Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
18:13 - 10/08/2022

Ό περίεργος Ισλαμοεβραιοελληνικός τριγραμμωτός Ξ-[Ι]

Ό περίεργος Ισλαμοεβραιοελληνικός τριγραμμωτός Ξ-[Ι]

Μού λέγει μία φίλη καλοπροαίρετα, γιά τήν φωτογραφία σέ άρθρον που αναρτώ πάρακατω, μέ ισχυρισμόν ότι τό ξ τό ελληνικόν περσμένον είναι η λέξη αλλά-χ αραβιστί, κατανοητικότερον εάν διαβάσετε τό άρθρον αυτόν καί τά λοιπά σέ σχέση μέ τό Ισλάμ, διότι σύντομα όταν αρχίζουν νά προσυλητίζουν μέ ερωτήσεις στούς δρόμους παιδιά Ελλήνων στό Ισλάμ επειδή εμείς δέν είχαμε χρόνον ή δέν θέλαμε νά τά μυήσουμε στόν Χριστιανισμόν, θά καταλάβουμε τό λάθος αλλά θά γυρεύουμε τό λάθος καί δέν θά τό βρίσκουμε νά ειπούμε Εύρηκα ώς Αριχμήδες, αφού όταν ό Ιωάννης έγραψε τήν Αποκάλυψη η Ελληνική γραφή γράφετο μέ κεφαλαία γράμματα.

Τής εξήγησα ότι τά κεφαλαία καί χωρίς διαστήματα γράμματα γράφωνταν σέ βιβλία που σώζονταν σέ λίθους καί γιά εξοικονόμιση χρόνου καί λίθων, μέ τά συνεχόμενα γράμματα καί λέξεις χρησιμοποιούσαν ασπούμε 100 λίθους αντί 150, διότι υπήρχε πρόβλημα χρόνου, μεγέθους καί χώρου φυλάξεως.

Ότι τά παιδιά έγραφαν σέ χαρτί ή πάπυρους μέ μικρά γράμματα καί μέ διαστήματα διότι είναι συγχυστικόν καί αδιανόητον νά τά διδάσκουν μέ ενωμένες τίς λέξεις, ειδικώς στήν αρχή τής μάθησης τούς. Ότι οί επιστολές καί τά κατάστικα γινόντουσαν μέ παρόμοιον τρόπον διαστημάτων καί αυτόν φαίνεται από σεσωσμένα αγγεία τής νύν γλώσσας αλλά καί τής Γραμμικής Β΄…

Ότι αυτός που έκανε τά μικρά γράμματα καί χρησιμοποιούνταν στήν Αλεξάνδρεια ήδη καί σέ μεταφράσεις βιβλίων καί στά πρωτότυπα τής Βιβλιοθήκης, όπως καί στά Λατινικά ή ανάμεικτα μέ τά Ελληνικά χρησιμοποιούνταν μικρά γράμματα καί διαστήματα μεταξύ τών λέξεων…

Ότι αυτός που έκανε τό γράμμα ξ σέ μικρόν κάτι γνώριζε, όπως καί αυτός που έκανε τό γράμμα Ξ σέ κεφαλαίον, όλα τά σχετικά σχόλια στό επίμαχον άρθρον στό τέλος.

Εάν ξαπλώσουμε τό γράμμα σύμβολον ξ έχουμε έναν δράκον, τόν αρχαίον όφιν, που μυστηριωδώς στά Αραβικά καθορίστηκε νά σημαίνει Αλλάχ καί η γλώσσα αυτή προέρχεται από τήν Ελληνοβυζαντινή Μουσική, πράγμα που παρέμεινε στό Σκοτάδι τού Σκοταδισμού μάς γιά τήν Ανατολή αφού παρότι περικυκλωμένοι μάς έμαθαν νά βλέπουμε τόν Κινηματογράφον καί νά μαθαίνουμε τά έργα, ιδέες καί γλώσσες τής δυτικής μασονίας-ισλάμ καί ποτέ τού ανατολικού ισλάμ-μασονίας τό ίδιον συν.δικάτον είναι!

