντιον του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Ετσι λοιπον οι χριστιανοι κανουν τον εξης συλογισμο.Μετα τον Δαρειο τον Μηδο πρωτος απο τους τρεις βασιλιαδες ειναι ο ΚΥΡΟΣ,δευτερος ο Καμβυσης,τριτος ο Δαρειος Α ,και ΤΕΤΑΡΤΟΣ ο Ξερξης η Ασσουηρης ο οποιος ΔΙΕΓΕΙΡΕ ΤΟ ΠΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.[σαλαμινα 480πχ και πλαταιες 479πχ ] Αρα λοιπον ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ μια προφητεια που γραφτηκε τον ΕΚΤΟ αιωνα π χ αναγγελοντας τα μετεπειτα γεγονοτα.ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ ? Ο Δαρειος ο Μηδος δεν ειναι ΙΣΤΟΡΙΚΟ προσωπο αυτο ομως δεν πτοει τους χριστιανους που ισχυριζονται οτι η Ιστορια θα αργησει να τα μαθει ολα.Ας δουμε την αληθεια.Η Αγια Γραφη ΠΔ των χριστιανων βασιζεται στο μασοριτικο κειμενο το οποιο ολοκληρωθηκε το 1100 μχ…ΑΠΟΔΟΣΗ του ιδιου εδαφιου απο την Μεταφραση των εβδομηκοντα [Και εγω εν ετει πρωτω του ΚΥΡΟΥ εστην εις κρατος και ισχυν…]Βλεπουμε λοιπον οτι απο την μεταφραση των εβδομηκοντα ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ο Δαρειος ο Μηδος και στην θεση του βρισκεται ο ΚΥΡΟΣ.Αρα λοιπον η σειρα διαδοχης αλλαζει και ο πρωτος απο τους τρεις βασιλιαδες δεν ειναι ο Κυρος αλλα ο ΚΑΜΒΥΣΗΣ, και ο 4ος δεν ειναι ο Ασσουηρης αλλα ο ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ Ο ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΑΣ ο οποιος ΔΕΝ ΕΞΕΓΕΙΡΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Η εκκλησια θελει το βιβλιο του Δανιηλ να εχει γραφτει τον ΕΚΤΟ αιωνα π χ ωστε οσα λεει να ειναι ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.Ωστοσο πρεπει να σας δωσει πολλες εξηγησεις.Παραδειγμα, γιατι λειπει απο την Αγια σας Γραφη ενα ολοκληρο κεφαλαιο και 67 εδαφια απο το ΤΡΙΤΟ κεφαλαιο ? Δεν ειναι Θεοπνευστο ολο το βιβλιο του Δανιηλ? ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ στο λημμα Δανιηλ [Το βιβλιο γραφτηκε πολυ αργοτερα οταν οι εβραιοι υπεφεραν απο τους αγριους διωγμους του Αντιοχου του Επιφανους που βασιλεψε απο το 175 μεχρι το 163 πχ.] Το βιβλιο του ΔΑΝΙΗΛ βρισκεται προτελευταιο στην μεταφραση των εβδομηκοντα αφου αυτη ολοκληρωθηκε μετα απο 100 περιπου χρονια στο 180-160 πχ.Αυτο που συνεβει πραγματικα ειναι οτι οι συγγραφεις αυτου του βιβλιου ουτε την ιστορια δεν μπορεσαν να καταγραψουν.Για αυτον τον λογο αργοτερα επινοησαν τον ΔΑΡΕΙΟ ΤΟΝ ΜΗΔΟ ωστε να να τοποθετηθει το ονομα του πριν τον ΚΥΡΟ για να επαληθευτει η προφητεια.

  • ΠΔ. says:

   ΔΑΡΕΙΟΣ Ο ΜΗΔΟΣ,γιος του Ασσουηρη και αδελφος της Μανδανης,μητερας του Κυρου.Οι Ισραηλιτες τον αποκαλουσαν Δαρειο,η μεταφραση των Ο’ Αρταξερξη και ο Ηροδοτος Κυαξαρη.Ανεβηκε στο θρονο σε ηλικια 62 ετων μετα το φονο του βασιλια Βαλτασαρ.Βασιλευσε 2 χρονια,πεθανε,τον διαδεχτηκε ο Κυρος.(βιβλικη εγκυκλοπαιδεια)

   • Ανώνυμος says:

    Ο Δανιηλ αναφερει πως ο Δαρειος ο Μηδος παρελαβε την τη βασιλεια των βαβυλωνιων.Το προσωπο αυτο ειναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟ στην παγκοσμια ιστορια και κανεις δεν το γνωριζει παρα μονον ο Δανιηλ.Επισεις οι Μηδοι ειχαν υποταχτει στους Περσες 11 χρονια πριν την πτωση της βαβυλωνας και ειναι απιθανο να ειχαν οι περσες Μηδο βασιλια…Ο Κύρος ο Μέγας κατέκτησε την Βαβυλώνα για λογαριασμό των Περσών το (539 π.Χ.)Τοτε φονευθηκε ο Βαλτασαρ και συμφωνα με την Αγια Γραφη ανεβηκε στον θρονο ο Δαρειος ο Μηδος.Ας δουμε τωρα το κειμενο της Αγιας Γραφης [κατά τον πρώτο χρόνο τού Δαρείου τού Μήδου,..Δες, ΑΚΟΜΑ τρεις βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία..] Εδω βλεπουμε το κειμενο να οριζει τον Δαρειο τον Μηδο ως Περση βασιλια.Το 539 που εγινε η καταληψη της βαβυλωνας, ο ΚΥΡΟΣ ηταν Μηδοπερσης βασιλιας, αφου οι μηδοι ειχαν υποταχτει 11 χρονια πριν στους περσες.Συνεπως ποιος ηταν αυτος ο βασιλιας Δαρειος Μηδος που ανεβηκε στον θρονο της βαβυλωνας? Ας υποθεσουμε καλοπροαιρετα οτι ο ΚΥΡΟΣ αφησε στον θρονο της βαβυλωνας καποιον Δαρειο Μηδο υποτελη του.Παμε να δουμε την προφητεια [κατά τον πρώτο χρόνο τού Δαρείου τού Μήδου,..Δες, ΑΚΟΜΑ τρεις βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία.] Απο αυτο προκυπτει οτι ο ΚΥΡΟΣ δεν εντασσεται σε αυτους τους τρεις βασιλιαδες αφου αυτος ηδη ειναι Περσης βασιλιας και ειναι αυτος που εδωσε τον θρονο της βαβυλωνας στον Δαρειο τον Μηδο.Εδω υπαρχουν ΔΥΟ εκδοχες. [1] Στην Μεταφραση τον εβδομηκοντα ο ΚΥΡΟΣ τοποθετειται στην θεση του Δαρειου του Μηδου οποτε η προφητεια δεν εκπληρωνεται. [2] Στην Αγια Γραφη ο Δαρειος ο μηδος τοποθετειται πριν τον ΚΥΡΟ και η προφητεια εκπληρωνεται αλλα εκτος Ιστορικης πραγματικοτητας. Να τονισω οτι η ιστορια των νεοβαβυλωνιων υποστηριζεται απο πρωτοτυπα κειμενα [babylonian chronicles] τα οποια φυλασσονται κατα χιλιαδες στο βρετανικο μουσειο ΕΔΩ http://www.livius.org/sources/about/mesopotamian-chronicles/ Assyrian and Babylonian Chronicles .

   • Ανώνυμος says:

    ΠΡΟΣΕΞΕ τωρα την Απατη.Η βιβλικη εγκυκλοπαιδεια προκειμενου να θολωσει τα νερα ΤΑΥΤΙΖΕΙ τον Δαρειο τον Μηδο, με το αποκαλουμενο απο τους ισραηλιτες Δαρειο,με τον Αρταξερξη μεταφραση των Ο’, και με τον Κυαξαρη συμφωνα με τον Ηροδοτο, αφηνοντας να εννοηθει οτι ειναι το ιδιο προσωπο δημιουργωντας απο το πουθενα την ιστορικοτητα του.ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την βικιπαιδεια [Ο Κυαξάρης (… – 585 π.Χ.), γιος του βασιλιά Φραόρτη και εγγονός του Δηιόκη, ήταν σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ο τρίτος και πιο ικανός βασιλιάς της Μηδίας. Βασίλεψε.. από το 624 ως το 585 π.Χ. ΘΑΝΑΤΟΣ 585 ΠΧ] Το ετος 539 που υποτιθεται οτι ανεβηκε στον θρονο της Βαβυλωνας ΗΤΑΝ ΝΕΚΡΟΣ και δεν υπηρχαν ουτε τα κοκκαλα του.

    • ΠΔ. says:

     Την ΠΔ τη δεχομαστε κυριως για τις Μεσσιανικες τις προφητειες και οχι τοσο σαν ιστορικη πηγη.Τωρα το θεμα των βασιλεων των ΑΣΣΥΡΙΟΒΑΒΥΛΩΝΙΟΜΗΔΟΠΕΡΣΩΝ,ειναι πολυ μπερδεμενο και πολλες φορες οι ιστορικες πηγες και πληροφοριες ειναι αντικρουομενες.Οι βασιλεις ειχαν πολλα ονοματα,ο δισεγγονος αναφεροταν σαν γιος επειδη ηταν κληρονομος και πολλα αλλα μπερδεματα.Στο θεμα του Δαρειου του Μηδου,εγω υποθετω οτι τον αφησε ο Κυρος,καθως ηταν και θειος του απο τη μητερα του,σαν βασιλια στη Βαβυλωνα,για καποιο διαστημα,για να συνεχισει αυτος τις κατακτησεις του (μεχρι να συναντησει μπροστα του μια γυναικα και να τον βαλει στη θεση του,οπως γινεται παντα).

     • Ανώνυμος says:

      Αν πιστευεις οτι ο Κυρος τοποθετησε στον θρονο τον Δαρειο τοτε η προφητεια ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ..Αυτο που βλεπω εγω ΠΔ ειναι οτι η εκκλησια σας επεισε, οτι η Αγια Γραφη εχει προφητειες που εχουν εκπληρωθει με θαυμαστο τροπο κατι που ενισχυει την Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης και συνεπως και οι υπολοιπες προφητειες θα εκπληρωθουν με απολυτη ακριβεια,οπως η δευτερη ελευση του Κυριου,πιανοντας σας στην κυριολεξια στον υπνο,αφου δεν εχετε μελετησει την Αγια Γραφη και δεν εχετε καμια προθεση να το κανετε αφου η Πιστη ειναι τυφλη,και μετακινει και βουνα αμα λαχει.Αλλα καλυτερα να μην λαχει γιατι ετσι και μετακινηθει ο Ολυμπος οι Ολυμπιοι θα δυσκολευτουν πολυ να τον βρουν.

     • ΠΔ. says:

      Μια χαρα εκπληρωνεται.ΔΑΝΙΗΛ ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ 6,28:o δε Δανιηλ ευδοκιμουσε και προηγετο εις την βασιλειαν του Δαρειου και εις την βασιλειαν του Κυρου,βασιλεως των Περσων.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ το εδαφιο αυτο δεν κανει αναφορα στον Δαρειο τον ΜΗΔΟ.[Ο Δαρείος και ο Κύρος θεωρούνται οι κορυφαίοι Πέρσες βασιλείς της δυναστείας των Αχαιμενιδών] Ο Δαρειος ο Μηδος συμφωνα με τον Δανιηλ ανεβηκε στον θρονο της βαβυλωνας [539] σε ηλικια 62 χρονων [Δανιηλ 5.31] Ο Δαρειος ομως ο Περσης βασιλιας πεθανε σε ηλικια 64 χρονων το 486 πχ. ΠΡΟΣΕΞΕ Δανιηλ 11.1 [κατά τον πρώτο χρόνο τού Δαρείου τού Μήδου,..Δες, ΑΚΟΜΑ τρεις βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία.] Το 539 κατα το πρωτο ετος της βασιλειας του Δαρειου του Μηδου ,Ο Δαρείος και ο Κύρος ειναι ηδη περσες βασιλιαδες,και η προφητεια συνεχιζει Δες, ΑΚΟΜΑ τρεις βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία.] Η εκκλησια εδω ισχυρίζεται οτι ο Πρωτος απο τους τρεις βασιλιαδες που θα εγερθουν στην περσια ειναι ο ΚΥΡΟΣ ωστε ο 4ος διαδοχικα να ειναι ο Ξερξης για να φανει οτι εκπληρωθηκε η προφητεια.ΜΑ Ο ΚΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΒΑΣΙΛΙΑΣ συνεπως αυτος που θα εγερθει μετα απο αυτον ειναι καποιο αλλο προσωπο .Αν προσθεσουμε και το κειμενο των Q τοτε ο παραλογισμος σε ολο του το μεγαλειο.

