Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μολύνει με «AIDS» τη χώρα η κυβέρνηση