Τό περίεργον υπερεπεκτείνεται όταν αναλογιστούμε ότι καί τό κεφαλαίον γράμμα σύμβολον έχει τήν ίδια σημασία μέ τό μικρόν ξ!…

Τό Ξ είναι τριγραμμωτός κώδιξ, που πεσμένος είναι ΙΙΙ που στήν εβραϊκή γραμματοσειρά σημαίνει 666 αφού 1ήΙ στά εβραϊκά είναι τό σύμβολον 6!…

Τό σύμβολον Ξ χρησιμοποιείται σέ διάφορες παραλλαγές στούς Σύνες-Κύνες-Κίνες-Συλιστές-Κυνικούς όπως σημαίνει τό όνομα αυτό καί κατά περίεργον λόγον έχουν γίνει αναφορές από ερευνητές ότι αυτοί ελέγχουν τήν Σιών τού σατανά καί όχι τό αντίστροφον ενώ άλλες έρευνες δείχνουν αγορά ορφανών κινεζοπαιδιών από τούς εβραισιωνιστές μασόνους, τούς μυούν καί τούς στέλλουν στήν Κίνα, μέ μπόλικο χρήμα καί μηχανορραφίες τούς ανεβάζουν είς τήν κορυφή τής πολιτικής καί τό αποτέλεσμα είναι αυτή άνευ προηγουμένου ηλεκτρονική δικτατορία στόν λαόν αυτόν, μέ πολιτικούς που δέν είναι στό πνεύμα Κινέζοι αλλά σατανοσιωνιστές, καί μέ αυτήν τήν ηλεκτρονική δικτατορία νά καλπάζει σέ Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία, Αφρική ολιγότερον. Στά πρωτόκολλα τών σοφών τής σατάνας σιών, που κάποιοι τά ανάγουν στόν 15ον αιώνα μ.Χ. γράφει πώς είναι φόβος καί τρόμος γιά τήν Ευρώπη καί Αμερική εάν δέν υπακούουν στά θελήματα τών συναγωγιστών, τά κανόνια τής Κίνας, βεβαίως στά πρωτόκολλα έχουν προσθεθεί λόγια αναλόγως τών αναγκών έκαστης εποχής, εφερεύσεων καί πολιτικής διείσδυσης…

Τό Ξ είναι έναν πεσμένον ΙΙΙ καί τό ΙΙΙ είναι έναν ορθιωμένον Ξ!…

Γνωρίζουμε τόν γραμμωτόν κώδικα στά προϊόντα που στίς άκρες καί στήν μέση έχει πάντοτε τρείς γραμμές μακρύτερες από τίς ενδιάμεσες τούς, καί ότι από τήν δεκαετία τού 1980 μ.Χ. πολλοί Χριστιανοί αντέδρασαν, αλλά κανείς δέν είπε ότι Ι = 6 εβραϊστί καί μόλις σχετικά προσφάτως τό μάθαμε. Συνεπώς, τό Ξ είναι έναν 666 εξαπλωμένον καί Ξ στήν Πυθαγόρεια Αριθμολογία που χρησιμοποιεί ό Ιωάννης Ό Θεολόγος = 60 ήτοι 606060 καί αυτός ό αριθμός είναι ό αριθμός καί όνομα ύπουλης ερευσυτεχνίας τού Βήλ Γκέητς, γι’ αυτού τό όνομα γράψαμε πολλά ήτοι Βήλος-Πέος καί θεός Βήλος-[Αυτός όπου υπάρχει καί είς νήσον Δήλον = Βήλον όπως Φρύγες καί Βρύγες ταυτοχρόνως είς τήν αρχαιότητα; Καί είναι αντίστοιχος λένε τού Διονύσου] Βαβυλώνος, Gates = Πύλες καί ότι Βαβυλών βαβυλωνιστί είναι Παμπυλών = πάντων τών πυλών καί λένε οί Βαβυλώνιοι ότι σημαίνει οί πύλες τών θεών, δι’ ημάς τών δαιμόνων. Συνάμα Βάβ = η προφορά τού 6 στά εβραϊκά ήτοι Βαβ+υλών = τού 6 οί ύλες ή πύλες ύλες ή καί π+ύλες!… Όλα συνάδουν μία “χαρά” καί επτά τρομάρες!…

Δηλαδή καί ώς ξ καί ώς Ξ μάς παραπέμπει είς τό 666 καί 6666 είς τήν ίδια γραφή Αλλάχ, αναλόγως, θά τό ιδείτε, σέ Αντίχριστον, σατανά, αρχαίον όφιν ός εξεγέλασε τήν Εύα, Ισλάμ Αντίχριστον, μασονία Αντίχριστον καί όλα φανερώνονται άνευ οίας αφάνειας καί αντιυποψίας πλέον! Τόσες συμπτώσεις μόνον η αλήθεια έχει ,…. Έτι δέ, Αλλάχ = Αλχλά ή Αχλάλ = αχλάδι, σύμβολον τού απαγορευμένου καρπού, συνουσίας, σοδομισμού…