     • ΠΔ. says:

      Δανιηλ 11.1. Κατα το πρωτο ετος της βασιλειας του Κυρου………ιδου 3 ακομα βασιλεις θα εγερθουν εις την Περσια (Καμβυσης Β,Δαρειος Α,Ξερξης Α ).Ο τεταρτος,δηλ.ο Ξερξης,θα εκστρατευσει εναντιων ολων των ελληνικων βασιλειων.Επειτα θα εγερθει αλλος βασιλευς ισχυρος και θα επεκτεινει την κυριαρχια του εις πολλην εκτασιν και θα καμνη αυτο που θελει (Μ.Αλεξανδρος).Οταν δε εδραιωθει η δυναμη του βασιλειου του θα καταστραφει και το βασιλειο του θα διαιρεθει στα 4 χωρις να περασει στους απογονους του. Ποια η απορια σου,δεν καταλαβαινω.

 46. Ανώνυμος says:

  Περα λοιπον απο το γεγονος οτι ο χριστιανισμος επιβληθηκε στους ελληνες το ΔΟΓΜΑ αυτο εδραιωθηκε πανω στο μεγαλυτερο παραμυθι του κοσμου ωστε η εξουσια να γελαει με την καταντια του ελληνα. ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την ΟΟΔΕ [Υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις ότι ο Ιησούς ήταν Θεός, ο Μεσσίας που προφήτευσαν οι προφήτες εκατοντάδες χρόνια πριν. Τα γεγονότα που προφητεύτηκαν και εκπληρώθηκαν πανηγυρικά με τόση ακρίβεια, δεν μπορούν να εξηγηθούν διαφορετικά, παρά μόνο με την ύπαρξη θείου σχεδίου.] Προκειται για ΘΕΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ η ανθρωπινο? Οι χριστιανοι αγνοουν οτι ο Ιησους Χριστος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ και θα μπορουσαν καλλιστα οι προφητειες της Π Δ να βρηκαν εκπληρωση πανω σε εναν Μυθο,η ακομα καλυτερα ο αρχικος χριστιανισμος να ηταν αυτος της εκκλησιας της ιερουσαλημ και των Εσσαιων ο οποιος στην πορεια ισχυσε για τους εθνικους [οχι για τους εβραιους] οι οποιοι αλλαξαν γρηγορα την φιλοσοφια των Εσσαιων για να τους ταιριαζει καλυτερα. Μπραβο σας «ελληνες» Ζητω το ελληνικο Πνευμα.Για την παρεα των Θρησκοληπτων θα ανεβασω τον πηχη σε ανωτερα επιπεδα.Προς το παρων ριξτε μια ματια στο παρακατω μηνυμα.

 47. Ανώνυμος says:

  Ο χριστος υποσχεθηκε στους μαθητες του οτι η δευτερη ελευση θα λαμβανε χωρα στην ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ. ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ.ΜΑΤΘ.10.23
  [ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΩΣΟΥ ΕΛΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ] Περιμεναν την εκπληρωση της προφητειας ΝΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ..Ο Αποστολος Παυλος εγραψε προς τους εβραιους [ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΤΑΥΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ] διανυουμε τις τελευταιες ημερες και ο αντιχριστος ειναι ηδη εδω.
  ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 5.23
  [23 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΘΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΓΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΜΕΜΠΤΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ]…..Να διατηρηθη αμεμπτο το σωμα τους εν τη ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ …ΑΥΤΟΙ περιμεναν να εκπληρωθουν τα λογια του Χριστου προς αυτους..οπως τους το ειχε υποσχεθει..ΜΑΤΘ 16.28.
  .[28 ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΕΔΩ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΓΕΥΘΗ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΩΣΟΥ ΙΔΩΣΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ]
  ΚΑΠΟΙΟΙ απο αυτους δεν θα προλαβουν να πεθανουν και θα δουν τον χριστο να ΕΡΧΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ.
  ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ??
  Ο Ιησους Χριστος διδαξε τους μαθητες του να προσευχονται ..Πατερα μας που εισαι στον ουρανο να ερθει η βασιλεια σου οπως στον ουρανο , και εδω στη γη .ΑΥΤΗ η βασιλεια ειναι η επεκταση της ουρανιας αφθαρσιας στον υλικο κοσμο και ασφαλως σηματοδοτει την κριση..Ο Χριστος υποσχεθηκε ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ …ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24.1-34
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΣΗ ….34 ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΓΕΝΕΑ ΑΥΤΗ ΕΩΣΟΥ ΓΕΙΝΩΣΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ. Ο Χριστος υποσχεθηκε οτι δεν θα προλαβει να φυγει η γενια ΑΥΤΗ [Δεν θα μπορουσε να εννοει καμια αλλη ΓΕΝΕΑ παρα μονον την ΓΕΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ … ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝ ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΑΛΛΗ θα επρεπε να λεει ….’ΓΕΝΕΑ ΕΚΕΙΝΗ’ και οχι “αύτη” ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ——Ματθαίος 11:16-19——-Λουκάς 7:31——Μάρκος 8:38—–]
  ωσπου να γινουν ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ. Ολα αυτα τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ τα οποια εξιστορισε ο Χριστος στους μαθητες του επρεπε να λαβουν χωρα στην δικη τους εποχη ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ και οχι καποιας αλλης ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ γενιας.Για αυτο τον λογο ο Αποστολος πετρος τους ειπε τα παρακατω [γνωρίζοντας πρώτα τούτο, ότι στις έσχατες μέρες θα έρθουν εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και λέγοντας: Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του; Δεδομένου ότι από την ημέρα που οι πατέρες κοιμήθηκαν, όλα παραμένουν έτσι από την αρχή της κτίσης.» (Επιστολή Πέτρου Β΄ 3: 2, 3 – 4)] ..Ο Χρόνος συγγραφής της επιστολης αυτης Όσοι δέχονται τη γνησιότητά της την τοποθετούν στη δεκαετία του 60 μ.Χ. και πριν το θάνατο του Πέτρου το 67 μ.Χ…

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Γιατρέ, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεφύγουμε από την ιστορική αναδρομή των γεγονότων και μπλέξουμε και τα Θεολογικά. Θα δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση, και στο τέλος δεν θα διαβάζει κανείς. Άσε που η αυτά είναι θέματα πίστης και δικαίωμα του καθενός τι πιστεύει. Αν προσπαθήσεις να αναφερθείς στα δογματικά θέματα, το λέω καλοπροαίρετα, και συγκεκριμένα ενισχύοντας τις αθεϊστικές θέσεις, αυτό δεν είναι μια μορφή προσηλυτισμού.

   • Ανώνυμος says:

    Δεν υπαρχει καμια αξιοπιστια και Θεοπνευστια στο δηθεν Θεοπνευστο οικοδομημα του χριστιανισμου.Δεν αντεχει στην ερευνα.Για αυτο καλο ειναι να Πιστευεις και να μην ερευνας, μηπως και χασεις την πιστη σου και γινεις ενας απο εμας.Δηλαδη σκεπτομενος ανθρωπος.

    • Ανώνυμος says:

     ΠΔ το τελευταιο ειναι χιουμορ ,μην στεναχωρηθεις. Και βεβαια σκεφτεσαι.Αλλα δεν βλεπω καλα τον φιλο σου τον chaoskampf.αλλαζει συνεχεια ονοματα.Μεταμορφωνεται διαρκως σαν τον διαολο.Του πηρε τα μυαλα η θεολογια της Νεας Εποχης.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Εάν «Θεοπνευστο οικοδομημα του χριστιανισμου» αναφέρεται στο δόγμα και την θεολογία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, τότε τι να πω; Διάβασε Πατρολογία και θα σου ληθούν όλες οι απορίες. Αν αναφέρεσαι στα Ευαγγέλια, τι προσπαθείς να αποδείξεις; Τα Ευαγγέλια, έχουμε ξαναπεί, δεν είχαν τον ιστορικό χαρακτήρα που έχουν άλλα κείμενα που γράφονται γι αυτό τον λόγο. Άλλο σκοπό είχαν. Να δείξουν τον Θεάνθρωπο Χριστό και τη διδασκαλία του. Αυτά τα Ευαγγέλια γράφτηκαν από διαφορετικούς ανθρώπους, σε εντελώς διαφορετικές χρονολογίες και σε αντιδιαμέτρου διαφορετικές τοποθεσίες. Κι όμως παρ’ όλες τις μικρές ή μεγάλες σκηνικές διαφορές τους, όλα τα βιβλία αυτά συγκλίνουν απίστευα σε μία κοινή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αν κανείς διαβάσει μόνο τα λόγια του Χριστού και από τα 4 Ευαγγέλια, είναι ο ίδιος ακριβώς χαρακτήρας. Κι αυτό είναι το εκπληκτικό στους χώρους τη ιστορικής, φιλοσοφικής και θεολογικής έρευνας. Πως 4 διαφορετκοί άνθρωποι και μάλιστα ο ένας από αυτούς ο Έλληνας γιατρός Λουκάς, σε διαφορετικούς τόπους και με διαφορά δεκαετιών, μπόρεσαν και έγραψαν για τον Χριστό, παρουσιάζοντάς τόσο καταπληκτικά, τον ίδιο χαρακτήρα. Και κανείς από αυτούς δεν γνώριζε την ύπαρξη των άλλων βιβλίων.

     • Ανώνυμος says:

      Ποιος ήταν ο Ιησούς; Γιατί δεν υπάρχει καμία ιστορική και αρχαιολογική απόδειξη της ύπαρξής του; Ποιος έγραψε τα Ευαγγέλια; Γιατί γράφθηκαν στα Ελληνικά και όχι στα Εβραϊκά ή στα Αραμαϊκά; Πώς κι έγινε η Ρώμη το κέντρο της χριστιανικής θρησκείας; Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί Πάπες και οι πρώτοι άγιοι ήταν όλοι μέλη της αυτοκρατορικής Ρωμαϊκής οικογένειας των Φλαβίων; ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις σύγχρονες για την εποχή εκείνη παγανιστικές θρησκείες, αλλά ντυμένος με άλλο όνομα. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν κατασκευασμένο μυθιστορηματικό χαρακτήρα . ο χριστιανισμός δεν αποτελούσε τίποτα περισσότερο από ένα πολιτικό εργαλείο για τον έλεγχο των μαζών εκείνης της εποχής, συνεχίζοντας να επιτελεί τον ίδιο σκοπό λιγότερο ή περισσότερο ακόμα και σήμερα.

 48. Θεός says:

  Μην πιεζεται αλλο τους καημενους τους αρχαιοπληκτουληδες ειναι κριμα οι καημενοι. Μην ξεχανατε αλλωστε οτι και τον Σατανα εγω τον εχεσα και για αυτο αλλωστε εισαστε ολοι αδελφια. Αγαπατε αλληλους και ο καλος θεουλης θα φροντισει για ολα.

