10:19 - 17/04/2021

Μπορείς νά μού εξηγήσεις γιατί δέν τρώς McDonald’s, Burger King, κατουρημένα χόρτα από σκύλλους στά χωράφια αλλά τρώς εμβόλια;…

Μπορείς νά μού εξηγήσεις γιατί δέν τρώς McDonald’s, Burger King, κατουρημένα χόρτα από σκύλλους στά χωράφια αλλά τρώς εμβόλια;…

Υπάρχει πρόβλημα μέ αυτήν τήν νοοτροπία…

Όλ’ ημέρα προσέχεις τήν διατροφή σού, τήν σιλουέττα σού, γυμνάζεσαι, κοιμάσαι «σωστά», αλλά τρώς εμβόλια! Είναι τά εμβόλια ασφαλέστερα από τά McDonlad’s, Burger King, κατουρημένα καί κοπρισμένα χόρτα από σκύλλους στά χωράφια; Σοβαρομιλούμε τώρα;…

Προσωπικά τρώγω McDonlad’s, Burger King καί κατουρημένα ή κοπρισμένα από σκύλλους άγρια ή ήμερα χόρτα καί δέν έχω πάθει τίποτα, εσύ μού λές νά μήν τό κάνω διότι θά βλάψω τήν υγεία μού, μπορεί καί νά πεθάνω απ’ αυτά; Έστω μέ μία δύο δόσεις ανά έτος, όπως εσύ μέ τά εμβόλια;

Υπάρχει πρόβλημα εδώ! Εσύ προσέχεις από άλλα πράγματα καί εγώ από άλλα πράγματα. Εσύ φοβάσαι αυτά που δέν φοβάμαι καί εγώ φοβάμαι αυτά που δέν φοβάσαι… Ποίος έχει δίκαιον;….

Πρώτον, εξαρτάται… από πολλούς παράγοντες, από τήν ψυχολογία, τήν ορμονολογία (έχεις διαβάσει τά τρία άρθρα μού γι’ αυτήν στήν Θεομοετρία; Ό όρος ορμονολογία είναι δικός μού…), τήν ψυχονοητική προδιάθεση, τήν οργανική προδιάθεση, τήν σύνθεση καί συγχυμεία τούς μέ άλλα βρώσιμα καί πόσιμα τών τελευταίων ημερών, τά γονίδια, τίς φοβίες, τίς προκαταλήψεις, τίς επίκτητες αρχές καί άλλα πολλά…

Δεύτερον, εάν βλάπτει έναν μπούργκερ όσον βλάπτει, πόσον μάλλον έναν εμβόλιον που εισέρχεται στό αίμα σού…

Τρίτον, κανέναν απ’ αυτά δέν σκοτώνει αμέσως, αλλά τά εμβόλια μπορούν νά σκοτώσουν καί σκότωσαν αμέσως….

Τέταρτον, καπνίζεις; Ό καπνιστής δέν φοβάται ή άν καί φοβάται συνεχίζει νά καπνίζει επειδή είναι εθισμένος καί άν παρατηρούσες θά έβλεπες ότι ό εθισμός σκοτώνει τόν φόβον! Κατά συνέπεια, άν είσαι εθισμένος ή μάλλον προεθισμένος στό νά εμπιστεύεσαι τά εμβόλια ή επειδή σού λένε νά εμπιστευτείς τά εμβόλια «αυτοί» όποιοι καί άν είναι «αυτοί» γιά εσένα, π.χ. μέσα μαζικής αμφιενημέρωσης, εξαπάτησης, εξάρτησης, εθισμού, κυβερνήσεις, ό βουλευτής, ό γιατρός, ό γείτονας, ό φίλος, ό σύντροφος, ό συγγενής, δέν τά φοβάσαι… Δηλαδή δέν φοβάσαι τά εμβόλια επειδή εμπιστεύεσαι αυτόν που σού λέγει νά μήν τά φοβάσαι! Μά είναι Λογική αυτή;… Δέν θά προχωρήσω σέ διεισδυτικούς ψυχομηχανικούς όρους ελέγχου τού μυαλού… Δέν θά τό κάνω θά συνεχίσω νά σού μιλάω λαϊκούρικα…

Πέμπτον, λοιπόν…. έχεις συνειδητοποιήσει ψυχολογικώς καί φιλοσοφικώς ότι ό όρος εμπιστοσύνη είναι τό αντίστροφον τής λέξεως φοβάμαι; Είδες κανέναν νά φοβάται αυτό που εμπιστεύεται χαχαχα…. καί νά μήν φοβάται αυτό που δέν εμπιστεύεται χαχαχαχα ; χαχαχαχα ; χαχαχαχα ;

