21:52 - 15/07/2020

Ό αήττητος ορισμός/οργασμός τής ατυχίας….πρέπει νά τόν γνωρίζετε διά νά τόν αποφεύγετε….

 

Ό αήττητος ορισμός/οργασμός τής ατυχίας….πρέπει νά τόν γνωρίζετε διά νά τόν αποφεύγετε….

Αληθινότατη Ιστορία….. Ευτράπελη, μιλλωμένη (βωμολοχιστική, ξιμαρισμένη λίγο) αλλά υπερδιδακτική…. Τήν έζησαν καί θά τήν ζήσουν όλοι λίγο ή πολύ…..

Προπολεμικώς πρίν τήν τουρκική εισβολή έν Κύπρω…., υπήρχαν δύο φίλοι ό Γιαννής καί ό Κωστής στό Βαρώσι (τά προάστια τής Αμμοχώστου. Όταν κατακτήθηκε η Κύπρος από τούς Τούρκους έν έτει 1571 από τήν Βενετία, εκδιώχθηκαν οί Ελληνοκύπριοι από τά τείχη καί έκτισαν οικίες στά Νοτιανατολικά Προάστια μέσα στά περιβόλια τούς. Η λέξη βαρούς, μπαρούς, σημαίνει προάστιον λατινιστί, ουγγριστί καί τουρκιστί…. Μπαρούς είναι καί ένας πρόγονος μού, από τήν Ύδρα έχει ενδιαφέρον η Ιστορία τού, ίσως κάποτε πούμε γιατί….). Έπαιζαν κουμάριον (η λέξη από τά κούμαρα = κύαμους = κουκιά επειδή επαίζετο έναν παίγνιον μέ αυτά είς τήν αρχαιότητα, καθημερινώς, τέτοια κάνουν οί κουμαρτιήες (τζογαδώροι) καί συγκεκριμμένα χαρτοπαίγνιον….

Ό Γιαννής έκανε καί νίκες καί ήττες, ό Κωστής τό ίδιο…. αλλά ό Γιαννής δέν νίκησε ποτέ τόν Κωστή, ακόμη καί όταν έπαιζαν δυάδες…. πρέφα, πιλόττα, ξηντάξη (66), 31, Θανάση, Πάστρα, Κουγκάν καί άλλα, ούτε κάν στό τταύλιν…. Βρέ μά τί τύχη είναι αυτή…..

Μία καλή ημέρα ό Γιαννής ανεφοδίαζε σέ σταθμόν καυσίμων τό αυτοκίνητο τού καί φάνηκε ό Κωστής, ήρθε κι’ αυτός στόν σταθμόν ανεφοδιασμού υγροποιημένων οχημάτων….

Αντλιοχειριστής ανεφοδιάσεως στόν σταθμόν ήταν ό Γιώρκος….

Μόλις στάθμευσε ό Κωστής τό ταξί (αμάξι) τού από τήν άλλη μεριά αυθόρμητα ό Γιαννής φωνάζει δυνατά στόν Κωστή: «πάεις στοίσιημα/στοίχημα ότι εγιώ τζαί (καί) ό Γιώρκος έχουμεν πέντ’ αρτζιήκια = πέντε αρχίδια;». Πάω ρέ, λαλεί τού ό Κωστής δυνατά κ’ έστησε τό στήθος απάνω σέ κορμοστασιά λόρδωσης…

Πολοέται (απολογείται = ανταποκρίνεται) ό Γιώρκος τζαί λαλεί τού: «Κουμπάρε Γιαννή άν έχεις τέσσερα αρτζιήκια εφάαμεν τόν….».

Ό Γιαννής είχε τρία αρχίδια αλλά δέν τό έλεγε σέ κανένα, προφανώς ήθελε νά τό στοιχηματίσει;… Ίσως, δέν τό είπε είς τόν Κωστή, αλλά τόξεραν άλλοι…. Σού λέει ό Γιαννής τρία αρχίδια εγώ καί δύο ό Γιώρκος = πέντε αρχίδια, άρα επιτέλους θά νικήσω σέ στοίχημα γιά πρώτη φορά τόν Κωστή….

Γιά κακή τού τύχη όμως, δέν γνώριζε ότι ό ό Γιώρκος ήταν μονάρχης ήτοι 3+1=4 ήτοι εξίκκην (ελλείπει) 1…. καί έχασεν ό Γιαννής….. τουναπάλιν!….

Ηθικόν δίδαγμαν, όταν δέν σέ θέλει η τύχη, κάτσε στά βραστά σού, στά ωά σού, κλώσσησε ό,τι έχεις, μέχρι νά γυρίσει ό τροχός ή μπορεί τώρα ή γιά πάντα νά μήν θέλει Ό Θεός…. Καί ξέρει Ό Θεός γιατί δέν θέλει, ενώ εσύ δέν ξέρεις ούτε γιατί δέν Θέλει ούτε γιατί θέλεις….