Τό Ξ ώς ΙΙΙ σέ γραμμωτόν κώδικα είναι 60 60 σέ άκρες καί 60 είς τήν μέση όπου είς τήν αριθμοσοφία τά μηδενικά προδιαγράφοντε…. Συνάμα εάν περιστρέψετε έναν γραμμωτόν κώδικα σχηματίζει τό Ξ… Ακόμη καί ώς Ξι ή ΞΙ είναι 6666, διότι Ξί ή ξί τό γράφουμε. Τό 6666 σχηματίζεται από τρία 6 ή Ι ή 1 είς τόν δράκον καί έναν μονόν έξω από τόν δράκον που προσδιορίζεται ώς σκήπτρον, όπως αυτόν όπου βαστάει ό Αντίχριστος είς τήν πρώτη ζωγραφιά τής έκδοσης διέρρευσης τών πρωτόκολλων τών σοφών τής σιών από τόν Ρώσσον Αρχιμανδρίτη Σέργιο Νείλο!… Συνάμα ξί είναι η πρώτη συνθετική λέξη γιά τό ξίφος-[ξί+αφή, ξύνω] καί τό χξς έχει τό χ όπου είς τό όνομα Αλλά-χ συμβολίζεται καί ώς διασταυρούμενα ξίφη. Συνάμα Αλλά = Ελλά = Ελλάς = Αλλάς αλλά μέ τελικόν χί αντί σίγμα τελικόν-[ς = 6] καί τό χί στό Αλλάχ = διασταυρούμενα ξίφη καί ώς νά λέμε Ελλά-Ελλάς 6!… Τό γράμμα x τής Χαλκιδικής-Λατινικής Ελληνικής Διαλέκτου = έξ = 6! καί είναι διασταυρούμενα ξίφη καί Χιαστί… όπου σύν τοίς άλλοις σημαίνει διαγράφω γραμμές ή διαγράφω ή απορρίπτω ή ακυρώνω κείμενον ή έγγραφον… ! Όλα συνάδουν, όπως διαγράφω τήν Παλαιά Τάξη Πραγμάτων καί φέρνω τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων!… Διαγράφω εκτός τών άλλων σημαίνει κάνω δύο γραφές-διαγράμματα, γραμμές καί συνάμα δύο παραθρησκείες εναντίον Τού Χριστού ήτοι συναγωγή σατανά όπως λέγει Ό Ίδιος είς τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας ήτοι τών Φιλάδελφων Χριστιανών μάλλον εκτός από τήν τότε Εκκλησία είς τήν πόλιν αυτή, κάπως ανεξιχνίαστη αλλά σημαντική ρήση. Τό ότι η λέξη Αλλάχ είναι γραμμένη μέ εβραϊκά σύμβολα ή ίδια μέ αυτά τά σύμβολα που στήν εβραϊκή διάλεκτον σημαίνουν 6, δείχνει ότι ό Μωάμεθ είναι οί συγγραφείς τού Κορανίου γιά διάσπαση καί διχασμόν τών Χριστιανών σέ Χριστιανούς καί σατανιστές ώσπου νά εξαφανίσουν πάν Χριστιανόν καί στούς έσχατους σατανοαμερικάνικους πολέμους μέ τόν μέν ή δέ τρόπον είδαμε ότι τήν νύμφη τού θανάτου τήν πλήρωσαν μέ μαζικές σφαγές Άραβες Χριστιανοί!… Χριστιανοί καί ολιγότερον Πολυθεϊστές όπου είναι δυνατόν, εξεφανίζονται σωρηδόν όχι από Εβραίους αλλά από Παραεβραίους Εβραίους Αιρετικούς σατανιστές ήτοι τούς Ισλαμιστές! Παράλληλα οί Χριστιανοί διώκονται καί εξεφανίζονται από τούς μασονιστές φιλελεύθερους σατανόπληκτους σατανολάτρες έν γνώσει τούς συνήθως τής Δύσης καί από σφαγές διαφόρων ακραίων Πολυθεϊστών. Συνεπώς εάν φανή έκ Θεού άλλος Μέγας Κωνσταντίνος καί τούς νικήσει θά έχουν νά λένε γιά σφαγές από Χριστιανούς, αλλά τί κάνουν αυτοί τώρα δέν θά τό “θυμούντε”! Τέτοια υποκρισία καί παγαποτιά σατανική, όπως καί μέ τούς ειδωλολάτρες που έσφαζαν Μάρτυρες Χριστού Χριστιανούς!…

[Τό στίγμα χξ = τό στίγμα 66 = χξ στίγμα = 66 στίγμα]

Στήν εικόνα τού ονόματος Αλλάχ βλέπουμε τό ερπετόν τών ερπετοειδών 666, τό σκήπτρον 6, θυμίζω ότι τό Κοράνιον είναι 6666 στίχους, τό στέμμα καί τό ξίφος, ήτοι όλα τά βασικά στοιχεία τής σατανοκρατικής αυτοκρατορίας. Ό Χριστός ήρθε ώς βασιλέας ψυχών, απλός καί μόνος αγωνιζόμενος μέχρι θανάτου καί Αναστάσεως καί μετά πήραν τήν σκυτάλη οί διασκυταλωμένοι ανά τούς αιώνες Αποστόλοι, Μάρτυρες, Αγίοι, Μαχητές καί Μαρτυρήσαντες. Ό Αντίχριστος τό αντίστροφον, εδώ φαίνεται η ποιότητα, δέν θά έρθει εάν οί υπηρέτες-τέκτονες μέ ποδίτσες υπηρεσίας καί αντίστοιχα οπωσδήποτε παρόμοια σύμβολα στό Ισλάμ-[Ιλσάμ = Ill sum & IIISUM = 666SUM], μέχρι νά είναι στό πιάτο έτοιμη η βασιλεία χωρίς νά κάνει τίποτε ό ίδιος μέ μόχθον απλού ανθρώπου λόγω υπερηφάνειας, τέτοιας ώστε δέν αντιλαμβάνεται τό νόημα καί τήν χρήσιν τής Ταπείνωσης τών Αγίων, απορεί, διότι δέν έχει ουδεμία εμπειρία από Ταπείνωση!… Ασπούμε παράδειγμα έτερον, ό Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρώτος έμπρσθεν όλων είς τίς μάχες ώς αλήτης θαραλλαίος αγωνιστής ός τραυματιζόταν καί ό Σουλτάνος καθόταν είς τά παλάτια καί περίμενε νά έρθει τό φιρμάνι τής νίκης ή τής ήττας… Από τούς καρπούς αντιλαμβάνεσαι τί ποιότητα τού δένδρου είπε Ό Χριστός…

[Buy Sell = .Bye Cell = έφυγες κύτταρον ή Buy Cell… ξ – Ξ – [Ι] = [ι] – [1] – ΙΙΙ – 111 & βαβυέν ή Βαβυέν ή Βαβύ έν = 666 = καί baby en = en baby = one baby = in baby = baby in = παιδοβιασμός καί πόση-βρώση αδρενοχρώμιου μωρών & Βαβεύν & bar code = βαρ κώδιξ = βάρ+ούς κώδιξ = βάρ+βάρους κώδιξ & αναγραμματιστί τό bar = rab = ραβδί+ον καί ραββίνος/ραβίνος ό άνθρωπος μέ τό ραβδίον καί ραβδίου κώδιξ, ενώ συνάμα ραβδίον = σχήμα Ι ή 1 = 6, ενώ bar-μπάρ-μπάρα = πάλαι ράβδος μεγάλη σέ σχύμα-σχήμα, μπάρα = βάρα = βαστάει τό βάρος]

Τρία ς μαζύν πλεγμένα φαίνοντε ώς σπείρα Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού η τριών όφεων!… Ό όφις σέ διάταση = Ι ή 1 καί εβραϊστί = 6 = 666 τρείς όφεις σέ διάταση καί πλέξη σπείρας… Τρία χ = τρία διασταυρώμενα ξίφη = 2+2+2=6. Τρείς φορές αναφέρει ό Ιωάννης στό 13 κεφ. τό 666 που μπορεί νά είναι καί τρία 222… Ήτοι 222Χ3=666 καί 222=6 222=6 222= 6 = 666….

[βάβ καλείται τό 6 εβραϊστί = αριθμολογικώς 212 = 212+212+221+221+122+122 ήτοι δύο πρόσωπα τού 2 καί έναν τού 1 τά βάζουμε κάθε φορά ώς “προσωπικότητες = 1110 = 111 = ΙΙΙ = Ξ καί ό νοών νοείτω σέ τρείς γλώσσες Ελληνικά, Αραβικά, Εβραϊκά καί δή εβραϊκή λέξη βάβ σέ ελληνική ανάλυση μέ Πυθαγόρεια Αριθμολογία, πόση σύμπτωση; χαχαχα!]

Υπάρχει τρόπος μέ τήν Πυθαγόρεια Αριθμολογία οί λέξεις Αλλάχ καί ….. νά κάνουν 666… ! όβερ!..

Παναγιώτης Δίας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*