Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ Ν/Α ΜΕΣΟΓΕΙΟ