Κατάλαβες τί σού εξεκαθαρίσια; Ότι δέν σού εξεκαθάρισαν άλλοι χιλιάδες έτη!…

Έκτον, κατά συνέπεια άν σέ κάνω εγώ ή εγώ τό μέσον μαζικού εθισμού νά μ’ εμπιστευτείς σέ κάνω νά μήν μέ φοβάσαι καί νά φοβάσαι ό,τι εγώ φοβάμαι καί ό,τι εγώ σού λέω νά φοβάσαι… Κατάλαβες τί σού έχω κάνει; Κατάλαβες τί σού έχουν κάνει;… Σού έχουν κερδίσει συνειδητώς ή ασυνειδήτως, συναισθητώς ή ασυναισθητώς τήν εμπιστοσύνη. Εντούτοις, ασυναισθητώς καί ασυνειδήτως σού έχουν κερδίσει τήν εμπιστοσύνη, διότι άν σού τήν κέρδιζαν συνειδητώς καί συναισθητώς, θά εκπλήσσεσου σέ κάποια στιγμή καί θά έλεγες: «πώς κ’ έτσι;» … «πώς είναι δυνατόν νά εμπιστεύομαι αυτούς;», εκτός καί άν είσαι βόδι ή «βόδι». Ξέρεις τί σημαίνει είσαι βόδι ή «βόδι», ότι εμπιστεύεσαι τυφλά επειδή δέν έχεις άλλη όραση καί δέν έχεις άλλη όραση διότι δέν έχεις άλλη ευφυία πέραν εκείνης που μπορεί νά σέ κάνει νά εκτελείς τίς εντολές «τούς»… όποιοι καί άν είναι «αυτοί»….

Μού λένε κάποια «βόδια» πώς δέν τρώνε άγρια χόρτα επειδή επάνω τούς κατουράνε σκύλλοι καί τούς απαντώ, περισσότεροι σκύλλοι υπάρχουν στά περιβόλια που παράγονται ήμερα χόρτα, διότι τούς έχουν ή πέρνουν εκεί οί περιβολάρηδες, χαχαχαχα… άρα τέ έφαγες όπως δή ποτέ κατουρημένα ήμερα χόρτα, αλλά επειδή σ’ έπεισαν νά τούς εμπιστεύεσαι ή ότι όλα εκεί κυλάνε ομαλά καί ότι τά ήμερα είναι ακατούρητα, δηλαδή σού απόσυραν τόν φόβον καί σού τοποθέτησαν τό πρόγραμμα επειδή είσαι πρόγραμμα τής εμπιστοσύνης, δέν ανησυχείς γιά τά κατουρημένα ήμερα χόρτα… Αλλά άν δέν ήσουν πρόγραμμα αλλά ευφυία δέν θά εμπιστευώσουν πριχού Εξετάσεις! Όπως εξετάζει ό γιατρός, αλλά καί τόν γιατρό νά τόν εξετάζεις, χεχε….

Όσοι όλοι τρώνε βλαβερά βρώσιμα καί πόσιμα, όσοι καπνίζουν, μαστουρώνουν, σού λένε, τό κάνω καί δέν έπαθα τίποτε… Αλλά ό θάνατος έρχεται αργά όχι μόνον γοργά… Κατά συνέπεια, εάν δέν βλάπτει τό εμβόλιον τότε δέν βλάπτει ούτε τό κάπνισμα χαχαχα… Τό έπειασες ή δέννννν…..δ….. ιάς…. ;

Ό,τι βλάπτει δέν σημαίνει ότι βλάπτει αμέσως ή όλους καί άν θά σέ σκοτώσουν επειδή σού δίνουν κάτι τακτικά αναξιόπιστα άτομα…., δέν σημαίνει ότι θά σέ σκοτώσουν ή δηλητηριάσουν από τήν πρώτη φορά ή,… ότι η δόση τής πρώτης μέ τής δέκατης τρίτης φοράς δέν συμπληρώνονται, είτε καπνίζεσαι είτε εμβολιάζεσαι…

Μπορείς νά τό καταλάβεις πόσον στό τράβηξα;;;;

Μέ τήν λογική σού είτε βλάπτουν όλα είτε τίποτα… καί όποια απάντηση απ’ τίς δύο νά δώσεις, έχω δίκαιον, άν κατάλαβες σωστά…

Από τήν στιγμήν που επέλεξες νά θεωρείς έναν πράγμα βλαβερόν, τότε δέν μπορείς νά θεωρείς σωστόν τό νά μήν θεωρώ καί εγώ έναν πράγμα βλαβερόν καί αυτόν νά είναι τό εμβόλιον που εμπιστεύεσαι…