 49. El Olam says:

  Ο Θεος, αφου ελαλησε το παλαι προς τους πατερας ημων δια των προφητων πολλακις και πολυτροπως, 2εν ταις εσχαταις ταυταις ημεραις ελαλησε προς ημας δια του Υιου, τον οποιον εθεσε κληρονομον παντων, δι’ ου εκαμε και τους αιωνας (https://en.wikipedia.org/wiki/Aeon)· 3οστις ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου, και βασταζων τα παντα με τον λογον της δυναμεως αυτου, αφου δι’ εαυτου εκαμε καθαρισμον των αμαρτιων ημων, εκαθησεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις, 4τοσουτον ανωτερος των αγγελων γενομενος, οσον εξοχωτερον υπερ αυτους ονομα εκληρονομησε. 5Διοτι προς τινα των αγγελων ειπε ποτε· Υιος μου εισαι συ, Εγω σημερον σε εγεννησα; και παλιν· Εγω θελω εισθαι εις αυτον Πατηρ, και αυτος θελει εισθαι εις εμε Υιος; 6Οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην, λεγει· Και ας προσκυνησωσιν εις αυτον παντες οι αγγελοι του Θεου. 7Και περι μεν των αγγελων λεγει· Ο ποιων τους αγγελους αυτου πνευματα, και τους λειτουργους αυτου πυρος φλογα· 8περι δε του Υιου· Ο θρονος σου, ω Θεε, ειναι εις τον αιωνα του αιωνος· σκηπτρον ευθυτητος ειναι το σκηπτρον της βασιλειας σου. 9Ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας ανομιαν· δια τουτο εχρισε σε, ο Θεος, ο Θεος σου, ελαιον αγαλλιασεως υπερ τους μετοχους σου· 10και· Συ κατ’ αρχας, Κυριε, την γην εθεμελιωσας, και εργα των χειρων σου ειναι οι ουρανοι· 11αυτοι θελουσιν απολεσθη, συ δε διαμενεις· και παντες ως ιματιον θελουσι παλαιωθη, 12και ως περιενδυμα θελεις τυλιξει αυτους, και θελουσιν αλλαχθη· Συ ομως εισαι ο αυτος, και τα ετη σου δεν θελουσιν εκλειψει. 13Προς τινα δε των αγγελων ειπε ποτε· Καθου εκ δεξιων μου, εωσου θεσω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου; 14Δεν ειναι παντες λειτουργικα πνευματα εις υπηρεσιαν αποστελλομενα δια τους μελλοντας να κληρονομησωσι σωτηριαν;

 50. Αντιαντίχριστος Anti-Liberal says:

  Εδω ειναι ενα αρθρο που φανερωνει και την προλευεση της εν λογω παρανοιας του «correct thinking» που προσπαθει να επιβληθει με την βια και σε οτι αφορα το θεμα της «ομοφοβιας» κλπ και που παραγει και το γνωστο «political correct» των νεοφιλελευθερων οι οποιοι και βρισκονται πισω απο αυτη την ασθενεια την οποια εχει αναλαβει να θεραπευσει η συμπαντικη κοινοτητα ψυχιατρων της σχολης του Θωθ σε συνεργασια με τον Πουτιν και τον Τραμπ. >> https://www.christiancourier.com/articles/668-what-is-the-meaning-of-matthew-10-23 >> Η λογικη ερμηνια λοιπον αυτου του εδαφιου προκυπτει μεσα απο την συγκριση του κεφαλαιου 21 του Λουκα και η θεση των liberals οπως ΠΑΝΤΑ ειναι αδιαπραγμαευτη για αυτο και θα συνεχισουν οι παρανοικοι να κανουν κυκλους γυρω απο την ουσια των πραγματων που τους εχει χεσμενους.

 51. Αντιαντίχριστος Anti-Liberal says:

  Εδω ειναι και η εσωτερικη εξηγηση (την οποια ασφαλως απορριπτουν τα αψυχα ζομπι που μας μιλανε και για την αρχαια Ελλαδα κλπ για να ταιζουν την εγωμανεια και την υπεροπτικοαλαζονικοβλακεια τους) για το και μαλιστα απο απλους Χριστιανους και οχι απο εσωτεριστες Χριστιανους Γνωστικους Ερμητιστες κλπ. Η ολη φαση βασικα ειναι οτι οι απατεωνες αρχαιοκαπηλοι επειδη βασικα εχουν σκοτωσει το Ειναι τους με τα σκατα που παραγει το αρρωστο τους κεφαλι θελουν να σκοτωσουν την Ψυχη και ολων τω υπολοιπων και για αυτο αλλωστε κατευθυνονται απο αυτη την μανια που τους επιβαλλει να θελουν να επιβαλουν τις επιφανειακες τους ερμηνιες σε εσωτερικα κειμενα, καθως το πνευμα του Σατανα το οποιο τους εχει κυριρευσει θελει να μας απαοκοψει και να μας απομακρυνει απο το μεσα μας και απο την ουσια του Λογου και των πραγματων και για αυτο αλλωστε μιλαμε για τους μεγαλυτερους εχθρους της Σ-Οφιας και για Σατανιστες επι της ουσιας που απλα προσπαθουν να ερεθισουν το εγω σου και τον πατριωτισμο σου για να ταιζουν τα αφεντικα τους που τους πηδανε στα Ταρταρα καθως παριστανουν τους υπερελληναρες οπως και ο Σωρρας κλπ. >>> Jesus did indeed come in his Kingdom during the lifetime of most of those
  who heard him on that day. The subject of the Kingdom of God is a broad
  and deep one. The Kingdom of God is in one sense the kingship of God in
  any one individual’s life. It will also be revealed at the end of time
  when the final Kingdom of God will be the eternal city–heaven. >> http://evidenceforchristianity.org/how-can-i-explain-matthew-1628-when-jesus-did-not-come-back-in-the-first-centuryr/ >>> Ασφαλως δεν εχει σημασια που αλλος εχει PhD σημασια εχει το τι θα πει καθε φανατισμενος και μανιακος αχαιοκαπηλος που ειναι κατσικα της ηλιθιας προπαγανδας των νεοφιλελευθερων μηδενιστων με τα spirit cooking κλπ που ειναι βεβαιο αλλωστε οτι γουσταρουν την εκφυλισμενη και προχριστιανικη κατασταση.

 52. Αντιαντίχριστος Anti-Liberal says:

  Οι παρανοικοι και μανιακοι αντιχριστοι ασθενεις που εχουν βρωμισει το συμπαν με τις ανοησιες τους συνεχιζουν να επαναλαμβανουν τα ιδια σκατα με μοναδικο στοχο να σκοτωσουν το πνευμα του Ιησου Χριστου το οποιο ειναι φορτισμενο απο δισεκατομμυρια ψυχες συμπεριλαμβανομενων και των ψυχων των προγονων μας που εχυσαν ποταμια απο αιμα με σημαια τους τον σταυρο. Ασφαλως αυτοι οι τρομοκρατες αντιθεοι φασιστες που προσπαθουν να επιβαλουν αυτη την αρρωστια θα κλασουν μια μαντρα @@ στο συμπαν και απλα θα παρουν μαζι τους στην συμπαντικη αποχευτευση οσους περισσοτερους μαλακες μπορουν για να ξεβρωμισει και το εθνος και ο πλανητης. Ασφαλως δεν απευθυνομαι στους ασθενεις και ουτε προκειται να απαντησω σε αυτα που λενε οι καημενοι καθως αυτο επιβαρυνει την υγεια τους. Στο θεμα της γενεας-generation και του Αιωνα ειναι επιλογη του καθε ενος να πιστεψει οτι θελει καως μιλαμε για ερμηνιες εσωτερικων κειμενων που προεκευψαν μεσα σε ενα πολυ συγκεκριμενο ιστορικο πλαισιο και τα οποια ασφαλως απευθυνονται σε αυτους που ΕΧΟΥΝΝ ΜΕΣΑ και οχι στα αψυχα ζομπι τα οποια ασφαλως μπορουν να ακολουθησουν ολα τα περιττωματα προς την συμπαντικη αποχετευση. Αμην. Μπνο μμην απελιπιζεστε παιδια μοου Θα σας ενημερωσω για την εξελιξη της θεραπειας σας στο μελλον. Αγαππη, Πιστη και Ελπιδα και ολα θα πανε καλα για εσας. Για τους αλλους ειναι που ανυσηχω.

 53. Ανώνυμος says:

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Μία θρησκεία στην υπηρεσία του Ρωμαϊκού Ιμπεριαλισμού και της απόλυτης υποδούλωσης των ανθρώπων! Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να δούμε γιατί συνέφερε τη Ρώμη ο Χριστιανισμός να γίνει η επίσημη θρησκεία της (όπως τον καθιέρωσε ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος το 380 μ.Χ.) και όχι μία άλλη εξ ανατολών «θεόθεν» αποκαλυπτόμενη θρησκεία, είναι να πάμε στα ίδια τα επίσημα κείμενα αυτής της θρησκείας και να δούμε αν τα διδάγματά της εναντιώνονταν ή εναρμονίζονταν με τα αυτοκρατορικά ήθη. Γι’ αυτό πρώτα θα αναφέρουμε τι ήθελε να επιβάλλει η Ρώμη, στα πλαίσια της Pax Romana και μετά θα ακολουθεί η αντίστοιχη χριστιανική θέση.
  Η Ρώμη ήθελε μία θρησκεία υπερεθνική, μέσω της οποίας θα αμβλύνονταν οι εθνικές αντιθέσεις και διαφορετικότητες με απώτερο στόχο τα παλαιότερα έθνη κάποια στιγμή να εξαφανιστούν και στη θέση τους να απομείνει μόνο ένα, που θα προέκυπτε από τη διάλυση και συνένωση των παλιών, το νέο ρωμαϊκό γένος. Συνδετικός κρίκος αυτού του νέου αυτοκρατορικού γένους θα ήταν η κοινή ρωμαϊκή θρησκεία, μέσω της οποίας θα επιβάλλονταν και η κοινή ρωμαϊκή συνείδηση. Ο Χριστιανισμός με τη σειρά του πρεσβεύει:
  «ου γαρ επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού. δύναμις γαρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτον και Έλληνι»[1].
  [Ο Παύλος εξηγεί ότι όσοι πιστέψουν θα σωθούν, κατά πρώτο λόγο οι Ιουδαίοι αλλά και οι Έλληνες. Ξεκαθαρίζει δηλαδή πως η θρησκεία που κηρύττει είναι υπερεθνική, γι’ αυτό αναφέρεται σε Έλληνες και Ιουδαίους, έθνη που ενώ ήταν τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, τώρα μπορούσαν να συνυπάρξουν από κοινού ασπαζόμενα τις ίδιες δοξασίες].
  «ή Ιουδαίων ο Θεός μόνον; ουχί δε και εθνών; ναι και εθνών»[2].[Ο Παύλος κηρύττει ότι ο Θεός του είναι κοινός για όλα τα έθνη].«ου γαρ εστι διαστολή Ιουδαίου τε και Έλληνος. ο γαρ αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τους επικαλουμένους αυτόν. πας γαρ ος αν επικαλέσηται το όνομα Κυρίου σωθήσεται»[3].
  [ Δεν υπάρχει καμιά διάκριση μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνα, διότι ο Κύριος είναι θεός όλων. Όσοι τον επικαλούνται σώζονται].

