Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνια ως το 2060, Οικουμενική και… ο Θεός να βάλει το χέρι του!