Εγώ σού λέω ειρηνικά νά μήν εμπιστεύεσαι αυτό που εμπιστεύεσαι… Νά μήν εμπιστευόμαστε τίποτε καί κανέναν άν δέν τό εξετάσουμε καί αφού γνωρίζουμε ότι αυτοί που παράγουν τά εμβόλια ή τά συνσκευασμένα δέν έχουν αγάπη γιά τήν υγεία μάς… Όπως λέγει καί μία ρήση στήν Κύπρον άν καί κάπως βλάσφημη γιά εμένα: «ούτε τού θεού σού νά μήν τού έχεις εμπιστοσύνη»… Αλλά εσύ τό βιολί σού… Ξέρεις τί έγραφαν στήν οριζόντια δοκόν τής εισόδου στούς Δελφούς γιά νά σού κερδίσουν τήν εμπιστοσύνη καί νά σού δημιουργήσουν φοβία υποψίας γιά τούς άλλους; Έγραφαν: «η εμπιστοσύνη είναι η διπλανή τής εξαπατήσεως»… Μήπως η εξαπάτηση τού εμβολίου είναι η εμπιστοσύνη; Καί μήπως τήν εμπιστοσύνη παρόμοια μέ τούς Δελφούς που σέ αρκετές περιόδους τουλάχιστον άλλα έλεγαν καί άλλα έκαναν! Απόδειξη; Η φόνευση τού ηθικού καί σοφού ανθρώπου Αίσωπου στούς Δελφούς επειδή τούς έκρινε ώς λαοπλάνους, παραπλανητές, αναξιόπιστους καί εκμεταλλευτές τών ανθρώπων που είχαν ανάγκη γιά διάφορων θεμάτων έλλειψη εμπιστοσύνης, φοβίες, ασθένειες, προβλήματα…

Όταν σού λέω νά μήν εμπιστεύεσαι κανέναν, άν είσαι καλάγαθος άνθρωπος μ’ εκτιμάς καί μ’ εμπιστεύεσαι καί τότε σέ ξεγελώ μέ τό ψευδοφιλότιμο μού! Αυτά τά γνωρίζουν οί πονηροί. Κάποτε ένας συγγενής μού όταν ήμουν νεαρός μού είπε: «νά μήν εμπιστεύεσαι κανέναν, ούτε κ’ εμένα»… Μού κακοφάνηκε τότες επειδή ένοιωσα ότι μέ θεωρούσε ηλίθιον, ήμουν κατά κάποιον τρόπον λόγω αφέλειας, αγαθότητος καί βαθειάς πίστης καί αγάπης στήν Φιλία!…

Μάθε ποίον εμπιστεύεσαι καί άν πρέπει νά τόν εμπιστεύεσαι… Άμα τόν εμπιστευτείς, μπορεί νά σ’ αιφνιδιάσει ή εξαναγκάσει σέ θάνατον όποτε θέλει… Πρωτίστως όμως πρέπει νά κερδίσει τήν εμπιστοσύνη σού. Κερδίζεις τήν εμπιστοσύνη μίας μάζας καί μετά αναιρείς αυτά που έλεγες μέ αυτά που κάνεις στήν πράξη. Τού έλεγες ότι δέν θά τόν σκοτώσεις καί ύστερα περνάς στήν πράξη καί τόν σκοτώνεις, όταν πιά αποδύθηκε πάσα άμυνα…

Θέλεις νά κερδίσεις κάποιον; Κέρασε τόν, βοήθησε τόν καί μετά φά τόν (φάε τόν)… Ξέρεις πόσους γλυκάνθρωπους γνώρισα μέ αυτήν τήν υστεροβουλία; Δέν σού έτυχε νά σφάξεις τό ερίφιον, τό αρνίον, τό δαμάλι, τό χοιρίδιον πού αγαπάς καί σ’ αγαπά… ; Κάπως έτσι είναι η φιλία τού βοσκού μέ τά ζώα… τού… Τά ζώα τού δέν διανοούνται πώς αυτός που τά έπαιρνε σέ γιατρό όταν πονούσαν καί ήσαν άρρωστα μία καλή ή «καλή» πρωία τά έσφαξε!

Αυτός που σέ σφάζει ενδιαφέρεται πάντοτε γιά τήν υγεία σού, διότι έχει σκοπόν νά σέ φάγει…
Γι’ αυτό Ό Χριστός είπε εγώ είμαι ό ποιμένας ό καλός, διότι δέν έχει σκοπό νά τά σφάξει όπως από τότες ό εχθρός Τού καί τώρα εχθρός Τού καί εχθρός σού. Ποίος ήταν ό εχθρός Τού; ποίος είναι ό εχθρός σού; Ποίος ήταν ό εχθρός Τού καί έκτοτε εχθρός σού; Ό κορώνας σιώνας… δηλαδή ή νέα μορφή τού ποιμένα τού κακού! Όπως τ΄άνθη τού κακού τού Μπωντλαίρ… σάν νά λέμε μπόν τρελλός ήτοι ωραίος τρελλός, αλλά τά φαινόμενα απατούν καί τά ωραία δέν είναι πάντοτε ωραία καί δέν φέρουν πάντοτε αίσιον τέλος, διότι ό απατεώνας είναι γλυκύς!