 54. Ανώνυμος says:

  Η Ρώμη ήθελε τη δημιουργία ενός νέου ρωμαϊκού γένους, μέσα από την εξάλειψη και εν συνεχεία ένωση των παλιών εθνών. Ο Χριστιανισμός κήρυττε τη δημιουργία ενός νέου λαού, του υπερεθνικού «λαού του Θεού», ο οποίος θα δημιουργούνταν από τους πιστούς του εξ όλων των εθνών, και οι οποίοι πλέον δεν θα αναγνωρίζονταν με τις παλαιότερες εθνικές τους ταυτότητες, αλλά μόνο ως χριστιανοί:
  «όπου ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσι Χριστός»[4].
  [Αποδίδει ο Π. Ν. Τρεμπέλας: «Εις αυτόν δε τον νέον άνθρωπον δεν υπάρχει διάκρισις Έλληνος και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτου και απεριτμήτου εθνικού, βαρβάρου και Σκύθου, δούλου και ελεύθερου, αλλά και εθνικότης και καταγωγή και αξίωμα και τα πάντα, καθώς και εις πάντας τους πιστούς είναι ο Χριστός». Ιδού λοιπόν η κατάργηση των εθνών και η δημιουργία ενός νέου λαού στη θέση τους. Το ίδιο ακριβώς αναζητούσε και η Ρώμη, να βάλει όλα τα υπόδουλα έθνη στο ρωμαϊκό χωνευτήρι, να τους κάνει να ξεχάσουν ποιοι είναι, και πείθοντάς τους πως όλοι είναι Ρωμαίοι και να διαιωνίσει με ασφάλεια την εξουσία της δίχως τον κίνδυνο των εθνικών και απελευθερωτικών επαναστάσεων! Μήπως τα ίδια δεν θέλει να επιβάλλει και σήμερα η λεγόμενη ως «παγκοσμιοποίηση» που προωθούν οι Η.Π.Α. και τα κέντρα εξουσίας που εδρεύουν στο έδαφός της;]
  Η Ρώμη ήταν εχθρική με τους φιλοσόφους, διότι με τις διδασκαλίες τους αφύπνιζαν το ρωμαϊκό «πόπολο» και διέδιδαν ιδέες επικίνδυνες για τη σταθερότητα της αυτοκρατορίας. Ο Χριστιανισμός με τη σειρά του απαξιώνει τους φιλοσόφους:
  «φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν»[5].
  [ Ο Παύλος θεωρεί τους σοφούς αποβλακωμένους!].
  «γέγραπται γαρ. απολώ την σοφίαν των σοφών, και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω»[6].
  [Γιατί είναι γραμμένο: θα απολέσω τη σοφία των σοφών, και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Και καλά, απορούμε τώρα, με τους σοφούς υπήρχε «κόντρα» διότι έλεγχαν τόσο τη ρωμαϊκή εξουσία όσο και τα χριστιανικά κηρύγματα. Οι συνετοί άνθρωποι όμως τι τους έφταιγαν; Μήπως γιατί ως συνετοί θεωρούνται οι σκεπτόμενοι (και όχι οι συνεσταλμένοι), οπότε πράγματι τώρα υπάρχει εξήγηση. Φιλόσοφοι και σκεπτόμενοι άνθρωποι απολύονται δηλαδή διώκονται! Γιατί πως αλλιώς θα επιβληθεί η θεοκρατία;].
  «αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα τους σοφούς καταισχύνη»[7].
  [ Αλλά τους ηλίθιους αυτού του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους σοφούς! Κατά πρώτη, ο θεόπνευστος Παύλος παραδέχεται ότι οι «εκλεκτοί» του θεού του είναι «μωροί», δηλαδή ανόητοι και ηλίθιοι, αλλά αυτή η «υπέροχη» σύναξη ανόητων θα ντροπιάσει τους σοφούς. Πως; Θα το δούμε παρακάτω!].

 55. Ανώνυμος says:

  Η Ρώμη ήθελε να επιβάλλει την ειρήνη, όχι όμως την ειρήνη που όλοι επιθυμούμε με το να πάψουν οι επεκτατικοί πόλεμοι και οι υποδουλώσεις μέχρι πρότινος ελεύθερων ανθρώπων, αλλά την εσωτερική ειρήνη την τόσο απαραίτητη για τη σταθερότητα της εξουσίας της και τη διαιώνιση της κυριαρχίας της. Η Pax Romana δηλαδή η ειρήνευση (υποδούλωση) των υπηκόων της ήταν το πρώτο μέλημα των κρατούντων τα αυτοκρατορικά ηνία. Ως ειρήνη εννοούνταν από τους Ρωμαίους οι υπόδουλοι λαοί να μην εξεγείρονται για να διεκδικήσουν την εθνική ελευθερία τους, οι δούλοι να μη σηκώνουν κεφάλι στους ιδιοκτήτες τους, οι φτωχοί να μην διεκδικούν μερίδα από τον πλούτο της ολιγαρχίας. Έτσι εννοούν από τότε μέχρι και σήμερα οι ιμπεριαλιστές την ειρήνη. Ο Χριστιανισμός από την πλευρά του, την ίδια ειρήνη κήρυττε, δηλαδή ειρήνευση μεταξύ των υπηκόων της αυτοκρατορίας:
  «ει δυνατόν, το εξ υμών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή× γέγραπται γαρ. εμοί εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος»[8].
  [Προσπαθείτε να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους, αν είναι δυνατόν. Μη ζητάτε αγαπητοί εκδίκηση υπερασπιζόμενοι τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή. Γιατί είναι γραμμένο. Εγώ είμαι η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω λέει ο Κύριος. Με λίγα λόγια, να είστε καλοί και υπάκουοι, να μην σηκώνετε κεφάλι και αν σας αδικήσει κανείς (ό,τι και αν σας κάνει) εσείς να μην ανταποδώσετε. Σας βίασαν τη γυναίκα ή την κόρη; Σας έκλεψαν τη γη και την περιουσία; Σας εκμεταλλεύεται ή σας προσβάλει ο εργοδότης σας; Σας καταπιέζει το κράτος; Σας κλέβει η εφορία; Εσείς να μείνετε σε νιρβάνα, ατάραχοι! Θα εκδικηθεί ο Θεός για εσάς. Τι «ωραία» κηρύγματα δουλοπρέπειας…].
  «ου γαρ εστιν η βασιλεία του Θεού βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. ου γαρ εν τούτοις δουλεύων τω Χριστώ ευάρεστος τω Θεώ και δόκιμος τοις ανθρώποις. άρα ουν τα της ειρήνης διώκωμεν και τα της οικοδομής της εις αλλήλους»[9].
  [Ας επιδιώκουμε κάθε τι που συντελεί στην ειρήνη, το μήνυμα του Παύλου, και αυτή η ειρήνη του Θεού πόσο ταυτίζεται με τη Ρωμαϊκή Ειρήνη!].

 56. Ανώνυμος says:

  Η Ρώμη επιθυμούσε την επιβολή θεοκρατίας, ώστε όλοι να πειθαρχούν δίχως αντιρρήσεις στην «ελέω θεού», άρα θεϊκή, εξουσία της, και ως εκ τούτου όποιος πήγαινε κόντρα στους κρατούντες στην ουσία ήταν σαν να εναντιωνόταν στον ίδιο τον θεό. Έτσι, η όποια επανάσταση δεν στρεφόταν κατά του αυτοκράτορα, αλλά κατά του ίδιου του θεού, εφόσον ο αυτοκράτωρ κυβερνούσε αντί (και με άδεια) Εκείνου. Ο Χριστιανισμός όχι μόνο θα συμμορφωθεί με αυτό το σχήμα, αλλά θα θεωρήσει «ελέω θεού» ακόμα και τους «ειδωλολάτρες» αυτοκράτορες! Τώρα, πώς ήταν δυνατόν, αυτοί οι «πλανεμένοι», «άθεοι» και λάτρεις «ψεύτικων θεών», να κυβερνούν με την άδεια και προστασία του αληθινού Θεού, του οποίου –σημειωτέων- την ύπαρξη αγνοούσαν ή χλεύαζαν, είναι εύκολο να το απαντήσει κανείς. Ο Χριστιανισμός ουδέποτε υπήρξε επαναστατική θρησκεία ή ιδεολογία, αυτές είναι ανοησίες κάποιων «κρυπτοχριστιανών» Μαρξιστών συγγραφέων, οι οποίοι επειδή μετεωρίζονταν μεταξύ πίστης και πολιτικής ιδεολογίας, εντυπωσιάστηκαν από τα ξεσπάσματα του Ναζωραίου κατά των ισχυρών και τα ερμήνευσαν ως «επαναστατικά». Στην πραγματικότητα, οι χριστιανοί, ήταν η πιο πειθήνια και υπάκουη κοινωνική ομάδα της αυτοκρατορίας, πρότυπο «προβατοποιημένων» ανθρώπων. Για διαβάστε τι συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος τους πιστούς, για να καταλάβετε:
  «Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. ου γαρ έστιν εξουσία ει μη υπό Θεού× αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν»[10].
  [Κάθε ανθρώπινη ψυχή να υποτάσσεται στις εξουσίες που υπερέχουν. Γιατί δεν υπάρχει εξουσία που να μην προέρχεται από τον Θεό. οι δε εξουσίες υπό του Θεού ταγμένες είναι].
  «ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν. οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται»[11].
  [Απόδοση Π. Ν. Τρεμπέλα: «Ώστε εκείνος που απειθεί εις την εξουσίαν, εναντιώνεται εις την διαταγήν του Θεού. Όσοι δε εναντιώνονται, θα λάβουν εις τον εαυτό τους την πρέπουσα τιμωρίαν». Τι σας λέγαμε λίγες αράδες παραπάνω, ότι δηλαδή όσοι αντιτάσσονται στους κρατούντες είναι σαν να εναντιώνονται στον ίδιο τον θεό. Ιδού λοιπόν ο Ρωμαίος πολίτης Παύλος, ο μέγας απόστολος των εθνών, σε ρόλο θεμελιωτή της ρωμαϊκής θεοκρατίας. Για ποιο επαναστατικό Χριστιανισμό, λοιπόν, μιλάμε; Η θρησκεία αυτή φτιάχτηκε εξαρχής για να υπηρετεί τους τυράννους και τους μονάρχες. Είναι μία θρησκεία εχθρός της δημοκρατίας, είναι μία συνομωσία κατά των ελεύθερων ανθρώπων].

 57. Ανώνυμος says:

  «οι γαρ άρχοντες ουκ εισί φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. θέλεις δε μη φοβείσθαι την εξουσίαν; το αγαθόν ποίει, και έξεις έπαινον εξ αυτής»[12].
  [Διότι οι άρχοντες δεν εμπνέουν φόβο για τα καλά έργα, αλλά για τα κακά. Θέλεις δε να μη φοβάσαι την εξουσία; Πράττε το αγαθό και θα έχεις έπαινο από αυτή (την εξουσία δηλαδή). Και επειδή, λέμε τώρα εμείς, η εξουσία είναι αυτή που ορίζει τι είναι «καλό» και τι είναι «κακό», κατά περίπτωση, ο Παύλος μας συμβουλεύει στην ουσία να πράττουμε ό,τι μας ζητεί η εξουσία, και έτσι φυσικά όχι μόνο δεν έχουμε λόγο να τη φοβόμαστε, αλλά μπορούμε να ελπίζουμε και στους επαίνους της. Τα πειθήνια πρόβατα που λέγαμε…].
  «διο ανάγκη υποτάσσεσθαι ου μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν. δια τούτο γαρ και φόρους τελείτε. λειτουργοί γαρ Θεού εισιν εις αυτό τούτο προσκαρτερούντες. αποδότε ουν πάσι τας οφειλάς, τω τον φόρον τον φόρον, τω το τέλος το τέλος, τω τον φόβον τον φόβον, τω την τιμήν την τιμήν»[13].
  [Και επειδή κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως φόρους, η «σωτηρία της ψυχής» περνά και μέσα από την τακτική, ακριβή και αδιαμαρτύρητη καταβολή τους. Κοινώς οι… φοροφυγάδες θα πάνε στην κόλαση. Και καλά αυτοί. Οι άλλοι που αντιστέκονται στους βαρύτατους φόρους που επιβάλλει μια άδικη εξουσία; Από τον… θεόπνευστο απόστολο δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, παρά μόνο μία: Πληρώνετε και φόρους προς συντήρηση των αρχόντων, διότι είναι υπηρέτες του Θεού. Αποδώστε λοιπόν σε όλους που κατέχουν εξουσία, ό,τι τους οφείλετε. Σε αυτόν που εισπράττει φόρους, τον φόρο, στον τελώνη τους τελωνιακούς δεσμούς, σε αυτούς που πρέπει να φοβάστε αποδώστε τον φόβο και σε αυτούς που τιμάτε αποδώστε τις τιμές. Στη μοναρχική σκέψη του Παύλου δεν υπάρχει καν το ενδεχόμενο οι φόροι να προορίζονται για κοινωφελή έργα (όπως συνέβαινε στις δημοκρατίες), αλλά οι φόροι προορίζονται μόνο για συντήρηση (πλουσιοπάροχη ζωή) των αρχόντων εις βάρος των κορόιδων! Αλλά αφού οι άρχοντες, ακόμα και οι «ειδωλολάτρες» είναι διορισμένοι από τον Θεό του Παύλου, πρέπει όλοι να τους εξασφαλίζουμε μία άνετη ζωή. Δηλαδή, εμείς να δουλεύουμε και αυτοί να μας… δουλεύουν και να γλεντοκοπούν στην υγειά των κορόιδων! Τόσες πολλές μισάνθρωπες και αντιλαϊκές διακηρύξεις δεν υπάρχουν συγκεντρωμένες μαζί σε άλλο ανθρώπινο κείμενο, τόσο απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα διατυπωμένες. Μα, τι λέμε τώρα… Το κείμενο του Παύλου δεν είναι ανθρώπινο! Όχι αγαπητοί μας αναγνώστες. Τέτοιες… σοφίες δεν είναι από νου ανθρώπου διατυπωμένες. είναι θεόπνευστες(!). Αυτό τουλάχιστον ισχυριζόταν ο Παύλος: «αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίω, την εποκεκρυμμένην, ην προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ημών»[14]. Και ύστερα κάποιοι κραυγάζουν για την «άγια πίστη» τους, πως δήθεν δεν έχει καμία σχέση με τις απάτες, τα σκάνδαλα, το χρήμα, την καταπίεση, την εξουσία. Ας απαντήσουν τότε για τα παραπάνω εδάφια της «Καινής Διαθήκης», ας προσπαθήσουν να δικαιολογηθούν, ας επιχειρήσουν να μας πείσουν ότι κάτι άλλο ήθελε να πει ο Παύλος, να «φωτιστούμε» και εμείς οι άπιστοι δημοκρατικοί πολίτες, «άπιστοι» γιατί άραγε αρνούμαστε να υποταχθούμε στους τυράννους που ο Παύλος καθαγιάζει «ελέω θεού»; Όποιος ισχυρίζεται πως η χριστιανική πίστη δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά του χριστιανικού ιερατείου, τότε ή αγνοεί τα χριστιανικά κείμενα, ή συσκοτίζει την κοινή γνώμη. Πάντως ειλικρινής άνθρωπος δεν είναι].

 58. Ανώνυμος says:

  Ο απολογητής Ιουστίνος, ο επικαλούμενος και ως «μάρτυς», στην «Απολογία Α΄» που συνέγραψε με αποδέκτη τον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή (138-161), σπεύδει να διαβεβαιώσει τόσο τον ίδιο, όσο και τους θετούς υιούς του, τη Σύγκλητο και τον δήμο της Ρώμης για τη νομιμοφροσύνη και υποταγή των χριστιανών στην αυτοκρατορική εξουσία:
  «Προσπαθούμε δε να φέρνουμε τους φόρους και τις συνεισφορές στους παντού διορισμένους από εσάς υπαλλήλους προθυμότερα από όλους, όπως διδαχθήκαμε από αυτόν (εννοεί τον Ιησού). Πράγματι κατά τον καιρό εκείνο προσήλθαν μερικοί και τον ρώτησαν, εάν πρέπει να καταβάλουν φόρους στον Καίσαρα. Και αποκρίθηκε· πείτε μου, τίνος εικόνα έχει το νόμισμα; Εκείνοι δε είπαν· του Καίσαρα. Και πάλι τους αποκρίθηκε· ˝αποδώσατε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν˝. Εξ ου και προσκυνούμε μόνο τον Θεό, κατά τ’ άλλα δε ευχαρίστως προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας αναγνωρίζοντας εσάς ως εξουσιαστές και άρχοντες των ανθρώπων και με την ευχή να αποδειχθεί ότι μαζί με τη βασιλική δύναμη διαθέτετε και σώφρονα σκέψη»[15].
  Την ίδια θεοκρατική, μονοθεϊστική και μοναρχική πολιτική αντίληψη, την ανατολική δεσποτεία δηλαδή, τη συναντούμε έναν αιώνα μετά τον Παύλο και στο κείμενο του απολογητή Αθηναγόρα (180 μ.Χ.), του Αθηναίου φιλοσόφου χριστιανού, με τίτλο «Πρεσβεία περί Χριστιανών». Πρόκειται για μία επιστολή με αποδέκτες τον στωικό αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο και τον γιο του Κόμοδο. Εκεί ο Αθηναγόρας, φροντίζει να διαβεβαιώσει τους δύο Αυγούστους, ότι σύμφωνα με τις χριστιανικές αντιλήψεις, «πραγματικά όπως έχουν όλα υποταχθεί σε εσάς, στον πατέρα και στο γιο, παίρνοντας τη βασιλεία από το Θεό, «γιατί η ψυχή του βασιλιά βρίσκεται στα χέρια του Θεού»[16], όπως λέει το προφητικό Πνεύμα, με τον ίδιο τρόπο όλα έχουν υποταχθεί στον ένα Θεό και στο Λόγο που βρίσκεται κοντά Του, τον Υιό που νοείται αχώριστος από αυτόν»[17]. Πραγματικά είναι απορίας άξιον, που στην αλήθεια κάποιοι μαρξιστές ιστορικοί διέκριναν επαναστατικότητα στον πρώιμο Χριστιανισμό. Ένα θρησκευτικό και πολιτικό σύστημα που από την πρώτη του στιγμή προπαγάνδιζε τη θεοκρατία και τη μοναρχία!

 59. Ανώνυμος says:

  Η Ρώμη ήθελε τους δούλους υπάκουους στους κυρίους τους, εφόσον ήταν μία δουλοκτητική κοινωνία της οποίας η γεωργική παραγωγή, και εν γένει η οικονομία, στηριζόταν αποκλειστικά στην εργασία των σκλάβων. Στη ρωμαϊκή επικράτεια δεν υπήρχαν παρά ελάχιστοι ελεύθεροι μικροκαλλιεργητές. Η γη ανήκε στο μεγαλύτερο ποσοστό στους Ρωμαίους φεουδάρχες. Τα τεράστια κτήματά τους ονομάζονταν «λατιφούντια» και σε καθένα από αυτά εργάζονταν πολλές χιλιάδες δούλων. Οι παλαιότερες εξεγέρσεις δούλων, της Σικελίας το 137 π.Χ. με ηγέτες τους Έλληνες Εύνο και Κλέωνα, της Περγάμου το 130 π.Χ. με επικεφαλής τον Αριστόνικο, όπως και εκείνη που είχε επικεφαλής τον Έλληνα μονομάχο Σπάρτακο[18] το 72 π.Χ., που απείλησε ακόμα και την ίδια την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, είχαν κάνει τους Ρωμαίους δουλοκτήτες ιδιαίτερα προσεκτικούς και καταπιεστικούς. Η δε Ρώμη ζούσε πάντα με τον φόβο μίας νέας εξέγερσης. Ωστόσο, μόνο ο Παύλος συνέλαβε την «θεόπνευστη» ιδέα να ανακηρύξει και τους δουλοκτήτες «ελέω Θεού», σαν να ήταν η δουλεία θεϊκό θέλημα και οι ιδιοκτήτες σκλάβων θεάρεστοι για αυτή τους τη θέση. Για πρώτη φορά η δουλεία καθαγιαζόταν και θεωρούνταν θεία συνθήκη, χάρη στον Παύλο και αυτό βρισκόταν σε κάθετη αντίθεση με την Ελληνική Παιδεία, η οποία δίδασκε μέσω του θεάτρου, ότι: «Από τη δουλεία κακό μεγαλύτερο για τους ανθρώπους δεν υπάρχει»[19]. Αλλά εξαιτίας αυτών των διδαγμάτων το ελληνικό θέατρο θεωρούνταν επικίνδυνο για τη Ρώμη. Ο Παύλος, λοιπόν, φρόντισε να περιφρουρήσει τα «θεόθεν» δικαιώματα των δουλοκτητών με τις παρακάτω ευαγγελικές ρήσεις:
  «Οι δούλοι υπακούετε τοις κυρίοις κατά σάρκα μετά φόβου και τρόμου εν απλότητι της καρδίας υμών ως τω Χριστώ»[20].
  [Οι δούλοι να υπακούετε στους κατά σάρκα κυρίους με φόβο και τρόμο, με ευθύτητα και ειλικρίνεια της καρδιάς σας, σαν να υπακούετε στο Χριστό. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες σκλάβων (ακόμα και οι «ειδωλολάτρες») που εκείνη την εποχή ήταν οι πλούσιοι Ρωμαίοι φεουδάρχες, στα μάτια των σκλάβων τους έπρεπε να μοιάζουν όπως ο Χριστός, όπως ο ίδιος ο Θεός του Παύλου δηλαδή!].

 60. Ανώνυμος says:

  Και στη συνέχεια ακολουθούν τα πλέον μισάνθρωπα και εθελόδουλα κηρύγματα που γράφτηκαν ποτέ, από το χέρι ενός εβραϊκής καταγωγής Ρωμαίου πολίτη που ήθελε να εμφανίζεται ως «θεόπνευστος». Αν είναι δυνατόν ποτέ, ο πανάγαθος και δίκαιος Θεός (κατά τους πλατωνικούς) να ευλογεί τη δουλεία. Και όμως, ο θεός του Παύλου, απ’ ό,τι φαίνεται, την ευλογούσε και την καθαγίαζε:
  «μη κατ’ οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλ’ ως δούλοι του Χριστού, ποιούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μετ’ ευνοίας δουλεύοντες ως τω Κυρίω και ουκ ανθρώποις, ειδότες ότι δ’ εάν τι έκαστος ποιήση αγαθόν, τούτο κομιείται παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος»[21].
  [Αποδίδει ο Π. Ν. Τρεμπέλας: «Όχι με δουλείαν πλαστήν, που γίνεται μόνο για τα μάτια εφ’ όσον σας βλέπουν οι κύριοι, όπως κάνουν αυτοί, που ζητούν να αρέσουν στους ανθρώπους, αλλ’ ως δούλοι του Χριστού εκτελούντες το θέλημα του Θεού από μέσα από την ψυχήν σας, με ειλικρίνειαν και προθυμίαν, με ενδιαφέρον και καλήν διάθεσιν, σαν να δουλεύετε εις τον Κύριον και όχι εις ανθρώπους. Να ξεύρετε δε, ότι οποιονδήποτε καλόν κάμη κάθε άνθρωπος, τούτο και θα πάρη πάλιν από τον Κύριον, ο οποίος θα τον ανταμείψη δι’ αυτό είτε δούλος είναι είτε ελεύθερος». Απίστευτα πράγματα! Για τον Παύλο φαίνεται να μην είναι αρκετό που κάποιοι δυστυχισμένοι άνθρωποι υποδουλώθηκαν, είτε εξαιτίας του πολέμου είτε άλλης ατυχίας και από κύριοι του εαυτού τους κατάντησαν ανδράποδα, αλλά απαιτεί κιόλας από τους δούλους να είναι σκλάβοι κατά συνείδηση και όχι απλά να υποκρίνονται τους υπάκουους. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να τους ζητά να εκτελούν τις εντολές των δουλοκτητών σαν να ήταν θέλημα του ίδιου του Θεού! Και εμείς οι δημοκρατικοί πολίτες τι στάση άραγε πρέπει να κρατήσουμε απέναντι σε αυτά τα κηρύγματα; Να τα αποδεχτούμε ως «θεόπνευστα» και να τα προσπεράσουμε; Να προσπαθήσουμε να βρούμε αλληγορική σημασία που δεν υπάρχει μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουμε τον μεγαλύτερο υπερασπιστή της δουλείας, τον Παύλο; Ή μήπως πρέπει να συνταχτούμε με τον εθνικό μας ποιητή Κάλβο, που έγραψε: «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»! Διότι αν η ελευθερία θέλει τόλμη και αρετή, αυτές οι δύο ιδιότητες δεν υπάρχουν στον Χριστιανισμό, παρά «φόβος και τρόμος»! Εμείς λοιπόν θα κρατήσουμε την τόλμη και την αρετή, όπως αρμόζει σε απογόνους Ελλήνων και τέκνα ελεύθερων ανθρώπων, και θα χαρίσουμε τη συνειδητοποιημένη δουλεία στους οπαδούς του Παύλου! Γιατί όσοι πείθονται από τον Παύλο είναι άξιοι της όποιας μοίρας τους!].

 61. Ανώνυμος says:

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Μία θρησκεία στην υπηρεσία του Ρωμαϊκού Ιμπεριαλισμού και της απόλυτης υποδούλωσης των ανθρώπων!…..Ωστόσο η διαστροφή κορυφώνεται στην πρώτη επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο. Εκεί ο κήρυκας υπέρ της δουλοκτησίας αναφέρει:«Όσοι είναι δούλοι κάτω από την πιεστικήν δουλείαν απίστων κυρίων, ας θεωρούν τους δεσπότας των αξίους κάθε τιμής, δια να μη δίδουν με την δυστροπίαν των αφορμήν να συκοφαντήται και περιϋβρίζεται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία του ευαγγελίου. Εκείνοι δε, που έχουν δεσπότας πιστούς Χριστιανούς, ας μη τους καταφρονούν, λαμβάνοντες θάρρος από το ότι είναι εν Χριστώ αδελφοί. Αλλά ας δουλεύουν περισσότερον, διότι αυτοί, που απολαμβάνουν την καλήν δουλειάν της προθύμου υπηρεσίας των, είναι και αυτοί πιστοί και αγαπητοί». Αλήθεια που υπήρξε επαναστατικός ο Χριστιανισμός; Εδώ οι χριστιανοί δούλοι που έχουν «ειδωλολάτρες» δεσπότες συμβουλεύονται να είναι υπάκουοι για να μην τεθεί σε κίνδυνο η χριστιανική οργάνωση θεωρούμενη ως αντικαθεστωτική, οι άλλοι δε που έχουν χριστιανούς δεσπότες (δουλοκτήτες) παροτρύνονται να τους δουλεύουν ακόμα περισσότερο! Στην οργάνωση του Παύλου ήταν συμφέρον του δούλου να έχει «ειδωλολάτρη» κύριο, διότι έτσι ο απόστολος απαιτούσε κανονική εργασία από τον σκλάβο, και τον δουλοκτήτη τον συνέφερε να γίνει χριστιανός διότι τότε οι χριστιανοί δούλοι του θα του δούλευαν περισσότερο ύστερα από την παραπάνω προτροπή του Παύλου. Και ρωτάμε; Ποιους συνέφερε ο Χριστιανισμός; Τους δούλους ή τους δεσπότες τους; Ποιων τα συμφέροντα υπερασπιζόταν; Των δούλων ή των δεσποτών; Και γιατί ακόμα και σήμερα οι μητροπολίτες ονομάζονταν δεσπότες; Θέλουν μήπως να μας υπενθυμίζουν τι είμαστε εμείς για εκείνους; Θα απαντήσουμε πάνω σε αυτό: Είμαστε πρόβατα και δούλοι! Έτσι δεν μας ονομάζουν; Έτσι δεν μας αποκαλούν στη βάφτιση, στο γάμο, στην κηδεία; Και εμείς γιατί το ανεχόμαστε; Αλληγορικά μας βρίζουν, αλληγορικά μας προσβάλλουν; Αλληγορικά διαφθείρουν με αυτόν τον τρόπο την αξιοπρέπειά μας; Όλα είναι μία αλληγορία;].Ο Δημήτρης Ι. Κυρτάτας στον πρόλογο που έγραψε στο βιβλίο του Τζέφρυ ντε Σαιντ Κρουά, «Ο Χριστιανισμός και η Ρώμη»[23], σημειώνει:
  «Σύντομα όμως δεν ήταν λίγοι οι δάσκαλοι του χριστιανισμού που αποδέχτηκαν πολλές από τις κυρίαρχες ιδεολογίες του ελληνορωμαϊκού κόσμου· και αυτές δεν ήταν άλλες από τις ιδεολογίες των κυρίαρχων τάξεων. Τούτο είναι ιδιαιτέρως εμφανές στον τρόπο με τον οποίο προπαγάνδισαν την υποταγή στις κοσμικές εξουσίες. Στο ζήτημα πάλι της δουλείας, οι χριστιανοί δεν έδειξαν καμία κοινωνική ευαισθησία και δεν προέβαλαν κανένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα». [Από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ]

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Μια σύντομη διευκρίνηση για το δούλος που θα συμφωνήσεις, πιστεύω. Δούλος = υπηρέτης του Θεού και μόνον – αφοσιωμένος στον Θεό και μόνον και όχι ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε αντιπαράθεση με την αρχαιότητα όπου η δουλεία και οι δούλοι ήταν έννοια καθορισμού κοινωνικής τάξης ανάμεσα σε πολίτες. Έμμισθοι μεν, πολλές φορές, δούλοι αλλά χαμηλότερης κοινωνικης τάξης και υποτακτικοί, χωρίς δικαιώματα. Τώρα οι αρχαιόπληκτοι δεν πρέπει να μας δίνουν και μαθήματα για τη λέξη δούλος γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.

   • Ανώνυμος says:

    Αυτο ηθελε η εξουσια να Πιστευουν οι χριστιανοι.ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Γραφει ο Ρωμαιος Απ Παυλος στους ρωμαιους [1 ΠΑΣΑ ΨΥΧΗ ΑΣ ΥΠΟΤΑΣΣΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΜΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΑΙ ΔΕ ΟΥΣΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ..ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κεφάλαιο 13ο] Αφου απο τον Θεο ειναι διορισμενη η εξουσια του Αυτοκρατορα θα επρεπε οι χριστιανοι να ειναι υποτακτικοι σε αυτον αλλα και στα αφεντικα τους οπως στον Θεο.Αυτο ηταν ο χριστιανισμος ενα εργαλειο στα χερια της εξουσιας και τιποτα αλλο.Για αυτο και επιβιωσε στους κολπους της εξουσιας.

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Και ένα απλοϊκό ερώτημα γιατρέ, που ήδη έχει ερωτηθεί και από άλλον σχολιαστή σε άλλο άρθρο. Γιατί η Ρώμη επιθυμούσε την επιβολή θεοκρατίας, ώστε όλοι να πειθαρχούν δίχως αντιρρήσεις στην «ελέω θεού» πίστη, προτείνοντας μια νέα θρησκεία που ήταν στα σπάργανά της ακόμη; Αφού, αν εξαιρέσουμε τους εβραίους, όλοι οι άλλοι είχαν σχεδόν κοινή πίστη. Πόσο ποιο εύκολο θα ήταν το ενχείρημα αυτό με την ήδη από αιώνες κοινή πίστη των αρχαίων Εθνικών; Επίσης μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι οι αυτοκράτορες προ Κωνσταντίνου, απαιτούσαν από τον λαό να τον προσκυνεί ως θεό. Έμμεσα λοιπόν παραδέχεσαι ότι ο χριστιανισμός δεν ήταν μια απλή μειοψηφία, αλλά κάτι πολύ δυνατότερο.

   • Ανώνυμος says:

    Υπο την κοινη Πιστη των εθνικων η Ρωμη θερισε επαναστασεις των δουλων [ βλεπε Σπαρτακος ] και εξεγερσεις των υποδουλων λαων. Σκοπος της Ρωμης ηταν οι υπόδουλοι λαοί να μην εξεγείρονται,και οι δούλοι να μη σηκώνουν κεφάλι στους ιδιοκτήτες τους. Η συμβολη του Απ Παυλου στην διαμορφωση του χριστιανισμου κρινοντας απαραιτητη την υποταγη των χριστιανων στις ανωτερες εξουσιες επαιξε σημαντικο ρολο σε αυτο που ακολουθησε.Ο χριστιανισμος εγινε επισημη θρησκεια της ρωμης και δεξι της χερι.

  • ΠΔ. says:

   Θα προσπαθησω να τα πω με λιγα λογια,γιατι εγω τηρω το ‘λακωνιζειν’.Ο χριστιανισμος επιδιωκει να εγκαθιδρυση τη Βασιλεια Του Θεου στη γη.Ολοι οι ανθρωποι ειναι ισοι απεναντι στο Θεο και δεν υπαρχουν ελευθεροι και δουλοι.Απεναντιας η δουλεια ειναι υβρις.Η μονη σκλαβια για τον ανθρωπο ειναι να υπηρετει το εγω του και τα παθη του.Μονο ετσι μπορει να υποδουλωθει.Ο Χριστος μας απελευθερωνει απο αυτα αν τον ακολουθησουμε.Πρεπει ομως πρωτα να το καταλαβουν αυτο ολοι.Οι ανθρωποι ειναι μονο δουλοι και παιδια του Θεου.Αν ο Παυλος ξεσηκωνε τους δουλους εναντιων των αφεντικων τους η της εξουσιας,το μονο αποτελεσμα θα ηταν η αιματοχυσια και απο τις δυο πλευρες.Ο σκοπος δεν ειναι αυτος,αλλα να σωθουν οι ψυχες ολων.Οι ανθρωποι ομως δεν εχουν την υπομονη η την πιστη ωστε να περιμενουν την εκδικηση του Θεου γι’αυτο ξεσηκωνονται και επαναστατουν με πολυ ασχημα αποτελεσματα πολλες φορες.Βλεπουμε και σημερα τι γινεται γυρω μας και πως καθοδηγουνται οι επαναστασεις για συμφεροντα αλλων τις περισσοτερες φορες.Οι χριστιανοι λοιπον πρεπει να ειναι ευσυνειδητοι στη δουλεια τους και να δινουν το καλο παραδειγμα.Αυτο δε ζηταμε και εμεις απο υπαλληλους και κυβερνητες;Πρεπει λοιπον να υπακουουν στους νομους και στους βασιλεις-κυβερνητες,αλλα και αυτοι πρεπει να ειναι δικαιοι και να υπηρετουν το καλο των πολιτων.Μονο τοτε εχουν την εγκριση του Θεου και ειναι η εξουσια τους ελεω Θεου.Διαφορετικα εχει Αυτος τροπους να τους ‘καρατομησει’.Η Βασιλεια Του Θεου στη γη,σημαινει μια ιδανικη κοινωνια,που ο καθενας θα ενδιαφερεται περισσοτερο για το καλο του αλλου,παρα για το δικο του και δεν θα χρειαζονται πλεον ουτε νομοι γιατι ολοι θα ξερουν το σωστο.Μακαρι να ειχαμε καταφερει να φτιαξουμε μια τετοια κοινωνια.Θα γινει ομως ειτε με το καλο και τη θεληση μας ειτε με το αγριο την τιμωρια δηλαδη του Θεου.Ολα τα αλλα ειναι πλανες του μυαλου μας και του εγωισμου μας.(την ερωτηση που αναφερει ο ρωμιοσυνη εγω την ειχα κανει.θα παρουμε πτυχιο θεολογιας στο τελος)

   • Ανώνυμος says:

    Φιλε ΠΔ αν ολοι οι ανθρωποι ειχαν Αγνη καρδια σαν την δικια σου, ο Διαολος θα γραφοταν στο ταμειο ανεργιας,και ο chaoskampf δεν θα είχε θεση σε αυτον τον κοσμο.Δυστυχως ο κοσμος δεν λειτουργει ετσι.

 62. ΠΔ. says:

  ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΧΙΚΑ Συμβαινει κατι με τα μηνυματα μου τελευταια.Αναγκαζομαι να τα επαναλαμβανω.Ειχα στειλει προς ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 Ιανουαριου 2017 @ 04:57 ΑΠΑΝΤΗΣΗ και δεν ανεβηκε .Υπαρχει καποιο προβλημα;

 63. Ανώνυμος says:

  ΠΔ υπαρχουν δυο εκδοχες , αυτη της μεταφρασης των εβδομηκοντα οπου στην θεση του Δαρειου του Μηδου υπαρχει ο ΚΥΡΟΣ,και αυτη της Αγιας σου Γραφης.Ας δουμε πρωτα την εκδοχη της Αγιας σου Γραφης και πως τοποθετειται η εκκλησια.[Δανιηλ 11.1-2 Και εγω εν τω πρωτο ετει ΔΑΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΔΟΥ ισταμην δια να κραταιωσω και να ενδυναμωσω αυτον και τωρα θελω σοι αναγγειλει την ΑΛΗΘΕΙΑΝ.Ιδου 3 βασιλεις ακομη θελουσιν εγερθη εν τη Περσια και ο 4ος …θελει ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ το παν εναντιον του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Προσεξε τωρα, η εκκλησια λεει οτι ο Πρωτος βασιλιας απο τους τρεις που εγερθηκε μετα τον Δαρειο τον μηδο ειναι ο ΚΥΡΟΣ , ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ απο τους τρεις βασιλιαδες ειναι ο Καμβυσης ο ΤΡΙΤΟΣ βασιλιας ειναι ο Δαρειος ο Α και συνεπως ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ειναι ο ΞΕΡΞΗΣ ο Α ο οποιος διεγειρε το παν εναντιον της ελλαδος…Σχολια δικα μου ο Αγγελος του Θεου αναφερθηκε στην βασιλεια του Δαρειου του Μηδου [ 11.1 ] για να ορισει την εναρξη του προφητικου αγγελματος. η Αγια γραφη λεει οτι ο Δαρειος ο Μηδος ανεβηκε στον θρονο της βαβυλωνας μετα την καταληψη της Απο τον Περση Βασιλια ΚΥΡΟ [539] Συνεπως απο τους επομενους βασιλιαδες που θα εγερθουν στην Περσια ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ο ΚΥΡΟΣ αφου αυτος ειναι ηδη βασιλιας.Ας δουμε τωρα και την μεταφραση των εβδομηκοντα ..Και εγω εν ετει πρωτω του ΚΥΡΟΥ εστην εις κρατος και ισχυν…]Βλεπουμε λοιπον οτι απο την μεταφραση των εβδομηκοντα ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ο Δαρειος ο Μηδος και στην θεση του βρισκεται ο ΚΥΡΟΣ… Συμφωνα με το προφητικο αγγελμα Θα εγερθουν στην Περσια ΑΚΟΜΑ αλλοι Τεσσερις βασιλιαδες και ο τεταρτος θα ειναι αυτος που θα χτυπησει την ελλαδα με ολη του την δυναμη.Ο ΚΥΡΟΣ ειναι ηδη Περσης βασιλιας πριν απο την καταλυψη της βαβυλωνας, συνεπως ποιοι ειναι οι επομενοι Τεσσερις ? για να δουμε ..1ος Καμβυσης 2ος Δαρειος Α 3ος Ξερξης Α και 4ος Αρταξερξης Α ο οποιος δεν διεγειρε τιποτα εναντιον των ελληνων.

  • ΠΔ. says:

   Παιζουμε με τις λεξεις νομιζω,εκτος κι αν κρυβεις κι εσυ κατι υποπτο.Κυρος και Δαρειος ο Μηδος για καποιο μικρο διαστημα μαλλον συνυπαρχουν.Γιατι ειχε πει στον Βαλτασαρ,η βασιλεια σου τελειωνει και περναει στους Μηδοπερσες.Κυρος λοιπον η Δαρειος 1ος και αλλοι τρεις,οχι αλλοι τεσσερις.Ο τεταρτος δηλαδη ο Ξερξης.Αν εσυ εισαι σε μια ουρα π.χ και ερθουν αλλοι τρεις,ποιος ειναι ο τεταρτος;(με ζαλισες με τους Περσες και απομακρυνομαστε απο την ουσια .Ο chaoskampf χαθηκε θα πηγε στην ορκωμοσια.Απαξιει και να μου απαντησει.Τι να πει η αληθεια μ’εμενα…)

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Κύριοι Ανώνυμε γιατρέ και ΠΔ, για να πω και εγώ κάτι τελευταίο από μέρους μου. Το ταξίδι αυτό της αναζήτησης ήταν υπέροχο και μάθαμε πολλά νέα πράγματα και γίναμε σοφότεροι και εμείς και ο κόσμος που είχε την υπομονή να μας διαβάσει. Πήραμε και δώσαμε πολλά πράγματα και ο καθένας ας κρίνει για τη δική του αλήθεια. Θα πω και ένα ειλικρινές ευχαριστώ στο γιατρό που λόγω της καυστικότητας των σχολίων του με πείσμωσε και ξανασχολήθηκα με τα θρησκευτικά θέματα που είχα χρόνια να ασχοληθώ. Εκεί που τα τελευταία χρόνια η καρδιά μου είχε κάπως ψυχρανθεί, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, σε σχέση με την βαθειά πίστη και αγάπη που είχα παλαιότερα για τον Χριστό, ήταν η αιτία να ανάψει πάλι μια μικρή σπίθα μέσα μου, και να νιώθω έστω και λίγο τη ζεστασιά της αγάπης στον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.

   • ΠΔ. says:

    Να΄σαι καλα Ρωμιοσυνη,ευτυχως που ανελαβες τα δυσκολα.Καλη προπονηση παντως ο γιατρος.Μη χασεις τα σεντονια,θα χρειαστουν σιγουρα και παλι.

 64. Ανώνυμος says:

  ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ στην ερωτηση μου [ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ?] Απαντησες [ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ 19 Ιανουαρίου 2017 @ 10:55 … Η εκκλησία όμως δεν ευθύνεται για τις επιβουλές του κάθε αρρωστημένου βασιλιά. Οι ίντριγκες και το μεγάλο ή μικρό ανάστημα του κάθε ανθρώπου στο τέλος δεν επηρέασαν την γενική πορεία της εκκλησίας,] ..Ο Αυτοκράτορας είναι η ανώτατη
  εξουσία του στρατού, της διοίκησης, της νομοθεσίας, των οικονομικών, κεφαλή και προστάτης της θρησκείας. Τύχαινε αποθεώσεως και ως θρησκευτικός αρχηγός.Ο Αυτοκράτορας, από τότε που αναγνωριζόταν, ήταν το μόνο υποκείμενο στο οποίο περιερχόταν η εξουσία, ήταν ο τοποτηρητής του Παντοδύναμου και είχε απόλυτη
  επίγνωση ότι ήταν η κεφαλή της εκκλησίας. «Βασιλεύς και ιερεύς ειμί», έγραψε ο Λέων Ίσαυρος στον Πάπα και ισχυρίστηκε ότι ο Θεός «το κράτος της βασιλείας
  εγχειρίσας ημίν ηυδόκησε… κατά Πέτρον την κορυφαιοτάτην των αποστόλων ακρότητα ποιμένειν ημάς εκέλευσε το πιστότατον ποίμνιον».Ο Ιουστινιανός Α ́ είχε καθορίσει ότι ήταν δικαίωμα του Aυτοκράτορα να
  προβαίνει σε διακηρύξεις δογματικής φύσης και ήδη ένα από τα καθήκοντά του ήταν να προεδρεύει στις συνόδους της εκκλησίας ή να ορίζει πρόεδρο, όταν δεν πήγαινε ο ίδιος Καθήκον του Αυτοκράτορα ήταν η εξασφάλιση της ενότητας και της ευτυχίας της εκκλησίας. Η εκκλησία είχε γίνει κρατική εκκλησία, ήταν εντός της πολιτείας και ήταν μέρος της κρατικής οργάνωσης. ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την βικιπαιδεια [ Ο Ιουστινιανός θεωρούσε τον εαυτό του πρωτίστως ως ορθόδοξο Αυτοκράτορα. Η βασιλεία του θεωρείται ότι σημάδεψε το ζενίθ της αυτοκρατορικής κυριαρχίας επί της Εκκλησίας.[5] Η εξουσία του επεκτεινόταν και πάνω στην ιεροσύνη. Διαχώριζε μεν imperium και sacerdotium, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να υποκύπτει στον πειρασμό να νομοθετεί πάνω σε θρησκευτικά ζητήματα Έτσι, από νωρίς (το 529), έλαβε σκληρά μέτρα κατά των εναπομεινάντων ειδωλολατρών, και έκλεισε την περίφημη Ακαδημία Πλάτωνος. Η αυταρχική του πολιτική και η τάση του να ελέγχει πλήρως την Εκκλησία, φάνηκαν τόσο στην συμπεριφορά του απέναντι στον Πάπα Βιγίλιο, τον οποίο διαπόμπευσε δημοσίως, όσο και κατά την Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο που συγκάλεσε το 553 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία λειτούργησε υπό το καθεστώς της κυριαρχίας των απόψεών του, δια της συνηθισμένης οδού της επιλεκτικής αποδοχής των συμμετεχόντων.] τον 6ο αιωνα ο Ιουστινιανος [527-565] εφαρμοσε το δογμα ενος κρατους μιας εκκλησιας..οποιαδηποτε παρεκκλιση η αποκλιση ηταν καταδικαστεα. Εισαι πολυ ανοητος να ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ οτι η εκκλησια ηταν αντιθετη με τα διαταγματα κατα των ελληνων.Το χριστιανικο Δογμα δεν ειχε καμια σχεση με τον πρωιμο χριστιανισμο και κατασκευαστηκε εξ ολοκληρου με σκοπο να υπηρετησει την Εξουσια. Μετα απο 2000 χρονια συνεχιζουν να υπαρχουν ελληνες σαν και σενα υποτακτικοι στο Δογμα της εξουσιας που υποδουλωσε τους αρχαιους ημων προγονους.Μπραβο ελληνα, Ζητω το ελληνικο πνευμα.

 65. Ανώνυμος says:

  ΠΔ ο chaoskampf Πρωτα εγινε χριστος και αφου τον σταυρωσε ο αρχαιοελληνικος μεγαλοσαυρος με τα μηνυματα του την ειδε Συμπανταρχης και εκαψε πηνια.Εκτοτε βρισκεται σε Αφασια και διασωληνωμενος υπο την επιβλεψη γιατρου της σχολης του ΓΙΟΥΝΓΚ.Κλαψε με μανα κλαψε με μια νυχτα με φεγγαρι.Περα απο τον καμενο chaoskampf θα σου κανω μια ΕΡΩΤΗΣΗ ..Ποσοι Περσες βασιλιαδες προφητευεται οτι θα εγερθουν στην Περσια στο Δανιηλ 11.2 ? Μην βιαστεις να απαντησεις γιατι στην γωνια καραδοκει ο ΖΟΡΟ [chaoskampf] ετοιμος να σε χαρακωσει με το ξιφος της Νεας Εποχης και να σε στιγματισει απαξ δια παντος.

  • ΠΔ. says:

   Aντε φτου κι απ’την αρχη.Δε σου αρεσε η παραπανω απαντηση;Ο αγγελος μιλαει στον Δανιηλ την εποχη του Κυρου του Μεγα και λεει για αλλους τρεις βασιλεις.Για τους σπουδαιους μιλαμε παντα.1+3=4.Ο Ξερξης ειναι τεταρτος.Οσο για το αλλο σου ερωτημα συνεχιζεις να συγχεεις τον ελληνικο πολιτισμο και τους ΕΛΛΗΝΕΣ σαν εθνος,μονο με την ειδωλολατρεια.Οι μεγαλοι πατερες της εκκλησιας στηριχτηκαν πολλες φορες στην ελληνικη τους παιδεια για να αναπτυξουν τις εννοιες του χριστιανισμου.Οι βασεις της ελληνικης παιδειας δε χαθηκαν με το Βυζαντιο,αλλα οι φιλοσοφικες ιδεες επεκταθηκαν με το χριστιανισμο.Κακως βεβαια συνδεθηκε το ονομα Ελληνες με αυτο του ειδωλολατρη και κατεληξε να σημαινει μονο αυτο.Γι αυτο τωρα υπαρχει αυτη η συγχυση.Οταν λοιπον μιλαμε για διωξεις κατα του ελληνισμου,να ξερουμε οτι εννοουμε την ειδωλολατρεια.Καλλιστα θα μπορουσε να ονομαζοταν η ειδωλολατρεια και ρωμαισμος,αλλα στο αν.κρατος δεν υπηρχε πλεον και πολυς ρωμαισμος,οποτε την πληρωσε ο ελληνισμος σαν ονομα και οχι σαν εθνος.Ο Θεοδοσιος ηταν ο πρωτος που επιχειρησε να γινει κριτης των υποθεσεων της Εκκλησιας και γι’αυτο ηρθε σε συγκρουση με εναν διακεκριμενο ηγετη της Εκκλησιας τον Αμβροσιο επισκοπο Μεδιολανων,που υποστηριζε οτι η Εκκλησια δεν μπορουσε να τεθει σε κυβερνητικη υπαγωγη.Αυτη η συγκρουση προκαλεσε και τη σφαγη στη Θεσ/νικη,οπου υπηρχαν γερμανικα στρατευματα και η στρατιωτες εκαναν βιαιοπραγιες κατα των πολιτων.Ετσι ο πληθυσμος της πολης επαναστατησε.Αυτο εξαγριωσε τον Θεοδοσιο και διεταξε τη σφαγη της Θεσ/νικης,παραβιαζοντας το διαταγμα των Μεδιολανων περι ανεξιθρησκειας.Ο Αμβροσιος αφορισε τον Θεοδοσιο γι’αυτο.Φαντασου δηλαδη πως χριστιανος επισκοπος αφορισε τον αυτοκρατορα για τη σφαγη εθνικων.Δεν πηγαιναν παντα χερι-χερι Εκκλησια και αυτοκρατορας.