Ελληνική παροιμία: «άν έχεις τύχην διάβαινε….».

Ιταλική παροιμία: «έναν δράμι τύχης βαρεί περισσότερον από έναν τόνον σοφίας…..!!!!!

Μού λέγει ό πατέρας μού κάποτε, τόν βλέπεις αυτόν; Ναί απαντάω. Νά πέσει από τόν ουρανό θά πέσει στέκωντας….

Σ’ έναν άνθρωπο στό χωριό  τόν Κόμπο, πήγαιναν όλα βολικά, θ’ αναφέρω έναν περιστατικό. Πήγε κυνήγι καί σηκώθηκε έναν σμήνος από πέρδικες, έσυρε δύο τουφεκιές καί σκότωσε τέσσερεις. Λέγει τί νά κάνω εδώ, μ’ αρκούν άς φύγω…. Πήγε τότε κάτω στό λιμάνι στήν Αγία Νάπα νά δεί τήν βάρκα τού. Εκεί που ήταν τό σχοινί δεμμένο στόν μώλο είδε έναν οκταπόδι, βούττηξε καί τό άρπαξε, ήταν έξη κιλά… Έφυγε καί πήγε πάνω στό χωριό.

Μία ημέρα όπως συζητούσαν στό καφενείο ότι όλα τού τά γιουτά (ταιριάζει) η τύχη, απολογείται ό θείος μού ό Χριστάτσος ός είχε παρόμοια εμπειρία καί ύστερα η τύχη τού τά ξεγιούτιζε (ξιταίριαζε) σκανδαλωδώς όλα καί είπε: «ύστερα θά φανή άν τού τά γιουτά (η τύχη)…. Αμφότεροι είχαν πολλές τραγωδίες στήν ζωή τούς, καλύτερα νά μή τίς αναφέρω….

Νά έχετε συμπάθεια στούς ανθρώπους καί όταν υποφέρουν καί όταν δέν υποφέρουν, τούς αξίζει! Αυτούς τούς δύο έν μέρει τούς έφαγε τό μάτι = βασκανία ένεκα αποθαυμασμού τής ζηλοφθονίας, ή επειδή κάτι δέν άρεσε είς Τόν Θεόν ή τόν διάβολον οί οποίοι έχουν διαφορετικά κίνητρα, ψηλαφίστε τά μόνοι σάς….

Ένα παράδειγμα, Ό Θεός μπορεί νά σού φέρει αιφνίδιον θάνατον πρίν υποπέσεις σέ σοβαρόν αμάρτημα καί ό διάβολος νά σού φέρει αιφνίδιον θάνατον πρίν Μετανοήσεις…. Αυτά διά τά καλά καί κακά πνεύματα τά έλεγαν καί είς τήν Αρχαία Ελλάδα, εντός καί εκτός τών θεατρικών έργων τών τραγωδιών. Δι’ αυτού Ό Χριστός λέγει νά είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Νά ζούμε ωσάν θά ζήσουμε αιωνίως καί ωσάν θά αποθάνουμε αύριον. Χρίζει λεπτομερέστερης ερμηνείας….

Ό παππούς μού έλεγε: «σάν πάεις δά πάεις δά» = σάν πάεις απεδώ πάεις απεδώ καί έδειχνε πρώτα στήν μία κατεύθυνση μέ τό ένα τού χέρι καί αμέσως μετά στήν άλλη κατεύθυνση μέ τό άλλο τού χέρι…. Όταν έζησε δέν θά άκουσε τόν ορισμόν έχει ό καιρός γυρίσματα. Αυτό ήθελε νά πεί, αλλά καί κάτι άλλον….. Ότι, μπορεί νά νομίζεις ότι προοδεύεις καί νά καταστρέφεσαι καί μπορεί νά νομίζεις ότι καταστρέφεσαι ενώ προοδεύσεις. Είς αμφότερες τίς περιπτώσεις σέ κάποια σημεία τής διαδρομής νομίζεις τό αντίστροφον έξ’ ό,τι συμβαίνει. Είναι ωσάν νά είσαι μέσα στήν πυκνή ζούγκλα καί νομίζεις ότι πήρες λάθος δρόμο ενώ όχι, ή ότι πήρες σωστόν δρόμο ενώ όχι….

Όλ’ αυτά συμβαίνουν καί σέ κράτη, καί σέ έθνη καί σέ φυλές, καί σέ επιχειρήσεις καί σέ οικογένειες…. Μάθετε νά μαντεύετε έστω καί 1% τήν ροή τής τύχης καί θά προηγείστε απ’ εκεί οπού θά είσασταν είς αντίθεση περίπτωση τουλάχιστον 50%……

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh