16:54 - 23/10/2021

Neohellenicous Smile μετάφραση Νεοελληνικούς Χαμογελαστούς Μειδίαστους… ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ Μέρος 3…

Neohellenicous Smile μετάφραση Νεοελληνικούς Χαμογελαστούς Μειδίαστους… ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ Μέρος 3…

Οί άλλοι άνθρωποι δέν μάς ενδιαφέρουν; Μάς ενδιαφέρουν, επειδή η Πρωτόγλωσσα είναι η Ελληνική, καί όλες οί άλλες οί ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΕΣ όπως ό ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ όπως λέμε ΜΕΤΑ ΑΛΛΑΞΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΚΑΚΟΣ ΜΑΧΛΑΚΑΚΑΣ!…

Κατά συνέπεια, ό Neohellenicous Smile εισίν όσοι γίνουν ΜΕΤΑ ΑΛΛΑΞΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΓΙΝΑ ΜΑΧΛΑΚΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΟΔΙΟΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΧΑΧΑΧΑ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑ ΚΛΑΥΘΜΟΥΣ! ΟΥΑΙ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΝΟΝ!!!!….

Είσαι Νεοελληνικός οίας φυλής, παράδοσης καί δή γλώττης ή ελληνικός; Η Αποκάλυψη σού πρόδωσε ότι θά σέ κάνουν μετά από άνθρωπον μετάνθρωπον, όταν μετανθρωπίζεσαι παύεις νά είσαι άνθρωπος: συμμετέχεις είς τούς πανηγυρισμούς κατάργησης μετρητών καί κερμάτων όπως τότε όταν ό σιμήτης Σιμήτης έλαβε από τήν πιστωτική μηχανή τό πρώτον εβρό ή εβραιοευρώ που σού κατάργησε τήν αξιοπρέπεια τής δραχμής τών Αρχαίων;… Είσαι μέσα ή έξωθεν; Σημασία έχει σέ τί είσαι μέσα καί σέ τί είσαι έξωθεν = έξω ωθώ… ή έξ/6 ωθώ…

Πανηγυρείστε ή ουαί καί αλίμονον μέ οδυρμούς! Μπορείς ή είσαι αποκτηνωμένος, αποβλακωμένος καί αποσυναισθηματοποιημένος έως τό αμήν;… Πόσα νά θέσεις εντός τής καρδούλας σού από τά μέσα μαζικής εξαπάτησης, εξαθλίωσης, εξάρθρωσης τής Ηθικής, εγχειρήσθηκε από δεκακισεκατομμύρια πληροφορίες σού έκαψαν εγκέφαλον, καρδία, συναίσθηση, συνείδηση, ψυχήν, άς μάς Ελεήσει Ό Τριαδικός Θεός, όσοι Πιστοί προσέλθετε…

Έσχατοι κώδικες προειδοποίησης…

Πρώτα σέ κάνουν κιμά πληροφορίας καί μετά σέ πετάνε χαρτάκια κόλλας κομμένης στά σκουπίδια…

Σού είπα ότι άμα γίνει ελεκτρόνικους τό χρήμαν ή θά είσαι ό σκλάβος ψυχοθύμα ή θά ζήσει ελεύθερος σέ βουνά, θάλασσες, λαγκάδια οσότου ν’ αποθάνεις ελεύθερος, είτε πολιορκιμένος είτε αγρίμι είτε χωσμένος…

Τί σημαίνει κρυπτονόμισμα; Σημαίνει αρχιληστεία, ιδιοκτησία τού κτήματος όχι χρήση τού κτήματος! Θυμάσαι εκείνη τήν ταινεία που έτρεχες ν’ αγοράσει χρόνον μέ πράξεις χαχαχα; Ήδη γίνεται, τρέχεις νά πληρώσεις φόρους, τόκους, τέλη, ανάγκες, ψευδονεοανάγκες, εθισμούς, μαχλακακίες, ξιππασιές, στύλς, ψευδαισθήσεις, διά νά μήν έχεις χρόνον νά αντιληφθείς, νά συνεννοηθείς μέ άλλους, νά δράσεις μέ άλλους, νά απελευθερωθείς μέ άλλους, νά είσαι λοιώμα πτώμα είς τήν κούραση καί τούς διχασμούς από θρησκείες έως ιδεολογίες καί νεοπουστοϊδεολογίες, αλλά Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΟΥ, καί τίποτε δέν μπορεί νά σέ σκοτώσει! Μέ τά πολλά υλικά καί Μεταϋλικά ξέχασες ότι είσαι πνεύμα, ξέχασες ότι είσαι ψυχή καί έγινες από άνθρωπος μετάνθρωπος!…

Η έννοια μετάνθρωπος δέν έχει άλλη σημασία από τό όταν ό άνθρωπος έγινε σκλάβος παράνθρωπος απάνθρωπος ομοίωμα ανθρώπου που δέν είναι πλέον άνθρωπος αλλά ανθρωποειδές ψευδάνθρωπος! Μπορεί νά μήν σού αρέσω μπορεί νά σού αρέσω αλλά λέξεις όπως αυτές μόνον η Ευλογημένη Ελληνική Γλώττα μπορεί νά σού αποδόσει που είναι Ό Λόγος έν χρήσει πνεύματος ανθρώπου, είς τά άλλα μπορεί νά είμαι ό χειρότερος αλλά δέν μπορείς νά μού τό αρνηθείς σκωπτικώς μέ χωραττόν πρέπει νά σού ειπώ ότι είμαι ό καλύτερος χρήστης τής Ελληνικής Γλώττας όχι μέ τίς λέξεις που βλέπεις επειδή τόσες σού έδειξαν ότι μπορεί ν’ αποδόσει καί όσες νέες πρέπει νά σού εγκρίνουν τά «πανεπιστήμια» «τούς» διά ν’ αποδεχθείς, αλλά μέ τίς προεκτάσεις τών Ελληνικόγλωττων Μαθηματικών καί διά νά είμαι ειλικρινής δέν σού τό υπερπροέκτεινα μέ τίς λέξεις πολύ διά νά μήν ζαλιστείς!

Επαναλαμβάνω: «Η έννοια μετάνθρωπος δέν έχει άλλη σημασία από τό όταν ό άνθρωπος έγινε σκλάβος παράνθρωπος απάνθρωπος ομοίωμα ανθρώπου που δέν είναι πλέον άνθρωπος αλλά ανθρωποειδές ψευδάνθρωπος!»… Ποίος άλλος μέ βάση τόν άνθρωπον σού εξήγησε μέ τίς Προθέσεις ήτοι πρό θέσεις τής Ελληνόγλωττας τόσον λακωνικώς, εμπεριεκτικώς καί φιλοσοφικώς τί θά σού συμβεί ή τί πρέπει νά αποφύγεις νά μήν σού συμβεί;… Καί πού τά ηύρα αυτά; Από τά Ελληνικά, καί είμαι Χριστιανός καί καταλάβω τά Ελληνικά ώς Αυτόματη Φιλοσοφία όσον κανένας, πρώτος τό επιστήμανα καί διέκτεινα μέ χιλιάδες λέξεις σέ ανέκδοτα βιβλία, άρθρα, ποιήματα… Διότι τήν Γλώττα ούκ ελάττω παραδώσω, όχι λεκτικώς αλλά πρακτικώς, που σημαίνει δέν παραδίδω ψυχήν καί Ζωήν Αθάνατον καί Άκτιστον που βλέπω καί παλμεύομαι από Τόν Λόγον έν Λόγω:

 Πρόλογος

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

3 Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

4 Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

5 Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ.

8 Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

10 Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

11 Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

12 Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

«Χαρείτε» «τούς»:

  https://www.ethnos.gr/oikonomia/166057_psifiako-eyro-i-ekt-kanei-epomeno-bima-gia-tin-kykloforia-toy

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*