   • Ανώνυμος says:

    Φιλε ΠΔ ασε τις ερμηνειες γιατι καραδοκει ο ΖΟΡΟ chaoskampf και δεν αργει να σε γδαρει με το ξιφος της Νεας Εποχης.Εκτος αν σημαδευσει το κεφαλι σου με το νεοεποχιτικο πιστολι του, και σου κανει τα μυαλα κιμα.Συμπανταρχης ειναι, και ολα τα οπλα ειναι στην διαθεση του. Τελος παντων ΠΔ χωρις ερμηνειες ΠΟΣΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΑΝΙΗΛ 11.2 ? [ Ιδου 3 βασιλεις ακομη θελουσιν εγερθη εν τη Περσια και ο 4ος …θελει ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ το παν εναντιον του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]

  • ΠΔ. says:

   Ανησυχησα μαγαλοσαυρε,νομιζα οτι κατι επαθες.Ειχες ωρες να στειλεις μηνυμα.Ειπα κι εγω σε κατατροπωσαμε;Μπα!που τετοιο πραγμα.Θα μας φας ολους πρωτα 🙂

 66. Ανώνυμος says:

  ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ οπως τα λες ειναι, η πορεια της εκκλησιας δεν επηρεαστηκε καθολου στο στο περασμα των αιωνων.Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος [Το γένος των Ελλήνων είναι άξιον περιφρονήσεως και ταλανισμού, όχι διότι του έλειψαν οι Ηράκλειτοι, οι Πυθαγόρες, οι Πλάτωνες και οι Αριστοτέλεις και οι τοιούτοι άλλοι μετεωρολέσχαι (= ανοητολογούντες ), αλλά διατί έλειψαν οι Αθανάσιοι, οι Βασίλειοι, οι Κύριλλοι.] cool Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός,[Έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είσθενε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας.] Μέγας Βασίλειος [ «Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ. Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ. Ησαΐας Θ΄11) την σοφιστική του λόγου δύναμη η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστευσάντων.» ] ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ αντι να φας τον ισραηλ σε εφαγε αυτος.«Προσταγή: Μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων… τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν.» – Βασίλειος ο Μέγας, (330-379 μ.Χ.] Οι ελληνες για την εκκλησια ειναι εχθροι, και οσοι υποτασσονται στο Δογμα της εξουσιας, απο ελληνες γινονται δουλοι του «Χριστου». Αν συνεχιζεις ακομα να πιστευεις οτι η εκκλησια ηταν αντιθετη με τα διαταγματα,τοτε θα χρειαστεις επειγοντως γιατρο της σχολης του Φρουντ.

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Γιατρέ επειδή είμαι άρρωστος θα απαντήσω σε γενικό πλαίσιο τώρα. Το δόγμα και ή λειτουργία της Εκκλησίας καθορίζεται από τους κανόνες που ορίστηκαν από τις εφτά οικουμενικές συνόδους. Όσα καθορίστηκαν εκεί είναι απαράβατα και έπρεπε να συμφωνήσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Όσες φορές κι αν ένας αυτοκράτορας ήθελε να επιβάλλει τα δικά του αν δεν ήταν σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας έτρωγε πόρτα. Παραδείγματα άλλη φορά.

   • Ανώνυμος says:

    Ευχομαι περαστικα,αλλα αν συνεχισεις να διαβαζεις τα μηνυματα μου υπαρχει μεγαλη περιπτωση να επιδεινωθει η κατασταση σου και να καταληξεις στο τρελαδικο σαν τον chaoskampf.Τελος παντων ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την ΟΟΔΕ [ 5η Οικουμενική Σύνοδος: 5 Μαϊου ως 21 Ιουνίου του 553 μ.Χ., με 165 πατέρες. Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Καταδίκασε τον Ωριγενισμό, τον Νεστοριανισμό, κλπ αιρέσεις. http://oodegr.co/oode/dogma/synodoi/synodoi1.htm ] ΕΡΩΤΗΣΗ ποιος εφαγε Πορτα σε αυτη την συνοδο ?

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Γιατρέ ευχαριστώ για τα περαστικά. Αυτό είναι το τελευταίο που θα γράψω σ’ αυτό το άρθρο. Να πάμε και αλλού. Τέλος πάντων. Το ερώτημά σου είναι το αν συγκαλλεί ο αυτοκράτορας κάποια οικουμενική σύνοδο ή το αν επιβάλλει την άποψή του; Γιατί σε καμία περίπτωση οι βασιλείς δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το δόγμα του χριστιανισμού που είχε και έχει το σύμβολο της πίστεως του Αγίου Αθανασίου θεμέλιο και ταβάνι. Το αν συμφωνεί κανείς με το σύμβολο αυτό είναι άλλο θέμα. Κεφαλή της Εκκλησίας για τους ορθοδόξους είναι μόνον ο Χριστός. Ο πάπας είναι άλλη ιστορία. Το σχίσμα μπορεί να έγινε επίσημα το 1054, αλλά η πρώτη διάσπαση είχε ήδη ξεκινήσει τον 4ο αιώνα. Περιληπτικά αναφέρω δύο περιπτώσεις όπου αυτοκράτορες μαζί με αρχιερείς της εκκλησίας προσπάθησαν να κάνουν αλλαγές. Μία στην εικονομαχία και η άλλη λίγο πριν την άλωση για την ένωση των εκκλησιών δύσης και ανατολής. Όμως και στις δύο περιπτώσεις ο αγώνας λίγων αρκούσε για να σώσουν την Ορθή πίστη του Χριστού, κόντρα στην εξουσία και του κράτους και της εκκλησίας. Αυτό που έσωσε την ορθοδοξία μέχρι σήμερα είναι η συνοδική και δημοκρατική λειτουργία των δομών της. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο απ’ όλους χριστιανούς και μη.

 67. ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ says:

  Κοιτα ρεζιλι εγινα για να τραβηξω την προσοχη του CHAOSKAMPF.Θα εβαζα Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,αλλα το θεωρησα υβρι.CHAOSKAMPF ριξε μια ματια εδω,γιατι ο γιατρος καταρριπτει τη θεωρια σου,οτι ο Μ.Αλεξανδρος ηταν ο 5ος βασιλιας ο χρισμενος οπως λες.Για δωσε μας τα φωτα σου σε παρακαλω εσυ που τα ξερεις καλυτερα.ΠΔ.

  • Ανώνυμος says:

   5ος βασιλιας μετα τον ΚΥΡΟ ? [Με τον θάνατο του Μεγάλου Πέρση Βασιλιά Δαρείου Γ ο Αλέξανδρος προβλήθηκε ως νόμιμος διάδοχος της δυναστείας των Αχαιμενιδών.] [Δαρείος Γ΄ ο Κοδομανός, δισέγγονος του Δαρείου Β΄, βασίλεψε από το 336 π.Χ. έως το 330 π.Χ., επί ημερών του ο Μέγας Αλέξανδρος επιτέθηκε και κατέκτησε την Περσική Αυτοκρατορία.] Απο τον Ξερξη Α απεχει γενιες. [Ξέρξης Α΄, γιος του Δαρείου Α΄, βασίλεψε από το 486 π.Χ. έως το 465 π.Χ.] Εγω θα δανειστω τα λογια του μεγαλου εμπειρογνωμονα της βιβλικης αρχαιολογιας Dever, William G. [Οι βιβλικες αφηγησεις ειναι πραγματι ιστοριες με φανταστικο και και σχεδον παντα προπαγανδιστικο περιεχομενο οπου εδω και εκει περιεχουν καποιες εγκυρες πληροφοριες .]

   • ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ says:

    Το ξερω οτι ειναι και αλλοι ενδιαμεσα αλλα δεν ηταν τοσο σημαντικοι οσο οι πρωτοι και αυτο το τονισα σε προηγουμενο μηνυμα.Οσο για το Δαρειο τον Γ’,πως θεωρεις σημαντικο εναν βασιλια με αυτο το τελος.Ο Δανιηλ δεν αναφερει ολη τη δυναστεια,αλλα τους σπουδαιους.Ξερω πως η μεταφραση δε θεωρειται σωστη απο καποιους,ξερουμε επισης ομως πώς οι εβραιοι καλοδεχτηκαν τον Αλεξανδρο οταν εκανε την εκστρατεια του,γιατι πιστευαν πως ειναι ο απελευθερωτης τους λογω της προφητειας του Δανιηλ.Οταν ομως βγηκε και η προφητεια για τον Χριστο,αρχισαν να αμφισβητουν τη μεταφραση.Τα γυριζουμε οπως μας συμφερει δηλαδη.

    • Ανώνυμος says:

     ΠΔ ηταν τοσο μεγαλος βασιλιας ο Δαρείος Γ΄ ο Κοδομανός που ο Μεγας Αλεξανδρος εκανε αυτο [ Ο Αλέξανδρος έστειλε το σώμα του Δαρείου για να ταφεί με βασιλικές τιμές και τα τοπικά έθιμα στην Περσέπολη. Με τον θάνατο του Μεγάλου Πέρση Βασιλιά ο Αλέξανδρος προβλήθηκε ως νόμιμος διάδοχος της δυναστείας των Αχαιμενιδών https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82 ] Φιλε μου αν το προφητικο αγγελμα δεν στηριζεται στην διαδοχη τοτε δεν υφισταται προφητεια αφου στην αντιθετη περιπτωση μπορω να μαγειρεψω το αποτελεσμα διαλεγοντας κατα την δικη μου προτιμηση τους «σπουδαιους βασιλεις» ωστε να εκπληρωθει η προφητεια. Η προφητεια δε εκπληρωνεται με κανεναν τροπο,και δεν ειναι η μονη.Αλλα για πες μου Ποιον δρομο ακολουθησε η εκκλησια σχετικα με την διαδοχη ?

     • ΠΔ. says:

      Oταν λεει στον Δανιηλ :επειτα θα εγερθει αλλος βασιλευς ισχυρος και θα επεκτεινει την κυριαρχια του εις πολλην εκτασιν και θα καμνη αυτο που θελει.Οταν δε εδραιωθει η δυναμη του βασιλειου του θα καταστραφη και το βασιλειο του θα διαιρεθει στα 4 χωρις να περασει στους απογονους του…μονο τον Μ.Αλεξανδρο μπορει να εννοει.Δεν σημαινει αυτο οτι τον αναφερει στη σειρα διαδοχης σαν 5ο.Απλα αναφερει καποια σημαντικα μελλουμενα για την περσικη αυτοκρατορια.

     • Ανώνυμος says:

      Σε μπερδεψε η Μεταφραση του Κολιτσαρα επι του αρχαιου κειμενου, ο οποιος καλοπροαιρετα προσθεσε τις λεξεις [Επειτα] και [άλλος].ΑΡΧΑΙΟ [καὶ ἀναστήσεται βασιλεὺς δυνατὸς] ΒΑΜΒΑΣ [ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΗΚΩΘΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ]..Το προφητικο αγγελμα των 4ων βασιλιαδων εκπληρωνεται συμφωνα με την Αγια Γραφη με τις ενεργειες του 4 ου βασιλια,αφου το σημειο της εκπληρωσης ειναι η εν δυναμει επιθεση του, εναντιον της ελλαδος.Η επομενη αναφορα στον Μεγα Αλεξανδρο ειναι ξεχωριστο προφητικο αγγελμα και ασφαλως θα ηταν ανοητο να υποθεσουμε οτι ο Μεγας Αλεξανδρος ηταν ο αμεσως επομενος βασιλιας της Περσιας απο τον Ξερξη Α…Αλλα για σκεψου ποιον δρομο ακολουθησε η εκκλησια σχετικα με την διαδοχη.