Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Μαστίχα Χίου με φθόριο; Κάτι δεν πάει καλά;