Όταν Ό Χριστός σού έλεγε ότι είναι ό ποιμένας ό καλός σού προφύτευε ότι ό κορώνας σιώνας σέ όλες τίς εποχές ήταν ό ποιμένας ό κακός ήτοι ό εχθρός σού. Γιά νά ενδιαφέρεται ό κακός γιά τήν υγεία σού, τότε είτε θέλει νά ζήσεις από συμφέρον, είτε γιά νά σέ σφάξει αργότερα είτε γιά νά πωλήσει είτε γιά νά σ’ έχει πάντοτε καί άλλα παρομοιώδη….

Εσύ τί λές, έχει συμφέρον νά σέ σφάξει γιά νά κληρονομήσει τήν γήν ή νά σ’ αφήσει νά τήν κληρονομείς εσύ; Εξαρτάται από πόσον χαϊβάνι είσαι γιά τήν απάντηση που θά δώσεις! Άν είσαι καθόλου θά δώσεις τήν σωστή απάντηση…

Όποτε είσαι μπερδεμένος σέ κάποια υπόθεση καί δέν καταλαβαίνεις τί συμβαίνει αλλά γνωρίζεις ότι ό χρόνος μετράει εναντίον σού καί αυτός που τά μπερδεύει δέν είναι αναξιόπιστος ή δέν πρέπει νά είναι αναξιόπιστος καί συνάμα μπορείς νά υποψιάζεσαι ποίος μπορεί νά έχει καί συμφέρον καί δύναμη νά μπερδεύτει ανεξιχνίαστως, τότε ήδη γνωρίζεις τά πάντα άν είσαι ευφυής καί ήδη δέν γνωρίζεις τίποτε εάν είσαι εξυπνάκιας βλάκας… Αυτό που συμβαίνει είναι η ανάδευση σέ μία σαλάτα τού πραγματικού αντικειμενικού σκοπού τού ποιμένα τού κακού, τού ψεύδους καί ώπα τού Πολυαντιπερισπασμού σέ διάφορα μήκη, πλάτη καί ύψη αδιακρίτως ώς επί τώ πλείστον… Ούτως ώστε νά σέ ζαλίζει μέ άγνοια τέτοια καί εκείνη που δέν Υποψιάζεσαι… Αυτός που σ’ εξεγελά γίνεται πάντοτε ανεξιχνίαστος κάτοχος τής εμπιστοσύνης, ζαλιστής καί σταχτοποιός στά μάτια… σού/!
Τό νά σέ ξεγελώ σημαίνει νά σού κάνω κακό, νά σέ βλάψω, νά σέ εκμεταλλευθώ καί κλέψω χωρίς νά τό καταλάβεις ή άν κάποτε νά τό καταλάβεις νά είναι αργά νά επανορθώσεις τό χαμένο, παρά μόνον νά προστατεύσεις αυτόν που δέν απώλαισες καί συνάμα νά μήν ξανά εμπιστευτείς…

Η εμπιστοσύνη είναι η μεγαλύτερη καί ηλιθιότερη ανυποστασία… καί διακυνδίνευση… Όταν εμπιστεύεσαι σκοντάφτει καί όστις εμπιστεύεται έμαθε νά προεμπιστεύεται επειδή έτσι νοοχειραγωγήθηκε, υπνωτίσθηκε, διδάχθηκε, αποκοιμήθηκε από τήν προπαγάνδα…

Η εμπιστοσύνη είναι πίστη καί άμα εμπιστεύεσαι ανθρώπους, ιδέες, όντα που έχουν ανάγκη νά σέ εκμεταλλευθούν καί θά «ωφεληθούν»… τότε είσαι τυφλοεμπιστοσυνιακός! Διότι μόνον Ό Θεός δέν έχει ανάγκη καί ωφέλεια νά σέ εκμεταλλευθεί καί όποιος δέν σέ εκμεταλλεύεται σ’ αγαπάει καί σέ βοηθάει!

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι κακά καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

 1. …ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους.
  μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι.
  καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται
  σὺ πίστιν ἔχεις; κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. μακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει.
  ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.
  Ρωμ. 14,19-23

 2. Επί της ευκαιρίας.. ενώ ενδιαφέρεσαι το τι τρως και τι δεν τρως απο που το τρως.. πίσω απο την βιτρίνα επί της γης:
  http://www.youtube.com/watch?v=mYx3gyS-pAg

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh